Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

Ba ve Bs FORMLARIYLA İLGİLİ SAMSUN VERGİ MAHKEMESİ'NİN ÖRNEK KARARI
Konuyu Açan Kişi: g.bilge
Cevap Sayısı: 2
Görüntülenme Sayısı: 3890

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ba ve Bs FORMLARIYLA İLGİLİ SAMSUN VERGİ MAHKEMESİ'NİN ÖRNEK KARARI
Yazar Mesaj
g.bilge
ÜSTAD
******
Mesajlar: 2,568
Tarih: Sep 2007
Üye no: 243
Nerden: samsun
Rep Puanı: 47
Mesaj: #1
Ba ve Bs FORMLARIYLA İLGİLİ SAMSUN VERGİ MAHKEMESİ'NİN ÖRNEK KARARI
T.C.
SAMSUN VERGİ MAHKEMESİ

ESAS NO : 2009/15 KARAR NO : 2009/293

DAVACI

DAVALI : Gaziler Vergi Dairesi Müdürlüğü Merkez/SAMSUN

DAVANIN ÖZETİ : Davacının 2007 takvim yılında yaptığı mal alış ve satışlarına ilişkin
olarak elektronik ortamda vermesi gereken Form Ba ve Form Bs'nin kanuni süresi içinde verilmediğinden bahisle 213 sayılı Kanun'un 355/1. maddesi uyarınca adına kesilen 1.490,00.YTL özel usulsüzlük cezasının; Vergi Usul Kanununu mükerrer 355 maddesine göre ceza kesilebilmesi için ceza kesmeden önce ceza kesileceği yönünde mükellefe bilgi verilmesi gerektiği, kendilerine böyle bir bildirim yapılmadan ceza kesilmesinin hukuka aylan olduğu iddialarıyla kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davalı idarece, Maliye Bakanlığı'nca çıkarılmış olan genel tebliğlerle elektronik ortamda form vermesi zorunlu olan mükelleflerin belirlenerek, bu zorunluluğa uygun davranmayan mükelleflere özel usulsüzlük cezası kesileceği yönünde bildirim yapıldığı, bilgi formlarını kanuni süresinde vermeyenlere veya eksik ya da yanıltıcı verenlere yeniden süre verilmesine gerek olmadığı kanuni süresi içinde verilmeyen Ba ve Bs formları nedeniyle davacı adına kesilen özel usulsüzlük cezasında hukuka aykırılık bulunmadığı, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Samsun Vergi Mahkemesi Hâkimliğince, dava dosyası incelenerek işin gereği düşünüldü;

Dava; davacının 2007 takvim yılında yaptığı mal alış ve satışlarına ilişkin olarak vermesi gereken Form Ba ve Form Bs'nin kanuni süresi içinde verilmediğinden bahisle 213 sayılı Kanun'un mükerrer 355. maddesi uyarınca adına kesilen 1.490,00.YTL özel usulsüzlük cezasının kaldırılması istemiyle açılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257. maddesinin 14. fıkrasında; Vergi Usul Kanunun 149'ncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya Maliye Bakanlığı'nın yetkili olduğu; mükerrer 355.maddesinde ise, bu kanunun 86,148,149,150,256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu

[Resim: 468x60.jpg]
25-04-2009 01:37 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
g.bilge
ÜSTAD
******
Mesajlar: 2,568
Tarih: Sep 2007
Üye no: 243
Nerden: samsun
Rep Puanı: 47
Mesaj: #2
RE: Ba ve Bs FORMLARIYLA İLGİLİ SAMSUN VERGİ MAHKEMESİ'NİN ÖRNEK KARARI
T.C.
SAMSUN VERGİ MAHKEMESİ
ESAS NO : 2009/15 KARAR NO : 2009/293

idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil) birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 100.000.000 (1.490,00 YTL) lira özel usulsüzlük cezası kesileceği, aynı maddenin ikinci fıkrasında, bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi,eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesinin şart olduğu hükme bağlanmıştır.

Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355. maddesinin uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde; bilginin verilmesi için tayin olunan süre içerisinde yerine getirilmemesi, ayrıca eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi halinde ceza hükümlerinin uygulanacağının ilgililere belirtilmesi gerekmektedir. Maddede bahsi geçen yazılı bildirim şartının, belirtilen zorunluluklara uymayan her bir yükümlü için ceza kesilmeden önce, ayrı ayrı aranması gerektiği açık olup, ceza kesilecek muhataplara resmi gazetede yayınlanan tebliğlerle önceden, bildirim yapılmış sayılmasının kabulüne imkan yoktur.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının 2007 takvim yılında yaptığı alış ve satışlarla ilgili olarak gereken Form Bs ve Form Ba'nin süresi içinde vermediğinden bahisle bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak. davacıya yazılı bir bildirim yapılmaksızın 213 sayılı Kanun'un mükerrer 355. maddesi uyarınca doğrudan 1.490,00 YTL özel usulsüzlük cezasının kesildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda açıklanan yasal mevzuat uyarınca, davacıya bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebligat üzerine mezkur formların belirlenen süre içinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekirken bu hususa uyulmaksızın davacının özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.


Açıklanan nedenlerle, davanın KABULÜNE, dava konusu özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasına, aşağıda dökümü yapılan 35,20 TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin istenilmesi halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Samsun Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere 16.03.2009 tarihinde karar verildi.

HAKİM: CİHAN KARATAŞ

YARGILAMA GİDERLERİ :
Başvuru Harcı : 15,60 TL
BE+DG : 1,60 TL
Posta Ücreti : 18,00 TL
TOPLAM 35,20 TL

[Resim: 468x60.jpg]
(Bu Mesaj 25-04-2009 01:41 PM değiştirilmiştir. Değiştiren : g.bilge.)
25-04-2009 01:38 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #3
RE: Ba ve Bs FORMLARIYLA İLGİLİ SAMSUN VERGİ MAHKEMESİ'NİN ÖRNEK KARARI
Tebrik Ederim bu yönde kararlar son zamanlarda sıklıkla verilmeye başladı degişik mahkemeler tarafından kanundaki bir açıklıktan dolayıda (Yukarıda açıklanan yasal mevzuat uyarınca, davacıya bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebligat üzerine mezkur formların belirlenen süre içinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekirken bu hususa uyulmaksızın davacının özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.) bu madde düzeltilmedigi sürece bu yönder alınmayada devam edilecek ...

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
25-04-2009 01:57 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: