Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

işveren tarafından işciye yapılan özel sağlık sigortası
Konuyu Açan Kişi: Hasan Güneş
Cevap Sayısı: 8
Görüntülenme Sayısı: 14903

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 1 Oy - 4 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
işveren tarafından işciye yapılan özel sağlık sigortası
Yazar Mesaj
Hasan Güneş
Registered
Default Avatar
Mesajlar: 28
Tarih: Feb 2010
Üye no: 26029
Nerden: istanbul
Rep Puanı: 0
Mesaj: #1
işveren tarafından işciye yapılan özel sağlık sigortası
Merhaba
daha önce özel sağlık sigortaları ile bordro yapmadım ve size sorularım var:internetde okudum ama yeterli gelmedi(bu yüzden sorum biraz fazla)

1)işveren tarafından işciye sağlanan özel sağlık sigortasında vergi açısından bürüt üçretin %5'i sgk açısından askari üçretin bürüt tutarının%30'unu dikkate almak kaydıyla,tek bir toplam bordromu yoksa iki ayrı bordro düzenlececek.yada iki ayrı bordro düzenlenip tek bir bordroda birleştirilecek.uygulama nasıl olmalı.

2)muhtasar beyannamede matrah bildiriminde kotlar bölümünde nornmalde işcileri 11 veya 12 nolu kotda gösteriyoruz.eğer bordro ayrı düzenlenecekse sağlık sigortalarını ayrı olarak 131/132 ve 133 nolu kotlardan birinde mi,yoksa hem normal üçret ve özel sağlığı 11 veya 12
nolu kotlarda toplu veya ayrımı göstereceğiz.eğer beyannamde ayrı gösterirsek her ne kadar da burada vegi ayağından bahsetsekde o zaman matrah bildirimi bölümündeki tutar askari üçretin altında kalır

3)gerci şu an vergi ayağından bahsetmemle birlikde sgk da aylık prim ve hizmet bildirgesinde sanırım bu her iki tutar bir düşünülerek siğorta
matrahı tek gösterilecek

4)yevmiye tahakkukunda normal tahakukundışında bir farklılık varmı.

5)sanırım muhtasarda herhangi bir mahsupluk veya tevfkifat olayı yok.

6)bir örnekle açıklar vede yevmiye kayıtlarıyla gösterirseniz sevinir
11-03-2010 05:03 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #2
RE: işveren tarafından işciye yapılan özel sağlık sigortası
Özel sigortalar için işveren tarafından yapılan ödemeler ücretin brüt tutarına dahil edilerek GVK’nun 41/1’nci maddesi uyarınca gider olarak dikkate alınacaktır.

Muhasebeleştirilmesi de ücret gibi olacaktır.

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
11-03-2010 05:49 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Hasan Güneş
Registered
Default Avatar
Mesajlar: 28
Tarih: Feb 2010
Üye no: 26029
Nerden: istanbul
Rep Puanı: 0
Mesaj: #3
RE: işveren tarafından işciye yapılan özel sağlık sigortası
başka arkadaşlardanda yanıt bekliyorum
12-03-2010 12:01 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #4
RE: işveren tarafından işciye yapılan özel sağlık sigortası
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATILMA PAYLARI VE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU VE BORDROLAŞTIRILMASI

Serkan BAŞAR

Vergi Departmanı, Müdür Yardımcısı
Mazars/Denge Denetim YMM A.Ş.

Lebib Yalkın, Haziran 2008

I- GİRİŞ

Ülkemizdeki sosyal güvenlik sisteminin yetersizliği ve kamu sağlık kuruluşlarının hizmet kalitelerinin düşük olmasının yanında hızla gelişen sigortacılık sektörüyle birlikte şahıslar için yapılan sağlık sigortası, yaşam sigortası, bireysel emeklilik gibi sigorta kollarının da hızla geliştiği görülmüştür. Kişiler geleceklerinde daha iyi şartlarda gelirler elde etmek amacıyla ya da daha iyi sağlık hizmeti alabilmek amacıyla sigorta primleri ödemekte bu nedenle de belli maliyetlere katlanmaktadırlar.

Günümüz çalışma hayatı şartlarına bakıldığında kişilerin bu tür sigorta ödemelerini kendileri yapabildikleri gibi bazı durumlarda da bu ödemelerin işverenler tarafından karşılanabildiği görülebilmektedir. Gelişen sigortacılık sektörüyle beraber vergi mevzuatımızda da bu konuyla ilgili bazı kolaylıklar sağlanmış bir anlamda hayat, ölüm, kaza gibi bazı sigortalarla, bireysel emeklilik sistemi desteklenmiştir.

Yazımızda yasal düzenlemeler çerçevesinde bu sigorta kollarının vergisel avantajları ve bunların bordrolarda nasıl gösterilebileceği örneklerle anlatılmaya çalışılacaktır.

II- YASAL DÜZENLEME

Özel sağlık sigorta prim tutarları ve bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarına ilişkin vergisel düzenlemeler 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılmıştır. Öncelikle bu kanunun 40. maddesinde, safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup anılan maddenin 9. bendinde, “İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları. (Gerek işverenler gerekse ücretliler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve vergi matrahının tespitinde dikkate alınan katkı paylarının toplamı bu Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde belirlenen oran ve haddi aşamaz.)” hükmüne yer verilmiştir.
Ayrıca aynı kanunun 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının, 4697 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle değiştirilen ve 07/10/2001 tarihinde yürürlüğe giren 3’üncü bendi kapsamında; “sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, ücretin safi tutarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.” denilmektedir.
Yine aynı bent hükmüne göre; indirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5’ini) ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.


Yukarıda sayılan kanun maddelerinin yanında bu konuyla ilgili uygulamanın nasıl yapılacağının örneklerle açıklandığı 3 Seri Numaralı Gelir Vergisi Sirküleri ve işverenler tarafından ücretliler adına ödenen katkı paylarının ticari kazancın tespitinde ne şekilde indirileceğini açıklayan 59 Seri Numaralı Gelir Vergisi Sirküleri de bu ödemelerin ne şekilde vergilendirileceğinin açıklanmasına yardımcı olmaktadır.

III- ÇALIŞANLAR TARAFINDAN ÖDENEN BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYLARI VE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI POLİÇELERİ

1) Vergisel Boyutu

Gelir Vergisi Kanunu’nun 63. maddesinde yapılan açıklamalara göre ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ücretin net değeri hesaplanırken indirim konusu yapılabilecektir. Ancak indirilecek tutar bireysel emeklilik katkı payları için ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin % 10’unu diğer şahıs sigortaları için ise brüt ücretin % 5’ini geçemeyecektir. Ayrıca bireysel emeklilik katkı payı ve sigorta poliçesinin birlikte olması durumunda toplam indirim oranı % 10’ nu geçemeyecek ve bu % 10 içersinde şahıs sigorta primleri için % 5’ lik kısım ayrıca aranacaktır. Bunun yanında bir takvim yılı içerisinde bireysel emeklilik ve diğer şahıs sigorta primleri ile ilgili olarak yapılabilecek indirim tutarı asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacaktır. Bu sınırlama yıllık bazda dikkate alınacak olup, yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelebilecek değişiklikler, indirim yapılacak tutarların hesabında dikkate alınacaktır.

Örneğin: Aylık brüt ücret 2.000,00 YTL olan bir kişi 75,00 YTL bireysel emeklilik katkı payı, 150,00 YTL şahıs sigorta primi ödemesi durumunda;

Brüt Ücret : 2.000,00 YTL Ödenen Bireysel Emeklilik : 75,00 YTL
Brüt Ücretin % 10’nu : 200,00 YTL Ödenen Şahıs Sig. Primi : 150,00 YTL
Brüt Ücretin % 5’ : 100,00 YTL

Bu kişinin gelir vergisi matrahında indirebileceği toplam tutar 75,00 YTL Bir. Em. Katkı Payı ve 100,00 YTL Şahıs Sig. Primidir. Görüldüğü brüt ücretinin % 10’nu 200,00 YTL olmasına rağmen bu kişi gelir vergisi matrahından toplamda 175,00 YTL indirebilmiştir. Çünkü bireysel emeklilik katkı payı % 10’ luk hakkı tamamlayamamış, şahıs sigorta poliçesine ödemiş olduğu tutar ise % 5’lik sınırın üzerinde kalmıştır.

Kısaca özetlemek gerekirse şahısların kendilerinin ödemiş oldukları bireysel emeklilik katkı payları ve şahıs sigorta primi ödemelerinin net ücret hesabı yapılırken gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılabilmesi aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

- Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması,

- Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait olması,

- Hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları,

- Bireysel emeklilik katkı payları için ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin % 10’nu,

- Şahıs sigorta primleri için ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin % 5’ i,

- Bireysel emeklilik katkı payları ve şahıs sigorta primlerinin beraber ödenmesi durumunda toplamda ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin % 10’u, ( toplam indirim içinde şahıs sigorta primleri için % 5’ lik sınır ayrıca aranır.)

- Bir yıl içinde indirilen bireysel emeklilik katkı payları ve şahıs sigorta primlerinin toplamı asgari ücretin brüt tutarının yıllık toplamını geçemez.

- Ödemelerin fiilen yapıldığının belgelendirilmesi gerekir.

2) Bordroda Gösterilmesi

Örnek 1: Aylık brüt ücreti 4.000,00 YTL olan bir kişi ocak ayı içersinde, bireysel emeklilik sistemine 460,00 YTL ödemiş ve ilgili ödeme makbuzunu işverene ibraz etmiştir. Bu çalışanın brüt ücretinin % 10’ u 400,00 YTL olduğu için gelir vergisi matrahından indirebileceği en yüksek tutar yine 400,00 YTL olacaktır.

Brüt SSK SSK İşsizlikSig. Gelir Vergisi Özel Hesaplanan Damga Net
Ücret Matrahı İşçi Payı İşçi Payı Matrahı İndirimler Gelir Vergisi Vergisi Ücret
İndirimli 4.000,00 3.954,60 553,64 39,55 3.406,81 400,00 451,02 24,00 2.931,79
İndirimsiz 4.000,00 3.954,60 553,64 39,55 3.406,81 511,02 24,00 2.871,79

Yukarıdaki bordroda görüldüğü üzere 460,00 YTL bireysel emeklilik katkı payı ödeyen bir kişi bu ödeme makbuzunu işverenine ibraz etmiş ve indirebilecek en yüksek tutar olan brüt ücretinin % 10’luk kısmını gelir vergisi hesaplamasından önce matrahtan düşülerek çalışanın net ücretinde artış sağlanmıştır. Çalışan ödediği bireysel emeklilik katkı payını işverene ibraz etmemiş olsa 2.871,79 YTL net ücret alacakken, bireysel emeklilik katkı payı ödemesini ibraz ettiği için 2.931,79 YTL net ücret elde etmiş ve net ücretinde 60,00 YTL artış olmuştur.

Örnek 2: Aylık brüt ücreti 9.000,00 YTL olan bir çalışan 2008 yılı başında bireysel emeklilik sistemine bir yıllık peşin 8.500,00 YTL ödemiş ve ödeme dekontunu işverenine ibraz etmiştir.

Burada iki önemli husus ortaya çıkmaktadır. Birincisi bir yıllık peşin olarak yapılan ödemenin aylık bordroda nasıl gösterileceği, ikinci ise yıllık ödemenin asgari ücretin yıllık toplamını aşmasıdır.

Öncelikle dönemsellik ilkesi gereği yıllık olarak ödenen 8.500,00 YTL’ nin bir yıl için ödenmiş olması nedeniyle bu tutarın 12’ ye (8.500,00/12 = 708,33 YTL) bölünerek aylık tutarın bulunması gerekir.
Daha sonraki aşamada yıllık indirim tutarının asgari ücretin yıllık toplamını geçmemesine dikkat edilmesi gerekir. Bu aşamada ise iki yöntem izlenebilir, bordro yapılırken istenirse aylık indirilebilecek tutar olan 708,33 YTL’ nin tamamı indirilebilir. Ancak 708,33 YTL’ nin tamamı indirilirse 10. aydan sonra indirimin yapılmaması gerekir. Çünkü 10. aydan sonra indirime devam edilmesi halinde asgari ücretin yıllık toplamı aşılacaktır. Bu nedenle ikinci yöntem olarak aylık indirim tutarı asgari ücretle sınırlandırılabilir. Böylece indirime 12 ay boyunca devam edilebilir ve asgari ücretin yıllık toplamı aşılmamış olur. Takip rahatlığı ve asgari ücretin yıllık toplamının geçilmesinin mümkün olmaması nedeniyle ikinci yöntemin kullanılması daha doğru gözükmektedir. Bu çalışana ait bordro ise aşağıdaki gibi olmalıdır.

Brüt SSK SSK İşsizlikSig. Gelir Vergisi Özel Hesaplanan Damga Net
Ücret Matrahı İşçi Payı İşçi Payı Matrahı İndirimler Gelir Vergisi Vergisi Ücret
İndirimli 9.000,00 3.954,60 553,64 39,55 8.406,81 608,40 1.169,76 54,00 7.183,05
İndirimsiz 9.000,00 3.954,60 553,64 39,55 8.406,81 1.291,36 54,00 7.061,45

Örnekte görüldüğü üzere, çalışan kendisinin ödemiş olduğu bireysel emeklilik katkı payı nedeniyle net ücretinde 121,60 YTL net ücret avantajı elde etmiştir.


IV- İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞANLAR İÇİN ÖDENEN BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYLARI VE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI POLİÇELERİ

Çalışanlar kendileri şahıs sigorta poliçesi ya da bireysel emeklilik katkı payları ödeyebildikleri gibi bazı işyerlerinde bu ödemeler işverenler tarafından da karşılanabilmektedir. Bu durumda yapılan ödemeler işçiye sağlanan bir nevi menfaat sayılır ve G.V.K.’nun 61. maddesi kapsamında, ödenen sigorta primleri net ücret olarak dikkate alınır ve gerekli brütleştirmelerin yapılarak SSK ve diğer vergi kesintilerinin yapılması gerekir.

1) Vergisel Boyutu

- Bireysel Emeklilik Katkı payları; Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin 9. bendinde, “İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları” nın safi kazancın tespitinde gider olarak kabul edilebileceği, ancak gider yazılabilecek tutarın aynı kanunun 63. maddesinde belirtilen % 10 ve % 5’lik sınırı geçemeyeceği aynı zamanda asgari ücretin yıllık toplamından fazla olamayacağı bildirilmiştir.

- Şahıs Sigorta Primleri; Yine Gelir Vergisi Kanunu’nun 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının 3’üncü bendi kapsamında ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, ücretin safi tutarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir denilmekte ve bu indirimlerde asgari ücretin yıllık toplamını aşmamak kaydıyla şahıs sigorta primleri için % 5, bireysek emeklilik katkı payları için % 10 ile sınırlıdır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus bireysel emeklilik katkı paylarının asgari ücretin yıllık toplamını geçmemek kaydıyla brüt ücretin % 10’ luk kısmının doğrudan gider yazılabileceğidir. Dolayısıyla bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları çalışanın ilgili ayda elde ettiği ücretin % 10’unu aşmadığı durumlarda çalışan için ödenen bireysel emeklilik katkı paylarının bordrolaştırılmasına gerek yoktur.

Şahıs sigorta primlerinde ise çalışan için ödenen prim brüt ücretinin % 5’in altında kalsa bile yapılan ödemenin net ücret sayılarak brütleştirilmesi gerekmektedir. Çünkü G.V.K.’nda şahıs sigorta primlerinin doğrudan gider yazılabileceğiyle ilgili bir hüküm bulunmadığı gibi aynı kanunun 61. maddesinde ayın ile sağlanan ve para ile ifade edilebilen her türlü menfaat ücret sayılmıştır. Bu nedenle işveren tarafından çalışanları adına ödenen şahıs sigorta primlerinin tutarı ne olursa olsun bordrolaştırılması gerekir.

Kısaca özetlemek işverenler tarafından çalışanlar için ödenen şahıs sigorta primlerinin tutarı ne olursa olsun, işverenler tarafından çalışanlar için ödenen bireysel emeklilik katkı paylarında ise brüt ücretin % 10’unu aşması durumunda ödenen primlerin bordrolaştırılması gerekir. Ayrıca bordrolaştırılan prim ödemeleri üzerinden G.V. K. 62. maddede belirtilen asgari ücretin % 5’lik ve % 10’luk kısmının gelir vergisinden istisna olduğu unutulmamalıdır.

2) SSK Boyutu

İşverenler tarafından çalışanlar için ödenen şahıs sigorta primlerinin ve bireysel emeklilik katkı paylarının ssk primine esas kazanç matrahına dâhil edilip edilmeyeceği tartışmalı bir konudur. SSK Sigorta işleri Genel Müdürlüğü 21.04.2005 tarih ve 230671 sayılı yazısı ile işverenlerce özel sağlık şirketlerine ödenen “özel sağlık sigortası” primlerinden ssk sigorta primlerinin kesilerek kurama ödenmesi gerektiğini belirtmiştir. Yargıtay ise kurumdan farklı olarak 506 Sayılı SSK Yasasının 77 maddesinin ikinci fıkrasında da belirtildiği üzere ayni yardımların sigorta primine esas kazancın matrahına dâhil edilmeyecek olması nedeniyle özel sağlık sigortası olarak yapılan ödemelerin sigorta primine esas kazançlara dâhil edilmemesi gerektiği yönünde kararlar vermiştir. Yargıtay’ın görüşünün SGK’ nun görüşünden farklı olmasına rağmen uygulamada mükelleflerin SGK ile sorun yaşamak istemeleri nedeniyle bireysel emeklilik katkı payları ve şahıs sigorta primleri ödemlerini sigorta primine esas kazancın matrahına dâhil ettikleri görülmektedir.

3) Bordroda Gösterilmesi

İşverenler tarafından işçiler için ödenen şahıs sigorta primlerinin (tutarı ne olursa olsun) ve bireysel emeklilik katkı paylarının ( brüt ücretin % 10’nu aşması halinde) net ücret sayılarak bordrolaştırılması gerektiğini belirtmiştik. İşverenler tarafından ödenen primlerin nasıl bordrolaştırılacağı çoğu zaman karışıklığa yol açmakta bu nedenle ödenen sigorta primlerinin doğrudan gider kaydedilmesi tercih edilmektedir. Ancak ödenen sigorta primlerinin doğrudan gider yazılması hatalı bir uygulama olduğu gibi olası bir incelemede vergi ziyaı cezası kesilmesine de sebep olabilecektir. Aşağıdaki örneklerle işverenler tarafından işçiler için ödenen şahıs sigorta primlerinin ve bireysel emeklilik katkı paylarının nasıl bordrolaştırılması gerektiği konusunda yardımcı olmaya çalışacağız.

Örnek 1: X işletmesinde işveren tarafından çalışanlar adına bireysel emeklilik katkı payı ödenmektedir. Çalışanların brüt ücretleri ve adlarına ödenen bireysel emeklilik katkı payları aşağıdaki gibidir;
Brüt Ücret B.E.K. Payı
A Kişisi : 1.500,00 YTL 200,00 YTL
B Kişisi : 2.500,00 YTL 350,00 YTL
C Kişisi : 3.500,00 YTL 400,00 YTL

Bu işyerindeki çalışanlara ait bireysel emeklilik katkı payı dahil edilmemiş ücret bordrosu aşağıdaki gibi olmalıdır.

Brüt SSK SSK İşsizlikSig. GelirVergisi Hesaplanan Damga Net
Ücret Matrahı İşçi Payı İşçi Payı Matrahı Gelir Vergisi Vergisi Ücret
A 1.500,00 1.500,00 210,00 15,00 1.275,00 191,25 9,00 1.074,75
B 2.500,00 2.500,00 350,00 25,00 2.125,00 318,75 15,00 1.791,25
C 3.500,00 3.500,00 490,00 35,00 2.975,00 446,25 21,00 2.507,75


Bu işyerindeki çalışanlara ait bireysel emeklilik katkı payı dahil edilmiş ücret bordrosu ise aşağıdaki gibi olmalıdır.Brüt SSK SSK İşsizlik Sig. GelirVergisi Hesaplanan Damga Net
Ücret Matrahı İşçi Payı İşçi Payı Matrahı Gelir Vergisi Vergisi Ücret
A 1.746,92 1.746,92 244,57 17,47 1.333,82 200,07 10,48 1.274,33
B 2.934,66 2.934,66 410,85 29,35 2.242,68 336,40 17,61 2.140,45
C 3.983,90 3.983,90 557,75 39,84 3.033,82 455,07 23,90 2.907,34
Yukarıdaki bordroda bireysel emeklilik katkı paylarının brütleştirilmiş hali ve bu brüt rakamlar üzerinden yapılan kesintiler gözükmektedir. Bu bordroyu normal ücret bordrosu, vergili bireysel emeklilik bordrosu ve vergisiz bireysel emeklilik bordrosu olmak üzere 3’e ayırırsak hesaplamayı daha iyi anlayabiliriz.

Normal Ücret Bordrosu
Brüt SSK SSK İşsizlik Sig. Gelir Vergisi Hesaplanan Damga Net
Ücret Matrahı İşçi Payı İşçi Payı Matrahı Gelir Vergisi Vergisi Ücret
A 1.500,00 1.500,00 210,00 15,00 1.275,00 191,25 9,00 1.074,75
B 2.500,00 2.500,00 350,00 25,00 2.125,00 318,75 15,00 1.791,25
C 3.500,00 3.500,00 490,00 35,00 2.975,00 446,25 21,00 2.507,75

Vergili Bireysel Emeklilik Bordrosu
Brüt SSK SSK İşsizlik Sig. Gelir Vergisi Hesaplanan Damga Net
VERGİLİ Ücret Matrahı İşçi Payı İşçi Payı Matrahı Gelir Vergisi Vergisi Ücret
A 69,20 69,20 9,69 0,69 58,82 8,82 0,42 50,00
B 138,45 138,45 19,38 1,38 117,68 17,65 0,83 100,00
C 69,20 69,20 9,69 0,69 58,82 8,82 0,42 50,00


Vergisiz Bireysel Emeklilik Bordrosu
Brüt SSK SSK İşsizlik Sig. Gelir Vergisi Hesaplanan Damga Net
VERGİSİZ Ücret Matrahı İşçi Payı İşçi Payı Matrahı Gelir Vergisi Vergisi Ücret
A 177,72 177,72 24,88 1,78 1,07 150,00
B 296,21 296,21 41,47 2,96 1,78 250,00
C 414,70 414,70 58,06 4,15 2,49 350,00

Bu üç ayrı bordrodaki rakamların toplandığında ilk bordrodaki rakamlara ulaşıldığı görülecektir. Bordrolar üçe ayrılarak normal maaş ödemesi ayrıştırılmış, bireysel emeklilik ödemesi ise % 10’luk sınıra göre vergili ve vergisiz olmak üzere ikiye ayrılarak nasıl bir brütleştirme yapıldığı daha net görülebilmesi sağlanmıştır.

Yukarıdaki bordrolarda da görüldüğü üzere işveren tarafından çalışanlar için ödenen bireysel emeklilik katkı payları çalışanların brüt ücretlerinin % 10’unu geçtiği için bordrolaştırılması gerekmiş ve ödenen primler net ücret sayılarak % 10’luk sınırın altında kalanlar sadece damga vergisi ve SSK primleri kadar brütleştirilmiş, % 10’luk sınırı aşan ödemeler ise damga vergisi, gelir vergisi ve SSK primleri kadar brütleştirilmiştir. Aynı zamanda vergili ve vergisiz bireysel emeklilik bordrolarının net ücretler kısmına bakıldığında çalışan için ödenmiş olan bireysel emeklilik katkı payı tutarının toplamı görülebilmektedir.


V- İŞVEREN VE ÇALIŞAN TARAFINDAN AYRI AYRI BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYLARI VE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI POLİÇELERİNİN ÖDENMESİ DURUMU

Bazı durumlarda çalışanların kendi adlarına katkı payı ve şahıs sigorta primi öderken aynı zamanda işverenleri tarafından da çalışanlar adına katkı payları ve şahıs sigorta primi ödenmesi mümkündür. Bu durumda yukarıdaki sınırların (%5, %10) aşılması halinde öncelikle işverenin ödediği katkı payı veya primin ticari kazancın tespitinden indirilip indirilmeyeceği ya da çalışanın ödediği katkı payı veya primin ücret matrahından indirilip indirilmeyeceği 3 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri’nde de belirtildiği üzere taraflarca serbestçe belirlenecektir.

Örnek: Brüt ücreti 3.933,00 YTL olan A şahsı için işvereni tarafından 502,29 YTL Grup Sağlık Sigortası Primi ve 275,31 YTL Bireysel Emeklilik Katkı Payı ödenmektedir. Ayrıca çalışan A’ nın kendisinin ödemiş olduğu 88,64 YTL Özel Sağlık Sigortası ve 229,43 YTL Bireysel Emeklilik Katkı Payı bulunmaktadır. İşverenle çalışan arasındaki anlaşma gereği %5 ve %10’ luk sınır tespitinde öncelikle işverenin ödemiş olduğu Bireysel Emeklilik Katkı Payı ve Grup Sağlık Sigortası Primi dikkate alınacaktır. Bu durumda A çalışanı ile ilgili ücret bordrosu ve detayı aşağıdaki gibi olmalıdır.

Brüt SSK SSK İşsizlikSig. Gelir Vergisi Özel Hesaplanan Damga Net Net
Ücret Matrahı İşçi Payı İşçi Payı Matrahı İndirimler Gelir Vergisi Vergisi Sigorta Primleri Ücret
İndirimli 4.787,69 3.954,60 553,64 39,55 3.801,20 393,30 570,18 28,73 777,60 2.817,99
Yukarıdaki bordroda çalışanın çalışma karşılığı aldığı brüt ücretine işveren tarafından ödenen katkı payı ve sigorta primlerinin brüt tutarları eklenmiş, gelir vergisinin hesaplanmasında ise brüt ücretinin % 10’ u olan 393,30 YTL matrahtan indirilmiştir. Çalışanın net ücretine bakıldığında normal brüt ücretten hesaplananla, bireysel emeklilik ve sigorta primi eklenmiş brüt ücretten hesaplanan arasında herhangi bir değişiklik olmadığı görülmektedir. Bu bordronun detayı ise aşağıdaki bordrolarla açıklanabilecektir.

Normal Ücret Bordrosu

Brüt SSK SSK İşsizlik Sig. Gelir Vergisi Hesaplanan Damga Net
Ücret Matrahı İşçi Payı İşçi Payı Matrahı Gelir Vergisi Vergisi Ücret
A 3.933,00 3.933,00 550,62 39,33 3.343,05 501,46
23,60 2.817,99

Bireysel Emeklilik Bordrosu

Brüt SSK SSK İşsizlik Sig. Gelir Vergisi Hesaplanan Damga Net
Ücret Matrahı İşçi Payı İşçi Payı Matrahı Gelir Vergisi Vergisi Ücret
A 291,25 94,60 14,19
1,75 275,31

Grup Sağlık Sigortası Bordrosu

Brüt SSK SSK İşsizlik Sig. Gelir Vergisi Hesaplanan Damga Net
Ücret Matrahı İşçi Payı İşçi Payı Matrahı Gelir Vergisi Vergisi Ücret
A 563,44 21,60 3,02 0,22 363,55 54,53 3,38 502,29Serkan BAŞAR
Mazars/Denge, Vergi, Müdür Yardımcısı
SMMM


Ekli Dosya(lar)
.doc  bireysel.doc (Boyut: 180 KB / İndirme: 18)

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
12-03-2010 12:31 AM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Hasan Güneş
Registered
Default Avatar
Mesajlar: 28
Tarih: Feb 2010
Üye no: 26029
Nerden: istanbul
Rep Puanı: 0
Mesaj: #5
RE: işveren tarafından işciye yapılan özel sağlık sigortası
teşekürler,ama bunlar zaten internetden bende okumuşdum.genede teşekkür ederim
12-03-2010 12:52 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #6
RE: işveren tarafından işciye yapılan özel sağlık sigortası
Sigortalılara Yapılan Özel Sağlık, Hayat ve Emeklilik Sigortalarının Prim Tutarları Sigorta Primine Tabi Tutulması Gerekliliği Konusunda Henüz Bir Değişiklik Olmamıştır (2005/088)

Özet: 2005/066 sayılı bülteninimizde yer verildiği üzere, SSK'nın en son tarihli yazılı görüşleri, sigortalılara yapılan özel sağlık, hayat ve emeklilik sigortalarının prim tutarlarının sigorta primine tabi tutulması gerektiğini belirtiyordu. Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'ne verilen 12 Mayıs 2005 tarihli görüş ile SSK özel sağlık, hayat ve emeklilik sigortaları prim tutarlarının sigorta primine tabi tutulması gerektiği konusundaki görüşünü teyid etmiştir.

Aynı yazı ile, işverenler tarafından sigortalılar için ödenen özel sağlık sigortası primlerinin vergi uygulamasında olduğu gibi 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun uygulamasında da prime tabi tutulmaması yönünde yasal değişikliğe ilişkin çalışma yapılmakta olduğu belirtilmiştir.


Saygılarımızla

Not: Vergiportali.com bültenler bölümünden alınmıştır.

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
12-03-2010 01:54 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #7
RE: işveren tarafından işciye yapılan özel sağlık sigortası
ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI Sayın Üstat AHMET KIZIL hocanın benzer bir konudaki önerileri ;
Çalışanların Özel sağlık sigortası priminin çalışanlarca veya işverence ödenmesine göre gider kabul edilme ve vergileme değişmektedir. Çalışanlara ait Özel sağlık sigortası gider olarak yazılabilmektedir. Çalışanların kendileri, eşleri ve 18 yaşından küçük çocukları için yaptırdıkları sigorta poliçesi primleri gider olarak kabul edilebiliyor. Ancak sınırlamaları var. İşveren tarafından çalışanların sigortalanması durumunda bu çalışanlar için ek bir fayda sağladığından çalışanların ücretine ilave edilip vergiye tabi tutulması gerekiyor. Fakat bunu yaparken de brüt ücretlerinin % 5 i ne kadar olan prim tutarları ücretten düşülebiliyor. Bireysel emeklilikte bu oran %10. Ancak çalışanlar primlerini kendileri öderlerse primler ücrete ilave edilmeyip %5 veya %10 oranına kadar ücretlilerin matrahlarından düşülebilir. Düşme işlemi bordroda özel sigorta primleri için ek bir sütun açarak buraya yazabilirsiniz. Ücret matrahından düşülebilmesi için ödenmiş olma şartı var. Bordronun tahakkukunda ise: Çalışanların kendi ödemiş oldukları özel sağlık sigorta primleri brüt ücretin %5 ine kadar olan kısmı bordroda aynen SSK İşçi hissesi sütunu gibi ayrı bir sütunda gösterilip vergi matrahından düşülüyor ancak herhangi bir tahakkuk yapılmıyor. Sadece bir indirim unsuru olarak dikkate alınıyor. Eğer çalışanların özel sağlık sigortalarını işletmeniz ödüyorsa brüt ücrete ilave edeceksiniz ancak brüt ücretin %5 ine isabet eden kısmı yine ayrı bir sütunda indirim unsuru olarak alacaksınız. Size bu konuda YMM Sabri Arpaç'ın bir yazısını da ekliyorum:"ŞAHIS SİGORTA POLİÇELERİ İÇİN ÖDENEN PRİMLERİN GİDER OLARAK İNDİRİLMESİ
Gelir Vergisi Kanunu'nun 4697 sayılı Kanun'la değişmeden önceki hükme göre, şahıs sigorta primlerin gayrisafi ücret tutarından indirilebilmesi için:
1- Şahıs sigorta şirketlerine ödenen şahıs sigorta primlerinin, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait olması (1),
2- Sigorta şirketinin Türkiye'de kain ve merkezinin Türkiye'de olması,
3- Sigorta mukavelesinin bu nitelikteki şirketlerle yapılması,
4- Sigorta priminin ödenmiş olduğunun, sigorta şirketi tarafından verilen fatura veya makbuz asılları ile belgelendirilmesi,
5- Sigorta priminin ödendiği ayda elde edilen ücret üzerinden kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarına (Emekli Sandığı, Sosyal Sigorta Kurumu veya 506 sayılı Kanun'un geçici 20. maddesine göre kurulan özel emekli sandıklarına) hizmet erbabı hissesi olarak hesaplanan prim veya aidatın aylık tutarını aşmaması,
gerekmektedir.
Ancak, söz konusu maddenin 4697 sayılı Kanun'la değişik hükmüne göre, bireysel emeklilik sistemi dışında şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, "ödendiği ayda elde edilen ücretin %5'ini" ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacağı belirtilmiştir.
Bu hükme göre, şahıs sigorta şirketlerine ödenen şahıs sigorta primlerinin gider olarak indirilmesine esas olan ve yukarıda belirtilen şartlardan 1, 2, 3 ve 4. maddelerde yer alan şartlar 4697 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesi ile aynen devam etmekte olup, sadece hizmet erbabı hissesi olarak hesaplanan prim veya aidatın aylık tutarı yerine, elde edilen ücretin %5'i ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde değişiklik suretiyle indirilmesi esas tanınmıştır.
ÜCRETLİLER ADINA İŞVERENCE KARŞILANAN ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN ÇALIŞANLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
1- Çalışanların Ücretlerinden Kesilmek Suretiyle İşverence Ödenen Şahıs Sigorta Primleri
Şahıs sigorta primleri, sigorta şirketine hizmet erbabı tarafından doğrudan doğruya ödenmeyip, işverenler aracı kılınmak suretiyle hizmet erbabının ücretinden kesilerek ödenmesi halinde (grup sigortası gibi)
- Sigorta mukavelesinin bir örneğinin işverende bulunması,
- Bu mukavelede sigorta priminin ödeme dönemlerinin belirlenmesi,
- Bu dönemler için ödenecek prim tutarının belli edilmiş olması
şartlarıyla, ücretin vergi matrahının teyininde her bir kişi için ayrıca fatura veya makbuz aranmaksızın, indirim konusu yapılabilecektir.
2- Çalışanlar Adına İşverence Yatırılan Şahıs Sigorta Primlerinin Ücretliler Açısından Değerlendirilmesi
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 61. maddesine göre, hizmet erbabı adına işveren tarafından ödenen sigorta primleri, (grup, sağlık ve can sigortası primleri gibi) ücretliye sağlanan bir menfaat niteliğinde olduğundan, ücret olarak kabul edilmesi gerekir. Ancak, ücret olarak kabul edilen, brüt ücrete ilave edilecek söz konusu primler, aylık ücretin %5'ini aşmayan kısmı, ücretin safi tutarının tespitinde gayrisafi ücret tutarından indirilmesi gerekecektir.
ÜCRETLİLER ADINA İŞVERENCE YATIRILAN ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İŞLETME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gelir Vergisi Kanunu'nun (GVK) 40. maddesinin 1 numaralı bendinde, "Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel gelirler..."in safi kazancın tespit edilmesinde, ticari kazançtan indirileceği hükme bağlanmıştır. Genel giderler içerisinde personele yapılan ve ücret kapsamına giren ödemelerde yer almaktadır.
Bu çerçevede, hizmet erbabı adına işveren tarafından ödenen sigorta primleri, (grup, sağlık ve can sigortası primleri gibi) ücret olarak kabul edildiğine göre, GVK'nın 40. maddesinin 1 numaralı bendi uyarınca, ticari kazancın safi tutarının tespitinde, genel gider olarak dikkate alınması gerekir.
Bu durumda, işverenlerin ücretliler adına ödedikleri şahıs sigorta primleri, gerek ücretliler açısından vergi yönünde bir yük getirmemekte aksine avantaj sağlamaktadır.
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİNDE ÖDENEN KATKI PAYLARININ GİDER OLARAK İNDİRİLMESİ
Bireysel emeklilik sistemi için ödenen katkı paylarının, ücretin safi tutarının tespiti için gider olarak indirilmesine usul ve esaslar ile şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerin gider olarak indirilmesine ilişkin usul ve esaslar aynı olması nedeniyle, ayrıca burada değinilmemiştir. Ancak şahıs sigorta primlerinde indirim oranı brüt ücretin %5'i iken, bu oran bireysel emeklilik sisteminde ödenen katkı payında %10'dur.
Ayrıca, GVK'nın 4697 sayılı Kanun'la 40. maddesine ilave edilen 9 numaralı bent ile, işverenler tarafından, ücretliler adına ödenen katkı payları, belirtilen sınırlama kapsamında ticari kazancından tespitinde gider olarak indirilebilmesine imkan tanınmış ise de, şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primler de, yukarıda açıklandığı şekilde, GVK'nın 40. maddesinin 1 numaralı bendine göre gider olarak indirlebilecektir."
Selam ve sevgilerimle s.g.ö

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
12-03-2010 01:55 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #8
RE: işveren tarafından işciye yapılan özel sağlık sigortası
asgari ücret 729
729 un %30 u 217 tl
eğer aylık ödenen özel sağlık sigortası 217 tl den düşük ise yani diyelim 200 tl ise ssk olmayacak
ancak misal 300 tl ise 300-217=83 tl den ssk kesilecek
o zaman 83 tl yi net ücrete ekleyip brütleştiriyorsun ki ssk ya tabi olmuş oluyor
ödenen bu 300 tl nin işçinin brüt ücretinin %5 i diyelim 150 tl
o zaman işçi gelir vergisi matrahından 150 tl yi düşeceksin gelir vergisini kalan tutardan hesaplayacaksın
fakat ödenmemiş olan gelir vergisi işçinin net ücretine eklenmeyecek çünkü işveren ödemiştir sigortayı yani gelir vergisi indiriminden işveren faydalanır
muhtasarda sonuç çıkan gelir vergisi beyan edilir muhtasarda düşüm gösterilmez bordroda yapılır bu işlem
ve
tek bordro yapılır

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
12-03-2010 01:55 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #9
RE: işveren tarafından işciye yapılan özel sağlık sigortası
BORDRO da Özel Sağlık Sigortası Uygulaması01.10.2001 tarihi itibariyle kabul edilen yeni bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ve bu sistemden yapılacak ödemeler ile mevcut sigorta şirketlerine ödenen şahıs sigorta primleri, primlerden yapılacak ödemelerin vergilendirilmesi ve vergi matrahından indirilmesi konularındaki Gelir Vergisi kanunundaki mevcut düzenlemeler kaldırılarak 07.10.2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni düzenlemeler yapılmıştır.Eski Uygulama : (7.10.2001 tarihi öncesi yapılmış ve devam eden poliçelerin uygulaması için dökümanda "Eski uygulama" ifadesi kullanılmaktadır.)Bu uygulamada özel sigorta için uygulanacak vergi muafiyet belirlemesi, işçinin ilgili ayda ödeyeceği SSK işçi primi üzerinden yapılmaktadır.

Örnek : Maaş : 600.000.000 TL brüt
İlgili aydaki ssk işçi primi : 600.000.000 *%15 = 90.000.000 TL

Ödenen özel sigorta tutarı : 100.000.000

Vergiden muaf tutulacak özel sigorta tutarı : Özel Sigorta tutarı (100.000.000)>SSK İşçi primi (90.000.000) nedeniyle 90.000.000.-Yeni Uygulama : (7.10.2001 tarihinden itibaren yürürlüğe giren kanuna göre yapılan poliçeler

uygulaması için dökümanda "Yeni uygulama" ifadesi kullanılmaktadır.),4697 sayılı kanunla yapılan değişiklikler kısaca şöyle sıralanabilir ;

Şahıs sigorta prim ve ödemelerine ilave olarak bireysel emeklilik prim ve ödemeleri de sisteme ilave edilmiştir.
İndirimlerde esas alınan SSK primi ve devlet memuruna yapılan ödeme tutarları esası kaldırılarak ücretin belli bir yüzdesi ve asgari ücret limiti esası getirilmiştir.
3. 3. Sadece bireysel emeklilik için geçerli olmak üzere işveren katkısının ( ücret kabul edilemeksizin) gider yazılabilmesine olanak sağlanmıştır.

4. 4. Alınan aylık ve toptan ödemelerin ücret sayılmasından vazgeçilerek, menkul sermaye iradı olarak vergilendirebileceği belirtilmiştir.

5. 5. Devlete ait ya da SSK kanunun Geçici 20.maddesine göre kurulan emekli sandıklarıyla ilgili vergileme hükümleri ayrı maddelerde düzenlenmiştir.Bu değişikliklere göre ücretliler ;

Türkiye'de bir emeklilik şirketine yapmış oldukları bireysel emeklilik katkı payı ödemelerini.
Yine Türkiye'deki sigorta şirketlerine yapmış oldukları, kendilerine, eşine ve küçük çocuklarına ait şahıs sigorta primler ödemelerini
Gelir vergisi matrahlarından indirebileceklerdir. Ancak indirebilecekleri tutar ödemenin yapıldığı aydaki ücretlerinin ( brüt ) % 10'unu geçemeyecektir. Bu oran bireysel emeklilik dışındaki şahıs sigorta primleri için % 5 olarak uygulanacaktır.

Kanunda bu sınıra ilave olarak ikinci bir sınır daha öngörülmüştür. Buna göre % 10 ve/veya % 5 lik tutarların yıllık tutarları asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır.

Bireysel emeklilik ve şahıs sigorta primleri için öngörülen % 10 ve % 5 lik oranlar ayrı ayrı

uygulanmayacak, iki ödemenin de bulunması durumunda sınır % 10 u geçemeyecektir.Bu yasaya göre IK , BK ve BORDRO programlarımızda 7.10.2001 tarihinden sonra yürürlüğe giren kanun ile özel sigorta uygulamamız aşağıdaki gibidir.DİKKAT!1. 1. Kanunda belirtilen %5 veya %10 muafiyet tutarının belirlenmesinde dikkate alınacak tutar Brüt ödemeler toplamıdır. (Brüt maaş, ek ödemeler, ek mesailer v.b.)2. 2. Poliçe tarihlerine göre muafiyetler ilgili tarihlerde geçerli olan kanuna göre yapılacaktır. Şöyle ki bir personelin 7.10.2001 tarihinden devam eden bir poliçesi varsa bu poliçeye göre vergi muafiyeti SSK işçi kesintisi ile karşılaştırılarak hesaplanacaktır. Yine aynı personelin 7.10.2001 den sonra farklı bir poliçesi varsa bu poliçeye göre vergi muafiyet Brüt ödemeler toplamı * %5(veya 10) tutarı ile karşılaştırılıp hesaplanacaktır.3. 3. Hem eski hem yeni poliçelerin uygulanması durumunda; toplam vergi muafiyet tutarı yeni poliçenin türüne göre toplamda %5 ya da %10 sınırını geçemez.

ÖZEL SİGORTA UYGULAMASI İŞLEM ADIMLARI


IK 3.04.00 Gold Bordro 1.04.00 ve Bordro 1.03.00 sürümlerinden önce uygulanan ve program exe dosyası kısayolunda kullanılan NEW ve NEW ALL parametreleri kullanımı bu sürümlerle birlikte kaldırılmıştır. Bu kısayollar; puantaj hesaplamalarında vergi muaftiyet tutarının Brüt ücret (NEW) üzerinden ya da Brüt Ödemeler Toplamı (NEW ALL) üzerinden yapılacağını belirlemek için kullanılmaktaydı. Ancak kanunun değerlendirilmesi sonucunda vergi muafiyet tutarının Brüt Ödemeler Toplamı üzerinden yapılması kesinleşmiştir.Bu doğrultuda kullanılan özel sigorta türlerine göre uygulamalar aşağıda olduğu gibidir.

İşçi Bildirimi


İşçi Bildirimi : Personelin çalıştığı firmadan bağımsız olarak kurum dışında yaptırdığı poliçeleri ifade eder. Bu poliçelerin kuruma bildirilmesi sonucu yasal olarak ödeyeceği vergiden indirim yapılması sözkonusudur.


İşci Bildirimi İnsan Kaynakları ürünleri uygulamasında bir ek kesinti parametresi üzerinden işlem görür.Ek kesinti tanımında Özel Sigorta alanı "Evet" olarak belirlendiğinde, sigorta türü alanından poliçenin türünün seçilmesi gerekmektedir. Burada seçilen türe göre puantaj hesaplamalarında vergi muafiyetinin karşılaştırılacağı seçenek de belirlenmiş olur.


Şahıs Sigortası : Vergi muafiyet tutarı hesaplanırken brüt ödemeler toplamının %5'i ile özel sigorta tutarı karşılaştırılır. (7.10.2001 tarihinden sonra yapılan şahıs sigorta poliçelerinde(sağlık, hayat, eş çocuk için yapılan sağlık sigortaları vb.) kullanılır)Bireysel Emeklilik Sigortası : Vergi muafiyet tutarı hesaplanırken brüt ödemeler toplamının %10'i ile özel sigorta tutarı karşılaştırılır. (7.10.2001 tarihinden sonra yapılan bireysel emeklilik sigorta poliçelerinde kullanılır)Şahıs Sigortası(Eski) : Vergi muafiyet tutarı hesaplanırken işçinin ilgili aydaki ssk işçi primi ile özel sigorta tutarı karşılaştırılır. (7.10.2001 tarihinden önce yapılan özel sigorta poliçelerinde kullanılır)Ek kesinti tanımı yapıldıktan sonra firma çalışma parametrelerinde, çalışma parametrelerinde tanımladığımız ek kesinti seçilerek firmaya özel ek kesinti tanımı yapılmalıdır.


Bu parametrenin normal bir kesinti gibi maaş'tan düşmemesi için kurum çalışma parametrelerinde "İşveren Hissesi" %100 olarak belirlenmesi gerekir. Buradaki amaç; özel sigorta tutarını vergi muafiyeti olarak puantaj kartlarına yansıtmaktır.

Puantaj hesaplamalarında bu parametrenin kullanılabilmesi için özel sigorta uygulaması olan personelin sicil kartları /tabi olduğu ek kesintiler bölümünden ilgili parametre seçilmelidir.
İşçi Ödentisi


İşçi Ödentisi : Personelin çalıştığı kurum tarafından özel sigorta yaptırılması karşılığı maaşından kesinti yapılan özel sigorta uygulaması türüdür. Uygulamada özel sigorta tutarı maaştan kesinti olarak yapılacak, ayrıca doğan vergi muafiyeti de gelir vergisinden düşülecektir.
İK, BK ve Bordro'da İşçi Ödentisi de bir ek kesinti olarak tanımlanır.
Çalışma parametrelerinde İş Ödentisi için yeni bir ek kesinti tanımlanır. Bu ek kesintide Özel Sigorta alanı "Evet" olarak belirlenip Sigorta Türü seçilir.
Firma Çalışma Parametrelerinde bu ek kesinti tanımı seçilir.
İlgili personelin sicil kartları/tabi olduğu ek kesintiler bölümünden seçimi yapılır.İşveren Ödentisi (Kesilmeyecek)(Net)


İşveren Ödentisi (Kesilmeyecek) : İşverenin işçi adına üstlendiği özel sigorta poliçesini içermektedir. Kesilmeyecek ise işveren ödentisinden oluşan verginin işveren tarafınan üstlenileceğini belirtir.
Çalışma parametrelerinde İşv Ödentisi için yeni bir sosyal yardım tanımlanır. Bu sosyal yardımda Özel Sigorta alanı işaretlenip Sigorta Türü seçilir.
Sosyal Yardım tanımı yapıldıktan sonra firma çalışma parametrelerinde, çalışma parametrelerinde tanımladığımız sosyal yardım seçilerek firmaya özel sosyal yardım tanımı yapılmalıdır.
İK, BK ve BORDRO programlarımızda İşveren Ödentisi "Kesilmeyecek" sosyal yardım (ayni & net ) olarak tanımlanır. (Ayni : nakit seçeneğinin işaretli olmamasıdır. Yapılan yardımın personele parasal olarak nakit bir fayda sağlamamasını ifade eder.)
İşveren Ödentisi (Kesilecek)(Brüt)


İşveren Ödentisi (Kesilecek) : İşverenin işçi adına üstlendiği özel sigorta tutarını içermektedir. Kesilecek ise işveren ödentisinden oluşan verginin işçi tarafından karşılanacağını belirtir.
Çalışma parametrelerinde İşveren Ödentisi için yeni bir sosyal yardım tanımlanır. Bu sosyal yardımda da Özel Sigorta alanı işaretlenip Sigorta Türü seçilir.
Firma Çalışma Parametrelerinde bu sosyal yardım tanımı seçilir.
İK Bordro'da İşveren Ödentisi "Kesilecek" sosyal yardım (ayni & brüt ) olarak tanımlanmalıdır.


UYARI : Kanun Parametrelerinin diğer tabında bulunan, Asgari Ücret tutarları ve Özel Sigorta Kontrol oranları alanlarına bilgi girişi yapılmalıdır.

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
12-03-2010 01:56 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: