Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

213 VUK MÜKERRER 355.MADDE YENİ HALİ
Konuyu Açan Kişi: Y.ERCAN
Cevap Sayısı: 1
Görüntülenme Sayısı: 21558

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 1 Oy - 5 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
213 VUK MÜKERRER 355.MADDE YENİ HALİ
Yazar Mesaj
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #1
213 VUK MÜKERRER 355.MADDE YENİ HALİ
29/12/2010 tarih 27800 Sıra nolu Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren 402 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ile uygulamaya giren yeni had ve miktarlara göre 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun Mükerrer 355.maddesi ile Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için uygulanacak ceza miktarı yeniden düzenlenmiştir.

Buna Göre ;


MÜKERRER MADDE 355-
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.070 TL

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 530 TL

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 260 TL

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 800.000 TL.

---------------------------------------------------------

2012 Yılı 213 Vuk 355.Madde Yeni Hali‏ için tıklayınız...


---------------------------------------------------------

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
(Bu Mesaj 08-03-2012 06:10 PM değiştirilmiştir. Değiştiren : Y.ERCAN.)
01-01-2011 03:55 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #2
BİLGİ VERME TALEBİNE UYMAYANLARA KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI
2011 Yılı Bilgi Verme, İbraz ve Diğer Ödevleri Yerine Getirmeyenler ile Getirilen Zorunluluklara Uymayanlar İçin Öngörülen Ceza Uygulamaları;(*)

-Zirai kazançlar il ve merkez komisyonlarınca istenen bilgileri vermeyen, bilirkişiliği kabul ettikleri halde gerekli incelemeleri yapmayan,

-Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeyen,

-Vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı ve vergi dairesince devamlı bilgi verme kapsamında yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla vermeyen,

-Ölüm vakalarını ve intikalleri bildirmeyen,

-Defter ve belgeleri muhafaza süresi içinde yetkili makam ve memurların talebi doğrultusunda ibraz ve inceleme için ibraz etmeyen,

-Vergi inceleme ve kontrolleri ile gayrimenkullerin rayiç bedelinin tespiti sırasında; yetkili memura çalışma yeri gösterilmesi, lüzumu halinde işyerinin gezip görülmesinin sağlanması, inceleme ile ilgili her türlü izahat verilmesi, envanter yapılması halinde araç, gereç ve personeliyle bu işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli yardım ve kolaylığın sağlanması gibi ödevleri yerine getirmeyen,

-VUK’nun mükerrer 257 nci maddesi hükmü uyarınca Maliye Bakanlığı’nca getirilen zorunluluklara uymayan, (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);

-Bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde bilgininverilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.Ancak bu ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca yapılana düzenleyici idari işlemlerle duyurulması halinde, ilgililere ayrıca yazılı olarak bildirilme şartı aranmaz.

-Özelusulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine getirmeyenlere yeniden süre verilerek bu mecburiyetleriyerine getirmeleri tebliğ olunur. Verilen sürede bu mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde yukarıda yazılı özel usulsüzlük cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

-Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5′i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu şekilde ceza kesilen mükellefler hakkında üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz.Ancak bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 800.000.- TL’yi geçemez.Aşağıdaki Tablodan 2011 yılında bilgi vermekten çekinenlere kesilecek özel usulsüzlük cezaları incelenebilir:

MÜKERRER MADDE 355- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza 2011 yılı (TL)

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.070
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile Kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 530
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 260

—————————————————————————————————————————

(*) VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 402 )

[Resim: 355madodo.jpg]


---------------------------------------------------------

2012 Yılı 213 Vuk 355.Madde Yeni Hali‏ için tıklayınız...


---------------------------------------------------------

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
(Bu Mesaj 08-03-2012 06:11 PM değiştirilmiştir. Değiştiren : Y.ERCAN.)
13-01-2011 05:01 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: