Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

NİÇİN VERGİ DENETMENLİĞİ?
Konuyu Açan Kişi: ParaderevoLT
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 2987

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
NİÇİN VERGİ DENETMENLİĞİ?
Yazar Mesaj
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #1
NİÇİN VERGİ DENETMENLİĞİ?
A- NİÇİN VERGİ DENETMENLİĞİ?
• Vergi denetmenleri; gelir kanunları çerçevesinde vergi incelemeleri ve taşra gelir birimlerinde denetim yaparlar. Denetim görevini yürütürken kanunla teftiş ve vergi inceleme elemanına tanınmış olan yetkileri kullanırlar.
• Vergi denetmenleri de, denetim görevini yürüten maliye müfettişleri ve hesap uzmanları gibi özel sektörün mali ve idari işleri ile ilgili önemli pozisyonlar için aradığı niteliklere sahip oldukları için özel sektörde de çok iyi ücretlerle istihdam edilebilmektedirler. Vergi denetmenleri, sahip oldukları tecrübe ve birikim nedeniyle bağımsız denetim şirketleri tarafından da özellikle tercih edilmektedirler.
• Vergi denetmen yardımcısı olarak mesleğe başlayan kişiler 3 yıl sonra girecekleri yeterlilik sınavını geçmeleri halinde, 7 yıl daha çalıştıkları takdirde Yeminli Mali Müşavir sıfatını kazanabilmektedirler.
• Ülkemizde vergi denetmeni kökenli pek çok bürokrat ve siyaset adamı da vardır.

B- ÖZLÜK HAKLARI
Vergi Denetmen Yardımcısı Maaşı 2.000 TL
Yeterlilik Sonrası Vergi Denetmeni Maaşı 2.350 TL
I. Derece Vergi Denetmeni Maaşı 2.500 TL
Vergi denetmenleri bu maaşlarının haricinde 400 - 600 TL tutarında fazla mesai ücreti alırlar. Ayrıca turne adı altında yaptıkları mesailer sırasında günlük harcırah alırlar.
Bulundukları illerde varsa lojman imkanlarından da yararalanırlar.
C- VERGİ DENETMENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

• 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre vergi incelemesi ve denetim yapmak,
• Yetkili merciler tarafından verilen teftiş ve soruşturma görevlerini ifa etmek,
• Yetkili makamlarca kanun, kanun hükmünde kararname, kararname, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat uyarınca verilecek işleri yapmak.
• Denetmen ve denetmen yardımcıları; yetkili kılındıkları konularda, vergi incelemesi, denetim ile vergi dairesi başkanlığı tarafından verilen diğer iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak ve zamanında yapmakla görevli ve sorumludurlar.

Denetmen ve denetmen yardımcıları, yönetmeliğin 30 uncu maddesinde sayılan görevleri yerine getirirken görevleriyle ilgili gizli de olsa her türlü defter, belge ve yazıları incelemek, vergi dairelerine ait para, kıymetli kâğıt, mal ve eşyanın saklanmasına mahsus kasa, depo, ambar ve benzerlerinin muhtevasını saymak ve tespit etmek yetkisine sahiptir.

Denetmen ve denetmen yardımcıları, görevlerini yerine getirirken, ilgili mevzuatta yer alan memuriyet sıfat ve görevlerinin gerektirdiği yasaklayıcı hükümlere uymak zorundadırlar.

Vergi denetmeninin görev yetki ve sorumlulukları ile ilgili çeşitli kanunlarda yer alan hususlardan bazıları şunlardır.
• Vergi denetmenleri vergi kanunlarını, bilimsel yöntemlerle, öncelikle deyimsel olmak üzere amaçsal ve karma olarak yorumlayabilirler. Yaptıkları yorum sonucunda vardıkları sonuçlar sonrasında düzenledikleri raporlar -bu raporlar kıymetli evrak addedilerek- işleme konulmak zorundadır (V.U.K. Md. 3).
• Bilumum mülkiye amirleri, emniyet amir ve memurları, belediye başkanları, köy muhtarları ve kamu müesseseleri vergi inceleme elemanına ellerindeki bütün imkanlarıyla kolaylık göstermeye ve yardımda bulunmaya mecburdur (V.U.K. Md.7)
• Vergi denetmenleri tarafından düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında hesaplanan matrah veya matrah kısmı üzerinden re'sen vergi tarh edilir (V.U.K. Md. 30).
• Bir mükellef nezdinde arama yapılıp yapılmamasına gerek görülmesi inceleme elemanının takdirindedir (V.U.K. Md.142).
• Bütün özel ve tüzel kişiler (kamu dahil), inceleme ile ilgili bilgileri, gizli de olsa, vergi denetmenine vermek zorundadır (V.U.K. Md.148).
• Vergi denetmenleri, vergi dairelerine ait para, kıymetli kağıt, mal ve eşyanın saklanmasına mahsus kasa, depo, ambar ve benzerlerinin muhtevasını saymak ve tespit etmek yetkisine sahiptirler.
• Vergi denetmenleri, vergi inceleme yetkisini kanundan alırlar (V.U.K. Md. 135). Bu yetki tüm ülkeyi ve tüm mükellefleri kapsar.

D- ÇALIŞMA DÜZENLERİ
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı olarak çalışan vergi denetmenleri il merkezlerinde Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı Denetim Grup Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Vergi Denetmenleri Büro Başkanlığında görev yaparlar. Zaman zaman Vergi dairesi müdürlüklerinde görevlendirilirler. İl merkezinde bulunan Denetim Grup Müdürlüğünün denetim sınırları içerisinde kalan diğer il ve ilçelerde de göreve giderler. Belirli periyotlarda rotasyona tabidirler.

E- YURTDIŞINDA SAĞLANAN İMKANLAR
Direkt olarak yurt dışı olanakları bulunmayıp, kurumunun izin vermesi halinde “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında yurt dışına gidebilirler.
F- VERGİ DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
Giriş sınavına katılabilmek için yukarıda A kadro kariyer meslekler için belirttiğimiz genel şartları taşımanın yanında aşağıdaki özel şartları da taşımak gerekmektedir.
• KPSS 49 (GK:0,1, GY: 0,1, YD: 0,1, HU: 0,2, İK: 0,2, MA: 0,2, MU: 0,1) puan türünde sınav ilanında belirtilen taban puanın üzerinde puan almak (18 Eylül 2010 sınavında taban puan 73 puan olarak ilan edilmişti)
• Giriş sınavına üç defadan fazla katılmamış olmak.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
SINAV KONULARI
Giriş Sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir.
a- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
b- Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Genel Hükümler).
c- İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.
d- Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.
e- Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap
SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.
Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70 puandan az olmaması gerekmektedir.
Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konularak atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, % 25'ine kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.
Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSSP 49 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

G- VERGİ DENETMEN YARDIMCILIĞI SÜRECİ VE VERGİ DENETMENİ OLARAK ATANMA
Sözlü ve yazılı sınavda başarılı olan adaylar "Vergi Denetmen Yardımcısı" olarak göreve başlarlar. Üç yıl bu sıfatla çalışırlar.
• Yardımcılık döneminin başında 10-11 aylık teorik ve uygulamalı eğitim alırlar.
• Teorik ve uygulamalı eğitimin sonunda yapılan sınavdan başarılı olanlar bir yıl süreyle tecrübeli bir vergi denetmeni yanında mesleki tecrübe kazanırlar.
• Yardımcılık döneminin son yılında re’sen vergi incelemesi, teftiş ve soruşturma yapma yetkisi alırlar. Üçüncü yılın sonunda Maliye Bakanlığı’nca yapılan yazılı ve sözlü yeterlik sınavına tabi tutularak, başarılı olmaları durumunda "Vergi Denetmeni" ünvanını alır.

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
29-02-2012 06:36 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: