Pratik Bilgiler

www.alomaliye.com
adresinden alıntıdır.

ASGARİ ÜCRETLER

16 Yaşından Büyükler için
(01.01.2013 – 30.06.2013)

978,60   

16 Yaşından Büyükler için
(01.07.2013 – 31.12.2013)

1.021,50 
 

16 Yaşından Küçükler için
(01.01.2013 – 30.06.2013)

839,10   

16 Yaşından Küçükler için
(01.07.2013 – 31.12.2013)

877,50   

 
DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN
SINIRI
(VUK 393)

Doğrudan Gider Yazılacak
Demirbaş ve Peştemallıklar (01.01.2013 Tarihinden itibaren)

800,00   

 
AMORTİSMANLAR

VUK, 330, 339, 365, 389,
399 Sayılı Tebliğler Birleştirilmiş Halde


Tıklayınız

 
PRİME ESAS KAZANÇ TABAN
VE TAVAN MATRAHLARI
Taban
(01.01.2013-30.06.2013 Tarihleri arası)

978,60  

Tavan
(01.01.2013-30.06.2013 Tarihleri arası) Taban (x) 6.5

6.360,90
 

Taban
(01.07.2013-31.12.2013 Tarihleri arası)


1.021,50  

Tavan
(01.07.2013-31.12.2013 Tarihleri arası) Taban (x) 6.5

6.639,90
 

 
İŞSİZLİK SİGORTASI
ORANLARI
İşçi Payı

1  

İşveren Payı

2  

Devlet Payı

1  

 
YAZAR KASA FİŞİ KESME
SINIRI

Perakende Satış Fişi ve
Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı ( 01.01.2013)

800,00   

 
YEMEK YARDIMI MUAFİYETİ
(Gelir Vergisi Yönünden)

(GVK Tebliği 284)

Hizmet Erbabına
işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı (2013)

12,00  

 
KİRA STOPAJI ORANI
Kiralarda stopaj
(01.01.2007 den itibaren)

% 20  

 
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI
Gelir Vergisi
Mükelleflerinde
(2006
I. Dönemden itibaren)

 15  

Kurumlar Vergisi
Mükelleflerinde
(2006
II. Dönemden itibaren)

 20  

 
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
Kıdem Tazminatı Tavanı
İçin


Tıklayınız

 
USULSÜZLÜK CEZALARI
(VUK Md. 352)
Birinci ve İkinci Derece
Usulsüzlükler İçin


Tıklayınız

 
KAPICI ÖZET MAAŞ HESABI
 

01.01 –
30.06.2013

01.07 –
31.12.2013

Brüt ücreti

978,60  

00  

İşçi SGK Primi (%14)

 137,00  

00  

İşsizlik Sigortası Primi
(%1)

 9,79  

00  

Gelir Vergisi (% 0)

00,00  

,00  

Damga Vergisi (%0,0)

00,00  

,00  

Kesintiler Toplamı

146,79  

00  

Net Ücret

831,81  

00  

 
GELİR VERGİSİ TARİFESİ
(2013)

10.700 TL’ye kadar

  %15  

26.000 TL’nin 10.700 TL’si
için 1.605 TL, fazlası

 %20  

60.000 TL’nin 26.000 TL’si
için 4.665 TL fazlası

 %27  

60.000 TL’den fazlasının
60.000 TL’si için 13.845 TL fazlası

 %35  

 
GELİR VERGİSİ TARİFESİ
(2013)
(ÜCRETLİLER)
(GVK Tebliği 284)

10.700 TL’ye kadar

  %15  

26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL,
fazlası

 %20  

94.000 TL’nin .26.000 TL’si için 4.665
TL, fazlası

 %27  

94.000 TL’den fazlasının  94.000 TL’si
için 23.025 TL, fazlası

 %35  

 
YENİDEN DEĞERLEME
ORANLARI
Yeniden Değerleme OranlarıTıklayınız

 
FATURA KULLANMA
MECBURİYETİ
(VUK
Md. 232)
Fatura Kullanma
Mecburiyeti

800,00  

 
BİLANÇO HESABI ESASINA
GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ

(VUK Mükerrer Md.177)
Yıllık Alış Tutarı
 

150.000  

Yıllık Satış Tutarı

200.000  

Gayrisafi İş Hasılatı ile
Yıllık Satış Tutarı Toplamı

80.000  

İş Hasılatının Beş Katı
ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı

150.000  

 

EN AZ CEZA HADDİ
(VUK Md.343)

Damga Vergisinde

9,40  

Diğer Vergilerde

19,00  

 

TAHAKKUKTAN VAZGEÇME
(VUK Mükerrer Md.
115)
 

Tahakkuktan Vazgeçme

21,00  

 
YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE
GECİKME ZAMMI
Yürürlük Tarihlerine Göre
Gecikme ZammıTıklayınız

 
YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE
TECİL FAİZİ
Yürürlük Tarihlerine Göre
Tecil FaiziTıklayınız

 
MESKEN KİRA GELİRLERİNDE
İSTİSNA
2013 Yılı İstisna Tutarı
(GVK Tebliği 284)

3.200,00
 

2012 Yılı İstisna Tutarı
(GVK Tebliği ….)

3.000,00
 

Eski Yıllar İçin
(1999-…)Tıklayınız
 

 
YILLIK ÜCRETLİ İZİN
Hizmet süresi Bir yıldan
beş yıla kadar (beş yıl dahil)

 14
Gün  

Hizmet Süresi Beş yıldan
fazla onbeş yıldan az olanlara  

 20
Gün  

Hizmet süresi Onbeş yıl
(dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar

 26
Gün  

Onsekiz ve daha küçük
yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık
ücretli izin süresi

  En
az 20 Gün  

 
İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ
Hizmet Süresi 6 aydan az
sürmüş işçi için

 2
hafta  

Hizmet Süresi 6 aydan 1.5
yılı kadar sürmüş işçi için

 4
hafta  

Hizmet süresi 1.5 yıldan 3
yıla kadar sürmüş işçi için

 6
hafta  

Hizmet süresi 3 yıldan
fazla sürmüş işçi için

 8
hafta  

 


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLAN İLLER LİSTESİ

Adana

Bursa


Eskişehir


İzmir


Konya
 

Adapazarı (Sakarya)


Diyarbakır


G.Antep


Kayseri


Mersin
 

Ankara


Erzurum


İstanbul


Kocaeli (İzmit)


Samsun
 

Antalya

 

 

 

 

 
EMLAK VERGİSİ ORANLARI

3030
Sayılı Kanunun uygulandığı büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir
alanlar  için


Adapazarı İli’nde 2002-2005 Yılları arası normal oranlar uygulanacak.

 Normal
Oranlar

Binalarda (meskenlerde)

Binde 2

 Binde
1

Binalarda (diğerlerinde)

Binde 4

 Binde
2

Arsalarda

 Binde 6

 Binde
3

Arazilerde

 Binde 2

 Binde
1

 
İDARİ PARA CEZALARI
(5510 SK)Tıklayınız

 
TEVKİFAT ORANLARI
Gelir Vergisi Kanunu Madde
94Tıklayınız

 
DAMGA VERGİSİNE TABİ
KAĞITLAR (I SAYILI TABLO)
Damga Vergisine Tabi
Kağıtlar (I Sayılı Tablo) ve Oranları

 Tıklayınız

 
SAKATLIK İNDİRİM
ORANLARI
(GVK
Tebliği 284)
I. Derece Sakatlar
(Çalışma Gücünün Asgari % 80′ini Kaybedenler)

800,00  

II. Derece Sakatlar
(Çalışma Gücünün Asgari % 60′ını Kaybedenler)

400,00  

III. Derece Sakatlar
(Çalışma Gücünün Asgari % 40′ını Kaybedenler)

190,00  

 50
ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Özürlü, Eski Hükümlü ve
Terör Mağduru Çalıştırma Oranları

 

Özel
Sektör

Kamu

   

 

   

Özürlü

3

4

Eski Hükümlü

0

2

Tercihe Bağlı Özürlü/Eski
Hükümlü Oranı

0

 

Terör Mağduru

0

 

 
İŞÇİLİK MALİYETLERİ

Asgari Ücret Üzerinden
İşçilik Maliyetleri (2013)

İşveren Payı % 19,5 % 20,
Kapıcı Maliyeti, Emekli Maliyeti, Asgari Ücret Karşılaştırmaları


Tıklayınız

 
REESKONT VE AVANS
İŞLEMLERİNDE UYGULANAN FAİZ ORANLARI

TCMB
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları


 Tıklayınız

 
BEYANNAME VERME VE
ÖDEME SÜRELERİ
Beyanname Verme ve Ödeme
Süreleri

  Tıklayınız

 
BİLDİRİM VE SÜRELER
İşe Başlama, Adres
Değişikliği, Yazar Kasa, Nakil, Ölüm

  Tıklayınız

 

FATURA
VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL USUL
HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI CEZALARI

(VUK Md. 353)

Fatura ve benzeri evrak
verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması

  Tıklayınız

   
VUK’DA KANUNİ  VE İDARİ
SÜRELER
Vergi Usul Kanununda
Kanuni ve İdari Süreler


Tıklayınız

 
ÇIRAKLAR İÇİN ASGARİ
ÜCRET

16 Yaşından
Büyükler-Küçükler İçin

Aday
Çırak, Çırak ve İşletmelerde Beceri Eğitimi Gören Öğrencilerin Prime
Esas Kazançları


Tıklayınız
 

 
SERBEST MUHASEBECİLİK,
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜAVİRLİK ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ
ÜCRET TARİFESİ


2013 Yılı Serbest
Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi


Tıklayınız

 
ARIZI  KAZANÇLARA
İLİŞKİN İSTİSNA

(GVK md. 82)
2013 Takvim Yılı
gelirlerine uygulanmak üzere

21.000,00 

 
 SGK YEMEK MUAFİYETİ

Sigorta Primlerinin
Hesabına Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Nazara
Alınmayacak Olan Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zamlarının Günlük ve
Aylık Tutarlarının Tespitine İlişkin Tebliğ İçin


Tıklayınız!

 

01.01.2013 – 30.06.2013

Yemek Muafiyeti = Fiili
Çalışılan Gün Sayısı x 1,96

(978,60/30=32,62x%6=1,96)

 

01.07.2013- 31.12.2013

Yemek Muafiyeti = Fiili
Çalışılan Gün Sayısı x 2,04

(1.021,50/30=34,05x%6=2,04)

 

Tıklayınız

 
 AİLE VE ÇOCUK
YARDIMLARI

(MUAFİYETLER)

 

01.01.2013
-30.06.2013 (978,60)

 

SGK

1 çocuk
için yardım (978,60x%2) 19,57 TL

Aile
yardımı 97,86 TL olarak uygulanacak. (978,60 x % 10)

 

01.07.2013
-31.12.2013 (1.021,50)

 

SGK

1 çocuk
için yardım (1.021,50x%2) 20,43 TL

Aile
yardımı 102.15 TL olarak uygulanacak. (1.021,50 x % 10)

 

01.01.2013
-30.06.2013

VERGİ

1 çocuk
için yardım 18,46

Aile
yardımı 157,35

 

01.07.2013
-31.12.2013

VERGİ

1 çocuk
için yardım 0

Aile
yardımı 0

 SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMMI
TABLOSU

 
 KANUNİ FAİZ VE
TEMERRÜT FAİZ ORANLARI

Kanuni Faiz ve Temerrüt
Faiz OranlarıTıklayınız
 

 
İŞ KANUNU (4857) İDARİ
PARA CEZALARI

2003-2013 YıllarıTıklayınız

 
ÜCRETLERDE DAMGA
VERGİSİ ORANI


01.01.2013 Tarihinden
İtibaren

%07,59  

 
MOTORLU TAŞITLAR
VERGİSİ TARİFELERİ

2013 YılıTıklayınız

 
VERASET VE İNTİKAL
VERGİSİ İSTİSNA MİKTARLARI

(V.İ.V.K. MAD:4-b,d,e)

Evlatlıklar dahil, füruğ
ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde

140.774
TL

 


Füruğ bulunmaması halinde
eşe isabet eden miras hissesinde

281.720
TL


İvazsız suretle meydana
gelen intikallerde

3.244 TL

Şans Oyunları Hasılatından
Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan
şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde

3.244 TL

TARİFE

 


                                                                            Veraset
yoluyla intikallerde

 

İvazsız intikallerde


                         
Matrah                                               
vergi oranı
(yüzde)
     
    
vergi
oranı (yüzde)

 

İlk                    190.000
TL için
                                             
1                                   
10

Sonra gelen      
430
.000 TL
için
                                             
3                                   
15

Sonra gelen      
940
.000 TL
için
                                             
5                                   
20

Sonra gelen       1.800.000
TL için
                                           
7                                  
25

Matrahın           3.360.000

TL’yi

aşan bölümü için
                    
10                                  
30

 

 
FORM Ba, Bs

Ocak 2010 Ayından İtibaren
Mükelleflerin 2010
yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet
alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had

5.000 TL
olarak yeniden belirlenmiştir (
Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:396
)

 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 381

(2008) (KDV Hariç, ÖTV Dahil)     
8.000,00

 Tıklayınız
 

 

 
BASİT USULE TABİ
OLMANIN GENEL ŞARTLARINDAN OLAN İŞYERİ KİRA BEDELİ

(GVK 47/2)

Büyükşehir Belediye
Sınırları İçerisinde


5.300,00  


Diğer Yerlerde


3.700,00  

 


Basit Usule Tabi Mükellefler İçin
Vergi Rehberi 2013
 (21.01.13-12:30)6322 Sayılı Kanunla Getirilen
Yenilikler


MADDE 7-


193 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin
altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.

 


“Basit usule tabi olmanın şartlarından
herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı
başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit usulün
şartlarını haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı
ile bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen
takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden
itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Gerçek usulde vergilendirilen
mükelleflerden, 47 nci maddede yazılı şartları taşıyanlardan arka arkaya
iki hesap döneminin iş hacmi 48 inci maddede yazılı hadlerden düşük
olanlar, yazılı talepleri üzerine bu şartın gerçekleşmesini takip eden
takvim yılından başlayarak basit usule geçebilirler. İşin eş ve
çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında devirden önceki süreler de
dikkate alınır. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge
düzenledikleri tespit edilenler hiçbir suretle basit usulde
vergilendirilmezler.”

 


“Gerçek usulde vergilendirilmekte iken
işini terk eden mükellefler ile basit usulün şartlarını kaybedenlerden
gerçek usulde vergilendirilmeye başlamadan önce işini terk eden
mükellefler, terk tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl
geçmedikçe basit usule dönemezler. Bu hüküm, işin eş veya çocuklara
devri halinde de uygulanır.

 


Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve
esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

 

 


MADDE 13-
193
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

 


“Basit usulde vergilendirmeye geçişte
sürelerin hesabı:

 

 


GEÇİCİ MADDE 81-
46 ncı maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan şartların
tespitine 1/1/2013 tarihinden itibaren başlanır.”


 
Son Değişiklikler İçin Gelir Vergisi Genel Tebliği 283 – Md. 3′e
bakınız

 

 


 

 

 

BASİT USULE TABİ
OLMANIN ÖZEL ŞARTLARINI BELİRLEYEN HADLER

(GVK 48)

1 Numaralı Bent İçin  TL


75.000,00 – 110.000,00  


2 Numaralı Bent İçin  TL


37.000,00  


3 Numaralı Bent İçin  TL


75.000,00  

   
DEĞER ARTIŞI
KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI

(Mükerrer 80) 

2013 Takvim Yılı İçin


9.400,00  

 
BANKALARIN KARŞILIKSIZ
ÇEKLERDE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ TUTARI

İlgili Tebliğ İçin
TıklayınızTıklayınız
 

 
SGK PRİMİNE TABİ
OLAN-OLMAYAN KAZANÇLAR

SGK Primine Tabi
Olan-Olmayan KazançlarTıklayınız

 
5510 SAYILI KANUN İDARİ
PARA CEZALARI

5510 Sayılı Kanun İdari
Para CezalarıTıklayınız

 
ÇEVRE TEMİZLİK
VERGİLERİ

2013 Yılı VergileriTıklayınız

 
TEFE ORANLARI
(1994/100)

Toptan Eşya Fiyat
EndeksleriTıklayınız

 
YILLAR İTİBARİYLE
ASGARİ ÜCRETLER

1974-2013 Yılları Arası
Asgari ÜcretlerTıklayınız

 
SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI

SGK İşten Çıkış KodlarıTıklayınız

 
SGK 4/1A BELGE TÜRLERİTıklayınız


SGK 4/1A Belge Türleri
 
SGK 4/1A BELGE TÜRLERİ
ve PRİM ORANLARI

SGK 4/1A Belge Türleri ve
Prim Oranları TablosuTıklayınız

 
SGK EKSİK GÜN NEDENLERİ

SGK Eksik Gün NedenleriTıklayınız

 
NİSPİ HARÇ ORANLARI VE
MAKTU HARÇLAR

2013 Yılı Nispi Harç
Oranları ve Maktu HarçlarTıklayınız

 
DAMGA VERGİSİ ORANLARI

2013 Yılı

Damga Vergisi Oranları
(Muhtasar, KDV, Kira Kontratı vb.)Tıklayınız

 
YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI
HADDİ (SINIRI)

06 Haziran 2008 Tarihli
Resmi Gazete

Sayı: 26898 (Mükerrer)

 AMME ALACAKLARININ TAHSİL
USULÜ HAKKINDA KANUNDA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA
KANUN

 


Kanun No. 5766
 


Kabul Tarihi: 4/6/2008

 


 

MADDE 5 –
6183 sayılı Kanuna 36

ncı

maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 36/A maddesi eklenmiştir.

 

"Yurt dışı çıkış tahdidi:

 


MADDE 36/A – Devlete ait
olup 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu
kapsamına giren amme alacakları ile bunlara ait zam ve cezalarını ödeme
emrinin tebliğ tarihini takip eden yedi gün içerisinde ödemeyen ya da bu
Kanun hükümleri uyarınca hakkında bu alacaklar nedeniyle ihtiyati haciz
kararı alınan amme borçlusunun yurt dışına çıkışı, alacaklı tahsil
dairesinin talebi halinde ilgili makamlarca engellenir.

 

Yurt dışı çıkış tahdidi,

yüzbin

Yeni Türk Lirası

ve üzerinde olan teminat
altına alınmamış amme alacağı için uygulanır. Bakanlar Kurulu, bu tutarı
on katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye ve yeniden kanuni
tutarına getirmeye yetkilidir.

 

Amme alacağına karşılık
teminat alınması, alacağın tecil edilmesi, borçlunun aciz halinin tespit
edilmesi, yargı mercilerince amme alacağının takibinin durdurulmasına
karar verilmesi veya takibin kanunen durdurulması gereken diğer hallerde
yurt dışı çıkış tahdidi, alacaklı tahsil dairesinin talebi üzerine
ilgili makamlarca kaldırılır.


            

Amme borçlusu hakkında
uygulanan yurt dışı çıkış tahdidi, hastalık, iş bağlantısı gibi hallerde
alacaklı tahsil dairesinin uygun görmesi ve bildirimi üzerine ilgili
makamlar tarafından kaldırılır. Bu fıkraya göre yurt dışı çıkış
tahdidinin kaldırılmış olması yeniden tatbikine mani değildir.


            

Amme borçlusuyla birlikte
amme alacağının ödenmesinden sorumlu olan ve bu Kanuna göre amme
borçlusu sayılan kişiler hakkında da bu maddede yer alan esaslara göre
yurt dışı çıkış tahdidi uygulanır.


            

Bu maddenin uygulamasına
ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."

 

 
KUZEY KIBRIS TÜRK
CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLER

BKK


Tıklayınız

 
YURT DIŞI GÜNDELİKLER

BKK


Tıklayınız

 
VERGİ SORUMLULUĞU
KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASINDAN DOĞAN İŞLEMLER: (KDVK, md.9)

 Katma
Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No:117)

(14.04.12)Tıklayınız

 

İŞVERENLER TARAFINDAN
SİGORTALILAR İÇİN ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARINA ve BİREYSEL EMEKLİLİK
SİSTEMİNE ÖDENEN ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ ve BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI
PAYLARI SGK MUAFİYETİ

 Brüt Aylık Asgari Ücret x
% 30 = İstisna Tutarı


Tıklayınız

 

KALKINMADA BİRİNCİ
DERECEDE ÖNCELİKLİ YÖRELER

 Kalkınmada Öncelikli
Yöreler Listesi (Birinci Derecede Öncelikli Yöreler)


Tıklayınız

 

m2 İNŞAAT MALİYET
BEDELLERİ

 2000-2013 Yılları m2
İnşaat Maliyet Bedelleri


Tıklayınız

 

DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

 2013 Yılı Değerli Kağıt
Bedelleri (Noter Kağıtları, Pasaportlar, Nüfus Cüzdanlari, Sürücü
Belgeleri vb.)


Tıklayınız

 

DAVA AÇMA SÜRELERİ

 Dava Konusu, Dava
Açılacak Mahkeme, Dava Açma Süresi…


Tıklayınız

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
TUTARLARI

 Asgari Geçim İndirimi
Tutarları (2013)


Tıklayınız

 

YURT İÇİ GÜNDELİKLERİ
(Vergiden Müstesna Harcırah Tavan)

01.01.2013 Yılı İçin
46,00
 

 

BİLGİ VERMEKTEN
ÇEKİNENLER İLE 256, 257 ve MÜKERRER 257 NCI MADDE HÜKMÜNE UYMAYANLAR
İÇİN CEZA TUTARLARI

(VUK)

Mükerrer 355 nci Madde


Tıklayınız

 

4817 SAYILI
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNDA YER  ALAN İDARİ PARA
CEZALARI

İdari Para Cezası


Tıklayınız

 

KISMI KDV TEVKİFAT
ORANLARI

Kısmi KDV Tevkifat
Oranları


Tıklayınız

 


www.alomaliye.com

Hazırlayan: Şaban
Abacı/Yönetici/SMMM