Her daim birlik ve beraberlik içinde, huzur ve sevgi dolu bayramlar geçirmek ümidiyle, üyelerimizin ve tüm islam aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
 • Menü
 • Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

  Geçmiş Yıllar Karlarının Dağıtımı
  Konuyu Açan Kişi: Y.ERCAN
  Cevap Sayısı: 0
  Görüntülenme Sayısı: 2434

  Cevapla 
   
  Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  Geçmiş Yıllar Karlarının Dağıtımı
  Yazar Mesaj
  Y.ERCAN
  YÖNETİCİ
  ******
  Mesajlar: 18,408
  Tarih: May 2008
  Üye no: 4845
  Nerden: İstanbul
  Rep Puanı: 86
  Mesaj: #1
  Geçmiş Yıllar Karlarının Dağıtımı
  Merhaba,
  1999 ve 2003 yılında dağıtmayıp olağanüstü hesaplara attığımız karı 2010 yılında dağıtabilir miyiz ? bir ortağımız yabancı diğerleri tüzel kişilik olduğu için nasıl dağıtım yapabiliriz. Geçmiş yıllarda yabancı ortak için fon da ödüyorduk. dağıtabilirsek fon ödemek zorunda mıyız ?


  Cevap:
  Evet Dağıtabilirsiniz hangi tarihte dağıtım yapıalcagına ortaklar kurulunun alacagı karar doğrultusunda karar verilir.
  Fon payı uygulaması 01.01.2004 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. bundan dolayı artık kar dağıtımlarından hesaplanan gelir vergisi üzerinden fon payı hesaplanmayacaktır.Önceki yıllar yapılan fon payı kesintilerininde mahsubu ve iadesi söz konusu degildir.


  Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun, 94. maddesinin ilk fıkrasında sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar (ki, bunlardan birisi de ticaret şirketleridir), söz konusu maddede 15 bent şeklinde sayılan ödemelerden herhangi birisini, yine aynı bentlerde sayılan kişilere nakden veya hesaben yapmaları durumunda, yine aynı madde de açıklanan esas ve oranlar dahilinde tevkifat (kesinti) yapmak zorundadırlar.  4842 sayılı kanun 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 6. bendini aşağıdaki şekilde değiştirmiştir.  6. a) Dağıtılsın veya dağıtılmasın Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. maddesinin 4 numaralı bendinin;

  i- (a), © ve (d) bentlerinde yazılı kazançlardan, (2003/6577 Sayılı BKK ile % 0, Yürürlük: 01.01.2004)

  ii- (b) alt bendinde yazılı kazançlardan, (2003/6577 Sayılı BKK ile % 10, Yürürlük: 01.01.2004)

  b- i) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.), (2003/6577 Sayılı BKK ile % 10, Yürürlük: 01.01.2004)

  ii- Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.), (2003/6577 Sayılı BKK ile % 10, Yürürlük: 01.01.2004)

  iii- 75. maddenin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iradının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden, (2003/6577 sayılı BKK ile % 10, Yürürlük: 01.01.2004)  2003 ve Sonrası Yıllara Ait ve YATIRIM İNDİRİMİ STOPAJI UYGULANMAMIŞ Karın Dağıtımı Uygulaması

  Stopaj Uygulaması Yönünden

  4842 sayılı Kanunla G.V.K.’nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin (b) alt bendi değiştirilmiştir. Buna göre;

  · tam mükellef kurumlar tarafından;

  · tam ve dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara ( Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç)

  · gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere

  · gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlara
  dağıtılan kar paylarının tamamı gelir vergisi tevkifatına tabi olmaktadır. (%10)

  · karın sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmayacaktır.

  Yapılan değişiklikle, daha önce yürürlükte olan; tevkifat matrahından kurumlar vergisinden istisna kazançların indirilmesi uygulaması kaldırılmış, % 15 tevkifat oranı % 10’a çekilmiştir.


  Menkul Sermaye İradı Yönünden

  4842 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, G.V.K. nun 22 nci maddesi yeniden düzenlenmiş ve 2003 ve sonrası yıllara ait karlarını dağıtan tam mükellef kurumlardan elde edilen kar payının yarısı gelir vergisinden istisna edilmiştir.

  Dağıtılan karın yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda, istisna edilen tutar üzerinden G.V.K.’nun 94 ncü maddesine göre yapılan tevkifat, hesaplanan vergiden mahsup edilecektir.

  Yapılan değişiklikle, dağıtılan karın vergilenmesinde;

  · vergi alacağı müessesesi kaldırılmış

  · dağıtılan karın yarısı vergi dışı bırakılmış

  · G.V.K. madde 94/6-b gereğince yapılan tevkifatın, hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmesi imkanı getirilmiştir.  2003 ve Sonrası Yıllara Ait ve YATIRIM İNDİRİM STOPAJI UYGULANMIŞ Karın Dağıtımı Uygulaması

  Stopaj Uygulaması Yönünden

  Kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara isabet eden kar, %19,8 oranında yatırım indirimi tevkifatına tabi tutulacaktır.

  % 19,8 oranında yatırım indirimi tevkifatına tabi tutulan karın dağıtılması halinde, ayrıca % 10 oranlı menkul sermaye iradı stopajı uygulanmayacaktır.


  Menkul Sermaye İradı Yönünden

  2003 yılı ve sonrası yıllar kazançlarından, kullandıkları “yatırım teşvik belgelerine” göre yatırım indirimi uygulayan mükelleflerin kar dağıtımında elde edilen kazançlar için beyan edilecek gelir vergisi matrahı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

  · Elde edilen kar payının 1/9’u, dağıtılan kara ilave edilecektir.

  · Bulunan tutarın yarısı vergiden istisna edilecek, kalan yarısı için, o yılın gelir vergisi oranı uygulanarak, gelir vergisi hesaplanacaktır.

  · G.V.K. 86 ncı maddesi gereğince elde edilen menkul sermaye iradı tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.

  · Hesaplanan vergiden, beyannameye intikal ettirilen tutarın (hesaplanan menkul sermaye iradı matrahının) 1/5’i indirilmek suretiyle ödenecek vergi hesaplanacaktır.

  · Karın sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmayacaktır.
  2002 ve Öncesi Yıllara Ait Kar Dağıtımı Uygulaması


  Stopaj Uygulaması Yönünden

  4842 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa ilave edilen Geçici 62’nci madde gereğince, 1999 ila 2002 yılları karlarının dağıtımında tevkifat uygulaması, aşağıdaki hükümlere tabi olacaktır.

  · Yatırım indirimi istisnası nedeniyle %19,8 oranında tevkifata tabi tutulmuş karın dağıtımında, ayrıca %10 oranlı menkul sermaye iradı tevkifatı uygulanmayacaktır. (Yatırım indiriminden sonra bir kazanç varsa, bunun dağıtımı sırasında %10 tevkifat uygulanacaktır.)

  · Yatırım indirimi istisnası nedeniyle, %10 oranlı menkul sermaye iradı tevkifatına tabi tutulmamış kar paylarında beyan sınırı bulunmayıp, tamamı menkul sermaye iradı olarak beyan edilecektir.

  · Yatırım indirimi istisnası uygulanmamış ve dağıtımı sırasında %10 oranlı menkul sermaye iradı tevkifatı uygulanmış kar payları, G.V.K. nun 86’ncı maddesindeki tutarı aşması halinde gelir vergisine tabi olacaktır.  Menkul Sermaye İradı Yönünden

  1999 ila 2002 Yıllarına Ait ve Yatırım İndirimi Uygulanmamış Karın Dağıtımında Beyan Edilecek Gelir Vergisi Matrahı

  Yukarıdaki dönem karlarının dağıtımında, G.V.K.’nun 22 nci madde hükmü (menkul sermaye iradlarında istisna) uygulanmayacaktır.

  4842 sayılı Kanunla G.V.K.’nuna ilave edilen geçici 62’nci maddenin 3’üncü fıkrası gereğince, 1999-2002 yıllarına ait kazançların dağıtımında;

  · Elde edilen kar payının 1/9’u, dağıtılan kara ilave edilecektir.

  · Bulunan tutarın yarısı için, o yılın gelir vergisi oranı uygulanarak, gelir vergisi hesaplanacaktır.

  · G.V.K. 86’ncı maddesi gereğince, elde edilen menkul sermaye iradı tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.

  · Beyanname verilmesi halinde, hesaplanan vergiden, beyannameye intikal ettirilen tutarın hesaplanan menkul sermaye iradı matrahının 1/5’i indirilmek suretiyle ödenecek vergi hesaplanacaktır.  Kar Payı Alan Tam Mükellefiyette Vergiye Tabi Kurumun Vergilendirilmesi:

  Türkiye’de tam mükellefiyette vergiye tabi bir kurumdan tam mükellef kurumlarca alınan kar payları iştirak kazançları istisnası kapsamında kurumlar vergisine tabi tutulmaz.

  Ancak, alınan ve iştirak kazançları istisnası kapsamında ki bu kar paylarının, Gelir Vergisi Kanununun yukarıda değinilen geçici 62 nci maddesinde yer verilen türden elde edilmiş bir kar payı olması durumunda, bunun ortaklara dağıtımında da herhangi bir tevkifat

  yapılmayacaktır.

  Tam mükellefiyete tabi kurumların, dar mükellefiyete tabi kurumlardan aldıkları kar payları ile yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kar payları, yukarıda belirtilen iştirak kazançları istisnası kapsamına girmediğinden, bu kar paylarının tamamı tam mükellef kurumların bünyesinde kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.


  MUHASEBE KAYITLARI  Yabancı ortağa kâr dağıtımında, Türkiye’de yerleşik ortaklara kâr dağıtımı sırasında yapılacak muhasebe kaydı açısından herhangi bir farklılık yoktur.  ---------------------------------------- / ---------------------------------------------

  570 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI

  570.10 ….. yılı vergi sonrası net kârı  360 ÖDENECEK VERGİLER

  360.10 GVK.Md.94/6-b(i)

  Yerli gerçek kişi ortaklara kâr

  dağıtım stopajı

  360.11 GVK.Md.94/6-b(ii)

  Yabancı (dar mükellef) ortağa

  kâr dağıtım stopajı  540 YASAL YEDEKLER

  540.01. 1. Tertip Kanuni Yedek

  540.02. 2. Tertip Kanuni Yedek  331 ORTAKLARA BORÇLAR

  331.10 ….yılı kâr payları

  (1. ve 2. temettü toplamları)

  331.10.001 Ortak (1)

  331.10.002 Ortak (2)

  331.10.003 Ortak (3)

  331.10.004 Ortak (4)

  331.10.005 Ortak (5)  …tarh ve … numaralı Genel Kurul kararına istinaden,

  …….. yılı kârının ortaklara dağıtımı

  -------------------------------------- / ------------------------------------------------


  Tüzel Kişilik ortakların ortaklık pay oranlarına göre almış oldukları kar payları ise 132- İştiraklerden Alacaklar veya 133-Bağlı ortaklıklardan Alacaklar hesabının borcuna 640- İştiraklerden Temettü gelirleri veya 641- Bağlı ortaklıklardan Temettü gelirleri hesabının alacağına kaydederek yevmiye kayıtlarına alır.

  Muhasebe ve Mevzuat Grubu

  Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

  Kişisel Blog Sayfam
  15-10-2010 01:16 AM
  Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
  « Önceki | Sonraki »
  Cevapla   Forum'a Git: