Muhasebe-SMMM-Yeni TTK-Yeni Borçlar Kanunu-AGİ-2012-Pratik Bilgiler-SGK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Beyanname Rehberi-Transfer Fiyatlandırması-Özelgeler-Yönetmelikler-Sirküler-Soru-Cevap-SMMM Staj Rehberi-Ücretsiz SMMM Sınavları-Mali Takvim-Basel II-YMM-Ekonomi-Finans-Maliye-Güncel Bilgi Kaynağı

Tam Görünüm: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/20 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Siteyi normal görüntülemek için, Buraya Tıklayın
25 Mart 2009 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 27180

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2004/20 SAYILI

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/20 sayılı Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen tablo aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.


EK I


G.T.İ.P.
Madde Adı
CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

7318.11.00.00.00
Tirfonlar
2750

7318.12.10.00.00
Paslanmaz çelikten olanlar
3500

7318.12.90.00.00
Diğerleri
2750

7318.13.00.00.00
Çengelli ve halkalı vidalar
2750

7318.14.10.00.00
Paslanmaz çelikten olanlar
3500

7318.14.91.00.00
Sac vidaları
2750

7318.14.99.00.00
Diğerleri
2750

7318.15.10.00.00
Kütleden kesilmiş olan ve gövde genişliği 6mm'yi geçmeyen vidalar
2750

7318.15.20.00.11
Vidalar
2750

7318.15.20.00.12
Civatalar
2750

7318.15.30.00.11
Vidalar
3500

7318.15.30.00.12
Civatalar
3500

7318.15.41.00.11
Vidalar
2750

7318.15.41.00.12
Civatalar
2750

7318.15.49.00.11
Vidalar
3500

7318.15.49.00.12
Civatalar
3500

7318.15.51.00.00
Paslanmaz çelikten
3500

7318.15.59.00.00
Diğerleri
2750

7318.15.61.00.00
Paslanmaz çelikten
3500

7318.15.69.00.00
Diğerleri
2750

7318.15.70.00.00
Paslanmaz çelikten
3500

7318.15.81.00.00
Çekme direnci mm2'de 800 N.dan az olanlar
2750

7318.15.89.00.00
Çekme direnci mm2'de 800 N. veya daha fazla olanlar
3500

7318.15.90.00.11
Vidalar
2750

7318.15.90.00.12
Civatalar
2750

7318.16.10.00.00
Kütleden kesilmiş ve gövde genişliği 6mm'yi geçmeyen somunlar
2750

73.18.16.30.00.00
Paslanmaz çelikten
3500

7318.16.50.00.00
Emniyet somunları
2750

7318.16.91.00.00
İç çapı 12 mm'yi geçmeyenler
2750

7318.16.99.00.00
İç çapı 12 mm'yi geçenler
2750

7318.19.00.00.00
Diğerleri
2750

7318.21.00.00.00
Yaylanmayı sağlayıcı rondelalar ve diğer sıkıştırma rondelaları
2750

7318.22.00.00.00
Diğer rondelalar
2750

7318.23.00.00.00
Perçin çivileri
2750

7318.24.00.00.00
Kamalar ve kamalı pimler
2750

7318.29.00.00.00
Diğerleri
2750


(*) Brüt Ağırlı)*) Brüt Ağırlık

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Referans Adresler