Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ
Konuyu Açan Kişi: Y.ERCAN
Cevap Sayısı: 15
Görüntülenme Sayısı: 45599

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 3 Oy - 4 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ
Yazar Mesaj
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #1
ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ
………………………………….. MOTORLU ARAÇLAR İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-KURULUŞ :Aşağıda adları,soyadları,uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun limited şirketlerinin kurulması hakkındaki hükümlerine göre bir limited şirket teşkil edilmiştir.
KURCULAR:
1-
2-

MADDE 2-ŞİRKETİN ÜNVANI :
Şirketin Unvanı
MADDE 3-AMAÇ VE KONU :
Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır;
1)Otomobil,otobüs,kamyon,kamyonet,pikap,minibüs,midibüs,treyler,traktör,motorsik​let,jeep,
deniz motorları,uçak,helikopter gibi motorlu ve motorsuz araçların alım satımını yapmak ve bunların bayiliğini almak iştigal konusuyla ilgili plaza açmak.
-Motorlu ve motorsuz araçların lastiklerinin,yedek parçalarının alım-satımını,tamir,bakım ve servisini yapmak.
2)- Her türlü inşaat ve inşaat taahhüdü ile uğraşmak.Arsa ve arazi satın almak.Bunların parsel ifrazını yapıp satmak.Bu arsa ve arazi üzerine her türlü inşaat yapıp satmak.Kat karşılığı arsa alıp kat mülkiyeti yaptırıp inşaat yapıp satmak.Mühendislik hizmeti vermek.
3)- Toptan tarım ve tarım ürünleri kayısı ve baklagiller ticareti ve ihracatı yapmak.Bunların entegre tesislerini yapıp işletmek.
4)-Beton yapı malzeme üretimi için tesis kurup bunları işletmek.
Amaç ve konularla ilgili olarak;
a)- Şirketin ihtiyacı için gayrimenkul ve menkul mallar ile sabit kıymet ve demirbaşlar satın almak,kiralamak,satmak,kiraya vermek,tapu ile ilgili tüm işlemleri yapmak.
b)-Konusu ile ilgili ihalelere girmek,bu konularda müteahhitlik veya taşeronluk yapmak.
c) Kısa,orta ve uzun vadeli kredi almak,ipotek vermek.
d)-Yurt içi ve yurtdışında başka firmalarla işbirliği yapmak.şubeler açmak,konusu ile ilgili işlerde mümessillik,acentalık,bayilik almak,komisyonculuk anlaşmaları yapmak,imtiyaz ve telif haklarını,alameti farika ve marka haklarını almak,kiralamak,satmak lisans anlaşmaları yapmak.
e)-Karayolu,havayolu,denizyolu,uluslar arası nakliyecilik yapmak.
f)-Ticari,sanayi,turistik tesisler kurmak,kiralamak,işletmek ve kiraya vermek.Akaryakıt istasyonu kurmak işletmek ve kiraya vermek.
g)-Konusuna giren alanlarda mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak etmek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak.
h)-Şirket alacaklarının temini için ipotek ve rehin almak,haciz yapmak bunları fekketmek.Borçlarına karşılık gerek şirketin gerekse üçüncü şahısların gayri menkullerini rehin veya ipotek verebilir.Bu ipoteklerin terkini-rehinlerini fek ve tadil edebilir.
ı)-Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği bilcümle ticaret sanayi ve sair muameleleri yapabilir.
j)-Konusu ile ilgili kurulacak fabrikalar için gerekli makineleri satın almak ve ithal etmek.
k)-Şirket namına bankalara para yatırıp çekebilir.Teminat mektubu alabilir.
Yukarıda gösterilen işlerden ve muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girilmek istendiğinde ortaklar kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleride yapabilecektir.Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan iş bu kararı takbihi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınacaktır.

MADDE 4-ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :
Şirketin merkezi dır.Adresi ’ dır.Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret sicil gazetesinde ilan ettirilir.
Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi verilir.Tescil ve ilan edilmiş adese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresi süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Aynı merkezde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için ana sözleşme değişikliği yapmak zorunlu değildir.Merkez değişikliği ana sözleşme değişikliği gerektirir.Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla konusu dahilinde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

MADDE 5-ŞİRKETİN SÜRESİ:
Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere yıldır.Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınmak üzere ve sözleşme değiştirilmek sureti ile uzatılıp kısaltılabilir.

MADDE 6-SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ:
Şirketin sermayesi .-YTL kıymetinde hisseye ayrılmış olup .-YTL’ dir. Bu sermaye ortaklar tarafından;

Hisseye karşılık .-YTL’ si
Hisseye karşılık .-YTL’ si

tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir.Sermayenin ¼’ ü şirketin tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde,kalan miktarı ise ortaklar kurulunun alacağı karara göre ödenecektir.
Bu konudaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.


MADDE 7-ŞİRKET YÖNETİMİ :

Şirketin işleri ve idaresi ortaklar kurulu tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde gerek ortaklardan gerekse dışarıdan seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.İlk yıl için ortaklardan müdür seçilmiştir. Müdür veya müdürler şirket sermaye sahiplerinin yarıdan bir fazlasının oyları ile değiştirilebilir.

MADDE 8-TEMSİL VE İLZAM:
Şirket müdürü veya müdürler,ortaklar kurulunun vereceği kararlar çerçevesinde şirketi münferiden temsil ve ilzam etmeye yetkilidirler.Müdür veya müdürler şirketin işleri için ticari vekil ve mümessil çalıştırmaya yetkilidirler.Gayrimenkul ve motorlu araçlar almaya satmaya rehin ve ipotek almaya vermeye fekk etmeye,bankalar ve özel finans kurumları ile ilgili her türlü işlemleri yapmaya yetkilidirler.
MADDE 9-SERMAYE ARTIRIMI:
Şirket sermayesi tamamen ödenmedikçe artırılamaz.Sermayenin artırılması için ortakların oybirliğiyle verecekleri kararla sözleşme değişikliğine başvurmaları gerekir.Sermayenin artırılması halinde ortaklar artan kısma payları oranında iştirak edebilirler.

MADDE 10-İLAN:
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az yedi gün evvel yapılır.

MADDE 11-KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:
Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır.Kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır.Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466.maddesinin 2.fıkrasının 3 nolu bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçesine eklenir.Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara,hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51’ ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.


MADDE 12-PAYLARIN DEVRİ:
Bir payın devri şirkete bildirilmek ve pay defterine kaydedilmek koşulu ile hüküm ifade eder.Devir,hususunun pay defterine kaydedilebilmesi için ortaklar kurulunun muvafakat etmesi gerekir.Payın devrinin yazılı şekilde yapılması ve noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

MADDE 13-İHTİYAT AKÇESİ:
Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri şirket sermayesinin %20’ sine çıkıncaya kadar ayrılır.Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam edilir.Yasal ve isteğe bağlı yedek akçeleri ile,yasa ve ana sözleşme hükümleri uyarınca ayrılması gereken meblağ safi kardan ayrılmadıkça paydaşlara kar dağıtılmaz.

MADDE 14-KANUNİ HÜKÜMLER:
Ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.ORTAKLAR

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
16-05-2008 11:09 AM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #2
RE: ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ
……………. İNŞAAT NAKLİYAT TİC VE SAN LİMİTED ŞİRKETİ

MADDE 1-KURULUŞ :Aşağıda ad,soyadı,ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.
1-

2-

MADDE 2-ŞİRKETİN ÜNVANI :
…………………….İNŞAAT NAKLİYAT TİC. VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ‘dir.

MADDE 3-AMAÇ VE KONU :
Şirket aşağıda yazılı amaç ve konularda faaliyet göstermek için kurulmuştur.
A)- Nakliye işleri yapmak her türlü yolcu ve yük taşımacılığı yapmak ihalelere katılmak ve ihale almak.
B)- Şirket elektronik aletler bilgisayar gibi aletler ve bunların yedek parça ve teferruatlarının alım,satım ve bayiligini yapmak teknik servis açmak magaza açmak acentalık almak ve bayilik yapabilir.Dayanıklı tüketim mamüllerinin alım satım ve bayiliğini yapabilir.
C)-Her türlü inşaat ve inşaat taahhüdü ile uğraşabilir.Arsa ve arazi satın alabilir.Bunların parsel ifrazını yapıp satabilir.Bu arsa ve arazi üzerine hertürlü inşaat yapıp satabilir.Kat karşılığı arsa alıp kat mülkiyeti yaptırıp inşaat yapıp satabilir.
D)-Petrol ve petrol ürünleriyle sıvılaştırılmış gaz,odun,kömür,fueloil,kalorifer yakıtı,madeni yağ ve hertürlü katı ve sıvı ısıtma maddelerinin ticaretini ve pazarlamasını yapmak.
E)-Otomotiv oto alım satımı oto lastik oto yedek parça alım satımı yapmak ticaretini ve pazarlamasını yapmak.
Amaç ve konularla ilgili olarak;
1)-Hertürlü yük ve yolcu taşımacılığı yapmak.
2)-Yurtiçinde evden eve taşımacılık yapmak ve belirli bir zaman tarifesine göre veya belirli belirli bir zaman tarifesine uyumaksızın eşya ve yük taşımacılığı yapmak ve komisyonculuk yapmak.
3)-Yurt içinde ve yurtdışında kargo,nakliyat ambarı işletmeciliği yapmak şube açmak acentalık vermek acentalık almak.
4)-yurtiçinde ve yurt dışında taşıma organizatörlügü ve lojistik işletmeciliği yapmak.
5)-Hertürlü nakliye işi ile ilgili sahalarda distiribütörlük mümessillik temsilcilik acentalık bayilik alabilir,verebilir.Yurtiçinde ve yurt dışında pepo,mağaza ve teşhir salonları açabilir,kiralayabilir,kiraya verebilir.
6)-Yurt içi ve yurt dışında resmi özel inşaat,inşaat-taahhüt kat karşılığı işlerini yapabilir,ihalelere katılabilir,kazandığı ihaleleri başkalarına devredebilir,taahhütlerede bulunabilir,teminatlar yatırabilir gerektiğinde bu teminatları çekebilir.
7)-Beton,çelik,kağır,prefabrik,inşaat taahhüt ve projelendirme işlerini yapmak,işyerleri fabrikalar,komple turistik tesisler,oteller,moteller,park ve bahçeler yapmak,barajlar,limanlar,kanallar,sulama tesisleri,temiz ve pis su şebekeleri,kanalizasyon tesisleri,tasfiye tesisleri,içme suyu tesisleri yapma,karayolları,köprüler,sanat yapıları,demir yolları,tüneller,iskeleler yapmak,kiraya vermek veya kiralamak.
8)-Şirket amacını gerçekleştirmek karşılamak veya kaynaklarını degerlendirmek üzere bilcümle menkul ve gayrimenkulleri tapususz,tapulu,ipotekli,ipoteksiz,hacizli,hacizsizolarak satınalabilir,inşaa edebilir,kiralayabilir,satabilir.Gayrimenkuller üzerinde kat irtifakı,kat mülkiyeti,cins tashihi,tevhit,ifraz,tescil işlemlerinin yapabilir.Şirket lehine ve aleyhine gayrimenkul ipotekleri kabul ve fekzedebilir.Şirket faaliyeti için arsaları alıp bunları parsellere bölüp satabilir,komisyonculuğunu yapabilir.Bu arsalar üzerinde bina iinşaa edebilir,inşaa edilen bina üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir.
9)-Şirket beton,çelik,demir,alimünyum,kağıt,prefabrik konut ve sınai,turistik,zirai sağlık ve ulaştırma ile ilgili tesislerin yapımı için gerekli yapı malzemelerinin,orman ürünlerinin,zirai araçların,sentetik,kauçuk eşya,cam ve camdan mamül eşyaların,güzellik müstahzarlarının imalatını,ihracatını ve dahihli ticaretini yapar.
10)-Elektrik tesisat taahhüt işleri yapmak,ihalalere katılmak,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon telgraf ve diger nakil hatları yapımı konusu ile ilgili zemin ve temel etütleri,sondaj işleri yapmak Beton yapı malzemeleri imalatını yapabilir,işletmeciliğinin yapabilir,imalathaneler kiralayabilir,kiraya verebilir.
11)-Un,bulgur,ekmek,bisküvi,makarna ve tüm mamüllerini üretmek ve üretim için gerekli ham ve yardımcı maddelerin alım satımıyla uğraşmak,fabrikalar,fırınlar(ekmek fırınları) tesisler kurmak,işletmek kiraya vermek kiralamak ve dağıtımını yapmak bayilik almak ve bayilikler vermek.
12)-Şirket konusu ile ilgili kara,hava ve deniz yolu ile ticari emtianın dahili ve uluslar arası taşımacılığını,acenteliğini,komisyonculuğu,mümessilliği,taahhüt faaliyetlerinde bulunabilir.
13)-Akaryakıt,madeni yağlar ve diğer petrol ürünleri likit,toz ve sıvı deterjan,kozmetik güzellik müstahzarları,vücut ve cilt koruyucu malzeme,kolonya ve şampuan benzerlerinin imal ve ticareti,ithalat ve ihracatı ile mümessilliğini yapmak.
14)-Sınai ve tıbbi amaçlı organik ve inorganik kimyasal maddelerle tıpta,ziraatta kullanılan ve hayvancılıkta kullanılan ilaçlar ve aşıların yapıştırıcıların,yağların,temizlik müstahzarlarının ve gıda sanainde kullanılan mayaların ve maya niteliğindeki maddelerin imalatını dahil ticaretini ve ithalat ve ihracatını yapar.
15)-Konusu ile ilgili emtianın ithalatını ve ihracatını yapabilir.Yurt içinde ve yurt dışında toptan ve perakende pazarlayabilir.
16)-Maksat ve konu ile ilgili konularda sanayi tesisleri kurmak,kiralamak,imalat yapmak,yapılmakta olan işlere ortaklık etmek veya tamamen devralmak
17)-Şirket ilgili mercilerden izin almak şartı ile serbest belgelerde faaliyette bulunabilir.
18)-Şirket iktisap amaç ve konusunun gerektirdiği ticari ve sınai ve sair muamelatı intaç edebilir.Bu cümleden üzere ve özellikle patent ihtira beratı marka know-how bu gibi hakları iktisap edebilir.Bu hakları kendi adına tescil ettirebilir.Bu nevi hakları icabında devir edebilir.
19)-Şirket amaç ve konusunun gereği imali ve temini ettiği bilcümle mamülleri toptan,perakende sabit ve gezici olarak satabilir.Bunların alış ve satışını temin için yurt içinde ve yurt dışında gerekli gördüğü komisyonculuk ve distribütörlük,bayilik sözleşmelerini akit edebilir.İmal ve temin ettiği bilcümle mamülleri yurt dışına ihraç edebilir.ihracata ilişkin bilcümle muameleyi yapabilir,sözleşmeler akit edebilir.
20)-Şirket amaç ve konusunun icap ettirdiği ve bunların tahakkuku için gerekli görülen her türlü malları mevzuat dahilinde ithal edebilir.
21)-Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği yapacağı işlere ilişkin ikinci ve üçüncü şahıslara ipotek,banka teminat mektubu ve bunun gibi teminatları verebilir ve şirketin yapacağı konularına binaen distribütörlük,bayilik ve temsilcilikler verebilir,verdiği bu işlerle ilgili ikinci ve üçüncü şahıslardan yapacağı işin riziko durumuna göre şirket lehine ipotek,banka teminat mektubu ve bunun gibi teminatları alabilir.
22)-Şirket iktisabı,teknik amaç ve konusunu icab ettirdiği bil cümle eğitim, turizm, sağlık, tarımsal,ticari ve sınai işlerin tahakkuku için yurt içinde ve dışında yerli ve yabancı hakiki ve hükmü şahıslara mevzuat çerçevesi dahilinde süreli süresiz neviden ortaklıklar tesis edebilir.
23)-Yabancı şirketlerle ve sermayedarlarla işbirliği yapmak ortaklıklar kurmak,isim hakkı vermek,ruhsatname,ihtira beratı,lisans,imtiyaz alameti,farika gibi hakların iktisabı kullanılması,devredilmesi veya kiralanması.
24)-Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket yararına hertürlü rehin hakkı kurmak,tescil ettirmek şirketin amaç ve konusuyla ilgili olarak başkalarına ait taşınır ve taşınmaz malları üzerinde aynı haklar kurmak ve bunları tescil ve şerh ettirmek.Motorlu araçlar almak ve satmak.
25)-Yurt içi ve yurt dışında uzun,orta ve kısa vadeli krediler teminat mektupları almak ve bunları şirket lehine ipoteğe vermek ve ipoteğe almak.Özel finans kurumları ve bankalarda her türlü işleri ve işlemleri yapmak ve kredi almak.
26)-Yukarıda zikredilen tüm konularla ilgili olarak gerekli muameleleri her kurum ve kuruluşta incelemek ve takip etmek.
27)-Konusu ile ilgili devlet tarafından çıkartılan teşvik primi ve kredilerden faydalanmak,takip etmek,almak ve devretmek.
28)-Şirket konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında şubeler açabilir.
Yukarıda gösterilen konulardan başka işlere girmek istediği takdirde Ticaret Sicilinin iznine ve ortaklar kurulunun onayına sunulur ve Türk Ticaret kanununun hükümlerine göre işleme tabi tutulur.

MADDE 4-ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :
Şirketin merkezi………….’ dır.Adres Yeşiltepe …………………………………….’ dır.Adres değişikliğinde ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazatesi’nde ilan ettirilir.Ticaret Sicil Memurluğuna bildirilir.
Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen,yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş ise bu durum fesih sebebi sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır.

MADDE 5-ŞİRKETİN SÜRESİ:
Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere ……. yıldır.Ortaklar kurulu kararıyla bu süre kısaltılabilir.

MADDE 6-ŞİRKETİN SERMAYESİ:
Şirketin sermayesi …….-YTL’ dir.Sermaye herbiri …..-YTL kıymetinde …… hisseye ayrılmıştır.Bunun;

Hisseye karşılık .-YTL’ si
Hisseye karşılık ..-YTL’ si

tarafından muvazaadan ayrı olarak tamamen taahhüt edilmiştir.Sermayenin ¼’ ü şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde,kalan miktarı ise ortaklar kurulunun alacağı karara göre ödenecektir.
Bu konudaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

MADDE 7-İLANLAR:
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.madde hükümleri saklı kalmak suretiyle şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile yedi gün evvel yapılır.

MADDE 8-ŞİRKETİN YÖNETİMİ TEMSİL VE İLZAM:

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.
Şirketi müdürler temsil ederler,şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit,tescil ve ilan olunur.İlk 10 yıl için şirket müdürlüğüne şirket ortaklarından ……………………….seçilmişlerdir.Şirket müdürleri ……………………………….. şirket her hususta temsil ve ilzama münferiden yetkilidirler.

MADDE 9-HESAP DÖNEMİ:
Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının otuz birinci günü sona erer.Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin suretle kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

MADDE 10-KARIN DAĞITILMASI:
Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkartılmasından sonra kalan miktardır.Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır.Kalan kar hissedarların vereceği karara göre ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri nispetinde dağıtılır.Veya fevkalade yedek akçe kısmını pay sahiplerine dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara,müstahdemlere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket esas sermayesinin en az %51’ ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

MADDE 11-YEDEK AKÇE:
İhtiyat akçesi,şirket sermayesinin %20’ sine çıkıncaya kadar ayrılır.Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur.Kanuni ve ihtiyari ve ihtiyat akçeleriyle kanun ve sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken meblağ,safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara dağıtılmaz.

MADDE 12-KANUNİ HÜKÜMLER:
Bu sözleşmede anılan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri uygulanır.

ORTAKLAR

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
16-05-2008 11:13 AM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #3
RE: ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ
…………………….KOZMETİK PARFÜMERİ GIDA TEKSTİL İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MADDE 1-KURULUŞ :Aşağıda ad,soyadı,ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.
1-

2-
MADDE 2-ŞİRKETİN ÜNVANI : ………………KOZMETİK PARFÜMERİ GIDA TEKSTİL İNŞAAT TÜRİZM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ‘dir.

MADDE 3-AMAÇ VE KONU :
Şirket aşağıda yazılı amaç ve konularda faaliyet göstermek için kurulmuştur.
A)- Kozmetik güzellik müstahzarları,vücut ve cilt koruyucu malzeme,kolonya ve şampuan benzerlerinin imal ve ticareti,ithalat ve ihracatı ile mümessilliğini yapmak.
B)- Her türlü gıda maddesi imalat ithalat ve ihracatı ile pazarlaması ve mümessilliğini yapmak.
C)-Her türlü inşaat ve inşaat taahhüdü ile uğraşabilir.Arsa ve arazi satın alabilir.Bunların parsel ifrazını yapıp satabilir.Bu arsa ve arazi üzerine hertürlü inşaat yapıp satabilir.Kat karşılığı arsa alıp kat mülkiyeti yaptırıp inşaat yapıp satabilir.
D)-Turistik oteller moteller,kompleksleri tatil köyleri tesis inşaa ermek,satın almak kiralamak veya kiraya vermek.Turistik işlemleri ile ilgili şahsi haklar kabul ve tesis etmek.Turizm işletmeciliği yapmak,iç ve dış turistik seyahat,nakliye işletmeciliği acenteliği,rehberliği işleri yapmak.
E)- Her türlü tekstil ürünleri imalat pazarlama ithalat ve ihracat yapmak.
Amaç ve konularla ilgili olarak;
1)-Gıda sanayi ve malzeme çeşitleri ile gıda maddeleri besi ve besi çiftlikleri, hububat, bakliyat,yaş meyve ve sebze ile tarım ürünleri,hayvansal gıdalar,süt ve süt ürünleri,tatlı tuzlu su ürünleri,yan sanayi malzeme ve tesisleri,tarım alet makinalarının üretimi ithalatı,ihracatı tanıtımı distribütörlüğünü alım ve satımını yapmak..
2)-.Sanayi yolu ile dondurulmuş,kurutulmuş,su haline getirilmiş veya öğütülmüş çeşitli meyve ve sebzeleri,nebati yağları,et,balık ve kabuklu hayvanları,un,nişasta,pastacılık mamüllerini,meyve konsantresi sıcak soğuk ürünleri,meşrubat,sirkeleri,şeker ve şeker mamülleri ile kakao ve müstahzellerinin imal ve ticareti ile ithalat ve ihracatını yapabilir.Patiseri ürünleri imalat ve satışı yapabilir.
3)-.Konusu ile ilgili makinalarının,alet ve parçaların cihazlarını yurt içinde veya yurt dışında temin edebilir.
4)-Yurt içi ve yurt dışında resmi özel inşaat,inşaat-taahhüt kat karşılığı işlerini yapabilir,ihalelere katılabilir,kazandığı ihaleleri başkalarına devredebilir,taahhütlerede bulunabilir,teminatlar yatırabilir gerektiğinde bu teminatları çekebilir.
5)-Beton,çelik,kağır,prefabrik,inşaat taahhüt ve projelendirme işlerini yapmak,işyerleri fabrikalar,komple turistik tesisler,oteller,moteller,park ve bahçeler yapmak, barajlar, limanlar, kanallar,sulama tesisleri,temiz ve pis su şebekeleri,kanalizasyon tesisleri,tasfiye tesisleri,içme suyu tesisleri yapma,karayolları,köprüler,sanat yapıları,demir yolları, tüneller, iskeleler yapmak,kiraya vermek veya kiralamak.

6)-Şirket amacını gerçekleştirmek karşılamak veya kaynaklarını degerlendirmek üzere bilcümle menkul ve gayrimenkulleri tapususz,tapulu,ipotekli,ipoteksiz,hacizli,hacizsizolarak satınalabilir,inşaa edebilir,kiralayabilir,satabilir.Gayrimenkuller üzerinde kat irtifakı,kat mülkiyeti,cins tashihi,tevhit,ifraz,tescil işlemlerinin yapabilir.Şirket lehine ve aleyhine gayrimenkul ipotekleri kabul ve fekzedebilir.Şirket faaliyeti için arsaları alıp bunları parsellere bölüp satabilir,komisyonculuğunu yapabilir.Bu arasalar üzerinde bina iinşaa edebilir,inşaa edilen bina üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir.
7)-Un,bulgur,ekmek,bisküvi,makarna ve tüm mamüllerini üretmek ve üretim için gerekli ham ve yardımcı maddelerin alım satımıyla uğraşmak,fabrikalar,fırınlar(ekmek fırınları) tesisler kurmak,işletmek kiraya vermek kiralamak ve dağıtımını yapmak bayilik almak ve bayilikler vermek.
8)-Likit,toz ve sıvı deterjan,kozmetik güzellik müstahzarları,vücut ve cilt koruyucu malzeme,kolonya ve şampuan benzerlerinin imal ve ticareti,ithalat ve ihracatı ile mümessilliğini yapmak.
9)-Sınai ve tıbbi amaçlı organik ve inorganik kimyasal maddelerle tıpta,ziraatta kullanılan ve hayvancılıkta kullanılan ilaçlar ve aşıların yapıştırıcıların,yağların,temizlik müstahzarlarının ve gıda sanainde kullanılan mayaların ve maya niteliğindeki maddelerin imalatını dahil ticaretini ve ithalat ve ihracatını yapar.
10)-Maksat ve konu ile ilgili konularda sanayi tesisleri kurmak,kiralamak,imalat yapmak,yapılmakta olan işlere ortaklık etmek veya tamamen devralmak
11)-Şirket ilgili mercilerden izin almak şartı ile serbest bölgelerde faaliyette bulunabilir.
12)-Şirket iktisap amaç ve konusunun gerektirdiği ticari ve sınai ve sair muamelatı intaç edebilir.Bu cümleden üzere ve özellikle patent ihtira beratı marka know-how bu gibi hakları iktisap edebilir.Bu hakları kendi adına tescil ettirebilir.Bu nevi hakları icabında devir edebilir.
13)-Şirket amaç ve konusunun gereği imali ve temini ettiği bilcümle mamülleri toptan,perakende sabit ve gezici olarak satabilir.Bunların alış ve satışını temin için yurt içinde ve yurt dışında gerekli gördüğü komisyonculuk ve distribütörlük,bayilik sözleşmelerini akit edebilir.İmal ve temin ettiği bilcümle mamülleri yurt dışına ihraç edebilir.ihracata ilişkin bilcümle muameleyi yapabilir,sözleşmeler akit edebilir.
14)-Şirket amaç ve konusunun icap ettirdiği ve bunların tahakkuku için gerekli görülen her türlü malları mevzuat dahilinde ithal edebilir.
15)-Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği yapacağı işlere ilişkin ikinci ve üçüncü şahıslara ipotek,banka teminat mektubu ve bunun gibi teminatları verebilir ve şirketin yapacağı konularına binaen distribütörlük,bayilik ve temsilcilikler verebilir,verdiği bu işlerle ilgili ikinci ve üçüncü şahıslardan yapacağı işin riziko durumuna göre şirket lehine ipotek,banka teminat mektubu ve bunun gibi teminatları alabilir.
16)-Yabancı şirketlerle ve sermayedarlarla işbirliği yapmak ortaklıklar kurmak,isim hakkı vermek,ruhsatname,ihtira beratı,lisans,imtiyaz alameti,farika gibi hakların iktisabı kullanılması,devredilmesi veya kiralanması.
17)-Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket yararına hertürlü rehin hakkı kurmak,tescil ettirmek şirketin amaç ve konusuyla ilgili olarak başkalarına ait taşınır ve taşınmaz malları üzerinde aynı haklar kurmak ve bunları tescil ve şerh ettirmek.
18)-Yurt içi ve yurt dışında uzun,orta ve kısa vadeli krediler teminat mektupları almak ve bunları şirket lehine ipoteğe vermek ve ipoteğe almak.
19)-Yukarıda zikredilen tüm konularla ilgili olarak gerekli muameleleri her kurum ve kuruluşta incelemek ve takip etmek.
20)-Konusu ile ilgili devlet tarafından çıkartılan teşvik primi ve kredilerden faydalanmak,takip etmek,almak ve devretmek.

21)-Şirket konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında şubeler açabilir.
Yukarıda gösterilen konulardan başka işlere girmek istediği takdirde Ticaret Sicilinin iznine ve ortaklar kurulunun onayına sunulur ve Türk Ticaret kanununun hükümlerine göre işleme tabi tutulur.

MADDE 4-ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :
Şirketin merkezi…………..’ dır.Adres………………………………………..’ dır.Adres değişikliğinde ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazatesi’nde ilan ettirilir.Ticaret Sicil Memurluğuna bildirilir.
Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen,yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş ise bu durum fesih sebebi sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır.

MADDE 5-ŞİRKETİN SÜRESİ:
Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere ….. yıldır.Ortaklar kurulu kakarıyla bu süre kısaltılabilir.

MADDE 6-ŞİRKETİN SERMAYESİ:
Şirketin sermayesi ……………..-YTL’ dir.Sermaye her biri………..-YTL kıymetinde ………..hisseye ayrılmıştır.Bunun;

…… Hisseye karşılık …………….-YTL’ si
…….Hisseye karşılık …………….-YTL’ si

tarafından muvazaadan ayrı olarak tamamen taahhüt edilmiştir.Sermayenin ¼’ ü şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde,kalan miktarı ise ortaklar kurulunun alacağı karara göre ödenecektir.
Bu konudaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

MADDE 7-İLANLAR:
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.madde hükümleri saklı kalmak suretiyle şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile yedi gün evvel yapılır.

MADDE 8-ŞİRKETİN YÖNETİMİ TEMSİL VE İLZAM:

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.
Şirketi müdürler temsil ederler,şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit,tescil ve ilan olunur.İlk 10 yıl için şirket müdürlüğüne şirket ortaklarından ………………………….. seçilmişlerdir.Şirket müdürleri …………………………….. şirketi her hususta temsil ve ilzama müştereken yetkilidirler.

MADDE 10-HESAP DÖNEMİ:
Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının otuz birinci günü sona erer.Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin suretle kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.
MADDE 11-KARIN DAĞITILMASI:
Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkartılmasından sonra kalan miktardır.Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır.Kalan kar hissedarların vereceği karara göre ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri nispetinde dağıtılır.Veya fevkalade yedek akçe kısmını pay sahiplerine dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara,müstahdemlere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket esas sermayesinin en az %51’ ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

MADDE 12-YEDEK AKÇE:
İhtiyat akçesi,şirket sermayesinin %20’ sine çıkıncaya kadar ayrılır.Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur.Kanuni ve ihtiyari ve ihtiyat akçeleriyle kanun ve sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken meblağ,safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara dağıtılmaz.

MADDE 13-KANUNİ HÜKÜMLER:
Bu sözleşmede anılan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri uygulanır.

ORTAKLAR

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
16-05-2008 11:16 AM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #4
RE: ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ
İNŞAAT MALZEMELERİ (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-İnşaat malzemeleri (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley vb.) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merdiven ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
GIDA (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Her türlü gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş, ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.
-Her türlü bebek mamalarının üretimi, toptan ve perakende alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü dana, sığır, koyun, kuzu, keçi eti toptan ve perakende alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü kümes hayvanları etlerinin toptan ve perakende alım ve satımını yapmak.
-Un, şeker ve sütten mamul her türlü gıdaların yaş meyve ve sebzelerin, tahıl ürünlerinin hububat ve bakliyatların, kakaoların, un haline getirilmiş, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıda maddesinin, her türlü yağların toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma, soslar, ketçaplar, salçalar, mayonez sosu, salata sosları ve salata barlarının ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende ticaretini yapmak.
-Kültür ve doğal mantarlardan oluşan gıda maddelerinin ve bu mamullerden oluşan konserve turşu ve dondurulmuş gıda maddelerinin toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından alınması, satılması, pazarlaması ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Yaş sebze ve meyvelerin yenilir köklerinin, yumrularının, çiçeklerinin ve bunların mahsullerinin, bakliyat, soğan, sarımsak, susam, soya, badem, çam fıstığı ürünlerinin, zeytin, fındık, kuru üzüm, çay ve hububat gibi gıda ürünlerinin alım satımı, ithalat, ihracatı, toptan ve perakende ticareti, pazarlamasını yapmak ve yaptırmak.
-Zeytin alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü zeytinyağı, ayçiçek, mısırözü, fındık yağlarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Taze ve kuru tüm yiyecekler, meyvalar, marmelatlar, reçel, şekerli ve şekersiz yiyecekler, içecekler ve tüm gıda maddeleri almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak.
İNŞAAT (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak.
-Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak.
-Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir.
-Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak.
-Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek,
-Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek.
-Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon,telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini,onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak.
İPLİK VE ÇIRÇIR TESİSLERİ (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Her türlü çırçır fabrikaları kurmak, kiralamak, kiraya vermek, devretmek, yurt dışından çırçır ile ilgili teçhizat ve makinelerin ithalatını yapmak.
-Her türlü tarım ürünlerini ham olarak, yarı mamul ve mamul olarak satın almak. Satın alınan hammadde, yarı mamuller ve mamul maddeleri işleyerek veya işlettirerek gerek yurt içinde ve de gerekse yurt dışında pazarlayarak satışını yapmak veya aracı şirketlere satışını yaptırmak.
-Her nevi iplik fabrikaları kurmak, kurulacak olan fabrikalara gerekli olan iplik makineleri ile yan alet ve teçhizatlarını almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.

KONFEKSİYON (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Her türlü yerli ve yabancı hazır giyim, konfeksiyon ürünleri ve aksesuarları toptan ve perakende alım satımını, imalatını, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul konfeksiyon ürünlerinin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her nevi bayan ve çocuk gelinliklerin, nişanlıkların dikimi; gelin başı, eldiven, jüpon ve benzeri malzemelerin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
Gelinlik ve nişanlıkla ilgili her türlü kumaş, güpür dantel, tül, saten ve sair malzemelerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
LOKANTA (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Her çeşit restoran ve lokanta, pastane, kafeterya, kafe bar, gazino, diskotek işletmeciliği yapmak, kiralamak, kiraya vermek, konusu ile ilgili alet ve edevatları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.

PLASTİK (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Lastik, kauçuk ve plastik profil ve profille ilgili her türlü mamul ve malzemenin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Plastik hammaddeleri alım satımını yapmak.
-Plastik kalıpların ve makinelerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Toz, granül veya levha plastikten mamul tabak, çatal, kaşık, bardak, ayran ve yoğurt kapları, su kapları, gıda maddesi ve meşrubat kapları, şişe, kapak ve benzeri plastik kapların, leğen, kova, bidon gibi plastik mutfak eşyalarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Plastikten mamul hortum, örtü, branda, boru, vana, eklem parçaları, sulama sistemleri, oluklar,dirsekler, vidalar, plastik tel örgüler gibi tarımda ve ziraatta kullanılan plastik eşyaların üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-İnşaat sanayi ve konutlarla ilgili her türlü plastikten mamul boru, doğrama, kapı, pencere, sineklik, dekorasyon ve süs eşyası, masa ve sandalye gibi malzemelerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü plastik ürünlerinin ham, mamul, yarı mamul maddelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

PETROL (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Her türlü ham petrol, süper benzin, gaz, motorin, fueloil likit, petrolden yapılan ürünler, asfalt, zift ve katkı maddeleri ticaretini yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım ve dolum tesislerini kurmak.
-Akaryakıt istasyonları kurmak.
-Petrol kimya sanayii ürünleri ve bunların mamul boya profilleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak.
-Petrol açma, çıkarma ve nakletme petrol hazırlama ve benzeri faaliyetlerde kullanılan araç, gereç ve yedek parçalarının ticaretini yapmak.
-Petrol ve petrol ürünleri ile ilgili benzin istasyonları kurmak, kurdurmak, alım satımını yapmak.
-Kara, deniz ve havayolu ile yurt içi ve yurt dışı kimyasal madde, petrol taşımacılığı yapmak.
-Petrol ve petrol ürünlerinin tüm çeşitlerinin yurt içi ve yurt dışı nakliyelerini yapmak, filolar kurmak, kiralamak ve kiraya vermek.
-Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazi (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların depolanması, muhafazası, dolum tesislerinin kurulması.
-LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak. Benzin ile çalışan araçların LPG'ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

OTO TAMİR BAKIM

-Her türlü nakil vasıtanın tamir, bakım, boya ve servis hizmetlerini vermek, bu işler ile ilgili her türlü malzeme, yedek parça ve hizmeti almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Motorlu ve motorsuz elektrikli, elektronik her çeşit kara vasıtaları olan otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs ve benzeri araçların her türlü tamir bakımını, yedek parça, modernizasyonu, rutin teknik kontrollerini yapmak. Bu işlerle ilgili her türlü servis ağları kurmak, işletmek.
-Otomotiv sanayi ile ilgili yıkama yağlama servisi kurmak, işletmek, kullanılacak malzemelerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

OTOMOTİV

-Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, greyder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların, direksiyon, akülerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek.
-Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek.
-Otomobil sektöründe faaliyet göstermek her marka ve modeldeki araçların tamiri bakımı onarımı iç ve dış bakımı ve yedek parçalarının alım ve satımının ithalatını ve ihracatını yapmak.
-Otomotiv aksam ve parçaları aksesuarları akümülatörlerin alımı, satımı ithali ihracı ve pazarlaması.

MOBİLYA (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Masa, sandalye, dolap, kanepe, yatak odası, oturma odaları, yemek odaları, genç odası, koltuk, oturma grupları, vitrin gibi bilumum teknik ve gayri teknik ev, otel, mağaza, bilumum ticarethanelerin ekipman ve malzemeleri, parçaları, tüm bu konularla alakalı malzeme, parça, ekipmanların (ahşap, metal, pvc plastik) toptan ve perakende alım satımı, imalat ve montajı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak ev, işyeri ve bilumum ticarethanelerin dekorasyon ve tasarım hizmetlerini yapmak ve yaptırmak.
SÜT ÜRÜNLERİ (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Süt ve süt ürünleri üretimi, alım satımı, depolama, paketleme, ambalajlama, pazarlama ve dağıtımı ile ithalat ve ihracatını yapmak.

TARIM (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Her türlü yaş, kuru, dondurulmuş sebze, meyve, çiçek, bakliyat, hububat, tarımsal ürün imalat, üretim, işleme, alım satım, paketleme hizmetleri, ithalat ihracatını yapmak.
-Sebze, meyve, tohum, fide, fidan, her türlü tarla ve süs bitkileri üretim, alım ve satımını yapmak.
-Her türlü tarımsal ürünlerin konserve, salça, marmelat, reçel, şurup, pekmez, sirke gibi imalat alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Tarımla ilgili her türlü konuda teknoloji, danışmanlık hizmetleri yürütmek, peyzaj düzenlemesi, tarımsal proje yapmak, proje ve yatırımları taahhüt ve kontrol etmek.
-Tarımda kullanılan her türlü cam, karton, mukavva, plastik ve sair maddelerden imal edilmiş ambalaj, boru, sulama malzemesi ve diğer mamullerin ticareti.
-Tarımla ilgili motor, motopomp, elektro pomp, santrifüj pompa, taşıt araçları, traktör ve ekipmanları, her türlü alet, makine, yedek parça ve aksesuarı alım satımı, kiralama ve kiraya verme, servis, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Konusu ile ilgili faaliyetler için gerekli menkul, gayrimenkul, tesis, bağ, bahçe, arazi, sera, tarım teknolojileri kurmak, kullanmak, devir almak, devretmek, inşa etmek, almak ve satmak, kiralamak veya kiraya vermek, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak.
-Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak.
-Her türlü sera ve sera teknolojileri ithalatı ihracatı yapmak, bu konuda yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti vermek, her türlü sera işletmeciliği yapmak.
-Zeytin bahçeleri kurmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak.
-Her türlü organik ve kimyasal gübre ve zirai ilaçlar, ev haşere ilaçları, veteriner ilaçları, çevre sağlığı ilaçları, tarımla ve ziraatla ilgili her türlü kimyasal maddeler ve analizle ilgili hormonlar, bitki gelişimini düzenleyiciler her türlü kimyevi ve tabii gübreler imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Torf toprak alıp satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
16-05-2008 04:14 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #5
RE: ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ
TAŞIMACILIK (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Her türlü yat, kotra, marina, deniz otobüsü, şilep, tanker, yolcu vapuru, uçak, otobüs, kamyon, kamyonet, otomobil, minibüs, midibüs, treyler, çekici, motosiklet, şehir içi minibüs ile taşımacılık, tır gibi, deniz, kara, hava araçları ile şehir içi, yurt içi ve yurt dışı eşya ve yolcu taşımacılığını yapmak, işletmek, işlettirmek, kiralamak, kiraya vermek.
-Kara, deniz, hava araçları ile ilgili servisler vermek, bunların kumanyalarını, sularını, akaryakıtlarını yedek parçalarını, aksesuar ve lastiklerinin tamir bakımını, donanım ihtiyaçlarını temin etmek.
-Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu ve acenteliği yapmak.
-Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar, kiraya verir.
-Şirket ilgili mercilerden izin almak kaydıyla kamu ve özel kuruluşların personel, işçi, öğrenci, yolcu ve her türlü mal taşımacılığı ve benzeri hizmet alanında, şehir içi, şehirler arası otobüs, servis ve nakliye işletmeciliği yapabilir. Konusu ile ilgili araç, gereç, nakil vasıtaları alabilir, işletebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, komisyonculuğunu yapabilir.

TEKSTİL (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

-Her türlü dokuma mamullerinin, ham bez kumaş trikotaj ve sanayiinde faaliyetlerde bulunmak ,ipek, orlon, pamuk, triko, hazır giyim eşyaları ile çorap ve çamaşır, bay bayan ve çocuk giyim eşyaları, kot takımlar, kot pantolonlar, kot gömlekleri, kot montlar, her türlü diğer hazır giyim eşyaları yurt içinde ve yurt dışında üretilmesi ithalatı ve ihracatı ile pazarlamasını yapmak.
-Tekstil sanayiine ait her türlü hammadde yarı mamul ve mamul maddelerin, giyim sanayi ürünleri her nevi yünlü, pamuklu, ipekli, suni sentetik plastik maddeler iplik ham bez ve kumaşların yurt içinde ve yurt dışında üretilmesi alım ve satımı ithalat ve ihracatı, yurt içinde ve yurt dışında pazarlaması.
-Her türlü mefruşat, çeyiz, havlu, bornoz alımı satımı, imalatını, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü hastanede kullanılan önlük, tulum, çarşaf, yastık gibi ürünlerin imalatı, alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmakŞirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:
1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.
2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.
3. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.
4. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir.
5. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.
6. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.
7. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.
8. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
9. Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.
10. Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.
11. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.
12. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.
13. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.
14. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.
15. Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.
16. Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.
17. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde ortaklar kurulu karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
16-05-2008 04:16 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #6
RE: ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ
AMAÇ VE KONU ÖRNEKLERİ
(ALFEBETİK SIRALAMA)


AKTARİYE VE KURUYEMİŞ
a. Her türlü kuruyemiş ürünlerinin toptan ve perakende alımı satımı,imalatı ile ithalat ve ihracatını yapmak.
b. Her türlü baharat ve aktariye ürünlerinin alım satımı, ihracat ve ithalatı ile pazarlamasını yapmak.
c. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü şifalı bitkilerin alımı, satımı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak.
d. Her nevi çekirdek, çiğ kahvenin, granül kahvenin, kakao ve kahve kremalarının, her nevi çayın ithalat, ihracat ve ticaretini yapmak.
e. Çekirdek kahvenin makinelerde kavrulma işlemlerinin yapılması, kavrulmuş kahvelerin
değirmenlerde çekilmesi ve toz haline getirilmesi, ambalajlanması
AYAKKABI
a. Her türlü kadın, erkek ve çocuk ayakkabıları, botları, çizmeleri, terlikleri ve benzeri mamulleri üretmek, ürettirmek, alıp satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında sınai ve ticari tesisler kurmak.
b. Her nevi ayakkabı, terlik yapımında kullanılan poliüretan, PVC taban ve kalıplarının imalatını, alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak ve yaptırmak.
c. Her türlü kadın ve erkek çantası, cüzdanı, portföyü ve kemerinin üretimi, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak.
d. Her nevi ayakkabı tabanı, kösele, lastik, plastik, kauçuk ve ayakkabılarda kullanılan her çeşit astarlık ber, astarlık deri yapıştırıcılar, aksesuar, toka, bağ vb. fort, bombe, tela gibi malzemeler ökçeler, ökçe kalıpları, vardelaların imalatı, ithalatı, ihracatı, dahili ticareti yapmak.
BAHÇE KÜLTÜRLERİ
a. Seralar kurmak bu seralarda çiçek soğanları, çiçekler ve her türlü süs bitkileri yetiştirmek.
b. Fide, fidan, tohum, yem ve katkı maddelerinin üretimini yapmak.
c. Toprak alım ve satımını yapmak.
d. Yurt içinde ve yurt dışında bahçe dizaynı ile ilgili olarak peyzaj çalışmaları yapmak, yaptırmak. Bu konuda kullanılan malzemelerin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak ve düzenleme kapsamı içinde proje hazırlamak, hazırlatmak, etüd yapmak, yaptırmak, danışmanlık hizmeti vermek.

BAYINDIRLIK MÜTEAHHİTLERİ
a. Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak.
b. Şirket yurt içi ve yurt dışı yol, köprü, baraj, liman, okul, toplu konut ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sınai ve turistik inşaat taahhüdünde bulunabilir.
c. Her türlü katı atık yönetimi, geri kazanım konularında projeler hazırlamak, işletilmesi, bakım ve onarımını yapmak. Atıklardan alternatif ısıtma ve soğutma teknolojileri ve alternatif su elde etme teknolojileri geliştirilmesi, tesisler kurulması, projelendirme ve işletilmesi işlerini yapmak
BİLGİSAYAR,BÜRO MAKİNELERİ VE KIRTASİYE
a. Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri ,endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak.
b. Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları imali, montajı, servisi, dahili ve harici ticareti, eğitimi.
c. Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak.
d. Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak.
e. Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak.
f. Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin alımı, satımı, pazarlaması, imali, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak alım satımı, ithal ve ihracı.
g. Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve bunun için her türlü elektrik elektronik donanım imal ve montajını yapmak.
h. Bilgisayar makineleri, donanımları, yazılımları ve sistemleri ile disk, disket, manyetik bant, dosya, kağıt, yazıcı şeridi, kartuş vb. bilgisayar tüketim malzemeleri ve bilgi teknolojilerini üretmek, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek.
i. Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, eğitim, destek ve servis hizmeti almak, vermek.
j. Kırtasiyelerde satılması mutad olan her nevi okul malzemesinin, iş yeri için gerekli faks, fotokopi makinesi, ozalit, teksir makineleri, hesap makinesi, yazar kasa, yazıcı ve benzeri gibi mekanik elektronik büro malzemelerinin alımı, satımı, kiralanması, tamir ve servis bakım işçiliğini yapmak.

k. Her derecede okulların ihtiyacı olan okul malzemelerini imal etmek, satmak, bayiliğini yapmak.
l. Kurşun kalem, tükenmez kalem, dolma kalem, silgi, cetvel, pergel, ataç, uhu, mürekkep, şeffaf bant, koli bandı, pastel boya, kuru boya, sulu boya, keçeli kalem, raptiye, defter, cep ve not defterleri ve bilumum kırtasiye malzemelerinin alım satımı, ithali ihracı ve dahili ticaretini yapmak.
BİLİMUM İPLİK
a. Her türlü endüstriyel dikiş ve sanayi iplikleri imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
b. Her türlü pamuk ipliği ile tabii suni ve sentetik elyaftan mamul ve bunların karışımından meydana gelen ipliklerin, polyester suni ipek ipliklerin, yün ipliklerin, boyalı ipliklerin üretimi, bükümü, apresi, kasarı, empirmesi; çile, dantel yumağı, ağ ipliği üretimi bu ipliklerin sarılacağı ağaç, plastik veya karton masura, bobin ve makara imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı.
BİLİMUM KARA VE DENİZ MOTORLARI
a. Kara, su ve deniz motorları, elektrik motorları, su pompaları ve bunlara ait yedek parça ve teferruatı ithalini , ihracını ve dahilini ticaretini yapmak.
b. Yerli ve yabancı gemi, tanker, şilep, koster, denizaltı, motor, tekne ve ticari amaçlı tüm deniz yük ve insan taşıtlarının mekanik elektrik, elektronik, elektromekanik ve bilumum teknik bakımlarını gerçekleştirmek için tersaneler, tamirhaneler, atölyeler, kızak ve çekek yerleri, kuru ve sabit havuzlar kurmak. Bu araçların her türlü ikmali, donatılması, yük ve lömbo işlerini yapmak.
c. Gemi acenteliği işleri, gemilere yakıt, kumanya ve malzeme ikmalleri yapmak ve yaptırmak.
d. Yatçılık işleri yapmak, yat yaptırmak, kiralamak ve kiraya vermek
BOYAHANE,ELBİSE TEMİZLEYİCİLERİ VE ÇAMAŞIRHANELER
a. Her nevi tekstil ve tekstil ürünleri ile deri ürünleri, her nevi kumaş örme iplik elyaf her türlü iç ve dış giyim mamul ve ham maddelerinin boyanması, yıkanması ve baskı işlemlerinin yapılması ve fason işçiliğinin dışarıya yaptırılması.
b. Her türlü elbise, çamaşır, perde, halı, çarşaf, yorgan, masa örtüsü ve tekstil ürünlerinin kuru temizleme, yıkama, taşlama, boyama, ütüleme ve kolalanmasını yapmak.
c. Her cins giyim eşyalarına ait yakaların pres, ütü işçiliğini yapmak, yaptırmak, fason ütüsünü yapmak, bunlara ait elyaf ve tamamlayıcı maddelerin kesimini, kalıplarını ve pres işlerini yapmak.
d. Her türlü kuru temizleme, her nevi ütü ve paketleme işleri yapmak.
e. Her türlü boya, apre, kasarlama, ütü, emprime tesislerinin kurulması ve işletilmesi.
f. Her türlü giyim eşyasının ilik, düğme işini yapmak ve yaptırmak.
g. Kuru temizleme ve yıkama işlerinin yapılabilmesi için kuru temizleme ve yıkama fabrikaları kurulması, kurdurulması, montajının yaptırılması.CAM-AYNA
a. Her nevi cam ve cam ürünleri, her kalınlık ve ebatta düz cam, ısı cam, telli, buzlu, renkli cam, pencere-vitrin camları, oto camları ve her türlü aynanın imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
b. Her türlü cam ve aynanın rodaj, bizote, kumlama, boyama, vitray ve cam süsleme işlerini yapmak
CANLI HAYVAN
a. Her çeşit canlı hayvan alımı, satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü eti yenebilir, canlı hayvanların usul ve esaslar dahilinde kesimi yapmak.
b. Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak.
c. Her türlü besihane, kuluçhane, kesimhane, derihane, tabakhane, hayvani yağ eritme tesisi, buzhane ve soğukhava tesisleri, mezbaha, kiralayabilir ve işletebilir
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
Her türlü elektrik ve elektronik ev aletleri; buzdolabı, bulaşık, çamaşır makineleri, triko ve nakış makineleri, teyp, radyo, televizyon, müzik seti, mutfak robotları,saç kurutma makinesi alım satım, tamiri, bakımı, bunlarla ilgili yedek parça aksamlarının ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende alım satımı. Bu cihazların teknik servis bayiliklerini almak ve işletmek
DEMİR-ÇELİK
a. Her türlü demir-çelik ürünleri; Saç, çinko, pirinç, bakır, sarı, zamak, galvaniz saç, külçe, platina, U demiri, L demiri, flanş, boru eklenti parçalarının alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.
b. Her türlü boru, dikişli ve çelik çekme boru ve bunların bağlantı parçalarının alımı, satımı, ihracatını ve ithalatını yapmak.
DEMİR HIRDAVAT
a. Bilumum hırdavat malzemelerinin pazarlanmasını, ithalatını, ihracatını, toptan alımını satımını yapmaktır.
b. Yurt içi ve yurt dışında her türlü demir, çelik, döküm veya sarıdan mamul cıvata, somun, gijon, bağlantı elemanlarının alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapmak.
c. Her türlü kesici takım malzemelerini almak, satmak, imalatını yapmak. Bu ürünlerin tamir ve bakımlarını yapmak, yedek parçalarını almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.
d. Her nevi sınai yarı mamul ve mamul; matkap uçları, elmas matkap uçları, raybalar, kesici ağızlar, bıçaklar, testere ağızları, her türlü el aletleri, zımpara taşları, zımpara kumu, polisaj, parlatma malzemeleri, iş makineleri, çeşitli güç ve tonajlardaki presler, vinçler, saç kıvırma ve işleme tezgahları metal işleyen makineler, profil kesme ve taşlama takım tezgahları, her nevi ölçü aletleri, kaynak makineleri, transformatörler, her nevi arabalı ve benzeri şeritler, motor yağ ve devir daim pompaları, filtre pompaları, bilyalı rulo veya makaralı rulmanlar ve bunların çeşitli aksam ve parçaların imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatını yapmak.
e. Her türlü sanayi kolunda kullanılan ölçü, ayar, tamir ve bakım malzemelerinin, avadanlıklarının, teçhizat ve hırdavatın alımı, satımı, imalatı, ihracatı.
f. Her türlü kilit ile ilgili ham maddenin, yarı mamullerin veya mamullerin alımını, satımını, imalini, ithalat ve ihracatını yapmak.
DERİ
a. Ham, mamul veya yarı mamul deri almak, satmak, deri ithalatı ve ihracatı ile uğraşmak.
b. Ham deriden; mamul deri, kösele, vidala, zik ve süet imal etmek, bunların ithalatı ve ihracatını yapmak. Tabakhane tesisleri kurmak.
c. Her nevi deri, güderi ve deriden mamul giyim eşyası; kürk, mont, kaban, ceket, yelek gibi ürünlerin imalatını yapmak ve fason olarak yaptırmak.
d. Deriden mamul sümen, koltuk, kalemlik, kitaplık gibi ürünlerin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak
EĞİTİM HİZMETLERİ
a. Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede ana okulu, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul ve üniversite açabilir, işletebilir.
b. Lise ve fakültelere hazırlık kursları, yabancı dil kursları açmak.
c. Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla sanat ve mesleğe yönelik (bilgisayar, daktilo, muhasebe, modelistlik, stilistlik) eğitim ve öğretim vermek, özel dershane ve kurs açıp işletmek.
d. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kros, buz pateni, atletizm, santranç gibi alanlarda eğitim vermek amacıyla kurslar açmak ve işletmek.
e. Şirket yurt içinde sürücü belgesi vermek amacıyla sürücü kursları açabilir, işletebilir.
f. Eğitim ve öğretim amaçlı her türlü laboratuar kurmak, araç ve gereç, doküman ve laboratuar
malzemelerinin alımı, satımı, ithal ve ihracını yapmak.
ELEKTRİK MALZEMELERİ
a. Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak.
b. Elektrik ve elektronik donanımlı pano, makine, elektrikli küçük el aletlerinin üretimini yapabilir, bunları yurtiçi ve yurtdışına satabilir.
c. Sabit ve değişken dirençler, sabit ve değişken kondansatörler,selfler, zayıf akım transformatörleri, elektron tüpleri, diyotlar, transistörlerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
d. Her türlü elektrik malzemeleri ile bilumum elektrik motorları, bobinaj, tevzi panosu, uzaktan kumandalı otomasyon tesisleri, regülatör ve bunların yedek parça ve aksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin ithali, ihracı, yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması ile bu malzeme ve cihazların toptan ve perakende alım ve satımını gerçekleştirmek.
e. Her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
f. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak, yaptırmak, taahhütlere girmek, bu işler için gerekli organizasyonları kurmak
EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ
Her türlü emlak,her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar,marketler,depolar,soğuk hava depoları,villa tatil köyleri,devre mülk,apart otel,motel,kamping gibi turistik tesisler ,organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri ,mesken,ev,apartman,işyeri ,arsa,arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak,kiralamak,kiraya vermek;bahçe,tarla,ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak,gerektiğinde projelendirmek.Gayrimenkuller üzerine irtifak,intifa,sükna,kat mülkiyeti,kat irtifakı,şufa hakları ve vefa hakları,gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek.
ENERJİ
a. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak
b. Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazınım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak.
c. Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfirizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak.
d. Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi.
e. Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak
ET MAMULLERİ
a. Hayvanlardan elde edilen et mamullerinin (Salam, sucuk, pastırma, sosis) üretimi,işlenmesi,alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapar.
b. Et ve et mamullerinin üretimi ile ilgili entegre tesisler kurar.
c. Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından alınması, satılması, pazarlama, paketleme, depolama, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili bayilikler almak, vermek, şubeler açmak
EV TEKSTİLİ VE MEFRUŞAT
a. Her türlü mefruşat, perdelik ve perdelik tül, güpür mamullerinin, alımı, satımı, imalatı, ithali ve ihracatını yapmak.
b. Her türlü ev tekstil ürünleri ve aksesuarlarının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
c. Bilimum döşemelik kumaş, battaniyeler, pikeler, çarşaflar, uyku setleri, yastık ve yastık kılıflarının imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak


FOTOĞRAF VE SİNEMA MAKİNELERİ
a. Fotoğraf makineleri, kameraların ve her türlü fotoğraf malzemelerinin alımı satımı.
b. Her cins ve ebatta renkli ve siyah beyaz fotoğraf basım işi; her cins ve ayarda artistik, teknik, sanayi, moda ve reklam fotoğraf ve diapozitif çekim işlerini ifa etmek; nişan, düğün, yaş günü ve diğer toplantılarda profesyonel video, film ve fotoğraf çekimleri yapmak.
c. Stüdyo, laboratuar açmak ve çalıştırmak. Her nevi dijital fotoğrafçılık, bilgisayarlı fotoğraf çekimi, baskı, banyo tab işleri. Bu laboratuarlarda kullanılan film ve banyo malzemelerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
d. Barometre, termometre, higrometre, kronometre, büyüteç, altımetre gibi aletlerin ve yardımcı malzemelerinin alımı satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak
FUARCILIK
Yurt içinde ve yurt dışında her türlü fuar düzenlemek ve bu faaliyetin tanıtımı amacıyla yayıncılık reklamcılık ve organizasyon işleri yapmak. Fuar konusuyla ilgili olmak kaydıyla kongre, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerde bulunmaktır.
Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulları üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edilebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirketin amacı ile ilgili olarak marka ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet hakları iktisap etmek devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir ve onların hisselerini ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla alabilir satabilir.
GIDA
a. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.
b. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.
c. Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.
d. Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak
GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ
a. 4458 sayılı Gümrük kanunu ve gümrük yönetmeliğinde belirtilen yasal haklar çerçevesinde gümrük müşavirliğince hakiki ve hükmi şahıslar adına dolaylı temsil sıfatıyla Türkiye gümrük bölgesi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin her türlü gümrük işlemini takip edip sonuçlandırmaktır.
b. Konusu ile ilgili her türlü müşavirlik hizmeti vermek.
c. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
16-05-2008 04:35 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #7
RE: ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
a. Her türlü güvenlik sistemleri ve yedek parça ve aksesuarlarını satmak, imal etmek, ithalatını ve ihracatını yapmak.
b. Her türlü yangın algılama sistemleri, gaz algılama sistemleri, hırsızlık alarm sistemleri, kapalı devre güvenlik sistemleri, yangın söndürme sistemleri ithalat, ihracatı, satışı, montajı, bakımını yapmak.
c. Güvenlik ve korumaya ilişkin tüm elektronik, optik, audiovisual, mekanik cihaz, kameralar ve monitörler almak ve satmak.
HALI,KİLİM
a. Her türlü dokuma, kaymaz tabanlı, kaplamalı, el dokusu ve makine dokusu halı imalatı yapmak ve yaptırmak.
b. Pamuk, yün, ipek, keten, kıl, suni ve sentetik elyaf ve bunların karışımından ve diğer maddelerden elde edilen ip ve ipliklerden el ve makine dokuması halı, kilim ve seccadelerin imalatı, toptan alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
c. Halı, kilim üretiminde kullanılacak her türlü makine, tezgah ve yedek aksamı alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
HEDİYELİK EŞYA OYUNCAK VE BUJİTERİ
a. Metal, ahşap, cam, seramik, porselen, taş, mum, plastik, kağıt, polyester, bez ve deriden mamul olmak üzere her türlü turistik ve hediyelik eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
b. Her türlü promosyon ürünleri toptan ve perakende alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
c. Her türlü oyuncaklar, bilgisayarlı oyun makinalarının alımı, satımı, pazarlaması, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak.
d. Her türlü elektronik ve mekanik oyuncak imal etmek bu amaçla fabrikalar ve tesisler kurmak.
e. Her türlü el ve makine ile yapılmış metal, ahşap, plastik, kauçuk, kıymetsiz tüm taşlardan; kolye, küpe, bileklik, yüzük, halhal, kemer v.s. takıların alımını, satımını, ithalatın, ihracatını ve üretimini yapmak.
f. Şirket tüm boncuk, süsleme, nazarlık, bijuteri ürünlerinin her türlü fason işçiliğini, imalatını, toptan alım satımını yapmak.
g. Her türlü sanatsal ürünleri ve aksesuarların tasarımı, imalatı, ihracatı ve ithalatını yapmak.
h. Her türlü eski ve antika eşyalar, el sanatları eserleri, heykeller, tablolar, hat sanatı ile ilgili yapıtlar, el yazması eserlerin müzayedesi, dekorasyonu alım ve satımını yapmak.
i. Fiberglas, ahşap, cam, metal malzemeleri ve her türlü doğal taşlar, döküm malzemesi kullanarak heykeltıraşlık işleri yapmak.
İLAÇ VE ECZA DEPOLARI
a. Her türlü kimyevi, beşeri, veteriner ve zirai ilaçların dahili toptan ticareti, depolanması, ambalajlanması, ithalatını ve ihracatını yapmak,
b. Ecza depoları açmak, ilaç ruhsatı almak, ilaç ruhsatı kiralamak.
c. Her nevi yurt içinde ve yurt dışında imal edilen ilaçların alımı satımı pazarlaması, dahili ticareti
ithalatı ve ihracatını yapmak. Her nevi ilaç, ilaç hammaddesi, ameliyat malzemesi, serum, hormon
aşı, bebek beslenme ve bakım ürünleri, hijyenik ürünlerin dahili ticaretinin ithalatını ve ihracatını
yapmak
İNŞAAT
a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.
b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.
c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.
d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.
e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.
f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.
g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.
h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.
i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.
j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak.
k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.
l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.
m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.
n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı.
İNŞAAT VE TAŞIT BOYALARI
a. Her türlü sanayi ve inşaat boyaları iç ve dış cephe koruyucu boyaları, sentetik, selülozik, akrilik boyaların ve boya yan malzemelerinin imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatı.
b. Her nevi boya maddeleri ve yan ürünlerinin, metal boyası, oto boyası, astar, plastik, yağlı, saten boya, tiner, macun benzeri mamul ve yarı mamul ürünlerinin imali, ithali, ihracı

İZOLASYON VE YALITIM MALZEMELERİ
a. Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak.Isı yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak.
b. Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak

KASAPLAR VE TAVUKÇULAR
a. Her türlü dana, sığır, koyun, kuzu, keçi eti alımı, satımı, ithali ve ihracı, toptan ve perakende satışını yapmak. Her türlü kümes hayvanları; piliç, tavuk, ördek, kaz, bıldırcın, devekuşu eti alımı, satımı, ithali, ihracı.
b. Her türlü yumurta üretimi, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
c. Her türlü besihane, kuluçhane, kesimhane, derihane, tabakhane, hayvani yağ eritme tesisi, buzhane ve soğukhava tesisleri, mezbaha, kiralayabilir ve işletebilir

KİMYEVİ MADDE VE KİMYEVİ BOYA
a. Bilumum kimyasal maddeler ve her türlü yardımcı kimyevi maddeler ve bunların üretiminde kullanılan mamul, yarı mamul, ham maddelerin imalatı ve ticareti.
b. Başta kimya sanayi olmak üzere imalat, ticaret ve hizmet sektörleri ile nihai tüketimde kullanılan her türlü toz ve yaş boya, tabii, sentetik ve madeni boyalar, astar boya, silikonlu ve silikonsuz mat boyalar, ahşap, metalik, plastik iç ve dış yüzey boyaları ile mürekkep ve benzeri her türlü kimyevi maddelerin imalatını, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını, komisyonunu, dağıtım, pazarlama ve dahili ticaretini yapmak.
c. Her türlü sınai, zirai ve ticari amaçlarla kullanılan organik ve inorganik kimyasal maddelerle, oto ve sanayi yağları, reçine, boya, tiner ve sair incelticiler, zamklar, kimyasal katalizörler, kimyevi maddeler ile gübrelerin ilk ve yardımcı unsurlarının üretimini, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alım satım, ithalat ihracat, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak.
d. Suni gübre imali, alımı, satımı, toptan ve perakende pazarlama, dağıtımını yapmak.
e. Her türlü temizlik malzemeleri, sıvı, toz ve katı deterjan çeşitleri, petro-kimya ürünlerin, evsel ve sınai gazların imalini, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımı, satımı, ithalini, ihracını, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak.
f. Her türlü tekstil kimyasallarının alımı, satımı, ithalatı,ihracatı ve pazarlamasını yapmak.
g. Tarımsal alanda gıda alanında ve diğer alanlarda kullanılan her türlü kimyevi madde ve ilaç alımı satımı, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak
KUAFÖR,GÜZELLİK SOLANLARI VE KOZMETİK
a. Erkek ve kadın berberi, güzellik salonları açmak.
b. Her nevi saç ve suni olarak yapılmış perukların alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, bakımı, onarımını yapmak.
c. Saç ekimi ve saç ekimi ile ilgili ürünlerin satışını yapmak.
d. Kuaförlük yapmak; cilt bakımı, saç bakımı, manikür, pedikür, ağda, solaryum, makyaj işleri yapmak.
e. Lazer epilasyon, iğneli epilasyon, varis tedavisi, kolojen tedavisi, selüleit tedavisi, botoks, mezzoterapi gibi her türlü estetik sağlık hizmetleri yapmak.
f. Şirket kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm, şampuan ve benzerlerinin ithalat, ihracat, alım satımı ve pazarlamasını yapmak.
g. Bayanlara ve baylara yönelik olmak üzere jimnastik, masaj ve sauna salonları açabilir, işletebilir
KUYUMCULUK,MÜCEVHERCİLİK VE GÜMÜŞÇÜLÜK
a. Kuyumculuk dükkanı işletmek, işlettirmek ve mağazalar zinciri oluşturmak.
b. Her türlü altın, gümüş, bronz, platin, pırlanta, yakut, safir, elmas, inci, zümrüt ve diğer kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul her türlü mücevherat, bilezik, kolye, yüzük gibi takı ve süs eşyalarının imalatını ithalat ve ihracatını yapmak.
c. Altın, gümüş ve diğer kıymetli madenlerin işlenmesi için eritme ve işletme ocakları ile haddehaneler açmak, işletmek.
d. Ayar evleri, ramat evleri, ifraz üniteleri,tamir atölyeleri kurup işletmek
MADENCİLİK
a. Yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, işletilmesi,satın alınması ve kiraya verilmesi;
b. Maden arama ruhsatnamesi almak,maden aramak, işletme hakkı talep etmek,işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabil maden haklarını devir almak.
c. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak.
d. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları,kaolen, diatomit, feldispot, kuars ve kuarsitler, talk, profilit, boroks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.
e. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar; mermer, granit, diahaz, travarten, oniks, bozalt gibi taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.
f. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, opal, beril grupları, zümrüt, elmas, yakut, sipinel, agat ve ağaç agat tüm silis grubu taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi.
g. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocaklar açmak, işletmek.
h. Kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
i. Yakıt olarak kullanılan her türlü orman ürünlerinden başta odun olmak üzere ve diğer türevlerinin
alımı satımı, pazarlanması, ithalat ve ihracatını
MADENİ EŞYA
a. Her türlü madeni eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
b. Her türlü alüminyum doğrama, alüminyum kapı pencere, panjur işlerini yapmak, alınan işleri başka firmalara yaptırmak.
c. Her türlü metal, akrilik stand reyonları, teşhir standları, metal stand, market alışveriş arabaları imali, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
d. Her çeşit zamak, çinko, alüminyum, baskı dökümü, ithalat ve ihracatını yapmak.
e. Şirket her türlü madeni halka, kanca, zincir, civata, vida, somun, rondela cinsinden her türlü bağlantı elemanlarının imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
f. Şirket yurtiçi ve yurtdışında her türlü metal ve renkli metal ile metal hammadde ve madenlerinin işlenmesi, ithalat ve ihracatını yapmak.
g. Yurt içinde ve yurt dışında her çeşit radyatör, kalorifer kazanları imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak.
h. Her türlü pik döküm imalatı, ihracatı ve toptan satışını yapmak.
i. Her türlü kalıp aparatı imalatı ve toptan satışını yapmak.
j. Kalıp parça imalatı ile ilgili her türlü torna tesviye işleri yapmak, yaptırmak.
k. Talaşlı imalat ve bu sanayi dalına ait her türlü hammadde, mamul madde, yarı mamul madde ile yedek parça makine, alet ve malzemenin, her türlü hassas ölçü alet ve cihazları, el aletleri, takım aparatları, takım tezgahları imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak.
l. Her türlü sanayi tipi endüstriyel mutfak eşyalarının imali, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak

MAKİNE VE TEÇHİZAT
a. Her türlü sanayi ve iş makineleri,cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak.
b. Sanayide kullanılan alüminyum, ahşap, pvc işleme makineleri, kesici ve delici makinelerin imalatını yapmak.
c. Hidrolik makineler, hidrolik sistemler, hidrolik güç üniteleri, hidrolik silindirleri, pnömatik, hidrolik, otomat makine ve güç motorları, bağlantı parça ve aksamlarını üretmek.
d. Bilumum elektrikli ve elektronik makine ve aletlerin üretimi, tamir ve montajını yapmak.
e. Her türlü tekstil terbiye makinelerinin ( Ram makinesi, kumaş hazırlama makinesi, ters çevirme makinesi, boyama makinesi, santrifüj makinesi, ıslak açma makinesi, kuru açma makinesi, sıkma makinesi, kesme, kurutma, sanfor makinesi) imalatı, bu makinelerin elektrik,elektronik ve pano imalatını, bu makinelerin tüm malzemelerinin ve aksamlarının imali, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
f. Her nevi asansör makineleri ve malzemelerinin imali, pazarlaması, toptan ve perakende alım satımı

MOBİLYA VE AHŞAP EŞYA
a. Mobilya ve dekorasyon malzemeleri, ahşap ve metalden büro ve ev mobilyaları, her türlü mutfak dolapları ve mutfak dekorasyon işleri, yatak odaları, oturma odaları, yemek odası, genç odası, koltuk, masa ve sandalye ve her türlü mobilya imalatı, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak.
b. Her türlü tesislerin mobilya dekorasyon işlerini yapmak, taahhütlerde bulunmak.
c. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ahşap merdiven, ahşap merdiven korkuluğu, ahşaptan ev ve işyeri ürünleri, ahşap üzerine her türlü mamulün imalatını, pazarlamasını, dahili ticaretini yapmak.
d. Şirket her türlü mobilya cila malzemeleri alım satımı yapar, her türlü mobilya cilalama işlerini yapar, mobilya cilası ithalatını yapar.
e. Yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi, gösteri ve benzeri tanıtım ve teşhir mahallerinin standlarını yapmak. Yine bu mahallerin tadilat ve dekorasyon işlerini yapmak.
f. Mobilya imalatı için gerekli olan her türlü orman ürünleri ve mamullerinin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak
NALBURİYE
a. İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak.
b. Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak.
c. Her türlü nalburiye işleri yapmak

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
16-05-2008 04:37 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #8
RE: ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ
OPTİK
a. Her türlü optik malzemeleri, gözlük çerçeveleri, gözlük camları, kontak lenslerin alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak.
b. Her türlü otomatik ve mekanik, optik cam kesme ve gözlük tamir makineleri alım satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü gözlük ve gözlük camı takma ve tamir işlerini yapmak
ORMAN ÜRÜNLERİ
a. Her türlü orman ürünlerinin; ham, mamul, yarı mamul olarak yurtiçinden ve yurtdışından temin edilmesi, bunların işlenmesi, yarı mamul veya mamul haline getirilerek veya işlenmeden yurtiçine ve yurtdışına satılması, pazarlanması.
b. Şirket her türlü orman ürünleri ile bu ürünlerden sanayi yolu ile elde edilen kereste, tomruk imalatı,alım, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatı ve bunların mamul ürünleri mdf, yonga levhaları ve sunta alım, satımı, ithalat ve ihracatı.
c. Her nevi parke, sunta, duralit gibi ürünlerin imali, bunların üretiminde kullanılan her türlü maddelerin alımı ve satımını yapmak.
d. Şirket her türlü marangozluk, doğramacılık işleri için gerekli makine alet ve ekipmanlarının alım satımını yapmak.Orman ürünlerine dayalı üretimlerini gerçekleştirebilme amacı ile tomruk ve parke işleme tesisleri imalathaneler, tesisler, fabrikalar, fırınlama tesisleri, depolar kurmak, kurulmuşları kiralamak, kuracağı tesislerde ihtiyaç duyulacak her cins ve nevideki makine araç ve gereçleri gerek yurt içinden gerekse yurtdışından almak
OTEL LOKANTA VE EĞLENCE YERLERİ
a. Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak.Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak.
b. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar.
c. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.
d. Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar
OTOMOTİV SEKTÖRÜ
a. Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak.
b. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak.
c. Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak.
d. Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek.
e. Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek
OTOMOTİV SEKTÖRÜNE AİT YEDEK PARÇA
a. Her türlü nakil vasıtasına ait yedek parçanın alım satımı, ithalatı, ihracatı ve imalatını yapmak.
b. Otomotiv sektörü ile ilgili her türlü mekanik, elektrikli, elektronik motor ve bütünleyici aksamını ve diğer tüm işlevli aksesuarlarını her türlü yedek parçalarını imal etmek, ettirmek, almak, satmak, ihracatını ve ithalatını yapmak.
c. Her türlü oto direksiyonu imalatı, ithalatı, ihracatı ve alım satımı.
d. Motorlu kara nakil vasıtalarının akülerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.
e. Her türlü oto yedek parçalarının yurt dışındaki ve yurt içindeki imalatçı firmaları ile anlaşmalar yaparak, bu firmaların mümessillik, distribütörlük ve acenteliklerini yapmak.
PAMUK,KETEN,KENDİR,ÇUVAL,SIZAL,ELYAF MAMÜLLERİ
a. Suni ve sentetik pamuk imali, ithali, ihracı, alım ve satımını yapmak.
b. Her türlü çuval (jüt, kanaviçe, plastik ve naylon gibi maddelerden imal) alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve üretimini yapmak.
c. Her nevi çadır,branda ve tente mamulleri imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
d. Polipropilen hammaddeden elyaf imal etmek, alım satımını, ithalini ve ihracını yapmak.
e. Her türlü halat ve yelken imali, imal ettirilmesi, alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak.
f. Pamuklu, yünlü, keten, ipek, suni ve sentetik elyaftan mamul her türlü ipliklerden elde edilmiş sanayide tarımda ve hizmet sektöründe kullanılan her çeşit üstüpünün imali, imal ettirilmesi, ihracatı, ithalatı, toptan ve perakende ticaretini yapmak
PETROL
a. Her türlü petrol, petrol türevleri; benzin, motorin, gaz yağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi akaryakıt ile madeni yağlar, gresler vb.alımını, satımını yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak.
b. Akaryakıt istasyonları açmak, işletmek, yıkama yağlama servis istasyonları kurmak.
c. Petrol ofisi ve benzeri kuruluşların bayiliğini almak,
d. Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazi (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların taşlanması, depolanması, muhafazası, dolum tesislerinin kurulması.
e. LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak. Benzin ile çalışan araçların LPG’ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin ithalatını, ihracatını yapmak.
f. Her nevi tüp gaz alım satımı yapmak, tüp gaz bayiliği almak ve vermek
PLASTİK VE KAUÇUK
a. Lastik, kauçuk ve plastik profil ve profille ilgili her türlü mamul ve malzemenin imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak.
b. Plastik hammaddeleri alım satımını yapmak.
c. Plastik kalıpların ve makinelerin imalat ve satışını yapmak.
d. Toz, granül veya levha plastikten mamul tabak, çatal, kaşık, bardak, ayran ve yoğurt kapları, su kapları, gıda maddesi ve meşrubat kapları, şişe, kapak ve benzeri plastik kapların, leğen, kova, bidon gibi plastik mutfak eşyalarının imalatını, ithalatını, ihracatını yapmak.
e. Plastikten mamul hortum, örtü, branda, boru, vana, eklem parçaları, sulama sistemleri, oluklar,dirsekler, vidalar, plastik tel örgüler gibi tarımda ve ziraatte kullanılan plastik eşyaların imalatını, ithalatını, ihracatını yapmak.
f. İnşaat sanayi ve konutlarla ilgili her türlü plastikten mamul boru, doğrama, kapı, pencere, sineklik, dekorasyon ve süs eşyası, masa ve sandalye gibi malzemelerin imalatını, ithalatını, ihracatını yapmak.
g. Her türlü plastik ambalaj ürünlerinin ham, mamul, yarı mamul maddelerinin imali, satışı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak.
h. PVC, plastik, poliüretan, keçe ve kauçuktan mamul konveyör taşıma bandı, silindir kaplama bantları, teflon ve polyester konveyör bantları, güç transmisyon kayışları, plastik kayışlar, varyatör kayışları, zaman kayışları, sonsuz kayışlar V kayışları, plastik ve çelik konveyör zincirleri ve ekipmanları, mekanik güç aktarma ve birleştirme elemanları imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
i. Her türlü hurda plastik atıklarının toplanarak granül hale dönüştürmek.
j. Polyester depo ve küvet imali, ithali, ihracı, alımı ve satımını yapmak.
k. Polyester levha imali, ithali, ihracı, alımı ve satımını yapmak
REKLAM VE ORGANİZASYON
a. Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek..
b. Sesli ve ışıklı, görüntülü gösteriler yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak. Her türlü müzik yapımı üretmek, ürettiği müzik yapımlarını ses taşıyıcılarına kayıt etmek, çoğaltmak, yayınlamak, pazarlamak.
c. Her türlü halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek. Yerli ve yabancı manken, film, tiyatro, ses, dans sanatçılarının ajanlığını yapmak.
d. Reklam ajansı kurmak. Her türlü reklam işleri yapmak, reklam filmleri çekmek.
e. Reklamcılıkla ilgili olarak hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Promosyon ürünlerini fason olarak yaptırmak.
f. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü televizyon, radyo, sinema, video sistemleri, yazılı ve yazısız basın araçları, ışıklı ve hareketli panolar, basılı malzemeler, tabela, afiş, afişet, pankart, açık hava panoları ve diğer yararlanabilecek araç ve yöntemlerle reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak
SAATÇİLİK
a. Her türlü elektronik,elektrikli ve mekanik masa duvar ve kol saatleri imali alım satımı ithalatı ve ihracatını yapmak.
b. Saatçilikle ilgili malzeme ve yedek parçaların alet edevatların imali,alım,satımı ithalatı ve ihracatını yapmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ
a. Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler,poliklinikler, dispanserler, laboratuarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğumevleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri kurmak ve bu merkezleri işletmek.
b. İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri kurmak ve işletmek.
c. Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak. Konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak.
d. Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, momografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak.
e. Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek.
f. Tıbbi tahlil laboratuarları kurmak ve işletmek.
g. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü özel hastaneler, yatılı yatısız teşhis ve tedavi merkezleri ve diş laboratuarı ve araştırma laboratuarları, klinik ve poliklinikler kurmak, işletmek ve işlettirmek, bu konuda kurulmuş tesisleri kiralamak ve kiraya vermek.
h. Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler,hastaneler, açmak, işletmek,donatmak, kiralamak veya kiraya vermek, yurt içi ve yurt dışı hasta refakati işlerini yapmak, yaptırmak.
i. Kontakt lens, kozmetik lens takma ve uygulama hizmetlerinde bulunmak, bunların ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak.
j. Ruh bilim alanında araştırma, yurt içi ve yurt dışında eğitim ve tedavi hizmetleri yapmak. Poliklinikler ve klinikler açmak, işletmek.
k. Ruhsal sorunların çözülmesi ve kişilik gelişimine yardımcı olarak insanların hayat standartlarının artmasına katkıda bulunmak amacıyla, klinik açmak, işletmek.
l. Her türlü hayvan tedavisi, bakımı, operasyon ve aşılamaları, pansiyon hizmetlerini yapabilir. Bu konuyla ilgili teşhis için röntgen, ultrason, kan ve idrar tahlili, MR, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, her türlü biyokimyasal tetkikler, ambulans hizmetlerini verebilir. Her türlü hayvan ürünleri, maması, aksesuarları, bakım malzemeleri, ilaç ve vitaminlerin ticaretini, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapabilir.
m. Şehir içi, şehirlerarası ve yurt dışı cenaze nakil hizmeti vermek ve tahnit işlemleri yapmak. Bu işlerle alakalı her türlü tıbbi malzeme ve diğer levazımatın alım satımını yapmak, ithal ve ihraç etmek.
n. Konusu ile ilgili doktor, asistan, hemşire ve diğer tüm sağlık ekibini çalıştırabilir, diğer sağlık kuruluşlarına gönderebilir, kendi tesislerinde ve diğer sağlık tesislerinde sözleşmeli yada serbest olarak sağlık personeli çalıştırabilir.
o. Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
p. Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak.
q. Her türlü sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunları işletmek,
r. Hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında nakilleri için gerekli ambulans, helikopter ve uçak gibi araçları alır, ithal eder ve kiralar

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
16-05-2008 04:38 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #9
RE: ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ
SIHHİ VE ISI TESİSATI MALZEME VE CİHAZLARI
a. Ülke çapında tesis edilmekte olan doğalgaz şebekelerinden ev, apartman, işyeri ve sınai vesair tesislere doğalgaz hatları çekmek, doğalgaz veya diğer yakıtlarla çalışan brülör, kalorifer kazanları, kat kaloriferleri tesis etmek, doğalgaz ile çalışan diğer konut, işyeri ve sanayi gereçlerinin tesisat, montaj ve bakımı, onarım işlerini yapmak, bu hizmet ve montajlar için gerekli araç gereç. makine ve yedek parça, her türlü alet ve edevatları almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, mümessillik ve komisyonculuğunu yapmak.
b. Elektrik, katı yakıt, likit petrol gazı vesair yakıtlar ile işleyen konut ve işyerlerinde kullanılan ısıtma soğutma ve havalandırma cihazları ile bunların yedek parçalarının imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatı ile mümessillik ve komisyonculuğunu yapmak.
c. Yangın tesisatı, buhar ve kızgın yağ tesisatı, su şartlandırma tesisatı, endüstriyel tesisat, otomatik kontrol sistemleri soğutma tesisatı ve bunların izolasyon ve yalıtım işleri gibi bilcümle ısıtma, havalandırma ve klima sistemlerini planlar, projelendirir, taahhüdünde bulunur, müşavirliğini yapar ve yurtiçi ve yurtdışı ihalelerine girer.
d. Fayans, yer karosu, lavabo, tuvalet, banyo küveti, armatür, su bataryaları gibi banyo ve mutfak aksesuarlarının üretimini, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.
e. Her türlü su arıtma, atıksu sistemleri ve su kazanlarının imalat ve montajında kullanılan ana ve yardımcı malzeme ile konusuyla ilgili her türlü makine ve teçhizatın ithalat, ihracatı ve dahili toptan ticaretini yapmak. Hava, gaz, içme ve pis suların arıtım projelerini yapmak, arıtma tesislerini kurmak, depolama ıslah, katı atıkların yeniden dönüşüm işletmelerini yapmak.
f. Şirket endüstriyel tesislerde ve ısıtma sistemlerinde kullanılan her türlü bacanın ve baca ekipmanlarının imalatını, ithalatını, ihracatını, alım ve satımın yapabilir

SİNEMA RADYO VE TELEVİZYON
a. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü haber ajanslığı yapmak.
b. Televizyon ve müzik programları üretmek veya ürettirmek, uluslar arası alanda yayıncılara, prodüktörlere ve komünikasyon organizatörleri ile reklamcılara hizmet vermek. Reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin her türlü yayın aracı ile yayınlanmasını sağlamak.
c. Şirket imal ve ithalinde bulunduğu her türlü sinema, TV, video filmlerinin teşhir, pazarlama, dağıtım işlerini yapmak ve yurtiçi, yurtdışında düzenlenen ödüllü, ödülsüz şenlik, festival, panayır, fuar ve pazarlara katılmak, gösteriler düzenlemek.
d. Film stüdyosu kurulması, kiralanması ve kiraya verilmesi, işletilmesi.
e. Her türlü ses ve görüntü kayıt stüdyolarının kurulması, temsilciliklerinin verilmesi, alınması, bunlarla ilgili telif hakkı ihtira beratı gibi taşınmaz hakların satın alınması ve satılması. Sinema ve TV alanında her türlü teknik danışmanlık hizmeti yapmak.
f. Menajerlik, prodüksiyon ve figürasyon organizasyonu yapmak.
g. Her türlü eserlere ait telif haklarının alınması, telif hakkı satılması.
h. Şirket amaç ve konusuna ait işlerin yapılması ve gerçekleştirilmesi için gerekli sanayi tesisleri, stüdyolar ve laboratuarlar, set ve atölyeler kurmak ve kurulmuş tesisleri ve stüdyoları, işletmeleri satın almak, kiralamak ve bu nitelikteki tesislerin sahipleri ile her türlü ortaklık yada anlaşmalar yapmak.
i. Radyo ve televizyonların kuruluşu ve yayınları hakkındaki mevzuat hükümleri çerçevesinde kalmak kayıt ve şartı ile her türlü reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin her türlü şifreli şifresiz yayın araçları (uydu, parasal vericiler, yansıtıcılar ve benzeri) ile yayınlanmasını sağlamak.
j. Film, video ve kapalı açık televizyon stüdyoları için gereksinim duyulan radyo ve TV vericileri dahil tüm işletme malzemelerinin (kamera ışıklandırma, gösterim, ölçü bakım, arşivleme, şifreleme, abone yönetim sistemi, şifre çözme cihazları, ses kaydetme, montaj, film kaset) kesin veya geçici olarak ithal etmek, ihraç etmek.
k. Uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde faaliyet gösteren televizyon ve radyo istasyonları için canlı ve banttan olmak üzere program, belgesel, haber, klip ve reklam ve her türlü prodüksiyon hizmeti yapmak, hazırlamak, derlemek ve pazarlamak
SU MAHSULLERİ EVCİL HAYVANLAR
a. Her türlü deniz ve tatlı su ürünlerinin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatını yapmak. Bu ürünlerin üretimi için entegre tesisler kurmak.
b. Balık ağları ve iplikleri, halat, kurşun, mantar, misine olta, muşamba, branda gibi balıkçılıkta kullanılan bilumum aksesuarların ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak.
c. Balık yağı ve konservelerinin üretimini, alımını, satımını yapmak.
d. Her türlü kuş üretim çiftlikleri kurmak.
e. Akvaryum ve akvaryum balıkları ,akvaryum içi donanım ve aksesuarları,kafes kuşları ve kafesleri,kafes içi aksesuarları; akvaryum balıkları,kafes kuşları ve evcil hayvanların gıda maddelerinin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatını yapmak
ŞEKERLİ MAMULLER,KONSERVE VE ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇKİLER
a. Her türlü içme ve kaynak suyu alım satımını, ambalajlama, dağıtım ve pazarlamasını yapmak, su bidonu, su pompası alım satımını, imalini, ithal ve ihracını yapmak. Bu amaçlarla ilgili olarak filtrasyon laboratuar ve dolum tesisleri kurmak, işletmek,
b. Su istasyonları açmak, bununla ilgili tesisler kurmak.
c. Konusu ile ilgili araştırma analiz tesisleri kurmak; su sertliklerini ölçmek, teknik personel çalıştırmak veya kurulu olan tesislere ortak olmak, ortak almak.
d. Her türlü alkollü ve alkolsüz içecekler, gazlı gazsız meşrubatlar, meyve özleri ve konsantre ve pupleri, doğal kaynak ve maden sularının imalatı, alım satımı, pazarlaması ve ihracatı.
e. Her türlü şeker ve şekerli mamullerin, sakız, bisküvi ile çikolata ve çikolatalı mamullerin, gofret çeşitlerinin imali, ithali ve ihracı.
f. Her türlü dondurma, muhallebi, sütlaç,baklava, lokum, pekmez ve reçel çeşitleri, kestane şekeri gibi gıda maddelerinin imalatı; bunların ham ve yardımcı maddelerinin toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
g. Şirket konuları ile ilgili konserve, ambalaj sanayi ve soğuk hava depoları kurmak, kiralamak ve işletmek.
h. Şirket yürürlükteki mevzuat esasları dahilinde tekel bayiliği yapar. Tekel ürünlerinin alımı, satımı, ithalat, ihracat, pazarlama, toptan ve perakende ticaretini yapmak.
i. Şirket, şans ve talih oyunlarının yürürlükteki ilgili yasa dahilinde bayiliğini yapar. Bu oyunlarla ilgili işyerleri açar işletir
TARIM ÜRÜNLERİ
a. Şirket başlıca bakliyat türü olan kırmızı ve yeşil mercimek, her türlü kuru fasulye, nohut ve nohuttan mamul leblebi, pirinç, buğdaydan mamul ince ve kalın bulgur üretmek, ürettiği bu mamullerin paket ve ambalajını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak.
b. Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak.
c. Her türlü bakliyat, hububat ve her türlü tarım ürünlerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak.
d. Kuru taneli gıda maddelerinin her nevi baklagillerin temini, toptan ve perakende satışını, ithalatını ve ihracatını yapar.
e. Her nevi kuru ve yaş soğan, patates, sarımsak ürünlerinin üretimi, ithalatı ve ihracatını yapmak.
f. Hayvansal yemlerin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatı yapmak. Yem kırma tesislerinin kurulması, işletilmesi, hayvan yemlerinin alım, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
TAŞIT ARAÇLARI SERVİS VE BAKIM İSTASYONLARI
a. Motorlu ve motorsuz elektrikli, elektronik her çeşit kara vasıtaları olan otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs ve benzeri araçların her türlü tamir bakımını, yedek parça, modernizasyonu, rutin teknik kontrollerini yapmak. Bu işlerle ilgili her türlü servis ağları kurmak, işletmek.
b. Otomotiv sanayi ile ilgili yıkama yağlama servisi kurmak, işletmek, kullanılacak malzemeleri almak, satmak, imalat, ithalat, toptan ve perakende satmak.
c. Her türlü otopark hizmeti vermek


TEKNİK VE DEKORATİF AYDINLATMA
a. Fabrika, atölye, imalathane, otel ve benzeri iş yerlerinin, konutların, yol, meydan ve spor tesislerinin, tarihi ve turistik eserlerin ve diğer bütün yapıların, vitrinlerin aydınlatmasında kullanılan, her nevi lambalar, avizeler, projektörler, plesiglas armatürler, dış aydınlatmalarda kullanılan beton ve çelik borular, normal veya civa buharlı balastlar, fluoresant ampulleri, regülatör, transisformatör, kondektör, kablolar ve diğer bütün elektrikli malzemelerin ticaretini ve pazarlamasını yapmak.
b. Her türlü yüksek,orta,zayıf gerilim ve aydınlatma tesisatlarında kullanılan mekanik ,elektromekanik ve teknik cihaz,eleman ve elektrik malzemelerinin ticaretini ve pazarlamasını yapmak.
c. Her türlü elektrik panoları, pano mamulleri, aydınlatma armatürleri, tesisat kabloları ve benzer malzemelerin ticaretini yapmak
TEKSTİL,KONFEKSİYON
a. Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
b. Her türlü ipek,pamuk, yün,sentetik tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma kumaşların imalini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.
c. Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Kreasyonlar hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik, acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak.
d. Her türlü yün, orlon ve sentetik ipliklerden örülmüş bay, bayan ve çocuk trikolarının imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
e. Her nevi bayan ve çocuk gelinliklerin, nişanlıkların dikimi; gelin başı, eldiven, jüpon ve benzeri malzemelerin alım satımı, işçilik, ithalat ve ihracatını yapmak.
f. Gelinlik ve nişanlıkla ilgili her türlü kumaş, güpür dantel, tül, saten ve sair malzemelerin imalatı, toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
g. Pamuklu ve sentetik kumaştan her türlü kadın, erkek, çocuk iç çamaşırları, gecelik, pijama imalatı, ihracatı ve ithalatını yapmak.
h. Her türlü erkek, kadın, çocuk çorabının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatı.
i. Her türlü dokuma ve dokuma ürünlerini imal etmek.
j. Her nevi dokuma etiket imalatı ve toptan satışı,baskı etiket imalatı alım satımı
k. Emniyet kemeri,paraşüt kolonu,tüfek kayışı,palaska ,bel kemerleri,çanta kolonları,kolon kurdele,ekstrefor,şerit,sargı bezi,bel lastiği,tuhafiye lastik çeşitleri,ayakkabı şerit ve biyeleri,erkek ve çocuk pantolon askıları ve her çeşit dar dokuma çeşitleri imalatı ,ihracatı ve ithalatını yapmak
l. Tekstil ürünlerine nakış işlemlerini yapmak, yaptırmak.
m. Her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayisinde kullanılan makine, cihaz, alet, edevat, yedek parça ve aksesuarları ile sarf malzemelerinin üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
16-05-2008 04:39 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #10
RE: ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ
TELEKOMÜNİKASYON
a. Haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, dağıtımını yapmak.
b. Her çeşit cep ve mobil telefonları, telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazları ve bunların yedek
parça ve aksesuarlarının alımı, satımı, mamul, bakım ve onarımını, ithalatını, ihracatını ve iç
ticaretini, pazarlamasını, bayiliğini, distribütörlüğünü ve mümessilliğini yapmak
TEMİZLİK HİZMETLERİ
a. Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak.
b. Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerini almak, satmak.
c. Her türlü ev, işhanı, bina, iş merkezi, otel, toplu konut, resmi ve özel hastanelerin, her türlü açık alanların, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünü ve ilaçlamasını yapmak. Haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların, makine ve ekipmanların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
TİFTİK,YAPRAK,KEÇİ KILI,PAÇAVRA
a. Her türlü erkek traş fırçaları imalatı, toptan ve perakende alım satımı ile ithalatı, ihracatını yapmak.
b. Her türlü sentetik, nebati, hayvani kıllardan mamul yağlı boya, badana fırçası ile bu mamullerle ilgili ham ve yardımcı malzemelerin alım satımı.
c. Tiftik yapağı alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
d. Her türlü peruk, saç, sakal ve bıyık imalatı, toptan ve perakende alım satımını yapmak
TIBBİ ALETLER – MALZEMELER VE DİŞÇİLİK MALZEMESİ
a. Hastane, klinik, poliklinik, laboratuar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak.
b. Diş protez laboratuarı kurmak;her türlü metalden, plastikten, porselenden, totel veya diş, protez yapımı, tamirini yapmak.
c. Bilumum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri alım ve satımı, ithalat, ihracat, mümessillik, taahhüt ve bilumum dahili ticaretini ve teknik servisliğini yapmak.
d. Ortopedik ayakkabı, bot, sandalet, tabanlık, protezler, cihazlar, korseler, varis çorabı, suni diz mafsalı, dirsek çalışır estetik eller, yürüme cihazı, koltuk değneği ve bilumum ortopedik ürünlerin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
TOPRAK ÜRÜNLERİ,ÇİMENTO
a. Taş kırma işleri ve taştan kum imal edilmesi. Bunlarla ilgili makine ve teçhizatın kurulması, satın alınması.
b. Hazır beton ve elemanlarının imalatı, satışı, hazır beton taşıma, kurulan hazır beton santrallerini kiraya vermek ve kiralamak.
c. Her türlü beton boru, künk, konik, bordur taşı, baca halkası ve briket imalatı, bunların üretiminde kullanılan yarı mamul, mamul maddelerin alım satımı, ithalatı ve ihracatı ile pazarlamasını yapmak.
d. Her türlü taş, kum, kireç, toprak, kil, mıcır ocakları açmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek.
e. İnşaat malzemelerinin ve özellikle tuğla, kiremit, asmolen, ateş tuğlası, fırınlanmış kum, çimento alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
f. Seramik ve porselen toprağının hammaddesini üretmek için ocaklar açmak ve tesisler kurarak bunları işletmek.
g. Seramikten mamul her türlü küvetler, hidromasajlı küvetler, banyo kabinleri, duş kabinleri, pisuvarlar, klozetler, hela taşları, lavabolar, eviyeler, bunlar için bölmeler ve yapı elemanları gibi bahsi geçen mamullerin imalatında kullanılacak her türlü hammaddenin üretimi
TRAFİK MÜŞAVİRLERİ
Trafik müşavirliği hizmetleri yapmak;her nevi nakil vasıtalarının alım,satım,devir,tescil,zayi,ruhsat yenileme ve çıkarılması,plaka yenileme ve çıkarılması işlemlerini yapmak
TUHAFİYE
a. Her türlü dantel, iplik çeşitleri, fisto, kurdele, lastik, tela, kasnak, şiş, tığ, kanaviçe, çıtçıt, makas, perde şerit, larç çeşitleri, terzi taşı, mesura, cırt bant, sutaşı, vatka ve kol düğmesi ve düğme çeşitleri alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
b. Her türlü kemik, plastik ve metal fermuar ile fermuar yan malzemeleri ihracatı, ithalatı, imalatı ve dahili ticaretini yapmak
TURİZM VE SEYAHAT ACENTELİĞİ ULUSLARARASI VE ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI
a. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek.
b. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak.
c. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak.
d. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak.
e. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir.
f. Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek.
g. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak.
h. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak
TÜTÜN
a. Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan izin almak kaydı ile; Sigara, tütün ve sair tütün ürünlerinin üretimi, alımı, satımını yapmak.
b. Tütün hazırlama bölümleride dahil olmak üzere her türlü tütünün ve tütün mamullerinin; sigara, sigara kağıdı, sigara tüpü üretim tesislerinin kurulması.
UNLU MAMULLER
a. Fırın işletmek. Her türlü un ile undan mamul ekmek, tost ekmeği, hamburger ekmeği, sandöviç, pasta ve pasta çeşitleri, galete, simit, poğaça, börek, tatlı tuzlu ve tuzsuz unlu gıda maddeleri yufka, kadayıf, makarna, peksimet, francalı yöresel ekmek çeşitleri ve benzeri un ve unlu mamullerin üretimi, ambalajlanması, depolanması, pazarlanması, toptan ve perakende satışı ile ithalatını ve ihracatını yapmak.
b. Un ve undan mamul gıda maddelerinin üretiminde kullanılacak her çeşit çörek otu, maya, susam, şeker, tuz yağ, razmol, ekmek-katkı maddesi, nişasta gıda boyaları ile bu ürünlerin toptan ve perakende alım satımını yapmak.
c. Her çeşit tahıl ürünlerinin ( Buğday, arpa, çavdar, mısır, kepek, vs.) toptan ve perakende alım satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak. Un fabrikaları ve değirmenler kurmak.
YAĞ,PEYNİR VE YOĞURT
a. Her türlü süt ve süt ürünlerinin alımını, satımını, toptan ve perakende pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve imalatını yapmak ve yaptırmak.
b. Her türlü nebati ve bitkisel yağların alımını, satımını, imalatını yapmak.
c. Her çeşit peynir, yoğurt, kaymak imalatı
YAPI DENETİM
Şirketin amacı; can ve mal güvenliğini teminen imar planlama fen sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamaktır. Şirket bu amacını gerçekleştirirken yapı denetim ile ilgili yasanın amir hükümlerine aynen uyar
YAŞ MEYVE SEBZE
a. Her türlü yaş sebze ve meyve alım satımı, pazarlaması, ithalat, ihraca yapmak.
b. Bilumum yaş ve kuru sebzeler, meyveler ve narenciye ürünleri ekimi, dikimi, yetiştirilmesi, ambalajlanmasını yapmak.
c. Her türlü yaş meyve ve sebzelerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması ve konsantrasyonu suretiyle sınai ürün haline getirilmesi. Her türlü yaş meyve ve sebze komisyonculuğu yapar

YAYINCILIK,MATBAA,KAĞIT
a. Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtımı, pazarlaması, tanıtımı, sergilenmesi, fikir ve sanat eseri sahipleri ile yayıncıların telif haklarının temsili ve satışını yapmaktır.
b. Günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, risale, broşür gibi mevkuteyi çıkartmak, yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve pazarlamak.
c. Yabancı ülkelerde yayınlanmış her nevi kitap, dergi, broşür ve benzerlerinin ithali, dahili ticaretini yapmak.
d. İlanların gazete, dergi, kitap gibi süreli ve süresiz yayın organlarında yayınlanmasını sağlamak.
e. Her türlü kitap, dergi ve gazetenin yayınlanmasını temin amacı ile baskı işleri yapmak, matbaa kurmak ve işletmek.
f. Her türlü baskı, dizgi, cilt yapmak, serigrafik baskı yapmak.
g. Her türlü broşür, afiş, kartvizit, fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, tahsilat makbuzları ve benzeri ürünlerin dizgi ve baskısını yapmak.
h. Her cins ve ölçüde matbaa, ofset, saya ekspres baskı, banyoları, renkli siyah-beyaz saya baskı, yekpare fotoğraf, video ve fotoğraf çekimi, tab, film yıkama, siyah-beyaz negatif, slayttan direk baskı, kart yıkama, renkli duratrans saya baskı, fon perdeleri, stüdyo ve sanayi çekimleri, sergi fotoğrafları, slayt banyosu, reprodüksiyon ve dublikes ve ışıklı fotoğraf tabı vermek.
i. Matbaa levazımatı; matbaa boyaları, cilt levazımatı ve kimyasal maddelerin alım satımını yapmak.
j. Konusu ile ilgili serigrafi, saya atölyeleri, matbaa laboratuarları kurmak.
k. Ham kağıt, hassas kağıt, bantlı kağıt imalatı yapmak.
l. Kese kağıdı, ambalaj kağıdı, gazete kağıdı, kitap-defter-kart-zarf ve duvar kağıtları, fotokopi kağıdı, bilgisayar kağıdı, kendinden karbonlu kağıt, yazar kasa rulo ve tel kağıtları, teleks rulo ve malzemeleri, dekorasyon kağıtları, peçete ve tuvalet kağıtları gibi tüm kağıtların ve bu kağıtların hurdalarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
m. Her türlü kağıttan mamul mukavva, oluklu mukavva, ambalaj kutusu, ambalaj malzemesi, mukavva kutu imalatı, alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
n. Şirket imal ettiği ham kağıtların imali için gerekli bilcümle tıbbi ve kimyevi maddeler ile bilumum hammaddeleri, tabii sentetik madeni ve toz boyaların ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini yapmak

YURT İÇİ-YURT DIŞI NAKLİYAT KARGO
a. Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak.
b. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir.
c. Yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek.
d. Hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak
ZEYTİN,ZEYTİNYAĞI
a. Zeytin alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
b. Her türlü zeytinyağı, ayçiçek, mısırözü, fındık ve balık yağlarının toptan ve perakende ticaretini
yapmak
ZİRAAT MAKİNELERİ VE ALETLERİ
a. Her nevi tarım ve iş makinelerinin imalatı, ithalatı, ihracatı.
b. Her nevi tarım ve iş makineleri, traktör, biçer döver ve ekipmanlarına ait mekanik, elektronik ve elektro mekanik cinsten yedek parçaların imalatı, ithalatı, ihracatı

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
16-05-2008 04:41 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: