Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatını Alarak İşten Ayrılan Kadın İşçiye İşsizlik Ödeneğ
Konuyu Açan Kişi: hust59®
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 763

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatını Alarak İşten Ayrılan Kadın İşçiye İşsizlik Ödeneğ
Yazar Mesaj
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,617
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #1
Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatını Alarak İşten Ayrılan Kadın İşçiye İşsizlik Ödeneğ
Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatını Alarak İşten Ayrılan Kadın İşçiye İşsizlik Ödeneği Ödenir mi?
BAŞLIKLI MAKALENİN YASAL TÜM HAKLARI
Yazar: Reşat MERTTİR (*)' E AİT OLUP
E-Yaklaşım / Temmuz 2014 / Sayı: 259' DA YAYINLANMIŞTIR


I- GİRİŞ

Çalışma istek ve yeteneğine sahip olup, mevcut çalışma ve ücret koşullarına göre emeğini arz ettiği halde uygun bir iş bulamayan kişilerin durumunu ifade eden işsizlik, işçiyi ve ailesini geçim olanaklarından yoksun bırakmaktadır. Uzun süreli işsizlik, işsizlerin toplumdan dışlanması gibi dramatik sonuçların ortaya çıkmasına neden olur. Bu nedenle, sosyal güvenliğin toplumsal bütünleşme işlevi aynı zamanda işsizlik sigortasının da varlık nedenini oluşturur[1].

4447 sayılı Kanunla[2] yürürlüğe konulan işsizlik sigortasının amacı aynı Kanun’un 46. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre “işsizlik sigortasının amacı; işsizlik sigortasına ilişkin kuralları ve uygulama esaslarını düzenlemek ve sigortalılara işsiz kalmaları halinde, bu Kanun’da öngörülen ödeme ve hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamaktır.” Belirlenen bu amaç çerçevesinde, işsizlikle mücadelede kimi aktif tedbirlerin yanında, işsizlik ödeneği verilmesi gibi pasif tedbirler de kullanılmaktadır[3]. Bununla birlikte sigortalı işsizlere işsizlik ödeneğinin verilebilmesi için Kanun’da belirtilen bazı koşulların varlığı aranmaktadır. Ancak uygulamada kimi zaman, hangi hallerde işsizlik ödeneğine hak kazanılacağı konusunda tereddütler yaşanabilmektedir. Bu konulardan birisi de evlilik nedeniyle kıdem tazminatını alarak işyerinden ayrılan işçiye işsizlik ödeneğinin ödenip ödenmeyeceği hususudur. Yazımızda bu hususu açıklamaya çalışacağız.

II- KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA ŞARTLARI

Kıdem tazminatı; Kanunda belirtilen fesih hallerinde en az bir yıllık kıdeme sahip işçiye veya işçinin ölümü halinde hak sahiplerine işveren tarafından kanun gereği ödenmesi gereken, miktarı işçinin kıdemine ve son brüt kazancına göre belirlenen bir miktar paradır[4]. Kıdem tazminatına hak kazanılabilmesi için iş sözleşmesinin Kanunda gösterilen fesih halleri veya işçinin ölümü ile son bulması ve işçinin en az bir yıl çalışmış olması gerekir[5]. Buna göre, aşağıda sayılan hallerde kıdem tazminatına hak kazanılmaktadır[6].

1- İş sözleşmesinin işveren tarafından kıdem tazminatı hakkı doğuran fesih sebepleri ile feshedilmesi

2- İş sözleşmesinin işçi tarafından kıdem tazminatı hakkı doğuran fesih sebepleri ile feshedilmesi

3- Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak amacıyla fesih

4- Bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme almak amacıyla fesih

5- Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlayıp emeklilik yaşını doldurmadan fesih

6- Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde sözleşmeyi feshi

7- İşçinin ölümü, hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

Bu kapsamda kıdem tazimatına hak kazanılan hallerden birisi de kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde sözleşmeyi feshetmesi durumunda söz konusu olmaktadır.

III- İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANMA KOŞULLARI

İşsizlik ödeneği, sigortalı işsizlere Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödeme biçiminde tanımlanmaktadır. İşsizlik ödeneğine hak kazanma şartları 4447 sayılı Kanun’un 51.maddesinde düzenlenmiştir. Bu şartları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz[7].

1- İş sözleşmesinin süreli fesih bildirimi ile işverence feshedilmesi

2- İş sözleşmesinin süresiz fesih bildirimi ile işçi veya işverence feshedilmesi

3- Belirli süreli iş sözleşmesinin sürenin bitimiyle kendiliğinden feshi

4-İş sözleşmesinin işyerinin el değiştirmesi, kapatılması veya niteliğinin değiştirilmesi nedeniyle feshi

5-4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 21.maddesi kapsamında işsiz kalmak

6-İş sözleşmesinin askıda olmaması

7-Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından yaşlılık aylığı almamak

8-Belli bir süre işsizlik sigortası primi ödemek

9-Türkiye İş Kurumu’na başvurmak

Buna göre, kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde sözleşmeyi feshetmesi halinin yukarıda belirtilen işsizlik ödeneğine hak kazanma şartları arasında yer almadığı görülmektedir. Hizmet akdinin 4447 sayılı Kanunun 51. maddesinde sayılan hallerden birisi ile sona erip ermediği hususu, sigortalının hizmet akdinin sona ermesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen sigortalı işten ayrılış bildirgelerindeki işten ayrılış nedenlerine bakılarak belirlenmektedir.

IV- SONUÇ

Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde sözleşmeyi feshetmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanılmaktadır. Bu hak sadece kadın işçilere tanınmış olup, erkek işçilerin böyle bir hakkı bulunmamaktadır. Evlilik nedeniyle kıdem tazminatını alarak işten ayrılma durumunda işçi kendi isteğiyle işten ayrıldığından işsiz kalma durumu söz konusu olmamakta ve kişiye işsizlik ödeneği ödenmemektedir.* İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Denetmeni
[1] Ali GÜZEL - Ali Rıza OKUR - Nurşen CANİKLİOĞLU, Sosyal Güvenlik Hukuku, 14. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul
2012, s. 765-766
[2] 08.09.1999 tarih ve 23810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
[3] Yusuf ALPER, Sosyal Sigortalar, 4. Baskı, Ekin Kitabevi, İstanbul 2003, s. 343
[4] Müjdat ŞAKAR, Gerekçeli ve İçtihatlı İş Kanunu Yorumu, 3.Baskı, Yaklaşım Yayınları, Ankara 2008, s.721
[5] Nuri ÇELİK, İş Hukuku Dersleri, 25.Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 2012, s.314
[6] Müjdat ŞAKAR- Ayşe ŞAKAR, İş Hukuku Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku Açısından İşçiye Ödenecek Tazminatlar, 2.Baskı, Yaklaşım Yayınları, Ankara 2011, s.19-24
[7] GÜZEL - OKUR - CANİKLİOĞLU, age, s. 780-788
Yazarlar : 'REŞAT MERTTİR'

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
12-07-2014 02:59 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: