Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ
Konuyu Açan Kişi: ERDİNÇ
Cevap Sayısı: 10
Görüntülenme Sayısı: 15211

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ
Yazar Mesaj
ERDİNÇ
Registered
Default Avatar
Mesajlar: 2
Tarih: Jan 2008
Üye no: 2038
Nerden: sakarya
Rep Puanı: 0
Mesaj: #1
ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ
İyi günler... İyi çalışmalar...
* Av malzemeleri satışı ile ilgili,
* Danışmanlık hizmetleri ile ilgili
* İş takipçiliği ile ilgili
Ana sözleşme örnekleri aramaktayım. Şimdiden ilginize teşekkür ederim.
17-01-2008 12:22 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
GÜLDENN
ADMİN SAĞ KOL
Mesajlar: 3,440
Tarih: Jul 2007
Üye no: 15
Nerden: Dünyalı
Rep Puanı: 40
Mesaj: #2
RE: ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ
MALİ DANIŞMANLIK


A- Gerçek ve tüzel kişilere ait girişim ve işletmelerin,

a. Muhasebenin temel kavramları, muhasebe politikaları, mali tablolar ilkeleri, tek düzen hesap planı ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve ilgili yasa hükümleri gereğince defterlerini tutmak, beyannameleri, bildirgeleri ile diğer belgeleri düzenlemek, benzeri işler yapmak,
b. Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak,
c. Yukarıdaki bentlerde yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işler yapmak,
B- Gerçek ve tüzel kişilere ait girişim ve işletmelerin

a. Sürekli ara zamanlı danışmanlık hizmetleri,
b. Uyuşmazlık işleri,
c. Ortaklık işlemleri,
d. Kontrol ve revizyon hizmetleri,
e. Şirketin T.T.K. gereğince murakıplığı,
f. Tasfiye, bilirkişilik, hakemlik,
g. Fizibilite raporu,
h. İlaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi,
i. S.P.K. ve diğer kuruluşlarca yapılacak muhasebe işlemleri,
j. Fon kaynaklı kredilere ilişkin tespit işlemleri,
k. Şirketin konusu ile ilgili bakanlıklar, bankalar, sosyal güvenlik kuruluşları, belediyeler ve benzeri kurum ve kuruluşların çıkarmış olduğu yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğler gereğince yapılması gereken işlemler,
l. Şirketin konusu ile ilgili standart dışı diğer tüm işlemleri yapmak


a- Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek , devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak.
b- Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden , yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması , aracılık yapmak kaydı ile kullanılması;
c- Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması;
d- Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını , kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri , alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi;
e- Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların , ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin , ustalık haklarının , ticaret unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi,
Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi

[Resim: iloveaccountinght4.gif]
17-01-2008 12:25 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
GÜLDENN
ADMİN SAĞ KOL
Mesajlar: 3,440
Tarih: Jul 2007
Üye no: 15
Nerden: Dünyalı
Rep Puanı: 40
Mesaj: #3
RE: ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI


1- Başka iktisadi işletmelerin; yapısal uzun vadeli planlama ve reorganizasyonu, hizmet ve ürünlerinin rasyonalizasyonu ve ticari faaliyetlerinin genel değerlendirmesinin yapılmasına yönelik danışmanlık hizmetleri (Ticari Strateji Hizmetleri),

2- Başka iktisadi işletmelerin; üretim birimleri, üretim kontrol sistemleri üretimde verimliliğin arttırılmasına yönelik planlar ve kalite kontrol sorunlarına ilişkin danışmanlık hizmetleri (Üretime ilişkin Hizmetler)

3- Başka iktisadi işletmelere yönelik Pazar araştırmaları ve ticari tahminler satış gücü eğitimi ve perakende ve toptan satış birimlerinin örgütlenmesi konularına ilişkin danışmanlık hizmetleri (Pazarlama Hizmetleri)

4- Başka iktisadi işletmelere yönelik; Bütçe kontrol sistemlerinin kurulması kazanç planlaması veya sermaye ve gelir bütçelemesi işyeri reorganizasyonu ve yönetsel düzenlemeler konularına ilişkin danışmanlık hizmetleri verilmesi (Finansal ve Yönetsel Hizmetler)

5- Başka iktisadi işletmelere personel politikası işgücü planlaması istihdam artışı istihdam geliştirme ve endüstriyel ilişkiler konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi (İnsan Kaynakları Hizmetleri)

6- Başka iktisadi işletmelere yönelik olarak; enformasyon ihtiyaçlarının tanımlanması yazılım temini sistem analiz ve dizaynı bilgisayar fizibilite çalışmaları bilgisayar uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve bilgisayar donanımı geliştirilmesi (Enformasyon Teknolojisi Hizmetleri)

7- Başka iktisadi işletmelere yönelik ticari politika ve strateji belirlenmesi müşteri memnuniyeti performans değerlendirmesi insan yönetimi ve süreçlerine yönelik hizmetleri (Kalite Yönetimi Hizmetleri)

8- Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu uyarınca Murakıplığının yapılması,

9- Tasfiye bilirkişilik veya hakemlik süreci veya işlemlerinin yapılması,

10- Yatırımlarla ilgili ön fizibilite detaylı fizibilite ve/veya uygulama rapor ve projelerinin hazırlanması, Yatırım projelerinin aşamalarının takibi ve uygulanma sürecinin ve ilkelerinin ve işlemlerinin tespitini ve takibinin yapılması,

11- İştigal konularıyla ilgili yasal mevzuat, bankalar, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar sosyal güvenlik kuruluşları belediyeler benzeri kurum ve kuruluşlar ile irtibatlarını mevzuat gereği yapılması gereken tüm işlemlerinin yürütülmesi,


Şirket Bu amaçlarını Gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda da faaliyette bulunabilir.
a) Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat , ithalat , dahili ticaret , iç ve dış uluslar arası mümessillik , bayilik, distribütörlük, müşavirlik, pazarlamacılık , toptancılık işlerini yapmak.
b) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun , orta , kısa vadeli istikrazlar akdetmek enval ve kefalet , açık krediler senet üzerinden avans kredileri , emtia üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek.
c) Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü mali , ticari , sınai , idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.
d) Gerek 4875 Sayılı “Doğrudan yabancılar yatırım kanununu” gerek sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket teşkili,ortaklık girişimlerinde bulunmak mevcut ticari işletmelere iştirak etmek.
e) Şirketin amacına ulaşabilmesi için gerekli makine ve tesisler ile gayri menkulleri iktisap etmek, devir ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayri menkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek ve bu sayılanlar üzerinde her nevi ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, gayri menkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde ifraz, tevhid, parselasyon ile ilgili tasarruf ve muamelelerde bulunmak.
f) Şirket amacı ile ilgili olarak borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, ipotek karşılığı bir teminat ile yada teminatsız olarak ödünç alınabilmesi, ipotek tesis edilmesi ve fek edilmesi ticari işletme rehini akdedilebilmesi.
g) Yukarıdaki faaliyetlerle ilgi olarak gerekli bilumum ruhsatnamelerin, müsaadelerin, istihsali, iktisabı, işletme ruhsatnameleri ve imtiyazları, her türlü yerli ve yabancı marka patent, ihtira berati, ihtira haklarının lisans ve imtiyazları- nın (KNOW-HOW) model, resim, bröve ve ticari unvanlarının yardım ve fikri hakların, müşavirlik, mühendislik, hizmetlerinin ve benzeri diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde lisans antlaşmaları yapmak.
h) Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü fabrikalar, imalathaneler, depolar, idari binaları ve hizmet binaları ile özel antre depolama tesislerini kurmak bizzat veya başkalarına ihale suretiyle inşa ettirmek bunları alıp satmak, kiraya vermek, kiralamak, devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, Konu ile ilgili olarak resmi ve özel her türlü ihalelere katılmak.
i) Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, makine ve taşıt araçlarının alınıp, satılması, ithalat ve ihracat edilmesi.
j) Şirket işletme konusu ile ilgili faaliyetlerde buluna bilmek için, gerekli ve ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı özel hukuk ve kamu hukuku ve tüzel kişiler tarafından çıkarılan hisse senetlerini, tahvil ve itfa senedi gibi değerleri aracılık yapmamak koşulu ile iktisap edebilir,

[Resim: iloveaccountinght4.gif]
17-01-2008 12:26 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
GÜLDENN
ADMİN SAĞ KOL
Mesajlar: 3,440
Tarih: Jul 2007
Üye no: 15
Nerden: Dünyalı
Rep Puanı: 40
Mesaj: #4
RE: ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ
şirket her türlü ,
OLTA İĞNELERİ
OLTA KAMIŞLARI
OLTA MAKİNELERİ
MİSİNALAR
SUNİ YEMLER
KAŞIKLAR
KURŞUNLAR
FIRDÖNDÜLER
ŞAMANDIRALAR
HAZIR TAKIMLAR

BALIKÇI AKSESUAR
KEPÇE/LİVAR/PİNTER
ÇANTA ve KUTULAR
DOĞAL YEMLER
AĞ VE SERPME
BIÇAKLAR
BOTLAR
AV KIYAFETLERİ
KAMP MALZEMELERİ
FENER LAMBA
DALIŞ MALZEMELERİ
CAN SİMİTİ / YELEĞİ
PUSULALAR
DENİZ MALZEMELERİ
TEKNE MOTORLARI
BALIK BULUCU / GPS v.b
av tüfeği ,av silahı
ve avcılıkla ilgili her türlü malzemenin alımını, satımını ,ithalat ve ihracatını yapar.

[Resim: iloveaccountinght4.gif]
17-01-2008 12:32 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
GÜLDENN
ADMİN SAĞ KOL
Mesajlar: 3,440
Tarih: Jul 2007
Üye no: 15
Nerden: Dünyalı
Rep Puanı: 40
Mesaj: #5
RE: ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ
Av yelekleri, Balık yelekleri, Atıcı yelekleri, Av pantolonları, Balık pantolonları, Tüfek kılıfları, Olta kılıfları, Kamış çantaları, Pet yatakları gibi; Av aksesuarları ve Balık aksesuarları bunlarda eklenebilir

[Resim: iloveaccountinght4.gif]
17-01-2008 12:34 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
GÜLDENN
ADMİN SAĞ KOL
Mesajlar: 3,440
Tarih: Jul 2007
Üye no: 15
Nerden: Dünyalı
Rep Puanı: 40
Mesaj: #6
RE: ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ
ne danışmanlığı ,neyle ilgili iş takibi olduğunu bilmediğim için elimdeki kaynaklardan size yarabileceklerini gönderdim..

[Resim: iloveaccountinght4.gif]
17-01-2008 12:35 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
GÜLDENN
ADMİN SAĞ KOL
Mesajlar: 3,440
Tarih: Jul 2007
Üye no: 15
Nerden: Dünyalı
Rep Puanı: 40
Mesaj: #7
RE: ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ
ne danışmanlığı ,neyle ilgili iş takibi olduğunu bilmediğim için elimdeki kaynaklardan size yarayabileceklerini gönderdim..

[Resim: iloveaccountinght4.gif]
17-01-2008 12:35 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ERDİNÇ
Registered
Default Avatar
Mesajlar: 2
Tarih: Jan 2008
Üye no: 2038
Nerden: sakarya
Rep Puanı: 0
Mesaj: #8
RE: ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ
Öncelikle teşekkürler.. haklısınız tam açıklama yapmadım.. Danışmanlık : Güvenlik hizmetleri ve sistemleri ile ilgili, iş takipçiliği ise tapu, trafik, vs, vs.
17-01-2008 12:46 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
GÜLDENN
ADMİN SAĞ KOL
Mesajlar: 3,440
Tarih: Jul 2007
Üye no: 15
Nerden: Dünyalı
Rep Puanı: 40
Mesaj: #9
RE: ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ
GÜVENLİK HİZMETLERİ


1. 5188 sayılı Özel Güvenlik hizmetlerine dair kanun, yönetmelik, tüzük, genelge ve tamimler doğrultusunda hizmet vermek, kişileri silahlı veya silahsız korumak, 5188 sayılı kanuna göre özel güvenlik hizmeti almış kamu kurum ve kuruluşlar, özel kuruluşlar, ticaret merkezi, fabrika, plaza, alışveriş merkezi, işyerleri, turistik tesis, site, tatil köyü, hastane, üniversite, öğretim kurumları, sağlık tesisleri, enerji santralleri, rafineri, baraj, kara-deniz ulaşım ve nakil vasıtaları, hava meydanları, limanlar, toplu konut alanları, metrolar gar ve terminaller, toplu gösterilerin yapıldığı alanlar, ikametler, spor müsabakalarında, tören ve etkinlikleri sabotaja hırsızlığa, soyguna, yağmaya, yıkmaya çalışanların işten alıkonmasına, sağlık ve vücut bütünlüklerine gelebilecek tehdit ve tehlikelere karşı korumak, güvenliklerini sağlamak, bu amaçla ilgili her türlü elektronik güvenlik ve alarm sistemi elemanlarını temin etmek, bu sistemleri kurmak, gerekli teknik servis hizmetlerini vermek, silahlı veya silahsız fiziki ve teknolojik güvenlik hizmetleri vermek,

2. 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlisi yetiştirmek için temel eğitimi, yenileme eğitimi ve silah eğitimi vermek, Atış poligonu, labaratuar tesis etmek, işletmek, kiralamak.

3. Alarm haber alma merkezi kurmak ve işletmek,

4. Kurum kuruluş ve bankaların ve kişilerin para, mücevherat vb. kıymetli evraklarının nakil işlemlerinde güvenliği sağlamak. Paraların toplanması, sayılması ve dağıtılması para naklinin korunması ve güvenliğini sağlamak,

5. Banka otomatik Vezne makinelerinin doldurulması, dolu olup olmadığının kontrolü, tekrar doldurulması, hizmete sokulması ve bakımı,

6. Maaş paketlerinin oluşturulması ve yerlerine teslim edilmesi,

7. Her türlü özel tüzel kişiler işletmeler, ve ticari kuruluşların ekonomik, siyasi, stratejik güvenlik etütlerini hazırlamak, personel güvenlik tahkikatlarını yapmak, bu konulara yönelik araştırma ve danışmanlık hizmetini vermek,

8. Faaliyet alanıyla ilgili projeler hazırlamak, ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak, sözleşmeler akdetmek, taahhüt altına girmek,

9. Özel güvenlik hizmeti verilen veya diğer kurum ve kuruluşlara özel güvenlik danışmanlığı ve risk analizleri yapabilir,

10. Şirket amacını gerçekleştirmek için silah, mühimmat, teçhizat, araç ve zırhlı araç kiralayabilir. Satın alır, nakil araçlarını şirket adına tescil ettirebilir, gerektiğinde satabilir,

11. Şirket her türlü özel veya kamu kurumlarının açmış oldukları ihalelere girebilir, bu ihalelerden aldığı işleri kendisi yapabilir. Bu amaçla yeteri kadar personel istihdam edebilir, alet, edevat, taşıt ve demirbaş edinebilir,


Şirket Bu amaçlarını Gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda da faaliyette bulunabilir.
a) Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat , ithalat , dahili ticaret , iç ve dış uluslar arası mümessillik , bayilik, distribütörlük, müşavirlik, pazarlamacılık , toptancılık işlerini yapmak.
b) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun , orta , kısa vadeli istikrazlar akdetmek enval ve kefalet , açık krediler senet üzerinden avans kredileri , emtia üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek.
c) Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü mali , ticari , sınai , idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.
d) Gerek 4875 Sayılı “Doğrudan yabancılar yatırım kanununu” gerek sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket teşkili,ortaklık girişimlerinde bulunmak mevcut ticari işletmelere iştirak etmek.
e) Şirketin amacına ulaşabilmesi için gerekli makine ve tesisler ile gayri menkulleri iktisap etmek, devir ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayri menkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek ve bu sayılanlar üzerinde her nevi ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, gayri menkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde ifraz, tevhid, parselasyon ile ilgili tasarruf ve muamelelerde bulunmak.
f) Şirket amacı ile ilgili olarak borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, ipotek karşılığı bir teminat ile yada teminatsız olarak ödünç alınabilmesi, ipotek tesis edilmesi ve fek edilmesi ticari işletme rehini akdedilebilmesi.
g) Yukarıdaki faaliyetlerle ilgi olarak gerekli bilumum ruhsatnamelerin, müsaadelerin, istihsali, iktisabı, işletme ruhsatnameleri ve imtiyazları, her türlü yerli ve yabancı marka patent, ihtira berati, ihtira haklarının lisans ve imtiyazları- nın (KNOW-HOW) model, resim, bröve ve ticari unvanlarının yardım ve fikri hakların, müşavirlik, mühendislik, hizmetlerinin ve benzeri diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde lisans antlaşmaları yapmak.
h) Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü fabrikalar, imalathaneler, depolar, idari binaları ve hizmet binaları ile özel antre depolama tesislerini kurmak bizzat veya başkalarına ihale suretiyle inşa ettirmek bunları alıp satmak, kiraya vermek, kiralamak, devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, Konu ile ilgili olarak resmi ve özel her türlü ihalelere katılmak.
i) Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, makine ve taşıt araçlarının alınıp, satılması, ithalat ve ihracat edilmesi.
j) Şirket işletme konusu ile ilgili faaliyetlerde buluna bilmek için, gerekli ve ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı özel hukuk ve kamu hukuku ve tüzel kişiler tarafından çıkarılan hisse senetlerini, tahvil ve itfa senedi gibi değerleri aracılık yapmamak koşulu ile iktisap edebilir,

[Resim: iloveaccountinght4.gif]
17-01-2008 12:50 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
GÜLDENN
ADMİN SAĞ KOL
Mesajlar: 3,440
Tarih: Jul 2007
Üye no: 15
Nerden: Dünyalı
Rep Puanı: 40
Mesaj: #10
RE: ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ
GÜVENLIK HIZMETLERI

Şirketin Amaç ve Konusu: 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun çerçevesinde belirtilen Koruma, Güvenlik ve Eğitim hizmetlerinin verilmesidir.
Şirket, Yürürlükte bulunan tüm mevzuata uymak ve kanun gerektirdiği hallerde izin almak kaydı ile, aşağıda yazılı amaç ve konularda faaliyet göstermek için kurulmuştur:
1-Şahıslar ile her türlü özel ve tüzel statülü: Holding, şirket, tesis, banka, finans kurumu, alışveriş merkezi, iş yerleri, turistik tesis, site, tatil köyü, hastahane, üniversite, fakülte, akademi, yüksek okul, öğretim kurumları, depo, sağlık tesisleri, enerji santralleri, rafineleri, baraj, kara-deniz ulaşım ve nakil vasıtaları, hava meydanları, limanlar toplu konut alanları, metrolar, gar ve terminaller, spor karşılaşmaları, sahne gösterileri ve toplu gösterilerin yapıldığı alanlar ve yerler ile v.b. tesis işletme toplantı ve vasıtaların sabotaja, hırsızlığa soyguna yağmaya, yıkmaya çalışanların işten alı konmasına, sağlık ve vücut bütünlüklerine gelecek tehdit ve tehlikelere karşı korumak güvenliklerini sağlamak,
2-İlgili mercilerden izin almak koşulu ile her türlü savunma araçları, silah, mermi, mühimmat, kalkan, jop, kelepçe, el feneri, silah ve mermi taşıma ve benzeri her türlü ekipmanları ve bunların yedek parçalarını ithal etmek, satın almak ve kullanmak,
3-Güvenlik ve güvenlik teknolojileri ile ilgili elektrik-elektronik cihazları benzerlerini, elektrik-elektronik tehlike ve yangın alarm, tespit söndürme ve kontrol sistemlerini, cankurtaran yeleklerini telsiz antenlerini, sabit ve seyyar telsizleri, telsiz role sistemlerini, bomba ve her türlü elektrik-elektronik alet ve cihaz sistemlerini ithal etmek, satın almak, satmak, kiralamak ve kullanmak sistemini kurmak, işletmesi ve bakımını yapmak ve bu hususlarda ilgili faaliyetlerde bulunmak.
4-Bankalar ve her türlü özel tüzel kişiler, işletmeler ve ticari kuruluşlar arası para naklini yapmak, Paraların toplanması, sayılması ve dağıtılması, para naklinin korunması ve güvenliğini sağlamak,
5-Banka Otomatik Vezne Makinelerinin doldurulması, dolu olup olmadığının kontrolü, tekrar doldurulması, hizmete sokulması ve bakımı,
6- Maaş paketlerinin oluşturulması ve yerlerine teslim edilmesi,
7-Her türlü özel tüzel kişiler, işletmeler ve ticari kuruluşların ekonomik-siyasi-stratejik güvenlik etütlerini hazırlamak, personel güvenlik tahkikatlarını yapmak, bu konulara yönelik araştırma ve danışmanlık hizmetini vermek ,
8-Yurt içi ve yurt dışında koruma eğitim ve güvenlik eğitim ve öğretimini verecek tesis kurmak, işletmek koruma ve güvenlik personeli yetiştirmek ve eğitmek, eğitimli personelin görev başı ve tazeleneme eğitimlerini yapmak,
9-Amaçlarına uygun işler yapan gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak, mevcut ortaklık ve tesislere iştirak etmek, aracılık etme kaydı ile hisse senetleri ve pay senetleri ile taahhütlerini satın almak, kendi pay ve hisse senetlerini satmak ve mübadele etmek,
10-Faaliyetleri ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışında olmak üzere tüm sektördeki bilumum öze kişiler, tüzel kişiler kamu kuruluşları ve bağlı teşekküllerin fizibilite, tasarım, iletişim ağı, kuruluş, işletim, eğitim ve reorganizasyon etüdü bakım ve benzeri işlerin planlaması ve temini ile bu konularla ilgili ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak, sözleşmeler akdetmek, taahhüt altına girmek,
11-Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayri menkulleri alır satar kiralar ve gerektiğinde kiraya verir,
12-Faaliyet konuları ile ilgili olarak bayilik, müesseselik ve acentalıklar alır ve verir.
Yukarıda gösterilen konulardan başka işlere girmek istediği takdirde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine ve ortaklar kurulunun onayına sunulur ve Türk ticaret kanununun hükümlerine göre işleme tabi tutulur.

[Resim: iloveaccountinght4.gif]
17-01-2008 12:50 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: