Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri Girişi
Konuyu Açan Kişi: Y.ERCAN
Cevap Sayısı: 12
Görüntülenme Sayısı: 20024

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 1 Oy - 5 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri Girişi
Yazar Mesaj
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #1
Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri Girişi
19/02/2011 Tarih 27851 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 405 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ile birlikte 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin (meslek mensuplarının), mükelleflerin vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini 1 Mart 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere elektronik ortamda göndermeleri gerektiği belirtilmiştir.

Tebliğle İlgili olarak önemli kısımlara değinmek gerekirse;

Madde 1: Aracılık Yetkisinin Talep Edilmesi ve Sözleşmelerin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almak isteyen meslek mensuplarının, örneği tebliğin ekinde (EK:2) yer alan; “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu’nu doldurarak bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat, tüzel kişilik şeklinde faaliyette bulunanların ise kanuni temsilcilerinin başvurmaları gerekmektedir.
Bağlı bulundukları vergi dairelerinden, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için, müşterileriyle Tebliğin ekinde (Ek:3) yer alan "Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi"ni, münferit talepte bulunan müşterileriyle de, örneği Tebliğin ekinde (Ek:4) yer alan "Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi"ni düzenleyecekler ve sözleşmelerin bir örneğini müşterilerine verecekler, bir örneğini de gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklayacaklar.

Madde 2: Sözleşmelerin Bildirimi
a- Yeni Yapılan Sözleşmeler
“Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi”ne / “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi”ne ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesi sayfasında BİLGİ GİRİŞİ bölümünde girişinin yapılması gerekmektedir.

b- Yürürlülük Tarihinden önce hazırlanmış ve devam eden sözleşmeler
Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenmiş ve hükmü devam eden “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi”ne/ “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi”ne ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesi sayfasında BİLGİ GİRİŞİ bölümünde girişinin yapılması gerekmektedir.

c- Süresi sona eren ya da iptal/fesih edilen sözleşmeler
“Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri”nin / “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmeleri”nin süresinin sona ermesi, iptal ya da feshedilmesi durumunda buna ilişkin bilgi girişinin, sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde meslek mensupları tarafından elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesi sayfasında BİLGİ GİRİŞİ bölümünde girişinin yapılması gerekmektedir.

Madde 3: Cezai Hususlar
Bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bilgi ve belge verenler hakkında cezai işlem yapılması Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü gereğidir.

Bu açıklamaların ardından Görüntülerle birlikte durumu açıklamaya çalışacağız.

[Resim: 1yeqfq.jpg]

[Resim: 2yeucu.jpg]

[Resim: 3yebhb.jpg]

[Resim: 4yeeme.jpg]

[Resim: 5yewuw.jpg]

Buraya Kadar Herşey tamam olmakla birlikte bir kaç hususta açıklamaya gerek vardır.
Bu sözleşmeler özelikle bugünlerde meslek mensuplarının kafasını oldukça karıştırmış durumda.Gerek sözleşme girişleri gerek sözleşme tarihleri olsun herkes bir çıkmazda bu nedenle aşagıdaki maddeler önem arzetmektedir.

1- Bugüne kadar düzenli olarak sözleşme yenilemeden kendiliğinden uzayan sözleşme yapanların durumu:
Özelikle Damga Vergisi konusunda birçok kez ihtilaf yaşanmasına neden olan bu konuda,
a) Meslek mensupları, sürekli muhasebe ve müşavirlik hizmetleri ile rapor verilmesini gerektiren (tasdik, hizmetleri üstlendiklerinde, müşterileri ile yazılı sözleşme yapmak zorundadırlar.

b) Sürekli muhasebe ve müşavirlik hizmetleri için düzenlenecek sözleşmeler “süreli”, rapora bağlanacak hizmetler (yıllık beyanname tasdiki dahil) için düzenlenecek sözleşmeler ise “münferit” sözleşmedir. Süreli sözleşmelerin bir yıldan az süre için düzenlenmesi (kısa sürede sonuçlanacak iş ortaklıkları ile yapılacak sözleşmelerdeki gibi özel durumlar hariç) mümkün değildir.

c) Süreli sözleşmelere, başlangıçta konulacak özel bir hükümle kendiliğinden uzaması sağlandığı takdirde, süre bitiminde yenilenmesine gerek kalmaz. Bu durumda da yeni bir Damga Vergisi doğmaz.

Söz konusu özel hüküm aşağıdaki gibi olabilir;

“İş bu sözleşme her ne kadar 31.12.2... tarihine kadar geçerli ise de, taraflardan birince 01 – 15 Aralık 2... tarihleri arasında ve izleyen yıllarda yine aynı tarihler arasında yazılı fesih ihbarında bulunulmadığı takdirde kendiliğinden bir yıl daha (ücret hükmü hariç) uzar.
Ücret hükmü ise, her yılın başında tarifedeki artış oranında (ya da ÜFE oranında) artarak uygulanır.”

bu şartlar ile yapılan sözleşmelerde yenileme olmadan ilk sözleşme kendiliginden uzayarak devam eder.
Bu durumda olan meslek mensupları ilk sözleşmenin yapıldığı tarihi esas alarak sisteme giriş yapacaktır.

2- Her yıl sözleşme yenileyen Meslek Mensuplarında durum:
Her yıl sözleşme yenileyerek damga vergisi ödeyen meslek mensupları 2010 yılı için düzenlenmiş sözleşmelerine ait tarihi yazacaklar ve bir hataya yol açmamak için sözleşmenin altına kendiliğinden uzaması için yukarıda ekledigimiz ibareyi yazmaları gerekir aksi takdirde 2011 yılı ilk ayları için sözleşme olmadan beyanname gönderilmiş olacaktır.
Eğer 2011 yılı için 1 Ocaktan itibaren yeni sözleşme hazırlandı ve damga vergisi ödendiyse 2010 yılı bilgisi yazılmadan direk 2011 yılı sözleşmesi yazılacaktır.

3- 2011 yılı için mutlak suretle sözleşme yapılmalı ve eski sözleşmelere ait bilgiler girilmiş olsa dahi 1 Marttan itibaren 2011 yılına ait sözleşme bilgilerini kullanmak zorundalardır.

4- 1 Mart tarihinden sonra anlaşılarak müşavirlik işleri alınan firmalar ile imzalanan sözleşmelerin girişi güncel kısmından degil yenisözleşme kısmından yapılacaktır.
Burada şunuda belirtmekte fayda vardır;
Bu tebliğ ile elektronik ortamda bildirim zorunluluğu getirilerek bundan sonra kendiliğinden uzayan sözleşme yapılamayacak her yıl düzenli olarak sözleşmeler yenilenip sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde Damga vergisinin ödenmesi gerekecektir.


5- Aracılık ve sorumluluk sözleşmlerinin tarihleri ve sıra numaraları müşavirlik sözleşmesi tarih ve numarası ile aynı olacaktır.

Meslek mensuplarımızın hizmet vermekte oldukları müşterilerine ilişkin olarak e-beyanname sistemi üzerinden beyanname gönderebilmeleri için iki ayrı formdan oluşan “e-beyanname gönderim aracılık yetki formu” doldurulması ve taraflarca imza altına alınması, idarece de talep edildiğinde ibraz edilmek üzere meslek mensuplarınca muhafaza edilmesi gerekmektedir.
Ancak “taraflar arasında herhangi bir ihtilaf olması durumundaki karşılıklı hukuki takiplere bağlı müeyyideler dışında” bu aracılık yetki formlarının düzenlenmemesi veya mesleki hizmet sözleşmesinden farklı zamanlarda imza altına alınmasında usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezası şeklinde bir yaptırım bulunmamaktadır.

Yukarıda da kısmen açıkladığım durumlara rağmen bazı şehirlerde vergi denetim elemanları, vergi dairesi başkanlıkları ve vergi dairesi müdürlüklerince yasal dayanağı olmadığı halde ve de muhasebe hizmet sözleşmeleri mevcut olmasına rağmen e-beyanname gönderim aracılık yetki formu imza altına alınmayan veya tarihleri farklı olması durumlarında mükelleflerin e-beyan ve bildirimleri “hizmet alan müşteri ve hizmet veren meslektaşların aksi talepleri olmamasına rağmen” iptal edilip, hiç verilmemiş olarak değerlendirilerek yeniden beyan istenmekte veya tarhiyatlar yapılmaktadır. Bu durumda da mükelleflere milyon TL lerle ifade edilen çok büyük vergi, vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları kesilmektedir.
işte bu nedenle farklı tarihler olması uygun degildir

6- Ortaklık ve Kollektif şirket gibi firmalarda durum
Her ne kadar müşteri ile tüm hizmetler için sözleşme imzalanıyor ve beyan ediliyor olsada sistem bu düzenlemeler ardından (ne kadar yanlı oldugunu savunmaya devam etsekte) ortaklar için düzenlenecek geçici vergi ve gelir vergisi gibi beyanların kabulü içinde sözleşme talep etmektedir.
Bu durumda olan firmalar nedeniyle yeniden hizmet sözleşmesi ve aracılık sözleşmesi düzenlemek gerek damga vergisi gerekse firma ile tüm hizmetler için sözleşme yapılarak ücret alındıgından dolayı ikinci bir makbuza gereksinim olacak ve haksız bir ödeme gündeme gelecektir.
Bu tür bir işleme gerek kalmaksızın aşagıda resim ile açıklamaya çalıştıgımız üzere asıl hizmet sözleşme numarası aynı kalmak şartıyla ortaklar için yalnızca aracılık sözleşmesi yapılarak giriş yapılması ve buna ayrı bir numara verilmesi yersiz bir hizmet sözleşmesi damga vergisi ve ücret makbuzuna gerek kalmadan sorunu çözecektir.

[Resim: 6yefrf.jpg]

NOT : 1 MART 2011 TARİHİNDEN İTİBAREN SÖZLEŞME BİLGİSİ HİÇBİR ŞEKİLDE GİRİLMEMİŞ OLAN MÜKELLEFLERDEN DOLAYI VERİLMEK İSTENEN GEREK ASIL BEYAN OLSUN GEREKSE DÜZELTME BEYAN VE BİLDİRİMLERİ OLSUN SİSTEM TARAFINDAN KABUL EDİLMEDEN HATALI OLARAK ADLANDIRILACAK VE AŞAGIDAKİ UYARI TARAFINIZA VERİLECEKTİR...

[Resim: 7yebhb.jpg]http://www.huseyinust.com
Muhasebe ve Mevzuat Forumu
Mevzuat Çalışmaları Sıra No : 2011-04

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
(Bu Mesaj 02-05-2011 01:13 PM değiştirilmiştir. Değiştiren : Y.ERCAN.)
24-02-2011 06:47 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
fnd2005
MÜDAVİM ÜYE
Mesajlar: 397
Tarih: Apr 2008
Üye no: 3991
Nerden: izmir
Rep Puanı: 25
Mesaj: #2
RE: Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri Girişi
çok güzel bir çalışma detaylı bir anlatım emeğine sağlık
24-02-2011 07:35 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,537
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #3
RE: Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri Girişi
HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ YILDIRIM YILDIRIM GİBİ YETİŞTİ
ALLAH RAZI OLSUN AĞANIN

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
24-02-2011 07:44 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #4
RE: Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri Girişi
Teşekkürler Funda ve Hüseyin abim amin cümlemizden inş...

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
24-02-2011 07:57 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
hasan_9
MÜDAVİM ÜYE
Mesajlar: 346
Tarih: Mar 2009
Üye no: 16216
Nerden: TÜRKİYE
Rep Puanı: 6
Mesaj: #5
RE: Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri Girişi
emeğinize sağlık yıldırım bey...
(Bu Mesaj 25-02-2011 11:35 AM değiştirilmiştir. Değiştiren : hasan_9.)
25-02-2011 11:35 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
melisa35
Registered
Mesajlar: 45
Tarih: Feb 2011
Üye no: 34599
Nerden: istanbul
Rep Puanı: 0
Mesaj: #6
RE: Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri Girişi
Valla süpersiniz çok tşk ediyorummmm Smile
25-02-2011 07:27 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
abdullah73
Kıdemli Üye
Mesajlar: 1,173
Tarih: Jul 2007
Üye no: 14
Nerden: Silopi-ŞIRNAK
Rep Puanı: 6
Mesaj: #7
RE: Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri Girişi
güzel bi çalışma galiba 15 mayısa ertelendi gibi duyumlar var??

[Resim: 77220132xu7ny7fr6.gif]
25-02-2011 08:26 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #8
RE: Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri Girişi
BU kadar hengamenın ıcınde bu tur uygulamalardan ve sıtemızde kendı calısmalarımızı yapan Sayın Yıldırım Bey' e sonsuz tesekkurlerımı ıletmek ıstıyorum. Allah razı olsun

Saygılaırmla

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
25-02-2011 11:11 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
abdullahsoyuk
Müdavim Üye
Mesajlar: 230
Tarih: Oct 2007
Üye no: 436
Nerden: istanbul
Rep Puanı: 5
Mesaj: #9
RE: Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri Girişi
Allah Razı Olsun Çok Güzel Bir Çalışma ile anlatım yapmışsınız teşekkürler
26-02-2011 12:56 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,537
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #10
RE: Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri Girişi
TŞK

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
02-03-2011 12:17 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: