Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

BA-BS FORMLARI DÜZELTME İŞLEMLERİ VE CEZAİ HÜKÜMLER
Konuyu Açan Kişi: abdullahsoyuk
Cevap Sayısı: 2
Görüntülenme Sayısı: 13819

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BA-BS FORMLARI DÜZELTME İŞLEMLERİ VE CEZAİ HÜKÜMLER
Yazar Mesaj
abdullahsoyuk
Müdavim Üye
Mesajlar: 230
Tarih: Oct 2007
Üye no: 436
Nerden: istanbul
Rep Puanı: 5
Mesaj: #1
BA-BS FORMLARI DÜZELTME İŞLEMLERİ VE CEZAİ HÜKÜMLER
BA – BS Formlarında Düzeltme İşlemleri ve Cezai Yükümlülükler
Ba- Bs formlarının hatalı doldurulması halinde VUK 381 Nolu tebliğinde yer aldığı şekilde düzeltme işlemleri yapılabilmektedir. Düzeltme işlemlerini yaparken cezai işlemlerle karşı karşıya kalmayın.

Meslek hayatımızda hergün yeni değişiklikler ve yeni yükümlülüklerle karşılaşmaktayız ve yapılan bir küçük düzeltmenin yada hatanın Özel usulsüzlük cezası ile cezalandırıldığını ve bu durumun meslek mensupları açısından çok ciddi sıkıntılar doğruduğunu görmekte ve yaşamaktayız.

Bu nedenle, cezai işlemlerle karşı karşıya kalmamak için BA ve BS formlarının düzetme işlemlerinde hangi süre ve detaylara dikkat etmemiz gerektiğine değineceğiz.

BA – BS Formlarının Düzeltilmesi ve cezai işlemler


Mükellefler, elektronik ortamda verdikleri bildirim formlarını onayladıktan veya kağıt ortamında bildirimde bulunduktan sonra, verdikleri bildirim formunda hata yaptıklarını belirlemeleri halinde düzeltme yapabilirler. Ancak, düzeltme bildirimi süresinden sonra verilmiş ise, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 nci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir. İhbarname ile bildirilen Özel usulsüzlük cezalarına dava açabilirsiniz veya dilekçe ile indirim talebinde bulunabilirsiniz.

* BA-BS formlarını verilme süresi içinde düzeltirseniz cezai durumla karşı karşıya kalmazsınız.

BA – BS Formlarının Düzeltilmesi aşamasında Tüm Bilgileri Yeniden işleyin.
Düzeltme işleminde ilk bildirim formu tamamen iptal edilmekte ve ikinci defa verilen bildirim formu geçerli kabul edilmektedir. Bu sebeple, düzeltme yapması gereken mükelleflerin, yeni bildirim formunu, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm alım-satım bilgilerini içerecek şekilde yeniden doldurmaları gerekmektedir.
Bildirimlerin sadece bir tanesinde hata yapıldığının belirtilmesi halinde, sadece hata yapılan bildirim formunun (Form Ba veya Form Bs) düzeltilmiş haliyle bildirilmesi yeterlidir.
Kağıt ortamında düzeltme amacıyla verilecek bildirim formları, otomasyona geçmemiş mal müdürlüklerine bir dilekçe ekinde verilecektir. [/COLOR]

DİĞER HUSUSLAR VE CEZAİ YAPTIRIM
İşi bırakan mükellefler Bildirimde Bulunabilir mi ?
İşini bırakan (terk eden) mükellefler bildirim formlarını işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar vermek zorundadırlar. Bu bildirimler; kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensuplarınca verilecektir. Bildirim formlarının verileceği vergi dairesi, mükelleflerin en son bağlı bulundukları vergi dairesidir.
Tasfiye Sürecindeki Şirketler BA-BS formlarını düzenli olarak vermelidir .
Tasfiyesi devam eden mükellefler bildirimlerini, tasfiye süresince aylık dönemler halinde vereceklerdir. Tasfiye sonunda ise bildirimler, tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde tasfiye memuru veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından verilecektir.
Sınıf Değiştirilmesi Halinde BA BS Formlarını verme yükümlülüğü devam eder mi ?
Bilanço esasına göre defter tutmakta iken, işletme hesabı esasına geçen mükellefler, işletme hesabına geçtikleri yıldan itibaren bildirimde bulunmayacaklardır.
Buna karşın, işletme hesabına göre defter tutmakta iken, bilanço esasına geçen mükelleflerin, bilanço esasına geçtikleri yılın ilk ayından itibaren bildirim formu verme zorunlulukları bulunmaktadır.
Formların Doldurulması İle İlgili Diğer Ayrıntılar
Birden fazla şubesi bulunan mükellefler bildirim formlarını şube bazında değil, şube bilgilerini birleştirmek suretiyle merkezden tek bir form halinde vereceklerdir.
Bir kişi veya kurumdan yapılan alışlar Form Ba'da tek satır olarak, bir kişi veya kuruma yapılan satışlar da Form Bs'de tek satır olarak gösterilecektir.
Buna göre, aynı mükellefin birden fazla şubesinden yapılan alışlar, muhasebe sistemi gereği ayrı ayrı takip edilse bile, Form Ba'da tek satır olarak gösterilecektir. Aynı şekilde, aynı mükellefin birden fazla şubesine yapılan satışlar da, muhasebe sistemi gereği ayrı ayrı takip edilse bile, Form Bs'de tek satır olarak gösterilecektir.
Bir kişi veya kurumdan yapılmış olan ve belirlenen haddi aşan alımlar, Ba bildirim formu ile bildirilecek; bu alımların bir kısmı daha sonra iade edilmişse, bu iadeler -belirlenen haddin üzerinde olması halinde- Bs bildirim formunda satış olarak gösterilecektir.
Aynı şekilde, bir kişi veya kuruma yapılmış olan ve belirlenen haddi aşan satışlar, Bs bildirim formu ile bildirecek; bu satışların bir kısmı daha sonra iade alınmışsa, bu iadeler -belirlenen haddin üzerinde olması halinde- Ba bildirim formunda alım olarak gösterilecektir.
Herhangi bir mal ve hizmet alımına bağlı olarak, ödemenin gecikmesi suretiyle ortaya çıkan ve fatura düzenlenmek suretiyle alıcıya yansıtılan kur farkı gelirleri/giderleri de bildirimlere dahil edilecektir.
Bildirim formları özel tüketim vergisi dahil olarak doldurulacaktır. Diğer bir ifade ile, bildirim formlarını düzenlerken özel tüketim vergisi ayrıştırılmayacak, alım ve satımlar özel tüketim vergisi dahil tutarlarıyla gösterilecektir.
Mükellefler, Vergi Usul Kanununun 235 nci maddesi hükmü gereğince müstahsil makbuzu düzenlemek suretiyle yapmış oldukları alımlarını Form Ba ile bildirmek zorundadırlar. Müstahsil makbuzu ile yapılan alımlar, gelir vergisi tevkifatı yapılmadan önceki brüt tutarları ile bildirilecektir.
Bankalar, Katılım Bankaları, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları ile Sigorta Şirketleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Bakanlığımıza bildirdiklerinden, hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Aynı şekilde, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri dekontların karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek bulunmamaktadır.
Ancak, bu kurumlar, faturalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alımlarını genel esaslar çerçevesinde Form Ba ile bildirmek zorundadırlar.
Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise, bu alımların genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisi hariç tutarlarıyla Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, sigorta şirketlerinin poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Noterlerin, Kanunlarına göre vermiş oldukları noterlik hizmetlerini Bs formu ile bildirilmelerine gerek bulunmamaktadır. Aynı şekilde, noterlerde yaptırılan işlemlerin de Ba formu ile bildirilmesine gerek bulunmamaktadır.
Noterler, faturalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alımlarını genel esaslar çerçevesinde Form Ba ile bildirmek zorundadırlar.
Döviz alım-satım işi ile uğraşanlar, belirli miktarın üzerindeki döviz alım-satım bilgilerini Bakanlığımıza bildirmek zorunda olduklarından, bu işlemlerini ayrıca Ba ve Bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Ancak, bu işletmeler, faturalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alımlarını genel esaslar çerçevesinde Form Ba ile bildirmek zorundadırlar.
Diğer taraftan, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin döviz büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapmış oldukları döviz alım-satımlarını Ba ve Bs bildirim formlarına dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır.
Kurumlar vergisinden muaf olanlar 2007 yılı ve takip eden yıllarda Ba ve Bs bildiriminde bulunmayacaklardır.
Elektrik, su, doğalgaz gibi bir hizmet tesliminin bildirim uygulaması bakımından diğer mal ve hizmet teslimlerinden farkı bulunmamaktadır. Tebliğin 1.2 No'lu bölümünde belirtilen hadlerin aşılması halinde durumuna göre Ba veya Bs bildirim formları ile bildirilecektir.
Birleşme halinde, münfesih kurum veya kurumlara ait bildirim formları bu kurumların fesih oldukları tarihteki kanuni temsilcileri tarafından verilir. Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılan devirlerde ise, münfesih kurumun o dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bildirim formları, münfesih kurumun unvanı ve vergi kimlik numarası yazılmak suretiyle devir alan kurum tarafından verilecektir.
Kağıt ortamındaki bildirim formları, mükellef ve varsa mükelleflerin 3568 sayılı Kanuna4 istinaden yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşaviri tarafından müştereken imzalanacaktır.
Bildirim formlarını elektronik ortamda veya kağıt ortamında belirlenen süre içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 nci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.
362 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin bu tebliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir.
(Bu Mesaj 05-11-2009 07:36 PM değiştirilmiştir. Değiştiren : Y.ERCAN.)
06-11-2008 05:26 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #2
RE: BA-BS FORMLARI DÜZELTME İŞLEMLERİ VE CEZAİ HÜKÜMLER
Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler1. Vergi Usul Kanunu’nun “Kuruluş” başlıklı 72. Maddesi 5904 Sayılı kanunla Takdir Komisyonlarının oluşturulması hükmü içerisinde “…defterdarın, vergi dairesi başkanlığı bulunan yerlerde ise vergi dairesi başkanının görevlendireceği iki memur, tapu sicil müdürü veya tevkil edeceği bir memur ve ticaret odasınca seçilmiş bir üye (ilgili olduğu arsalara ilişkin takdir komisyonlarına organize sanayi bölgesini temsilen bir üye)" şeklinde ve dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ayrıca "Takdir komisyonlarının kurulacağı yerler ile bu madde uyarınca kurulan komisyonların çalışma usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." İbaresi konulmuştur. (Md.21) Düzenleme 03.07.2009 Tarihinde yürürlüğe girmiştir.2. Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesinde yer alan cezalar değiştirilmiştir. Başta bilgi verme ve defter/belge ibrazı yükümlülüğü olmak üzere, çeşitli yükümlülükleri yerine getirmeyenler için uygulanan cezalarla ilgili olarak yapılan değişikle; (Md.22)

Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için Kanun’da 100.000.000 lira olarak yer alan ve 2009 yılında 1.600 lira olarak uygulanan ceza 1.000 lira,
İkinci sınıf tüccarlar için Kanun’da 50.000.000 lira olarak yer alan ve 2009 yılında 760 lira olarak uygulanan ceza 500 lira,
Sayılanlar dışında kalanlar için Kanun’da 25.000.000 lira olarak yer alan ve 2009 yılında 350 lira olarak uygulanan ceza 250 lira,
olarak yeniden belirlenmiştir.Düzenleme 01.08.2009 tarihinde yürürlüğe girecektir.VUK mükerrer 355. madde uyarınca kesilecek olan cezaların, 5904 Sayılı Kanun öncesinde uygulanan tutarları ile 5904 Sayılı Kanunla getirilen yeni düzenleme çerçevesinde 01.08.2009 tarihinden itibaren geçerli olacak tutarlarına mükellef grupları itibariyle aşağıda yer verilmiştir.Mükellef grubu
5904 S .Kanun öncesi uygulanan ceza tutarı
5904 S. Kanun ile belirlenen ceza tutarı

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı
1.600 TL
1.000 TL

İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler
760 TL
500 TL

Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanların dışında kalanlar
350 TL
250 TL
3. Elektronik ortamda verilmesi gereken bildirim ve formların, süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içerisinde verilmesi halinde, usulsüzlük cezası kesilmemesi, izleyen 15 gün içerisinde verilmesi halinde ise cezanın yarı oranında uygulanması öngörülmektedir. Düzenlemeyle ayrıca beyannamelerinin vermeyenlere, sadece mükerrer 355. maddede yer alan cezanın kesilmesi, hem beyanname vermemekten hem de beyannamelerini elektronik ortamda vermemekten ötürü iki defa ceza kesilmemesi hükme bağlanmaktadır.

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
07-11-2009 12:26 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #3
RE: BA-BS FORMLARI DÜZELTME İŞLEMLERİ VE CEZAİ HÜKÜMLER
VUK 355 MADDESİ VE 5904 SAYILI YASANIN GETİRDİKLERİ213 sayılı VUK’nun mükerrer 355 maddesine göre ; Bu kanunun 86,148,149,150,256 ve 257 maddelerinde yer alan zorunluluklar ile getirilen bu zorunluluklara uymayanlara ve Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanla mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere, işlem konu tutarın %5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.1-Birinci Sınıf Tüccarlar ile serbest Meslek erbabına 1.000.00 TL

2-İkinci Sınıf Tüccarlar, Defter tutan Çifçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

500.00 TL

3-Yukarıdakiler dışında kalanlar ise 250.00 TL

Özel Usulsüzlük Cezası kesilir.

A-BEYANNAMELER

Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmamamsı haklinde, kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonunda başlayarak elektronik ortamda;

a) 15 Gün içerisinde verilmesi halinde ¼ oranında

· 1.Sınıf için mükellefler için : 1.000/4 = 250,00 TL

· 2 Sınıf için mükellefler için : 500/4= 125,00 TLb) 15 Günlük sürenin dolmasını takip eden ikinci 15 günlük sürenin dolması halinde ½ oranı uygulanarak indirim yapılır.1,Sınıf için mükellefler için : 1.000/2= 500,00 TL

2.Sınıf için mükellefler için : 500/2= 250,00 TL

Özel usulsüzlük cezası kesilir. Ayrıca VUK 352 göre Usulsüzlük Cezası kesilmeyecektir.B-BİLDİRİM VE FORMLARElektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak; süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonunda itibaren

a) 10 Gün içerisinde verilmesi halinde, özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.

b) Takip eden 15 gün içersinde verilmesi halinde, kesilecek özel usulsüzlük cezası ½

nispetinde uygulanacaktır.

c) Verilmesi gereken bildirim ve formların düzeltme amacıyla belirtilen sürelerden sonra verilmesi durumunda özel usulsüzlük cezalarında herhangi bir indirim yapılmaksızın uygulanacaktır.

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
07-11-2009 12:27 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: