Muhasebe-SMMM-Yeni TTK-Yeni Borçlar Kanunu-AGİ-2012-Pratik Bilgiler-SGK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Beyanname Rehberi-Transfer Fiyatlandırması-Özelgeler-Yönetmelikler-Sirküler-Soru-Cevap-SMMM Staj Rehberi-Ücretsiz SMMM Sınavları-Mali Takvim-Basel II-YMM-Ekonomi-Finans-Maliye-Güncel Bilgi Kaynağı

Tam Görünüm: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması H
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Siteyi normal görüntülemek için, Buraya Tıklayın
23 Ocak 2009 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 27119

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

2009/1 SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/1/2009 tarihli ve 27111 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğ'in 1 inci maddesinde belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P
Eşyanın Tanımı CIF Kıymet

(ABD Doları/kg )

9617.00.19.00.00
Hacmi 0,75 litreyi geçenler
15


* kg: brüt ağırlık

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Referans Adresler