Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

KDV İADELERİNDE RİSK ANALİZ MERKEZLİ YENİ İADE SİSTEMİ NELER GETİRİYOR?
Konuyu Açan Kişi: hust59®
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 3151

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
KDV İADELERİNDE RİSK ANALİZ MERKEZLİ YENİ İADE SİSTEMİ NELER GETİRİYOR?
Yazar Mesaj
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,540
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #1
KDV İADELERİNDE RİSK ANALİZ MERKEZLİ YENİ İADE SİSTEMİ NELER GETİRİYOR?
KDV İADELERİNDE RİSK ANALİZ MERKEZLİ YENİ İADE SİSTEMİ NELER GETİRİYOR?

BAŞLIKLI MAKALENİN YASAL TÜM HAKLARI

Yazar:Mustafa ALPASLAN (*) ' A AİT OLUP

E-Yaklaşım / Eylül 2011 / Sayı: 225' DE YAYINLANMIŞTIR


I- GİRİŞ
Bilindiği gibi, 6111 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Yasa hükümlerine göre 2006 ila 2009 takvim yılları için KDV ve kurumlar vergisi yönünden “matrah artırımı” yapan mükellefler özel esaslardan çıkabilmeleri için 115 Seri No.lu Genel Tebliğ hükümlerine göre bir takım prosedürleri yerine getirmeleri gerekir(1).
Diğer taraftan, Gelir İdaresi Başkanlığı KDV iade ve mahsup talepleri hakkında Merak Projesi adı altında 2011 yılından itibaren yeni bir uygulama başlatmıştır(2). Bu projeye göre Maliye Bakanlığı merkezde Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı risk analiz merkezi oluşturmuştur. Bu merkez Türkiye çapında bütün KDV iadelerini risk odaklı analiz edip, iade talep eden firmaların alt firmalarını 4 aşamaya kadar inip, sahte fatura kullanıp kullanmadığı yönünde araştırmaktadır. Araştırma sonucunda riskli mükelleflerin iade talepleri, fatura bazında riskli görülenlerin düzeltme yoluyla geri çekilmesi mükelleften istenilmektedir.
Öte yandan, KDV iade işlemlerinde, 84 Seri No.lu Genel Tebliğ ve daha sonra yürürlüğe giren diğer genel tebliğler ile uygulama yönlendirilmeye çalışılmıştır. 6111 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden hemen sonra Maliye Bakanlığı 115 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’ni yürürlüğe koymuştur(3). Bu genel tebliğ ile mükellefler özel esaslardan genel esaslara dönüş konusunda bazı kolaylıklar sağlandığı izlenimi yaratılmaya çalışılmıştır. Hemen belirtelim ki, bu genel tebliğden önce Maliye Bakanlığı evvelce 2010/2 sayılı KDV İç Genelgesi’ni kendi vergi dairelerine iç genelge yoluyla tebliğ etmiştir(4).
Mükellefler üzerinde oluşan temel algı 6111 sayılı Yasa’ya göre matrah artırımı yapmış olan mükelleflerin özel esaslara tabi ise matrah artırımı nedeniyle tahakkuk eden vergilerini ödemeleri durumunda hemen genel esaslara dönüş olanağı verilebilmektedir. Oysaki, 115 Seri No.lu KDV Genel Tebliği gereğince Aralık 2009 ve evvelki dönemlere ait olarak haklarında 84 Seri No.lu Genel Tebliği hükümlerine göre;
1- Naylon fatura kullanma fiili işleyenler,
2- Üst üste 2 dönem KDV beyannamesi vermeyenler,
3- Adresinde yapılan yoklamalarda bulunmayanlar,
4- Defter ve belgelerini inceleme elemanlarına veya vergi dairesine ibraz etmeyen mükellefler,
5- KDV Risk Analiz Merkezinde riskli mükellefler kategorisinde gösterilen mükellefler,
Özel esaslar kapsamında mütalaa edilerek 2006 ila 2009 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin 6111 sayılı Kanun’un 7 ve 9 maddeleri kapsamında KDV artırımında bulunan mükellefler arttırdıkları tutarların tümünü ödedikleri takdirde özel esaslardan çıkabilirler(5).
Diğer yandan özel esaslardan genel esaslara dönüşün tek çözüm yolu 6111 sayılı Kanun’dan faydalanmak, matrah artırmak ve arttırılan bu matrahları ödemek zorunludur. Bunun dışında risk içeren tutar kadar 6183 sayılı Yasa’da sayılan teminatlardan vergi dairesine gösterilmesi halinde de genel esaslara geçiş yolu bulunmaktadır.
Genel Tebliğ’in son bendinde ise, mükellefler kendileri hakkında olumsuz rapor ve tespit bulunmamakla birlikte alım yaptıkları veya daha alt safhalarla ilgili olumsuz rapor veya tespit bulunması nedeniyle 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliği (II/3) ve (II/4) bölümü gereğince özel esaslar uygulanan mükellefler, alım yaptıkları dönemleri içeren takvim yılı itibariyle KDV artırımında bulunmuş olmaları halinde genel esaslara dönebileceklerdir. Bu kapsamda olanlarda da genel esaslara dönüş tarihi olarak artırımda bulunulan tutarın tamamının ödendiği veya yukarıda belirtilen şekilde teminat gösterildiği tarih dikkate alınacaktır.
Diğer yandan, 84 No.lu KDV Genel Tebliği’nin II/1.5 bölümünde belirtildiği üzere mükellefler kendileri hakkında olumsuz tespit bulunması durumunda 2006 ila 2009 yılları için matrah artırımı yaparak özel esaslardan kurtulabileceklerdir. Ancak, mükelleflerin kendileri hakkında olumsuz tespit veya rapor bulunmamasına rağmen mal veya hizmete satın aldıkları birinci alt kademe veya daha aşağıdaki kademelerdeki olumsuz tespitlerden dolayı riskli mükellefler grubunda yer alabilirler. Kendisi hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunmayıp birinci veya daha alt safhadaki mükellefler hakkında rastlanılan olumsuz raporlar nedeniyle bu tutarlar için matrah artırımı yapılarak özel esaslardan genel esaslara çıkış mümkün bulunmaktadır(6).
Ayrıca, sırası gelmişken belirtelim ki aşağıdaki mükellefler özel esaslardan genel esaslara geçmeleri mümkün değildir. Çünkü, 115 Seri No.lu KDV Genel Tebliği uyarınca, 84 No.lu KDV Tebliği’nin; (II/2.1), (II/2.2), (II/2.3.1) ve (II/2.3.4) bölümlerine göre haklarında özel esaslar uygulananlardan KDV artırımında bulunabileceklerin ise artırımda bulunmaları genel esaslara dönüşlerini sağlamayacağı belirtilmiştir(7).
Buna göre;
1- Haklarında sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme raporu bulunan mükellefler, (söz konusu mükellefler 6111 sayılı Kanun’un 9. md. 6. bendi uyarınca matrah artırımında bulunamayacaklardır.)
2- Haklarında sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma raporu bulunanlar,
3- Haklarında sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği konusunda tespit bulunanlar, ( sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura düzenlemek)
4- İşletme kapasitesi ile iş hacmi arasında açık oransızlık bulunduğu saptananlar
özel esaslarda kalıp, genel esaslara dönüşleri mümkün olmayacaktır.
Alt firmalarla ilgili olumsuz tespitler yapılmadan ana firma ile ilgili iade işlemlerinin durdurulması konusunda yargıda dava açan mükellefler açtıkları davalarla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı 13.04.2010 tarih ve 2010/2 sayılı KDV İç Genelgesi kapsamındaki iade talepleri ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı almışlardır(7).
Sonuç olarak, KDV iadeleri de özel esaslardan genel esaslara geçiş uygulamaları 2011 yılında daha hassas bir sürece girmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığında oluşturulan KDV Risk Analiz Merkezi önemli çalışmalar yapmaktadır.

* Dr., SMMM
(1) Bkz. 22.04.2011 tarih ve 27913 sayılı Resmi Gazete.
(2) Risk odaklı Maliye Bakanlığının yeni KDV iade sistemi bkz. http://www.gib.gov.tr
(3) Ayrıntılı açıklamalar için Bkz. Zeki GÜNDÜZ, “Kara Listenin Sadece Adı mı (KİRA) Değişti?”, Dünya Gazetesi, 01.10.2010
(4) KDVİRA 13.04.2010 tarih ve 2010/2 sayılı İç Genelgesi.
(5) Bkz. 115 Seri No.lu KDV Genel Tebliği.
(6) İsmail DÜLGER, “KDV İadelerinde Özel Esaslardan Genel Esaslara Geçiş Uygulaması”, http://www.muhasebetr,.com, 20.06.2011
(7) Bkz. DÜLGER, “Konuyu örneklersek, (A-) Mükellefi hakkında 2009 ve önceki dönemlere ilişkin olarak olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunmamakta, ancak 2009 yılı içerisinde mal satın aldığı (B) alt firması hakkında SMİYB kullandığı konusunda olumsuz tespit bulunmaktadır.
Bu durumda (B) alt firmasının 2006-2007-2008-2009 veya ilgi dönem için KDV matrah artışı yaparak tahakkuk eden vergiyi ödemesi veya teminat göstermesi halinde (B) firması özel esaslara tabi tutulamayacağından,(A)firması da herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayacaktır. (B) firmasının matrah artışı yapmadığı durumda ise bu firmadan mal alımında bulunan ve hakkında herhangi bir olumsuz rapor veya tespit bulunmayan (A) firmasının 2006-2007-2008-2009 dönemleri için ya da mal alımını yaptığı dönem için KDV matrah artışı yapmış olması durumunda da (A) firması hakkında genel esaslara göre işlem yapılması gerekecektir. Aynı örneğimizde (B) firması hakkında SMİYB kullanma raporunun bulunması halinde ise söz konusu firma matrah artışı yapmış olsa bile özel esaslardan çıkamayacak, bu durumda (A) firması da ilgili dönem için matrah artışında bulunmamış ise özel esaslar uygulamasına tabi tutulacaktır.
Örneğimizdeki (A) firması hakkında SMİYB kullanma raporu var ise matrah artışında bulunsa bile özel esaslardan 115 seri numaralı genel tebliğ uyarınca çıkamayacaktır.”
(8) Ankara 6. Vergi Mahkemesi’nin, 03.06.2011 tarih ve E.2011/317 sayılı yürütmeyi durdurma kararıdır. Diğer yandan, Danıştay 3. Dairesi tarafından verilen 03.05.2011 tarih ve E.2011/1151, K. 2011/1507 sayılı Karar’da Danıştay kararı beklenmeden vergi mahkemesi kararına göre işlem yapılacağı gerekeceği karar altına alınmıştır. Aynı yönde verilmiş bir başka karar ise, Danıştay 9. Dairesi’nce tesis edilmiştir. 16.02.2011 tarih ve E.2010/331, K.2011/395 sayılı Karar. Keza yine, Danıştay 9. Dairesi tarafından verilen bir başka kararda da benzeri bir durum nedeniyle aynı istikamette karar verilmiştir. Karar tarihi 16.02.2011 tarih ve E.2010/1777, K.2011/393 sayılı Kararları.

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
01-10-2011 12:56 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: