Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

KDV siz tekne alımı
Konuyu Açan Kişi: hust59®
Cevap Sayısı: 5
Görüntülenme Sayısı: 6506

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
KDV siz tekne alımı
Yazar Mesaj
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,537
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #1
KDV siz tekne alımı
Hüseyin bey mrb

teşviksiz yurt içinden bir tekne alacağız.Bu tekneyi kDV ödemeden alabilirmiyiz.
3065 sayılı kanunun 13/ a maddesi halen yürürlüktemidir acaba.


Selam ve saygı ile[/i]

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
10-02-2010 03:27 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #2
RE: KDV siz tekne alımı
Tekne Alımında KDV İstisnası Uygulamasıİşletmemizin aktifinde kayıtlı gezi teknesini, yat işletmeciliği yapan bir firmaya satma durumumuz söz konusu. Tekne satışında KDV hesaplayacak mıyız?

M. D./BODRUMKatma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/a maddesine göre; faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere, bu araçların teslimi istisna kapsamında yer almaktadır. Ancak istisna uygulamasında araç sahibinin durumu ve aracın kullanım şekli önem arz etmektedir.

Araç, özel mülk olarak iktisap ediliyorsa, istisna söz konusu olmayacaktır. Araç işletme adına iktisap ediliyorsa, bu durumda aracın ne amaçla kullanılacağına bakılacaktır. İktisap edilen araç işletmenin genel ihtiyaçları için kullanılacak ise istisna uygulaması söz konusu olmayacak, aracın teslimi KDV’ye tabi olacaktır.

İşletmeye dahi araçlarda istisna uygulanabilmesi için, bu araçların ticari faaliyet çerçevesinde kiralanması veya bedel karşılığında taşıma hizmetlerinde kullanılması gerekir. Araç, bu amaçla kullanılmak üzere iktisap ediliyorsa, tesliminde istisna uygulanacaktır. Ancak istisna uygulanabilmesi için bu faaliyetlerle mutad ve sürekli olarak uğraşılıyor olması gerekmektedir.

Ayrıca, 48 seri no.lu KDV Genel Tebliği’ne göre, söz konusu araçları istisna kapsamında teslim almak isteyenlerin vergi dairesine başvurarak, işlemin istisna kapsamına girdiğine dair bir yazı alarak, noter onaylı bir örneğini teslimi yapanlara vermeleri gerekmektedir.

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
10-02-2010 03:35 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,537
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #3
RE: KDV siz tekne alımı
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İstanbul Defterdarlığı
Katma Değer Vergisi Gelir Müdürlüğü

TARİH : 06.03.2003
SAYI : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.1148
KONU : KDV Kanununun 13/a maddesi kapsamında teslim edilen perde ve perdeleri hareket ettiren motorların istisna kapsamında olup olmadığı hk.


... MÜDÜRLÜĞÜ’NE


İlgide kayıtlı yazınızda, daireniz mükelleflerinden ... sicil no.lu ... Ltd. Şti. hakkında ... dönemine ait YMM ...’ndan tarafından tanzim olunan ... tarih ... sayılı KDV İadesi Tasdik Raporu ve eklerinin tetkikinden;

Daireniz mükellefi ... Ltd. Ştİ. ... Vergi Dairesi ... numaralı mükellefi ... Ltd. Şti.’nin kendi adına deniz taşıma aracı imal ettirdiği ve bu aracın inşasında kullanılacak mal ve hizmetlerin firmaya teslimi Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/a maddesi uyarınca Katma Değer Vergisinden müstesna olduğuna dair ... tarih ... sayılı yazıya istinaden daireniz mükellefinin ... tarih ... sayılı satış faturası ile motor ve perde tesliminde bulunduğu ve bu belge kapsamında KDV tahsil edilmediği ve indirim yoluyla gideremediği KDV’nin iadesini talep ettiğini,

Daireniz mükellefinin teslim ettiği perdenin ve perdenin otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlayan motorların istisna kapsamında olup olmadığı hakkında YMM’den ... tarih ... sayılı yazınız ile bilgi istenildiği, YMM’nin ... tarih ... sayılı cevabi yazısında ise ... Müdürlüğü tarafından düzenlenen ... tarih ... sayılı yazıda

"deniz taşımacılığı (yatçılık) işiyle iştiğal etmekte olan adı geçenin iktisadi işletme olarak kullanılmak üzere bizzat imal edeceği yatın imal ve inşası ile ilgili olarak satın alacağı mal ve hizmetler için faturaları kendi adına düzenlemek ve imal edilecek yat için kullanılmak şartıyla herhangi bir ayrım yapılmaksızın istisna uygulanabilecektir."

şeklinde görüş bildirdiğini belirterek,

KDV Kanunu’nun 13/a maddesi uyarınca teslim edilen perde ve perdeleri hareket ettiren motorların istisna kapsamında olup olmadığı konusunda tereddüte düşüldüğünden Defterdarlığımızdan görüş sorulmaktadır.

Bilindiği üzere 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 4108 sayılı Kanunun 33.’üncü maddesiyle değişen 13/a maddesinde;

" Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflerle bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının yüzer tesis ve araçlarının teslimleri , bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler"

in katma değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Konuyla ilgili olarak yayımlanan 48 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin A/2–a bölümünde;

Araçların teslimi ile tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde; istisnanın uygulanabilmesi için teslim ve hizmetlerin, faaliyetleri sözü edilen araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere yapılmasının şart olduğu,

Buna göre, araçların özel mülk olarak iktisap edilmesi ve kullanılması halinde araçların teslimi ile tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde istisna uygulanmayacağı,

Araçların bir iktisadi işletme için iktisap edilmesi halinde ise mükellefin iştigal konusuna bağlı olarak aracın kullanım şekline bakılacaktır. Araç, işletme yöneticisi ve personelinin veya işletmesiyle ticari ilişkide bulunan alıcı ve satıcıların taşınması gibi amaçlarla kullanılıyor ise istisna uygulanmayacağı,

Buna mukabil araç, bedel karşılığı; yük ve yolcu taşımak, reklam hizmeti vermek ilaçlama yapmak v.b. faaliyetlerde bulunmak veya bu amaçlar için kiralanmak suretiyle kullanılıyorsa ve bu faaliyetler işletmenin asli iştigal konuları arasında yer alıyorsa istisna uygulanabileceği; ancak, bu faaliyetlerde mutad ve sürekli olarak uğraşılmasının şart olduğu; buna göre, iştigal konuları arasında gösterilseler bile bu faaliyetlerin hiç icra edilmemesi ya da arızi olarak icra edilmesi halinde, araçların tesliminde veya tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde katma değer vergisi uygulanacağı,

Yukarıda sözü edilen tebliğde de belirtildiği üzere, deniz, hava ve demiryolu taşıma aracı, yüzer tesis ve araçların tadili, bakım ve onarımında kullanılmak üzere gerek araçların sahipleri tarafından gerekse bu hizmetleri yapanlar tarafından satın alınacak veya ithal edilecek mal ve hizmetler genel esaslara göre katma değer vergisine tabi tutulacaktır. Mevcut bir geminin tadili, bakımı ve onarımında kullanılacak mal ve hizmetlerin tersane işletmesi veya geminin sahibi tarafından satın alınması veya yurt dışından ithali istisna kapsamına girmemektedir.

Ancak işletmenin asli iştigal konuları kapsamında mutad ve sürekli olarak işletilen araç için araç sahibi tarafından yapılan araçta hareket ettirici rol oynayan “ana motor” alımlarına istisna tatbik edilebilecektir.

Diğer taraftan, söz konusu araçların imal ve inşası ile ilgili mal ve hizmet alımlarında istisna uygulanabilmesi için imal ve inşa edenin gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olması yeterli olup, imal ve inşa ile ilgili mal ve hizmet faturalarının imal ve inşa eden adına düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu itibarla; malik sıfatı ile gemi inşa eden veya ettiren gerçek usulde katma değer vergisi mükelleflerinin, geminin inşası ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarında istisna uygulanabilecektir. Bir diğer ifade ile yapının malikine gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olması şartıyla, geminin imal ve inşasına ilişkin yapılacak her türlü mal teslimleri ve hizmet ifalarına, bağlı olduğu vergi dairesinden aldığı belgenin noter tasdikli örneğinin ibraz etmesi halinde mal ve hizmeti verenler tarafından istisna uygulanacaktır. Bu kapsamda yapılacak ana motor teslimleri de katma değer vergisinden istisna olacaktır.

Yine Tebliğin A/3 bölümünde, söz konusu araçları istisna kapsamında teslim almak veya tadil, bakım ve onarım yaptırmak isteyenler vergi dairesine başvurmak suretiyle işlemin istisna kapsamına girdiğine dair bir yazı alarak teslimi ya da tadil, bakım ve onarım hizmetini yapanlara noter onaylı bir örneğini verecekleri açıklanmıştır.

Benzer bir konu ile ilgili olarak Bakanlık Makamı’ndan alınan ... tarih ve ... sayılı yazıda;

...

" Aracın imalatı ile doğrudan ilgili alımların vergiden istisna olacağı tabiidir. Aracın imalatı ile ilgili olmamakla birlikte, verilen hizmetin gerekli kıldığı ve aracın imaline ait projede gerekli tesisatın kurulmasına imkan verecek şekilde yerleri belirlenen ve montajı zorunlu olan malların tesliminde de istisna uygulanacaktır."

denilmektedir.

Buna göre; daireniz mükellefinin teslim etmiş olduğu perde ve perdeleri hareket ettiren motorlor, verilen hizmetin gerekli kıldığı ve aracın imaline ait projede gerekli tesisatın kurulmasına imkan verecek şekilde yerleri belirlenen ve montajı zorunlu olan mallar kapsamında olduğunun tevsik edilmesi halinde Katma Değer Vergisi’nden istisna olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

--------------------------------------------------------------------------------

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
10-02-2010 03:39 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,537
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #4
RE: KDV siz tekne alımı
T.C.
DANIŞTAY
Dokuzuncu Daire
Esas No : 1998/252
Karar No : 1999/560
Tarih : 11.2.1999


DENİZ İŞLETMECİLİĞİ İLE UĞRAŞAN ŞİRKET ( Şirketin Aynı Faaliyette Bulunan Bir Başka Şirkete Yaptığı Yat Satışının KDV'den Müstesna Olması )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Deniz İşletmeciliği İle Uğraşan Şirketin Aynı Faaliyette Bulunan Bir Başka Şirkete Yaptığı Yat Satışının KDV'den Müstesna Olması )
YAT SATIŞI ( Deniz İşletmeciliği İle Uğraşan Şirketin Aynı Faaliyette Bulunan Bir Başka Şirkete Yaptığı Yat Satışının KDV'den Müstesna Olması )
ÖZET :

Faaliyet konusu deniz işletmeciliği olan yükümlü şirketin aynı faaliyette bulunan bir başka şirkete yaptığı yat satışı 3065 sayılı kanunun 13/a maddesi uyarınca katma değer vergisinden müstesnadır.

İstemin Özeti: Yat ve deniz araçları işletmeciliği yapan yükümlü şirketin aynı faaliyette bulunan bir şirkete yaptığı yat satışı sırasında katma değer vergisi tahsil etmediğinden bahisle tarh edilen ağır kusur cezalı katma değer vergisinin terkini istemiyle açılan davayı: 3065 sayılı Kanunun 13/a maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimlerinin bu araçların imal ve inşası ile ilgili alarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetlerin istisna kapsamı içinde olduğunun hükme bağlandığı, olayda davacı şirketin sahibi bulunduğu yatı ... Yatçılık ve Turizm hizmetleri Tic. Ltd. Şti'ne sattığı, satış sırasında katma değer vergisi tahsil edilmediği nedeniyle ağır kusur cezalı katma değer vergisi salındığının anlaşıldığı, gerek davacı şirketin gerekse yatı satın alan şirketin faaliyet konusunun, yasanın aradığı şekilde yat ve deniz araçları işletmeciliği olduğunun sabit olduğu, yatı satın alan şirketin bu konudaki belgeyi satış işleminin yapıldığı 3.10.1996 tarihinde değil de 24.1.1997 tarihinde ... Vergi Dairesinden almak suretiyle ibraz ettiğinin görüldüğü, yükümlü şirketin yaptığı işlem, yasanın aradığı istisna şartlarını taşıdığından cezalı tarhiyatın yerinde olmadığı gerekçesiyle kabul ederek cezalı tarhiyatı terkin eden Aydın Vergi Mahkemesinin 13.10.1997 tarih ve K:1997/408 sayılı kararının; 48 nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ hükümlerine uygun işlem yapmayan yükümlü şirket adına yapılan cezalı tarhiyatın yasal olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Savcı Cavit Zeybek'in Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp vergi mahkemesince verilen kararı dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemiştir.

Açıklanan nedenle temyiz isteminin reddi ile vergi mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Tetkik Hakimi Demet Ünal'ın Düşüncesi : İleri sürülen iddialar vergi mahkemesi kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:


KARAR :

Temyiz edilen Aydın Vergi Mahkemesinin 13.10.1997 tarih ve 1997/408 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisinin bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine, anılan mahkeme kararının onanmasına 11.2.1999 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
10-02-2010 03:49 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,537
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #5
RE: KDV siz tekne alımı
T.C.
DANIŞTAY
Dokuzuncu Daire
Esas No : 1998/00252
Karar No : 1999/00560


Hizmetlerin İstisna Kapsamında Olması

ÖZET: Faaliyet konusu deniz işletmeciliği olan yükümlü şirketin aynı faaliyette bulunan bir başka şirkete yaptığı yat satışının 3065 sayılı Kanunun 13/a maddesi uyarınca katma değer vergisinden müstesna olduğu hk.


Temyiz İsteminde Bulunan : … Vergi Dairesi Müdürlüğü

Karşı Taraf : … Yatçılık ve Turizm A.Ş.

Vekili : Av. …

İstemin Özeti : Yat ve deniz araçları işletmeciliği yapan yükümlü şirketin aynı faaliyette bulunan bir şirkete yaptığı yat satışı sırasında katma değer vergisi tahsil etmediğinden bahiste tarh edilen ağır kusur cezalı katma değer vergisinin terkim istemiyle açılan davayı; 3065 sayılı Kanunun 13/a maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde -işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının yüzer tesis ve araçlarının tes1imlerinin bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetlerin istisna kapsamı içinde olduğunun hükme bağlandığı olayda davacı şirketin sahibi bulunduğu yatı … Yatçılık ve Turizm hizmetleri Tic. Ltd. Şti'ne sattığı, satış sırasında katma değer vergisi tahsil edilmediği nedeniyle ağır kusur cezalı katma değer vergisi salındığının anlaşıldığı, gerek davacı şirketin gerekse yatı safın alan şirketin faaliyet konusunun, yasanın aradığı şekilde yat ve deniz araçları işletmeciliği olduğunun sabit olduğu, yatı satın alan şirketin bu konudaki belgeyi satış işleminin yapıldığı 3.10.1996 tarihinde değil de 24.1.1997 tarihinde … Vergi Dairesinden almak suretiyle ibraz ettiğinin görüldüğü, yükümlü şirketin yaptığı işlem, yasanın aradığı istisna şartlarını taşıdığından cezalı tarhiyatın yerinde olmadığı gerekçesiyle kabul ederek cezalı tarhiyatı terkin eden Aydın Vergi Mahkemesinin 13.10.1997 tarih ve K:1997/408 sayılı kararının; 48 Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ hükümlerine uygun işlem yapmayan yükümlü şirket adına yapılan cezalı tarhiyatın yasal olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Savcı Cavit Zeybek' in Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp vergi mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemiştir.

Açıklanan nedenle temyiz isteminin reddine vergi mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Tetkik Hakimi Demet Ünal'ın Düşünçesi : İleri sürülen iddialar vergi mahkemesi kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA


Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince için gereği görüşüldü:

Temyiz edilen Aydın Vergi Mahkemesinin 13.10.1997 tarih ve 1997/408 sayılı kararında, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisinin bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine, anılan mahkeme kararının onanmasına 11.2.1999 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
10-02-2010 03:50 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,537
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #6
RE: KDV siz tekne alımı
T.C.
DANIŞTAY
Dokuzuncu Daire
Esas No : 1997/05098
Karar No : 1998/04403


İstisnalar

Faturadaki Şekil Noksanlığı

Özel Usulsüzlük Cezası

ÖZET: Katma değer vergisinden istisna olunduğuna dair belgenin mal satın alınıp faturası yazıldıktan sonra alınmasının faturada katma değer vergisi gösterilmediğinden bahisle eksiklik olarak görülüp özel usulsüzlük cezası kesilemeyeceği hk.


Temyiz İsteminde Bulunan : … Vergi Dairesi Müdürlüğü

Karşı Taraf : … Yatçılık San. ve Tic. Ltd. Şti.

Vekili : Av….

İstemin Özeti : Deniz araçlarının işletilmesi ve ihracı ile uğraşan yükümlü şirketin defter ve belgelerinin incelenmesi sonucu ihraç kaydıyla satın alınan tekneler için düzenlenen faturalarda katma değer vergisi gösterilmediğinden bahisle 1995 yılı için kesilen özel usulsüzlük cezasının kaldırılması istemiyle açıklan davayı; davalı idarenin süre defi yerinde görülmeyerek işin esasına geçildiği, Katma Değer Vergisi Kanununun 13. maddesinin (a) bendinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz,hava ve demiryolu taşıma araçlarının,yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetlerin katma değer vergisinden istisna olduğunun,Vergi Usul Kanununun olay tarihinde yürürlükte olan 353. maddesinde ise, verilmesi ve alınması icap eden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine her bir belge için, bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının % 25 nispetinde özel usulsüzlük cezası kesileceğinin hükme bağlandığı, vergi inceleme raporunun tetkikinden, ihraç edilmek üzere şirket tarafından satın alınan tekneler için vergi dairesinden yazı alınmadan katma değer vergisi istisnası uygulandığından bahisle faturanın noksan düzenlendiği kabul edilerek özel usulsüzlük cezası önerildiğinin, davacı şirketin …. … ile …'ndan satın aldığı yatlar için vergi dairesinden katma değer vergisinden istisna olduğuna dair yazıyı tekneleri ihraç edeceği sırada aldığının anlaşıldığı, öte yandan, davacı şirketin faaliyet konusunun deniz araçlarının işletilmesi olduğunun ve satın alınan teknelerin defter ve kayıtlara intikal ettirildiğinin, aksine bir saptama yapılmadığının görüldüğü, 9.1.1995 tarih ve 53424 no'lu fatura ile alınan teknenin 3.2.1995 tarih ve 2 no'lu gümrük çıkış beyannamesi ile, 11.1.1995 tarih ve 215248 no'lu fatura ile alınan teknenin 3.2.1995 tarih ve 3 no'lu gümrük çıkış beyannamesi ile ve 2.5.1994 tarihinde satın alınan teknenin de 13.5.1994 tarih ve 4 no'lu gümrük çıkış beyannamesi ile ihraç edildiğinin tespit edildiği, bu itibarla yasanın aradığı şartlarda faaliyette bulunan ve satın aldığı yatları aktifleştirerek kayıtlarına intikal ettiren katma değer vergisinden istisna olduğuna dair belgeyi sonradan da olsa alan ve satış fiyatlarının düşük olduğuna dair aleyhte bir tespit de bulunmayan yükümlü şirket adına kesilen özel usulsüzlük cezasında isabet bulunmadığı gerekçesiyle kabul ederek cezayı kaldıran Aydın Vergi Mahkemesinin 18.6.1997 tarih ve 1997/272 sayılı kararının; yükümlü şirketin satın aldığı yatları ticari amaçla kullanacağım beyan ettiği, oysa şirketin aldığı yatları hemen ihraç ettiği, bu yatların ne zaman ticari alnaçla kullanıldığının anlaşılamadığı, söz konusu yatları ticari amaçla kullanmayan yükümlü şirketin Katma Değer Vergi sı Kanunundaki istisna hükmünden yararlanmasının mümkün olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Yerinde olmayan temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği ileri sürülmektedir.

Savcı Yuva Erhan'ın Düşüncesi : İleri sürülen bozma nedenleri, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1 numaralı bendinde öngörülen nedenlerden hiçbirisine girmediğinden, temyiz isteğinin reddi ile hukuka ve usul hükümlerine uygun bulunan vergi mahkemesi kararının onanması gerekeceği düşünülmektedir.

Tetkik Hakimi Özlem Erdem Karahanoğulları'nın Düşüncesi : İleri sürülen iddialar usule ve hukuka uygun vergi mahkemesi kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA


Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:

Temyiz edilen Aydın Vergi Mahkemesinin 18.6.1997 tarih ve 19977272 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisinin bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine, anılan mahkeme kararının onanmasına 19.11.1998 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
10-02-2010 03:51 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: