Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

Konaklama İşletmelerinde Yönetsel Amaçlı Hesap Planlarının Oluşturulması
Konuyu Açan Kişi: Y.ERCAN
Cevap Sayısı: 3
Görüntülenme Sayısı: 3496

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Konaklama İşletmelerinde Yönetsel Amaçlı Hesap Planlarının Oluşturulması
Yazar Mesaj
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #1
Konaklama İşletmelerinde Yönetsel Amaçlı Hesap Planlarının Oluşturulması
Öğr. Gör. Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ
Fatih Üniversitesi, İstanbul Meslek Yüksekokulu


Giriş
İşletmelerde yönetim eksenli hesap planları hazırlanırken dikkate alınması gereken ilk husus işletmenin üretim, hizmet veya ticari işletme olarak hangi sınıf içinde yer aldığının tespitidir.
Zira her üç işletme türünde de maliyet hesapları, gider ve gelir hesapları bir birinden farklılıklar göstermektedir.
Ayrıca diğer hesap gruplarında da farklılıklar söz konusu olabilmektedir. İşletme
hesap planları oluşturulurken ikinci olarak dikkate alınması gereken konu işletmenin faaliyet alanıdır. İşletmenin faaliyet alanlarındaki farklılıklar özellikle alt hesaplar bazında farklı hesap planlarının hazırlanmasını zorunlu kılar.
Ayrıca bazı sektörlerin kendine özgü olarak kullandıkları hesaplar söz konusu olup tüm bunlar dikkate alınarak işletmelerin hesap planları oluşturulmalıdır.
Makalemizde konaklama işletmelerinde kullanılan özellikli hesaplar için, Türkiye
Muhasebe Standartları da dikkate alınarak yönetim eksenli hesap planı oluşturulmaya çalışılmıştır.


1. Konaklama işletmelerinde Kullanılan Özellikli Hesaplar
Konaklama işletmeleri, bir hizmet işletmesi olması nedeniyle muhasebe sisteminin uygulanışı noktasında üretim işletmelerinden farlılıklar göstermektedir.
Makalede, konaklama işletmelerinde kullanılan bütün hesaplar incelenmeyecek;
sadece konaklama işletmelerinde kullanılan ve diğer işletmelerden farklılık gösteren hesaplar ve bunların alt hesapları, ele alınacaktır.


1.1. Özellikli Bilanço Hesapları
1.1.2. Stok Hesapları
Bir konaklama işletmesinde hizmet üretimi veya diğer faaliyetlerinde kullanılmak
üzere satın alınan ilk madde ve malzemeler, “150 İlk Madde ve Malzeme Stokları” hesabında izlenir. Konaklama işletmesi bünyesinde çalıştırılan Market, kuaför, çiçekçi vb. birimlerde satılmak amacıyla alınan ve depolanan ticari mal stokları ise, “153 Ticari Mallar” hesabında izlenir.
Tablo 1’de bir konaklama işletmesinde bulunabilecek stoklara ilişkin örnekler verilmiştir.


Tablo 1. Stok Hesaplarının Bölümlendirilmesi
150. İLK MADDE MALZEME
150.00. ODA MALZEME STOKLARI
150.00.00 YATAK ÖRTÜLERİ
150.00.01 YATAK ÇARŞAFLARI
150.00.02 BANYO HAVLULARI
150.00.03 YASTIK KILIFLARI
150.00.99. DİĞER
150.01. YİYECEK MALZEME STOKLARI
150.01.00. KURU GIDALAR
150.01.01. ETLER
150.01.02. KONSERVELER
150.01.03. YAĞLAR
150.01.04. SÜT MAMULLERİ
150.01.05. SEBZE VE MEYVELER
150.01.99. DİĞER
150.02. TEMİZLİK MALZEME STOKLARI
150.02.00. DETERJANLAR
150.02.01. ŞAMPUANLAR
150.02.02. TUVALET KAĞITLARI
150.02.03. SABUNLAR
150.03.99. DİĞER
150.03. NALBURİYE MALZEME STOKLARI
150.03.00. ARMATÜR
150.03.01. KAPI KOLU
150.03.99. DİĞER
150.04. ELEKTRİK MALZEME STOKLARI
150.04.00. AMPUL
150.04.01. KABLO
150.04.99. DİĞER
150.05. İÇECEK MALZEMELERİ
150.06. KIRTASİYE MALZEMELERİ
150.07. BAHÇE MALZEME STOKLARI
153. TİCARİ MALLAR
153.00. MARKET TİCARİ MALLAR


1.1.3. HİZMET STOKLARI
Mevcut muhasebe sistemimizde hizmet İşletmelerinde dönembaşı ve dönemsonunda tamamlanmamış hizmetlerle ilgili muhasebe kaydı yapılmamaktadır.
Ortaya çıkan giderler dönemsonunda doğrudan ilgili gider hesabına aktarılarak
kapatılmaktadır. Buna karşılık Türkiye Muhasebe Standartları hizmet işletmelerinde ortaya çıkan hizmet üretim maliyetlerinin gerekli olan durumlarda
aktifleştirilebileceğini öngörmektedir.
TMS – 2 Stoklar Standardının 19. paragrafında hizmet işletmelerinde ortaya
çıkan stok maliyetleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.
“Verilen hizmetle ilgili hasılatın mali tablolara gelir olarak yansıtılmadığı durumlarda ilgili giderler stok hesabına yansıtılır. Hizmet sunan işletmelerde
stokların maliyeti, esas olarak, kontrol işlemlerini yürüten personel dahil
olmak üzere, hizmetin sunulmasında doğrudan görev alan personelin işçilik
ücretleri ve diğer maliyetleri ile bunlarla ilişkili olabilecek genel giderleri içerir.
Satış ve genel yönetim ile ilgili personelin işçilik ücretleri ve bunlarla ilgili diğer
giderleri, hizmetin maliyetine dahil edilmez. Bu giderler, gerçekleştiği dönemde
gider olarak mali tablolara alınır.
Hizmet sunan bir işletmenin stoklarının maliyeti, kar marjını veya işletmeler tarafından fiyatlara dahil edilen üretimle ilgili olmayan maliyetleri içermez.”
Bu noktada Standartla ilgili şu tesbitleri yapmamız yerinde olacaktır.
- Standart, muhasebe teorisi ruhuna uygun olarak, dönemsellik kavramını
ön plana çıkarır.
- Hizmet üretim maliyetlerinin, gider olarak yansıtılamadığı durumlarda,
stoklanabilir maliyet olarak gösterilmesini öngörür.
- Hizmet üretimi dışındaki giderleri, dönem gideri olarak kabul eder.
TMS 2 de hesabın işleyişi ile ilgili açıklamalar yapılmış fakat hesabın adı ve
özellikleri noktasında tam bir netlik getirilmemiştir.
Tekdüzen muhasebe sistemi içinde üretim işletmelerinde üretim süreci ile ilgili 151 Yarı MamullerÜretim,
152 Mamuller hesapları kullanılmaktadır.
Tek düzen hesap planı çerçevesinde olaya bakıldığında hizmet işletmeleri için henüz tamamlanmamış,devam eden hizmet üretimleri için yapılan harcamaların izlenmesinde “154 Tamamlanmamış Hizmet Maliyeti” ;
Üretimi tamamlanmış ancak henüz hasılatı doğmamış stok niteliğindeki hizmet
maliyetlerinin izlenmesinde “155 Tamamlanmış Hizmet Maliyetleri” hesaplarının
kullanılması önerilmektedir.
Bu bölümde hizmet stokları hesap numarası verilmeden tablo 2 da gösterilmiştir.


Tablo 2. Hizmet Stokları
15..HİZMET MALİYETİ
15... ODA MALİYETLERİ
15... TEK KİŞİLİK ODA MALİYETİ
15... ÇİFT KİŞİLİK ODA MALİYETİ
15... SUİT ODA MALİYETİ
15... STANDART ODA MALİYETİ
15... YİYECEK MALİYETLERİ
15... İÇECEK MALİYETLERİ
15... HAVUZ MALİYETİ
15.. SERGİ VE FUAR SALON MALİYETİ
15...SPOR-OYUN SALON MALİYETİ


1.2. Hizmet Üretim Maliyeti Hesapları
Üretim işletmelerinde ortaya çıkan üretimle ilgili maliyetler “710 Direkt İlk
Madde ve Malzeme Giderleri”, “720 Direkt İşçilik Giderleri” ve “730 Genel
Üretim Giderleri” hesaplarına kaydedilir.
Üretim maliyetlerinin mamullere doğrudan ilişkisi kurulabilenler direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik giderleri hesabına kaydedilirken; üretimle ilgili direkt giderler dışında kalan diğer tüm giderler genel üretim gideri olarak kabul edilir.
Hizmet işletmelerinde ise hizmet üretimi ile ilgili olarak ortaya çıkan direkt ve endirekt giderlerin tamamı, “740 Hizmet Üretim Maliyeti” adı altında tek
bir hesapta toplanır. Konaklama işletmelerinde, bir hizmet işletmesi olduğu
için, hizmet üretiminde kullanılan ilk madde ve malzeme, personel ve genel
hizmet üretim giderlerine ait maliyetler hizmet üretim maliyeti hesabında
toplanarak kayıt altına alınır. Hizmet işletmelerinde maliyetler, muhasebe
tebliğlerinde öngörülen 7/A veya 7/B seçeneklerinden birisi kullanılarak yapılabilir.
7/A seçeneğinde, giderler defter-i kebirde fonksiyon esasına göre bölümlenir; gider çeşitleri ve gider yerleri ise yardımcı defterlerde izlenir. 7/B seçeneğinde ise, giderler, defter-i kebirde gider çeşitlerine göre bölümlenir ve giderler dönem sonunda gider dağıtım tablosu düzenlenerek fonksiyonlarına ayrılıp ilgili hizmet maliyetine veya sonuç hesaplarına aktarılır. Konaklama işletmelerinde gider merkezlerinde ortaya çıkan giderleri çeşitlerine göre daha ayrıntılı bir şekilde görebilmek için, yönetim 7/A seçeneği, tercih etmelidir.
Konaklama işletmelerinde, hizmet üretim gider yerleri, yardımcı hizmet üretim
gider yerleri, yardımcı hizmet gider yerleri, Tablo 3 de olduğu gibi sınıflandırılabilir.

[Resim: 1wmw.jpg]

Tablo 4’de verilen örnekteki konaklama işletmelerinde, 7/A seçeneğini uyguladığı
için, 740 Hizmet Üretim Maliyeti hesabını kullanmaktadır. Bu örnek hesap planında, hizmet üretim maliyetleri, gider merkezlerine ve her bir gider
merkezinde oluşan gider çeşitlerine göre alt hesaplarda izlenmektedir. Tablo
4’deki hesap planında, oda maliyetlerine ait ortaya çıkabilecek gider çeşitleri
ile ilgili kullanılacak hesap isimlerinin ayrıntıları verilmiştir. Bu örneğe uygun
olarak bir konaklama işletmesinde her bölüm ve ilgili alt birimlerinde ortaya çıkan
giderler, çeşitlerine göre alt hesaplar açılarak takip edilebilir. Esas hizmet
üretim birimlerinin dışında kalan, yardımcı hizmet gider yerleri, için de 740
Hizmet üretim maliyeti hesabının altında alt hesap ve ilgili hesaplar açılması
gerekir. Ancak, bu gider yerlerinde toplanan giderler, daha sonra dağıtım yolu
ile esas hizmet üretim gider yerlerine yüklenir.


Tablo 4. Hizmet Üretim Maliyeti Hesabının Bölümlendirilmesi
740. HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
740.10. ESAS HİZMET GİDER YERİ
740.10.00. ODALAR
740.10.00.00. TEK KİŞİLİK ODA
740.10.00.00.00. ODA MALZEME MALİYETİ
740.10.00.00.00.00. YATAK ÖRTÜSÜ
740.10.00.00.00.01. YATAK ÇARŞAFI
740.10.00.00.00.02. BANYO HAVLULARI
740.10.00.00.00.03. YASTIK KILIFLARI
740.10.00.00.00.04. YASTIK KILIFLARI
740.10.00.00.00.99. DİĞER
740.10.00.00.01. YİYECEK MALİYETLERİ
740.10.00.00.02. İÇECEK MALİYETİ
740.10.03.00.03. TEMİZLİK MALZEME MALİYETLERİ
740.10.03.00.04. NALBURİYE MALZEME MALİYETLERİ
740.10.03.00.05. ELEKTİRİK MALZEME MALİYETLERİ
740.10.03.00.06. KIRTASİYE MALZEME MALİYETLERİ
740.10.03.00.07. BAHÇE MALZEME MALİYETLERİ
740.10.00.00.1. PERSONEL ÜCRET VE GİDERLERİ
740.10.00.00.1.00. İDARİ PERSONEL ÜCRETLERİ
740.10.00.00.1.00.00. BRÜT ÜCRETLER
740.10.00.00.1.00.01. SSK. İŞVEREN PAYI
740.10.00.00.1.00.02. İŞSİZLİK İŞVEREN PAYI
740.00.00.01.1.00.03. KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI
740.00.00.01.1.00.04. EĞİTİM VE SEMİNER GİDERLERİ
740.10.00.00.1.01. HİZMETLİ ÜCRET VE GİDERİ
740.10.00.00.3. DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
740.10.00.00.3.00. ELEKTRİK, SU VE GAZ GİDERLERİ
740.10.00.00.3.01. HABERLEŞME GİDERLERİ
740.10.00.00.3.02. BAKIM -ONARIM GİDERLERİ
740.10.00.00.3.03. PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ GİDERLERİ
740.10.00.00.3.04. TEMİZLİK HİZMET GİDERLERİ
740.10.00.00.3.05. YEMEK GİDERLERİ
740.10.00.00.3.06. GÜVENLİK HİZMETLERİ
740.10.00.00.3.07. MALİ MÜŞAVİRLİK ÜCRETLERİ
740.10.00.00.3.08. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ÜCRETLERİ
740.10.00.00.3.99. DİĞER GİDERLER
740.10.00.00.4. ÇEŞİTLİ GİDERLER
740.10.00.00.4.00. SİGORTA GİDERLERİ
740.10.00.00.4.01. KİRA GİDERLERİ
740.10.00.00.4.02. SOSYAL GİDERLER
740.10.00.00.4.03. EĞİTİM, KÜLTÜR VE YAYIN GİDERLERİ
740.10.00.00.4.04. YOLLUKLAR VE SEYAHAT GİDERLERİ
740.10.00.00.4.05. BİLİMSEL TOPLANTILARA KATILIM GİDERİ
740.10.00.00.4.06. DÜZENLENECEK KONGRE, SEMİNER VE KONFERANS
740.10.00.00.4.07. KÜLTÜREL SPORTİF FAALİYETLER VE GEZİ GİDERLERİ
740.10.00.00.4.08. KİTAP,DERGİ,GAZETE BASKI GİDERLERİ
740.10.00.00.4.09. ÇEVRE DÜZENLEME VE BAKIM GİDERİ
740.10.00.00.4.99. DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER
740.10.00.00.5. VERGİ, RESİM VE HARÇLAR
740.10.00.00.5.00. VERGİLER
740.10.00.00.5.01. RESİMLER
740.10.00.00.5.02. HARÇLAR
740.10.00.00.6. AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI
740.10.00.00.6.00. MADDİ DURAN VARLIK AMORTİSMANLARI
740.10.00.00.6.00.00. YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZEN AMORTİSMANLARI
740.10.00.00.6.00.01. BİNALAR AMORTİSMANI
740.10.00.00.6.00.02. TESİS,MAKİNA VE CİHAZLAR AMORTİSMANI
740.10.00.00.6.00.03. DEMİRBAŞLAR AMORTİSMANI
740.10.00.00.6.01. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK AMORTİSMANI
740.10.00.01. ÇİFT KİŞİLİK ODA
740.10.00.02. SUİT ODA
740.10.00.03. STANDART ODA
740.10.01. YİYECEK BÖLÜMLERİ
740.10.02. İÇECEK BÖLÜMLERİ
740.10.03. HAVUZLAR
740.10.04. SERGİ VE FUAR SALONU
740.10.05. SPOR- OYUN SALONLARI
740.20. YARDIMCI ÜRETİM HİZMET GİDER YERİ
740.20.00. RESEPSİYON
740.20.01. KAT HİZMETLERİ
740.20.02. ÜNİFORMALI HİZMETLER
740.30. YARDIMCI HİZMET GİDER YERİ
740.30.00. ÇAMAŞIRHANE
740.30.01. BAKIM ONARIM
740.30.02. GÜVENLİK HİZMETLERİ


Hizmet üretimi ile ilgili ortaya çıkan,direkt madde ve malzeme giderleri,
direkt personel giderleri ve genel hizmet üretim giderleri 740 Hizmet Üretim
Maliyeti hesabına kaydedilir. Dönem sonunda 740 hesabının bakiyesi,
yansıtma hesabı yardımı mevcut sistemimizde 622 Satılan Hizmet Maliyeti
Hesabına aktarılarak dönem gelirinden indirilir. TMS 2. stoklar standardına
göre ise yansıtma hesapları aracılığı ile verilen hizmetle henüz tamamlanmamış,
devam eden hizmet üretimleri için yapılan harcamalar ile üretimi tamamlanmış
ancak henüz hasılatı doğmamış stok niteliğindeki hizmet maliyetlerinin
izlenmesinde “15.. .....Hizmet Stokları” hesabı kullanılır. Hasılat ortaya çıktığında
690 dönem kâr veya zarar hesabına aktarılır.

[Resim: 2bwb.jpg]

1.3. Özellikli Gelir Tablosu Hesapları
1.3.1. Gelir Hesapları
Konaklama işletmelerinin gelirleri, yurtiçi satışlar, yurtdışı satışlar ve diğer
gelirler olmak üzere üç ana hesap altında kaydedilebilir. Gelirlerin büyük bir
kısmını oluşturan yurtiçi satışlar hesabı,Tablo 5’de görüldüğü gibi her bir gelir
merkezi için ayrı alt hesaplarda takip edilebilir. Bölümlerin içinde eğer farklı
gelir merkezleri varsa bu merkezler için de ayrım yapmak gerekir. Tablo 4’de olduğu gibi, her bir birim için alt hesaplar açılarak bu birimlerin gelirleri bu alt hesaplarda da takip edilebilir.
Konaklama işletmelerinde, hizmet gelirleri haricinde market, kuaför vb. geliri
gibi farklı türden gelirler de elde edilebilir.
Ancak, bu gelirlerin 600 Yurtiçi Satışlar hesabının altına izlenebilmesi
için kantin veya kuaförün konaklama işletmesi tarafından işletilmesi gerekir.
eğer bu tip yerlerin işletilmesi, hizmet anlaşması ile bir başka kişi veya kuruma
devredildi ise, buradan elde edilen gelirler, “649 Diğer Olağan Gelir ve Kârlar” hesabına kaydedilir.


Tablo 5. Gelir Hesaplarının Bölümlendirilmesi
600. YURTİÇİ SATIŞLAR
600.00. ODA SATIŞLARI
600.00.00. FERDİ MÜŞTERİ SATIŞLARI
600.00.00.00.TEK KİŞİLİK ODA SATIŞI
600.00.00.01. ÇİFT KİŞİLİK ODA SATIŞI
600.00.00.02. SUİT ODA SATIŞI
600.00.00.03. STANDART ODA SATIŞI
600.00.01. SEYAHAT ACENTA SATIŞLARI
600.00.02. GRUP MÜŞTERİ SATIŞLARI
600.01. YİYECEK SATIŞLARI
600.02. İÇECEK SATIŞLARI
600.03. HAVUZ GELİRLERİ
600.04. SERGİ VE FUAR SALON GELİRLERİ
600.05. SPOR-OYUN SALON GELİRLERİ
600.06. MARKET GELİRLERİ
600.06.00. GIDA MADDELERİ SATIŞLARI
600.06.01. HEDİYELİK EŞYA SATIŞLARI
600.06.99. DİĞER SATIŞ GELİRLERİ
601. YURTDIŞI SATIŞLAR
601.00.00. FERDİ MÜŞTERİ SATIŞLARI
601.00.01. SEYAHAT ACENTA SATIŞLARI
601.00.02. GRUP MÜŞTERİ SATIŞLARI
602. DİĞER GELİRLER
602.00. İHRACAT TEŞVİK PRİMLERİ
602.99. DİĞER GELİRLER
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
649.00. KİRA GELİRLERİ
649.01. SERVİS GELİRLERİ
649.05. ATIK HURDA SATIŞ GELİRİ
602.99. DİĞER GELİRLER


1.3.2. Gider Hesapları
Konaklama işletmesinin gelir tablosunda, satışların maliyeti, faaliyet giderleri,
olağan gider ve zararlar ile olağan dışı gider ve zararlar olmak üzere farklı türden
giderler yer almaktadır.


1.3.2.1. Satışların Maliyeti
Bir işletmenin gelir tablosunda satışların maliyeti ile ilgili, satılan mamul
maliyeti, satılan ticari mal maliyeti ve satılan hizmet maliyeti olmak üzere üç
temel maliyet unsuru bulunmaktadır.
Konaklama işletmeleri bir hizmet işletmesi olduğundan dolayı hizmet üretimi
için katlanılan maliyetler satılan hizmet maliyeti olarak kabul edilir. Ayrıca kuruluşun market gibi birimlerde satışını gerçekleştirdiği ticari malların maliyeti
de, satılan ticari mal maliyeti hesabında izlenir.


Tablo 6. Satışların Maliyeti ile İlgili Gider Hesapları
621. SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİ
621.00. MARKET TİCARİ MAL MALİYETİ
622. SATILAN HİZMET MALİYETİ
622.00. ODA MALİYETLERİ
622.00.00. TEK KİŞİLİK ODA MALİYETİ
622.00.01. ÇİFT KİŞİLİK ODA MALİYETİ
622.00.02. SUİT ODA MALİYETİ
622.00.03. STANDART ODA MALİYETİ
622.01. YİYECEK MALİYETLERİ
622.02. İÇECEK MALİYETLERİ
622.03. HAVUZ MALİYETLERİ
622.04. SERGİ VE FUAR SALON MALİYETİ
622.05. SPOR-OYUN SALON MALİYETİ


Sonuç
Bir işletmenin yönetsel kararlarının doğruluğu işletmede elde edilen bilgilerin
güvenilir, anlaşılır ve uygulanabilir olması ile doğru orantılıdır. İşletme
yönetiminin bu bilgilere ulaşabilmesi için ise iyi tasarlanmış ve kapsamlı bir
yönetim bilgi sisteminin kurulup işletilmesi ihtiyaç vardır.
Bu çerçevede yönetim bilgi sisteminin bir alt sistemi olan ve yönetime geleceğe
dönük kararlar almasında bilgi sunan muhasebe bilgi sisteminin de, giderlerin
gider yerlerine ve gider çeşitlerine göre ayrıntılı olarak izlenmesine olanak
sağlayacak bir şekilde tasarlanması gerekir.
Bu noktada muhasebe sisteminin kurulması, işletilmesi ve üst yönetime istenilen bilgileri verebilmesinde muhasebe hesap planları önemli bir yer tutmaktadır.
Konaklama işletmesi yöneticileri maliyet,gider ve gelir bilgilerine bölümler
bazında ulaşarak maliyetleri kontrol altında tutabilmeleri için oluşturulan hesap planlarının maliyetlerin ortaya çıktığı departmanlar bazında takip edilmesi gerekir. Bu sayede deparmanlar bazında ortaya çıkan maliyet artışları takip edilerek maliyet azaltıcı tedbirler kolaylıkla alınabilir.
Yeni Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte Türkiye Muhasebe
Standartlarının muhasebe uygulamalarında kullanılması zorunlu hale gelecektir.
Bu çerçevede artık hizmet iş-letmeleri dönem içinde ortaya çıkan ve dönemsonunda tamamlanmamış veya tamamlanmış fakat hasılatı ortaya çıkmamış maliyetlerini aktifleştirerek bilanço hesaplarında göstereceklerdir. Bu
nedenle hesap planları oluşturulurken bu maliyetlere ilişkin bilanço hesaplarınında dikkate alınması önem arz etmektedir.

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
08-07-2011 05:58 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,613
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #2
RE: Konaklama İşletmelerinde Yönetsel Amaçlı Hesap Planlarının Oluşturulması
Teşekkürler Ağanın çok makbule geçti

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
09-07-2011 02:13 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #3
RE: Konaklama İşletmelerinde Yönetsel Amaçlı Hesap Planlarının Oluşturulması
Saol abim...

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
09-07-2011 04:45 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,613
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #4
RE: Konaklama İşletmelerinde Yönetsel Amaçlı Hesap Planlarının Oluşturulması

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
05-02-2019 12:19 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: