Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

7/B MALİYET HESAPLARININ İŞLEYİŞİ
Konuyu Açan Kişi: Feride
Cevap Sayısı: 6
Görüntülenme Sayısı: 24244

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
7/B MALİYET HESAPLARININ İŞLEYİŞİ
Yazar Mesaj
Feride
Müdavim Üye
******
Mesajlar: 3,442
Tarih: Jul 2007
Üye no: 13
Nerden: İZMİR
Rep Puanı: 16
Mesaj: #1
7/B MALİYET HESAPLARININ İŞLEYİŞİ
10-99 GİDER YERLERİ

Gider yeri, üretim ve hizmetlerin yapıldığı ve maliyetlerin oluştuğu, örgütün bir birimini ya da birim içindeki bir yeri ifade eder.

Giderlerin planlanması, kontrol edilmesi ve bu giderlerin dengeli bir biçimde toplanıp dağıtılmasını sağlar.

Gider yerlerinin saptanmasında genellikle kuruluşların organizasyon şeması esas alınır.

Gider yerleri aşağıdaki gibi bölümlenir.

- Esas üretim gider yerleri

- Yardımcı üretim gider yerleri

- Yardımcı hizmet gider yerleri

- Yatırım gider yerleri

- Üretim yerleri yönetimi gider yerleri

- Araştırma ve geliştirme gider yerleri

- Pazarlama, satış ve dağıtım gider yerleri

- Genel yönetim gider yerleri.

Gider yerlerinin bölümlenmesinde yukarıda verilen gider yerleri gruplanması esas olmakla beraber, kuruluşların işletme faaliyet alanı ile faaliyetin teknolojik akımına uygun olarak açılacak gider yerleri, bu verilen ana grup başlıkları altında yer alabilir.

7/B SEÇENEĞİNDE MALİYET HESAPLARI

Ticaret işletmeleri isteyen küçük hizmet işletmeleri ve isteyen küçük üretim işletmeleri giderlerin izlenmesinde bu seçeneği uygular.(1)

Bu uygulamada; giderler defter-i kebirde maliyet dönemi boyunca çeşit esasına göre izlenir. Maliyet çıkarma dönemlerinde, söz konusu giderler gider dağıtım tablosu aracılığıyla fonksiyonlarına dönüştürülerek ilgili gider yerlerine ve hizmet veya mamül maliyetlerine veya sonuç hesaplarına aktarılır.

Gider çeşitlerinin fonksiyonlarına dönüştürülmesinde ve ilgili gider yerlerine yüklenmesinde, işletmeler isterlerse gider çeşidi hesaplarından ilgili gider yerlerine ve fonksiyonel gider hesaplarına aktarmalar yapılmasını gerektirecek kayıt düzenini seçerler. İsterlerse, eş zamanlı kayıt düzenini bu seçenek için de kullanarak yardımcı defterlerde fonksiyonel gider hesaplarını ve gider yerlerini izleyebilirler. Bu suretle gider çeşitleri tahakkuk ettikçe ilgili defter-i kebir hesaplarında izlenirken; aynı anda yardımcı defterlerde fonksiyonlarına göre izlenip eş zamanlı olarak gider yerlerine aktarılabilir.

7/B seçeneğinde işletmeler 79 No.lu gruptaki maliyet hesaplarını kullanır.

Bu uygulamada maliyet hesap grupları aşağıdaki gibi bölümlenir:

79 GİDER ÇEŞİTLERİ

790 ilk Madde Ve Malzeme Giderleri

791 Memur Ücret Ve Giderleri (1)

792 Personel Ücret Ve Giderleri (1)

793 Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler

794 Çeşitli Giderler

795 Vergi, Resim Ve Harçlar

796 Amortismanlar Ve Tükenme Payları

797 Finansman Giderleri

798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesapları

799 Üretim Maliyet Hesabı

Hesapların İşleyişi :

Giderler tahakkuk ettikçe dönem boyunca 790-797 No.lu çeşit esasına göre bölümlenmiş ilgili gider hesaplarının borcuna kaydedilir.

Üretim ve Hizmet işletmelerinde, maliyet çıkarma dönemlerinde düzenlenen gider dağıtım tablosu sonucuna göre fonksiyonlarına ve gider yerlerine göre gruplanan çeşit hesaplarının toplam tutarları, "798- Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı" alacağı ile "799- Üretim Maliyet Hesabı"na ve "630- Araştırma ve Geliştirme Giderleri", "631- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri", "632- Genel Yönetim Giderleri", "66- Finansman Giderleri" grubunun ilgili hesabına, "680- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları" hesaplarının ilgili olanlarına veya aktifleşmesi gereken tutarlar ise ilgili aktif hesaplarının borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında "799- Üretim Maliyet Hesabı", üretim işletmelerinde 151- Yarı Mamüller Üretim" ve "152- Mamüller" hesaplarına, hizmet işletmelerinde ise "622- Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı"na devredilerek kapatılır.

Ticaret işletmelerinde ise dönem boyunca gider çeşitleri hesabının borcuna kaydedilen tutarlar, dönem sonlarında fonksiyonlarına dönüştürülerek sonuç hesapları arasında yer alan 630, 631, 632 hesapları ile 66- Finansman Giderleri Grubu" ilgili hesabının borcuna, "798- Gider Çeşitleri Yansıtma Hesapları"nın alacağına yazılır. 798 ve 799 No.lu hesaplar dönem sonlarında karşılaştırılarak kapatılır.

Feride Nihal Tunçsiper
13-06-2008 05:46 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Feride
Müdavim Üye
******
Mesajlar: 3,442
Tarih: Jul 2007
Üye no: 13
Nerden: İZMİR
Rep Puanı: 16
Mesaj: #2
RE: 7/B MALİYET HESAPLARININ İŞLEYİŞİ
7/B Seçeneğinde hesap planı açıklaması

Ticaret işletmeleri ile küçük hizmet işletmeleri ve isteyen küçük üretim işletmeleri giderlerin izlenmesinde 79. Gider Çeşitleri seçeneğini kullanırlar.1) İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ

Mal ve hizmetlerin üretilmesinin, işletme faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması amacıyla tüketilen her türlü direkt ilk madde ve malzeme, endirekt malzeme ve üretimle ilgili dışarıya yaptırılan hammadde ve malzeme işleri 790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ hesabında takip edilir.Bu gibi harcamalar yapıldığında bu hesabın borcuna, ilgili hesapların alacağına kaydedilir.

Örnek olarak, Hammadde ve malzeme ambardan üretime verildiğinde:

__________________________ / ________________________

790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 4.000

150 İLK MADDE VE MALZEME 4.000

__________________________ / ________________________

şeklinde muhasebe kaydını yapacaklardır.2) İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ

İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim ve hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla çalıştırılan işçiler için tahakkuk ettirilen esas işçilik, fazla mesai, üretim primleri, ikramiyeler, yıllık izin ücretleri, SSK işveren primi, gece primi, hafta tatili ve genel tatil ücretleri, her türlü sosyal yardımlar ve işçilere ait diğer giderler ve benzeri harcamalar 791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ hesabında izlenir.Bu harcamalar tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna ilgili hesapların alacağına kaydedilir.

Örnek olarak,

_______________________________ / _____________________________

791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 2.000

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 450

361 ÖDENECEK SOSYAL

GÜVENLİK KESİNTİLERİ 280

381 GİDER TAHAKKUKLARI 1.270

_______________________________ / _____________________________

şeklinde muhasebeleştirilecektir.3) MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ

İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim ve hizmetleri gerçekleştir­mek amacıyla çalıştırılan aylıklı yönetici, memur, büro personeli vb. için tahakkuk ettirilen tutarlar 792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ hesabında izlenir.Bu gibi harcamalar yapıldığında bu hesabın borcuna, iIgili hesapların alacağına kaydedilir:

Örnek olarak,

_______________________________ / _____________________________

792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 1.500

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 255

361 ÖDENECEK SOSYAL

GÜVENLİK KESİNTİLERİ 280

381 GİDER TAHAKKUKLARI 965

_______________________________ / _____________________________

şeklinde muhasebeleştirilecektir.4) DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER

İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim, pazarlama ve diğer hiz­metleri gerçekleştirmek amacıyla dışardan sağlanan yakıt, elektrik, su, gaz, bakım ve onarım, haberleşme, nakliye ve benzeri gibi fayda ve hizmetler için tahakkuk ettirilen harcamalar 793 DIŞARIDAN SAĞ­LANAN FAYDA VE HİZMETLER hesabına kaydedilirler.Bu gibi harcamalar tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna ilgili hesapların alacağına kayıt yapılır.

Örnek olarak,

_______________________________ / _____________________________

793 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 2.000

191 İNDİRİLECEK KDV 360

320 SATICILAR 2.360

_______________________________ / _____________________________

şeklinde kayıt yapacaklardır. Yukarıda belirtilen giderler dışında işletme faaliyetini sürdürmek için yapılması gerekli olan sigorta giderleri, kira giderleri, yolluk gi­derleri, kırtasiye, dava, icra ve noter giderleri, iştirak payı ve aidat gi­derleri gibi giderlerin izlendiği hesap 794 ÇEŞITLİ GİDERLER hesa­bıdır.

Örnek olarak,

_______________________________ / _____________________________

794 ÇEŞİTLI GİDERLER 400

191 İNDİRİLECEK KDV 72

329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 472

_______________________________ / _____________________________

Bu gibi harcamalar tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna ilgili hesapların alacağına kayıt yapılır.6) VERGİ RESİM VE HARÇLAR

Mevzuat gereğince tahakkuk ettirilen gider nileliğindeki vergi, re­sim ve harçlar 795 VERGİ, RESİM VE HARÇLAR hesabında izlenir. Bu gibi harcamalar tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna ilgili hesapların alacağına kayıt yapılır.

Örnek olarak,

_______________________________ / _____________________________

795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 1.000

102 BANKA 1.000

_______________________________ / _____________________________

şeklinde kayıt yapacaklardır.7) AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar, için ayrılan amortisman giderleri ile tükenme payları 796 AMORTISMAN VE TÜKENME PAYLARI hesabına kaydedilir.Bu gibi giderler tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna ilgili hesapların alacağına kayıt yapılır.

Örnek olarak,

_______________________________ / _____________________________

­796 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI 1.170

257. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 1.170

_______________________________ / _____________________________

şeklinde kayıt yapacaklardır.8) FİNANSMAN GİDERLERİ

İşletmenin gerek yatırım gerekse işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak üzere yaptığı kısa ve uzun vadeli borçlanmaların faiz, ko­misyon ve kur tarklarının izlendiği hesap 797 FİNANSMAN GİDERLE­Rİ hesabıdır.Bu gibi giderler tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna ilgili hesapların alacağına kayıt yapılır.

Örnek olarak,

_______________________________ / _____________________________

797 FİNANSMAN GİDERLERİ 3.100

300 BANKA KREDİLERİ 3.100

______________________________ / _____________________________

şeklinde kayıt yapacaklardır.

Feride Nihal Tunçsiper
13-06-2008 05:53 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Feride
Müdavim Üye
******
Mesajlar: 3,442
Tarih: Jul 2007
Üye no: 13
Nerden: İZMİR
Rep Puanı: 16
Mesaj: #3
RE: 7/B MALİYET HESAPLARININ İŞLEYİŞİ
9) GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI

798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA hesabı, üretim ve hizmet işlet­melerinde, maliyet çıkarma dönemlerinde düzenlenen gider dağıtım tablosu sonucu çeşitli gider hesaplarının toplam tutarları üzerinden 799. ÜRETİM MALİYET HESABI'na, 630, 631, 632, 660, 661, 680 ko­dlu hesaplara ve aktifleştirilmesi gerekenlerin ilgili aktif hesaplara de­vredildiği hesaptır.Ticaret işletmelerinde ise; dönem boyunca gider hesaplarının borcunda biriken tutarlar, dönem sonunda fonksiyonlarına dönüştü­rülerek 630, 631, 632, 660 ve 661 kodlu hesapların alacağına bu he­sap yardımıyla devredilir.Üretim ve Hizmet İşletmeleri dönem sonunda gider dağıtım tablosu yardımıyla gider çeşitlerinin fonksiyonlara göre dağılımını ya­pacak ve bu dağılım sonucunda aşağıdaki kaydı yapacaktır.

_______________________________ / _____________________________

630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 300

631 PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ 2.000

632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 4.300

660 KISA VADELI BORÇLANMA OİDERLERİ. 1.200

661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ 600

798. GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI 8.400

_______________________________ / _____________________________

Üretim maliyetleri üretim hesabına aktarılırken de şu kayıt yapıla­caktır:

_______________________________ / _____________________________

799 ÜRETİM MALİYET HESABI 15.000

798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA

HESAB1 15.000

_______________________________ / _____________________________

798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA hesabı 790-797 kodlu hesaplarla karşılaştırılarak kapatılır.Dönem sonunda, ister üretim veya hizmet işletmesi olsun, is­terse ticaret işletmesi olsun gider çeşitlerinin gelir tablosundaki gider gruplarına yansıtılmasında kullanılan 798. GİDER ÇEŞİTLERİ YAN­SITMA HESABI ile 790-797 kodlu fiili giderlerin kaydedildiği hesaplar karşılaştırılarak kapatılırlar. Bu kayıt aşağıdaki şekilde olacaktır:

_______________________________ / _____________________________

798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI 15.170

790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 4.000

791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 2.000

792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 1.500

793 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA

VE HİZMETLER 2.000

794 ÇEŞİTLİ GİDERLER 400

795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 1.000

796 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI 1.170 797 FİNANSMAN GİDERLERİ 3.100

_______________________________ / _____________________________

10) ÜRETİM MALİYET HESABI

799 ÜRETİM MALİYET hesabı yukarıda açıklandığı gibi, üretim ve hizmet işletmelerinde, dönem sonunda gider çeşitlerinde topla­nan tutarların, gider dağıtım tablosuyla fonksiyonel dağılım netice­sinde üretimin veya hizmetin maliyetini oluşturan kısımlarının izlen­diği hesaptır.Dönem sonunda üretilen veya hizmetin maliyetini oluşturan kıs­mı bu hesabın borcuna 798. GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI'­nın alacağına kaydedilir.Dönem sonunda, üretim işletmelerinde bu hesap 151 ve 152 kodlu hesaplara, hizmet işletmelerinde ise 622 kodlu hesaba devre­dilerek kapatılır.Üretim işletmelerinde, üretime verilenlerden mamul hale gelenler 152. MAMULLER he­sabına devredilir. Geri kalan 151. YARI MAMULLER-ÜRETİM hesabı­na üretimi tamamlanmamışlar olarak aktarılır.

_______________________________ / _____________________________

151 YARI MAMULLER-ÜRETİM 6.000

152 MAMULLER 9.000

799 ÜRETİM MALİYET HESABI 15.000

_______________________________ / _____________________________

151 kodlu hesap 7/B sisteminde sadece yarı mamul stoklarının gösterildiği hesaptır.Satılan mamullerin maliyeti 152. MAMULLER hesabının alacağına 620. SATILAN MAMULLER MALİYETİ hesabının borcuna yazılır.

_______________________________ / _____________________________

620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ 8.300.000

152 MAMULLER 8.300.000

_______________________________ / _____________________________

Hizmet işlemlerinde, 799. ÜRETİM MALİYET hesabında toplanan maliyet dönem so­nunda 622. SATILAN HİZMET MALİYETİ hesabına devredilir.

_______________________________ / _____________________________

622 SATILAN HİZMET MALİYETİ 18.000

799 ÜRETİM MALİYET HESABI 18.000

_______________________________ / _____________________________

Feride Nihal Tunçsiper
13-06-2008 05:54 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ercu34
Registered
Mesajlar: 16
Tarih: Jun 2008
Üye no: 5515
Nerden: ist
Rep Puanı: 0
Mesaj: #4
RE: 7/B MALİYET HESAPLARININ İŞLEYİŞİ
7/B YE GORE DEFTER TUTMAYA ÇALIŞIYORUM BORDRO BILGILERIM
SSK GUN ) BRUT GELR ) SSK PIRIMI ) GELIR VERG A.G.İ ( İŞZ.PİRİMİ. ) DAM.V ) YAS.KES. NET ODENEN
451 ) ++ 9146,28 ]1280,53 )####1166,14 )+++1024,41&& ) 91,41) 54,88] 2592,96 )+++ 7460,61


HOCAM BUNUN YEVMIYE KAYDINI[Resim: 63.gif] NASIL YAPICAM SAYGILAR

ercu A+ ıstanbul
(Bu Mesaj 19-06-2008 07:27 PM değiştirilmiştir. Değiştiren : ercu34.)
19-06-2008 07:09 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Feride
Müdavim Üye
******
Mesajlar: 3,442
Tarih: Jul 2007
Üye no: 13
Nerden: İZMİR
Rep Puanı: 16
Mesaj: #5
RE: 7/B MALİYET HESAPLARININ İŞLEYİŞİ
HOCAM DEMIYELIM DİĞER HOCALARIMIZA VE ÜSTATLARIMIZA AYIP OLUR :)VERDİĞİNİZ RAKAMLARI ANLIYAMADIM.BEN SİZE MUHASEBE KAYIT ÖRNEĞİNİN NASIL OLDUĞUNU BELİRTEYİM.SİZ KENDI RAKAMLARINIZI YERINE YERLEŞTİRİRSİNİZ.

__________________________30.06.2008 _______________________________________________

791.001 İŞÇİ ÜCRET GİD.YADA 792.001 MEMUR ÜCRET GİD. XXXXXXXXX ( B ) BRÜT ÜCRET

136. VERGİ DAİRESİNDEN ALACAKLAR XXXXXXXXX ( B ) ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
136.001 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

360.001 GELİR STOPAJ XXXXXXXXXX ( A )
360.002 DAMGA VERGİSİ XXXXXXXXXX ( A )
361.002 SSK HIZMETLİ HİSSE XXXXXXXXXX ( A )
361.003 SSK İŞSZLİK XXXXXXXXXX ( A )
381 ÜCRET TAHAKKUK YADA 100.KASA XXXXXXXX ( A )

___________________________/_______________________________________________________

Feride Nihal Tunçsiper
20-06-2008 06:21 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ercu34
Registered
Mesajlar: 16
Tarih: Jun 2008
Üye no: 5515
Nerden: ist
Rep Puanı: 0
Mesaj: #6
RE: 7/B MALİYET HESAPLARININ İŞLEYİŞİ
çok çok teşekkur edıyorum ayrıca bu ste açılış sayfam olacak

ercu A+ ıstanbul
20-06-2008 05:51 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
GÜLDENN
ADMİN SAĞ KOL
Mesajlar: 3,440
Tarih: Jul 2007
Üye no: 15
Nerden: Dünyalı
Rep Puanı: 40
Mesaj: #7
RE: 7/B MALİYET HESAPLARININ İŞLEYİŞİ
TEŞEKKÜRLER

[Resim: iloveaccountinght4.gif]
20-06-2008 06:12 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: