Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

İŞ KAZASI BİLDİRİMİ HAKKINDA
Konuyu Açan Kişi: ersin
Cevap Sayısı: 8
Görüntülenme Sayısı: 2484

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
İŞ KAZASI BİLDİRİMİ HAKKINDA
Yazar Mesaj
ersin
Registered
Default Avatar
Mesajlar: 20
Tarih: Jul 2007
Üye no: 21
Nerden: Bursa
Rep Puanı: 0
Mesaj: #1
İŞ KAZASI BİLDİRİMİ HAKKINDA
Merhaba,
İş kazalarının meydana geldiği tarihten itibaren işverenler 3 iş günü içersinde sosyal güvenlik kurumuna 2 iş günü içersinde de bölge çalışmaya yazılı olarak bildirmek durumundalar. İşlazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu (Ek:7) Her iki kurumada dilekçe ekinde bu aynı form mu gönderilecek yoksa bölge çalışma için farklı bir bildirim formu varmı.
08-09-2009 01:41 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #2
RE: İŞ KAZASI BİLDİRİMİ HAKKINDA
Yeni Dönemde İş Kazası Bildirim Yöntemi Nasıl Olacak?
4/a sigortalısı sigortalıların (Bugünün SSK sigortalıları),
Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklu sigortalıların,
Harp ve vazife malûllerinden 4/a sigortalısı olarak çalışan sigortalıların

İş kazası geçirmeleri hâlinde işverenleri tarafından,

3308 sayılı Kanuna göre çıraklar ve stajyerlerle Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin iş kazası geçirmesi durumunda eğitim veya staj gördükleri işyeri işverenleri tarafından,

Kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhâl, SGK’ya en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirilmesi gerekiyor.

Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinin iş kazası geçirmesi halinde işvereni tarafından kazanın olduğu ve ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki yerel kolluk kuvvetlerine derhâl, SGK’ya ise en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirilmesi gerekiyor.

Aksi durumda bu sigortalıların iş kazası geçirmeleri ve belirtilen sürelerde işverence bildirim yapılmaması durumunda, bildirimin SGK’ya yapıldığı tarihe kadar sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği SGK’ca işverenden tahsil edilecek.

Yine bu sigortalıların, işverenin kontrolü dışındaki yerlerde iş kazası geçirmeleri durumunda, iş kazası ile ilgili bilgi alınmasına engel olacak hâllerde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren bildirim süresi üç iş günü olarak kabul edilecek.

4/b sigortalılarının (Bugünün Bağ-Kur sigortalılarının) iş kazası geçirmeleri hâlinde, bir ayı geçmemek şartıyla kendisi tarafından geçirdiği iş kazasına ilişkin rahatsızlığının bildirimine engel olmadığı günden sonraki üç iş günü içinde iş kazası bildirimi yapması gerekiyor. İş kazası için bildirim yapmaya engel durumları varsa bu durumlarını hekim raporu ile veya varsa mücbir (zorlayıcı) sebep olayını belgelemeleri şart bulunuyor.

4/b sigortalılarının iş kazasını belirtilen sürede bildirilmemesi hâlinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için yapılacak geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecek. Bildirim tarihinden sonraki sürelere ait geçici iş göremezlik ödeneği ise ödenebilecek.

İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesini vermekle yükümlü olanlar e-sigorta ile SGK’ya bildirecek veya doğrudan ya da posta yoluyla da ilgili üniteye gönderebilecek. Ancak SGK kayıtlarına intikali bakımından taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yapılan bildirimlerde postaya veriliş tarihi esas alınırken, adi posta veya kargo ile yapılan bildirimlerde SGK kayıtlarına intikal tarihinin esas alınacağı unutulmamalı.

Şevket TEZEL

Sözcü/11.09.2008

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
08-09-2009 01:45 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #3
RE: İŞ KAZASI BİLDİRİMİ HAKKINDA
İŞ KAZALARINDA YAPILMASI GEREKEN İDARİ İŞLEMLER

1. İş kazasına uğrayan personel derhal gerekli sağlık yardımları yapılır.
2. İşyeri kaza raporu düzenlenir. Şahitlerin ifadesi alınır.
3. Kaza jandarma veya polise derhal bildirilir.
4. Kaza ilgili Sigorta İl / sigorta Müdürlüğüne vizite kağıdı ile en geç kazadan sonraki üç gün içinde bildirilir.
5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğüne bildirim formu ile en geç üç iş günü içinde haber verilir.
6. Kaza ile ilgili bir dosya hazırlanır. Evraklar burada muhafaza edilir. Dosyada ayrıca ;
- işçinin sigortalı işe giriş bildirgesi
- işe giriş sağlık raporu
- kaza tarihinden önceki dört aya ait ücret hesap pusulalarının sureti
- işçi çizelgesi
- eğitim belgesi ile diğer sertifikalar ve kişisel koruyucuları teslim belgeleri yer alır.
İŞ KAZASI BİLDİRİMİT.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
……………….SİGORTA / SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜNE
……………………İşyerimiz………………………………………………………………………adresinde
Kurulu olup müdürlüğünüzde,………………………………………….işyeri sicil numarası ile
tescillidir. İşyerimizde, …/…./…….. tarihinde saat ………... sıralarında bir iş kazası olmuş ve
…….…………………….. sicil numaralı işçimiz…….…………………………vefat etmiştir / yaralanmıştır.
Sigortalımızın tedavi işlemleri ……………………………………………hastanesinde
yapılmıştır / yapılmaktadır. Olayla ilgili düzenlenen iş kazası tutanağı ve kazalı işçiye ait vizite kağıdı ektedir.
Gereğini arz ederiz.
İşveren / İşveren Vekili
İmza Tarih Kaşe
İşyeri Adresi : ……………………………..
……………………………..
Telefonu : ……………………………..

İŞ KAZASI TUTANAĞI
KAZA GEÇİREN İŞÇİNİN


ADI SOYADI :
SİGORTA SİCİL NO :
BABA ADI :
DOĞUM YERİ :
DOĞUM TARİHİ :
GÖREVİ :
İŞE BAŞLAMA TARİHİ :
KAZA TARİH VE SAATİ :
KAZA TARİHİNDEKİ İŞÇİ SAYISI:
KAZA GÜNÜ İŞBAŞI SAATİ :
ADRESİ :
TELEFONU :
UZUV KAYBI : Vardır / Yoktur
KAZANIN NASIL OLDUĞU : (Kazanın nerede, ne zaman ve nasıl meydana geldiği açıklanacaktır. ) ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


Müdür/Ustabaşı Kazalı Tanık Tanık


Adı soyadı :

Görevi :

Adresi :

Telefonu :

İmza :

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
08-09-2009 01:47 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #4
RE: İŞ KAZASI BİLDİRİMİ HAKKINDA
İş Kazalarında Yapılacak Adli ve İdari İşlemler

Bir iş kazasında işverenin sorumluluğundan bahsedebilmek için iki şart aranabilir. Ilki işçinin kaza sırasında işverenin otoritesi altında bulunup bulunmadığıdır. Ikinci şart kazanın doğrudan doğruya veya dolaylı olarak işin yarattığı bir tehlike veya işverenin üstlendiği koruma borcuna aykıırı davranış sonucu olması şartınını bulunmasıdır.

Diğer sorumluluk hallerinde olduğu gibi tehlike sorumluluğunda da 3 halde illiyet bağı kesilebilir.
Bunlar;

A- Mücbir sebep: Bu husus sorumlunun faaliyet ve işletmesi dışında oluşan kesin ve kaçınılmaz olarak olayın meydana gelmesini etkileyen o an için karşı konulması mümkün olmayan olaylarıdır. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus işverenin kendi kusuru ile işçisinin mücbir sebep teşkil eden olaya maruz bırakmasıdır ki bu halde mücbir sebepten işveren istifade edemeyecektir.

B- Zarar görenin ağır kusuru: İlliyet bağını kesen bu sebepten zarar gören işçinin bizzat kendi davranışıdır. Işçinin kusuru illiyet bağını tam kesmiş ise ağır kusurdan söz edilebilir. Işçi işin ifası sırasında kendisinden beklenen en temel basit ve mutad özeni göstermemiş ise onun bu davranışı işverenin sorumluluğunun kalkmasına teşkil eder. Işçinin kusurlu davranışının illiyet bağını tam kesmediği halde ortak illiyetten bahsedilerek müterafik kusur ve tazminat indirimi konuları gündeme gelecektir.

C- Üçüncü şahsın ağır kusuru: Üçüncü şahsın ağır kusuru illiyet bağını kesebilecek yoğunlukta ise işverenin sorumluluğu kalkacaktır. Zira bu durumda işverenin işletme tehlikelerine karşı önlem alma borcu geri plana itilmekte ve üçüncü şahsın ağır kusuru zararı doğuran sebep olmaktadır.

İŞ KAZALARINDA İŞVERENİN KARŞILAŞABİLECEĞİ YAPTIRIMLAR

İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına uymayan işveren iş kanununun 'Ceza Hükümleri ' başlığı taşıyan 97-108 nci maddelerinde belirtilen cezalara muhatap olacaktır.

Bu cezalar idari nitelikte cezalar olup, uygulanması için kaza meydana gelmesi gerekmez.

Işverenin sağlık ve güvenlik tedbirlerine uymaması, suçun oluşması için kafidir.

Cezalar hayati tehlike arzeden noksanların bulunması halinde noksanlar giderilinceye kadar işin bir bölümünü durdurma veya kapatma şeklinde veya idari para cezaları şeklinde uygulanır.

Idari para cezaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürülüklerince verilir, bu cezalar mahalli Sulh Ceza Mahkemeleri nezdinde itiraz edilebilir. Mahkemece verilen cezalar kesindir.

Iş kazasının meydana gelmesi durumda ise, sorumlular Türk Ceza Kanununun 455-459 uncu maddeleri uyarınca cezalandırılırlar. Iş kazası sonucunda 10 günden daha az süreli hekim raporu alınmışsa takibi şikayete bağlı bir suç oluşmuştur. Kazaya uğrayan şahıs şikayetçi olmaz ise yasal işlem yapılmaz.

Meydana gelen iş kazalarının mahalli incelenmesi genellikle teknik nitelikteki bilirkişilerce yapılmakta, Cumhuriyet Başsavcıları suçun özelliğine ve niteliğine göre ilgili ceza mahkemesine dava açarak; sorumluların ' Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek'ten cezalandırmaları talep etmektedir.

Ceza hakimide olayı detaylarıyla inceleyerek; delilleri ve bilirkişi raporlarını değerlendirlmekte ve sonuçta sorumluları cezalandırmaktadır.

Iş kazası sonucunda işçini ölümü halinde varislerin ceza davasından ayrı olarak; iş mahkemesi nezninde maddi ve manevi tazminat davası açma hakları vardır. Görevli mahkeme konusunda; 5521 sayılı İş Mahkemeleri kanununun 5 inci maddesi "İş mahkemelerinde açılacak her davaya açıldığı tarihte dava olunan Türk Medeni kanunu gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme muteber sayılmaz" hükmüne göre davayı açan için iki tercih hakkı tanınmıştır.
1- İşçinin ikametgahının bulunduğu yer İş Mahkemesi
2- İşyerinin bulunduğu yer İş Mahkemesi
Hizmet akdinde bu iki tercihten hangisi belirtilmişse; belirtilen yer İş Mahkemesi, yetkili mahkemedir.

İŞ KAZASINDA İŞVERENCE YAPILACAK İDARİ İŞLEMLER

a- Kazaya uğrayan sigortalıya kurum sağlık tesislerince işe el konuluncaya kadar ( S.S.K sağlık tesislerine işyeri vizite kağıdı ile ulaştırılıncağı ana kadar) sağlık durumunun gerektirdiği sağlık yardımlarının (İşyeri doktoru işyerinde ise işyeri doktorunca, sağlık memuru varsa o an için yapılabilecek ilk müdahale) yapılır.

b- Görgü şahitlerinin ifadesi alınarak işverence 3 nüsha halinde olayın tafsilatlı bir şekilde tutanağa geçirilir. Tutanak işveren veya vekili ve görgü şahitlerince imzalanır.

c- Kazanın meydana geldiği yer zabıtasına (Jandarma veya Emniyet Birimleri ) derhal yazı ile bildirilir.

d- Sosyal Sigortalar Kurumu ilgili Sigorta Müdürlüğüne kaza anından itibaren en geç 2 gün içinde yazılı bildirimde bulunulur.(Bu bildirim Vizite kağıdı ile yapılır.)

e- Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili Bölge Müdürlüğüne kaza anından itibaren en geç 2 gün içinde yazılı bildirimde bulunulur.(Bu bildirim iş Kazası Bildirim Formu ile yapılır.)

f- Kurum Müfettişlerince soruşturmanın yapılacağı düşünülerek; işçinin fiilen işe başlamadan kendisinden alınan veya işyeri doktorunca tanzim edilen doktor raporu (iş ağır ve tehlikeli işe giriyorsa, akciğer grafisi ve kan grubu tespit edilmiş "Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir" raporu ) ve iş kazası anında işverence tutulmuş bulunan tutanağın bir nüshası ayrı bir dosyada dosyalanır.

g- İş kazası Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmiş ise Başsavcılıkça istenilen belgeler bir dosya halinde bu makama gönderilir.


İŞ KAZALARINDA YAPILACAK İDARİ VE ADLİ İŞLEMLER


Bir iş kazasında işverenin sorumluluğundan bahsedebilmek için iki şart aranabilir. Ilki işçinin kaza sırasında işverenin otoritesi altında bulunup bulunmadığıdır. Ikinci şart kazanın doğrudan doğruya veya dolaylı olarak işin yarattığı bir tehlike veya işverenin üstlendiği koruma borcuna aykıırı davranış sonucu olması şartınını bulunmasıdır.

Diğer sorumluluk hallerinde olduğu gibi tehlike sorumluluğunda da 3 halde illiyet bağı kesilebilir.
Bunlar;

A- Mücbir sebep: Bu husus sorumlunun faaliyet ve işletmesi dışında oluşan kesin ve kaçınılmaz olarak olayın meydana gelmesini etkileyen o an için karşı konulması mümkün olmayan olaylarıdır. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus işverenin kendi kusuru ile işçisinin mücbir sebep teşkil eden olaya maruz bırakmasıdır ki bu halde mücbir sebepten işveren istifade edemeyecektir.

B- Zarar görenin ağır kusuru: İlliyet bağını kesen bu sebepten zarar gören işçinin bizzat kendi davranışıdır. Işçinin kusuru illiyet bağını tam kesmiş ise ağır kusurdan söz edilebilir. Işçi işin ifası sırasında kendisinden beklenen en temel basit ve mutad özeni göstermemiş ise onun bu davranışı işverenin sorumluluğunun kalkmasına teşkil eder. Işçinin kusurlu davranışının illiyet bağını tam kesmediği halde ortak illiyetten bahsedilerek müterafik kusur ve tazminat indirimi konuları gündeme gelecektir.

C- Üçüncü şahsın ağır kusuru: Üçüncü şahsın ağır kusuru illiyet bağını kesebilecek yoğunlukta ise işverenin sorumluluğu kalkacaktır. Zira bu durumda işverenin işletme tehlikelerine karşı önlem alma borcu geri plana itilmekte ve üçüncü şahsın ağır kusuru zararı doğuran sebep olmaktadır.

İŞ KAZALARINDA İŞVERENİN KARŞILAŞABİLECEĞİ YAPTIRIMLAR

İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına uymayan işveren iş kanununun 'Ceza Hükümleri ' başlığı taşıyan 97-108 nci maddelerinde belirtilen cezalara muhatap olacaktır.

Bu cezalar idari nitelikte cezalar olup, uygulanması için kaza meydana gelmesi gerekmez.

Işverenin sağlık ve güvenlik tedbirlerine uymaması, suçun oluşması için kafidir.

Cezalar hayati tehlike arzeden noksanların bulunması halinde noksanlar giderilinceye kadar işin bir bölümünü durdurma veya kapatma şeklinde veya idari para cezaları şeklinde uygulanır.

Idari para cezaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürülüklerince verilir, bu cezalar mahalli Sulh Ceza Mahkemeleri nezdinde itiraz edilebilir. Mahkemece verilen cezalar kesindir.

Iş kazasının meydana gelmesi durumda ise, sorumlular Türk Ceza Kanununun 455-459 uncu maddeleri uyarınca cezalandırılırlar. Iş kazası sonucunda 10 günden daha az süreli hekim raporu alınmışsa takibi şikayete bağlı bir suç oluşmuştur. Kazaya uğrayan şahıs şikayetçi olmaz ise yasal işlem yapılmaz.

Meydana gelen iş kazalarının mahalli incelenmesi genellikle teknik nitelikteki bilirkişilerce yapılmakta, Cumhuriyet Başsavcıları suçun özelliğine ve niteliğine göre ilgili ceza mahkemesine dava açarak; sorumluların ' Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek'ten cezalandırmaları talep etmektedir.

Ceza hakimide olayı detaylarıyla inceleyerek; delilleri ve bilirkişi raporlarını değerlendirlmekte ve sonuçta sorumluları cezalandırmaktadır.

Iş kazası sonucunda işçini ölümü halinde varislerin ceza davasından ayrı olarak; iş mahkemesi nezninde maddi ve manevi tazminat davası açma hakları vardır. Görevli mahkeme konusunda; 5521 sayılı İş Mahkemeleri kanununun 5 inci maddesi "İş mahkemelerinde açılacak her davaya açıldığı tarihte dava olunan Türk Medeni kanunu gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme muteber sayılmaz" hükmüne göre davayı açan için iki tercih hakkı tanınmıştır.
1- İşçinin ikametgahının bulunduğu yer İş Mahkemesi
2- İşyerinin bulunduğu yer İş Mahkemesi
Hizmet akdinde bu iki tercihten hangisi belirtilmişse; belirtilen yer İş Mahkemesi, yetkili mahkemedir.

İŞ KAZASINDA İŞVERENCE YAPILACAK İDARİ İŞLEMLER

a- Kazaya uğrayan sigortalıya kurum sağlık tesislerince işe el konuluncaya kadar ( S.S.K sağlık tesislerine işyeri vizite kağıdı ile ulaştırılıncağı ana kadar) sağlık durumunun gerektirdiği sağlık yardımlarının (İşyeri doktoru işyerinde ise işyeri doktorunca, sağlık memuru varsa o an için yapılabilecek ilk müdahale) yapılır.

b- Görgü şahitlerinin ifadesi alınarak işverence 3 nüsha halinde olayın tafsilatlı bir şekilde tutanağa geçirilir. Tutanak işveren veya vekili ve görgü şahitlerince imzalanır.

c- Kazanın meydana geldiği yer zabıtasına (Jandarma veya Emniyet Birimleri ) derhal yazı ile bildirilir.

d- Sosyal Sigortalar Kurumu ilgili Sigorta Müdürlüğüne kaza anından itibaren en geç 2 gün içinde yazılı bildirimde bulunulur.(Bu bildirim Vizite kağıdı ile yapılır.)

e- Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili Bölge Müdürlüğüne kaza anından itibaren en geç 2 gün içinde yazılı bildirimde bulunulur.(Bu bildirim iş Kazası Bildirim Formu ile yapılır.)

f- Kurum Müfettişlerince soruşturmanın yapılacağı düşünülerek; işçinin fiilen işe başlamadan kendisinden alınan veya işyeri doktorunca tanzim edilen doktor raporu (iş ağır ve tehlikeli işe giriyorsa, akciğer grafisi ve kan grubu tespit edilmiş "Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir" raporu ) ve iş kazası anında işverence tutulmuş bulunan tutanağın bir nüshası ayrı bir dosyada dosyalanır.

g- İş kazası Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmiş ise Başsavcılıkça istenilen belgeler bir dosya halinde bu makama gönderilir.

Sosyal güvenlik reformu iş kazalarının bildirilmesinde neleri değiştiriyor?

27/10/2006 08:56:25

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK (Sorular-Cevaplar) / Resul Kurt

e-mail: info@ resulkurt.com http://www.resulkurt.com

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun teşkilat yapısını düzenleyen 5502 sayılı "Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu" ve bu kurumun uygulayacağı 5510 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu" ile ülkemizde gerçek anlamda "Sosyal güvenlik reformu" olarak nitelendirilebilecek olan yeni bir dönem başlamaktadır. Sosyal güvenlik reformunda işverenler yönünden önemli bir değişiklik de iş kazalarının bildirilmesi ve soruşturulmasında yapılmıştır. 5510 sayılı kanun esas olarak SSK mevzuatındaki uygulamaları esas alarak çıkarılmış ise de, bazı yeni düzenlemeler de getirilmiştir. Böylece SSK sigortalıları dışında, devlet memurları ve Bağ-Kur'luların da iş kazası yarımlarından tam anlamıyla yararlanabilmelerine ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştır.

Hangi olaylar iş kazası sayılacak?

5510 sayılı yasanın 13. maddesinde iş kazası;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olay olarak ifade edilmiştir. Bir kazanın iş kazası sayılması için yukarıda sayılan durumlardan en az birinin gerçekleşmesi sonucunda sigortalının bedence veya ruhça arızaya uğraması gerekmektedir.

İşveren tarafından sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere götürülüp getirilmeleri esnasında meydana gelen kazalarda iş kazası sayılmaktadır. Taşıma aracının işverene ait olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Başka bir kişiye ait araçla da taşıma işlemi yapılmış olabilir. Burada önemli olan, aracın işveren tarafından sigortalıların işyerine geliş gidişleri için tahsis edilmiş olmasıdır. Daha önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası'nın 11. maddesinde geçen "toplu olarak götürülüp getirme" ibaresi 5510 sayılı yasadan çıkarılmış ve toplu olarak götürülüp getirilme zorunluluğu kaldırılmıştır.

İş kazaları hangi sürelerde, nerelere bildirilecek

a) 4/(A) bendi kapsamında sigortalı sayılanların iş kazasının bildirimi (SSK eski sigortalıları)

İş kazası, 5510 sayılı kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalılar (SSK eski sigortalıları) ile ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu'nda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler, harp malûlleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'a göre aylıkları hesaplanarak ödenen veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlar, sosyal güvenlik destek primine tâbi olanlar ile Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin iş kazası geçirmeleri halinde işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Sosyal Güvenlik Kurumu'na da üç iş günü içinde,

b) 4/(B) bendi kapsamında sigortalı sayılan muhtarlar ile bağımsız çalışanların iş kazasının bildirimi (Bağ-Kur eski sigortalıları)

5510 sayılı kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan sigortalılar (Bağ-Kur eski sigortalıları) ile sosyal güvenlik destek primi ödeyerek kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında olan sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde; Sosyal Güvenlik Kurumu'na da kendisi, yakınları veya hak sahipleri tarafından bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirimine engel olmadığı günden sonraki üç iş günü içinde (bildirim yapmaya engel durumlarını hekim raporu ile belgelemeleri şarttır),

c) 4/© bendi kapsamındaki sigortalıların (memurların) iş kazasının bildirimi (TC Emekli Sandığı eski sigortalıları)

5510 sayılı kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının © bendinde sayılan sigortalıların (TC Emekli Sandığı eski sigortalıları) iş kazası geçirmeleri halinde ise; bunları çalıştıran işveren tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine veya kendi mevzuatına göre yetkili mercilere derhal ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na da en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde,

Bildirilmesi gerekmektedir. Yapılan düzenleme ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nda iş kazalarının iki gün olan bildirim süresi üç iş gününe çıkarılmıştır. Ayrıca, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar. İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin doğrudan ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. 4/b sigortalısı olarak adlandırılan Bağ-Kur eski sigortalarlarının uğradıkları kazanın ayrıca kolluk kuvvetlerine bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır.

5510 sayılı kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde, belirtilen sürelerde işverence bildirim yapılmaması durumunda, bildirim tarihine kadar sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği kurumca işverenden tahsil edilir.

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
08-09-2009 01:48 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ersin
Registered
Default Avatar
Mesajlar: 20
Tarih: Jul 2007
Üye no: 21
Nerden: Bursa
Rep Puanı: 0
Mesaj: #5
RE: İŞ KAZASI BİLDİRİMİ HAKKINDA
Bilgi için teşekkür ediyorum bu yazıyı daha önce okumuştum. Ancak ben detay da takıldım bu dilekçe ekinde sunulması gereken formlar hakkında bilgi verirseniz sevinirim
08-09-2009 01:49 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Mavilim
(Yönetici)
******
Mesajlar: 2,338
Tarih: Oct 2008
Üye no: 10255
Nerden: İşten
Rep Puanı: 40
Mesaj: #6
RE: İŞ KAZASI BİLDİRİMİ HAKKINDA
KARAKOL TUTANAĞI

İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ

HAZIRLANAN DOSYADA DA ;


- işçinin sigortalı işe giriş bildirgesi
- işe giriş sağlık raporu
- kaza tarihinden önceki dört aya ait ücret hesap pusulalarının sureti
- işçi çizelgesi
- eğitim belgesi ile diğer sertifikalar ve kişisel koruyucuları teslim belgeleri yer alır

Muhasebecilik işi kılıfına uydurmak değil;

İşin gereğini yapmaktır.
08-09-2009 01:59 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ersin
Registered
Default Avatar
Mesajlar: 20
Tarih: Jul 2007
Üye no: 21
Nerden: Bursa
Rep Puanı: 0
Mesaj: #7
RE: İŞ KAZASI BİLDİRİMİ HAKKINDA
Bilgilendirmeler için çok teşekkür ederim herkeze ama ufak bir detaydı sormak istediğim Smile Sosyal Sigorta kurumuna göndereceğim Ek - 7 den başka bölge çalışma için göndereceğim bir form varmı yoksa burayada aynı formu mu göndermeliyim ?
08-09-2009 02:12 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #8
RE: İŞ KAZASI BİLDİRİMİ HAKKINDA
bu iş kazası ıle ılgılı tum evrakları ıkı dosya hazırlayıp gereklı mercılere verın fazla evrakdan bır sorun cıkma z

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
08-09-2009 02:16 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ersin
Registered
Default Avatar
Mesajlar: 20
Tarih: Jul 2007
Üye no: 21
Nerden: Bursa
Rep Puanı: 0
Mesaj: #9
RE: İŞ KAZASI BİLDİRİMİ HAKKINDA
İlginize tekrar teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim herkese
08-09-2009 02:19 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: