Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

ETÜT MERKEZİ
Konuyu Açan Kişi: VELİ ÖZYURT
Cevap Sayısı: 2
Görüntülenme Sayısı: 3901

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ETÜT MERKEZİ
Yazar Mesaj
VELİ ÖZYURT
Moderators
*****
Mesajlar: 241
Tarih: Oct 2010
Üye no: 30792
Nerden: UŞAK
Rep Puanı: 0
Mesaj: #1
ETÜT MERKEZİ
bir müşterim etüt merkezi açmak istemektedir.
vergisel açıdan farklılıklar var mıdır?
21-06-2012 01:35 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Selahattin ŞAHİN
Administrators
*******
Mesajlar: 340
Tarih: Mar 2012
Üye no: 42326
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 8
Mesaj: #2
RE: ETÜT MERKEZİ
Etüt Merkezi ve Dershaneler arasında Amaçları açısından önemli farklar vardır.
i-Etüt Merkezileri MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ'ne göre kurulup örgütlenmektedirler.
Özel öğrenci etüt eğitim merkezinin amacı, ilköğretim okullarına devam eden öğrencilerin, öğretmen gözetiminde derslerine çalışmalarına, ödevlerini yapmalarına, bu Yönetmelikte belirtilen alanlardaki etkinliklerde bulunmalarına yardımcı olmak, Türk Millî Eğitiminin amaçlarına uygun olarak öğrencileri ilgi ve yeteneklerine göre çeşitli etkinliklere yöneltmektir.

ii- Dershaneler İse;
Kurumun Amacı

Madde 6- Kurumun amacı; 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uygun olarak öğrencileri;

a) Başarılı olmak istedikleri derslerde yetiştirmek ve bilgi düzeylerini yükseltmek,

b) Bir üst okulun giriş sınavlarına hazırlamak,

c) Kamu veya özel kuruluşlarca yapılacak olan sınavlara hazırlamak,

d)Belli alanlarda ilerlemek amacıyla; araştırma ve inceleme yapmaya, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uzmanlaşmaya teşvik etmek

için gerekli çalışmaları yapmaktır.

Ancak bu amaç farklılıklarına rağmen Muhasebe Sistemleri Hizmet maliyetini esas almaktadır.
Bir hizmet işletmesinin yapılmakta olan hizmetlerinin maliyetleri, esas olarak ilk madde ve malzeme, işçi ücret ve giderleri, memur ücret ve giderleri, dışardan sağlanan fayda ve hizmetler, çeşitli giderler, vergi, resim harçlar ve amortisman giderlerini içerir. Satış ve genel yönetim personeline ilişkin maliyetler hizmet maliyetlerine verilmez ve oluştukları dönemin gideri olarak kaydedilirler.

Diğer tarafdan Bu merkezler diğer vergi mükellefleri ile aynı beyanname ve bildirimleri yerine getirirler.
Ancak Dershanler her yıl aralık ayı içerisinde ayrıca 492 sayılı harçlar kanununa göre harç ödemek zorundalar.
Ancak aynı düzenleme etüt merkezleri için geçerli değildir.

SMMM SELAHATTİN ŞAHİN

FACEBOOK - TWİTTER - LİNKEDİN
21-06-2012 03:08 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Selahattin ŞAHİN
Administrators
*******
Mesajlar: 340
Tarih: Mar 2012
Üye no: 42326
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 8
Mesaj: #3
RE: ETÜT MERKEZİ
Başlık Etüd merkezi işletmeciliği faaliyeti nedeniyle elde edilen gelirin vergilendirilmesi hk.
Tarih 14/06/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-244


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup MüdürlüğüSayı

:

.4.35.16.01-176200-244

14/06/2011

Konu

:

Etüd merkezi işletmeciliği faaliyeti

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, üniversite ve lise hazırlık, eğitim, danışmanlık ve özel ders hizmeti verilmesi durumunda mükellefiyet durumunun ve KDV oranının ne olacağı konusunda bilgi talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde; her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazancın ticari kazanç olduğu belirtilerek, özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin işletilmesinden elde edilen kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 65 inci maddesinde de her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu belirtilerek, "Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır." hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan 3065 sayılı KDV Kanununun 1 inci maddesine göre Türkiye'de ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (II) sayılı listenin "Diğer Mal ve Hizmetler" başlıklı (B) bölümünün 15 inci sırasında, üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranı % 8 olarak belirlenmiştir.

Konu ile ilgili olarak ... Vergi Dairesi Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucu alınan ...2010 tarih ve ... sayılı yazıdan; 22/01/2010 tarihinde faaliyete başlayarak, 27/02/2010 tarihinde faaliyetinize son verdiğiniz, KDV ve muhtasar beyannamelerinizi yasal süresinde verdiğiniz, ... nolu yoklama fişi ile faaliyette bulunduğunuz süre içersinde özel ders vermediğiniz, sadece öğrencilere ders çalışma ortamı sağlayarak, etüt merkezi işletmeciliği faaliyetinde bulunduğunuz anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; yaptığınız etüt merkezi işletmeciliği faaliyetinin ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi ve elde edeceğiniz gelirin ise ticari kazanç olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, etüt merkezi işletmeciliği faaliyetinin yukarıda sayılan kanunlar ve kanun hükmünde kararname kapsamında ifa edilmesi kaydıyla, vereceğiniz üniversite ve lise hazırlık, eğitim, danışmanlık ve özel ders hizmetleri %8 oranında katma değer vergisine tabi tutulacak; söz konusu faaliyetin, belirtilen kanunlar ve kanun hükmünde kararname kapsamında ifa edilmemesi halinde ise bu hizmetlere genel oranda (%18) katma değer vergisi uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

SMMM SELAHATTİN ŞAHİN

FACEBOOK - TWİTTER - LİNKEDİN
21-06-2012 03:36 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: