Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

e-USE 7. Bolüm Soruları
Konuyu Açan Kişi: Metin Cesur
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 18973

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
e-USE 7. Bolüm Soruları
Yazar Mesaj
Metin Cesur
Registered
Default Avatar
Mesajlar: 1
Tarih: Aug 2012
Üye no: 43467
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 0
Mesaj: #1
e-USE 7. Bolüm Soruları
Merhaba.
e-USE de 7. bölüme kadar geldim. Ama burdan ileri geçemiyorum. Sorular çok zor. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum...

E USE 7. Bölüm

1- Aşağıdakilerden hangisi günümüzde ödemeler bilançosundaki ".....net hata ve noksan" kaleminin oluşmasının nedeni değildir?

A) Döviz tevdiat hesaplarındaki çözülmeler
B) Bavul ticareti
C) İhracat ve ithalat ile ilgili bilgilerin doğru kaydedilmemesi
D) Turizm gelirleri gibi bazı kalemlerin tahmin yoluyla belirlenmesi
E) Kaçakçılık yoluyla bazı malların ülkeye getirilmesi

2- Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunun cari işlemler dengesi kısmında yer almaz?

A) Dış borç ana para geri ödemeleri
B) Dış borç faiz ödemeleri
C) İşçi gelirleri
D) Navlun ve sigorta
E) Bavul ticareti

3- Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamaları arasında yer almaz?

A) Altyapı yatırım harcamaları
B) Borç faiz ödemesi
C) Borç ana para ödemesi
D) Kamu personeli ücretleri
E) Askeri harcamalar

4- Cari yılda uygulanan maliye politikasını değerlendirirken aşağıdakilerden hangisine bakmak anlamlıdır?

A) Katma bütçe dengesi
B) Konsolide bütçe dengesi
C) Faiz dışı bütçe dengesi
D) Cari bütçe dengesi
E) Genel bütçe dengesi

5- Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosu sermaye ve finans hesabını etkilemez?

A) Ülkeler arası faiz oranı farklılıkları
B) Cari işlemler dengesi açığı
C) Merkez bankası döviz rezervleri
D) Ülkenin mevcut üretim düzeyi
E) İç ve dış şoklar

6- Aşağıdakilerden hangisi bilgilerin kullanıcılara iletilmesini ifade eden süreci vermektedir?

A) GirdiàSüreçlemeàÇıktıàGeribildirim
B) GirdiàSüreçlemeàÇıktı
C) VeriàHaberleşme KanalıàBilgiàBilgi Kullanıcısı
D) Veri kaynaklarıàBilgi
E) Bilgi kaynağıàHaberleşme KanalıàBilgi Kullanıcısı
7- Muhasebe bilgi sistemi, ürettiği bilgilerle aşağıdaki yönetim faaliyetlerinin hangisine doğrudan katkıda bulunmaz?

A) İşletme faaliyetlerinin planlanması
B) Faaliyetlerin kontrolünün sağlanması
C) Yeni pazarların oluşturulması
D) Yönetimin varlıklar üzerindeki sorumluluğunu yerine getirme
E) Varlıkların korunmasının sağlanması

8- Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sistemine girdi olarak dahil edilebilecek bir işlem değildir?

A) KDV mahsubunun yapılması
B) Personel ücretlerinin ödenmesi
C) İşletmeye personel alınması
D) Personel ücretlerinin tahakkuk etmesi
E) Kredili olarak mal satılması

9- İşletmelerdeki bilgi akışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Üretilen mamullerin mamul stoklarına alınmasına ilişkin bilgi yatay bilgi akışına örnek olarak gösterilebilir
B) Yatay bilgi akışı, faaliyetlerin farklı aşamalarına ilişkin verilerin, bu işleri yapan kişiler arasındaki akışını ifade etmektedir
C) Üst yönetimden alt kademelere yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler iletilir
D) Üst yönetimden alt yönetime gerçekleşen faaliyetlere ilişkin bilgi akışı vardır
E) Alt basamaklardan üst basamaklara gerçekleşen faaliyetlere ilişkin bilgi akışı vardır

10-Aşağıdakilerden hangisi sistemle ilgili olarak yanlış bir ifadedir?

A) Geribildirim, kontrol sonrasında elde edilen bilgilere göre yapılır
B) Her sistemde girdi-süreçleme-çıktı-geribildirim unsurları bulunmalıdır
C) Sistem öğeleri arasında iletişim olmalıdır
D) Sistemin öğelerinin arasında ilişki olmalıdır
E) Sistem, öğelerinden bağımsız olarak faaliyet gösterir

11-Aşağıdakilerden hangisi sistem sınırlarını ifade etmektedir??

A) Sistemin yetki ve sorumluluklarının başlangıç ve bitiş noktaları
B) Geribildirimin planlama sistemi ile olan ilişkisi
C) Sistem elemanları arasındaki ilişki
D) Sistemin amaçları
E) Sistemin kapasitesi

12-Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB) tarafından kabul edilen uluslar arası denetim standartları hakkında söylenemez?

A) 5-Uluslararası Kalite Kontrol Standartları IAASB'nin Sözleşme Standartları dahilinde tüm hizmetler için uygulanacaktır.
B) Uluslararası Denetim Standartları ileriki finansal bilginin denetiminde uygulanmaktadır.
C) Uluslararası Gözden Geçirme Sözleşmeleri Standartları tarihi finansal bilginin gözden geçirilmesinde uygulanmaktadır.
D) Uluslararası Güvence Sözleşmeleri Standartları tarihi finansal bilgi dışında konularla ilgilenen güvence sözleşmelerinde uygulanmaktadır.
E) Uluslararası Denetim Standartları tarihi finansal bilginin denetiminde uygulanmaktadır.

13-Analitik inceleme teknikleri, işletmeye ait finansal bilgilerin incelenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A) İşletmenin borç ve likidite oranının, faaliyette bulunulan sektör ortalamasıyla karşılaştırılması
B) Amortisman gideri tahmini gibi denetçinin beklentileri
C) İşletmenin satışlarının ticari alacaklarına oranının, faaliyette bulunulan sektör ortalamasıyla karşılaştırılması
D) Bütçe ve tahminler gibi işletmenin beklediği sonuçlar
E) Önceki dönemlere ait karşılaştırılabilir nitelikteki bilgiler

14-Denetçi, iç kontrol sistemi de dahil olmak üzere işletme, faaliyet koşulları ve çevresi ile olan ilişkileri hakkında bilgi edinmek üzere aşağıdaki tekniklerden hangisine başvurmaz?

A) İnceleme ve gözlem teknikleri uygulaması
B) İşletme yönetimi ile görüşülmesi,
C) Sevk, gözetim ve gözden geçirme
D) İşletmedeki diğer kişilerle görüşülmesi
E) Analitik inceleme

15-Aşağıdakilerden hangisi AŞIRI KÜRESELLEŞMECİ görüşlerden biri değildir?

A) Bilişim teknolojileri küreselleşme sürecini hızlandırmaktadır.
B) Çok Uluslu şirketler küresel ekonomiye yön vermektedir.
C) Ulus devlet küreselleşmeye yönetmektedir.
D) Kültürel alandaki küreselleşme piyasaları tektipleştirmektedir.
E) Finansal piyasalardaki küreselleşme merkez bankalarının özerkliğini zayıflatmaktadır.

16-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme tartışmalarını önceleyen bir yazardır?

A) Ronald Coase
B) John Dunning
C) Oliver Williamson
D) Roland Robertson
E) Joseph Schumpeter

17-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme tartışmalarını önceleyen bir yazardır?
( Yukarıdakinden farklı bir soru )

A) David Godlblatt
B) Paul Hirst
C) Kenichi Ohmae
D) David Held
E) Marshall Mc Luhan

18-Aşağıdakilerden hangisi FORDİZMİN yapısal krizine yol açan nedenlerden biri değildir?

A) Kadınların çalışma hayatına girmesi.
B) Tüketici davranışlarındaki değişiklikler.
C) Uluslararası rekabet.
D) Fordist üretim paradigması teknik sınırlarına ulaşması.
E) Enflasyon.19-Faaliyet bütçelerinin hazırlanmasına aşağıdakilerden hangisi temel oluşturur?

A) Mamulün birim maliyetinin tahmini
B) Proforma gelir tablosu
C) Satışların tahmini
D) Üretim miktarının tahmini
E) Proforma bilanço

20-Aşağıdakilerden hangisi, faaliyet bütçelerine örnek gösterilemez?

A) Yatırım bütçesi
B) Direkt işçilik giderleri bütçesi
C) Üretim bütçesi
D) Genel üretim giderleri bütçesi
E) Satış bütçesi

21-Üretim bütçesi hazırlanırken gerekli olan üretim miktarı aşağıdaki formüllerden hangisi kullanılarak belirlenebilir?

A) Fiili satış miktarı + dönem başı istenen stok miktarı - mevcut dönem sonu stok miktarı
B) Fiili satış miktarı + mevcut dönem sonu stok miktarı
C) Bütçelenen satış miktarı + dönem başı istenen stok miktarı - mevcut dönem sonu stok miktarı
D) Bütçelenen satış miktarı + dönem sonu istenen stok miktarı - mevcut dönem başı stok miktarı
E) Bütçelenen satış miktarı + dönem başı istenen stok miktarı

22-Aşağıdakilerden hangisinde, bir işletmenin ana bütçesini oluşturan temel bütçeler doğru olarak verilmiştir?

A) Gelir bütçesi - Üretim bütçesi - Genel yönetim giderleri bütçesi
B) Satış bütçesi - Üretim bütçesi - Genel yönetim giderleri bütçesi
C) Yatırım bütçesi - Satış bütçesi - Genel yönetim giderleri bütçesi
D) Faaliyet bütçeleri - Yatırım bütçesi - Finansman bütçesi
E) Faaliyet bütçeleri - Satış bütçesi - Üretim bütçesi
22-08-2012 06:04 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: