Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

araç satış muhasebe kaydı hk
Konuyu Açan Kişi: simge.yıldız
Cevap Sayısı: 2
Görüntülenme Sayısı: 21293

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
araç satış muhasebe kaydı hk
Yazar Mesaj
simge.yıldız
Registered
Mesajlar: 109
Tarih: Nov 2008
Üye no: 12347
Nerden: istanbul
Rep Puanı: 0
Mesaj: #1
araç satış muhasebe kaydı hk
herkeze kolay gelsin
ltd şirket aktifinde bir binek oto var 2009 aktif değeri 66.297,47 net değeri 41.988.40
2010 amortismanı 14110,15
dün bu aracın noterden satışı yapıldı 44.500 (noter kasko değerine göre satışı gerçekleştirdi)
bana bu arç için fatura düzenlenirken kasko değerinin %20 ve ya %30 altında fatura kesebilceğimi iddia ettiler ama böyle bir kanun maddesi ve ya herhang bir dokuman bulamadım
bir de bu satışın muhasebe kaydı nasıl olucak yukarıdaki verdiğim rakamlara göre?
yardımcı olursanız sevinirim
24-11-2010 02:25 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
haksoy
KIDEMLİ ÜYE
******
Mesajlar: 940
Tarih: Jul 2007
Üye no: 19
Nerden: İSTANBUL
Rep Puanı: 7
Mesaj: #2
RE: araç satış muhasebe kaydı hk
T.C.

DANIŞTAY

Vergi Dava Daireleri

Genel Kurulu

Esas No: 2000/383

Karar No: 2001/143Konu: İkinci el aracın satış bedelinin kasko değerinden düşük gösterilmesinin, re'sen takdir nedeni olduğu hk.

İstemin Özeti: İkinci el aracın alım ve satımıyla uğraşan davacının 1992 yılında sattığı kamyonun satış bedelini kasko değerinden düşük gösterildiğinden bahisle adına re'sen kaçakçılık cezalı gelir vergisi salınmıştır.

Tarhiyata karşı açılan davayı inceleyen (...) Vergi Mahkemesi 6.5.1998 günlü ve E: 1997/1013, K: 1998/485 sayılı kararıyla; matrahı azaltmış, kaçakçılık cezasını kusura dönüştürmüştür.

Tarafların temyiz istemini inceleyen Danıştay Dördüncü Dairesi 4.10.1999 günlü ve E:0998/3363, K: 1999/3270 sayılı kararıyla; vergi dairesinin temyiz istemini reddetmiş, re'sen tarhiyat yapılabilmesi için öncelikle 213 sayılı Yasanın 30 uncu maddesinde sayılan re'sen takdir nedenlerinden birinin olayda mevcut olması gerektiği, araçların satış bedelleri ile emsal bedelleri arasında çok fahiş bir fark bulunmadıkça re'sen takdir nedeninin varlığının kabul edilemeyeceği, satılan araçların durumu, işletmenin finansman ihtiyacı gibi nedenlerle, araç satış bedellerinin emsal değerine göre düşüklük gösterebilmesinin ticari hayatta ekonomik ihtiyaçlar nedeniyle her zaman mümkün olduğu, davacının sattığı arçların satış bedellerinin gerek takdir komisyonunca takdir edilen emsal bedel, gerekse mahkemece yapılan araştırma sonucu bulunanan emsal bedele göre fahiş bir farklılık arz etmemesi ve araçların durumu da dikkate alınarak karşıt inceleme ve araştırma yapılamaması dikkate alındığında olayda re'sen takdir nedeninin mevcut olmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle yükümlü temyiz istemini kabul ederek kararı bozmuştur.

Bozma kararına uymayan (...) Vergi Mahkemesi 11.10.2000 günlü ve E: 2000/1752, K: 2000/1506 sayılı kararıyla; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde verginin mevzununun, 37 nci maddesinde de ticari kazanç sayılan faaliyetlerin belirlendiği, tarhiyatın (....) Kamyoncular Esnaf Odası Başkanlığı tarafından aracın satış tarihi itibariyle bildirilen bedeli esas alınarak yapılması gerektiği gerekçesiyle matrahın kusur cezalı olarak azaltılması yolundaki kararında direnmiştir.

Direnme kararı yükümlü tarafından temyiz edilmiş ve aracın noter satış senedinde belirtilen değerle satıldığı, bunun dışında bir bedel ödenmediği ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunca, dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği düşünüldü:

İkinci el araçların alım ve satımıyla uğraşan davacının 1992 yılında sattığı kamyonun satış bedelini, kasko sigorta değerinden düşük gösterdiğinden bahisle adına salınan kaçakçılık cezalı gelir vergisine karçı açılan davada matrahı azaltan cezayı kusura dönüştüren vergi mahkemesi ısrar kararı yükümlü tarafından temyiz edilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde, kazanç ve iratların gelirin tespitinde gerçek ve safi tutarları ile nazara alınacağı kurula bağlanmıştır. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 30 uncu maddesinde de re'sen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen maddi delillere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde takdir komisyonunca takdir edilecek matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh edilmesi şeklinde tanımlanmış, 6 ncı bendinde ise tutulması zorunlu olan defterlerin ve verilen beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunması hali re'sen takdir nedeni olarak sayılmıştır.

Yükümlü tarafından noter satış sözleşmesinde gösterilen kasko sigorta değerinden düşük satış bedeli gösterilmesi nedeniyle beyannamede vergi matrahına ilişkin bilgilerin tam olarak gösterilmediğinin kabulü zaruridir. Olayda, komisyonca takdir edilen satış bedeli üzerinden yapılan tarhiyata karşı açılan davada vergi mahkemesi, (...) Kamyoncular Esnaf Odası Başkanlığı tarafından aracın satış tarihi itibarıyla bildirilen satış bedelini esas alarak matrahı azaltmış, matrahın bulunuş yöntemini göz önüne alarak kaçakçılık cezasını kusura çevirmiştir.

Mahkemece, takdir komisyonunca takdir edilen matrahın gerçeğe uygun olup olmadığı araştırılarak, aracın modeli itibarıyle satış işleminin yapıldığı tarihteki piyasa kıymeti de gözetilerek belirlenen emsal satış değerinin matraha esas alınması ve kaçakçılık cezasının kusura çevrilmesi suretiyle verilen kararda hukuka aykırılık görülmemiştir.

SMMM
Hüsamettin Aksoy
24-11-2010 06:08 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
PINAR TOKCAN
Registered
Mesajlar: 37
Tarih: Aug 2010
Üye no: 29484
Nerden: İSTANBUL
Rep Puanı: 3
Mesaj: #3
RE: araç satış muhasebe kaydı hk
Sayın Kullanıcı Haksoy'un bizimle paylaştığı Danıştan kararından da anlaşılacağı üzere, kasko değerinin altında fatura kesmek reesen takdir nedeni olabilir bu nedenle aracın gerçek değeri, piyasadaki satış değerini öğrenmek gerekir.. Çünkü her aracın yıpranma payı bir değildir, aracın değeri kasko değerinin altında çıkabileceği gibi üstünde de çıkabilir..

Ama uygulamada genellikle rastladığım noter sözleşmesindeki satış değeridir.

Noter satış sözleşmesini baz alırak yapılacak satış kaydı ise şu şekildedir.
net değerinden 2009 bilançosundaki değeri anlıyorum

............../.............
100 KASA 44.500,00
257 AMORTİSMANLAR 38.419,22

254 TAŞITLAR 66.297,47
391 KDV % 1 440,59
679 TAŞIT SATIŞ KARI 16.181,16
................./...............
25-11-2010 01:48 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: