Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

Muhasebe denetimi deneme testi
Konuyu Açan Kişi: aycan
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 12475

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Muhasebe denetimi deneme testi
Yazar Mesaj
aycan
Moderators
*****
Mesajlar: 1,240
Tarih: Nov 2007
Üye no: 618
Nerden: İSTANBUL
Rep Puanı: 9
Mesaj: #1
Muhasebe denetimi deneme testi
1. Maliye Bakanlığı inceleme elemanlarının işletmelerin Vergi Usul Kanunu hükümle¬rine uygun davranıp davranmadıklarını anlamak için yaptıkları denetim hangisidir?
a. Dış denetim b. Kamu denetimi c. Uygunluk denetimi d. Faaliyet denetimi e. İç denetim

2. Aşağıdakilerden hangisi iç denetçilerin faaliyetleri arasında yer alamaz?
a. Faaliyetlerin kalitesini araştırmak
b. Yönetimin beyan ettiği bilgilerin doğruluk ve güvenirliliğini araştırmak
c. Faaliyetlerin vergi politikalarına uygunluğunu araştırmak
d. İşletme varlıklarının korunup / korunmadığını araştırmak
e. Faaliyetle İlgili gerekli iyileştirme Önerilerinde bulunmak

3. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde değişmezlik" standardı denetim standartlarından hangisinin kapsamındadır?
a. Raporlama standardı b. Denetimin planlanması c. Açıklama standardı
d. Çalışma alanı standardı e. İç kontrol sistemiyle ilgili bilgi edinme

4. Yetkili bir üst makam tarafından saptanmış kurallara "uyulup/ uyulmadığının" araştırılması hangi tür denetimi oluşturur?
a. Dış denetim b. Mali tablolar denetimi c. Uygunluk denetimi d. Faaliyet denetimi e. İç denetim

5. Denetim çalışmalarının "yeterli, mesleki eğitim ve deneyime sahip denetçiler tarafından yürütülmesi hangi denetim standardının gereğidir?
a. Raporlama standartları b. Faaliyet standartları c. Genel standartlar
d. Çalışma alanı standartları e. Yeterlilik standartları

6. Tarafsız ve dürüst davranma" aşağıdaki standartlardan hanginin gereğidir?
a. Bağımsızlık standardı b. Mesleki eğitim ve yetkinlik c. Görüş bildirme standardı
d. Denetimin planlanması ve gözetim e. Kanıt toplama standardı

7. Malî tablolarda yeterli açıklamanın bulunup/ bulunmadığım/ı belirtilmesi hangi standartların gereğidir?
a. Kanıt toplama standartları b. Mesleki özen standartları c. Genel standartlar
d. Raporlama standartları e. Çalışma alanı standartları

8. Bağımsız denetim sonucu elde edilen görüş aşağıdakilerden hangisine sunulur?
a. Maliye Bakanlığına b. Bilgi kullanıcılarına c. iç denetçiye d. Dış denetçiye e. Bağımsız denetçiye

9. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin "görüş bildirmekten kaçınma" nedenlerinden biridir?
a. Kanıt toplanmaması b. Denetim alanının sınırlanması c. Mesleki nedenler
d. Denetim tekniklerinin etkili kullanılmaması e. Şartlı görüşe ulaşılması

10. Aşağıdakilerden hangisi "raporlama standartlarından" biri değildir?
a. Görüş bildirme standardı b.Kanıt toplama standardı c.Mali tablolardaki açıklamaların yeterliliği
d. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde değişmezlik e.Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde uygunluk

11. Aşağıdakilerden hangisi denetim raporunun "kapsam bölümünde" yer alan bil¬gilerden biri değildir?
a. Denetimin güvenliği b. Uygulama kontrolleri c. Aktifler üzerindeki kontroller
d. Verilerin güvenirliği e. Faaliyet denetimi

12. İşletme varlıklarının zararlara karşı korunup/ korunmadıklarını amaçlayan dene¬tim türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bağımsız denetim b. Kamu denetimi c. İç denetim d. Dış denetim e. Performans denetimi

13. Denetçi "tam açıklama" standardından önemli düzeyde sapma tespit ettiğinde nasıl görüş bildirir?
a. Görüş bildirmekten kaçınır b. Şartlı görüş c. Olumlu görüş d. Olumsuz görüş e. Şartsız görüş

14. Dış denetçi, denetlediği işletmenin mali tablolarının doğruluk ve güvenirliliğini onayladığını aşağıdaki belgelerden hangisiyle bilgi kullanıcılarına iletir?
a. Denetim sözleşmesi b. Çalışma kağıtları c. Denetim raporu d. Denetim planı e. Denetim programı


15. Önemli belirsizliklerin bulunması durumunda denetçi, aşağıdaki görüşlerden hangisini bildirir?
a. Şartlı görüş b. Şartsız görüş c. Görüş bildirmekten kaçınır d. Olumlu görüş e. Olumsuz görüş

16. Doğrulama mektubundaki bilginin "yanlış olması" durumunda yanıt verilmesinin istenmemesi hangi tür doğrulamayı oluşturur?
a. Boş bakiyeli b. Standart c. Şartlı d. Olumlu doğrulama e. Olumsuz doğrulama

17. Aşağıdakilerden hangisi "denetim tekniklerinden" biri değildir?
a. Analitik inceleme b. Doğrulama c. Gözlem d. Yeniden hesaplama e. Üçüncü kişilerin beyanı

18. Aşağıda belirtilenlerden hangisi "yıllık çalışma dosyasında" yer almaz?
a. Denetim programı b. İç kontrol soru formu c. Çalışma kağıtları
d. Çalışma mizanı e. İşletme ana sözleşmesi

19. Aşağıdakilerden hangisi "toplanacak kanıtların güvenirliliğini" etkileyen unsurlardan biri değildir?
a. Kanıtın ilgisi b. Kanıtın sayısı c. Kanıtın zamanlılığı d.Kanıtın objektifliği e. Kanıtların kaynağı

20. Aşağıdaki çalışma kağıtlarından hangisi sürekli dosyada yer almaz?
a. Hesap planı b. Ana sözleşme c. Hesap analiz cetveli d. İmza sirküleri e. Çalışma mizanı

21. İç kontrol sistemini gözden geçirmeye yarayan çalışma kağıdı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Çalışma mizanı b. Hesap analiz cetvelleri c. Denetim programı d. Akış şemaları e. Listeler

22. Çalışma kağıtlarının mülkiyeti aşağıdakilerden hangisine aittir?
a. SPK'ya b. Maliye Bakanlığı'na c. Bağımsız denetçiye d. Denetlenen şirket ortaklarına
e. Denetlenen şirket yönetim kuruluna

23. Denetçinin denetim kanıtı elde etme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a. Denetimi sürdürmek b. İşlemleri test etmek c. Bir görüşe ulaşmak d. Riskleri değerlemek
e. Kontrol testleri yapmak

24. Bildirilen bilgilerin doğru ya da yanlış olmasına bakılmaksızın cevap verilmesi¬nin istenmesi hangi tür doğrulamadır?
a. Kesin doğrulama b. Standart c. Olumlu doğrulama d. Koşullu doğrulama e. Olumsuz doğrulama

25. Aşağıdakilerden hangisi çalışma kağıtlarının düzenlenme amaçlarından biri değildir?
a. Savunma aracı olarak kullanılması b.Denetim İşine yardımcı olması
c. Denetim raporunun düzenlenmesine temel oluşturması d.İşletme yönetiminin yolsuzluklarını ortaya çıkarmak
e. İç kontrol sistemi hakkında bilgi edinme

26. Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol ortamını etkileyen unsurlardan biri değildir?
a. Kontrol yöntemleri b. Yetki ve sorumlulukların dağılımı c. Faaliyet alanı d. İç Denetim
e. Organizasyon yapısı

27. Bir işletmede iç kontrol yapısının oluşturulması aşağıdakilerden hangisini sağla¬maya yönelik değildir?
a. Yönetim politikalarına bağlılığı sağlamak b.Faaliyetlerin verimliliğini sağlamak
c. Muhasebe bilgilerinin doğruluğunu sağlamak d.İşletmeye güven oluşturmak e.İşletme varlıklarını korumak

28. SPK'ya göre denetçi uygulayacağı denetleme yöntem ve tekniklerinin tür, zaman ve kapsamını belirlemek amacıyla aşağıdakilerden hangisini değer¬lemek zorundadır?
a. Çalışma planını b. Toplanan kanıtları c. Çalışma kağıtlarını d. İç kontrol sistemini
e. Denetim sözleşmesini

29. Bir kanıt olarak yardımcı defterlerin güvenirliliği aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a. Denetim standartlarına b. Denetim kanıtlarına c. Denetim prosedürlerine d. Denetim planlarına
e. İç kontrolün güvenirliliğine


30. İç kontrol yapısıyla ilgili denetçi işletme aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
a. İç kontrol sisteminin aksaklıklarını işletmeye bildirir b.İç kontrol sisteminin halalarını işletmeye bildirir
c. İç kontrol planını hazırlayıp işletmeye bildirir d.İç kontrol sisteminin zayıf noktalarını işletmeye bildirir
e.Hiçbiri

31. İyi bir iç kontrol sistemine sahip olmak için aşağıdakilerden hangisine gerek vardır?
a. Denetim prosedürleri b. İç denetim c. Bağımsız denetim d. Denetim kanıtları e. Muhasebe denetimi

32. İç denetim aşağıdakilerden hangisine karşı sorumlu olur?
a. Bağımsız denetçiye b. SPK"ya c. Muhasebe müdürüne d. Yönetim kuruluna e. Maliye Bakanlığı'na

33. SPK'ya göre, aşağıdakilerden hangisi denetçi yardımcılarının çalışmalarına nezaret eder?
a. Sorumlu baş denetçi b. Kıdemli denetçi c. Denetçi d.Denetçi yardımcıları e. Müfettişler

34. Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol sisteminin amaçlarından biri değildir?
a. Varlıklara, korunması b. Finansal tabloların güvenirliliği c. Bağımsızlık ve dürüstlük
d. Faaliyet verimliliğini artırma e.Politikalara uygunluk

35. SPK'ya kayıtlı ortaklıklar ve yatırımcı kuruluşların denetim yetkisi aşağıdakiler¬den hangisine verilmiştir?
a. İç denetçilere b. Muhasebeci mali müşavirlere c. Yeminli mali müşavirlere
d. Muhasebe uzmanlarına e. Bağımsız denetim şirketlerine

36. SPK'ya göre aşağıdakilerden hangisi bağımsız dış denetim türlerinden biri değildir?
a. Sürekli denetim b. Ara denetim c. Sınırlı denetim d. Bağımsız sürekli denetim e. özel denetim

37. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanunu'na göre denetleme kuruluşu ve denetçilerin yetkileri arasında yer almaz?
a. Kamu denetçilerine gerekli bilgiler sağlamak
b.Tüm defter kayıt ve belgeleri incelemek
c. Ortaklık veya yardımcı kuruluşların genel kurul toplantılarına katılmak
d. Denetleme faaliyetlerini ve sonuçlarını İlgilendiren konularda açıklamalarda bulunmak
e. Denetlemeyi ilgilendiren tüm bilgileri ilgililerden istemek

38. Aşağıdakilerden hangisi "denetçinin statüsüne göre" denetim türlerinden biridir?
a. Uygunluk denetimi b. Faaliyet denetimi c. Genel denetim d. Kamu denetimi e. Sürekli denetim

39. Aşağıdaki denetim hedeflerinden hangisinin amacı dönem içinde işletmede meydana gelen hareketlerin muhasebe kayıtları ve mali tablolara tam olarak yansıtılıp yansıtılmadığını anlamaktır?
a. Sahiplik b. Değerleme c. Sınıflama d. Geçerlilik e. Bütünlük

40. Aşağıdakilerden hangisi denetim hedeflerinden (amaçlarından) biri değildir?
a. Çalışma b. Değerleme c. Geçerlilik d. Bütünlük e. Sahiplik

41. Aşağıdakilerden hangisi denetim kanıtlarının sayısını etkileyen unsurlardan biri değildir?
a. Zamanlılık b. Nitelik c. Ana kütle büyüklüğü d. önemlilik e. Risk

42. I. Önemlilik
II. Risk
III. Objektiflik
IV. Maliyet
Yukarıdakilerden hangisi kanıtların sayısını belirlerken dikkate alınır?
a. I, III ve IV b. I, II ve IV c. I ve II d. I ve III e. I, II ve III

43. Aşağıdakilerden hangisi denetim sırasında denetim firması için bir risk unsuru oluşturmaz?
a. Finansal durumu b. Yöneticilerin dürüstlüğü c. Piyasa koşulları
d. Mali tablolardaki olası hatalar e. Denetim raporunun kullanılma amacı


44. Aşağıdakilerden hangisi denetim sonuçlarını değerleme çalışmalardan biri değildir?
a. Kanıtların yeterliliğini değerleme b.önemlilik düzeyi ve denetim riskini değerleme
c. Müşteri faaliyetlerinin sürekliliğini değerleme d.Hataların düzeltilmesini isteme
e.Çalışma kağıtlarını gözden geçirme

45. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız dış denetimin amaçlarından biri değildir?
a. Kamunun aydınlatılmasını sağlamak b.Sermaye piyasasının güven içinde çalışmasını sağlamak
c. Tasarruf sahiplerinin haklarını korumak d.Tasarruf sahiplerinin yararlarını korumak
e. Müşteri işletmenin verimliliğini artırmak

46. SPK'ya göre, aşağıdakilerden hangisi "bağımsız denetim türlerinden" biri değildir?
a. İç denetim b. Bağımsız sürekli denetim c.Bağımsız sınırlı denetim
d. Bağımsız özel denetim e. Bağımsız ara denetim

47. SPK'ya göre hazırlanması ve kamuya açıklanması zorunlu tutulan mali tablo¬ların tümünün, her yıl denetlenmesi, aşağıdaki denetim türlerinin hangisinin kapsamına girmektedir?
a. İç denetim b. Sürekli denetim c. Sınırlı denetim d.Özel denetim e. Ara denetim

48. SPK'ya göre, aşağıdaki kurumlardan hangisi "bağımsız sürekli denetime" tabi değildir?
a. Aracı kuruluşlar b.Menkul kıymetler yatırım fonları c.Menkul kıymet yatırım ortaklıkları
d. Aracılık faaliyetinde bulunan bankalar e.İş ortaklıkları

49. SPK'ya göre, "Hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sa¬yılan ortaklıkların ve sermaye piyasası kurumlarının kamuya açıklanacak veya kurulca istenecek mali tablolarının genel Kabul görmüş muhasebe kavram, ilke ve standartlarına uygunluğu ile bilgilerinin doğruluğunun ve gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığının, denetçiler tarafından denetim ilke ve kurallarına göre defter, kayıt ve belgeler üzerinden incelenmesi ve tespit edilen sonuçların rapora bağlanması" aşağıdaki denetim türlerinden hangisidir?
a. Bağımsız denetim b. Sürekli denetim c. Sınırlı denetim d. Özel denetim e. Ara denetim

50. SPK'ya göre, ara mali tabloların geniş ölçüde bilgi toplama ve analitik inceleme teknikleri kullanarak İncelendiği denelim türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kamu denetimi b. Sürekli denetim c. Sınırlı denetim d. Özel denetim e. Bağımsız denetim

51. SPK'ya göre, "birleşme, devir, tasfiye kararlarına" dayanak oluşturacak mali tabloların denetleme ilke, esas ve standartlarına doğrultusunda bîr "bağımsız dış denetleme kuruluşu" tarafından denetlenmesi aşağıdaki denetim türlerinden hangisidir?
a. Kamu denetimi b. Sürekli denetim c. Sınırlı denetim d. özel denetim e. Bağımsız denetim

52. SPK'ya göre, aşağıdaki kurumlardan hangisi "bağımsız özel denetime" tabi değildir?
a. Borçlanma senedi İhraç etmek üzere SPK'ya başvuracak anonim ortaklıklar
b. Hisse senetleri halka arz edilmiş kuruluşlardan devir ve birleşme yapanlar
c. Hisse senetleri halka arz edilmiş sayılan kuruluşlardan tasfiye hafine girenler
d. Hisse senetlerini ilk kez halka arz edecek ortaklıklar
e. Aracılık işiyle uğraşan diğer ortaklıklar

53. SPK'ya göre, denetçinin "müşteri İle İştiraklerde kurucu, yönetim kurulu başkan veya üyesi, şirket müdürü veya yardımcısı olarak veya işletmede önemli karar, yetki ve sorumluluğu taşıyan başka sıfatlarla görev alması" halinde aşağıdaki sonuçlardan hangisi gerçekleşir?
a. Denetçi objektifliğini yitirir b. Bağımsızlık ortadan kalkar c. Çıkar ilişkisi meydana gelir
d. Ticari kazanç elde edilmiş olur e.İnandırıcılığını kaybeder

54. SPK'ya göre, bağımsız denetimde aşağıdakilerden hangisi denetim ekibine başkanlık ederek aynı zamanda, mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğu konusunda karar verir?
a. Sorumlu baş denetçiler b.Erdemli denetçiler c. Denetçiler d. Denetçi yardımcısı e.Kamu denetçileri

55. SPK'ya göre, sorumlu ortak baş denetçisi unvanı almak için en az kaç yıl mesle¬ki deneyim bulunması gerekmektedir?
a. 1 yıl b. 2 yıl c. 3 yıl d. 5 yıl e. 10 yıl

56. SPK'ya göre, en az 6 yıl mesleki deneyimi bulunan denetçiler, aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sorumlu baş denetçiler b. Kıdemli denetçiler c. Denetçiler d.Denetçi yardımcısı e. Stajyer denetçiler

57. SPK'ya göre, denetim programının hazırlanmasından sorumlu olan. Müşteriyle görüşmeleri yürüten, denetçi yardımcılarının çalışmalarına nezaret eden denetçiler, hangisidir?
a. Sorumlu baş denetçiler b. Kıdemli denetçiler c.Denetçiler d. Denetçi yardımcısı e.Stajyer denetçiler

58. SPK'ya göre, denetçi yardımcılarını işe tahsis ile onların çalışmalarına nezaret eden, hazırladıkları çalışma kağıtlarını inceleyen, çalışma kağıtlarında gerekli
değişiklikleri yapan, çalışma süresince müşteriyle görüşmeleri yürüten denetçiler hangisidir?
a. Sorumlu baş denetçiler b. Kıdemli denetçiler c. Stajyer denetçiler d.Denetçi yardımcısı e. Denetçiler

59. SPK'ya göre, denetçi yardımcılarının mesleki kıdemi en az kaç yıldır?
a. 1 yıl b. 2 yıl c. 3 yıl d. 4 yıl e. 5 yıl

60. SPK'ya göre, mesleki deneyim süresi 2 yıldan az olup bağımsız denetim kuru¬luşu tarafından "eğitime tabi tutulan" denetçilere ne denir?
a. Sorumlu baş denetçiler b. Kıdemli denetçiler c. Stajyer denetçi yardımcıları
d. Denetçi yardımcısı e. Denetçiler

61. Aşağıdakilerden hangisi denetimin bağımsız denetçiler tarafından yapılmasını gerektiren nedenlerden biri değildir?
a. Çıkar çatışması b.Muhasebe sisteminin karmaşıklığı c.Bilgilerin alınacak kararlarla ilişkisi
d. Denetçinin mesleki bilgi birikimi e.Hiçbiri

62. SPK'ya göre, kendisine denetim görevi önerilen bağımsız denetti, bu görevi kabul etmeden önce, kaç gün içinde önceki denetçinin yazılı görüşünü almak zorundadır?
a. 10 gün içinde b. 15 gün içinde c. 20 gün içinde d. 25 gün içinde e. 30 gün içinde

63. SPK'ya göre, bir bağımsız denetim çalışmasının en az kaç kişilik ekip tarafın¬dan yapılması gerekiyor?
a. 1 kişi b. 2 kişilik c. 3 kişilik d. 4 kişilik e. 5 kişilik

64. SPK'ya göre, denetim faaliyetinin "planlaması, yürütülmesi, çalışma kağıtlarının incelenmesi, gereken revizyonların yapılması ve müşteri yetkilileri ile görüşülmesi" gibi konularda bağımsız denetimin sorumluluğunu paylaşan denetçi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sorumlu ortak baş denetçiler b. Kıdemli denetçiler c. Stajyer denetçi yardımcıları
d. Denetçi yardımcısı e. Denetçiler

65. SPK’ya göre bağımsız denetim sözleşmelerinde aşağıdaki unsurların hangisinin yer alması zorunlu değildir?
a. Denetimde görevlendirilecek sorumlu ortak baş denetçi, baş denetçi, kıdemli denetçi ile yedekleri
b. Bağımsız denetimin amacı, kapsamı ve varsa özel nedenleri
c.Bağımsız denetim kuruluşu tarafından sunulacak hizmetler
d. Tarafların sorumlulukları ve yükümlülükleri
e.Önceki denetçi hakkında bilgi

66. SPK'ya göre, seçilen bağımsız denetim kuruluşu ile yapılan sürekli denetim sözleşmelerinde, sözleşmenin müşteri işletmenin hangi organı tarafından onay¬lanması gerekir?
a. Yönetim kurulu b. Denetim kurulu c. Şirketi temsile yetkili kişi d. Genel kurul e. Hiçbiri

67. SPK'ya göre, "özel denetim sözleşmelerinin" halka arz için Kurula başvuru tari¬hinden, "devir, birleşme, bölünme veya tasfiye hallerinde" bunlara ilişkin karar¬ların alınacağı genel kurul toplantı tarihinden 'en az" hangi süre önce yapılması gerekir?
a. 15 gün b. 1 ay c. 2 ay d. 3 ay e. 6 ay


68. SPK'ya göre, denetim çalışmasının doğru bir biçimde yönlendirilmesi, İş ve zaman tasarrufu sağlanarak bağımsız denetimin nihai amacına ulaşması için gerekli çalışmaların sistemli bir şekilde yürütülmesi, aşağıdaki hangi anlama gelmektedir?
a. Denetimin etkin bir şekilde yürütülmesi b.Denetim riskinin en düşük düzeyde tutulması
c.Denetimin etkin bir şekilde planlanması d.Denetçiler arasındaki görev dağılımının yapılması
e.Müşteri işletmenin sistemli bir şekilde denetlenmesi

69. SPK'ya göre, aşağıdakilerden hangisi denetimin planlanması aşamasında yapılan çalışmalardan biri değildir?
a. İç kontrol sisteminin gözden geçirilmesi b.önceki dönem çalışma kağıtlarının gözden geçirilmesi
c. Müşteri muhasebe politikalarının incelenmesi d.Denetim ekibi arasında İş bölümü ve koordinasyon
e. Müşteriyi kalite kontrol standartları ile değerleme

70. SPK'ya göre, bağımsız denetim faaliyetinin türü, kapsamı ve zamanlamasının yöneticiler ve işletmenin diğer ilgili personeli ile tartışılması hangi aşamada yapılır?
a. Denetimin yürütülmesi b. Denetimin raporlanması c. Kanıtların toplanması
d. Sözleşmenin hazırlanması e. Denetimin planlanması

71. SPK'ya göre, bağımsız denetimin yürütülmesi sırasında her bir denetim alanı için uygulanması düşünülen denetim işlemlerinin "çalışma kağıtlarıyla ilişkilendirilerek" kalemler itibariyle çeşit, tarih ve süre ile görevlendirilen elemanlar bakımından ayrıntılı olarak belirlendiği belgelere ne ad verilir?
a. Denetim kanıtları b. Denetim programlan c. Çalışma kağıtları d. Denetim planı e. Denetim raporu

72. SPK'ya göre, bağımsız denetim programının uygulanmasından ve bağımsız denetim çalışmalarının yeterli ve etkin bir şekilde gözetim ve koordinasyonun¬ dan kim sorumludur?
a. Sorumlu ortak baş denetçi b. Denetçi c. Kıdemli denetçi d. Baş denetçi e.Denetçi yardımcısı

73. SPK'ya göre, denetçinin bağımsız denetim programının yürütülmesi sırasında belirli denetim tekniklerini uygulayarak yeterli miktarda güvenilir denetim kanıtı toplayarak bunları değerlendirmesinin amacı nedir?
a. Müşteri işletmeyi yakından tanımak b.Müşteri işletmenin- muhasebe sistemini geliştirmek
c Denetim raporunu hazırlamak d.Mali tabloları hakkında görüş oluşturmak
e.İşletme yönetimine güvenilir bilgi sunmak

74. SPK'ya göre, denetçi ile kanıtların güvenirliği arasındaki ilişki konusunda aşağı¬dakilerden hangisi söylenebilir?
a. Denetçinin soruşturma tekniği yoluyla elde ettiği kanıtların güvenirliği yüksektir
b. Denetçinin önceki denelim raporlarından elde ettiği kanıtların güvenirliği yüksektir
c. Denetçinin müşteri işletme personeli yoluyla elde ettiği kanıtların güvenilirliği yüksektir
d. Denetçinin bizzat uyguladığı denetim teknikleriyle elde edilen kanıtların güve¬nilirliği yüksektir
e. Denetçinin iç kontrol sisteminden elde ettiği kanıtların güvenirliği diğer¬lerinden yüksektir

75. SPK'ya göre, aşağıdakilerden hangisi denetim kanıtı toplamanın amaçlarından biri değildir?
a. Mali tablolarda yansıtılması gereken bütün hesapların doğru tutarlarıyla yer aldığını araştırmak
b. Varlıklara ilişkin hakların ve borçlara ilişkin yükümlülüklerin müşteriye ait olduğunu belirlemek
c. Değerlemenin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak yapıldığını araştırmak
d. Mali tabloların ana kalemler İtibariyle uygun tanımlama, sınıflandırma ve açıklama niteliklerine sahip olduğunu araştırmak
e. Müşteri işletmenin yer aldığı sektörün geliştirilmesine yönelik piyasa araştır¬ması yapmak

76. SPK'ya göre, "işlem ve hesaplarda, varsa önemli sapmaların tespit edilmesi amacıyla, cari yıl hesaplarının aylık veya yıllık olarak randıman, verimlilik, üre¬tim, tüketim, kapasite kullanımı vb. bakımdan, önceki yıl hesap ve işlemleriyle, bütçe verileriyle veya sektör ortalamalarıyla oran ve trend analizi gibi istatistik yöntemler uygulanarak karşılaştırılması ve değerlendirilmesi aşağıdaki denetim tekniklerinin hangisidir?
a. Sayım ve envanter incelemesi b. Bilgi toplama c.Karşılaştırma ve aritmetik inceleme
d. Analitik inceleme e. Doğrulama

77. SPK'ya göre, aşağıdakilerden hangisi denetim tekniklerinden biri değildir?
a. Gözlem b Bilgi toplama c. Belge incelemesi d.Önceki denetçiyle görüşme e. Doğrulama78. SPK'ya göre, bağımsız denetim çalışması sırasında ortaya çıkarılan, mali tablo¬ların doğruluğuna ve gerçeği yansıtmasına olumsuz etkileri giderebilecek hata ve hileler, denetçinin düzeltme önerileriyle birlikte yazılı olarak kime bildirilir?
a. Müşteri işletme yönetim kuruluna b. Müşteri İşletme denetim kuruluna c.Müşteri İşletme genel kuruluna
d. Sermaye piyasası kurumuna e.Maliye Bakanlığına

79. SPK'ya göre, "denetçinin, İzlediği denetim yöntem ve tekniklerini, uyguladığı denetim testlerini, topladığı bilgileri ve incelemelerle ilgili olarak ulaştığı sonuçları gösteren" hazırlanması zorunlu belge aşağıdakilerden hangisidir?
a. Denetim mektubu b. Denetim sözleşmesi c. Denetim programı d.Çalışma kağıtları e. Denetim raporu

80. SPK'ya göre, "çalışma kağıtlarının mülkiyeti" aşağıdakilerden hangisine aittir?
a. Bağımsız denetçiye b. Müşteri işletmeye c. Bağımsız denetim kuruluşuna d. Sermaye piyasası kurumuna
e. Devlet denetleme kuruluna

81. SPK'ya göre, "çalışma kağıtlarının" düzenlemelerini izleyen yıldan itibaren hangi süre ile saklanmak zorundadır?
a. 1 yıl b. 2 yıl c. 3 yıl d. 4 yıl e. 5 yıl

82. SPK'ya göre, bağımsız denetim raporunun ekinde aşağıdakilerden hangileri yer alır?
a. Denetim mektubu b. Denetim sözleşmesi c. Denetim programı d. Çalışma kağıtları
e. Mali tablolar ve açıklayıcı notlar

83. SPK'ya göre, müşterinin mali durum ve faaliyet sonuçlarının gerçeği yansıttığını belirten denetim raporları aşağıdakilerden hangisidir?
a. Olumlu rapor b. Olumsuz rapor c. Şartlı rapor d. Şartsız rapor e. Görüş bildirmekten kaçınma

84. SPK'ya göre, müşterinin mali durum ve faaliyet sonuçlarının gerçeği yansıt¬madığını belirten denetim raporları aşağıdakilerden hangisidir?
a. Olumlu rapor b. Olumsuz rapor c. Şartlı rapor d. Şartsız rapor e. Görüş bildirmekten kaçınma

85. SPK'ya göre, bir bütün olarak mali tabloların güvenirliliğini bozmayacak aykırılıkların varolması halinde hangi rapor düzenlenir?
a. Olumlu rapor b. Olumsuz rapor c. Şartlı rapor d. Şartsız rapor e. Görüş bildirmekten kaçınma

86. SPK'ya göre, denetçinin ve müşterinin iradesi dışında oluşan, çalışma alanını sınırlayan önemli bir hususun var olması nedeniyle mali tablolara ilişkin bilgi ve belgelerin elde edilememesi halinde, "olumlu", "olumsuz", "şartlı" görüşlerden birine ulaşılamıyor ise hangi rapor düzenlenir?
a. Olumlu rapor b. Olumsuz rapor c. Şartlı rapor d.Şartsız rapor e. Görüş bildirmekten kaçınma

87. SPK'ya göre, olumlu görüş içeren denetim raporunun açıklama bölümünde aşağıdakilerden hangisine yer verilir?
a. Görüşe yol açan nedenler ile bunların mali tablolar üzerindeki etkilerine
b. Görüşü etkilemeyen, ancak ilgililerin dikkatine sunulması gerekli hususlara
c.Görüşün dayanağını oluşturan aykırılıklara d. Kaçınmaya yol açan nedenlere e.Hiçbiri

88. SPK'ya göre, olumsuz görüş içeren denetim raporunun açıklama bölümünde aşağıdakilerden hangisine yer verilir?
a. Görüşe yol açan nedenler ile bunların mali tablolar üzerindeki etkilerine
b. Görüşü etkilemeyen, ancak ilgililerin dikkatine sunulması gerekli hususlara
c. Görüşün dayanağını oluşturan aykırılıklara d.Kaçınmaya yol açan nedenlere e.Hiçbiri

89. SPK'ya göre, şartlı görüş içeren denetim raporunun açıklama bölümünde aşağıdakilerden hangisine yer verilir?
a. Görüşe yol açan nedenler ile bunların mali tablolar üzerindeki etkilerine
b. Görüşü etkilemeyen, ancak ilgililerin dikkatine sunulması gerekli görülen hususlara
c. Görüşün dayanağını oluşturan aykırılıklara d.Kaçınmaya yol açan nedenlere e.Hiçbiri

90. SPK'ya göre, görüş bildirmekten kaçınma halinde, denetim raporunun açıklama bölümünde aşağıdakilerden hangisine yer verilir?
a. Görüşe yol açan nedenler İle bunların mali tablolar üzerindeki etkilerine
b. Görüşü etkilemeyen, ancak ilgililerin dikkatine sunulması gerekli hususlara
c. Görüşün dayanağını oluşturan aykırılıklara d.Kaçınmaya yol açan nedenlere e. Hiçbiri

91. SPK'ya göre, aşağıdakilerden hangisi raporlamanın temel ilkelerinden biri değildir?
a. Mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun hazırlanıp/hazırlanmadığı
b. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden sapmaların mali tablolar üzerindeki etkisi
c. Muhasebe politikalarının bir önceki yılla tutarlı olarak uygulanıp uygulan¬madığının belirtilmesi
d. Muhasebe politikalarında bir değişiklik varsa bu değişikliklerin neler olduğunu açıklamalıdır
e. Mali tabloların, tam açıklama kavramına uygun olması halinde bunun açıklaması

92. SPK'ya göre, bağımsız denetimde "görüş bildirmekten kaçınmayı gerektirecek önemde olmamakla birlikte, çalışma alanını sınırlayan herhangi bir hususun varolması, bu nedenle mali tablolara ilişkin bilgi ve belgelerin elde edilememe¬si" halinde denetçi nasıl görüş bildirir?
a. Olumlu görüş b. Olumsuz görüş c. Şartlı görüş d. Şartlı veya olumsuz görüş
e. Görüş bildirmekten kaçınır

93. SPK'ya göre, bağımsız denetimde "muhtemel bazı belirtiler veya kuşku doğuran hususlar nedeniyle denetlenen mali tabloların ileri bir tarihte önemli değişiklik¬lere maruz kalabileceğinin görülmesi" halinde denetçi nasıl görüş bildirir?
a. Olumlu görüş b. Olumsuz görüş c. Şartlı görüş d. Şartlı veya olumsuz görüş
e. Görüş bildirmekten kaçınır

94. SPK'ya göre bağımsız denetimde, halka arz izni için hazırlatılan özel dene¬tim raporu izahnameyle birlikte yayımlanmak üzere, başvuru dilekçesi ekinde nereye verilir?
a. Sermaye piyasası kuruluna b. Müşteri İşletmeye c. İlgili denetim kuruluşlarına
d. Ticaret sicili memurluğuna e. Ticaret sicil gazetesine
DENETİM TEST CEVAP ANAHTARI

1) C
2) C
3) A
4) C
5) C
6) A
7) D
B
9) B
10) B
11) E
12) C
13) D
14) C
15) C
16) E
17) E
18) E
19) B
20) E
21) D
22) C
23) C
24) C
25) D
26) C
27) D
28) D
29) E
30) C
31) B
32) D
33) C
34) C
35) E
36) D
37) A
38) D
39) E
40) A
41) A
42) B
43) C
44) C
45) E
46) A
47) B
48) E
49) A
50) C
51) D
52) E
53) B
54) A
55) E
56) B
57) C
58) E
59) B
60) C
61) D
62) B
63) C
64) B
65) E
66) D
67) C
68) C
69) E
70) E
71) B
72) A
73) D
74) D
75) E
76) D
77) D
78) A
79) D
80) A
81) E
82) E
83) A
84) B
85) C
86) E
87) B
88) A
89) C
90) D
91) E
92) D
93) C
94) A

LİNKEDİN
http://www.linkedin.com/profile/edit?trk...b_pro_top]

Zaman kimseyi beklemez...
17-01-2012 01:04 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: