Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

MAMÜL MALİYETLERİNİN SAPTANMASINDA FİRE VE ÖZÜRLÜ MAMULLERE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM
Konuyu Açan Kişi: smmm_mehtap
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 1776

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
MAMÜL MALİYETLERİNİN SAPTANMASINDA FİRE VE ÖZÜRLÜ MAMULLERE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM
Yazar Mesaj
smmm_mehtap
Registered
Default Avatar
Mesajlar: 1
Tarih: Nov 2013
Üye no: 48888
Nerden: istanbul
Rep Puanı: 0
Mesaj: #1
MAMÜL MALİYETLERİNİN SAPTANMASINDA FİRE VE ÖZÜRLÜ MAMULLERE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN
Marmara Üniv. İ.İ.B.F.
1.GiRiŞ
Bilgisayarların her geçen gün hakimiyetlerini daha da arttırdığı günümüzde mamul maliyetlerin hesaplanmasında karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi de fire ve özürlü mamuller sorunudur. Gerek tespit edilmelerinin teknik ve ekonomik olarak güçlükle yapılabilmesi, gerekse değişik aşamalarda ortaya çıkması nedeni ile fire ve özürlü mamuller farklı bir yere sahiptir. Bu fark maliyet fiyatından satış fiyatına geçişte bir diğer ifade ile satış fiyatını satış politikalarının belirlenmesinde ve bilançoda yer alacak stokların tespit edilmesinde kendisini açık bir biçimde göstermektedir. Öte yandan endüstri ve teknolojideki gelişmeler sonucu maliyet hesaplamalarında yeni anlayışlar doğmuş ya da yeni arayışlar içine girilmiştir. Örneğin Japon teşebbüsleri maliyet hesaplamalarını Maliyet Yönetimi ve Maliyet kontrolü biçiminde bölümleyerek bilgisayarlar aracılığı gerçekleştirmekte, maliyet muhasebesi programlarında enflasyonun etkilerini dikkate almaktadır. Aynı anlayışı Birleşik Almanya'nın uygulamalarında da görmekteyiz. Hem de bu ülkelerde enflasyonun ülkemize göre çok düşük olmasına rağmen böyle bir anlayışla hesaplama yapmaları (enflasyon 1990 yılında B. Almanya'da % 2.7. Japonya'da % 3.1 olmuştur.) onların dünya ekonomisi içinde ekonomik yönden süperleşmelerinin bir nedeni olsa gerekir. Ülkemiz uygulamalarına baktığımızda henüz sağlıklı bir maliyetlerinin yapıldığını birçok işletme için söylemek olanaksızdır. Bunun nedenini henüz muhasebe mesleğinin kendi disiplini içinde kabul görmemesine, yasalarca yeterince desteklenmemiş olmasına ve maliyet kavramının öneminin anlaşılmamış olmasına bağlayabiliriz.

2. FİRE KAVRAMI
Fire, maliyet muhasebesi uygulamalarına mamul maliyetlerini yükseltici üretim miktarlarını azaltıcı bir unsur olarak girmiş ve gerek işletmecilik (prodüktivite yönünden) gerekse vergi yönünden (randıman yönünden) çok uğraşılan konuların en başlarında yer almıştır.

Üretim faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda hem üretim sistemlerinin çeşitliliği, hem de üretimde kullanılan ham madde ve yardımcı maddelerin sayısının fazla oluşu nedeni ile gerek üretim aşamasında gerek satın alma ve satış aşamalarında (burada stok kalemlerinde) değişik nedenlere bağlı olarak, nem kaybetme buharlaşma ve kuruma, kırılma veya ufalanma, çekme kısalma, yırtılma ya da çatlama, kesilme gibi yollarla miktar kayıplarının olduğu görülmektedir. Zaman zaman da kalitesiz hammadde kullanılması, kullanılan makine ya da makine parkında arıza, bozulma, yanlış kullanım, vasıfsız işçi istihdam edilmesi, işçi ve diğer personelin gerekli itina ve özeni göstermesi, aşın çalışma, çalışanların moralsizliği ya da iş barışı olmaması, ya da mamuller ve yarı mamullerin kendi özelliklerinden dolayı da miktar azalmaları olabilmektedir.

Şu halde mamul maliyetlerinin hesaplanması açısından, üretilmesi amaçlanan ya da üretilen mamul bünyesinde yer alan hammaddenin net miktarı ile üretim faaliyetlerinde tüketilen ham madenin brüt miktarı arasındaki fark firedir, Örneğin (a) mamulünün üretiminde 71.000 adet (k) hammaddesi kullanılmış ve (A) mamulünün bünyesinde 68.000 adet (k) hammaddesi yer almışsa 71.000-68.000=3.000 adet fire söz konusudur. Ya da (A) mamulünün üretiminde (k ı) ve (k 2) gibi iki tür hammadde kullanıldığını varsayalım. A mamulünün üretiminde 15.000 adet (k 1 ) ve 18.000 adet (k 2) hammaddesi tüketilmiştir. Üretilen 10.000 Kg (A) mamulünün bünyesinde 12.500 adet (k ı) 16.500 Adet (k 2) hammaddesi bulunmaktadır. Bu durumda oluşan fire şöyle hesaplanacaktır.

Kullanılan (A) Mamulünün Kullanılan Brüt (A)Mamulünün İçindeki Fire
H.Maddeler Üretim Miktarı H.Madde Miktarı Net.H:Madde Miktarı Mikt.
K l 10.000 Kg 15.000 Adet 12.500 Adet 2.500 Adet
K 2 10.000 Kg 18.000 Adet 16.500 Adet 1.500 Adet
Toplam 20.000 Kg 33.000 Adet 29.000 Adet 4.000 Adet


Ele alınan örneklerde oluşan firenin üretim faaliyetlerinin yapısı nedeniyle doğal olarak ortaya çıkması halinde Normal Fire olarak, hesaplamalarda üretimi sona ermiş mamul (ya da mamullerin) maliyetine dahil edilmesi doğrudur. Bazı istisnalar dışında hiçbir üretim kolu olmasın ki firesiz mamul (ya da mamuller) üretilebilsin. Bir diğer ifade ile teknik olarak her üretim faaliyetinde az ya da çok bir miktar azalması= fire olacaktır. Bu yönü ile değerlendirdiğimizde normal fire üretimin bir soncudur. Bu firenin oluşumunu önleyebilmek için üretim faaliyetlerinde bulunmamak gerekir. Bu ise olanaksızdır. Bu nedenle her iş kolunda ya da üretim faaliyetinde ilgili kuruluşlar tarafından belirlenmiş fire oranlan vardır. Örneğin İ.T.O.'nın belirlediği bazı fire oranları şöyledir:

Mamul Faaliyet Türü Normal Fire Oranı
Çimento Patlama ve Dökülme % 1
İnşaat Demiri .... % 6
Deri Kesim yerinden
Depoya kadar % 1-2
Erkek Mont ...... % 2
Fermuar ve Düğme Konfeksiyonda kullanım % 1-2.5
Kolonya Filtrasyon % 3
Mukavva ........ % 5
Zaman zaman da önceden saptanan oranların dışında daha fazla miktarda oluşan fireler söz konusudur. Bu tür fireleri ise üretim faaliyetleri sonucu ortaya çıkmakla birlikte üretimin doğal yapısı sonucu ortaya çıkmaması nedeniyle anormal fire olarak adlandırılır.
3. MAMUL MALİYETLERİ İLE FİRE VE ÖZÜRLÜ
MAMULLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER:
Fire daha öncede ifade edildiği gibi hem üretim faaliyetleri sırasında, hem de satış ve satın alma noktalarında ortaya çıkmaktadır. Bu yönü ile değerlendirildiğinde asıl söz konusu olan, önemle izlenmesi gereken üretim faaliyetlerinde oluşan firedir. Çünkü satın alma aşamasında ya da satış aşamasında mamul bünyesinde yer alan hammadde net ya da brüt hammadde miktarlarının tespitinin hem gereksiz hem de teknik ve ekonomik olarak olanaklı olmaması ve değişik (faktörlere bağlı olarak oluşması söz konusudur. buna bağlı olarak da üretim faaliyetleri sırasında fire ve bozuk mamuller olarak oluşan miktar azalmaları;

- Üretim verimliliğinin belirlenmesi ve kontrol edilmesi,
- Üretilen mamul ve yarı mamulken kalitesinin yükselmesi,
- Mamul fiyatlarının saptanması.
- Vergi ve randıman incelemelerin yapılabilmesi,
- Dönem sonu stoklarının sağlık saptanabilmesi vb. hususlar açısından büyük bir dönem arz etmektedir, Bu nedenlerle. fire ve özgürlü mamullere ilişkin Problemler en ekonomik biçimde tespit edilmesi ve fire oranları en sağlıklı yollarla saptanmalıdır. Çünkü aynı faaliyet kolunda faaliyette bulunan diğer teşebbüslerin faaliyet sonuçlarının karşılaştırılması ile farkların tespit edilmesi hakkında vergi cezalarını da beraberinde getirebilecektir. Fire ile randıman incelemeleri arasındaki zorunlu ilişki nedeni ile ilgili kuruluşlardan; örneğin, Standartlar Enstitüsü, üniversitelerin ilgili fakülteleri, E.B.K. Müdürlükleri. Ticaret ve Sanayi Odaları, Hıfzı Sıhha Enst vb. alınacak normal fire oranları ile olu5an fire miktarlarının tespit sonucu cezalı vergi tespiti yapılabilecektir.

Yürürlükteki teki mevzuat incelendiğinde GVK. m./111 ile ortalama kar haddi ve asgari gayri san hasılat esası, KDVK. ile asgari randıman oranları ile birim satış bedellerinin belirlenme
ve yürürlükten kaldırılan eski Gider V.K. m/fi2. ve 63. maddeler ile randıman oranları düzenlemektedir.

Burada amaç randıman incelemeleri yolu 11e vergi matrahlarının tespitine yönelik çalışmaların yapılabilmesine olarak sağlanmasıdır. ancak bununla birlikte vergi kanunlarımızda doğrudan bir incelemenin yapılabilmesi için gerekli hükümlerin. henüz yeterince düzenlenmemiş olduğunu belirtmek gerekmektedir.

Fire, üretim faaliyetlerinde olumsuz miktar azalmaları olarak daha fazla kullanımları ifade etmektedir. ancak mamul maliyetlerinin hesaplanmasında payda da yer alacak değer kesrin değerinin azalmasına ya da çoğalmasına neden olacaktır. Şöyle ki birim maliyetlerin hesaplanmasında fire payda küçülteceği için maliyet fiyatı yükselecektir. Durumu örnekle açıklayalım.

*ÖRNEK l:
(A) Mamulün üretiminde birim fiyatı 2.250 TL / Kg olan (k 1) hammaddesinden 2.000 Kg kullanılmış ve (A) mamulünün bünyesinde 1.900 Kg (kl) hammaddesi yer almıştır.
(A) Mamulünün üretim miktarı 1.500 adettir.
=2.250 TL / Kg x 2.000 Kg =3.000 TL / Adet
1.500 Adet
Brüt kullanım miktarına göre (k ı) hammaddesinin maliyeti:
= 2.250 TL / Kg x 1900 Kg = 2,g50 TL / Adet
1.500 Adet
Net kullanım miktarına göre (k ı) hammaddesinin maliyeti:
Firenin getirdiği maliyet yükü:
(3.000 TL/Adet -2.850 TL/Adet)= 150 TL/Adet' dir.
Görülüyor ki (A) mamulünün bünyesinde (k 1 ) hammaddesinin payı, miktarın 2000 Kg ya da 1900 Kg olmasına göre değişmektedir. Burada konunun anlaşılması açısından üretim miktarı sabit tutulmuş ve hammaddenin mamul içindeki payı dikkate alınmıştır. Şimdi örneği daha da geliştirelim.
* Üretim miktarı 1.450 Adet ve 1.550 Adet olmuş, hammadde kullanım miktarı için fire maliyetini bulalım.
a) (2.250 TI,/Kg x 2.000 Kg) (2.250 TI. / Kg x 1900 Kg) = 150 TL / Adet
1.500 Adet 1.500 Adet
b) (2.250 TL/Kg x 2.000 Kg) _ (2.250 TL / Kg x 1900 Kg) = 3103, 448-
1.450 Adet 1.450 Adet
2948, 275 = 155, 173 TL/Adet
e) (2.250 TL/Kg x 2.000 Kg) _ (2.250 TL / Kg x 1900 Kg) = 2,g03, 225-
1.550 Adet 1.550 Adet
2758, 064 = 145, 161 TL/Adet

Şu halde üretim miktarındaki değişimler (ve hammaddenin brüt ve net kullanım miktarındaki farklar) birim maliyetleri etkilemektedir. Bu nedenle mamullerin maliyet fiyatının belirlenme- sinde hem üretim miktarları hem de hammadde kullanım miktarlarının dikkatle izlenilmesi gerekmektedir.

4. FİRE VE ÖZÜRLÜ MAMULLERİN
HESAPLANMA ZAMAM VE TÜRLERİ
Fire ve özürlü mamuller oluştuğu safha aşağı ya da zamanda mamul maliyetleri ile ilgilendirilmelidir. Bir teşebbüste fire satın alma ya da satışta oluşmuşsa satın alma ya da satış maliyetleri ile hesaplamalarda dikkate alınmalıdır. Eğer fire üretimin değişik safhalarında olmuşsa, oluştuğu safha ya da aşamada mamul maliyetlerinin hesaplanmasında dikkate alınmalıdır. Şöyle ki, üretimin tek safhada gerçekleşmesi durumunda üretimin sona ermesiyle, üretimin birden fazla sahada gerçekleşmesi durumunda ise her safhanın sonunda oluşan fire belirlenmeli ve mamul maliyetlerin hesabında göz önüne alınmalıdır. Durumu örnek üzerinde açıklayalım.

Örnek 2.
(x) Teşebbüsünde üretim faaliyetleri kesme, bükme ve kromaj olmak üzere üç aşamada gerçekleşmektedir. Sırası ile her safha- da %5, %1 ve %2 oranlarında fire oluşmaktadır. 1.1.19 x 1 -31. 12.19 x 1 döneminde 15.000 adet (k 1) hammaddesi kullanılmıştır. Şimdi her safhada oluşan fire miktarlarını bulalım.

Üretim Üretim Kullanılan Üretimden Çıkan Oluşan Fire Fire
Faaliyeti K 1 Hammaddesi k.1 Hammaddesi Miktarı Oranları
KESME 15.000 Adet 14.250 Adet 750 Adet % 5
BÜKME 14.250 Adet 14.107,5 Adet 142.5 Adet % 1
KROMAJ 14.107.5 Adet 13.825.5 Adet 282 Adet % 2
TOPLAM 15.000 Adet 13.825.5 Adet 1.174.5 Adet

Firenin hesaplanması, üretilen mamul miktarından da yapılabilir. Bu durumda net hammadde kullanım miktarından brüt hammadde kullanım miktarına doğru hesaplama yapılır.

Yukarıda verilen örnekte hesaplama mamul miktarı dikkate
alınmadan hesaplama yapılmıştır. Şimdi ise aynı dönemde 18.000 adet mamul üretildiğini ve fire oranlarının sabit kaldığını varsayarak hesaplama yapalım.
* KROMAJ aşamasında kullanılması gereken (k ı) hammaddesi miktarı:
18.000 Adet= x1 - x1, x 0, 02
Xı = 18.000 = 18,367, 35 Adet
0.98
* BÜKÜLME aşamasında kullanılması gereken (k ı) hammaddesi miktarı:
18.367,35 Adet= x2 – x2, x 0,01
X2= 18.367,35 = 18.522.88 Adet
0.99
* KESME aşamasında kullanılması gereken (k ı) hammaddesi miktarı:
18.552.88=X3 - X3 X 0.05
X3= 18.552,88 = 19,529,35 Adet
0.95
Toplam Fire: 19.529 - 18.000 = 1.529 Adet

Üretim faaliyetlerine bağlı olarak oluşan firelerin miktarlarını fiziksel olarak tespit edebildiğimiz gibi zaman zaman da tespit etme olanağımız bulunmaktadır. İşte fiziksel olarak tespit edilen fire miktarı tümüyle yok olmuşsa Tam Fire ya da Uçucu Fire olarak adlandırılır. Bu tür firenin kesinlikle tekrar kullanımı söz konusu değildir. Tespit edilen fire miktarı tümüyle yok olmuyorsa Kısmı Fire ya da Kalıcı Fire olarak tanımlanır, Bu tür fireler de oluşan miktarlar zaman zaman üretimde tekrar kullanabildiği gibi, zaman zaman da kullanılma olanağı bulunmamaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken, oluşan firenin sadece ham- medde maliyetlerini etkilemediği ayrıca diğer maliyet öğelerini de etkilediği yani direkt işçilik ve genel imalat giderlerinden de pay alacağıdır. Ve bu durum ilgili departmanın yöneticilerince göz
önüne alınmalı ve oluşan fireler analiz edilerek maliyet kontrollerinde kullanılmalıdır.

5. RANDIMAN ORAM OLARAK FİRE
Fire randıman yönünden değerlendirildiğinde, randıman oranı olarak tanımlanabilir. Bilindiği gibi her teşebbüste normal üretim miktarı kapasite raporunda ifade edilmektedir. Kapasite raporu teşebbüsün bağlı olduğu sanayi odaları tarafından ya da Ticaret ve Sanayi Odalarınca belirlenen meslek komitelerini oluşturan (teknik) bilirkişilerce hazırlanmaktadır. Kapasite raporlarında teşebbüsün sahip olduğu makine ve teçhizat ile kullanabilecekleri hammaddeler ve bu hammaddelerden üretilecek mamul miktarlarına ait bilgiler yer alır. Böylece de teşebbüsün miktar dengesi kontrol edilir. Çünkü 1 birim (x) mamulü için kullanılması gereken hammadde miktarı bu bilgilerden faydalanılarak kolayca belirlenmekte ve randıman incelemeleri yapılabilmektedir. Özellikle anormal firelerin oluşması durumunda fire randıman oranlan incelenerek fazla uygulanan oranlar vergi cezaların doğmasına neden olmaktadır.

6. ÖZÜRLÜ MAMULLER
Üretim faaliyetleri sonrasında oluşan ve normal standartlarını taşımakla birlikte hammadde özelliğini kaybetmiş ekonomik değerlerdir. Bu mamuller tıpkı firenin ortaya çıkış nedenlerine benzer nedenlerle ortaya çıkar. Bu nedenle de miktar azaltıcı özelliği vardır. Ancak bununla birlikte fireden farklı olarak, değerlendirilme olanağına sahiptir.
Değerlendirme
- Özürlü mamullerin kâr amacı olmaksızın satılması
- Özürlü mamullerin tekrar üretime alınarak mamul özelliği kazandırılması
- Özürlü mamullerin üretimde hammadde gibi kullanılması
- Özürlü mamullerin atılması
seçeneklerinden birisi ile yapılabilmektedir.

Özürlü mamullerin satışından kâr beklenmez. Genellikle çok ucuz fiyatla ya da hurda değeri ile satılır. Elde edilen gelir doğru- dan K/Z hesabı ile ilgilendirilir.

Özürlü mamullerin yeniden üretime alınması durumunda oluşacak maliyet yükü genel imalat gideri olarak kayıtlara alınabilir. Özürlü mamullerin hammadde olarak kullanılması durumunda ise mamul maliyetleriyle ilgilendirilir.

Özürlü mamullerle ilgili olarak ortaya çıkan bir önemli sorun da özürlü mamullerin tali mamullerle karıştırılmasıdır. Tali mamuller yan mamuller; üretimi amaçlanmayan, üretim gereği üretimi amaçlanan mamullerle birlikte ortaya çıkan mamullerdir. Bu tip mamuller birleşik müşterek üretim sırasında söz konusudur. Özellikle kimya sanayi ve petrol ürünlerini örnek olarak gösterebiliriz. (Petrokimya sanayiinde etan, propan, bütan, nafta ve gazyağı hammadde olarak kullanılmakta ve hidrojen, metam, etilen, propilen, bütadien, bütan - butilen, benzen, toluen, ksilenler, rafınat ve fuel - oil elde edilmektedir. Propilenden ise;

- Polimerizasyon yoluyla çeşitli plastik eşya yapımında kullanılan polipropilen,
- Oksijen ve amonyak kökü ilavesiyle akrilik elyaf, naylon vs. yapımında kullanılan akrilonitril,
- Su ilavesiyle hidrojen peroksit [oksijenli su] aseton yapımında kullanılan izo propil alkol
- Benzen ile çok çeşitli plastikleştirici yapımında kullanılan fenol ile aseton vb. elde edilebilmektedir.)

7. SONUÇ
Endüstri işletmelerinin bazıları hariç genelde üretim faaliyetleri sonucu normal firenin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Ancak firenin ortaya çıkışı aynı nedenle olmaz. Teknik nedenlere bağlı olarak fire oluşabileceği gibi makinelerin normal çalışmaması arızalar, duraklamalar, elektrik kesilmeleri, dikkatsiz çalışma, aşırı çalışma, kalitesiz veya yeteneksiz işçi çalıştırma, kalitesiz ya da ucuz hammadde kullanılması ya da kullanılan hammaddelerin bozulma çürüme, kırılma, kuruma, ısınma, donma, nem kaybetme gibi nedenlerle de fire oluşabilir. Bu durumda ortaya çıkan fireler normal firelerden daha fazla miktarda olduğu için üretim miktarını azaltacak ve mamul maliyetleri yükseltecektir. Çünkü firenin en önemli iki özelliği miktar azaltıcı ve maliyet yükseltici olmasıdır.

Üretim faaliyetlerinde fire, üretim faaliyetlerinin özelliğine göre ortaya çıkar. örneğin zeytinyağı üretiminde zeytin ve çekirdeği ayrılır. 15.000 Kg kütlü zeytinde 2.400 Kg çekirdek normal olarak bulunuyorsa ayıklanma sırasında ortaya çıkan bu 2.400 Kg çekirdek normal fire olarak değerlendirilmelidir. Çekirdeklerin satılması ya da değerlendirilmesi normal fire özelliğini değiştirmez. Burada elde edilen 15.000 Kg - 2.400 Kg= 12.600 Kg çekirdeksiz zeytinden 11.000 Kg zeytinyağı üretilmesi durumunda oluşan 1.600 Kg' lık fire yine normal firedir. Küspe ayrıca değerlendirildiğinde normal fire özelliğini kaybetmez. Ancak 10.500 Kg Zeytinyağı üretilmişse 500 Kg' lık bu fark anormal firedir. Bu anormal fire mamul maliyetlerinin hesaplanması açısından bir maliyet öğesi olarak değerlendirilmediği gibi vergi yasalarınca da gider yazılamaz.

Öte yandan yukarıda belirtilen fireler, normal, fiziksel olarak saptanabilen (elle tutulur, gözle görülür), firelerdir ve kalıcıdır. Ancak kimya sanayiinde olduğu gibi yanma ya da uçma yoluyla üretimde fireler oluşmaktadır. Özellikle gazlar uçarak yok olmaktadır. Bu tür fireler ise kalıcı değil uçucu firedir. Şu halde firelerin değerlendirilmesinde;
- Kalıcı fireler - paraya çevrilebilir fireler,
- Uçucu fireler - paraya çevrilemez fireler,
olarak dikkatle izlenmelidir.
Mamul maliyetlerinin belirlenmesi ve sağlıklı bir maliyet kontrolünün yapılabilmesi açısından, fireler; maliyet artırıcı unsur, randıman incelemeleri açısından ise miktar azaltıcı unsur olarak değerlendirilmek zorundadır.
Ayrıca randıman, üretim faaliyetlerinde miktar ilişkileri önemli olduğu için imalat defterinin doğru ve düzenli tutulabilmesi ve burada yer alan miktar bilgilerinin güvenilirliğinin araştırılmasında en önemli etken olduğu unutulmamalıdır.

Üretim faaliyetlerinin sonuçlarının belirlenmesinde bir önemli kavram da prodüktivite kavramıdır. Prodüktivite (verimlilik) ile üretim miktarları ile üretim faktörleri toplamı (kısmen ya da tüm olarak) tutar miktar olarak değerlendirilebilmektedir. Bu ise prodüktiviteyi randımana yaklaştırmaktadır ve özellikle maliyet kontrolleri ile vergi matrahlarının belirlenmesine yönelik çalışmalarda kullanılabilmektedir.

KAYNAKÇA
• Gönner, Lind, Weis Krug: IBL “Spezielle Betriebswirtschafteslehre”, Indüstriekaufmann Verlag, Gehlen 1982
• Joschke, H.K.: Praktisches Lehrbuch der Betriebswirtschaft, 6. überarbeitete Auflage, Verlag Moderne Indüstrie 1981
• Scheneider, Zindel Lötzerisch, Münscher: Betriebswirtschaftslehre für Indüstriekaufleute, Winklers Verlag, Darmastadt 1985
• Kemmetmüller, W.: “Ein führung in die Kostenrcehnug”, Wien 1985
• Bursal N-Ercan.Y.:Maliyet Muhasebesi, İlkeler ve Uygulama”, İstanbul 1986
• Canoğlu M.A.:İşletme Muhasebesi, İstanbul 1977
• Özkan M.: “Prodüktivite, Likidite ve İktisadilik Kavramlarının Endüstri İşletmeleri Açısından Önemi” T.C. Marmara Üni. – Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Haziran 1986 (Yıl:1 Sayı:1)
• Ticaret ve Üretimde Fire ve Randıman Nispetleri, İst. Ticaret Odası, Yayın No:1988-14
25-11-2013 01:55 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: