Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ
Konuyu Açan Kişi: Feride
Cevap Sayısı: 4
Görüntülenme Sayısı: 3372

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ
Yazar Mesaj
Feride
Müdavim Üye
******
Mesajlar: 3,442
Tarih: Jul 2007
Üye no: 13
Nerden: İZMİR
Rep Puanı: 16
Mesaj: #1
Exclamation DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ
[B]KAMBİYO MEVZUATI“Kambiyo” ifadesi genel olarak bir ülkenin milli parasının ve yabancı paraların ülke içindeki ve ülke dışındaki hareketlerinin kontrol edilmesine yarayan bir sistemi gösterir.

Bugün dünyadaki her ülkenin gerek kendi parası ile gerekse yabancı paralarla yapmış olduğu ithalatlar ve ihracatlar sonrası o ülkeye girmesi veya çıkması gereken milli para ve dövizlerin takibi ile ilgili olarak yapılmış olan hukuki düzenlemeler o ülkenin kambiyo rejimini oluşturur.


1567 SAYILI “TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN”


Kanunun 1. maddesine göre; Kambiyo, nukut (nakit), hisse senedi ve tahvil alım satımının, kıymetli madenler ve kıymetli taşlarla bunlardan üretilmiş veya bunları taşıyan her cins eşya veya kıymetlerin, ticari senetlerle ödeme yapmaya yarayan her türlü vasıta ve evrakların ülkeden ihracı veya ülkeye ithalinin düzenlenmesine ve kısıtlanmasına ve Türk parasının kıymetinin korunması ile ilgili kararları almaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Kanunun 2. maddesine göre; Bakanlar Kurulu tarafından alınacak bu kararlar “TPKK” başlığı altında resmi gazetede ilan edilir. Bu kararların metinlerinde yürürlük tarihi ile ilgili özel bir madde bulunmadığı takdirde bu kararlar resmi gazetede ilan edildiğinin ertesi gününden itibaren Türkiye’nin her yerinde yürürlüğe girer.

Kanunun 3. maddesine göre; Bakanlar Kurulu tarafından bu kanun 1. maddesine göre alınmış olan kararlara aykırı hareket eden veya bu kararlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler (olayın meydana geldiği anda yürürlükte olan usul ve esaslara göre) ağır para cezası ile cezalandırılırlar.

Ancak karara aykırı olarak yapılan fiil 1. maddede yazılı kıymetlerin izinsiz olarak yurttan çıkarılması veya yurda sokulması mahiyetinde ise söz konusu olan eşya ve kıymetlerin rayiç bedeli (piyasa kıymeti) kadar, fiil teşebbüs halinde kalmış ise rayiç bedelinin yarısı kadar para cezasına mahkum olur. Yakalanan eşya ve kıymetler fiil teşebbüs derecesinde kalsa dahi müsadere olunur. (devletçe el konulur.)

Yakalanamadığı için müsadere edilemeyen eşya ve kıymetlerin rayiç bedeli kadar hüküm olunur.

Bir defaya mahsus olsa bile her türlü mal, kıymet, hizmet ve sermaye ithal ve ihraç edenler veya bu işlere aracılık edenler bu işlemlerden doğan alacaklarını bu kanunla belirtilen süreler içerisinde yurda getirmeyenler ile ithalat, ihracat ve diğer işlerinde döviz veya TL kaçırmak suretiyle (olmayan bir şeyi var gibi göstermek) muvazaalı işlerde bulunan kişiler yurda getirmekle yükümlü oldukları veya kaçırdıkları kıymetlerin rayiç bedeli kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.

Bu maddelerin uygulanmasında dövizlerin rayiç bedelinin tespitinde suç tarihinde geçerli olan (merkez bankası) döviz alış kurları uygulanır. Hüküm olunacak para cezasına suçun işlendiği tarih ile hüküm olunan para cezasının tahsil edildiği tarih arasındaki süreler için “6183 sayılı kamu alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun”a göre o anda geçerli olan gecikme faizi oranında (01.01.2001 tarihinden itibaren bu oran her ay için %5 olarak uygulanmaktadır.) söz konusu para cezası ile birlikte tahsil olunmak üzere gecikme faizi uygulanır.

Yukarıda yazılı olan suçların tekrarlanması halinde verilecek cezalar 2 kat olarak uygulanır.

Bu kanunun ek 1. maddesine göre; bu kanunun uygulanmasında maliye müfettişleri, yardımcıları, hesap uzmanları ve yardımcıları, kambiyo kontrolörleri ve kambiyo denetleme mercileri bu kanuna aykırı hareket edenlere karşı inceleme ve soruşturma yapmak ve soruşturma sırasında suç delilleri bulunursa bu suçlarla ilgili görünenler hakkında zabıt tutmak ve arama yapma yetkisine sahiptir.

Bu kanunun ek 3. maddesine göre; bu kanuna aykırı fiilleri ihbar edenlerle suç delillerinin tespitinde hizmeti görülenlere hangi hallerde ve ne kadar ikramiye verileceği Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. Ancak bu şekilde verilecek ikramiye miktarı hüküm olunacak para cezalarından tahsil edilecek miktarların % 45’ini geçemez.

Ana hatlarıyla incelediğimiz 1567 sayılı kanun daha sonradan çıkarılan çok sayıdaki kanunlarla yürürlük süresi uzatılmıştır. Son olarak 1970 yılında çıkarılan 1224 sayılı kanunla T.P.K.K.’nın süresiz olarak uygulanmasını sağlamıştır.

1567 sayılı TPKK’ya göre çıkartılmış olan 17 sayılı karar uzun yıllar çok katı ve yasaklayıcı kambiyo rejiminin düzenlenmesinde kullanılmıştır. Ancak 1983’den sonra liberalleşme eğilimleri sonrası kambiyo rejiminin yumuşatılması ve özellikle yabancı para üzerindeki işlemlerin ve dolayısıyla ithalat ve ihracat sistemini kolaylaştırmak üzere 11 Ağustos 1989 tarih, 20249 sayılı resmi gazetede yayınlanan 32 sayılı karar halen yürürlüktedir.TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR, AMAÇ, KONU ve AMAÇBu kararın 1. maddesine göre; Türk parasının kıymetini korumak amacıyla Türk parasının yabancı paralar karşısındaki değerinin belirlenmesine, döviz ve dövizi temsil eden belgelere ilişkin tüm işlemler ile dövizlerin tasarruf ve idaresine Türk parası ve Türk parasını temsil eden belgelerin ithal ve ihracına, kıymetli maden, taş ve eşyalara ilişkin işlemelere prim tahsili suretiyle bedelsiz ithal izni vermeye, ihracata, ithalata ve özelliği olan ihracat ve ithalata, görünmeyen işlemlere, sermaye hareketlerine ilişkin kambiyo işlemlerine ait olan düzenleyici, sınırlayıcı esaslar bu kararla tayin ve tespit edilmiştir.

Bu karara ve bu kararın uygulanması amacıyla bakanlıkça yayınlanacak tebliğlere muhalefet, yürürlükteki 1567 sayılı T.P.K.K. ek ve değişikliklere muhalefet sayılır.


TANIMLAR


Bu kararın kolaylıkla uygulanması açısından aşağıdaki tanıların iyi bilinmesi gerekir.

a) Bakanlık TM’nin bağlı bulunduğu devlet bakanlığını ifade eder.

b) Türkiye’de Yerleşik Kişiler : Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye’de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişilerle yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanları ifade eder.

c) Dışarıda yerleşik Kişiler : Türkiye’de yerleşik sayılmayan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

d) Yolcu : Geçerli pasaport veya pasaport yerini tutan belgeler taşıyan ve Türkiye’ye girmek veya Türkiye’den çıkmak üzere gümrük müsteşarlığınca tespit edilen giriş ve çıkış kapılarına gelen kişileri ifade eder.

e) Türk parası : T.C. kanunlarına göre Türkiye’de tedavülde bulunan veya tedavülden kaldırılmış olsa bile değiştirme süresi dolmamış olan paraları ifade eder.

f) Efektif : Banknot şeklindeki bütün yabancı ülke paraları.

g) Döviz (kambiyo) : Efektif dahil yabancı para ile ödemeyi sağlayan her nevi hesap, belge ve vasıtalar.

h) Menkul Kıymetler : Sermaye ve para piyasalarında işlem gören her türlü Türk ve yabancı menkul kıymetleri ifade eder.

i) Türk Parası İle Ödemeyi Sağlayan Belgeler : Türk parası ile ödemeyi sağlayan ticari senetler ve adi senetler (emre muharrer senet, çek, poliçe gibi... ) kredi mektupları, kredi kartları, seyahat çekleri, havale mektupları gibi her türlü belge ve vasıtalar.

j) Kıymetli Madenler : Her türlü ve şekilde altın, gümüş ve platini ifade eder.

· İşlenmemiş Altın : En az %99,5 saflıkta, nitelikleri DTM tarafından belirlenen barlar(çubuk) veya külçeler halindeki altını ifade eder.

· İşlenmiş Altın : %99,9’dan daha düşük saflıkta gerek bir işçilik uygulayarak ziynet veya süs eşyası haline dönüştürülmüş, gerekse içine ilave madde katılarak veya katılmaksızın alım satımı yapılan altını ifade eder.

· İşlenmemiş Gümüş : En az %99,9 saflıkta, nitelikleri DTM tarafından belirlenen bar, külçe, granül halindeki gümüşü ifade eder.

· İşlenmiş Gümüş : %99,9’dan daha düşük saflıkta gerek bir işçilik uygulayarak gerekse içine ilave madde katılarak veya katılmaksızın alım satımı yapılan gümüşü ifade eder.

· İşlenmemiş Platin : En az %99,5 saflıkta, nitelikleri DTM tarafından belirlenen barlar(çubuk) veya külçeler halindeki altını ifade eder.

· İşlenmiş Platin : Gerek bir işçilik uygulayarak ziynet veya süs eşyası haline dönüştürülmüş, gerekse içine ilave madde katılarak veya katılmaksızın alım satımı yapılan platini ifade eder.

k) Kıymetli Taşlar : Elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zexerced, ve inciyi ifade eder.

l) Kıymetli Eşya : Kıymetli madenler veya kıymetli taşlardan yapılmış yada bunları içeren eşyaları ifade eder.

m) Merkez Bankası : TC. Merkez Bankası ve şubelerini ifade eder.

n) Banka : Bankalar kanununa göre Türkiye’de faaliyette bulunan bankaları ifade eder.

o) Yetkili Müesseseler : Bakanlıkça tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde dövize ilişkin işlemler yapmasına izin verilen ve kıymetli maden, kıymetli taş ve eşyalara ilişkin işlemleri de yapabilen anonim şirketlerdir.

p) Özel Finans Kurumları : 1983 tarihli ve 7506 sayılı kararname ile belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde sermayelerine ilaveten yurt içinden ve yurt dışından fon toplayarak ekonomiye fon tahsis eden anonim şirket şeklindeki mali kuruluşları ifade eder.

r) P.T.T : Posta, telgraf genel müdürlüğünü ifade eder.

s) Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları : kıymetli maden borsaları ile ilgili mevzuat çerçevesinde faaliyet izni alan yurt içinde yada yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşları ifade eder.
[/B]

Feride Nihal Tunçsiper
13-06-2008 05:58 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Feride
Müdavim Üye
******
Mesajlar: 3,442
Tarih: Jul 2007
Üye no: 13
Nerden: İZMİR
Rep Puanı: 16
Mesaj: #2
RE: DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ
TÜRK PARASI – DÖVİZ – KIYMETLİ MADEN – EŞYA ve TAŞLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

1. TÜRK PARASITürk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belgelerin yurda ithali ile aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde ihracı serbesttir.

1. Türkiye’de yerleşik kişilerle, dışarıda yerleşik kişiler, bankalar ve özel finans kurumları vasıtasıyla yurt dışına serbestçe Türk parası gönderebilirler.

2. Yolcuların beraberlerinde en çok 5.000 USD karşılığı Türk parasını yurt dışına çıkarmaları serbesttir.

3. Türk parası ile ödemeyi sağlayan belgelerin ihracı serbesttir.

· Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de Türk parası ile ödeme, tahsilat ve bankalara hesap açtırmaları serbesttir.

· Bankalar ve özel finans kurumları ithalat – ihracat ve görünmeyen işlemler dışındaki yurt dışına yapılan 50.000 USD karşılığını aşan TL transferlerine ilişkin bilgileri transfer tarihinden itibaren 30 gün içinde bakanlık tarafından belirlenecek mercilere bildirirler.

2. DÖVİZ

1. Türkiye’ye döviz ithali serbesttir.

2. Türkiye’de yerleşik kişilerin beraberlerinde döviz bulundurmaları bankalar, özel finans kurumları, yetkili müesseseler ve PTT ile kıymetli maden aracı kuruluşlarından döviz satın almaları, dövizleri bankalarda açacakları döviz hesaplarında tutmaları, efektif olarak kullanmaları, bankalar ve özel finans kurumları vasıtasıyla yurt içinde ve yurt dışında tasarruf etmeleri serbesttir.

3. Türkiye’de yerleşik kişilerin, Dışarıda yerleşik kişilerden Türkiye’de yapacakları işlemler nedeniyle döviz kabul etmeleri serbesttir.

4. Dışarıda yerleşik kişiler; bankalar, özel finans kurumları, yetkili müesseseler ve PTT ile kıymetli maden aracı kuruluşlarından döviz satın alabilirler.

5. Türkiye’de yerleşik kişiler ile dışarıda yerleşik kişiler; bankalar ve özel finans kurumları vasıtasıyla yurt dışına döviz transfer etmeleri serbesttir.

Bankalar ve özel finans kurumları ithalat, ihracat ve görünmeyen işlemler dışındaki yurt dışına yapılan 50.000 USD ve eşitini aşan transferlere ilişkin bilgileri (döviz tevdiat hesaplarından yapılacak transfer dahil) transfer tarihinden itibaren 30 gün içinde bakanlık tarafından belirlenecek mercilere bildirirler.

6. Yolcular 5.000 USD ve eşitine kadar efektifi beraberlerinde yurt dışına çıkarabilirler.

Dışarıda yerleşik kişiler ile Türkiye’de yerleşik sayılmamakla birlikte yurt dışında çalışan Türk uyruklu kişiler yurda girişlerinde beyan etmiş olmak kaydıyla, Türkiye’de yerleşik kişiler ise; görünmeyen işlemler çerçevesinde bankalar ve özel finans kurumlarından döviz satın aldıklarını belgelemek kaydıyla 5.000 USD veya eşitini aşan efektifi beraberlerinde yurt dışına serbestçe çıkarabilirler.3. DÖVİZ KURLARI

Yabancı paraların Türk parası karşısındaki değeri Merkez bankasınca tespit edilen usuller çerçevesinde belirlenir. (21.02.2002 tarihinden itibaren döviz kurları dalgalanmaya bırakılmış olup, Merkez bankasının bu tarihten sonra döviz kuru belirleyerek ilan etmesi yükümlülüğü gündemden çıkmıştır. Bu tarihten itibaren bankalar ve özel finans kuruluşları arz ve talep doğrultusunda döviz kurlarını serbest bir şekilde belirlemeye başlamışlardır.)DÖVİZE İLİŞKİN İŞLEMLERDövize ilişkin işlemler Merkez Bankasınca belirlenen konvertibil dövizler üzerinden MB’sı, bankalar, özel finans kurumları, yetkili müesseseler ve kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından, yabancı sermaye mevzuatına göre yurda getirilecek dövizlerin alışları ise bankalarca yapılır.

Konvertibil olmayan dövizlerin alış ve satışlarında uyulacak esaslar MB’sınca belirlenip ilan edilir. Bankalar MB tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde vadeli döviz alım ve satımı yapabilirler. PTT bakanlıkça uygun görülecek esaslar çerçevesinde dövize ilişkin işlemler yapabilir.

Bankalar, özel finans kurumları, yetkili müesseseler, PTT ve kıymetli maden aracı kuruluşları bakanlıkça tespit edilecek oran ve esaslar çerçevesinde MB devrederler. Bankalar, özel finans kurumları, yetkili müesseseler, PTT ve kıymetli maden aracı kuruluşları döviz mevcutlarını bu karara ve merkez bankasınca belirlenecek esaslara uymak kaydıyla bankacılık teamüllerine göre öncelikle ülke ihtiyaçlarının karşılanmasında olmak üzere serbestçe kullanabilirler.KIYMETLİ MADENLER – TAŞLAR ve EŞYALAR

· Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların dış ticaret rejimi esasları çerçevesinde Türkiye’ye ithali ve ihracı serbesttir.

Ancak, işlenmemiş kıymetli madenlerin ithal ve ihracında gümrük idarelerine beyan verilmesi esas olup, ithalat ve ihracat rejimi karar ve yönetmelikleri işlenmemiş kıymetli madenler için uygulanamaz.

· İşlenmemiş kıymetli madenlerin ithali Merkez Bankası ve kendi mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla kıymetli madenler borsası üyesi olan “Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları” tarafından yapılır.

· Kıymetli maden aracı kuruluşları ithal ettikleri kıymetli madenleri 3 gün içerisinde kıymetli madenler borsasına teslim etmek zorundadırlar.

· Kıymetli maden, taşlar ve eşyaların yurt içinde alım ve satımı serbesttir.

· Yurt içinde cevherden her tür ve şekilde üretilen kıymetli madenlerin alım ve satım işlemleri kıymetli madenler borsası tarafından çıkarılan yönetmeliklere göre “İstanbul Altın Borsasın”da yapılır.

· Yolcular beraberlerinde kendilerine ait değeri 15.000 USD’yi aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yurda getirebilirler.

Daha fazla değerdeki ziynet eşyalarının yurt dışına çıkarılması girişte beyan edilmiş olmasına veya Türkiye’de satın alındığının belgelenmesi şartına bağlıdır.

· Merkez bankası ve kıymetli maden aracı kuruluşları ithal ettikleri işlenmemiş kıymetli madenlerin yurt içinde alım – satım işlemleri sadece İstanbul Altın Borsasında yaparlar. Şu kadar ki; ziynet veya süs eşyasına dönüştürülmüş şekli hariç olmak üzere borsada hangi tür ve şekildeki kıymetli madenlerin işlem göreceği ve oluşturulacak piyasalar, menkul kıymetler borsası tarafından çıkarılan yönetmeliklerle belirlenir.TPKK Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin TebliğTL, DÖVİZ, KIYMETLİ MADEN VE TAŞLARA İLİŞKİN HÜKÜMLERMB ve bankalar; uluslar arası piyasalarda döviz ve TL ile ilgili işlemler yapabilir ve gerektiğinde TL banknotlarını yurt dışına ihraç edebilirler.

Konvertibil ve konvertibil olmayan dövizler MB tarafından tespit edilir.

Bankalar, özel finans kuruluşları, yetkili müesseseler ve PTT;

§ Kendilerine ibraz edilen döviz cinsinden düzenlenmiş çekler karşılığında bankacılık teamüllerine uygun olarak kısmı TL ve kısmen efektif veya tamamen efektif ödemesinde bulunabilirler.

§ Efektif veya döviz cinsinden düzenlenmiş çekleri bankacılık teamüllerine uygun olarak aynı veya ayrı cins efektiflerle değiştirebilirler ve bunları döviz olarak yurt dışına transfer edebilirler.

§ Efektifleri daha küçük veya daha büyük kupürlerle değiştirebilirler.

Bankaların, özel finans kurumlarının, yetkili müesseselerin ve PTT’nin döviz mevcutlarının MB’na devrine ilişkin oran ve esaslar ile bunların kendi bünyelerinde bulundurabilecekleri döviz mevcutlarının tespitine ilişkin usuller MB’ca belirlenir.

TC’de yerleşik kişiler yurt dışına ihraç etmek üzere imal ettikleri veya ettirdikleri kıymetli maden ve taşlardan mamul kıymetli eşyaların üzerine markaları ile mamulün ayarını gösteren bir damgayı basmak ve kıymetli eşyaya ilişkin sertifikayı düzenlemek zorundadırlar.

Ancak ithalatçı firmaların yazılı talepleri bulunması halinde mamulün markasını gösteren damganın vurulmamasını isteyebilirler.

Kıymetli maden ve taşlardan mamullerin ihracında darphane ve damga matbaası genel müdürlüğünden ekspertiz raporu alınabilir.

Ziynet ve süs eşyası dışındaki işlenmiş altının geçici ihracı gümrük idarelerine başvurulmak suretiyle gerçekleştirilir.

Ziynet ve süs eşyası dışındaki işlenmiş altının geçici ihracı karşılığında işlenmemiş altın ithal talepleri geçici ihracat yapılan yurt dışındaki ilgili rafineri ve kuruluşun belgesine istinaden gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

Geçici olarak ihraç edilen ziynet ve süs eşyası dışındaki işlenmiş altının fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde işlenmemiş altın olarak ithal edilmemesi halinde bedelinin genel kurallara göre yurda getirilmesi zorunludur.


Feride Nihal Tunçsiper
13-06-2008 05:58 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Feride
Müdavim Üye
******
Mesajlar: 3,442
Tarih: Jul 2007
Üye no: 13
Nerden: İZMİR
Rep Puanı: 16
Mesaj: #3
RE: DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ
İHRACATA İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER

İhracat bedelleri peşin ödeme, akreditifli ödeme, vesaik mukabili ödeme, mal mukabili ödeme, kabul kredili ödeme şekillerinden birine göre ise bu ihracat bedellerinin yurda getirilerek bir bankaya veya özel finans kurumlarına satılması zorunludur. İhracat bedellerinin beyan edilmiş olan Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esastır.

*Türk parası üzerinden yapılmış olan bir ihracatta döviz getirilmesi mümkündür.PEŞİN DÖVİZ

Peşin döviz karşılığında ihracatın 18 ay içerisinde gerçekleştirilmesi zorunludur. Ancak gemi inşa ve ihraç bedeli olan peşin dövizlerde bu süre 24 aydır.ÖZELLİĞİ OLAN İHRACAT

Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracat ile kitap, gazete, mecmua ve pul ihracatında ihraç bedellerinin 365 gün içerisinde,

Konsinye veya müşterek hesap yoluyla yapılacak ihracatta kesin satışı takip eden 180 gün içerisinde,

Uluslar arası fuar, sergi ve haftalara bedelli olarak satılmak üzere gönderilen malların bedellerinin gönderildikleri fuar, sergi ve haftanın bitiş tarihini takip eden 180 gün içerisinde,

Serbest bölgelere veya gümrüksüz antrepolara yapılacak olan ihracatta fiili ihracı takip eden 180 gün içerisinde mal bedellerinin yurda getirilerek bir bankaya veya özel finans kurumuna satılması zorunludur.

Ticari kapsamdaki geçici ihracatta bu ihracata ait açık hesaplar karşılık ithalata ait ithal belgelerine dayanılarak bankalar veya özel finans kurumlarına yapılır.

Yurt dışına ticari kapsamda geçici ihracı yapılan malların verilen süre veya ek süreler içerisinde yurda getirilmemesi halinde bunların bedellerinin sürenin bitim tarihinden itibaren 90 gün içerisinde yurda getirilerek bir banka veya özel finans kurumuna satılması zorunludur.

Konsinye veya müşterek hesap yoluyla yapılan ihracatta, ihracatçılar ihraç edilmiş malların kesin satışına müteakip; satış fiyatı, satılan miktar, satış bedeli, depolama, bakım, koruma, ambalaj malzemesi de dahil, satış masrafları, varsa fire miktarını, ödenen satış komisyonlarının oran ve tutarını gösteren, konsinyatör tarafından düzenlenmiş kesin satış faturaları ile döviz alım belgelerinin gümrük çıkış beyannamesinde belirtilen aracı banka veya özel finans kurumlarına ibraz ederek, açık kambiyo hesaplarını kapatmak zorundadırlar.İHRACATÇILARIN SORUMLULUĞU

İhraç edilen malların bedellerinin belirlenen süreler içerisinde yurda getirilerek bankalar veya özel finans kurumlarına satılması ve ihracatlarla ilgili açık kambiyo hesaplarının süresinde kapatılmasından doğrudan ihracatçılar sorumludur.

Bir ihracatçının ihracat bedellerini bir faktör kuruluşuna devretmesi halinde ihracat bedellerinin süresinde yurda getirilmesinden ve açık kambiyo hesabının süresinde kapatılmasından ilgili faktör kuruluşu tamamen sorumludur.

İhracata aracılık eden ihracat bedelleri hesaplarına geçen ve gümrük idarelerince kendilerine gümrük beyannamesi gönderilen bankalar ve özel finans kurumları ihracat bedellerinin yurda getirilmesinin ve satışının yapılmasını izlemekle yükümlüdürler.EK SÜRE VE MÜCBİR SEBEP HALLERİİhracat bedelinin süresi içerisinde yurda getirilmesi ve bir bankaya veya özel finans kurumuna satılmasına engel olan ve aşağıda belirtilen mücbir sebep hallerinde mücbir sebebin devamı müddetince mücbir sebep hallerinin mevzuata uygun şekilde belgelenmesi durumunda ilgili kambiyo müdürlüğü tarafından ihracatçıya 3’er aylık dönemler itibariyle ek süre verilir.Aşağıda belirtilen mücbir sebep halleri dışında çıkacak haklı durumların varlığı halinde ek süre talepleri DTM tarafından incelenerek sonuçlandırılır.1. İthalatçı veya ihracatçı firmanın infisahı, iflası, ithalatçı firmanın konkordato etmesi ve şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,

2. Grev ve lokavt hali,

3. İthalatçı ülkenin resmi makamlarının karar ve işlemleri dolayısıyla ihracat bedellerinin gelmemesi,

4. Tabi afet, harp ve abluka hali,

5. malların kaybı, hasara uğraması, veya imha edilmesi,

6. Anlaşmazlık nedeniyle dava açılması veya tahkime başvurulması.TERKİN

Her bir ihracat partisi için;

a. Haklı ve mücbir sebeplerin varlığı aranmaksızın 50.000 USD veya eşitine kadar olan noksanlıklarda aracı bankalar veya özel finans kurumlarınca açık kambiyo hesapları kapatılır.

b. Yukarıda belirtilen mücbir sebep halleri göz önünde tutularak 100.000 USD veya eşitine kadarki noksanlıklarda kambiyo müdürlüklerince açık kambiyo hesapları kapatılır.

c. İlgili ihracatçının bir önceki takvim yılında veya cari yılda getirdiği döviz tutarının %1’ine kadar noksanlıklarda mücbir sebeplerin varlığı aranmaksızın kambiyo müdürlüklerince açık kambiyo hesapları kapatılır.İHRACAT BEDELİNDEN İNDİRİMLERa. İhracatla ilgili navlun, sigorta primi, komisyon, ardiye, depolama, antrepo, gümrük resmi ve harç, faktoring masrafları, ile uluslar arası para piyasalarında geçerli faiz oranlarını geçmemek üzere iskonto giderleri gibi masraflar için yapılacak indirimler ile konsinyasyon veya müşterek hesap yoluyla ihraç edilen mallara ait nakliye, muhafaza, bakım, fümügasyon, maniplasyon, satış vb. masrafların

b. Ticari teamüllerin gereği olarak satış akdinde veya akreditiflerde ayrıca varış yerinde malların tartısının ve analizinin yapılması şartı bulunuyorsa tartı ve analiz sonucunda tespit edilen hacim ve ağırlık noksanlığı veya kalite farkı ile ekspertiz ve tahkim ücretleri maniplasyon ve hariçteki gözetleme şirketlerinin masraflarının,

İhraç edilen mal bedelinden mahsubu veya görünmeyen işlemlere ilişkin hükümler çerçevesinde döviz transferi ile ilgili talepler, bankalar veya özel finans kurumlarınca incelenip sonuçlandırılır.

c. Fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde yurda getirilen ihracat bedellerinden yapacağı ithalat bedelleri ve görünmeyen işlemlere ilişkin giderleri mahsup edebilirler.Dış ticaret mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen mal ihraç ve ithallerinde tarafların aynı kişiler olması ve ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla mal ihraç ve ithal bedellerinin mahsubu mümkündür.

İhracat bedellerinden mahsuba izin verilen yukarıdaki hallerde ihracat bedelleri süresi içerisinde yurda getirilmiş sayılır. Mahsup edilen kısım için mahsup tarihinde geçerli olan döviz alış kuru üzerinden alım ve döviz satım belgeleri düzenlenir.HESAP KAPATMA VE İHBAR

Genel olarak yurt dışına ticari amaçla mal ihracında bedelinin yurda getirilme süresi içinde gelen ihracatla ilgili hesaplar aracı banka veya özel finans kurumu tarafından kapatılır. Süresi içinde kapatılmayan açık kambiyo hesapları aracı banka veya özel finans kurumu aracılığıyla 10 iş günü içinde işlemlerin safhalarını da belirten taahhütlü bir mektup göndermek veya makbuz karşılığı teslim etmek suretiyle ilgili kambiyo müdürlüğüne ihbar edilir.

İhbarı alan kambiyo müdürlüğünü 20 iş günü içinde açık ihracat kambiyo hesabının kapatılmasını temin etmek üzere ilgililere 90 gün süreli bir ihbarname gönderilir.

İhracatçılar tarafından 90 günlük süre içerisinde hesapların kapatılması veya mücbir sebep halinin belgelenmesi gerekir.KUR FARKLARI

İhracat bedeli olan dövizlerin belirlenmiş süre içinde yurda getirilmemesi nedeniyle ortaya çıkan kur farkları ilgililere ödenmeyip DFİF’e aktarılması işlemini bankalar veya özel finans kurumları 10 iş günü içinde MB kanalıyla devrederler. Ancak yukarıda belirtilen mücbir sebep hallerinden 1. 2. 3. 4. 5. maddelerde belirtilen söz konusuysa bu sebeplerin fiili ihraç tarihi ile kanuni döviz getirme süresi içinde ortaya çıkması ve bu durumun belgelenerek ilgili kambiyo müdürlüğünden ek süre alınmış olması durumunda verilen ek süre içinde getirilen ihracat bedeli dövizlerin alışında “Cari Kur” uygulanır.

Ayrıca mücbir sebep hallerinin 6. bendinde belirtilen kambiyo müdürlüğünün vereceği 90 günlük ihtarname süresi sonuna kadar yurt dışında dava açıldığının veya tahkime başvurulduğunun belgelenmesi durumunda mahkeme veya hakem kararının sonucuna bağlı olarak yurda getirilen ihracat bedelli dövizlerin alışında “Cari Kur” uygulanır.

Ayrıca terkinle ilgili C bendinde belirtilen şekilde terkin edilmiş olan ihracat bedeli dövizlerin terkin tarihinden itibaren 180 gün içinde yurda getirilmesi halinde ihracat bedeli olarak cari kurdan ilgililere ödeme yapılır.


Feride Nihal Tunçsiper
13-06-2008 05:59 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Feride
Müdavim Üye
******
Mesajlar: 3,442
Tarih: Jul 2007
Üye no: 13
Nerden: İZMİR
Rep Puanı: 16
Mesaj: #4
RE: DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ
HİZMET İHRACAT İSTİSNASI

Kanununda hizmet işlemlerinin vergilendirilmesinde iki temel kriter esas alınmıştır: Birincisi; “değerlendirme”, ikincisi ise; “faydalanma” kriteridir.

KDV Kanununu Türkiye’de yapılan değerlendirilin veya faydalanılan hizmetlerin Türkiye’de yapılmış sayılacağı ve değerlendirmenin de Gelir Vergisi Kanuna göre belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Gelir Vergisi Kanununa göre, dar mükelleflerin kazanç ve iratlarının hangi şartlarda Türkiye’de elde edilmiş sayılacağına ilişkindir. Bu maddede ücret, serbest meslek kazancı, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, sair kazanç ve iratlara ait ödemelerin Türkiye’de yapılması, ödeme yurt dışında yapılmış ise; Türkiye’de ödeyenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya karından ayrılması halinde, değerlendirmenin Türkiye’de yapılmış sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu nedenle,hizmet ihracatına değerleme kriterlerinden vazgeçerek; “faydalanma kriteri”ni getirmiştir.

Hizmet İhracatı İstisnası Uygulama Şartları

Hizmet ihracında KDV istisnası uygulanabilmesi için, aşağıdaki dört şartın birlikte gerçekleşmiş olması zorunludur:

1. Hizmet Türkiye’de Yurt Dışındaki Bir Müşteri İçin Yapılmış Olmalıdır

Hizmet ihracatı istisnasının ilk şartı, hizmet Türkiye’de yapılmalı, hizmetin alıcısı yurt dışında olmalıdır.

2. Fatura Veya Benzeri Nitelikteki Belge Yurt Dışındaki Müşteri Adına Düzenlenmelidir

Yapılan hizmetle ilgili olarak düzenlenecek fatura veya benzeri belgenin, yurt dışındaki bir müşteri adına düzenlenmiş olması zorunludur.

3. Hizmetten Yurt Dışında Yararlanılmalıdır

Bir hizmetin, ihracat istisnasına konu olabilmesi için aranan şartlardan biri de, hizmetten yurt dışında faydalanılmasıdır.

4. İhracat İstisnasının Uygulanacağı ve Beyan Edileceği Vergilendirme Dönemi

Hizmet ihracatı istisnası, yabancı müşteri adına faturanın düzenlendiği ve bedelin Türkiye’ye getirildiği vergilendirme döneminde uygulanacaktır. Fatura, ihracat bedeli dövizin yurda getirildiği dönemden önceki tarihlerde düzenlense dahi, hizmet ihracatı istisnası, dövizin yurda getirildiği dönem beyannamesinde beyan edilecektir.

KDV İADESİ
KDV bir tüketim vergisi türüdür. Toptan ve perakende ticaret erbabı, imalatçı, ithalatçı ve diğer mükellefler yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesapladıkları KDV’sinden aynı dönemde yüklendikleri KDV’sini indirmek suretiyle yapılır. Mükellefler hesaplanan KDV’sinden yüklenilen KDV’sini indirdikten sonra oradaki olumlu farkı vergi dairesine ödemekle yükümlüdürler. Aradaki fark menfi isi indirilemeyen bu tutar indirilmek üzere sonraki döneme devredilir.

Kanuda vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV, mükellefin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanacak KDV’sinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV, Maliye Bakanlığı’nca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur.

1.TURİSTLERE YAPILAN SATIŞLARDA KDV İADESİ

Esas itibariyle yurt dışında tüketilecek olan her türlü mal ve hizmet ihracatı KDV’den istisna tutulurken, Türkiye’de tüketilecek olan mal ve hizmet ithalatı vergilendirilmektedir.

Turistlerin Türkiye’den satın alıp kendi ülkelerine götürdükleri ve yine ülkelerinde tüketecekleri mallar üzerideki KDV yükünün de Destinasyon ilkesi gereği sıfırlanması gerekmektedir.Turistlerin Türkiye’de satın aldıkları mallar kendi ülkelerine götürmeleri işlemine “perakende ihracat”da denilmektedir

2.KDV İADESİNİN UYGULANMASI

Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi anında KDV tahsil edileceği, ancak malın gümrükten çıkışı sırasında fatura veya benzeri belgenin ibrazı halinde, tahsil edilmiş olan KDV’nin iade edileceği hükme bağlanmıştır.

Perakende ihracat olarak da adlandırılan bu tür satışlarda ihracat istisnası, turistlerin Türkiye’den satın alarak yurt dışına götürdükleri malların alımı anında satıcı tarafından tahsil edilen KDV’nin yine satıcı tarafından alıcıya iade edilmesi şeklinde uygulanmaktadır.

3. İSTİSNA KAPSAMINA GİREN MALLAR

Turistlere (yurt dışında ikamet tezkeresi almış olan Türkler dahil) yapılan ve bu turistlerce yurt dışı edilen her türlü mal teslimleri istisna kapsamına girmektedir. Çünkü istisnanın uygulanması diğer bir anlatımla malın satışı sırasında tahsil edilen KDV’nin iadesi, satın alınan malın turist tarafından Türkiye sınırları dışına çıkarılmasına bağlıdır.

4. VERGİNİN ALICIYA İADE EDİLMESİ

Satıcılar, malların satışı sırasında tahsil ettikleri KDV’yi aşağıda belirtilecek olan şekillerden herhangi birisiyle turistlere iade edebilmektedirler.

4.1. Verginin Turiste Gümrükten Çıkarken İadesi

Tahsil edilen verginin gümrükten çıkarken turiste iade edilmebilmesi, satıcının gümrükte şubesi olan bir bankada hesap açtırmaları ile mümkündür. İadenin banka şubesince yapılabilmesi için, satıcının KDV tutarı kadar bir çeki alıcıya vermesi ve alıcının gümrükten çıkarken çeki gümrük görevlilerine onaylattırmaları gerekir.

Usulüne uygun olarak düzenlenen çekin turist tarafından gümrük görevlilerine onaylattırıldıktan sonra ilgili banka şubesine ibraz edilmesi gerekmektedir. Gümrükteki banka şubesi, onaylı faturayı gördükten sonra çekte yazılı tutarı alıcıya döviz cinsinden ödeyecektir. Çeki düzenleyen bankanın gümrükte şubesinin olmaması halinde, çek tutarı, gümrükteki herhangi bir banka şubesinden de tahsil edilebilir.

4.2. Verginin Gümrük Çıkışından Sonra İade Edilmesi

Turistlerin, ödedikleri KDV’yi gümrük çıkışı sırasında iade olarak alma yolunu tercih etmemeleri halinde vergiyi malın yurt dışı edildiğini gösteren onaylı faturaların çek varsa çeki de çıkış tarihinden itibaren 1 ay içinde satıcıya göndererek satıcıdan iade olarak alabilirler. Satıcının bu belgeleri aldıktan sonra en geç 10 gün içinde vergi tutarını alıcının banka hesabına veya adresine havale etmesi zorunludur. 10 gün içinde vergi tutarını alıcının banka hesabına veya adresine havale etmesi zorunludur. 10 gün içinde iade vergiyi alıcıya göndermeyen satıcının izin belgesi iptal edilmektedir. Dolayısıyla izin belgesinin iptali sonucunda satıcının Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara istisna kapsamında satış yapmaları mümkün olmamaktadır.

4.3. Verginin Elden İadesi

Turistler onaylı fatura nüshasını çıkış tarihinden itibaren 1 ay içinde satıcıya elden getirerek, ödedikleri vergileri iade olarak alabilirler.

4.4. Verginin Avans Olarak İade Edilmesi

Satıcılar, tahsil ettikleri vergi tutarını alıcıya satış sırasında avans olarak ödeyebilme imkanına sahiptirler. Bu, alıcıdan vergi hariç bedelin alınması anlamına gelmektedir. Faturaya, KDV nin avans olarak iade edildiğine dair bir şerh düşülmesi gerekir.

Avans olarak ödenen tutarın iade edilmiş sayılabilmesi için, satın alınan malın 3 ay içinde Türkiye dışına çıkarılması ve onaylı faturanın çıkıştan sonra 1 ay için satıcıya gönderilmesi zorunludur. Bu şartlara uyulması halinde, avans olarak ödenen tutar iade edilmemiş sayılmakta ve indirimine izin verilmemektedir. Yukarıda belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde, avans olarak iade edilen KDV, onaylı faturanın satıcıya geldiği dönemde indirim konusu yapılabilir

Feride Nihal Tunçsiper
13-06-2008 06:01 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Feride
Müdavim Üye
******
Mesajlar: 3,442
Tarih: Jul 2007
Üye no: 13
Nerden: İZMİR
Rep Puanı: 16
Mesaj: #5
RE: DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ
İHRACATTA KDV İSTİSNASI

1. İhracat Bedelinin Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Uygulanan Vade Farklarında KDV İstisnası

Katma değer vergisi kanununa göre vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat hizmet ve değerler katma değer vergisi matrahına dahil bulunmaktadır.

Söz konusu ihracat teslimleri katma değer vergisinden istisna olduğundan ihracat bedelinin zamanında ödenmemesi nedeniyle doğan vade farkları da aynı kapsamda katma değer vergisinden istisna olacaktır.

2. İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi Halinde KDV İstisnası

İhraç edilen malların geri gelmesi halinde,KDV ödenerek satın alınan veya işletmede imal edilen malların ihracat işlemlerinin tamamlanıp, gümrük sınırlarından geçtikten sonra, alıcının çeşitli nedenlerle malı iade etmesi halinde, ihraç edilen mallara ilişkin iadesi talep edilen KDV’nin nakden veya mahsuben iadesi henüz yapılmamış ise ihracatçının KDV iadesinden yararlanmadığı kabul edilecek ve geri gelen mallar için gümrükte bir vergi ödemesi de söz konusu olmayacaktır. Bu durumda, ihracatçının ilgili dönem beyannamesinde iade olarak gösterilen tutardan geri gelen mallara ait kısım, malların gümrükten çekilip işletmeye girdiği döneme ilişkin KDV beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

Malların geri geldiği tarihte, ihraç edilen mallarla ilgili yüklenilen KDV’nin nakden veya mahsuben iadesi yapılmış ise geri gelen mala isabet eden kısım gümrük iadesine ödenecek veya bu kadar teminat gösterilecek bundan sonra malların ithaline izin verilecektir.

İhraç edilen ve geri gelen mallara ait yüklenilen KDV indirim yoluyla giderilmiş veya sonraki dönemlere devredilmiş ise, bu mallar için yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Bu mallar normal prosedüre göre ithal edilecektir.

3.Dövize Endeksli Alımlarda İhraç Edilen Mallar Nedeniyle Ortaya Çıkan kur Farklarının KDV İstisnası Karşısındaki Durumu

İhracata konu mallar TL cinsinden peşin veya vadeli olarak yada döviz veya dövize endeksli olarak satın alınabilmektedir. Ancak vadeli olarak döviz yada dövize endeksli satın almalarda yurt içindeki satıcı lehine ihracatçı aleyhine kur farkı doğabilmektedir.Kur farkı ve buna ilişkin KDV ihracattan bir sonraki tarihte doğabilmektedir. Bu şekilde ortaya ihracatçıya ilk teslime ilişkin faturaya atıfta bulunarak bir fatura düzenlenmesi ve KDV hesaplanması gerekir.Bu durumda dövize endeksli olarak satın alınan ve ihraç edilen mallar için kur farkı nedeniyle yüklenilen KDV’nin söz konusu vade farkının ödendiği dönemde indirim konusu yapılması ve indirimle giderilemeyen kısmın ise iade edilmesi gerekmektedir.

4. İhracata Konu Malların Zayi Olması

İhraç edilen mallar gümrük hattını geçtikten ancak, henüz alıcısına ulaşmadan önce çeşitli nedenlerle zayi olabilmektedir.

Kanuna göre bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için;

- Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması,

- Teslim konusu malın TC gümrük hattını geçerek bir dış ülkeye vasıl olması

Şartları aranmaktadır.

Buna göre, yukarıdaki şartlar gerçekleştiğinden TC gümrük hattını geçtikten sonra zayi olan mallarla ilgili olarak KDV ihracat istisnası kapsamında işlem yapılabilecektir. İhracat konu olan malların,. TC gümrük hattını geçmeden önce zayi olması halinde ise, mallar henüz yurt dışı edilemediğinden KDV ihracat istisnası hükmünün uygulanması mümkün değildir.

5. Ek Vergiye Tabi Mal İhracatında KDV İstisnası

Ek vergiye tabi malların ihracı ek vergiden istisnadır. Ek vergi mükellefi olan imalatçı ve ithalatçılar ek vergiye tabi mal ihracatlarında ek vergi tahakkuk ettirmeyecekler, malların imali sırasında yüklenilip indirilemeyen ek vergiler ise iade olarak talep edilebilecektir.

PEŞİN DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN İHRACATLARDA KDV İSTİSNASI
Bu ihracat şeklinin temel özelliği, ihraç bedelinin ihracat yapılmadan önce yurda getirilmesidir.Mal ve hizmet ihracatına ait bedelin, ihracat yapılmadan önce peşin tahsil edilmesidir.

Peşin döviz karşılığı yapılan ihracatlar;

- Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması,

- Teslim konusu malın, T.C. gümrük hattını geçerek bir dış ülkeye vasıl olması, şartlarının gerçekleşmesi halinde KDV’den istisna olacaktır
.

Feride Nihal Tunçsiper
13-06-2008 06:01 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: