Muhasebe-SMMM-Yeni TTK-Yeni Borçlar Kanunu-AGİ-2012-Pratik Bilgiler-SGK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Beyanname Rehberi-Transfer Fiyatlandırması-Özelgeler-Yönetmelikler-Sirküler-Soru-Cevap-SMMM Staj Rehberi-Ücretsiz SMMM Sınavları-Mali Takvim-Basel II-YMM-Ekonomi-Finans-Maliye-Güncel Bilgi Kaynağı

Tam Görünüm: Yüksek Yargı Kararları ve Müktezalar (Özelgeler) Yönetmelikler
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Siteyi normal görüntülemek için, Buraya Tıklayın

Yüksek Yargı Kararları ve Müktezalar (Özelgeler) Yönetmelikler

Konular

 1. Yurt dışında geçen çalışma sürelerini borçlanan da (0 Cevaplar)
 2. Vergi mükellefi olmayan nihai tüketiciden hurda araç alınması halinde, gelir vergisi (0 Cevaplar)
 3. Fason olarak yapılan ayakkabı saya dikimi işinde uygulanacak KDV. oranı Hk. (0 Cevaplar)
 4. Yargı kararına istinaden görevine dönen çalışana yapılan ödemeler üzerinden tevkifat (0 Cevaplar)
 5. Limited şirket ortağının Bağ-Kur primlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı Hk. (0 Cevaplar)
 6. Tasfiyesi sona eren şirkete Ba-Bs formları verilmediği gerekçesiyle ceza kesilip kesi (0 Cevaplar)
 7. Kooperatiflerin Form Ba ve Form Bs bildirim formlarını verip vermeyecekleri (0 Cevaplar)
 8. iş sözleşmesinin davacı işçi tarafından istifa etmek sureti ile sona erdirildiği (0 Cevaplar)
 9. işçinin iş kazası sonucu ölümü nedeniyle uğradığı maddi zararın giderilmesi istemine (0 Cevaplar)
 10. sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini ileri (0 Cevaplar)
 11. davacının rahatsızlığı nedeni ile sık sık rapor aldığını (0 Cevaplar)
 12. işverence süt izninin kullandırılmadığını ileri sürerek (0 Cevaplar)
 13. ASKERLİK BORÇLANMASI VERGİ MAHSUBU (1 Cevap)
 14. Geçici verginin mahsubunun unutulması (0 Cevaplar)
 15. Davacının görev yaptığı dönem itibarıyla işyerinin karlılık ve satış cirosu belirlenm (0 Cevaplar)
 16. İşverenin feshin yazılı yapmadığı nedeni ile feshin geçerli olup olmadığı (0 Cevaplar)
 17. 4857 sayılı İş Kanununun 24. maddesinin I. bendinin (a) alt bendi ile aynı maddenin 2 (0 Cevaplar)
 18. Davacı işçi iş koşullarında esaslı değişiklik yapıldığını ileri sürerek iş sözleşmesi (0 Cevaplar)
 19. İş Kanunu'nun 25/II-d maddesi uyarınca haklı nedenle feshedilmesi (0 Cevaplar)
 20. İşyerinin devredilmesi neticesi işçinin devredilen işte çalışıp çalışmayacağı (0 Cevaplar)
Referans Adresler