Muhasebe-SMMM-Yeni TTK-Yeni Borçlar Kanunu-AGİ-2012-Pratik Bilgiler-SGK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Beyanname Rehberi-Transfer Fiyatlandırması-Özelgeler-Yönetmelikler-Sirküler-Soru-Cevap-SMMM Staj Rehberi-Ücretsiz SMMM Sınavları-Mali Takvim-Basel II-YMM-Ekonomi-Finans-Maliye-Güncel Bilgi Kaynağı

Tam Görünüm: İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dai
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Siteyi normal görüntülemek için, Buraya Tıklayın
31 Ocak 2009 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27127

YÖNETMELİK


Başbakanlık (Dış Ticaret Müsteşarlığı)’tan:

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İthal lisansı” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İthal lisansı: Kotaya tabi tutulan veya tarife kontenjanı uygulaması başlatılan malların ithali için Genel Müdürlükçe verilen belgeyi, (Söz konusu belge elektronik ortamda da verilebilir.)”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – İthal lisansları devredilemez. Başvuru sahiplerinin, ithal lisansı düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduklarında, adlarına düzenlenmiş ve geçerlilik süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan ithal lisansının aslını Müsteşarlığa iade etmeleri zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda ithal lisansı düzenlenmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – İthal lisanslarının zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanını veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri ibraz etmesi halinde ithalatçının talebi doğrultusunda yeni bir belge düzenlenir veya belgenin iade zorunluluğu yerine getirilmiş sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – İthalatçıların, ithal lisansı düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduklarında, Müsteşarlığa, adlarına düzenlenmiş ve geçerlilik süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan ithal lisanslarının aslını iade etmeleri, ithal lisansının zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanını veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri ibraz etmeleri halinde, ilgili mevzuat kapsamında ithal lisansı iade yükümlülüğü geriye dönük olarak yerine getirilmiş sayılır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Referans Adresler