Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

2003 YILI FON PAYI TUTARLARININ KISMİ İADESİ İMKANI DOĞMUŞTUR
Konuyu Açan Kişi: ParaderevoLT
Cevap Sayısı: 1
Görüntülenme Sayısı: 1069

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 1 Oy - 5 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2003 YILI FON PAYI TUTARLARININ KISMİ İADESİ İMKANI DOĞMUŞTUR
Yazar Mesaj
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #1
2003 YILI FON PAYI TUTARLARININ KISMİ İADESİ İMKANI DOĞMUŞTUR
2003 YILI FON PAYI TUTARLARININ KISMİ İADESİ

İMKANI DOĞMUŞTURDeğerli Üyemiz, 14/KASIM/2008Genel Bilgi:

3824 sayılı kanunla "fon payı " adı altında, vergi kesintileri ile yıllık Gelir ve Kurumlar vergilerini matrah alan bir mali yükümlülük ihdas edilmiştir. Yıl içinde ücretlerden yapılanlar dışındaki kesintiler üzerinden hesaplanarak kesilen fon tutarları, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan fondan mahsup edilmekteydi.

Ancak, 4842 sayılı Kanun ile, 01.01.2004 tarihinden itibaren fon payı uygulaması kaldırılmıştır. Aynı Kanun'un geçici 1'inci maddesinin 2'nci fıkrasında, 2003 yılı Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan Gelir ve Kurumlar vergisi tutarlarından ayrıca fon payı hesaplanmayacağı belirtildikten sonra, bu kazanç ve iratlara ilişkin olarak 2003 yılı içinde kesinti yoluyla ödenen fon paylarının mahsup ve iadeye konu edilemeyeceği hükme bağlanmıştır.Anayasa Mahkemesi Fon Paylarının Mahsup Ve İadeye Konu Edilemeyeceği Hükmünü İptal Etmiştir:4842 sayılı Kanun'un geçici 1'inci maddesinin 2'nci fıkrasında yer alan "… bu kazanç ve iratlara ilişkin olarak vergilendirme dönemi içinde ödenen fon payları mahsup ve iadeye konu olmaz" bölümünün, Anayasa'nın 10. ve 73. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemi ile açılan davada Anayasa Mahkemesi E: 2004/94, K: 2008/83 Sayılı Kararı ile söz konusu bölümün Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline 20.3.2008 tarihinde oybirliği ile karar vermiştir. Bu karar 1.7.2008 tarih ve 26923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Böylece 2003 yılında kesinti yoluyla ödenen fon paylarının mahsup ve iadeye konu edilmesinin önündeki engel ortadan kalkmıştır.

Konuya İlişkin Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Numaralı Sirküleri ve 2008/1 sayılı iç genelge:

Maliye Bakanlığı ekte bilgilerinize sunulan 25.9.2008 tarih ve 13 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı üzerine, 2003 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olarak daha önce mükelleflerce ödenen ancak mahsup ve iadeye konu edilmeyen fon payı tutarlarının, 2003 yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisi tutarlarının % 10'unu aşmayan kısımlarının, 252 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde yer alan açıklamalar çerçevesinde mahsup ve iade edilebilmesinin mümkün bulunduğunu açıklamıştır. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığının 06/Kasım/2008 tarih ve 2008/1 sayılı KVK iç genelgesi bilgilerinize sunulmuştur.

İade Şekli :

13 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde mahsup ve iade işlemlerinin 252 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacağı belirtilmiştir. Bilindiği gibi söz konusu Tebliğ, "….Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi, Geçici verginin mahsup ve iadesi ile, vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerine ilişkin düzenleme ve açıklamaları içermektedir."13 Numaralı K.V. Sirkülerine göre; fon payı iadelerinin, Tebliğ'in 3'üncü bölümünde açıklanan, fazla veya yersiz olarak tahsil edilen vergilerin vergi hatası kapsamında düzeltilmesine ilişkin esaslara göre gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır. Buna göre söz konusu iade "diğer vergi borçlarına mahsup" veya "nakden iade" şeklinde yapılabilecektir. Her halükarda vergi dairesine mahsup veya iade talebini içeren bir dilekçe verilmelidir. Vergi daireleri 2003 yılı gelir veya kurumlar vergisi tutarının % 10'unu aşmayan fon paylarının mahsuben veya nakden iadesini gerçekleştirecek olup, fon paylarının ödendiğine ilişkin belgelerin ibrazını talep edebilir.Düzeltme işlemi ile iade işleminin farklı vergi daireleri tarafından gerçekleştirilmesi durumunda ödemeye ilişkin belgelerin ibrazı zorunludur. Vergi dairelerinin bu düzeltme ve iade taleplerini incelemeye sevk etmeksizin yerine getirmesi esastır.

İade talebinde bulunmak zorunlu değildir. İade formaliteleriyle uğraşmak istemeyen mükellefler herhangi bir müracaatta bulunmayabilirler.252 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "Diğer Vergi Borçlarına Mahsup veya Nakden İade" başlıklı 3.2. numaralı bölümü aynen aşağıdaki gibidir :"… Fazla veya yersiz olarak vergi tahakkuk ettirilmesine neden olan vergi hatasının düzeltilmesi halinde, vergi hatası nedeniyle fazla olarak tahakkuk ettirilmiş verginin ödenmiş olması şartıyla, verginin mükellefe iadesi gerekmektedir. Vergi borçlarına mahsup talebi halinde bu talebin bir dilekçe ile vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir. Düzeltme işlemi ile iade işleminin aynı vergi dairesi tarafından gerçekleştirilmesi durumunda iade işlemi için dilekçe dışında ayrıca bir belge ibrazına gerek yoktur. Vergi dairelerinin farklı olması halinde hata nedeniyle fazladan tahakkuk etmiş olan verginin ödendiğini gösteren belgenin ibrazı gereklidir. Mahsubu talep edilen vergi borçları için, mükellefin vergi hatasının düzeltilmesini ilgili vergi dairesine dilekçe ile haber verdiği tarih itibariyle mahsup işlemi yapılmış sayılır ve mahsubu talep edilen vergi borçları için bu tarihten itibaren gecikme zammı hesaplanamaz...."Son Müracaat Tarihi: 31/ARALIK/2008İadeye ilişkin müracaatın düzeltme zamanaşımının sonuna kadar, yani 31.12.2008 tarihine yapılması gerekmektedir.Değerli Meslektaşım,Yukarıda detaylıca açıklandığı üzere 2003 yılına ilişkin olarak 2004 yılında ödenen Fon Payları konusunda müşterilerinizi bilgilendirerek, nakden veya mahsuben iade almak isteyenler için ilişikteki dilekçe örneği ile Vergi Dairelerine müracaatınız gerekmektedir.Çalışmalarınızda Başarılar dilerim.Saygılarımla,Yahya ARIKAN

BAŞKAN

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
31-12-2008 05:05 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Mavilim
(Yönetici)
******
Mesajlar: 2,338
Tarih: Oct 2008
Üye no: 10255
Nerden: İşten
Rep Puanı: 40
Mesaj: #2
RE: 2003 YILI FON PAYI TUTARLARININ KISMİ İADESİ İMKANI DOĞMUŞTUR
BEKLENMEYEN BİR HABERDİ BU DOĞRUSU ,,


ANAYASA MAHKEMESİNE TEŞEKKÜR EDERİZ Smile

Muhasebecilik işi kılıfına uydurmak değil;

İşin gereğini yapmaktır.
31-12-2008 06:30 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: