Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

HİZMET İADE FATURASI
Konuyu Açan Kişi: abdullah73
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 6527

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
HİZMET İADE FATURASI
Yazar Mesaj
abdullah73
Kıdemli Üye
Mesajlar: 1,173
Tarih: Jul 2007
Üye no: 14
Nerden: Silopi-ŞIRNAK
Rep Puanı: 6
Mesaj: #1
HİZMET İADE FATURASI
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü
Usul MüdürlüğüSayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1-229-12373 02/08/2006*6024

Konu : ………………’nun iade faturası kesip kesmeyeceği hk.İlgi : Tarihsiz dilekçeniz.


İlgi dilekçenizde; ………………….Vergi Dairesi Müdürlüğünün mükellefi olduğunuzu, Nisan 2005 tarihi itibariyle ………ile genetik testler konusunda sözleşme yapıldığını, sözleşme gereği kurumunuza başvuran ………mensubu hastaların gerekli testlerinin yapılarak…….’ya fatura düzenlendiğini, daha sonra ise ………….Provizyon Merkezinde görev yapan hekimlerin faturaları incelediğini ve değişiklikler sonucunda (eksik ödeme vb)…….’nın iade faturası düzenlemeyerek tüm sağlık kuruluşları için sadece fatura edilen ve ödenen miktarları gösterir hesap dökümü verdiğini belirterek, fatura edilen tutar ile ödenen tutar arasında fark olması nedeniyle yapılacak işlemler hakkında görüşümüz sorulmaktadır.

Benzer bir konuda nedeniyle Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 06/07/2005 tarih ve B.07.1GİB.0.29.2921.222-575 sayılı yazıda;

“Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun 35 inci maddesinde, malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükelleflerin bunlar için borçlandıkları vergiyi, değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltebilecekleri hükme bağlanmıştır.

Buna göre, özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen faturalarda hizmet bedellerinde bir değişiklik olması halinde, değişikliğin gerçekleştiği dönem içinde Kanunun 35 inci maddesi kapsamında gerekli düzeltme işlemini yapmaları mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde fatura; satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır. Kanunun 231 inci maddesinin 5 numaralı bendinde de, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içinde düzenlenmemiş olan faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı, 232’nci maddesinde ise, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek, satın aldıkları emtia veya hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

Yukarıdaki Kanun hükümlerinden görüleceği üzere, fatura müşterinin borçlandığı gerçek meblağı gösterir. Mal teslimi veya hizmet ifasının tamamlandığı günden itibaren azami yedi gün içinde fatura düzenlenmesi gerekir. Sağlık hizmetinin sunulduğu anda hizmet tamamlanmıştır. Bu aşamada hizmet iadesi mümkün değildir. Hizmet iade edilemeyeceğine göre iade adı altında fatura da düzenlenemez.

Buna göre, sağlık hizmetinden yararlanan kamu kurum ve kuruluşlarının fatura bedelini herhangi bir şekilde düşük ya da reddedilen miktar kadar ödemesi durumunda, ödenmeyen kısmın faturayı düzenleyen tarafından hasılattan çıkarılması, Vergi Usul Kanununun alacaklarda amortisman (şüpheli alacaklar veya değersiz alacaklar) hükümlerine göre mümkün bulunmaktadır.

Söz konusu işlemin tevsiki ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarının ödemeyi yaptığına dair düzenlenen belgenin, Vergi Usul Kanununun 227’nci maddesinde yer alan hüküm uyarınca kayıtların tevsikinde geçerli bir belge olarak kabul edilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.” denilmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

………………….
Grup Müdür V.

REFERANS

[Resim: 77220132xu7ny7fr6.gif]
03-08-2007 11:57 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: