Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

Mali analiz soruları
Konuyu Açan Kişi: aycan
Cevap Sayısı: 4
Görüntülenme Sayısı: 27059

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mali analiz soruları
Yazar Mesaj
aycan
Moderators
*****
Mesajlar: 1,240
Tarih: Nov 2007
Üye no: 618
Nerden: İSTANBUL
Rep Puanı: 9
Mesaj: #1
Mali analiz soruları
1.Brüt satış kârlılığı oranı 0,50 olan bir işletmenin net satışları toplamı 1 600 000 TL ise, brüt satış kârı kaç TL'dir?
A) 750 000
B) 800 000
C) 3 200 000
D) 4 000 000
E) 8 500 000
2.Bir işletmenin brüt satışları 220 000 TL, satıştan indirimleri 20 000 TL, satışların maliyeti 70 000 TL ve faaliyet giderleri 30 000 TL ise faaliyet kârına ilişkin dikey yüzde kaç olur?
A) 42
B) 45
C) 50
D) 54
E) 65
3.Aşağıdakilerden hangisi bilançonun uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alır?
A) Ödenmiş Sermaye
B) Yasal Yedekler
C) İştiraklerden Temettü Gelirleri
D) Hisse Senetleri
E) Çıkarılmış Tahviller
4.Dönem Net Kârı / Hisse Senedi Sayısı formülü ile aşağıdakilerden hangisi hesaplanır?
A) Hisse başı temettü
B) Sermaye devir hızı
C) Pay başına temettü oranı
D) Kâr dağıtım oranı
E) Pay başına kâr oranı
5.Aynı finansal tablonun aynı dönemine ait verilerinin kendi aralarında oranlanması
yoluyla uygulanan analiz türüne ne ad verilir?
A) Yatırım analizi
B) Yatay analiz
C) Eğilim yüzdeleri tekniği
D) Dikey analiz
E) Trend analizi
6.Aşağıdakilerden hangisi bilanço hesabı değildir?
A) Gelir ve gider hesapları
B) Yabancı kaynak hesapları
C) Özkaynak hesapları
D) Aktifi ve pasifi düzenleyici hesaplar
E) Aktif hesaplar
7.Aşağıdakilerden hangisi faaliyet etkinliği oranlarından biri değildir?
A) Stok devir hızı oranı
B) Aktif devir hızı oranı
C) Alacak devir hızı oranı
D) Ortalama etkinlik süresi
E) Fiyat/Kazanç oranı
8.İşletmenin geçmiş dönemlerine ait finansal tablo verilerinden hareket ederek geleceğe yönelik ilişkileri belirlemeye olanak sağlayan analiz tekniğine ne ad verilir?
A) Yatırım analizi
B) Statik analiz
C) Eğilim yüzdeleri
D) Dikey analiz
E) Oran analizi
9.Aşağıdakilerden hangisi "kaldıraç oranı" olarak adlandırılır?
A) Toplam Aktifler / Maddi Duran Varlıklar
B) Toplam Yabancı Kaynaklar / Toplam Kaynaklar
C) Ödenmiş Sermaye / Öz kaynaklar
D) Toplam Yabancı Kaynaklar / Net Satışlar
E) Dönen Varlıklar / Toplam Kaynaklar
10.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir?
A) Fon
B) Özkaynak
C) Nakit
D) Kâr
E) Net işletme sermayesi
11.Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun oran analizi üzerinde doğuracağı etkilerden biri değildir?
A) Kâr dağıtım oranlarının düşmesi
B) Stoklar Toplamı/ Dönen Varlıklar Toplamı oranının düşmesi
C) Likidite oranlarının azalması
D) Toplam Borçlar/ Toplam Aktifler oranının yükselmesi
E) Enflasyon ortamlarında genellikle kârlılık oranlarının nominal olarak yükselmesi
12.(Aktif Kârlılık Oranı x Dağıtılmayan Kârlar Oranı)
Yukarıdaki formül aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Kâr dağıtımoranını
B) İçsel büyüme oranını
C) Paybaşına kâr oranını
D) Paybaşına temettü oranını
E) Aktif devir hızı oranını
13.Bir işletmeye ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
Satışların Maliyeti : 2 400 000 TL
Net Satışlar : 4 800 000 TL
Ortalama Stok : 200 000 TL
Bu bilgilere ve satışların maliyetine göre yapılan hesaplamada işletmenin stok devir hızı ne kadardır?
A) 42
B) 30
C) 24
D) 12
E) 10
14.Aşağıdakilerden hangisi kredi değerlendirmelerinde kullanılan 5K yaklaşımından biri değildir?
A) Kârlılık
B) Kapasite
C) Kefil veya kefalet
D) Kapital
E) Koşullar
15.Aşağıdakilerden hangisi fon kullanımı yaratmaz?
A) Duran varlıkların tutarındaki artışlar
B) Ödenen temettüler
C) Gelecek yıllara ait gelirlerdeki azalışlar
D) Sermayedeki azalışlar
E) Ödenen vergi ve benzerleri
16.Aşağıdakilerden hangisi bilançonun bölümlerinden biri değildir?
A) Ödenmiş Sermaye
B) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
C) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
D) Duran Varlıklar
E) Dönen Varlıklar
17.Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloları hazırlamanın temel amaçlarından biri değildir?
A) İşletme faaliyet sonuçları hakkında bilgi sağlamak
B) Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamak
C) Varlık ve kaynaklardaki değişiklikler hakkında bilgi sağlamak
D) Devletin vergilendirme politikalarına yardımcı olmak
E) Gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak
18.Bir işletmeye ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
Ödenmiş Sermaye : 2 0 000 000 000 TL
Sermaye : 60 000 000 000 TL
Dönem Net Kârı : 8 000 000 000 TL
Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin II. temettü tutarı kaç TL’dir?
A) 400 000 000
B) 1 000 000 000
C) 2 000 000 000
D) 3 000 000 000
E) 4 000 000 000
19.Bir işletmeye ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
Net Satışlar : 1 600 000 TL
Ortalama Alacaklar : 80 000 TL
Ortalama Stokta KalmaSüresi: 30 gün
Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin ortalama tahsilat süresi kaç gündür?
A) 30
B) 28
C) 26
D) 20
E) 18
20.Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloları hazırlamanın temel amaçlarından biri değildir?
A) Devletin vergilendirme politikalarına yardımcı olmak
B) İşletme faaliyet sonuçları hakkında bilgi sağlamak
C) Gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak
D) Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamak
E) Varlık ve kaynaklardaki değişiklikler hakkında bilgi sağlamak
21."Analitik bilanço" sınıflandırması aşağıdaki gruplardan hangisinin kapsamındadır?
A) Şekilsel bakımdan
B) Kapsam bakımından
C) Finansal tablolar analizi bakımından
D) İşletme bakımından
E) Vergi hukuku bakımından
22.Aşağıdakilerden hangisi gerçek bir fon kaynağı değildir?
A) Sermaye artırımı
B) Gelecek yıllara ait gelirler hesabındaki azalışlar
C) Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar
D) Hisse senedi ihraç primleri
E) Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar
23.Aşağıdakilerden hangisi bir nakit girişidir?
A) Ödenen temettüler
B) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar
C) Ödenen vergi ve benzerleri
D) Alınan krediler
E) Satışlarınmaliyeti
24.Aşağıdakilerden hangisi kâr dağıtım tablosunun düzenlenme amaçlarından biri değildir?
A) Ayrılan yedeklerin hesaplanması
B) Dönem kârının nelerden oluştuğunun gösterilmesi
C) Şirketlerin hisse başı kârının hesaplanması
D) Hisse başı temettü tutarının hesaplanması
E) Ödenecek vergilerin hesaplanması
25.Yönetim analizlerinde işletmenin hangi durumu hakkında saptama yapılamaz?
A) Finansal durum
B) Kârlılık
C) Likidite
D) Verimlilik
E) Yönetimin performansı
25.Yönetim analizlerinde işletmenin hangi durumu hakkında saptama yapılamaz?
A) Finansal durum
B) Kârlılık
C) Likidite
D) Verimlilik
E) Yönetimin performansı
26.Aşağıdakilerden hangisi bilanço hesabı değildir?
A) Özkaynak hesapları
B) Aktifi ve pasifi düzenleyici hesaplar
C) Yabancı kaynak hesapları
D) Aktif hesaplar
E) Gelir ve gider hesapları
27.İşletmenin kaldıraç oranının artması aşağıdakilerden hangisini de artırmaktadır?
A) Likidite yapısını
B) Varlık yapısını
C) Finansman riskini
D) Kaynak yapısını
E) Kârlılık durumunu
28.“Aktif Kârlılık Oranı x Dağıtılmayan Kârlar Oranı” Bu oran aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A) Likidite oranı
B) İçsel büyüme oranı
C) Nakit oran
D) Cari oran
E) Dönem kârı oranı
29.Bir işletmeye ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
Ödenmiş Sermaye : 3 0 000 YTL
Sermaye : 60 000 YTL
Dönem Net Kârı : 8 000 YTL
Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin II. temettü tutarı kaç YTL dir?
A) 500
B) 1 500
C) 2 500
D) 3 000
E) 4 000
30.Aşağıdakilerden hangisi fon kullanımı yaratmaz?
A) Gelecek yıllara ait gelirlerdeki azalışlar
B) Ödenen temettüler
C) Sermayedeki azalışlar
D) Duran varlıkların tutarındaki artışlar
E) Ödenen vergi ve benzerleri
31.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad
verilir?
A) Nakit oran
B) Fon kaynağı
C) Nakit kullanımı
D) Cari oran
E) Net işletme sermayesi
32.Belirli bir tarihte, tarihi değerle muhasebeleştirilmiş olan varlıkların muhasebe kayıtlarına göre hesaplanan değerine ne ad verilir?
A) Maliyet bedeli
B) Piyasa değeri
C) Defter değeri
D) Emsal bedeli
E) Nominal değer
33. Aşağıdakilerden hangisi borsa performans oranlarından biri değildir?
A) Paybaşına temettü oranı
B) Paybaşına kâr oranı
C) Fiyat/ kazanç oranı
D) Ortalama etkinlik süresi oranı
E) Kâr dağıtım oranı
34. 5 K kuralına göre aşağıdakilerden hangisi işletme yönetiminin güvenilirliğini ve
dürüstlüğünü ifade eden kavramdır?
A) Koşullar
B) Karakter
C) Kefil
D) Kapital
E) Kapasite
35.Aşağıdakilerden hangisi özkaynaklar değişim tablosunda kesinlikle yer almaz?
A) Hisse senedi İhraç primleri
B) 20xx yılı dönem net kârı
C) Duran varlık satış kârları
D) Özel fonlardan aktarılan kısım
E) İştirak kazançları
36.Hisse başına kâr hesaplamasında kullanılan formül aşağıdakilerden hangisidir?
A) Net kâr (Vergi sonrası kâr)/ Hisse senedi sayısı
B) Hisse senedi sayısı/ Dönem kârı
C) Dönem kârı/ Hisse senedi ihraç primleri
D) Net kâr (Vergi öncesi kâr)/ Hisse senedi sayısı
E) Hisse senedi sayısı/ Net kâr (Vergi sonrası kâr)
37.Ortaklara verilecek birinci temettü tutarı tekdüzen hesap planında hangi hesapta izlenir?
A) Dönem Net Kârı Hesabında
B) Olağanüstü Yedekler Hesabında
C) Ortaklara Borçlar Hesabında
D) Özel Fonlar Hesabında
E) Personele Borçlar Hesabında
38. ve 39. sorular aşağıdaki bilgilere
göre cevaplandırılacaktır.
Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Dönen varlıklar 50 000 YTL
Duran varlıklar 70 000 YTL
Uzun vadeli yabancı kaynaklar 30 000 YTL
Kısa vadeli yabancı kaynaklar 40 000 YTL
38.Bu bilgilere göre işletmenin cari oranı yüzde kaçtır?
A) 0,58
B) 0,71
C) 1,25
D) 1,66
E) 1,75
39.Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin net çalışma sermayesi kaç YTL dir?
A) 10 000
B) 20 000
C) 30 000
D) 50 000
E) 90 000
40.Stokları elde etmek için kullanılan nakdin; stokların satılması ve alacakların tahsil
edilmesinden sonra tekrar nakde dönüşmesi için ortalama kaç gün gerektiğini gösteren
oran aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Likidite oranı
B) Ortalama stok değişim oranı
C) Stok devir hızı oranı
D) Ortalama etkinlik süresi
E) Ortalama stokta kalma süresi
41.İşletmenin geçmişteki 5-10 yıllık dönemlerine ait finansal tablo verilerinden hareket ederek geleceğe yönelik ilişkileri belirlemeye olanak sağlayan analiz tekniğine ne ad verilir?
A) Yatırım analizi
B) Dikey analiz
C) Statik analiz
D) Oran analizi
E) Eğilim yüzdeleri
42.Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun oran analizi üzerinde doğuracağı etkilerden biri
değildir?
A) Likidite oranlarının azalması
B) Kâr dağıtım oranlarının düşmesi
C) Enflasyon ortamlarında genellikle kârlılık oranlarının nominal olarak yükselmesi
D) Stoklar Toplamı/ Dönen Varlıklar Toplamı oranının düşmesi
E) Toplam Borçlar/ Toplam Aktifler oranının yükselmesi
43.Aşağıdakilerden hangisi finansal verilerin çeşitliliğine göre yapılan analiz türüdür?
A) Dinamik analiz
B) Statik analiz
C) İç analiz
D) Yatırım analizi
E) Kredi analizi
44."Kredi pazarlık doğrusu"nun aşağıdaki analiz türlerinden hangisinde var olduğu kabul edilir?
A) Yönetim analizlerinde
B) Yatırım analizlerinde
C) Dikey analizlerde
D) Kredi analizlerinde
E) İçsellik analizinde
45.Trend analizinde, diğer yıllardaki hesap tutarlarının oranlanacağı hesapların bulunduğu yıl ne olarak isimlendirilir?
A) Geçmiş dönem
B) Baz yıl
C) Önceki dönem
D) İlgili yıl
E) Cari yıl
46.İşletmenin stok bağımlılık oranı yüksek ise aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A) Kâr marjlarının düşürülmesi
B) Pazarlama etkinliğinin arttırılması
C) Satışların arttırılması
D) Stok devir hızının arttırılması
E) Daha çok stok almaya yönelinmesi
47.Alacak devir oranının hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi temel alınırsa sonuç daha açıklayıcı olur?
A) Ticari alacaklar
B) Ortalama alacaklar
C) Şüpheli ticari alacaklar
D) Senetli alacaklar
E) Senetsiz alacaklar
48.Bir üretim işletmesinin aktiflerinin %66' sı döner varlıklardan, %34' ü de duran varlıklardan oluşuyorsa, bu durum aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A) Varlık yapısının olumlu olduğunu
B) Otofinansman yoluyla kendini finanse ettiğini
C) Yatırımlar içindeki likit yapısının güçlü olduğunu
D) İşletmenin bir ticaret işletmesi görünümü verdiğini
E) Borç ödeme gücünün yeterli olduğunu
49.İşletmenin brüt satış kârı net satışların %39' u iken, olağan kârının %83 olması aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A) Kârın ağırlıklı olarak yan faaliyetlerden elde edildiğini
B) Satışlarının esnekliğini
C) Satılanmalınmaliyetinin azalışını
D) Kârın ana faaliyet konusundan elde edildiğini
E) İşletme faaliyetlerinin verimliliğini
50.Aşağıdakilerden hangisi kâr dağıtım tablosunun düzenlenme amaçlarından biri değildir?
A) Ödenecek vergilerin hesaplanması
B) Şirketlerin hisse başı kârının hesaplanması
C) Ayrılan yedeklerin hesaplanması
D) Hisse başı temettü tutarının hesaplanması
E) Dönem kârının nelerden oluştuğunun gösterilmesi
51.Trend veya eğilim yüzdeleri tekniği için en uygun analiz türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Statik analiz
B) Yönetim analizi
C) Dış analiz
D) Dinamik analiz
E) İç analiz
52."Stok Bağımlılık Oranı" hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
A) Alacaklar
B) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
C) Hazır Değerler
D) Menkul Kıymetler
E) Stoklar
53.Bir işletmenin borsa değerinin defter değerinden düşük olması ne anlama gelmektedir?
A) Yasa dışı işlemleri olduğu
B) Kârlılığının istenilen düzeyde olmadığı
C) Borç ödemede zorluklar yaşadığı
D) Dağıtılmamış kârların verimli kullanılmadığı
E) Likit yapısının zayıf olduğu
54.Hisse senedi yatırımları için karşılaştırma kriteri olarak kullanılan oran aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiyat-kazanç oranı
B) Paybaşına kâr oranı
C) Kâr dağıtım oranı
D) İçsel büyüme oranı
E) Paybaşına temettü oranı
55.Aşağıdakilerden hangisi oran analizinde göz önüne alınması gereken ilkelerden biri değildir?
A) Enflasyon
B) Oranların bir araç olarak kabul edilmesi
C) Yorumda diğer açıklayıcı oranların da kullanılması
D) Sadece işletmeye ait oranların kullanılması
E) Mevsimlik hareketlerin dikkate alınması
56.İşletmenin duran varlıkları toplam varlıkların %50 'si kadarken, sürekli sermayesinin de %50 olması
aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A) Varlık yapısının güçlü olduğunu
B) Duran varlıkların tamamının uzun vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini
C) Duran varlıkların tamamının özkaynaklarla finanse edildiğini
D) Kaynak dağılımının yabancı kaynak ağırlıklı olduğunu
E) Sermayenin yetersiz olduğunu
57.Satışların maliyetinin net satışların %80'i oranında gerçekleşmesi aşağıdakilerden
hangisini ifade etmektedir?
A) Rekabet avantajını kaybettiğini
B) Satış iadelerinden gelen kalitesizliği
C) Satış iskontolarının yüksekliğini
D) Faaliyet giderlerinin kârı azaltıcı etki yarattığını
E) Brüt kâr marjının azaldığını
58.Halka açık anonim şirketlerde I. temettü tutarının ana sözleşmede gösterilecek üst sınırı ne kadardır?
A) Dağıtılabilir dönemnet kârının %75'i
B) Dönemkârının %5'i
C) Vergi sonrası dönemkârının %50'si
D) Ödenmiş sermayenin %20'si
E) Vergi öncesi dönemkârının %25'i
59.İşletmenin stok bağımlılık oranı yüksek ise aşağıdaki önlemlerden hangisini alınmalıdır?
A) Stok elde bulundurma maliyetini azaltmak
B) Kâr marjını düşürmek
C) Satışları yavaşlatmak
D) Pazarlama etkinliklerini azaltmak
E) Daha çok borçlanarak stoklarını artırmak
60.Ticari yaşamın gereklerine ve muhasebe kuramı ve uygulamalarına göre hazırlanan bilançolara ne ad verilir?
A) Analitik bilanço
B) Konsolide bilanço
C) Ticari bilanço
D) Mali bilanço
E) İşletme bilançosu
61.Aşağıdakilerden hangisi satışların maliyeti içinde yer almaz?
A) Satılan ticari mallar maliyeti
B) Satılan hizmet maliyeti
C) Diğer satışların maliyeti
D) Satılan mamullerin maliyeti
E) Satış iadeleri
62.Aşağıdakilerden hangisi nakit çıkışı değildir?
A) Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları
B) Ödenen vergi ve benzerleri
C) Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri
D) Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit
E) Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları
63.Nakit akış tablosunun düzenlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?
A) Gelir tablosuna
B) Kapanış bilançosuna
C) Özkaynak değişimtablosuna
D) Açılış bilançosuna
E) Kâr dağıtımtablosuna
64.Personele ödenecek temettüler aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?
A) Ortaklara borçlar
B) Yasal Yedekler
C) Diğer Kâr Yedekleri
D) Personele borçlar
E) Satışlar
65.Net Kâr (Vergi Sonrası Kâr) / Hisse Senedi Sayısı
Bu formül aşağıdakilerden hangisinin hesaplanmasında kullanılmaktadır?
A) Hisse başına kârın
B) Hisse başına temettünün
C) Yönetim kuruluna payın
D) II. Tertip yasal yedeklerin
E) Ortaklara payın
66.(Hazır Değerler + Menkul Kıymetler)/ Kısa Vadeli Yab.Kay.Toplamı
Bu formül aşağıdaki oranlardan hangisinin hesaplanmasında kullanılmaktadır?
A) Stok bağımlılık oranının
B) Cari oranın
C) Likidite oranının
D) Nakit oranının
E) Fon karşılama oranının
67.Toplam Özkaynaklar/ Pasif Toplamı Oranının %40'ın altına düşmesi ne anlama gelir?
A) İşletmenin sermayesinin yeterli hale geldiği
B) İşletmenin kâr dağıtamayacağı
C) İşletmenin finansman riskinin arttığı
D) İşletmenin sermaye artırımına yöneldiği
E) İşletmenin varlıklarının zayıflığı
68.Fiyat/Kazanç Oranının yüksekliği ne anlama gelir?
A) İşletmenin sermaye yetersizliği çektiği
B) Pay başına kârlar düşükken bile hisse senedi fiyatının yüksek olduğu
C) İşletmenin zarar ettiği
D) İşletmenin borçlanmaya gideceği
E) İşletmenin yeterli kârlılığa ulaşamadığı
69.Aşağıdakilerden hangisi bilanço kalemlerinden biri değildir?
A) Kasa
B) Çıkarılmış tahviller
C) Dönemkârı
D) Banka kredileri
E) İştirakler
70.Nakit oranının, genel olarak % kaç olması yeterli kabul edilir?
A) 5
B) 20
C) 40
D) 50
E) 100
71.Hazır değerler ve menkul kıymetler çıkarıldıktan sonra kalan kısa vadeli yabancı kaynakların stokların kaç katı olduğunu gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alacak devir hızı
B) Ortalama tahsilat süresi
C) Stok bağımlılık oranı
D) Nakit oranı
E) Stok devir hızı
72.Ortalama Stokta Kalma Süresi Süresi+ Ortalama Tahsilat
Bu formül ile aşağıdaki oranlardan hangisi hesaplanır?
A) Ortalama etkinlik süresi
B) Ortalama tahsilat süresi
C) Stok bağımlılık oranı
D) Ortalama stokta kalma süresi
E) Alacak devir hızı oranı
73.İşletmenin Toplam Aktifler / Ödenmiş Sermaye Oranı' nın artması ne anlama gelmektedir?
A) Varlık yapısının kuvvetli olduğu
B) Borç ödeme gücünün yetersiz olduğu
C) Özkaynak ağırlıklı bir finansman modeline sahip olduğu
D) Faiz yükünün arttığı
E) Borç ağırlıklı bir finansman modeline doğru kaydığı
74.Olağan Kâr / Net satışlar
formülü ile aşağıdaki oranlardan hangisi hesaplanmaktadır?
A) Faaliyet kârlılığı oranı
B) Olağan kârlılık oranı
C) Net kârlılık oranı
D) Dönem kârlılığı oranı
E) Brüt satış kârlılığı oranı
75.İşletmenin dönen varlıklarında %40 oranında artış, duran varlıklarında ise %103 oranında
bir artış olması aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A) İşletmenin üretimini arttırmaya yöneldiği
B) İşletme sermayesinin fazla olduğu
C) İşletmenin duran varlıklar ağırlıklı varlık edinme politikası izlediği
D) İşletmenin nakte ihtiyaç duyduğu
E) İşletmenin dönen varlıklarını elden çıkarmaya çalıştığı
76.Sektördeki rekabetin arttığını ve rekabet koşullarının ağırlaştığını aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?
A) Satışların maliyetinin artması
B) Özkaynakların artması
C) Faaliyet giderlerinin düşme eğiliminde olması
D) Satış indirimlerinin hızla artış göstermesi
E) Dönen varlıkların azalması
77.Paybaşına temettü oranı hangi grup oranlar içinde yer alır?
A) Kârlılık durumu oranları
B) Borsa performans oranları
C) Likidite durumu oranları
D) Finansal durumoranları
E) Faaliyet etkinliği oranları
78.Faiz giderleri ve kur farkı giderleri, gelir tablosunun hangi grubunda yer alır?
A) Finansman giderlerinde
B) Faaliyet giderlerinde
C) Olağandışı gider ve zararlarında
D) Satılan malın maliyetinde
E) Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlarda
79.Bir işletmede cari oran aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A) Faiz yükünü
B) Kârlılık durumunu
C) Kaynak yapısını
D) Kısa vadeli borç ödeme gücünü
E) Kâr dağıtma kabiliyetini
80.Aşağıdakilerden hangisi finansal verilerin çeşitliliğine göre yapılan analiz türüdür?
A) Kredi analizi
B) Dinamik analiz
C) Statik analiz
D) Yatırım analizi
E) İç analiz
81.Personele ödenecek temettüler aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?
A) Satışlar
B) Personele borçlar
C) Diğer Kâr Yedekleri
D) Yasal Yedekler
E) Ortaklara borçlar
82.İşletmenin 1. yılda satışlarının maliyeti 3.600 YTL iken 2. yılda satışların maliyeti gerçekleşmemiştir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi bu değişmeyi ifade etmektedir?
A) %100'lük ve 3 600 YTL bir azalış vardır.
B) 3 600 YTL bir azalış vardır. Azalan yüzdesi yoktur.
C) 3 600 YTL bir değişim ve %36 lık bir azalış vardır.
D) Bu kalem, bu tekniğe göre hesaplanamaz.
E) Satışların maliyetinin yüksekliği kârı azaltmaktadır.
83.İşletmenin dönen varlıkları %50 oranında artış gösterirken, kısa vadeli yabancı kaynaklarının %25 oranında azalması ne anlama gelir?
A) Borçlarının özkaynaklarından az olduğu
B) Otofinansman gücünün arttığı
C) Kısa vadeli borç ödeyebilme kabiliyetinin arttığı
D) İşletmenin kârlılığının arttığı
E) İşletmenin kârı dağıtmayıp sermayeye eklediği
84.İşletmenin 1.yıldaki faiz karşılama oranı 1,61 iken 2.yılda faiz karşılama oranı 0,50 olarak gerçekleşmiştir.
Bu durum aşağıdaki ifadelerden hangisi ile açıklanır?
A) Faiz giderleri azalmıştır.
B) Maliyetler yükselmiştir.
C) Otofinansmana ağırlık verilmiştir.
D) İşletme faizsiz borçlanma yoluna gitmiştir.
E) Faiz giderlerini karşılamada sorun yaşanmaktadır.
85.Aşağıdakilerden hangisi stok bağımlılık oranı hesaplamasında kullanılmaz?
A) Hazır değerler
B) Stoklar
C) Ticari alacaklar
D) Kısa vadeli yabancı kaynaklar
E) Menkul kıymetler
86.Aşağıdaki oranlardan hangisi hisse senedi yatırımları için bir karşılaştırma kriteri olarak kullanılmaktadır?
A) Pay başına kâr oranı
B) Pay başına temettü oranı
C) Kâr dağıtımoranı
D) Fiyat-kazanç oranı
E) Piyasa değeri/defter değeri oranı
87.Nakit akış tablosu hangi esasa göre düzenlenmektedir?
A) Tahakkuk esası
B) Maliyet esası
C) Sermaye esası
D) Kâr esası
E) Nakit esası
88.Aşağıdakilerden hangisi bir nakit çıkışı değildir?
A) Sermaye artışından sağlanan nakitler
B) Ödenen vergi ve benzerleri
C) Ödenen temettüler
D) Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları
E) Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları
89.Net işletme sermayesindeki değişim tablosu düzenlenirken aşağıdakilerden hangisi temel alınır?
A) ToplamYabancı Kaynaklar / Özkaynaklar
B) Dönen Varlıklar / Pasif Toplam
C) Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
D) Aktif Toplam / Pasif Toplam
E) Aktif Toplam / Özkaynaklar
90.Stokları elde etmek için kullanılan nakdin; stokların satılması ve alacakların tahsil edilmesinden sonra tekrar nakde dönüşmesi için ortalama kaç gün gerektiğini gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Stok devir hızı oranı
B) Ortalama stok değişim oranı
C) Ortalama etkinlik süresi
D) Likidite oranı
E) Ortalama stokta kalma süresi
91.Aşağıdakilerden hangisi bilançonun uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alır?
A) Ödenmiş Sermaye
B) Yasal Yedekler
C) İştiraklerden Temettü Gelirleri
D) Hisse Senetleri
E) Çıkarılmış Tahviller
92.Aşağıdakilerden hangisi fon kullanımı yaratmaz?
A) Ödenen vergi ve benzerleri
B) Gelecek yıllara ait gelirlerdeki azalışlar
C) Ödenen temettüler
D) Sermayedeki azalışlar
E) Duran varlıkların tutarındaki artışlar
93.Aşağıdakilerden hangisi bilanço kalemlerinden biri değildir?
A) Dönemkârı
B) Kasa
C) Banka kredileri
D) Çıkarılmış tahviller
E) İştirakler
94.Olağan Kâr / Net satışlar formülü ile aşağıdaki oranlardan hangisi hesaplanmaktadır?
A) Faaliyet kârlılığı oranı
B) Olağan kârlılık oranı
C) Net kârlılık oranı
D) Dönem kârlılığı oranı
E) Brüt satış kârlılığı oranı
95.Bir işletmenin; cari oranı 2,5, likidite oranı 1,5 ve stokları da 1.000 YTL dir. Bu bilgilere göre işletmenin dönen varlıkları kaç YTL dir?
A) 500
B) 1.000
C) 1.500
D) 2.000
E) 2.500
96 I. Trend analizinin doğru sonuç verebilmesi için baz yılının istikrarlı bir yıl olarak seçilmesi gerekir.
II. Mukayeseli tablolar analizinde doğru değerlendirme yapabilmek için oranların yanında hesapların mutlak değerleri de göz önünde bulundurulmalıdır.
III. Dikey yüzdelere göre gelir tablosu analiz edilirken dönem net kârı tutarı 100 kabul edilir.
Finansal tabloların analizi ile ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ,II ve III
97.Satışların maliyeti tablosunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
B) Yarı Mamul Kullanımı
C) Genel YönetimGiderleri
D) Direkt İşçilik Giderleri
E) Genel ÜretimGiderleri
98.Aşağıdakilerden hangisi oran analizinde göz önünde tutulması gereken faktörlerden biri değildir?
A) Oranlar değerlendirilirken mevsimlik ve konjonktür hareketlerinin etkileri dikkate alınmalıdır.
B) Analizde anlamsız oranlar kullanılmamalıdır.
C) Oranlar yorumlanırken, fiyat düzeyindeki değişiklikler dikkate alınmamalıdır.
D) Oranlar, çeşitli kaynaklardan sağlanan ek bilgilerin ışığı altında yorumlanmalıdır.
E) Oranların hatalı bir şekilde yorumlanmasından kaçınılmalıdır
99.Aktiflerin işletme sahiplerince ne oranda finanse edildiğini gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?
A) (Dönen Varlıklar - Gayrimenkuller) / Aktif Toplamı
B) Özkaynaklar / Aktif Toplamı
C) (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar - Gayrimenkuller) / Aktif Toplamı
D) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar / Pasif Toplamı
E) Özkaynaklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
100. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Kasa 50 YTL
Bankalar 100 YTL
Ticari Alacaklar 300 YTL
Stoklar 200 YTL
Satıcılar 100 YTL
Cari borçlar 400 YTL
Bu bilgilere göre işletmenin likidite oranını, aşağıdaki işlemlerden hangisi değiştirmez?
A) Ticari alacakların 50 YTL tutarındaki kısmının tahsil edilmesi
B) 30 YTL tutarında kredili mal alınması
C) Bankadan 100 YTL kullanılarak uzun vadeli borcun ödenmesi
D) 20 YTL tutarında peşin mal satılması
E) 20 YTL tutarında kredili mal satılması
101.Üretilen mamül maliyeti 20.000 YTL, satılan mamül maliyeti 16.000 YTL olan bir işletmede dönem sonu stoku 6.000 YTL ise dönem başı stoku kaç YTL dir?
A) 6.000
B) 5.000
C) 4.000
D) 3.000
E) 2.000
102.Asit test oranı 1 olarak hesaplanan işletmenin; dönen varlıkları 15.000 YTL ve
kısa vadeli yabancı kaynakları 12.000 YTL ise işletmenin stok tutarı kaç YTL dir?
A) 3.000
B) 4.000
C) 6.000
D) 7.500
E) 9.000
103.Aşağıdakilerden hangisi fon kaynaklarından biri değildir?
A) Uzun vadeli ticari borçlarda artış
B) Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar
C) Olağan kâr
D) Duran varlıkların satışı
E) Hisse senetleri ihraç primleri
104.Dikey yüzdeler analiz tekniğine göre; gelir tablosunda yer alan kalemler aşağıdakilerden hangisine oranlanmaktadır?
A) Brüt satışlara
B) Dönemnet kârına
C) Faaliyet kârına
D) Dönemkârına
E) Net satışlara
105.Dikey yüzdeler analiz tekniğine göre, brüt satış kârının dikey yüzdesi 0,20 olan bir işletmenin, net satışlarının tutarı 250.000 YTL ise satışların maliyeti tutarı kaç YTL dir?
A) 200.000
B) 125.000
C) 75.000
D) 50.000
E) 25.000
106.Bir işletmenin geçmiş dönemlerinin ortalaması ile cari dönemi karşılaştırma
amacıyla finansal tablolarını analiz etmesi durumunda; aşağıdaki standartlardan hangisinin kullanılması daha uygun olacaktır?
A) Bütçe standartlarının
B) Sektör standartlarının
C) Sanayi standartlarının
D) Tarihi standartların
E) İdeal standartların
107.Özkaynak finansmanının yapısının bir bütün olarak görülebildiği ve bu yapı üzerinde etkili olan kalemlerin dönemsel değişimlerinin işletme bakımından doğurabileceği etkilerin değerlendirildiği tablo aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Fon AkımTablosu
B) Net İşletme Sermayesindeki DeğişimTablosu
C) Özkaynak DeğişimTablosu
D) Nakit AkımTablosu
E) Bilanço
108.Kısa vadeli borçların ödenmesi için mevcut stokların kaç katı daha satış yapılması gerektiğini gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faiz karşılama oranı
B) Stok bağımlılık oranı
C) Alacak devir hızı oranı
D) Ortalama stokta kalma süresi
E) Stok devir hızı oranı
109.Net işletme sermayesi ile ilgili olan aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Net işletme sermayesi arttıkça, işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücü artar.
B) Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farktır.
C) Dönen varlıkları ifade eden "işletme sermayesi"nden farklı bir anlam taşımaktadır.
D) İşletmenin gelir tablosundan hareketle hesaplanır.
E) Kısa vadeli yabancı kaynaklar dışındaki tüm kaynakları ifade eden sürekli sermayeden farklı bir anlamtaşımaktadır
110. I. Cari oranı sektör ortalamasına göre yüksek ancak likidite oranı düşük olan bir işletmede sektör ortalamasına göre daha fazla stok bulunmaktadır.
II. Alacak devir hızı 6 olan bir işletmede ortalama tahsilat süresi 60 gündür.
III. Nakit oranı işletmenin stoklarına ve alacaklarına hiç dokunmadan diğer varlıklarla, kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösterir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
111.Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Dönem net kârı 7.000 YTL
Ödenecek vergi ve diğer yasal yükümlülükler 1.000 YTL
Kısa ve uzun vadeli borçlanma giderleri 2.000 YTL
Bu bilgilere göre işletmenin faiz karşılama oranı kaçtır?
A) 3,5
B) 4
C) 4,5
D) 5
E) 6
112.Aşağıdakilerden hangisi gerçek bir fon çıkışı gerektirmeyen giderler arasında yer almaz?
A) Gelecek aylara ait giderlerin döneme ait kısmı
B) Reeskont faiz giderleri
C) Konusu kalmayan karşılıklar
D) Karşılık giderleri
E) Gelecek yıllara ait gelirler hesabındaki azalışlar
113.Aşağıdakilerden hangisi faaliyet etkinlik oranlarından biri değildir?
A) Alacak devir hızı oranı
B) Asit test oranı
C) Ortalama tahsilat süresi oranı
D) Aktif devir hızı oranı
E) Stok devir hızı oranı
114.Net satışları 9.000 YTL ve ortalama alacakları 3.000 YTL olan işletmenin alacaklarının ortalama tahsil süresi kaç gündür?
A) 160
B) 150
C) 140
D) 120
E) 115
115.Bir işletmenin 2004 – 2007 yılları arası net satışları ve stoklarıyla ilgili bilgileri aşağıdaki gibidir:
2004 2005 2006 2007
Net Satışlar 100 150 160 170
Stoklar 100 170 200 250
Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
A) Stoklar satış yoluyla eritilememektedir.
B) Peşin satışlara fazla ağırlık verilmektedir.
C) Stok giderlerini azaltıcı bir politika izlenmektedir.
D) İşletme yönetimince iyi bir stok politikası yürütülmektedir.
E) Kredili satışlara fazla ağırlık verilmektedir
116.Bir işletmenin, brüt satışları 120.000 YTL, satıştan indirimleri 20.000 YTL, satışlarının maliyeti 70.000 YTL ve faaliyet giderleri 10.000 YTL ise faaliyet kârına ilişkin dikey yüzde kaç olur?
A) %20
B) %21,93
C) %22
D) %22,33
E) %23,33
117.İşletmenin günlük nakit gereksinimlerini karşılayabilme gücü aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A) Özkaynaklarını
B) Sermaye yapısının gücünü
C) Yatırımların kârlılığını
D) Likidite gücünü
E) Borç ödeme gücünü
118.Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun, oran analizi üzerinde doğuracağı etkilerden biri değildir?
A) Dönen varlık toplamı / toplam aktifler oranının yükselmesi
B) Likidite oranlarının düşmesi
C) Likidite oranlarının yükselmesi
D) Kısa vadeli yabancı kaynaklar / toplam aktifler oranının yükselmesi
E) Stoklar toplamı / dönen varlıklar toplamı oranının yükselmesi
119.Hisse senetleri borsada işlem görmeyen halka açık anonim şirketlerin I. temettü
tutarları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yedek akçeye eklenirler
B) Sermayeye eklenebilirler.
C) Nakden dağıtılmak zorundadırlar.
D) Hisse senedi biçiminde dağıtabilirler.
E) Nakden dağıtılma zorunluluğu yoktur
120. I. Bankadaki mevduatın çekilerek kısa vadeli borçların ödenmesi
II. Kısa vade ile kredili mal alışı
III. Kısa vadeli alacakların tahsil edilmesi
Yukarıdaki işlemlerden hangileri net işletme sermayesini değiştirmez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
121.Cari oranı 1,5 olan bir işletmede, aşağıdaki işlemlerden hangisi cari oranı azaltır?
A) Satıcılara olan 3.000 YTL lik borca karşılık kısa vadeli bir senet verilmesi
B) 5.000 YTL tutarındaki kısa vadeli alacağın tahsil edilmesi
C) Duran varlık satışıyla elde edilen 2.000 YTL lik nakdin, kısa vadeli banka kredilerinin ödenmesinde kullanılması
D) 10.000 YTL tutarında uzun vadeli kredili mal satılması
E) Kasada bulunan 2.000 YTL ile hazine bonosu alınması
122. Dönem net kârı 2.000 YTL, aktif kârlılığı %10,sürekli sermayesi 14.000 YTL, kaldıraç oranı 0,5 olan bir işletmenin uzun vadeli borçları kaç YTL dir ?
A) 3.000
B) 4.000
C) 5.000
D) 6.000
E) 7.000
123.Aşağıdakilerden hangisi satışların maliyeti tablosunda bulunmaz?
A) Genel üretimgiderleri
B) Direkt ilk madde ve malzeme giderleri
C) Dönemsonu yarı mamul stoku
D) Genel yönetimgiderleri
E) Direkt işçilik giderleri
124.Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
DÖNEN VARLIKLAR (YTL)
Kasa/Banka 500
Alacaklar 250
Stoklar 250
DURAN VARLIKLAR (YTL)
Makineler 1.500
Taşıtlar 500
Binalar 750
Kısa vadeli yabancı kaynaklar 500
Uzun vadeli yabancı kaynaklar 625
Özkaynaklar 2.500
Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin likidite oranı kaçtır?
A) 2,2
B) 2
C) 1,7
D) 1,6
E) 1,5
125.İşletmenin finansal kaldıraç oranı % 20, kısa vadeli yabancı kaynakları 18.000 YTL, uzun vadeli yabancı kaynakları 7.000 YTL ise aktif toplamı kaç YTL dir?
A) 50.000
B) 90.000
C) 125.000
D) 140.000
E) 220.000
126.İşletmenin yapmış olduğu varlık yatırımlarının kaç katı kadar satış yapmış olduğunu gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortalama stokta kalma süresi
B) Stok devir hızı
C) Aktif devir hızı
D) Stok bağımlılık
E) Ortalama etkinlik süresi
127.Bir işletmenin iki farklı döneme ait finansal tablolarında yer alan kalemlerdeki değişmelerin belirlenmesine, incelenmesine ve değerlendirilmesine olanak tanıyan analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karşılaştırmalı tablolar tekniği
B) Dikey analiz tekniği
C) Yüzde analiz tekniği
D) Oran analiz tekniği
E) Fon akış analizi
128.Fon akış tablosu düzenlenirken fon kaynak ve kullanımlarının belirlenmesi ile ilgili genel kural aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
A) Aktif azalışları ile pasif artışları fon kullanımına neden olur.
B) Aktif artışları ile pasif artışları fon kullanımına neden olur.
C) Aktif azalışları ile pasif azalışları fon kullanımına neden olur.
D) Aktif artışları ile pasif azalışları fon kullanımına neden olur.
E) Aktif azalışları ile pasif azalışları fon kaynağına neden olur.
129.Bir üretim işletmesinde dönen varlıkların dikey yüzdesi % 35; Kısa vadeli yabancı kaynakların (KVYK) dikey yüzdesi % 40 ise, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Dönen varlıklarda yetersizlik vardır.
B) İşletme zarar etmiştir.
C) İşletmenin öz kaynakları toplam borçlarından azdır.
D) İşletme ; Kısa vadeli yabancı kaynaklarını sadece dönen varlıkların finansmanında kullanmıştır.
E) İşletmede net çalışma sermayesi noksanı vardır.
130.Bir işletmenin gelir tablosuna ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Brüt satışlar: 345.000 YTL
Satıştan indirimler: 15.000 YTL
Satışlarının maliyeti: 105.000 YTL
Faaliyet giderleri: 60.000 YTL
Bu bilgilere göre işletmenin faaliyet kârına ilişkin dikey yüzdesi ne kadardır?
A) % 60
B) % 55
C) % 57
D) % 52
E) % 50
131.Aşağıdakilerden hangisi işletmenin nakit kaynaklarından biri değildir?
A) Duran varlıkların peşin bedelle satışı
B) Bankadan alınan nakit krediler
C) Demirbaşların peşin bedelle satışı
D) Çıkarılan tahvillerin itfası
E) Peşin olarak mal satışı
132.Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Cari oran: 1,6
Aktif toplam: 6.500 YTL
Öz kaynaklar: 2.500 YTL
Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 3.000 YTL
Bu bilgilere göre işletmenin duran varlıkları kaç YTL dir?
A) 5.700
B) 5.500
C) 5.000
D) 4.900
E) 4.700
133.Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Satışlar: 40.000 YTL
Sürekli sermaye: 14.000 YTL
Aktif devir hızı: 2
Cari oran: 2,5
Bu bilgilere göre işletmenin dönen varlıkları kaç YTL dir?
A) 16.000
B) 15.000
C) 10.000
D) 8.000
E) 6.000
134.Bir işletmenin yer aldığı sektörde bulunan en başarılı bir veya birkaç işletmenin finansal tablolarından yararlanılarak hazırlanan standart oranlar aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Bütçe standart oranlar
B) Tarihi standart oranlar
C) Sektör standart oranlar
D) Sanayi veya sektör standart oranlar
E) İdeal veya hedef standart oranlar
135.Kısa vadeli borçların ödenmesi için mevcut stokların kaç katı daha satış yapılması gerektiğini gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?
A) Stokların kârlılığı oranı
B) Stok devir hızı oranı
C) Ortalama stokta kalma süresi
D) Stok bağımlılık oranı
E) Aktif devir hızı oranı
136.İşletmenin stok devir hızı oranı satışların maliyetine göre 12 olarak hesaplanmışken net satışlara göre hesaplandığında 24 olarak bulunmuştur.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?
A) İşletme ortalama alacaklarının 12 katı kadar satış yapmıştır.
B) İşletme brüt satış kârı elde etmiştir.
C) İşletme peşin satış politikası benimsemiştir.
D) İşletme kısa vadeli borçlarını ödemede stoklara bağımlıdır.
E) İşletmenin ortalama tahsil süresi oldukça uzundur.
137.Eğilim yüzdeleri hesaplanırken 100 (yüz) olarak kabul edilen tutar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Net satışlar
B) Kalemin içinde bulunduğu grup toplamı
C) Kalemin baz yıldaki tutarı
D) Bilançonun genel toplamı
E) Bilanço kalemleri için aktif toplamı ve gelir tablosu kalemleri için net satışlar
138.Aşağıdakilerden hangisi likidite oranlarından biri değildir?
A) Faiz karşılama oranı
B) Stok bağımlılık oranı
C) Cari oran
D) Nakit oranı
E) Stok devir hızı oranı
139.Aşağıdakilerden hangisi finansal analizde kullanılacak finansal tabloların kapsamına göre sınıflandırılmasında yer alır?
A) Kredi analizi
B) Dinamik analiz
C) Dış analiz
D) İç analiz
E) Yatırımanalizi
140.Stokları elde etmek için kullanılan nakdin; stokların satılması ve alacakların tahsil edilmesinden sonra
tekrar nakde dönüşmesi için ortalama kaç gün gerektiğini gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Stok devir hızı oranı
B) Ortalama stok değişim oranı
C) Ortalama etkinlik süresi
D) Likidite oranı
E) Ortalama stokta kalma süresi


Cevaplar ektedir...


Ekli Dosya(lar)
.jpg  adszaw.jpg (Boyut: 65.35 KB / İndirme: 499)

LİNKEDİN
http://www.linkedin.com/profile/edit?trk...b_pro_top]

Zaman kimseyi beklemez...
18-01-2012 12:30 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
saliseli
Registered
Default Avatar
Mesajlar: 1
Tarih: Mar 2013
Üye no: 45500
Nerden: istanbul
Rep Puanı: 0
Mesaj: #2
Cvp: Mali analiz soruları
Sevgili Aycan,
paylaşımın için öncelikle teşekkürler ama 2.soruyu çözemedim yardımcı olabilirmisiz?
03-05-2013 05:46 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
meryem06
Registered
Default Avatar
Mesajlar: 1
Tarih: May 2013
Üye no: 46199
Nerden: ankara
Rep Puanı: 0
Mesaj: #3
RE: Mali analiz soruları
.Bir işletmenin brüt satışları 220 000 TL, satıştan indirimleri 20 000 TL, satışların maliyeti 70 000 TL ve faaliyet giderleri 30 000 TL ise faaliyet kârına ilişkin dikey yüzde kaç olur?
A) 42
B) 45
C) 50
D) 54
E) 65
26-05-2013 03:11 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Burcu1992
Registered
Default Avatar
Mesajlar: 1
Tarih: Nov 2013
Üye no: 48896
Nerden: MANİSA
Rep Puanı: 0
Mesaj: #4
RE: Mali analiz soruları
Cevaplarını göremiyorum yardımcı olur musunuz?
25-11-2013 06:24 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
aycan
Moderators
*****
Mesajlar: 1,240
Tarih: Nov 2007
Üye no: 618
Nerden: İSTANBUL
Rep Puanı: 9
Mesaj: #5
Cvp: Mali analiz soruları
(25-11-2013 06:24 PM)Burcu1992 Yazılan:  Cevaplarını göremiyorum yardımcı olur musunuz?

Cevap anahtarı ektedir...


Ekli Dosya(lar)
.jpg  CEVAP ANAHTARI.jpg (Boyut: 38.98 KB / İndirme: 72)

LİNKEDİN
http://www.linkedin.com/profile/edit?trk...b_pro_top]

Zaman kimseyi beklemez...
25-11-2013 07:00 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: