Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

İŞVERENLERİN İŞÇİLERİNİ SGK YA BİLDİRİM SÜRELERİ
Konuyu Açan Kişi: hust59®
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 13514

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
İŞVERENLERİN İŞÇİLERİNİ SGK YA BİLDİRİM SÜRELERİ
Yazar Mesaj
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,546
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #1
İŞVERENLERİN İŞÇİLERİNİ SGK YA BİLDİRİM SÜRELERİ
İŞVERENLERİN İŞÇİLERİNİ SGK’YA BİLDİRİM SÜRELERİ

Yazar:İsaKARAKAŞ*

KAYNAK : Yaklaşım / Ekim 2008 / Sayı: 190I.GİRİŞ

Bağ-Kur, T.C Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun Geçici 20. maddesine istinaden kurulmuş olan sandıklar 20.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5502 sayılı Kanun[1] ile yeni kurulan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı”na devredilerek tüzel kişilikleri ortadan kaldırılmıştır[2]. Bu bağlamda yeni kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu, devredilen söz konusu bütün kurumların sigortalılarını kapsamaktadır.

Kurumun uygulama kanunu olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu sistematiğinde bütün sigortalılar tek tip ve aynı statüde olmadıklarından bunların bildirilmesi ve tescilinde de bir takım farklılık arz etmektedir.

Bu yazımızda daha önceden SSK’lı, 5510 sayılı Kanunda ise (4/a)’lı diye tabir edilen kişilerin işe alınmaları halinde işverenlerince Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim süreleri irdelenmiştir.II. İŞÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ

Bir hizmet akdine (iş sözleşmesine) istinaden çalışan gerçek kişiye işçi denmektedir. Ülkemizde işçilerin sosyal güvenliğini sağlamak üzere primli sisteme üzerine kurulmuş olan ilk sosyal güvenlik kurumu 16.07.1945 tarihli 4992 sayılı Kanunla kurulan “İşçi Sigortaları İdaresi” dir. Değişik tarihlerde çıkarılan bir çok Sigorta kolları ile ilgili bütün kanunlar 17.07.1964 tarihinde kabul edilen ve 01.03.1965 tarihinde yürürlüğe giren 506 sayılı Kanun ile birleştirilmiş ve Kurumun yeni adı “Sosyal Sigortalar Kurumu” olmuştur.

SSK, esasen işçilerin (hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar) sosyal güvenliğini sağlamak üzere tesis edilmiş bir kurum iken zamanla çıkarılan özel kanunlarla işçi statüsünde yer almayan bir çok çalışan grubunu kapsamına almıştır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda da bu kişiler (4/a) ’lı olarak adlandırılmaktadır[3]


III. SİGORTALILARIN BİLDİRİLMESİ ŞEKLİ VE SÜRELER

İşçiler ile işçi gibi sigortalı kabul edilen (4/a) kapsamındaki sigortalıların 506 sayılı Kanun uygulamasında olduğu gibi kural olarak “sigortalılık başlangıç tarihinden önce” örneği ve şekli Kurumca belirlenen sigortalı işe giriş bildirgesi ile işverenleri tarafından Kuruma bildirmek zorundadır. Kural bu olmak birlikte kanun koyucu yapılan işin niteliği, faaliyete başlama tarihi ve işe fiilen başlamadan önce bildirmenin güçlüğü gibi halleri göz önünde bulundurarak bazı iş kollarında sigortalıların işe başlamadan sonra da bildirilmesine cevaz vermiştir. Belirtilen kuralın istisnaları aşağıda tek tek incelenmiştir.

A.SİGORTALILARIN “EN GEÇ ÇALIŞMAYA BAŞLATILDIĞI GÜN” İTİBARIYLA KURUMA BİLDİRİLMESİ MÜMKÜN OLAN İŞ KOLLARI

1.İnşaat İşyerleri

Sosyal güvenlik mevzuatında ayrı bir inşaat tanımlamasına gidilmemiştir. İnşaat işyeri deyiminin sadece bina inşaatı olarak anlamamak gerekmektedir. İnşaatı daha geniş anlamda ele almak gerekmektedir[4]. Bu bağlamda İnşaat işyeri kapsamına;

İnşaat işinden müstakilen yapılan badanacılık, yağlı boyacılık, binaların parke, muşamba veya ninolyon v.s. ile döşenmesi işleri,

Köprü, kanalizasyon, baraj, su regülatörü ve variyant su yolu, kuyu ve su işleri ile ilgili

inşaat ve tamiratı,

Dekovil ve tranvay yolu inşaat ve tamiratı,

Bina inşaatı ve tamiratı, bina yıkımı işleri,

Sıhhi tesisat, kalorifer, gaz su ve elektrik tesisatı (Bina içi tesisat),

İskele, liman, mendirek inşaat ve tamiratı ,

Demiryolu, tünel ve yeraltı tamiratı ve

Bina dışı elektrik, gaz, telgraf, telefon tesisatı ve havai hat payplayn inşaat, tamirat ve bakım işleri Yol, spor ve uçak alanları inşaatı, tamirat ve bakım işleri (Yol inşaatı ile ilgili variyant inşaatı dahil)

Girmektedir[5].

2.Balıkçılık İşyerleri

5510 sayılı Kanunda sadece “balıkçılık” işyerleri ibaresi yer aldığından deniz balıkçılığı, nehir ve göl balıkçılığı gibi ayrım yapılmaksızın tüm balıkçılık işyerlerinde çalışan sigortalıların en geç çalışmaya başlatıldıkları güne kadar Kuruma bildirilmesi mümkündür.

3.Tarım İşyerleri

5510 sayılı Kanunda sadece “tarım” işyerleri ibaresi yer almaktadır. Bu bağlamda kamu ve özel sektör ayrımı, işletme şekli veya tarımsal faaliyetin konusu yada yapılış şekli gibi ayrımların bir önemi bulunmamaktadır.

Kamu veya özel sektöre ait olup, işletme şekli ne olursa olsun, tamamen veya kısmen tarımsal üretim için yapılan açıkta veya cam muhafaza içindeki (Seralar) işler, kabuklu veya kabuksuz meyvecilik, tohum, sebze ve çiçek yetiştirme çay, kahve ve kauçuk tarlalarındaki işler, mısır tanelerini koçandan ayırma, ot balyalama, harman dövme ve bunlarla ilgili faaliyetler, kontrat esası üzerine yapılan her türlü ilaç serpme, mahsul toplama, meyve ambalajlama, ağaç budama, sulama sistemlerinin işletilmesi işlerine ilişkin işyerlerinde çalışan sigortalıların örneği ve şekli Kurumca belirlenen sigortalı işe giriş bildirgesi ile işverenleri tarafından en geç çalışmaya başlatıldıkları gün itibarıyla Kuruma bildirilmeleri mümkün bulunmaktadır.B.YENİ FAALİYETE BAŞLAYACAK İŞYERLERİNDE BİLDİRİM SÜRELERİ

Yeni faaliyete başlanması nedeniyle Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde faaliyetin konusu ne olursa olsun ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar sigortalıların örneği ve şekli Kurumca belirlenen sigortalı işe giriş bildirgesi Kuruma bildirilmeleri halinde yasal sürede Kuruma bildirilmiş sayılacaklardır.

C.YABANCI ÜLKELERE SEFER YAPAN ARAÇLARDA SEFER ANINDA İŞE ALINANLAR İÇİN BİLDİRİM SÜRELERİ

Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar da aynen yukarıda açıklanan Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlayanlar gibi çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar sigortalıların örneği ve şekli Kurumca belirlenen sigortalı işe giriş bildirgesi Kuruma bildirilmeleri halinde yasal sürede Kuruma bildirilmiş sayılacaklardır.D.KAMUDA ÇALIŞAN VE 4447 SAYILI KANUN KAPSAMINDA OLMAYAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLE KAMU İDARELERİNCE YURT DIŞI GÖREVDE ÇALIŞMAK ÜZERE İŞE ALINANLAR

Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanlar da çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde, örneği ve şekli Kurumca belirlenen sigortalı işe giriş bildirgesi Kuruma bildirilmeleri halinde yasal sürede Kuruma bildirilmiş sayılacaklardır.

IV. SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN KURUMA İNTİKALİNDE ESAS ALINACAK TARİH

Sigortalı işe giriş bildirgesinin elektronik ortamda Kuruma gönderilmesinin zorunlu olmadığı hallerde, bildirgenin kağıt ortamında verilmesi durumunda;

Sigortalı işe giriş bildirgesi elden verilmiş ise verildiği gün,

APS, iadeli taahhütlü veya taahhütlü olarak Kuruma gönderilmesi durumunda postaya verildiği gün,

Adi posta veya özel kargo yoluyla gönderilmesi halinde ise, Kuruma intikal ettiği tarih,

Dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

V.SONUÇ

Sosyal güvenlik reformunun uygulama kanunu olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda sigortalıların bildirim şekli ve süreler konusunda yeni esaslar getirilmesi yerine küçük değişikler dışında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda yer alan esaslar benimsenmiştir.

506 sayılı Kanunda yer alan “sigortalılık başlangıç tarihinden önce” işçilerin bildirilmesi kuralının istisnasını teşkil eden “inşaat” işlerine “tarım” ve “balıkçılık” iş kolları ilave edilmiştir. Ayrıca 506 s. kanunda yer almayan ancak Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinde yer alan yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanların bildirim süreleri de 5510 sayılı Kanunda hükme bağlandığı görülmektedir.

--------------------------------------------------------------------------------

( * ) Kamu Yönetimi Uzmanı, Prim Tahsilat Dairesi Bşk.lığı Şube Müdürü.

[1] RG: 20.5.2006/26173

[2] Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz, KARAKAŞ İsa -HANÇER Bekir, Tüm Yönleriyle Açıklamalı- Gerekçeli,

So rulu Cevaplı Sosyal Güvenlik Reformu, THK Basımevi, Ankara-2006.

[ 3] İsa KARAKAŞ, “Tam SGK’LI Sayılanlar” Yaklaşım Dergisi,Temmuz-2008,Sayı:187, e-Yaklaşım.

[4] Ali KARAKAŞ- İsa KARAKAŞ, Asgari İşçilik Uygulamaları,İhtilaflar ve Çözüm Yolları Adalet Yayınevi, Ankara-2007,II.Baskı.

[5] Bkz;Prim Tarifesi RG: 31/03/1981-17296

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
(Bu Mesaj 17-10-2008 10:39 PM değiştirilmiştir. Değiştiren : hust59®.)
17-10-2008 10:20 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: