Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

İndirimli oranda vergiye tabi malların hk Uygulma Tamimi
Konuyu Açan Kişi: Y.ERCAN
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 1609

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
İndirimli oranda vergiye tabi malların hk Uygulma Tamimi
Yazar Mesaj
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #1
İndirimli oranda vergiye tabi malların hk Uygulma Tamimi
T.C. GELiR iDARESi BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü) Say:KDV.MUK.B.07.1.GĠB.4.34.17.01.35.25-38403 04.12.2009*12271
Konu : İndirimli oranda vergiye tabi malların hk.
UYGULAMA TAMİMİ
NO: KDV-2009/163
3065 Sayılı Katma Değer (KDV) Kanunu‘nun 1/1.maddesinde; Türkiye‘de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV‘ye tabi olduğu,
10 Maddesinin (a) bendinde; vergiyi doğrudan olayın mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, (b) bendinde; Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında meydana geldiği
29/2.maddesinde; Bir vergilendirme döneminde indirilecek KDV toplamının, mükellefin vergiye tabi işlemleri dosyasıyla hesaplanan KDV toplamından fazla olduğu taktirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunacağı ve iade edilemeyeceği, şu kadar ki,28.madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan verginin, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayenin %51‘i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödeneceği, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla naklen veya mükellefin yukarıda sayılan borçlarına mahsuben iade edileceği, Bakanlar Kurulunun, ergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, iade hakkını kısmen veya tamamen ya da amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen KDV ile sınırlı olmak üzere kaldırmaya;Maliye Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkili olduğu,
35.maddesinde ise; malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellefin bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işleme muhatap olan mükellefin ise, indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin meydana geldiği dönem içinde düzelteceği, şu kadarki; iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesinin şart olduğu,
Hükümleri yer almıştır.
Öte yandan, indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV alacaklarının nakden veya mahsuben iadesine ilişkin usul ve esaslar 74, 76, 85, 99, 101, 105 ve 106 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ve 41 No.lu KDV Sirküleri ile belirlenmiştir.
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde mükelleflerin indirimli oranda verginin tabi teslimleri ile ilgili yüklendikleri ve işlemin gerçekleştiği dönemde indirim yoluyla gideremedikleri verginin yılı içerisinde mahsuben, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmının ise izleyen yılda nakden veya mahsuben iadesinin talep edilmesi mümkün bulunmaktadır.
Diğer taraftan, satın alınan indirimli oranda vergiye tabi malların alıcıları tarafından satıcı firmaya iade edilmesi halinde, alıcı firmaların iade edilen mallara ilgili satıcı firma adına fatura düzenlemesi ve bu faturada satın alınan malın ait olduğu oranda KDV hesaplaması gerekir. Ancak satın alınan malların geri iadesinin işleminin satın aldığı vergilendirme döneminde yapılması halinde, faturanın iptal edilmesi suretiyle de işlemin düzeltmesi mümkün bulunmaktadır. Her iki halde de satışı yapıldıktan sonra geri iade edilen malların tekrar satılması durumunda fatura düzenlenmesi ve malın ait olduğu oranda KDV hesaplanarak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilip ödenmesi gerekir.
Buna göre;
Satışları 1-indirimli oranda vergiye tabi teslimlerle ilgili yüklenilen vergi henüz nakden veya mahsuben iade edilmeden, satılana indirimli oranda vergiye tabi malların alıcıları tarafından geri iade edilmesi halinde, iade edilecek KDV net satışlar üzerinden hesaplanacaktır.
2-Satılan malların geri iadesi mahsuben iadenin talep edildiği vergilendirme döneminde gerçekleşmiş olması halinde,indirimli oranda vergiye tabi teslim gerçekleşmesi sayılacağından iade edilecek KDV düzeltilerek net satışlar üzerinden yeniden hesaplanacaktır.
3-İndirimli oranda vergiye tabi malın alıcıları tarafından, bu mala ilişkin verginin nakden veya mahsuben iadesinden sonra geri iade edilmesi halinde, geri iade edilen mal için ait olduğu oranda vergi hesaplanması gerekmektedir. Bu durumda, satıcıya iade edilen vergi, alıcı tarafından malların geri iade edildiği dönemde hesaplanan vergi olarak beyan edileceğinden, iade tutarında bir değişikliğe sebebiyet vermeyecek olup, iade edilen tutarla ilgili düzeltme işlemi yapılmasına da gerek bulunmamaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
24-12-2010 04:10 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: