Muhasebe-SMMM-Yeni TTK-Yeni Borçlar Kanunu-AGİ-2012-Pratik Bilgiler-SGK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Beyanname Rehberi-Transfer Fiyatlandırması-Özelgeler-Yönetmelikler-Sirküler-Soru-Cevap-SMMM Staj Rehberi-Ücretsiz SMMM Sınavları-Mali Takvim-Basel II-YMM-Ekonomi-Finans-Maliye-Güncel Bilgi Kaynağı

Tam Görünüm: gümrük işlemleri ve kullanılan belgelerle ilgili herşey burda!!!!!
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Siteyi normal görüntülemek için, Buraya Tıklayın
I-) BEYANNAME YAZIMI

 Büroda tescil edilmeyen beyannamenin gümrük idaresine ait bilgisayar salonunda yazımı Beyanname yazım biriminin hazırlamış olduğu dökümden yararlanarak beyanname tescil edilir ve takımlar hazırlanarak onay servisine bırakılır .

II-) ( 0100) NORMAL İTHALAT

 GEREKLİ BELGELER :

- BEYANNAME
-KIYMET BİLDİRİMİ
-BANKA YAZISI (BEDELSİZ İTHALAT DA OLAMAZ)
-FATURA
-ATR ,EURO veya MENŞE ŞEHADETNAMESİ
-SİGORTA MAKBUZU
-NAVLUN FATURASI
-KKDF MAKBUZU (VADELİ AKREDETİF VEYA MAL MUKABİLİ ÖDEMEDE)
-T.S.E. BELGESİ (GEREKİYORSA ) *
-KİMYAGERLİK BELGESİ (GEREKİYORSA) *
-İŞGÜM(GEREKİYORSA) *
-TAHHÜTNAME (GEREKİYORSA) *


 NOT.1) * İŞARETİ İLE GÖSTERİLEN belgeler tarifenin pozisyonuna göre gerekli olan veya muayene memurunun isteği doğrultusunda aranacak belgelerdir.
2) Tüm bu belgeler bir takımı oluşturmakta ve bu tane hazırlanmalıdır .

1.Takım : Gümrük idaresinde kalıp asıl nüshalar konmalıdır .
2.Takım : İstatiski nüsha denir .(Kontrol Genel Müdürlüğüne gitmektedir.
3.Takım : Müşteri nüshasıdır .(Bu nüshaya banka yazısı ,navlun faturası ve sigortanın aslı
konulur)
4.Takım : Şirket bünyesindeki arşive kaldırılır.

3) Mal mukabili ödemelerde (D.İ.İ.B. KAPSAMINDAKİLER HARİÇ) KKDF
tutarı yurt içi giderin içine eklenecektir.
GÜMRÜK İŞLEMİ:

 BİLGE bilgisayar sisteminde tescil edilmiş olan beyanname yukarıda belirtilmiş olan takımlarla beraber ONAY servisine bırakılır .

 ONAY servisi beyannamenin mükellef dosyasının olup olmadığına ,evrakların eksik olup olmadığına ,beyanname bilgilerinin doğru olup olmadığına ,ambar bekleme süresinin dolup dolmadığına bakar ve bir hata yoksa gümrük onayını verir.


 Gümrük onayı verir vermez BİLGE bilgisayar sistemi beyannameyi otomatik olarak herhangi bir muayene memuruna atar .

 Bu atama beyannamenin niteliğine göre sarı hat yada kırmızı hata aktarılır.


 Ayrıca birde mavi hat vardır.

 Muayene memuruna gelen beyanname memur tarafından incelenmeye başlar .Belge üzerinde eşyanın beyan edilen eşyamı olduğu ve gümrük yönetmeliğinin gerektirdiği usüller içerisinde mi ithal edilip edilmediğine bakar .


 Tarife pozisyonuna göre gereken başka belgeler varsa onları ister eğer uygunsa beyannameyi kapatır ve blokeyi kaldırır.

 Blokesi kaldırılan beyanname artık vergisi yatırılacak hale gelmiştir.


 Beyannamenin kımızı nüshası ve yeşil nüshası vezneye verilerek vergisi yatırılır.

 Artık işlemi yapılabilir.

III-) (5100) D.İ.İ.B. KAPSAMINDA İTHALAT

Daha öncebir rejime tabi tutulmamış eşyanın şartlı muafiyet sistemi kapsamında dahilde işleme rejimine işlemine tabi tutularak yurda girişi.

 GEREKLİ BELGELER :

- BEYANNAME
- KIYMET BİLDİRİMİ
- BANKA YAZISI (BEDELSİZ İTHALAT DA OLAMAZ)
- FATURA
- D.İ.İ.BELGESİ (ASLI)
- BU BELGEYE AİT DÜŞÜM LİSTELERİ.


1) D 1 KAPSAMINDA OLANLAR: (Teminat mektubu gerekenler)

 Muafiyetler Servisine D.İ.İ.B. gösterilir ve beyanname imzalatılır. (Bu serviste belgenin süresinin olup olmadığına bakılır.)
 Muayene memuru aşamasına gelen beyanname uygunsa imzalatılır.
 Vergisi yatacak hale gelen beyannamenin teminat mektubu ile işlemler yapılır.
 Teminat mektubunun kontrolü için muhasebat servisine teminat mektubunun hangi bankadan ve şubeden alındığını gösterir bir dilekçe yazılır.(Bkz.örnek 1)
 İlgili memur dilekçeyi imzalar ve kendi kayıt defterine kaydeder .
 Müdür muavinine bu defter imzalatılır.
 Sonra bankaya kayıt nosu ile birlikte fax çekilir.
 Banka ise söz konusu teminat mektubunun kendilerine ait olduğunu belirten banka bir teyit fax ını gümrük idaresine çeker .
 Bu gelen teyit fax’ı müdür muavininden alınan havale ile kayıt servisinde kayda sokulur.
 Teminat mektubu ,teyit fax’ı ve birer fotokopileri ile muhasebe servisine gidilir.
 Bu arada saymanlığa teminat mektubunu sunmak üzere bir dilekçe daha hazırlanır.(Bkz.örnek2)
 Bu dilekçe üzerine kayıt nosu ve tarihi yazılır.muhasebe servisine imzalatılır.
 Daha sonra müdür muavinine imzalatılır.
 Tüm bu işlemlerin sonunda teminat mektubu teyit faxı’nın fotokopisi ve üç saymanlık dilekçesi ile birlikte saymanlık memuruna teminat mektubu ibraz fişi yazdırılması için gidilir.

 Bu yazdırıldıktan sonra söz konusu fiş ve teminat mektubu müdür ,müdür muavini ve saymanlık memuruna imzalatıldıktan sonra vezneye ilgili belgeler verilir.
 Vezneden alınacak teminat mektubu makbuzu ile artık çıkış işlemleri yapılabilir.
2) ( D-2 ve D-3 ) GERİ ÖDEME OALARAK ADLANDIRILAN MUAFİYET SİSTEMİ


 D 1 ithalat sisteminden tek farkı muayene memuru aşamasından sonra vergisinin direkt olarak vezneye peşin olarak yatırılmasıdır.

 Bunun nedeni D.İ.İ.B. niteliğindendir. Öncelikle vergi yatırılır daha sonra ihraç işlemi gerçekleştikten sonra vergi miktarı belge kullanıcısına geri ödenir.NOT: 1) D.İ.İ.B. kapsamında olan eşyanın mahakkak (5100) bilgisayar rejim kodu ile girilmesi
gerekmektedir.

2) Ayrıca BİLGE deki muafiyetler butonundaki yerin belge kapsamı ne ise ona göre doğru biçimde kodlanmalıdır.

D 1 =DIR 1
D 2 - D 3 =DIR 23

3)İthal liste sıra noların muhakkak 44 nolu haneye kaçar adet ithal edildi ide yazılması gerekir.IV) YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ EŞYANIN İTHALATI:GEREKLİ BELGELER :- BEYANNAME
-KIYMET BİLDİRİMİ
-BANKA YAZISI (BEDELSİZ İTHALAT DA OLAMAZ)
-FATURA
-ATR ,EURO veya MENŞE ŞEHADETNAMESİ
-SİGORTA MAKBUZU
-NAVLUN FATURASI
-YATIRIM TEŞVİK BELGESİNormal ithalat işlemleri ile birlikte aynı olmakla birlikte ,dikkat edilecek bazı hususlar vardır;


 Eğer yatırım teşvik belgesi KDV istisnasına sahipse mutlaka BİLGE programında veya EDİ SİSTEMİNE bağlı herhangi bir programda bulunan muafiyetler butonuna ilgili kod girilmelidir.


 Beyanname ONAYA atılmadan önce muafiyetler servisindeki memura söz konusu teşvik belgesinin tarih ve sayısı gösterilip beyanname üzerine ilgili memurun imzası alınmalıdır
.

 (Beyanname yazılırken ;eşya için BİLGE bilgisayar sisteminde EFNC tanımlaması yapıldı ise mutlaka 31 nolu hanede YENİ VE KULLANILMAMIŞTIR ifadesi belirtilmelidir.V) SUPHALAN


GEREKLİ BELGELER:

-BEYANNAME
-KIYMET BİLDİRİMİ
-BANKA YAZISI (BEDELSİZ İTHALAT DA OLAMAZ)
-FATURA
-ATR ,EURO veya MENŞE ŞEHADETNAMESİ
-SİGORTA MAKBUZU
-NAVLUN FATURASI
-SUPHALAN İSTEK FORMU
-ÇETELE
-MUHAFAZA DİLEKÇESİ
-TSE VEYA KİMYAGERLİK (GEREKİYORSA)GÜMRÜK İŞLEMİ Hazırlanan beyanname öncelikle ONAY servisideki memura suphalan istek formunun verilmesi ile başlar .bu formda memur ilgili tarifenin suphalan listesinde olup olmadığına bakarak onayını verir .daha sonra bu form muavinin onayına sunulur.


 Daha sonra bu formla birlikte beyanname ONAY servisine atılır .Buradaki tescilin ardından beyanname BİLGE bilgisayar programı tarafından herhangi bir muayene memuruna atanır .

 Muayene memuru bulunduğu konuma göre (sarı hat veya kırmızı hat) evrak incelemesi yada tam muayene yaparak muayenesini tamamlar .


 Bu aşamadan sonra muayene memuru blokeyi kaldırır ve mükellefin parayı yatırmasını bekler .

 Para yatırıldıktan sonra makbuz muayene memuruna gösterilerek çetele açtırılır .


 Daha sonra kolcular servisine gidilerek ilgili memura söz konusu beyannamenin kaydı yapılır.Bu arada makbuz ve çetele de kolcu memuru tarafından kontrol edilir .

 Aracın çıkışı için muhafaza amirliğine ayrı bir dilekçe verilir.

 Muhafaza amirinden bu dilekçeye havale alınır.


 Daha sonra muhafaza memuruna gidilerek söz konusu dilekçe ,suphalan istek formunun bir nüshası verilir.

 Muhafaza memuru aracın çıkışına izin verir ve araç gümrük sahasından ayrılır.

 Tır işleminin bittiği gün gümrük sahasından çıkarılmış olur. Ertesi gün ise kolcular servine gidilerek havalenin olduğu kolcuya çetele kapatılır. Bu işlem daha sonra muayene memuruna gidilerek hem çetelenin hem de beyannamenin kapatılması ile devam eder.

Örnek belgeler ekte verilmiştir.
VI) BEDELSİZ İTHALAT


GEREKLİ BELGELER:


-DİLEKÇE
-BEYANNAME
-KIYMET BİLDİRİMİ
-FATURA
-ATR ,EURO veya MENŞE ŞEHADETNAMESİ
-SİGORTA MAKBUZU
-NAVLUN FATURASI
-TSE VEYA KİMYAGERLİK (GEREKİYORSA)


GÜMRÜK İŞLEMİ

 Bedelsiz ithalata başlamadan önce mutlaka bu iş için idarenin izni gerekmektedir.buda dilekçe ile olur.

 Dilekçemize müdür muavininden havale alınır.

 Daha sonra dilekçe kayda sokulmak üzere kayıt servisine sokulur.

 Kayda sokulan dilekçe ile beraber beyanname onaya atılır.

 Bundan sonraki aşamalar aynı normal ithalat işlemleri gibi olmaktadır.

Not: bedelsiz ithalattaki en önemli husus faturada bu ibarenin bulunmasıdır.
VII) İHRACAT (1000)


GEREKLİ BELGELER:


-BEYANNAME
-FATURA
-ÇEKİ LİSTESİ
-ATR

GÜMRÜK İŞLEMİ


 Tescil edilmiş beyanname öncelikle ihracatçı birliklerine ihracat harcı yatırılmak üzere verilir.

 Bu harç söz konusu beyannamenin istatistiki kıymet üzerinden alınır.

 Daha sonra muhafazadan bu beyanname için tır’ın ihracat sahasında olup olmadığını kontrol için kayıt alınır.

 Beyanname bu işlemlerden sonra ihracat ONAY servisine atılır.( Burada beyanname muhteviyatı eşyanın kap sayısı ,kilosu ,adedi,kıymeti evrakları ile kontrol edilip tescil edilir.)

 Muayene memurunun kontrolünden sonra ,bu aşamada geçilir ve beyannameye kolcu havalesi alınmak üzere müdür muavinine gidilir.

 İlgili kolcunun havalesi alındıktan sonra kolcuya beyanname imzalatılır.

 Daha sonra beyannamenin kırmızı ve sarı takımları ile birlikte faturası (varsa paket listesi) nakliyeciye verilir.

 Bu arada ilgili beyannamenin varsa ATR’si onaylatılmak üzere ONAY servisindeki memura verilir.

 ATR’nin orjinali nakliyeciye diğer kalan nüshası ise müşteriye gönderilmek üzere gümrükçüde kalır.

 Gümrükçüde kalan yeşil nüshadan yeterince fotokopi çektikten sonra ONAY servisine verilir.NOT: D.İ.İ.B. Kapsamındaki ihracatta rejim aynı olmakla birlikte sadece 44 nolu haneye hangi izin belgesi kapsamında ihracat yapılıyorsa o izin belgesinin nosu yazılmalı ve belge fotokopileri ile birlikte giriş beyanname fotokopileri’de ihracat beyannamesine eklenmelidir.


VIII) A) BEDELSİZ İHRACAT


GEREKLİ BELGELER:


-BEYANNAME
-BEDELSİZ İHRACAT FORMU (BKNZ.ÖRNEK)
-BEDELSİZ İHRACAT DİLEKÇESİ(BKNZ.ÖRNEK)
-FATURA (PROFORMA)
-ATR
-PAKET LİSTESİ(VARSA)

GÜMRÜK İŞLEMİ


 Aynı normal ihracatta olduğu gibi muhafaza kaydı yapılır.

 Bedelsiz yapılan her işlemde olduğu gibi dilekçeye müdür muavininden havale alınır.

 Alınan havale kayıt servisinde kayda sokulur.

 Daha sonra ihracat ONAY servisine atılır.

 Muayene memuru aşamasından sonra işlemler normal ihracatta olduğu gibi işler
B) BEDELSİZ İHRACAT (GEÇİCİ ÇIKIŞ) MANUEL SİSTEM

.
GEREKLİ BELGELER:


-GEÇİCİ ÇIKIŞ BEYANNAMESİ (BKNZ.ÖRNEK)
-BEDELSİZ İHRACAT FORMU
-BEDELSİZ İHRACAT DİLEKÇESİ
-FATURA (PROFORMA)
-ATR
-PAKET LİSTESİ(VARSA)
-AYNİYAT TESPİT TUTANAĞI(BKNZ.ÖRNEK)


GÜMRÜK İŞLEMİ

 Geçici çıkış uygun bir şekilde doldurulduktan sonra (BKNZ. Örnek) söz konusu beyannameye muhafaza kaydı yapılır.
 Daha sonra müdür muavininden dilekçeye havale alındıktan sonra dilekçe kayda
sokulur.
 Daha sonra beyanname ONAY servisine atılır. Burada ki işlemden sonra müdür muavinine gidilerek muayene memuru ve kolcu havalesi alınır.Muayene memuru işleminden sonra kolcu beyannameyi imzalar.
 Kolcunun imzasından sonra sarı ve yeşil nüsha praforma fatura ve atr ile birlikte nakliyeciye verilir.
 Pembe nüsha ise bizde kalır.

IX)ATA KARNESİ İLE GİRİŞ -ÇIKIŞ

GİRİŞ İŞLEMİ:

GEREKEN EVRAKLAR:

-DİLEKÇE
-ATAKARNE ÖN YÜZÜ FOTOK.
-TAAHÜTNAME
-AYNİYAT TESPİT TUTANAĞI

NOT: Yurda giriş yada çıkışın özel nedenlere bağlı olduğu durumlarda kullanılan giriş – çıkış yöntemidir. Bu yöntemde ticari amaç dışı bir durum söz konusu olduğu için orijinal evrak aranmamaktadır.

GÜMRÜK İŞLEMİ

 Muaf bir işlem olduğu için muafiyetler servisinde evraklar kontrol edilerek tescil olur.

 Bu serviste ata karnesinin ne amaçla kullanıldığına bakılır.

 Tescil işleminden sonra müdür muavininden muayene memuru ve kolcu havalesi alınır.

 Muayene memuru söz konusu eşyanın ayniyatını yaparak evrakla eşya arasındaki ilişkiyi belirler.

 Bu işlemden sonra kolcu da imzalar ve giriş manifesto servisinden kapatma tutanağı düzenlenerek ambar çıkışı yapılabilir.
ÇIKIŞ İŞLEMİ:
GEREKEN EVRAKLAR:
-DİLEKÇE
-ATAKARNE ÖN YÜZÜ FOTOK.
-TAAHÜTNAME
-AYNİYAT TESPİT TUTANAĞI

Tescil olan beyanname müdür muavini, muayene memuru ve kolcu aşamalarından sonra nakliyeci vasıtası ile çıkış işlemi yapılır.X)TRANSİT (TRIM)


GEREKLİ BELGELER :
- BEYANNAME(1-4-5)
-KIYMET BİLDİRİMİ
-BANKA YAZISI
-FATURA
-ATR ,EURO veya MENŞE ŞEHADETNAMESİ
-SİGORTA MAKBUZU
-NAVLUN FATURASI
GÜMRÜK İŞLEMİ Tescil işlemi bu tür beyannamelerde ayrı bir ONAY servisinde görülür.buradaki tescil işlemi bittikten sonra muayene memuru aşaması da diğer beyannamelerde olduğu gibi geçilir.

 Daha sonra eğer kolcu nezaretinde eşyayı transfer ediyorsak kolcu havalesi alınır ve kolcuya imzalatılır.

 Bu işlemlerden sonra transfer edilecek gümrüğe teslim edilmek üzere ONAY servisi tarafından bir üst yazı yazdırılır.

 Daha sonra beyanname üzerinde bulunan teminat blokesi muhasebe memuru tarafından kaldırtılarak
Eşyanın transferi yapılmak üzere ambar çıkışı yapılır.B) TREX (MAHRECE İADE)
(TRANSİT)


GEREKLİ BELGELER :
- BEYANNAME(1-4-5)
-FATURA
-ATR
-BANKA YAZISI (DÖVİZ TRANSFERİ YAPILMADIĞINA
DAİR)


 İhracat ONAY servisine ihracattaki işlemler yapıldıktan sonra atılır.

 Muayene işleminden sonra normal ihracat işlemi devam eder.


XI) GÜMRÜK DEĞİŞİKLİĞİ


Beyanname üzerindeki herhangi bir hatadan dolayı ONAY servisi tarafından bu hatanın düzeltilmesi için verilen değişikliktir.

Bu değişiklik öncelikle hata bildirim formu (BKNZ. Örnek) diye adlandırılan bir belgenin doldurulup müdür muavinine imzalatılması ile onay kazanır.

Daha sonra ONAY servisi tarafından bilgisayar üzerinde bu değişiklik yapılır.XII) REDRESE

Beyanname üzerinde yapılan hata ONAY servisinde fark edilememiş veya muayene memuru tarafından bulunmuş ise buradaki yanlışlığı düzeltmek için redrese yapılır.

İlk aşamada muayene memuru tarafından beyanname arkasına neden redrese yaptığına dair yazı yazdıktan sonra müdür muavininden olur alınır. Gerekli bir cezai durum varsa o miktar yatırıldıktan sonra makbuz muayene memuruna gösterilir. Daha sonra muayene memuru redrese işlemini kendi bilgisayarından yaparak beyanname üzerindeki yanlışlığı düzeltir.Sonra yeni döküm mükellef tarafından yapılarak yeni beyanname ONAY servisine mühürletildikten sonra eski beyanname ile birlikte işlemlere devam edilir.
XIII) CEZA KARARI

Beyanname üzerindeki kıymet beyanındaki yani vergi eksikliğinden kaynaklanan durunlar için söz konusudur.

Böyle bir durum söz konusu olduğunda muayene memuru mükellefi ASU servisine göndererek ceza kararı yazısı yazdırmasını ister . Muayene memuru daha önce beyanname arkasına ceza miktarını belirler.ASU serviside bu bilgi ye dayanarak ceza kararını hazırlar .

Hazırlanan iki nüsha müdür muavinine imzalatıldıktan sonra bu nüshalar göre bir tahsilat fişi (Bknz.örnek) hazırlanır. Bu tahsilat fişleri ise önce ASU servisindeki memura daha sonra da saymanlık şefine imzalatıldıktan sonra vezneye yatırılır.XIV) DOĞRUER VE SELAMOĞLUNDAN ÇIKIŞ


CMR diye adlandırılan taşıma senedine gerekli çıkış mühürleri vurulduktan sonra ilgili antrepoya gidilir.

Daha sonra ardiye yatırılarak (selamoğlunda; nedim beye) ,(doğruerde; filiz hanıma) çıkış defterleride imzalatılarak çıkış işlemi yapılır.
Referans Adresler