Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

Gerçek kişi işletmesinin Limited Şirkete devri
Konuyu Açan Kişi: sbrerg
Cevap Sayısı: 3
Görüntülenme Sayısı: 11486

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gerçek kişi işletmesinin Limited Şirkete devri
Yazar Mesaj
sbrerg
Registered
Mesajlar: 17
Tarih: Oct 2008
Üye no: 10596
Nerden: TÜRKİYE
Rep Puanı: 0
Mesaj: #1
Gerçek kişi işletmesinin Limited Şirkete devri
merhaba,


Gerçek kişi anne üzerine kayıtlı faal bir gerçek kişi işletme var,

Çoçukları 2 kişi limited şirket kurdu.

Anne stok,makina ekipmanları devredecek,

- Satış yolu ile devretse KDV var , net değerle satış arasında fark varsa kar vergisi var,
- Limited şirkte ortak olsa ayni sermaye ile daha sonra hisselerini devretse

veya ne yapabilir nelere dikkat temesi gerekir.,

görüşlerinizi rica ederim.
15-10-2008 07:55 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #2
RE: Gerçek kişi işletmesinin Limited Şirkete devri
ANNE DAHİ OLSA LİMİTED ŞİRKET İLE BİR BAĞLANTISI OLMADIGI İÇİN ŞU DURUMDA FATURA İLE DEVREDEBİLİR.BUNDAN DOLAYI TABİKİ KDV ÇIKAR AYRIYETEN YENİ ÇIKAN TRANSFER FİYATLANDIRMASI VE ÖRTÜLÜ KAZANÇ UYGULAMASNA GÖREDE EMSAL DEGERDEN AŞAGIYA FATURA EDEMEYECEGİ İÇİN BELKİDE HADDİNDEN FAZLA BİR KAR İLE KARŞI KARŞIYA KALACAKSINIZ.
DİGER YOL İSE SİZİN DEDİGİNİZ GİBİ ANNENİN LİMİTED ŞİRKETE ORTAK OLMASI ARDINDAN ŞAHSİ İŞLETMESİNİDE ŞİRKETE DEVRETMESİ

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
15-10-2008 08:19 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #3
RE: Gerçek kişi işletmesinin Limited Şirkete devri
BİR ŞAHIS İŞLETMENİN LİMİTED ŞİRKETE DEVREDİLMESİ VE GENEL HATLARIYLA DEVİR İŞLEMİNİN AŞAMALARIYazar: SuatÇİÇEK(*)

FıratCoşkunGÜÇLÜ(**)

E-Yaklaşım / Ekim 2007 / Sayı: 51 ' den alıntıdır.


I- GİRİŞ

Ulaşım ve iletişim teknolojisindeki süratli gelişim dünyanın fiziksel alanını küçülterek malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımına ve rekabetin yoğunlaşmasına neden olmuştur. Böyle bir gelişme karşısında şahıs ve/veya küçük aile işletmelerinin rekabet şansı zayıflamış, hatta imkansız hale gelmiştir. Bu nedenle işletmelerin ya içsel ya da dışsal olarak büyümeleri hasıl olmuştur. Şirketler içsel ya da dışsal büyüme yoluyla; sermaye artırımı sağlamakta, iş bölümü oluşturmakta, riski minimize etme yoluna gitmektedirler (1).

Bu kapsamda kanun koyucu aile işletmesi konumundaki küçük ölçekli işletmeleri sermaye şirketine dönüştürmek, bunların kurumlaşmasına zemin oluşturmak, ekonomide istihdam, üretim ve katma değer artışını sağlamak, ihracat yapabilen, dünya piyasalarında rekabet edebilen, marka haline gelmiş, sermaye yoğun büyük ölçekli işletme yapısını yaygınlaştırmak amacıyla GVK’nın (2) 81/2. maddesi KDV Kanunu’nun (3) 17/4-c maddesi ile Harçlar Kanunu’nun (4) 123. maddesinde yer alan düzenlemeleri yapmıştır. Yapılan söz konusu düzenlemeler ile ferdi işletmelerin sermaye şirketine devir veya dönüşümü esnasında değer artışı kazancı ile KDV hesaplanmayacağını ve ayrıca ferdi işletmenin aktifinde yer alan nakil vasıtası ile gayrimenkullerin trafik ve tapu siciline sermaye şirketi adına tescilinde harç alınmayacağını hüküm altına alınmıştır. Ferdi bir işletmenin birer sermaye şirketi olan anonim şirket ile limited şirkete devri genel itibariyle aynı hükümlere tabidir. Bu yazımızın aşağıdaki bölümlerinde ise ferdi bir işletmenin limited şirkete devredilmesi hususu TTK ve vergi mevzuatı açısından irdelenmiş, ayrıca devir işleminin aşamaları açıklanmıştır.II- YASAL DÜZENLEMELER

A- TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YER ALAN DÜZENLEMELER

Ferdi bir işletmenin limited şirkete devri, limited şirket açısından sermaye artırımı hükmündedir. Limited şirketlerde sermaye artırımı için esas sermayenin 2/3’ünü temsil eden ortakların kararı ile örnek ana sözleşmenin 6. maddesinin TTK’nın 139 ve 508. maddelerine göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, bir şahıs işletmesi, bir limited şirket tarafından tüm aktif ve pasifi ile satın alınarak o işletme sahiplerine devir bilançolarına göre hesaplanan öz sermaye tutarında pay verilir. Ancak, limited şirkete devredilecek değerler, ferdi işletmenin gerçek aktif ve pasifi olacaktır. İşletme sahibine ait şahsi değerlerin bu bilançoya dahil edilmesi mümkün değildir.

Öte yandan; TTK’nın 520. maddesinde ayni sermaye karşılığı edinilen payların üç yıl geçmedikte başkasına devrinin mümkün olmadığı hüküm altına alınmıştır. TTK’nın bu maddesindeki hüküm limited şirkete devredilen ferdi işletme sahiplerinin devir bilançosuna göre öz sermayesi kadar sahip oldukları payları için de geçerlidir.

Ayrıca limited şirkete devredilen ferdi işletmenin borç ve alacakları limited şirket bünyesinde aynen devam edecektir.

B- GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN DÜZENLEMELER

GVK’nın 81/2. fıkrasında; “Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen bir ferdi işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devir alan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı alması (Bu ortaklık payını temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır.)” halinde değer artışı kazancı hesaplanmayacağı, vergileme yapılmayacağı hükmü yer almaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun bu hükmüne göre bir ferdi işletmenin limited şirkete vergiden muaf olarak devri için aranan şartlar aşağıdaki gibidir:

- Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi işletmenin bilançosunun bu sermaye şirketine aktif ve pasifiyle devir olması gerekmektedir.

- Devir alan şirketin bilançosuna, devir olunan ferdi işletmenin bilançosu aynen geçmelidir.

- Devir edilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten devir bilançosuna göre hazırlanan öz sermaye tutarında ortaklık payı alması zorunludur (bu ortaklık payını temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır).

Ancak, limited şirketlerde ortaklar tarafından konulan sermaye için anonim şirketlerde olduğu gibi hisse senedi verilemeyeceğinden, parantez içi hükmünün limited şirketler için uygulanama olanağı bulunmamaktadır. Kanaatimizce limited şirket pay defterine devir yolu ile limited şirkete ortak olanların ad ve soyadları, pay miktarları, payın devir ve intikali ile ilgili değişikliklerin kaydedilmesi yeterli olacaktır. Bu işlemler neticesinde devir alınan ferdi işletme aktifi ve pasifi ile limited şirket içinde yok olduğundan, bu ferdi işletmenin borcu ve alacağı da limited şirkete geçmektedir.

Öte yandan ferdi işletmenin Ticaret Bakanlığı’nın 1980/5 sayılı Sirküleri’ndeki prosedüre uyulmak suretiyle sermaye şirketine devredilmesinde devir kararının alındığı tarih ile devrin gerçekleştiği tarih arasında zorunlu olarak geçen süredeki faaliyet neticesinde doğan ticari kazanç ferdi işletmeye ait olacaktır.

Bu kapsamda, limited şirkete devredilen ferdi işletmenin devir bilançosunda yer alan kârı, şahsi ticari kazanç olarak vergilendirile­cektir. Devir ve dönüşüm bilançolarında yer alan aktif değerler, aynen devredilmek ve aynen devralınmak şartıyla değer artışı kazancı doğmayacak ve vergileme yapılmayacaktır (5).

C- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN DÜZENLEMELER

3065 sayılı KDV Kanunu’nun 1/1. maddesinde; Türkiye’de yapılan ticari, sinai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki mal teslimleri ve hizmet ifalarının KDV’ye tabi bulunduğu hükme bağlanmıştır. Ancak aynı Kanun’un 17/4-c maddesinde ise Gelir Vergisi Kanunu’nun 81. maddesinde belirtilen işlemlerin KDV’den istisna olduğu belirtilmiştir.

Buna göre, bilanço esasına göre defter tutan bir ferdi işletmenin Gelir Vergisi Kanunu’nun 81. maddesi gereğince kül halinde limited şirkete devredilmesi katma değer vergisine tabi olmayacaktır (6). Buna aykırı olarak yapılacak diğer bütün devirlerde Katma Değer Vergisi Yasası açısından vergi alınması ile karşılaşılacaktır.

Öte yandan; KDVK’nın 17/4-c maddesinde düzenlenen istisna çerçevesinde gerçekleştirilmesi şartıyla, devrolunan veya dönüştürülen ferdi işletme tarafından indirim konusu yapılmayıp sonraki döneme devredilen KDV, devralan limited şirket tarafından indirim konusu yapılabilir (7).

Ancak, devir ve dönüşüm işlemleri sırasında yapılan noter vb. masraflar nedeniyle ödenen KDV ise KDVK’nın 30/a maddesine göre indirim konusu yapılamayacak, işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacaktır (8).

D- HARÇLAR KANUNU’NDA YER ALAN DÜZENLEMELER

492 sayılı Harçlar Kanunu’na ekli (4) sayılı tarifenin 20. maddesinin (b) bendinde, gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için binde 15 oranında harç alınması öngörülmüştür.

Ancak, aynı Kanun’un 5035 sayılı Kanun’un (9) 31. maddesiyle değişik 123. maddesinin üçüncü fıkrasında ise “Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemler harca tabi tutulmaz.” hükmü yer almaktadır.

Dolayısıyla; limited şirkete devrolan ferdi bir işletmenin bilânçosunda yer alan ve devralan kurumun bilânçosuna nakledilen gayrimenkullerin mülkiyet devirleri yapılırken tapuda devralan şirket adına tescil edilmesi esnasında harç ödenmeyecektir.

E- DEVİR İŞLEMİNİN AŞAMALARI

1- Devir Alınacak Şahıs İşletmesinin Öz Sermayesinin Tespiti İçin İlgili Ticaret Mahkemesine Başvurulması

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkartılan “Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in Ek 2 bölümünde (10) yer alan hükümlere göre “Sermaye artırımı ayni sermaye veya firma devri yoluyla yapılıyorsa, bunların tespitine dair bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı”nın müracaat dilekçesine eklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle şirketin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkeme’sine veya Ticaret Mahkemesi yok ise bu görevi yerine getiren Asliye Hukuk Mahkemesi’ne şirketin öz sermayesinin tespiti için ferdi işletmenin sahibi tarafından başvurulması gerekmektedir. Mahkeme atayacağı bilirkişi vasıtası ile ferdi işletmenin öz sermayesinin tespitini yapacaktır.

Mahkemeye öz sermaye tespiti için yapılacak müracaata aşağıdaki belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

- Ortaklar kurul kararı

- Şirketin son mizanı ve bilançosu

- Vergi levhası

- Yeni tarihli oda sicil kayıt sureti

- Şirketin çıkartılan son mizanının dayanağı olan yasal defterleri.

Ticaret mahkemesi, atayacağı bilirkişi vasıtası ile işletmenin öz sermayesinin tespitini yaptırır. Devir alınacak olan şahıs işletmesinin (limited şirkete dönüşecek) öz sermayesini tespit eden mahkemenin bilirkişi atadığına ilişkin kararı ile bilirkişinin mahkeme tarafından tasdik edilen raporunun tarih ve numaraları ana sözleşmeye yazılmalıdır.

2- Limited Şirketin Ana Sözleşmesindeki Sermaye Maddesinin Düzenlenmesi

Bir limited şirketin bir ferdi işletmeyi devralarak sermaye artırımı yapabilmesi için öncelikle ortaklar kurulu tarafından kanunda ve ana sözleşmede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak ana sözleşme değişikliği kararının alınması ve örnek ana sözleşmenin 6. maddesinin TTK’nın 139 ve 508. maddelerine göre aşağıdaki şekilde düzenlenmesi gerekmektedir (11):
ESKİ ŞEKLİ

Madde ……..

(Maddenin eski şekli aynen yazılacaktır.)

YENİ ŞEKLİ

Madde ……….

Şirketin sermayesi............................................paya ayrılmış …………….. liradan ibarettir.

Bu sermaye aşağıdaki şekilde tamamen taahhüt edilmiştir.

ORTAĞIN
PAY
PAY TUTARI

ADI-SOYADI
ADEDİ
AYNİ
NAKDİ
TOPLAM

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………


Önceki sermayeyi teşkil eden ………………………. Paya karşılık olan ……………………. Yeni Türk Lirasının tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan ………………………Yeni Türk Lirası ise; Türk Ticaret Kanunu’nun 139 ve 508. maddelerine göre tüm aktif ve pasifi ile birlikte devralınan …………………………………………….Ticaret Sicilinin ……………… sayısında kayıtlı ………………………………Ferdi İşletmesinin öz varlığından/ (ödenmiş sermayesinden) teşkil etmiş olup, Ferdi İşletmenin öz varlığı……….………………. Mahkemesinin …………… tarihli, ……………………….. sayılı kararı ve …………………. tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır.


Ayni sermaye karşılığı paylar üç yıl geçmedikçe başkasına devredilemez (TTK. md. 520). Ferdi işletmenin borç ve alacakları işbu limited şirket bünyesinde de aynen devam edecektir. Yukarıdaki değişiklikleri de ihtiva eden yeni ana sözleşme metni notere onaylatıldıktan sonra 15 gün içerisinde şirketin merkezinin bulunduğu Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir.

3- Devir İle Beraber Yapılacak İşlemler

a- Vergi Dairesine Müracaat Edilmesi

VUK’un (12) 161. maddesinde işi bırakma “vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona ermesi” şeklinde tarif edilmiş ve 168. madde ile iş bırakma ve değişiklik bildirimlerinin, bildirilecek olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre; kapanacak olan şahıs işletmesinin kapanışı ile ilgili olarak vergi dairesine bilgi vermek ve şahıs işletmesini kapatmak gerekmektedir. Ayrıca; aynı süre zarfında, devir tarihi itibariyle devredilen ferdi işletme ile ilgili elde bulunan fatura, irsaliye, gider pusulası vb. resmi belgelerin iptaline ilişkin vergi dairesine gerekli başvuru işlemlerinin de yapılması uygun olacaktır.

Öte yandan, VUK’un 159. maddesinde; “Aynı teşebbüs veya işletmeye dahil bulunan işyerlerinin sayısında vukua gelen artış veya azalışların mükellefler tarafından vergi dairesine bildirmesinin mecbur olduğu”, mezkur Kanun’un, yukarıda da belirtildiği üzere, 168. maddesinde ise değişiklik bildirimlerinin bildirilecek olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu sebeple, ferdi işletmeyi devralan limited şirket tarafından da devir tarihinden itibaren 30 gün içerisinde vergi dairesine bilgi verilmesi uygun olacaktır.

b- Sosyal Sigortalar Kurumu’na Devir Bildirgesi Verilmesi

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda (13) el değiştirme kavramını tarif eden özel bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak; uygulamada kullanılan bu kavramın kullanıldığı hal ve şartlar bu Kanun’un 8 ve 82. maddelerinde mevcuttur. 506 sayılı Kanun’un 8. maddesinin son fıkrasında; “Sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devrolunması veya intikal etmesi halinde de, yeni işveren bildirge vermekle yükümlü olduğu, bu işlerde çalışan sigortalıların sigorta hak ve yükümleri devam edeceği, ayrıca; 82. maddesinde; “sigortalıların çalıştırıldığı işyeri devredilir veya intikal ederse, eski işverenin Kurum’a olan sigorta primi ile gecikme zammı ve faiz borçlarından, aynı zamanda yeni işveren de müteselsilen sorumlu olacağı, bu hükme aykırı sözleşme yapılamayacağı” hükme bağlanmıştır.

Sosyal Sigortalar Kanunu uygulanmasında bir işyerinin devri; işyerinin bütün aktifi, pasifi, tesisatı ve işçisi ile birlikte faaliyet halinde başkasına geçmesi olarak değerlendirilmektedir. Buna göre, bir ferdi işletmenin bir limited şirketine katılması (devri) veya dönüştürülmesi halinde, yeni kurulan veya diğer şirketi devralan şirketin yeni işveren sayılması söz konusu olacağından, en geç devir tarihi itibariyle (SSK uygulamalarından tescil tarihi anlaşılmaktadır) ilgili sigorta müdürlüğüne işyeri devir bildirgesi (EK-3) verilmesi gerekmektedir. Bu durumda, sigortalılar için ayrıca işyeri bildirgesi verilmesine gerek bulunmamaktadır.

İşyeri devir bildirgesinin en geç sigortalı çalıştırmaya başlandığı tarihte verilmemesi durumunda, 506 sayılı Kanun’un 140/a fıkrası gereğince, bilanço esasına göre defter tutulduğundan 3 asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır (14) .

c- Bağlı Bulunulan Meslek Odasına Müracaat Edilmesi

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun (15) oda üyeliğinin son bulmasını düzenleyen 8/d maddesinde “Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler”in üyeliğinin son bulacağı belirtilmiştir. Limited şirkete devrolunan veya dönüştürülen ferdi işletmenin vergi mükellefiyeti sona ereceğinden oda üyeliği de son bulacaktır.

Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilânlar yayımlandıktan sonra ferdi işletmenin bağlı bulunduğu meslek odasına Ticaret Sicili Gazetesi ile beraber müracaat edilerek, ferdi işletme ile ilgili kayıtların kapatılmasının sağlanması gerekmekte olup meslek odası kaydı kapatırken, ferdi işletmenin başka bir şirket içinde yok olduğu notunun da yer alması uygun olacaktır (16).

d- Duran Varlıkların Tescili ile İlgili İşlemler

Ticaret Sicili Gazetesi’nde devir veya dönüşüme ilişkin tescil ilânları yayımlandıktan sonra, ferdi işletmenin aktifinde tapu ve trafik sicili gibi sicillere tescili gerektiren nakil vasıtası, gayrimenkul gibi tescili gerektiren varlıklar var ise ilân gazetesi ile tescilin yapılacağı trafik ve tapu gibi yetkili devlet dairelerine müracaat edilerek yeni şirket adına gereken tesciller yaptırılmalıdır (17).III- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Küresel rekabet ortamında başarıyı yakalamak için ucuz fakat kaliteli ürünler üreten ve modern pazarlama tekniklerini kullanan şirketlerin başarı şansları daha yüksek görünmektedir. Bu süreçte küçük aile işletmelerinin kurumsallaşması ve rekabet gücü kazanmaları için sermaye şirketlerine dönüşmeleri ve devredilmeleri dışsal büyüme olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kanun koyucu küçük aile işletmelerini sermaye şirketine dönüştürmek ve sermaye yoğun büyük ölçekli işletme yapısını yaygınlaştırmak amacıyla GVK’nın 81/2. maddesi ve KDVK’nın 17/4-c maddesi ile Harçlar Kanunu’nun 123. maddesinde yer alan teşvik mahiyetindeki düzenlemeleri yapmıştır. Yapılan söz konusu düzenlemeler ile ferdi işletmelerin sermaye şirketine devir veya dönüşümü esnasında değer artışı kazancı ile KDV hesaplanmaması ve ayrıca, ferdi işletmenin aktifinde yer nakil vasıtası ile gayrimenkullerin trafik ve tapu siciline sermaye şirketi adına tescilinde harç alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Teşvik mahiyetinde olan bu düzenlemeler kapsamında yapılacak devirle birlikte, idari para cezalarına muhatap olunmaması açısından bazı aşamalara dikkat edilmesinde fayda görülmektedir. Bu kapsamda, ferdi işletmeyi devralan kurumun ihtiyaten VUK’un 168. maddesi uyarınca 10 gün içerisinde işe başlama bildiriminde bulunması uygun olacaktır. Ayrıca bir ay içerisinde vergi dairesine başvurularak ferdi işletmenin kapatılması, ferdi işletmeyi devralan limited şirketin ise bağlı bulunduğu vergi dairesine bilgi vermesi, Sosyal Sigortalar Kanunu uygulaması açısından ise en geç devir tarihi itibariyle işyeri devir bildirgesi (Ek-3) vermesi gerektiği unutulmamalıdır.
--------------------------------------------------------------------------------

* Denetçi

** Denetçi Yrd.

(1) Hüseyin DEMİR, Küreselleşme Sürecinde Şirketlerde Birleşme ve Tür Değiştirme, Sitemizden Faydalanabilmeniz İçin ya Login Olun üye değilseniz Üye Olmanız Gerekmektedir


(2) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 06.01.1961 tarih ve 10700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(3) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 02.11.1984 tarih ve 18563 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(4) 492 sayılı Harçlar Kanunu, 17.07.1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(5) Yakup USLU, “Ferdî İşletmelerin Sermaye Şirketlerine Devrolunması ve Şahıs Şirketlerinin Sermaye Şirketine Dönüşümünün Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu”, Yaklaşım, Sayı: 30

(6) Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-81/2 sayılı Özelgesi.

(7) Dn. 9. D.’nin, 24.04.1996 tarih ve E. 1995/2825, K. 1996/1545 sayılı Kararı ve MB’nin, 21.09.1994 tarih ve 62941 sayılı; 18.07.1996 tarih ve 33188 sayılı Özelgesi.

(8) Şükrü KIZILOT, KDV Kanunu ve Uygulaması, Yaklaşım Yayınları, Ankara 1998, Cilt: 4, s. 1474

(9) 02.01.2004 tarih ve 25334 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.

(10) 2003/3 sayılı Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İç Ticaret: 2004/2), 03.06.2004 tarih ve 25481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(11) M. Cengiz ÜNLÜ, Şirketlerin Kuruluş ve Tasfiye İşlemleri Rehberi, Ankara 1997, s. 96

(12) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 10.01.1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

(13) 29, 30, 31 Temmuz ve 1 Ağustos1964 tarih ve 11766, 11779 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu.

(14) Resul KURT, İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Mevzuatında Usul ve Esaslar, İSMMMO Yayınları, İstanbul 2004, s. 163, 164

(15) 07.06.2005 tarih ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu.

(16) Ruknettin KUMKALE, Şahıs İşletmesinin Lim ited Şirkete Dönüştürülmesi, www. alomaliye.com, Ankara, 1 Ağustos 2005

(17) Musa Kazım ÜNVER, “Ferdi İşletmelerin Sermaye Şirketlerine Devri veya Sermaye Şirketine Dönüştürülmesi”, Yaklaşım, Mart 2006, Sayı: 159

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
15-10-2008 08:21 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #4
RE: Gerçek kişi işletmesinin Limited Şirkete devri
ŞAHIS İŞLETMELERİNİN LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Şahıs şirketleri nev’i değiştirilerek sermaye şirketine dönüşmek isteyebilirler. Tercih sebepleri arasında Kurumlar Vergisi mükellefi olmak ve bu avantajı kullanmak istemeleri geliyor. Bilindiği üzere şahıs işletmeleri Gelir Vergisi mükellefidir ve kazançları üzerinden yüzde 15’ten başlayarak yüzde 35’e kadar çıkan artan oranlı bir vergi izlenir.

Sermaye şirketleri ise Kurumlar Vergisi mükellefidir ve kurum kazançları için yüzde 20 oranında vergi öderler. Burada avantajı değerlendirirken Gelir Vergisi mükellefinin vergiye tabi kazancının tutarının önemli olduğu unutulmamalıdır. Işletme nev’i değişikliği yoluna gitmeyip işletmesini kapatırsa, vergilendirilmeyle karşı karşıya kalacak fakat nevi değişikliği şeklinde bir değişiklik yaparsa vergi kanunlarında bazı kolaylıklardan yararlanacaktır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80.maddesinin son fıkrasında, faaliyetine devam eden ticari bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından veya ticari işletmeye dahil amortismana tabi iktisadi kıymetlerle birinci fıkrada yazılı hakların elden çıkarılmasından doğan kazançların ticari kazanç sayılacağı ve bunlara ticari kazanç hakkındaki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiş, bu maddede geçen “elden çıkarma” deyiminin, mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade ettiği, yine aynı maddenin 2.fıkrasında hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan,

GVK 81/2 maddesi uyarınca; “Bilanço esasında defter tutan ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devir alan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı alması ve bu ortaklık payını temsil eden hisse senetlerinin de nama yazılı olması” halinde ortaya çıkacak değer artışı için vergi hesaplanmamaktadır.

Ferdi İşletmeye Ait Olan Faaliyetler

Yukarıdaki hüküm doğrultusunda; ferdi işletmenin Ticaret Bakanlığı’nın 1980/5 sayılı sirkülerindeki prosedüre uyulmak suretiyle sermaye şirketine dönüşmelerinde dönüşüm kararının alındığı tarih ile sermaye şirketinin hukuken tekemmül ettiği tarih arasında zorunlu olarak geçen süredeki faaliyet neticesinde doğan ticari kazanç ferdi işletmeye ait olacaktır.
Ayrıca bu devirle ilgili olarak sermaye şirketine ayni sermaye olarak konulacak aktif kıymetlerin (makine, tesisat, demirbaş, emtia, menkul ve iptidai madde gibi) Türk Ticaret Kanunu’nun 293 ve 311.maddeleri uyarınca mahkemece tayin edilecek bilirkişi tarafından yeniden değer biçildiği ve bu yeni biçilen değerler ferdi işletmenin bilançosunda yer alan aktif kıymetlerin kayıtlı değerinden yüksek olduğu takdirde söz konusu iktisadi kıymetlerin mukayyet değerleri ile mahkemece tayin edilen bilirkişi tarafından biçilen farkın, kar ve zararın tespiti sırasında göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Ferdi işletme sahipleri ise bu şekilde hesaplanan kazancı adlarına verecekleri yıllık gelir vergisi beyannamesinde ticari kazanç olarak beyan edeceklerdir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Yıllık Beyanname Verilmesi” başlıklı 92. maddesinde;

“Bir takvim yılına ait beyanname izleyen yılın Mart ayının onbeşinci günü akşamına kadar gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde, izleyen yılın Şubat ayının onbeşinci günü akşamına kadar, tam mükellefiyette vergiyi tarha yetkili vergi dairesine, dar mükellefiyette Türkiye’de vergi muhatabı mevcutsa onun Türkiye’de oturduğu yerin, Türkiye’de vergi muhatabı yoksa işyerinin, işyeri birden fazla ise bu işyerlerinden herhangi birisinin bulunduğu yer vergi dairesine verilir veya taahhütlü olarak posta ile gönderilir.” hükmü yer almaktadır. Buna göre, devir nedeniyle ferdi işletme sona ereceği için devir tarihine kadar olan döneme ait yıllık gelir vergisi beyannamesi ertesi yılın Mart ayının 15’inci günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilecektir.
Öte yandan, söz konusu ferdi işletme bilançosunun aktif ve pasifiyle bütün halinde limited şirkete devrolunması, devrolunan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen işletmenin ortaklarının şirketten devir bilançosuna göre hesaplanan özsermaye tutarında nama yazılı ortaklık payı alması durumunda bu devir nedeniyle değer artışı kazancı hesaplanmayacak ve vergileme yapılmayacaktır. Şahıs şirketinin ortaklarının, sermaye şirketinden, dönüşüm tarihi itibariyle düzenlenen bilançoya göre hesaplanan özsermayeden daha fazla ortaklık payı almamaları, yukarıda yer alan madde hükmü uyarınca vergi dışı tutulmalarının şartlarından biridir.
Öte yandan ilgili mahkemece devir kararının alındığı tarih ile limited şirketin hukuken tekemmül ettiği tarih itibariyle çıkarılacak bilanço kalemlerinin, kurulacak limited şirkete ayni sermaye olarak konularak aktif ve pasifiyle aynen geçirilmesi halinde, diğer bir ifadeyle şahıs firmasının bilançosundaki aktiflerin, değerlenmeksizin aynen yeni kurulacak şirkete ayni sermaye olarak konulması ve karşılığında nama yazılı pay alınması durumunda değer artışı kazancı oluşmayacaktır. Ancak, bilanço kalemlerinin Ticaret mahkemesince değerlendirilerek değer tespiti yapılması durumunda, tespit öncesi değerlerle tespit sonrası değerler arasındaki fark ve limited şirketin kuruluşuna kadarki dönemlerde oluşan karlar, gerçek kişi tarafından beyan edilecektir.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-c maddesine göre Gelir Vergisi Kanunu’nun 81. maddesinde belirtilen işlemler ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemlerinin KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.
Buna göre, ferdi işletmenin bilanço esasına göre defter tutması durumunda Gelir Vergisi Kanunu’nun 81. maddesi gereğince ferdi işletmenin kül halinde limited şirkete devredilmesi katma değer vergisine tabi olmayacaktır.
Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 229. maddesinde; ‘‘Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.’’
231/5. maddesinde; “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.”, 313. maddesinde; “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269. madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.”, 320. maddesinde de; “Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak hesaplanması için (1) rakamı mükellefçe uygulanan nispete bölünür. Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir.
Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir. Amortismanın her hangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz.” hükümleri yer almaktadır. Bu hükümlere göre, ferdi işletmenin aktif ve pasifi ile kurulacak bir limited şirkete devir olunması halinde devir kararının alındığı tarih ile limited şirketin hukuken tekemmül ettiği tarih arasında zorunlu olarak geçen süredeki faaliyet neticesinde doğan ticari kazanç şahıs şirketine ait olacağından bu süredeki faaliyetler için ve devir işlemi için fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca yeni kurulacak şirkete devir olunan iktisadi kıymetler yeni alınmış kabul edildiğinden bu kıymetler için 333 ve 339 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinden belirtilen süre ve oranlarda amortisman ayrılması gerekmektedir.

1- Mevzuat

1.1. Türk Ticaret Yasası Yönünden

Limited şirketler kurulurken, bir şahıs işletmesini devir alarak kurulabilirler. Bu durumda şahıs işletmesinin sahibi veya ortakları, limited şirkete işletmelerinin öz sermayesi kadar paya sahip olacaklardır. Şahıs işletmesinin sahipleri limited şirkette bu işletmenin öz sermayesinden daha fazla tutarda pay sahibi olabilirler ancak daha az miktarda pay sahibi olamazlar. Türk Ticaret Yasasının 404. maddesindeki hüküm bu bahis için de geçerli bulunmaktadır. Bu sebeple aynî sermaye karşılığında sahip olunacak hiseler iki yıl geçmedikçe başkasına devir edilemeyecektir.

1.2. Gelir Vergisi Yasası Yönünden

Gelir Vergisi Yasamızın 81/2 maddesi bu konuyu değişik yönden açıklık getirmekte olup, sözü edilen Yasa hükmüne göre bir şahıs işletmesinin bir sermaye şirketine vergilendirilmeden dönüşebilmesi için bilanço usulüne göre defter tutması gerekmektedir. Gelir Vergisi Yasasının konumuz ile ilgili olan Vergilendirilmeyecek Değer Artış Kazançları başlıklı 81. maddesi şu hükümleri taşımaktadır.

“Aşağıdaki yazılı hallerde değer artışı kazancı hesaplanmaz ve vergilendirilmez :

1. Ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, kanunî mirasçılar tarafından işletmenin faaliyetine devam olunması ve mirasçılar tarafından işletmeye dahil iktisadî kıymetlerin kayıtlı değerleriyle (bilanço esasına göre defter tutuluyorsa bilançonun aktif ve pasifiyle bütün halinde) aynen devir alınması.

2. Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devir alan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı alması (Bu ortaklık payını temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır.).

3. Kollektif ve adi komandit şirketlerin bu maddenin (2) numaralı bendinde yazılı şartlar dahilinde nev’i değiştirerek sermaye şirketi haline dönüşmesi (Kollektif ve adi komandit şirketlerin şekil değiştirerek anonim şirket haline dönüşmesi halinde şekil değiştiren kollektif ve adi komandit şirketlerin ortaklarının anonim şirketteki ortaklık paylarını gösteren hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır.)” Ferdi işletmelerin sermaye şirketlerine devir ve dönüşümleri, Gelir Vergisi Yasasının 81/2 maddesine tam uygun olarak yapıldığı taktirde değer artış kazancı hesaplanması yapılmayacak ve bu devir vergiden muaf olacaktır. Aksi takdirde, 81/2 maddeye aykırı olarak yapılacak devir işlemleri, Gelir Vergisi Yasası açısından vergiye tabi olacaktır. Bu işlemler neticesinde devir alınan ferdi işletme aktifi ve pasifi ile Limited Şirket içinde yok olduğundan, bu ferdi işletmenin borcu ve alacağı da Limited Şirkete geçmektedir.

1.3. Katma Değer Vergisi Yasası Yönünden

Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin Gelir Vergisi Yasasının 81/2 maddesine göre tüm aktif ve pasif ile birlikte bütün olarak bir sermaye şirketine devir edilmesi halinde bu devir Katma Değer Vergisi Yasasının 17/4 maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden istisna olmaktadır. Bu şartlara aykırı olarak yapılacak devir Katma Değer Vergisine tabi olacaktır. Katma Değer Vergisi Yasasının 17/4 maddesindeki istisna hükmünden yararlanabilmek için ferdi işletmenin aktif ve pasifiyle bütün halinde bir sermaye şirketine devri, Gelir Vergisi Yasasının 81/2 maddesinin öngördüğü şartlar dahilinde olmalıdır. Buna aykırı olarak yapılacak diğer bütün devirlerde Katma Değer Vergisi Yasası açısından vergi alınması ile karşılaşılacaktır.

Örneğin;

Ferdi bir işletmenin kapatılıp, elinde bulunan makinelerin tamamının veya bir kısmının yeni kurulan bir Limited Şirkete devredilmesi halinde istisna söz konusu olmayacak, makinalar gerçek satış bedelleri ile, gerçek satış bedeli söz konusu değil ise, Katma Değer Vergisi Yasasının 267. maddesinde gösterilen hükümler çerçevesinde makinelerin emsal bedeli üzerinden Katma Değer Vergisi alınacak ve bu devir ancak fatura kesmek şeklinde gerçekleştirilebilecektir. Fatura kesilmesi durumu olduğuna göre de devir olan makinelerin işletmede kayıtlı değerleri ile fatura bedelleri arasındaki farkın da Gelir Vergisine tabi olacağı açıktır.


2- Devir Alınacak Şahıs İşletmesinin Öz Sermayesinin Tespit Ettirilmesi
Devir alınacak şahıs işletmesinin öz sermayesinin tespiti için, işletmenin ticari ikametgahının bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesi’ne şahıs işletmesinin sahibi tarafından başvurulur. Ticaret mahkemesi, atayacağı bilirkişi vasıtası ile işletmenin öz sermayesinin tespitini yaptırır.

Bu durumda;

- Devir alınacak olan şahıs işletmesinin (Limited Şirkete Dönüşecek) öz sermayesini tespit eden mahkemenin bilirkişi atadığına ilişkin kararı,

- Bilirkişinin mahkeme tarafından tasdik edilen raporunun tarih ve numaraları anasözleşmeye yazılmalıdır.


3- Anasözleşmedeki Sermaye Maddesinin Tanzimi
Şahıs işletmesinin devir alınarak bir limited şirkete ortak olunması durumunda yeni oluşan limited şirketin ana sözleşmesinin sermaye maddesi sermaye koyan ortakların konumlarına göre değişik durumlar arz etmektedir.

a. Yeni şirketin sermayesinin tamamının, devir alınan şahıs işletmesi ortaklarının, bu şahıs işletmesindeki sermayesinden oluşması.

Bu durumda, yeni oluşturulan limited şirketin sermayesinin tamamı şahıs işletmesinden gelen ayni sermayeden meydana gelmektedir.

b. Yeni şirketin sermayesinin tamamının devir alınan şahıs işletmesi ortaklarının, bu işletmedeki paylarından ve buna ek olarak koyacakları nakdi veya ayni sermayeden oluşması.

Bu durumda yeni oluşturulan limited şirketteki payların oranı, devir alınan işletmedeki pay oranları üzerine işletme sahiplerinin ek olarak koyacakları nakdi veya ayni katkı ile meydana gelir.

c. Yeni şirketin sermayesinin bir kısmının, devir alınan şahıs işletmesi sahiplerinden, bir kısmının ise yeni gelecek ortakların koyacakları nakdi veya ayni sermayeden oluşması.

Bu durumda yeni oluşturulan limited şirketin sermayesi, devir alınan işletme sahiplerini sahip oldukları ayni sermaye payları ile dışarıdan yeni gelecek kişiler tarafından konulacak nakdi veya ayni sermayeden meydana gelir.

d. Yeni şirketin sermayesinin bir kısmının devir alınan şahıs işletmesi sahiplerinin sahip oldukları ayni sermaye paylarından ve gene bu kişilerin koyacakları ayni veya nakdi sermaye ile yeni gelecek ortakların koyacakları nakdi veya ayni sermayeden oluşması.Bu durumda, yeni oluşturulan limited şirketin sermayesi, devir alınan şahıs işletmesi sahiplerini sahip oldukları ayni sermaye paylarının yanına gene şahıs işletmesi sahiplerinin ek olarak koyacakları ayni veya nakdi sermayeden ve dışarıdan yeni gelecek kişiler tarafından konulacak nakdi veya ayni sermayeden meydana gelir.Örnek:
Bir şahıs işletmesinin devir alınarak bir limited şirkete ortak olunması ile ilgili örnek madde şu şekilde düzenlenmiştir.


Şartlar:
1. Şahıs işletmesi ortağı 10.000.- YTL sermaye ile devir olmaktadır. (A)

2. Şahıs işletmesi ortağı 2.000.- TL nakit (A)

3. Yeni Limited şirkete ayrıca dışarıdan gelen bir kişi (F) 3.000.- YTL nakit, bir kişi (G) ise 5.000.- YTL ayni sermaye getirmektedir. (Ortak F+G)

Örnek Anasözleşme Maddesi:
Şirketin sermayesi 20.000.- YTL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 25.- YTL kıymetinde 800 hisseye ayrılmıştır.

Bu sermaye aşağıdaki şekilde tamamen taahhüt edilmiştir.

1. Ortağın Adı ve Soyadı: A. Hisse Adedi: 480 Adet

Aynî Sermaye: 10.000.- YTL

Nakdi Sermaye: 2.000.- YTL

Toplam Sermaye: 12.000.- YTL

2. Ortağın Adı ve Soyadı: F. Hisse Adedi: 120 adet

Ayni Sermaye: Yok

Nakdi Sermaye: 3.000.- YTL

Toplam Sermaye: 3.000.- YTL

3. Ortağın Adı ve Soyadı: G. Hisse Adedi: 200 adet

Aynî Sermaye: 5.000,- YTL

Nakdi Sermaye: Yok

Toplam Sermaye: 5.000.- YTL

Bu sermayenin 5.000,- YTL’si nakit 15.000,- YTL’si ise ayni olarak karşılanmıştır. Nakdi sermayenin tamamı taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin 1/4’ü tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde, kalanı ise .../..../...., ...../..../.... tarihlerinde /tarihide ödenir. Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarih/tarihlerden önce istenebilir.

Aynî sermayenin 10.000,- YTL’lik kısmı Türk Ticaret Yasasının 303. maddesine göre bütün aktif ve pasifi ile birlikte devir alınan ………… Ticaret Sicili Memurluğu’nun ……………. sicil numarasında kayıtlı (A) ferdi işletmesinin öz varlığını teşkil etmiş olup, ferdi işletmenin öz varlığı …………. Asliye Ticaret Mahkemesinin …./…./…….. tarih ve ………./………. Esas ve ………./………. karar sayılı kararı ve .…/…./…… tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır.

Ayni sermayenin 5.000,- TL’lik kısmı ise Ortak G tarafından konulmuş olup değeri …………… Ticaret Mahkemesi’nin …../…../……./ tarihli ve ……../……… Esas ve ……../……… karar sayılı kararı ve …../…../…… tarihli bilirkişi raporu ile tespiti edilmiş bulunmakta olup, Türk Ticaret Yasası’nın 303. Maddesi’ne göre iş bu limited şirkete sermaye olarak konulmuştur.

Aynî sermaye karşılığında sahip olunulan paylar Türk Ticaret Yasası’nın 404. Maddesi hükümlerine göre şirketin kuruluşundan itibaren iki yıl geçmedikçe başkasına devir edilemez. Ferdi işletmenin bütün borç ve alacakları işbu limited şirket bünyesinde aynen devam edecektir.

Devir işlemlerinin hazırlanması;

Devreden ferdi işletmenin özvarlık tespiti için mahkemece bilirkişi incelemesi yapılması veya YMM raporu hazırlanması ve öz varlık tespitinin yapılması,
Kurulacak şirketin ana sözleşmesinin hazırlanması,
Sözleşmenin sermaye maddesine devir ile ilgili açıklamalar eklenmelidir,
Ana sözleşmenin imzalanması

Anasözleşmenin Noter Tarafından Onaylanması
Mahkeme’den bilirkişi raporunun alınmasından sonra hazırlanan ana sözleşme kurucu ortaklar tarafından noter’de imzalanacak ve bu ana sözleşme noter tarafından onaylanacaktır.Ticaret Sicili Memurluğu’na Müracaat

Müracaat Sırasında Şu Belgelerin Eklenmesi Gerekmektedir:
- Ticaret Sicili Memurluğu’na Hitaben Dilekçe (Sicil No Ve Ünvan Belirtilecek, Şirket Yetkilisi Tarafından İmzalanacak)

- 3 Adet Kurucuların imzaları noterce onaylanmış Anonim Şirket Anasözleşmesi
- Kuruluş Bildirim Formu (3 Nüsha)
- 2 Adet Yeni Ünvana Göre Hazırlanmış İmza Beyannamesi
- Yeni Giren Ortak var ise 2’şer Adet İkametgah Ve Nüfus Kayıt Sureti ile vergi numaraları
- Kurucuların arasında tüzel kişilerin bulunması durumunda; Tüzel kişilerin yetkili organlarınca alınmış iştirak kararlarının noter tasdikli bir örneği,
- 2 Adet devir olan Şahıs işletmesinin özvarlığının tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkemenin bilirkişi atama kararı,

Tescil ve İlan
Şirketin kuruluşu için Ticaret siciline baş vurulduğu zaman Ticaret Sicili memurluğu devir alınan şahıs işletmesinin kaydını silerek Limited Şirketin tescil’ini yapacak ve ana sözleşmeyi ilan için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine gönderecektir.


Vergi Dairesine Müracaat
Vergi Usul Yasasının İşe Başlamayı Bildirme başlıklı 153. Maddesi’ne 4884 sayılı Kanunun 12' nci maddesiyle eklenen ve 17.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren madde “ Ticaret sicili memurlukları, kurumlar vergisi mükellefi olup da Türk Ticaret Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca tescil için başvuran mükelleflerin başvuru evraklarının bir suretini ilgili vergi dairesine intikal ettirir. Bu mükelleflerin işe başlamayı bildirme yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılır. Bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen ticaret sicili memurları hakkında işe başlamanın zamanında bildirilmemesine ilişkin usulsüzlük cezası hükümleri uygulanır. “ hükmünü içermektedir. Ancak burada yeni bir şirketin kuruluşu ile beraber başka bir kuruluşunda kapatılması durumu bulunmaktadır. Bu sebeple tavsiyemiz Vergi Dairesine yapılacak müracaatın mükellefin bizzat kendisi tarafından ve bu işlemler için oluşan evrakların tümü ile açıklamalı bir şekilde Vergi Dairesine müracaat’ı yönündedir.
Vergi Usul Yasası 173 No.lu Tebliğde şirketlerin işe başlamalarının Vergi Dairesine bildirilmesi ile ilgili olarak şu ifade yer almaktadır.

“Ticaret Siciline Tescili müteakip tüzel kişilik kazanacak sermaye şirketleri, ticaret siciline kaydolmadan önce veya ticaret siciline kaydolmak üzere müracaat edildiği gün işe başlama bildiriminde bulunacaklardır.”

Getirilen bu hükümlere göre, şirketin kuruluşunda tescil için ticaret sicili memurluğuna başvurulduğu gün aynı zamanda bağlı bulunulacak Vergi Dairesine de başvuru yapılmalıdır.

Vergi Dairesine yapılacak bildirimin posta ile taahhütlü olarak gönderilmesi de mümkündür.

Bu takdirde bildirmenin postaya verildiği tarih vergi dairesine verilme günü kabul edildiğinden, en geç ticaret siciline müracaat edildiği gün, bildirimin postaya verilmesi gerekir. Yukarıda açıklanan yeni kurulan şirketin vergi dairesine müracaatı ile ilgili işlemler ile beraber kapanacak olan şahıs işletmesinin kapanışı ile ilgili olarak ta aynı müracaat ile vergi dairesine bilgi vermek ve şahıs işletmesini kapatmak yerinde olacaktır.

Vergi Usul Yasasının 168. maddesi işi bırakma bildiriminin, bildirilecek olayın vukuu tarihinden başlayarak bir ay içinde baş vurulmasını öngörmektedir.Ancak burada istisnai bir durum bulunmaktadır. Vergi dairesine verilecek belgeler içinde kapanacak olan şahıs işletmesi ile ilgili belgelerin yanısıra katılınan şirket ile ilgili belgeler de bulunacaktır. Vergi dairesi bu sayede kapanacak olan şahıs işletmesinin hangi şirkete katıldığını takip edebilecektir.Sosyal Sigortalar Kurumuna Müracaat
Ferdi işletmenin kapanışı ile ilgili işlemlerden sonra bağlı bulunulan Sosyal Sigortalar Kurumuna başvurularak, Sosyal Sigortalar Yasasının İşyerini Bildirme başlıklı 8. maddesinin son fıkrasındaki “Sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devrolunması veya intikal etmesi halinde de, yeni işveren bildirge vermekle yükümlüdür. Bu işlerde çalışan sigortalıların sigorta hak ve yükümleri devam eder.” hükümlere göre hareket edilir.Bağlı Bulunulan Meslek Odasına Müracaat
Ticaret Sicili Gazetesinde ilânlar yayımlandıktan sonra ferdi işletmenin bağlı bulunduğu meslek odasına Ticaret Sicili Gazetesi ile beraber müracaat edilerek, ferdi işletme ile ilgili kayıtların kapatılması sağlanır. Meslek odası kaydı kapatırken, ferdi işletmenin başka bir şirket içinde yok olduğu notunu alır.


Duran Varlıkların Tescili ile İlgili İşlemler
Ferdi işletmenin aktifinde tapu ve trafik sicili gibi sicillere tescili gerektiren nakil vasıtası, gayrimenkul gibi tescili gerektiren varlıklar var ise ilân gazetesi ile tescilin yapılacağı trafik ve tapu gibi yetkili devlet dairelerine müracaat edilerek yeni şirket adına gereken tesciller yaptırılmalıdır. Ayrıca limited şirkete devrolan ferdi bir işletmenin bilânçosunda yer alan ve devralan kurumun bilânçosuna nakledilen gayrimenkullerin mülkiyet devirleri yapılırken tapuda devralan şirket adına tescil edilmesi esnasında harç ödenmeyecektir.

Alacaklar ve Borçlar Karşısındaki Durum
Türk Ticaret Yasasının ilgili hükümleri ferdi işletmenin bütün borç ve alacaklarının yeni şirket tarafından üstlenileceğini hüküm altına almıştır. Bu hükme göre tescil işlemi gerçekleştiği andan itibaren ferdi işletmenin bütün borç ve alacağı yeni şirketin olmuştur.

Defterlerin Durumu
Ferdi işletmenin defterleri Vergi Yasalarındaki ve SSK Mevzuatındaki saklama hükümlerine göre 5 yıl muhafaza edilir. Yeni şirketin kullanacağı yasal defter şirketin tescil edildiği tarih itibariyle yeni olarak tasdik ettirilerek kullanmayı başlanılırMuhasebe İşlemleriDevir Alınacak Şahıs İşletmesinin Muhasebe İşlemleri:
Devir alınan ferdi işletmenin muhasebesinde, tescil tarihindeki hali ile sonuç hesapları çıkartılır. Kapama işlemleri yapılır. Kapanış ile oluşan bilanço yeni kurulan şirkete aynen devir olur.


Yeni Şirketteki Muhasebe İşlemleri
Yeni kurulan şirkete katılan ferdi işletme bütün varlığı ile gelmektedir. Konuya bu açıdan bakıldığında ferdi işletmenin bilançosu anasözleşmenin tecil ve ilân edildiği tarihteki durumu ile yeni şirkete aktif ve pasifi ile aynen uyumlanacaktır.
İlknur ÇAKIR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
15-10-2008 08:22 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: