Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

Emekli personelin sosyal güvenlik destek primi kesintisi nasıl yapılacak?
Konuyu Açan Kişi: Y.ERCAN
Cevap Sayısı: 5
Görüntülenme Sayısı: 5463

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Emekli personelin sosyal güvenlik destek primi kesintisi nasıl yapılacak?
Yazar Mesaj
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #1
Emekli personelin sosyal güvenlik destek primi kesintisi nasıl yapılacak?
Sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı alanların, ticari organizasyonların içinde olmaları halinde ödemeleri gereken sosyal güvenlik destekleme primi:
Şirket ortakları ile yönetim kurulu üyelerinden emekli maaşı alan ve detayını aşağıda belirttiğimiz şirketlerde kurucu ortak, yönetim kurulu üyesi veya gerçek usulde ticari, zirai veya serbest meslek kazançları dolayısıyla vergi mükellefi olanların, bu durumları nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumlarından aldıkları emekli maaşlarıyla ilgili olarak, 01.08.2003 ile 01.01.2004 tarihlerinden 01.10.2008 tarihine kadar olan uygulama ile 01.10.2008 tarihinden sonraki uygulamaları iki bölümde değerlendireceğiz.

01.10.2008 tarihine kadarki uygulama: Ağustos 2003 ayında yayımlanan 4956 sayılı “Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’nun ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanunlara Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun’un 44’üncü maddesiyle 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’nun Ek:20 maddesiyle yapılan değişiklik sonrasında madde şöyledir:
Madde 44- Bu kanuna göre yaşlılık aylığı bağlananlardan, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefiyeti devam edenlerden, sosyal yardım zammı dahil tahakkuk eden aylıklarından, aylığın bağlandığı veya tekrar çalışmaya başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil yüzde 10 oranında sosyal güvenlik destekleme primi kesilir.
Diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre yaşlılık ve malullük aylığı bağlananlardan, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek ve basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar çalışmaya başladıkları ayı takip eden aybaşından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil bu kanunun 50’nci maddesine göre belirlenen 12’nci gelir basamağının yüzde 10’u oranında sosyal güvenlik destek primi öderler. Sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden bu kanunun yayım tarihinden önce aylık bağlananlar kanunun yayımını, daha sonra tekrar gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ise mükellefiyetin başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmak zorundadırlar. Bu süre içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmayanlar ile Kurumca tespit edilemeyenlerden sosyal güvenlik destek primi, 53’üncü maddeye göre hesaplanarak tahsil edilir.
4956 sayılı Kanun 02.08.2003 tarihli 25187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, yukarıda bahsettiğimiz madde, kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.
Ocak 2004 ayında yayımlanan 5073 sayılı “Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir ve Aylık Almakta Olanların Gelir ve Aylıklarında Artış ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun” 15’nci maddesiyle 1479 sayılı Kanunun ek 20’nci maddesinde değişiklik yapılmış olup, bu değişiklik sonrası madde şu halini almıştır:
Ek: 20’nci Madde: Bu kanuna göre yaşlılık aylığı bağlananlardan, 24’üncü maddenin (I) numaralı bendinde belirtilen çalışmalarına devam edenlerin veya daha sonra çalışmaya başlayanların, sosyal yardım zammı dahil tahakkuk eden aylıklarından, aylığın bağlandığı veya tekrar çalışmaya başlanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil yüzde 10 oranında sosyal güvenlik destekleme primi kesilir. (5073 sayılı kanunla değişen kısım)
Diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre yaşlılık ve malullük aylığı bağlananlardan, 24’üncü maddenin (I) numaralı bendinde belirtilen kapsamda çalışmaya başlayanlar, çalışmaya başladıkları ayı takip eden ay başından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil, bu kanunun 50’nci maddesine göre belirlenen on ikinci gelir basamağının yüzde 10’u oranında sosyal güvenlik destek primi öderler. (5073 sayılı kanunla değişen kısım)
Sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden bu Kanunun yayım tarihinden önce aylık bağlananlar Kanunun yayımını, daha sonra tekrar gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ise mükellefiyetin başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmak zorundadırlar. Bu süre içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmayanlar ile Kurumca tespit edilemeyenlerden sosyal güvenlik destek primi, 53’üncü maddeye göre hesaplanarak tahsil edilir.”

5073 sayılı kanun, 20.01.2004 tarihli 25360 sayılı Resmi gazetede yayımlanmış olup, yukarıda bahsettiğimiz madde kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.
Bu kanun maddelerinde yer alan maddelerle ilgili açıklamamız şöyledir:

1- 1479 sayılı Bağ Kur Kanunu’nun 24’üncü maddesinde, kimlerin sigorta sayılacakları belirtilmiş olup, bu maddede;
a) Meslek odalarına kayıtlarını yaptırmış vergi mükellefi olan gerçek kişiler,
b) Kollektif şirketin ortakları,
c) Adi komandit şirketlerin sorumlu olan ve olmayan ortakları,
d) Limited şirketlerin ortakları,
e) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komanditer ortakları,
f) Donatma iştirakleri ortakları,
e) Anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olan ortakları; olup bunlar Bağ Kur’a (5510 sayılı yasaya göre 4/b kapsamında) sigortalı olmaları gerekmektedir.
2- 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunun 50 inci maddesi “prim oranları hesaplaması”, 53’üncü maddesi primlerin ödenmesi başlığını taşımaktadırlar.
Yukarıda yasal mevzuat açıklamasını yaptıktan sonra, bu maddelerin uygulaması şu şekildedir: Sosyal Sigortalar Kurumu veya Emekli Sandığı’ndan emekli olup, emekli aylığı alan kişilerin, 1479 sayılı Bağ Kur Kanunu’nda sigortalı olmaları tadat edilen işyerlerinde kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi olanların, bu görevlerine başlamaları halinde Bağ Kur Müdürlüğüne müracaat ederek işyeri dosyası açtırarak bu numaraya ilgili olduğu ayı takip eden ayda, 12’nci basamakta belirlene Bağ Kur priminin yüzde 10’u oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi ödemesi gerekmekte idi. Bu primi ödemeyenlerin tespiti halinde, kendilerinden gecikme zamlı olarak tahsil edilmesi söz konusu olup, aldıkları emekli aylığının kesilmesi söz konusu değildir.
1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’nun Ek 20’nci maddesinde belirtilen, vecibelerini yerine getirmeyen emekli aylığı alan müteşebbislerden alınması gereken primlerin ödenebilecek seviyede gecikme zam cezasının düşük tutulması için Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ile görüşerek ve de bu primlerin tahsilinde uygulanması mümkün olan zaman aşımı süreleri varise bu sürelerin göz önüne alınarak ödenmeyen primin ana parası olduğu gibi, gecikme zammının düşük bir oranda uygulanarak emekli olan kişilerden tahsili için gerekli kolaylığın sağlanmasının teklif edilmesi gerekmektedir.

Alacakların Yapılandırılması Kapsamında (2)

Sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı alanların, ticari organizasyonların içinde olmaları halinde ödemeleri gereken sosyal güvenlik destekleme primi:
Şirket ortakları ile yönetim kurulu üyelerinden emekli maaşı alan ve detayını aşağıda belirttiğimiz şirketlerde kurucu ortak, yönetim kurulu üyesi veya gerçek usulde ticari zirai veya serbest meslek kazançları dolayısıyla vergi mükellefi olanların, bu durumları nedeniyle, Sosyal Güvenlik Kurumlarından aldıkları emekli maaşlarıyla ilgili olarak, 01.08.2003 ile 01.01.2004 tarihlerinden 01.10.2008 tarihine kadar olan uygulama ile 01.10.2008 tarihinden sonraki uygulamaları iki bölümde değerlendireceğiz.
01.10.2008 tarihine kadarki uygulamayı geçen hafta ele almıştık.
01.10.2008 tarihinden sonraki uygulamayı da bu hafta ve önümüzdeki hafta değerlendireceğiz.
16.06.2006 tarihli Resmi Gazete’de 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” yayımlanmış ve bu kanunda yapılan değişiklikler sonrasında 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Anılan kanunun 30’uncu maddesinin, emekli aylığı alanların bu kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı bendi hariç olmak üzere emekli maaşlarının kesilmemesi için kuruma yazılı müracaat zorunluluğu getirilmiş olup, konumuzla alakalı maddenin ilgili kısmı şöyledir:
“Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi veya sosyal güvenlik destek primi ödenmesi,
Madde 30- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olan kişilerden yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra;
b) 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hariç olmak üzere diğer alt bentlerine tabi çalışmaya başlayanlardan aylıklarının kesilmemesi için yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam edilir. Bunlardan almakta oldukları aylıklarının % 15‘i oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir. Ancak kesilecek bu tutar, 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılara ilgili yılın ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla olamaz. Bu sigortalılardan ayrıca kısa vadeli sigorta kolları primi alınmaz. Sosyal güvenlik destek primine tabi olanların primleri, aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Sosyal güvenlik destek primi ödenmiş veya bildirilmiş süreler bu kanuna göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim ödeme gün sayısına ilave edilmez, 31 ve 36’ncı madde hükümlerine göre toptan ödeme yapılmaz.”
Bu kanunun 4’üncü maddesinin (b) fıkrasına göre sigortalı sayılanlar şunlardır: (4/b-4 numaralı bent hariç – aşağıda belirttiğimiz 5510 sayılı kanundaki yeni düzenleme eski kanundaki Bağ Kur’a tabi olanlarla eşdeğerdedir.)
“Sigortalı Sayılanlar
Madde 4- Bu kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından ;
b)Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;
1- Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek ve basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,
2- Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar,
3- Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,
4- Tarımsal faaliyette bulunanlar,
4/b kapsamında sigortalı olarak addedilmektedirler.
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli olup, bu kanunun 4’üncü maddesinin (b) bendinin 1-2 ve 3 alt bentlerinde belirtilen şirketlerde ortak olmaları halinde, ortaklılarının tescilinden itibaren yeni kanuna göre 4/b kapsamında yazılı istekte bulunma zorunluluğunu yerine getirmemesi halinde emekli maaşının kesileceğine yer verilmiş olup, 5510 sayılı kanunda yapılan bu düzenleme ile süresi içinde müracaatlarını yapmayanların cezalandırılması gibi bir durum söz konusudur.
Keza 12.05.2010 tarih 27578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin 58’inci maddesinin 1-a fıkrası şöyledir: “İlk defa kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (b) ve © bentleri kapsamında sigortalı olup, yaşlılık aylığı alanlardan, kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, yaşlılık aylıklarının kesilmemesi için yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam edilir.”
Devamı haftaya…

Mehmet Türker
İTO Meclis Üyesi
Mali Müşavirler Meslek Komitesi

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
05-02-2011 01:55 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #2
Emekli personelin sosyal güvenlik destek primi kesintisi nasıl yapılacak? (3)
12.05.2010 tarih 27578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin sigortalığın başlangıcı ve bildirim yükümlülüğü başlıklı 11’inci maddenin 4’üncü bölümünün c/1-2-3 ve 4’üncü fıkralarında, 4/b kapsamında kabul edilen sigortalıların bildirimlerine yer verilmiş olup, söz konusu fıkralar şöyledir.
Sigortalılığın başlangıcı ve bildirim yükümlülüğü
Madde 11-
(4) Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan;
a) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları, bu mükellefiyetlerinin başlangıç tarihi itibarıyla başlar ve bu tarih vergi dairelerince,
b) Gelir vergisinden muaf olanların sigortalılıkları, esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerine tescil tarihi itibarıyla başlar ve bu tarih esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerince,
c) Şirket ortaklarından;
1) Kollektif şirket, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ile donatma iştiraki ortaklarının sigortalılıkları, vergi mükellefiyetlerinin başladığı tarihte başlar ve bu tarih vergi dairelerince,
2) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları, yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihte başlar ve bu tarih şirket yetkililerince,
3) Limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının sigortalılıkları, şirketin ticaret siciline tescil edildiği tarihte başlar ve bu tarih ticaret sicil memurluklarınca,
4) Limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarından hisse devri alan yeni ortaklarının sigortalılıkları, ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlar ve bu tarih ortaklar kurulu kararının, hisse devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin, devrin yapıldığının işlendiği pay defterinin birer sureti veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla şirket yetkililerince,
ç) Köy ve mahalle muhtarlarının sigortalılıkları, muhtar seçildikleri tarih itibarıyla başlar ve bu tarih il veya ilçe mülki amirliklerince, on beş gün içinde,
Emeklilerin çoğunluğu, 5510 sayılı kanunun 4/b maddesi kapsamındaki müteşebbisler, maddede yapılan açıklamalar çerçevesinde gerekli müracaatlarını yapmadıklarından dolayı, emekli maaşlarının kesilmesi ile karşılaşabilecekleri gibi, anonim şirket yönetim kurulu ve ortağı olanlar ile diğer şirket ortaklarının tescil tarihinden itibaren maaşlarından bu yıl için geçerli olan % 14 oranındaki kesintinin yapılmaması halinde bu tarihten itibaren ödenen emekli maaşlarının hukuki olarak kesilmesi gerektiği ve sosyal güvenlik kurumlarından kendilerine ödenen emekli maaşlarının gecikme faizi birlikte takibe uğrayacakları açık olarak görülmektedir.
Müteşebbis emeklilerin mağdur olmamaları için, 5510 sayılı kanunun 30’uncu maddesinde yapılan düzenlemenin, emeklilerin yazılı müracaatları yerine, 4 /b-1-2 ve 3’üncü maddelerinde mükellefiyet tesis eden veya tescili yapan kurumlar tarafından gerekli bildirimlerin yapılması mecburiyetinin getirilmesi halinde müteşebbis ruhlu emeklilerin maaşlarından yasada belirtilen sosyal güvenlik destek primi kesilerek, emekliler mağdur edilmeyeceklerdir.
Dolayısıyla İTO yönetimi olarak üyelerimizin yararına olmak üzere 5510 sayılı kanunun 30’uncu maddesinin bu doğrultuda değiştirilmesi yönünde Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile gerekli görüşmelerin yapılmasını talep etmemiz gerekiyor.
Yukarıda 01.10.2008 tarihine kadar emekli maaş alanlarla ilgi yapılan uygulamanın mali yükümlülük açısından daha avantajlı olduğu, yazılı müracaat şartının olmaması nedeniyle beyan edilip ödenmeyen sosyal güvenlik destek priminin gecikme zamlı olarak tahsil edileceği, yeni kanunla yapılan düzenlemedeki müeyyidelerin daha ağırlaştırıldığı açık olarak görülmektedir.
Bir de sosyal güvenlik kurumundan 1479 sayılı kanunun Ek 20’nci maddesi ile 5510 sayılı kanunun 30’uncu maddesine göre emeklilerden tahsil edilmeyen bu primlerle ilgili olarak, primlerin tahsilindeki
zamanaşımı süreleriyle alakalı bir tebliğ veya genelge yayımlanmasının talep edilmesi halinde uygulama açısından İTO’nun üyelerine yönetim olarak katkıda
bulunulmuş olunur. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun uyguladığı idari para cezası tutarları yüksek olup, bu tutarların makul seviyeye çekilmesini, idari para cezalarının uygulanmasında mükelleflerin üzerinde caydırıcı etki yarattığını göz önüne almaları gerekiyor. Vergi idaresinin uyguladığı cezalardan, daha yüksek tutarlarda idari para cezalar uygulanmaktadır.
TBMM gündeminde bulunan ve yasalaşması beklenen ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında’ yer aldığından
durumları yukarıda belirttiğimiz kişilerin yeniden yapılandırmadan yararlanmaları halinde SGDP asıları ile beraber ödemeleri gereken gecikme zammı ile feri gibi
kurumun alacağından indirim söz konusu olacaktır.

Mehmet Türker
İTO Meclis Üyesi
Mali Müşavirler Meslek Komitesi
İTO Gazetesi

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
11-02-2011 06:46 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
alkanalkan
Registered
Default Avatar
Mesajlar: 2
Tarih: Mar 2011
Üye no: 36316
Nerden: istanbul
Rep Puanı: 0
Mesaj: #3
RE: Emekli personelin sosyal güvenlik destek primi kesintisi nasıl yapılacak?
Mrb,
Annem emekli sandığından emekli ve 2004 yılından beri esnaf olarak ticaretle uğraşmaktadır. Bahsi geçen Sosyal Güvenlik Destekleme Priminden haberi olmadığı için herhangi bir müracaatı filan olmadı. Ta ki, temmuz 2010 ayında 3 aylık emekli aylığını almaya gittiğine kadar. Bu tarihte alması gereken 3 aylık maaşından ( 2400 TL - 1400 TL tüketici Kredi kesintisi= 1000 TL alması gerekirken) bir kuruş dahi maaş alamadı. Sorduğumuzda Sosyal Güvenlik Destekleme Primi ve geçmişe dönük tahsilatının kesintisi yapılmış ( 360 TL Prim + 700 TL civarı geçmişe dönük). Haliyle bırakın maaş almayı, hesabı şu anda ekside duruyor.

Ve geçtiğimiz temmuz ayı dahil, Ekim 2010, Ocak 2011 ve Nisan 2011 maaşlarında da aynı kesintiler mevcut olduğundan maaş alamıyor bir kuruş dahi.

EĞER CEVAPLAYABİLİRSENİZ, SORUM:

1- Bahsi geçen kesinti annem açısından bakacak olursak hangi yıllardan beri birikmiştir ve toplamı ne kadardır. Yani en kadar borcu varsayılmaktadır.

2- Bu borçlara cezalar veya gecikme cezası uygulanmaktamıdır ?

3- Yeni yürürlüğe giren amme alacakları kanunundan istifade edebilirmi, edebilirse ne yapmamız gerekmektedir.

4- Emekli aylığından ki, 2400 TL olan 3aylık maaşında 1400 TL kredi kesilmektedir, kalan 1000 TL'ye bu kesinti yapıldığından bir kuruş maaş alamamaktadır. Bu yasalmıdır ? Her hangibir hakkı varmıdır ?

Kısacası ne yapmamız gerekmektedir, lütfen bilgi. Şimdiden teşekkürler.
(Bu Mesaj 27-03-2011 01:35 AM değiştirilmiştir. Değiştiren : alkanalkan.)
27-03-2011 01:33 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
köroğlu14
MÜDAVİM ÜYE
*****
Mesajlar: 348
Tarih: Oct 2007
Üye no: 415
Nerden: Bolu / İstanbul
Rep Puanı: 1
Mesaj: #4
RE: Emekli personelin sosyal güvenlik destek primi kesintisi nasıl yapılacak?
Aynı tarihlerde aynı şey benimde başıma geldi. ( TERZİ KENDİ SÖKÜĞÜNÜ DİKEMEDİ YANİ )
Maaşın tamamından kesinti yapmaları yasal değil.
bana da 2400 Tl borç çıktı 200-200 kesiyorlar.
Bu kesinti 2008 yılında çıktı o günden ilgili tarihe kadar hesaplamışlardır.

Yazıda

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun uyguladığı idari para cezası tutarları yüksek olup, bu tutarların makul seviyeye çekilmesini, idari para cezalarının uygulanmasında mükelleflerin üzerinde caydırıcı etki yarattığını göz önüne almaları gerekiyor. Vergi idaresinin uyguladığı cezalardan, daha yüksek tutarlarda idari para cezalar uygulanmaktadır.
TBMM gündeminde bulunan ve yasalaşması beklenen ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında’ yer aldığından
durumları yukarıda belirttiğimiz kişilerin yeniden yapılandırmadan yararlanmaları halinde SGDP asıları ile beraber ödemeleri gereken gecikme zammı ile feri gibi
kurumun alacağından indirim söz konusu olacaktır.


demektedir.
Bir dilekçe ile müracat edip borcun ne kadar olduğu ne kadarının ana para ne kadarının ceza olduğunu öğrenip ona göre yasadan faydalanmakta yarar var diye düşünüyorum.

B O L U S P O R ' U M
27-03-2011 02:00 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
alkanalkan
Registered
Default Avatar
Mesajlar: 2
Tarih: Mar 2011
Üye no: 36316
Nerden: istanbul
Rep Puanı: 0
Mesaj: #5
RE: Emekli personelin sosyal güvenlik destek primi kesintisi nasıl yapılacak?
Tşk ediyorum bilgi için.

Demekki önce borcun ne kadar olduğunu bir dilekçeyle SGK'dan öğrenmemiz lazım.
27-03-2011 02:20 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
köroğlu14
MÜDAVİM ÜYE
*****
Mesajlar: 348
Tarih: Oct 2007
Üye no: 415
Nerden: Bolu / İstanbul
Rep Puanı: 1
Mesaj: #6
RE: Emekli personelin sosyal güvenlik destek primi kesintisi nasıl yapılacak?
Evet ancak bunu yazıya dökerseniz cvp süresi yasadan faydalanma süresini geçebilir.
Direkt gidip kurumdan sözlü öğrenmeye bakınız.,
Dilekçenizde yanınızda olsun.

B O L U S P O R ' U M
27-03-2011 02:25 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: