Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

Bireysel Emeklilik Katkı Payları Ve Özel Sağlık Sigortası Poliçelerinin Vergisel Duru
Konuyu Açan Kişi: ParaderevoLT
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 644

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bireysel Emeklilik Katkı Payları Ve Özel Sağlık Sigortası Poliçelerinin Vergisel Duru
Yazar Mesaj
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #1
Bireysel Emeklilik Katkı Payları Ve Özel Sağlık Sigortası Poliçelerinin Vergisel Duru
Bireysel Emeklilik Katkı Payları Ve Özel Sağlık Sigortası Poliçelerinin Vergisel DurumuGelir Vergisi Kanunu’nun 63 ve 89. Maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda ödenen bireysel emeklilik katkı payları ve özel sağlık sigorta poliçelerinin gelir vergisi matrahının tespitinde indirimi mümkün bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen kanun maddelerinin ilgili kısımları aşağıda yer almaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu Madde 63.

“3. Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, indirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 10'unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5'ini) ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.”

Gelir Vergisi Kanunu Madde 89.

“Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:

1. Beyan edilen gelirin % 10'unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için, beyan edilen gelirin % 5'ini) ve asgarî ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim ve katkı payları kendi gelirlerinden indirilir).”

Yıllık bazda yapılacak indirimde de sadece gelirin ilgili olduğu yıla ilişkin prim tutarı indirim konusu yapılacaktır. Örneğin 1 Temmuz 2010 tarihinden başlamak üzere bir yıllık yapılan ve bedeli peşin olarak ödenen sağlık sigortası priminin altı aylık kısmının 2010 yılına, diğer altı aylık kısmının da 2011 yılına ilişkin beyannamede indirim konusu yapılması gerekir.

Ücretlerini peşin alan ücretlilerin, aylık dönemler itibariyle ödedikleri şahıs sigorta primleri ve bireysel emeklilik katkı payları, prim ve katkı payı ödeme belgesinin primin ve katkı payının ait olduğu ay içinde işverene ibraz edilmesi koşuluyla oransal ve mutlak sınırlamalar çerçevesinde izleyen aylara (bir sonraki aya) ait ücretlerin vergi matrahının hesabında indirim olarak dikkate alınabilecektir.

İndirimin uygulanması için primlerin ve katkı paylarının ödeme tutarı ile tarihinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Ödeme tutarı ve tarihinin; sigorta veya bireysel emeklilik şirketlerince düzenlenen makbuzlarla ya da ödeyenin adı ve soyadı, ödemenin ait olduğu dönem, ödenen prim veya katkı payı tutarı, ödeme yapılan sigorta veya bireysel emeklilik şirketinin ünvanı ve ödemenin türüne ( şahıs sigorta primi veya bireysel emeklilik katkı payı) ilişkin bilgilerin yer alması koşuluyla banka dekontları, otomatik para çekme makinesi makbuzları, kredi kartı ekstreleri ve posta çekleri ile belgelendirilmelidir.

Ayrıca sigorta poliçesi veya emeklilik sözleşmesinin bir örneğinin işverene verilmesi halinde sigorta veya emeklilik şirketlerince faks veya elektronik posta yoluyla katılımcılara gönderilen makbuz örnekleri ile internet ortamında yapılan ödemelere ilişkin olarak bilgisayardan alınan çıktılar esas alınarak da indirim uygulanabilecektir.

Geçmiş dönemlere yönelik yapılan (gecikmiş) ödemelerin durumunda ise, Gelir Vergisi Kanununun 63 ve 89 uncu maddelerinde yapılmış olan düzenlemelere göre, ödenmemiş prim veya katkı payları, sigorta poliçesi veya emeklilik sözleşmesi bulunsa dahi indirim konusu yapılamamaktadır.

Geçmiş dönemlere ilişkin olarak yapılan prim ve katkı payı ödemelerinin düzeltme yoluyla ödemenin ilgili olduğu dönemin matrahının tespitinde indirim konusu yapılması da mümkün değildir.

Ancak ödemenin geçmiş dönem, cari dönem veya izleyen dönemleri de içeren bir ödeme olması halinde, geçmiş döneme ilişkin prim ve katkı payı tutarı da ödemenin ilgili olduğu kalan aylarda indirim konusu yapılabilecektir.

Örneğin: Aylık brüt ücret 2.000,00 TL olan bir kişi 75,00 TL bireysel emeklilik katkı payı, 150,00 TL şahıs sigorta primi ödemesi durumunda;


Brüt Ücret : 2.000,00 TL
Ödenen Bireysel Emeklilik : 75,00 TL

Brüt Ücretin % 10'nu : 200,00 TL
Ödenen Şahıs Sigorta Primi : 150,00 TL

Brüt Ücretin % 5 : 100,00 TL
Bu kişinin gelir vergisi matrahında indirebileceği toplam tutar 75,00 TL Bireysel Emeklilik Katkı Payı ve 100,00 TL Şahıs Sigorta Primidir. Görüldüğü brüt ücretinin % 10'nu 200,00 TL olmasına rağmen bu kişi gelir vergisi matrahından toplamda 175,00 TL indirebilmiştir. Çünkü bireysel emeklilik katkı payı % 10' luk hakkı tamamlayamamış, şahıs sigorta poliçesine ödemiş olduğu tutar ise % 5'lik sınırın üzerinde kalmıştır.

Özetlemek gerekirse şahısların kendilerinin ödemiş oldukları bireysel emeklilik katkı payları ve şahıs sigorta primi ödemelerinin net ücret hesabı yapılırken gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılabilecektir.

Örnek 1: Aylık brüt ücreti 6.000,00 TL olan bir kişi 2012 yılı ocak ayı içersinde, bireysel emeklilik sistemine 660,00 TL ödemiş ve ilgili ödeme makbuzunu işverene ibraz etmiştir. Bu çalışanın brüt ücretinin % 10' u 600,00 TL olduğu için gelir vergisi matrahından indirebileceği en yüksek tutar yine 600,00 TL olacaktır.Brüt
Ücret
SSK
Matrahı
SSK
İşçi Payı
İşsizlikSig.
İşçi Payı
Gelir Vergisi

Matrahı
Özel
İndirimler
Hesaplanan
Gelir Vergisi

Damga
Vergisi
Net
Ücret
İndirimli
6.000,00
5.762,25
806,72
57,62
5.135,66
600,00

680,35
39,60
4.415,71
İndirimsiz
6.000,00
5.762,25
806,72

57,62
5.135,66

770,35
39,60
4.325,71

Yukarıdaki bordroda görüldüğü üzere 660,00 TL bireysel emeklilik katkı payı ödeyen bir kişi bu ödeme makbuzunu işverenine ibraz etmiş ve indirebilecek en yüksek tutar olan brüt ücretinin % 10'luk kısmını gelir vergisi hesaplamasından önce matrahtan düşülerek çalışanın net ücretinde artış sağlanmıştır. Çalışan ödediği bireysel emeklilik katkı payını işverene ibraz etmemiş olsa 4.325,71 TL net ücret alacakken, bireysel emeklilik katkı payı ödemesini ibraz ettiği için 4.415,71 TL net ücret elde etmiş ve net ücretinde 90,00 TL artış olmuştur.
Örnek 2: Aylık brüt ücreti 12.000,00 TL olan bir çalışan 2012 yılı başında bireysel emeklilik sistemine bir yıllık peşin 11.500,00 TL ödemiş ve ödeme dekontunu işverenine ibraz etmiştir.

Burada iki önemli husus ortaya çıkmaktadır. Birincisi bir yıllık peşin olarak yapılan ödemenin aylık bordroda nasıl gösterileceği, ikinci ise yıllık ödemenin asgari ücretin yıllık toplamını aşmasıdır.

Öncelikle dönemsellik ilkesi gereği yıllık olarak ödenen 11.500,00 TL' nin bir yıl için ödenmiş olması nedeniyle bu tutarın 12' ye (11.500,00/12 = 958,33 TL) bölünerek aylık tutarın bulunması gerekir.

Daha sonraki aşamada yıllık indirim tutarının asgari ücretin yıllık toplamını geçmemesine dikkat edilmesi gerekir. Bu aşamada ise iki yöntem izlenebilir, bordro yapılırken istenirse aylık indirilebilecek tutar olan 958,33 TL' nin tamamı indirilebilir. Ancak 958,33 TL' nin tamamı indirilirse 10. aydan sonra indirimin yapılmaması gerekir. Çünkü 10. aydan sonra indirime devam edilmesi halinde asgari ücretin yıllık toplamı aşılacaktır. Bu nedenle ikinci yöntem olarak aylık indirim tutarı asgari ücretle (886,50 TL) sınırlandırılabilir. Böylece indirime 12 ay boyunca devam edilebilir ve asgari ücretin yıllık toplamı aşılmamış olur. Takip rahatlığı ve asgari ücretin yıllık toplamının geçilmesinin mümkün olmaması nedeniyle ikinci yöntemin kullanılması daha doğru gözükmektedir. Bu çalışana ait bordro ise aşağıdaki gibi olmalıdır.Brüt
SSK
SSK
İşsizlikSig.
Gelir Vergisi
Özel
Hesaplanan
Damga
Net

Ücret
Matrahı
İşçi Payı
İşçi Payı
Matrahı
İndirimler
Gelir Vergisi
Vergisi
Ücret
İndirimli
12.000,00

5.762,25
806,72
57,62
11.135,66
886,50

1.549,83
72,60
9.513,23
İndirimsiz
12.000,00

5.762,25
806,72
57,62
11.135,66

1.727,13
72,60

9.335,93

Örnekte görüldüğü üzere, çalışan kendisinin ödemiş olduğu bireysel emeklilik katkı payı nedeniyle net ücretinde 177,30 TL net ücret avantajı elde etmiştir.

KAYNAKÇALAR :
1- 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu.

2- YALÇIN Hasan, “Ticari Kazanç ve Kurum Kazancının Tespitinde Giderler” Ocak 2010,

3- BIYIK Recep, KIRATLI Aydın, “ Giderler ve İndirimler” Şubat 2010,

Engin Bozkurt
SMMM-Denetçi
enginbozkurt@fatihdenetim.com10.01.2012

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
10-01-2012 12:10 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: