Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

Anonim Şirketin Organsız Kalması Halinde Genel Kurul Nasıl Topl
Konuyu Açan Kişi: hust59®
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 139

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Anonim Şirketin Organsız Kalması Halinde Genel Kurul Nasıl Topl
Yazar Mesaj
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,613
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #1
Anonim Şirketin Organsız Kalması Halinde Genel Kurul Nasıl Topl
Anonim Şirketin Organsız Kalması Halinde Genel Kurul Nasıl Toplanır?

Genel kurul, anonim şirketlerde yasal olarak bulunması zorunlu olan organlardan birisidir. Anonim şirketlerde genel kurul, pay sahiplerinin katılımıyla oluşan ve yönetim kurulu ile denetçilerin seçimi, azli, ibrası, şirket hesapların tasdiki, kârın dağıtımı, esas sözleşmenin değiştirilmesi, sermayenin artırılması gibi Kanunla sadece kendisine tanınmış olan konularda karar alan organdır. Anonim şirket genel kurulu, kural olarak, olağan (adi) ve olağanüstü (fevkalade) olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan genel kurul toplantısının her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantısı ise, lüzum görülmesi durumunda her zaman için yapılabilir(TTK, m.409). Ayrıca, koşulların mevcut olması durumunda, azlığın da, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırması mümkündür(TTK, m. 411).

II. Anonim Şirketin Organsız Kalması Halinde Genel Kurulun Toplanması

İstifa, görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle anonim şirketin zorunlu organlarından biri mevcut olmayabilir. Üstte anılan sebeplerden ötürü mevcut olmayan organ yönetim kurulu olduğunda ise şirketin genel kurulunun nasıl toplanacağı sorunu karşımıza çıkar, zira genel kurulu toplantıya çağırma yetkisi yönetim kurulundandır. Bu bağlamda organsız kalma hallerinde genel kurulun nasıl toplanacağını, yönetim kurulunun süresinin dolması ile istifa ve diğer nedenler olarak iki ayrı başlık altında incelemek gerekir.

a. Yönetim Kurulunun Görev Süresinin Dolması

TTK m.362 uyarınca anonim şirket yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilebilir ve şirket esas sözleşmesinde tekrar seçilmelerini engelleyen bir hüküm yok ise, görev sürelerinin bitiminde genel kurul tarafından yeniden seçilebilirler. Genel kurulu olağan olsun, olağanüstü olsun toplantıya çağırma ve gündemi hazırlama yetkisi ise kural olarak yönetim kurulundadır. Yönetim kurulu görev süresi dolmuş olsa bile genel kurulu toplantıya çağırabilir(TTK m.410/1). Bu hüküm yokken Yargıtay amaçsal yorumla yönetim kurulunun genel kurulu sadece süre dolumu nedeni ile oluşan organ boşluğunu doldurmak amacı ile toplantıya çağırabileceğini ve gündemi buna göre düzenlemesi gerektiğini kabul ediyordu.[1]

Bu bağlamda yönetim kurulunun görev süresinin dolması nedeniyle bir organ boşluğu gerçekleştiği durumda yeni yönetim kurulu seçilene kadar görev süresi dolan yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırma yetkisini haizdir.

b. İstifa ve Diğer Nedenler

Yönetim kurulunun istifa veya diğer nedenlerden ötürü organsız kalması halinde ise genel kurulu toplantıya çağırma yetkisi bulunan diğer hallere bakmak gerekir. Genel kurulu, yönetim kurulu haricinde bazı hallerde münferit pay sahipleri, azlık veya TTK m.530 da belirtilen asliye ticaret mahkemesinin kararıyla toplantıya çağırabilir.

i. Münferit Pay Sahipleri

TTK 410. Maddenin 2. Fıkrasına göre çağrı konusunda asıl yetkili olan yönetim kurulunun devamlı olarak toplanmaması, toplantı nisabının sağlanmasının olanaksız olması veya hiç mevcut olmaması hallerinde, tek bir pay sahibi mahkemeye başvurarak genel kurulun toplanmasına karar verilmesini isteyebilir. Mahkemenin kararı kesindir.

Tek pay sahibi başvurusunda, öncelikle çağrı hakkının varlığını, yani yönetim kutulunun devamlı olarak toplanamadığını ve toplantı nisabının oluşmasına olanak bulmadığını kanıtlamalı ayrıca gündemi ve gerekçelerini belirtmelidir.

ii. Azlık

Sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahipleri, yazılı olarak geciktirici sebepleri ve gündemi belirterek yönetim kurulundan genel kurulu toplantıya çağırmasını veya zaten toplanacak ise görüşülmesini istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır. Yönetim kurulu çağrıyı kabul ettiği takdirde genel kurul kırk beş gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağırılır, aksi halde çağrı istem sahiplerince yapılır(TTK m.411).

Azlığın talebi açıkça reddedildiğinde veya yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde azlık çağrı istemi ile şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesine başvurabilir. Mahkeme talepteki toplantı gerekçesini yerinde görürse gündemi düzenlemek ve çağrıyı yapmakla görevli bir kayyım atar.

Bu durumda yönetim kurulu üyesi bulunmadığı veya oy nisabını sağlayamadıkları için azlık ya yönetim kuruluna başvuramadığı ya da gerekli nisap sağlanmadığı için talepleri cevapsız kalacağından, organsız kalan anonim şirketin genel kurulunu çağırmak adına mahkemeye başvurmaları ve bu doğrultuda kayyım atanması gerekecektir.

iii. TTK m.530’daki organ eksikliği hal

TTK m.530 uyarına uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli olan organlarından biri mevcut değilse veya genel kurul toplanamıyorsa, pay sahipleri, şirket alacaklıları veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığının istemi üzerine, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurulur ve dava açıldığında mahkeme, taraflardan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alabilir. Mahkeme yönetim kurulunu da dinleyerek şirketin durumunu kanuna uygun hâle getirmesi için bir süre belirler ancak bu süre içinde durum düzeltilmezse, mahkeme şirketin feshine karar verir.[1] POROY.Reha,TEKİNALP.Üna,ÇAMOĞLU.Ersin, Ortaklıklar Hukuku I, İstanbul 2014, sf.482

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
03-11-2018 01:22 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: