Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

KDV tevkifatı (II): Kısmi tevkifat
Konuyu Açan Kişi: SİNAN
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 1509

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 1 Oy - 5 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
KDV tevkifatı (II): Kısmi tevkifat
Yazar Mesaj
SİNAN
ÜSTAD
******
Mesajlar: 10,128
Tarih: May 2008
Üye no: 4866
Nerden: Türkiye
Rep Puanı: 39
Mesaj: #1
KDV tevkifatı (II): Kısmi tevkifat
DÜNYA / AKİF AKARCA / DR.MEHMET ŞAFAK / VERGİNİN GÜNDEMİ
http://www.dunya.com/kdv-tevkifati-ii-ki...8374yy.htm

Geçen haftaki yazımızda, 14 Nisan 2012 Tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 117 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği açıklanmış ve 1 Mayıs 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu tebliğdeki düzenlemelerden 'tam tevkifat' konusuyla ilgili açıklamalarımız yapılmıştı. Bu haftaki yazımızda ise anılan düzenlemelerden kısmi tevkifat konusuyla ilgili açıklamalar yapılacaktır.

1- Kısmi tevkifat uygulamasında sorumlu tutulacaklar

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler iki grup halinde sayılmış olup, tevkifat uygulaması kapsamındaki her bir işlem bazında tevkifat yapacaklar, söz konusu gruplardan birine veya ikisine veyahut söz konusu gruplar kapsamında olan bazı sorumlulara atıf yapılmak suretiyle tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilmiştir. Dolayısıyla, aşağıda özet olarak belirtilen kısmi tevkifata tabi hizmetlerden ya da mal teslimlerinden bütün mükellefler tevkifat yapmakla sorumlu tutulmamış olabilirler. Bu nedenle, aşağıda sayılan ve kısmi tevkifata konu olacak işlemlerde bu mal ya da hizmeti satın alanların bu işlemlerinde KDV tevkifatı yapıp yapmayacaklarına karar verirken tebliğin her bir hizmet ifası ya da mal teslimi ile ilgili bölümündeki düzenlemelere bakması gerekecektir.
Kısmi tevkifat kapsamında sorumlu tutulabilecek iki grup aşağıdadır:
a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil
değildir.)
b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):
- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
- Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,
Yukarıda sayılan belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dahil, profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

2- KDV tevkifatı uygulanacak hizmetler

- Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri (Tevkifat Oranı: 2/10) (Sadece, yukarıda "b" grubunda sayılan belirlenmiş alıcılara yapılan hizmetlerde tevkifat yapılacaktır.)
- Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler (Tevkifat oranı: 9/10) (Sadece, yukarıda "b" grubunda sayılan belirlenmiş alıcılara yapılan hizmetlerde tevkifat yapılacaktır.)
- Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakim ve onarım hizmetleri (Tevkifat oranı: 5/10) (Sadece, yukarıda "b" grubunda sayılan belirlenmiş alıcılara yapılan hizmetlerde tevkifat yapılacaktır.)
- Yemek servis ve organizasyon hizmetleri (Tevkifat oranı: 5/10) (Sadece, yukarıda "b" grubunda sayılan belirlenmiş alıcılara yapılan hizmetlerde tevkifat yapılacaktır.)
- İşgücü temin hizmetleri (Tevkifat oranı: 9/10) (Yukarıda gerek "a" grubunda sayılan KDV mükelleflerine gerekse "b" grubunda sayılan belirlenmiş alıcılara yapılan hizmetlerde tevkifat yapılacaktır.)
- Yapı denetim hizmetleri (Tevkifat oranı: 9/10) (Yukarıda gerek "a" grubunda sayılan KDV mükelleflerine gerekse "b" grubunda sayılan belirlenmiş alıcılara yapılan hizmetlerde tevkifat yapılacaktır.)
- Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri (Tevkifat oranı: 5/10) (Yukarıda gerek "a" grubunda sayılan KDV mükelleflerine gerekse "b" grubunda sayılan belirlenmiş alıcılara yapılan hizmetlerde tevkifat yapılacaktır.)
-Turistik mağazalara verilen müşteri bulma / götürme hizmetleri (Tevkifat oranı: 9/10) (Yukarıda "a" grubunda sayılan KDV mükelleflerine yapılan hizmetlerde tevkifat yapılacaktır.)
- Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakki gelirlerine konu işlemleri (Tevkifat oranı: 9/10) (Yukarıda gerek "a" grubunda sayılan KDV mükelleflerine gerekse "b" grubunda sayılan belirlenmiş alıcılara yapılan hizmetlerde tevkifat yapılacaktır.)
- Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri (Tevkifat oranı: 7/10) (Yukarıda gerek "a" grubunda sayılan KDV mükelleflerine gerekse "b" grubunda sayılan belirlenmiş alıcılara yapılan hizmetlerde tevkifat yapılacaktır.)
- Servis taşımacılığı hizmeti (Tevkifat oranı: 5/10) (Yukarıda gerek "a" grubunda sayılan KDV mükelleflerine gerekse "b" grubunda sayılan belirlenmiş alıcılara yapılan hizmetlerde tevkifat yapılacaktır.)
- Her türlü baskı ve basım hizmetleri (Tevkifat oranı: 5/10) (Sadece, yukarıda "b" grubunda sayılan belirlenmiş alıcılara yapılan hizmetlerde tevkifat yapılacaktır.)
- Yukarıda belirlenenler dışındaki hizmetler (Tevkifat oranı: 5/10) (KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.)

3- KDV tevkifatı uygulanacak teslimler

- Külçe metal teslimleri (Tevkifat oranı: 7/10) (Yukarıda gerek "a" grubunda sayılan KDV mükelleflerine gerekse "b" grubunda sayılan belirlenmiş alıcılara yapılan teslimlerde tevkifat yapılacaktır.)
- Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi (Tevkifat oranı: 7/10) (Yukarıda gerek "a" grubunda sayılan KDV mükelleflerine gerekse "b" grubunda sayılan belirlenmiş alıcılara yapılan teslimlerde tevkifat yapılacaktır.)
- Hurda ve atık teslimi (Tevkifat oranı: 9/10) (Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi KDV Kanunu'nun (17/4-g) maddesi gereğince KDV'den müstesnadır. Ancak, bu malların teslimi ile ilgili olarak aynı kanunun (18/1) maddesine göre istisnadan vazgeçilmesi mümkündür. İstisnadan vazgeçenlerin metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının yukarıda gerek "a" grubunda sayılan KDV mükelleflerine gerekse "b" grubunda sayılan belirlenmiş alıcılara yapılan teslimlerinde tevkifat yapılacaktır.)
- Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilen hammadde teslimi (Tevkifat oranı: 9/10) (Söz konusu ürünlerin teslimleri, KDV Kanunu'nun (17/4-g) maddesi kapsamında olmayıp, genel oranda (%18) KDV'ye tabi bulunmaktadır. Bunların, ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacak, sonraki safhaların teslimleri ise tevkifata tabi olacaktır. Anılan malların yukarıda gerek "a" grubunda sayılan KDV mükelleflerine gerekse "b" grubunda sayılan belirlenmiş alıcılara yapılan teslimlerinde tevkifat yapılacaktır.)
- Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri (Tevkifat oranı: 9/10) (Yukarıda gerek "a" grubunda sayılan KDV mükelleflerine gerekse "b" grubunda sayılan belirlenmiş alıcılara yapılan teslimlerde tevkifat yapılacaktır.)
- Ağaç ve orman ürünleri teslimi (Tevkifat oranı: 9/10) (Yukarıda gerek "a" grubunda sayılan KDV mükelleflerine gerekse "b" grubunda sayılan belirlenmiş alıcılara yapılan teslimlerde tevkifat yapılacaktır. Ancak, söz konusu malların ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır.)

4- Tevkifatta alt sınır ve fatura düzeni

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren ve yukarıda sayılan her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.
Tevkifata tabi işlemler dolayısıyla satıcılar tarafından düzenlenecek belgelerde; "İşlem bedeli, hesaplanan KDV, tevkifat oranı, alıcı tarafından tevkif edilecek KDV tutarı, tevkifat dahil toplam tutar ve tevkifattan sonra tahsil edilmesi gereken toplam bedel (tevkifat hariç toplam tutar)" ayrıca gösterilecektir.
Bu fatura satıcı açısından, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'ye tevkifat uygulandığını tevsik eden belge mahiyetini de taşımaktadır.

5- Beyan

Tevkifata tabi tutulan KDV, alıcılar tarafından tevkifata tabi işlemin vuku bulduğu tarihi içine alan vergilendirme dönemine ait 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilecek ve ödenecektir. Ödenen KDV 1 nolu beyanname üzerinden indirilecektir.

6- Tevkifata tabi işlemlerde KDV iadesi

Kısmi tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için, satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu KDV beyannamesi ile beyan etmiş olması, alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV beyannamesini vergi dairesine vermiş olması zorunludur.
İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV'nin ödenmiş olması şartı aranmayacaktır. İade nakden alınabileceği gibi mahsuben de alınabilecektir.

GÜLEREK KAYBETTİKLERİNİZİ AĞLAYARAK KAZANAMAZSINIZ..
17-05-2012 09:21 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: