Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

NUMUNE MALLAR VE MUHASEBE KAYITLARI
Konuyu Açan Kişi: hust59®
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 6514

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
NUMUNE MALLAR VE MUHASEBE KAYITLARI
Yazar Mesaj
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,536
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #1
NUMUNE MALLAR VE MUHASEBE KAYITLARI
NUMUNE MALLAR VE MUHASEBE KAYITLARIYazar:SüleymanYÜKÇÜ *
CananYÜKÇÜ *
Yaklaşım Dergisi / Haziran 2004 / Sayı 138

[JUSTIFY]I- GİRİŞ[/JUSTIFY][JUSTIFY]İşletmeler halen satışını yaptıkları veya piyasaya yeni çıkardıkları bir ürünün tanıtımını sağlamak amacıyla numune mallar üretmekte ve bu malları da ayrıca bir bedel talep etmeksizin mevcut veya potansiyel müşterilerine vermektedirler.[/JUSTIFY][JUSTIFY]Özellikle ilaç üretimi sektöründe doktorlara verilen numune ilaçların üretimi ile tekstil sektöründe renkli, baskılı, konfeksiyonlanmış malların numune olarak üretilmesi çok yaygındır. Tekstilde üretilen bu numunelerin müşterilere ücretsiz gönderilmesiyle satış olanakları yaratılmaya çalışılır. [/JUSTIFY][JUSTIFY][/JUSTIFY][JUSTIFY]II- NUMUNE MALLARIN ÖZELLİKLERİ[/JUSTIFY][JUSTIFY]Numune kelimesi 50 Sıra No.lu KDV Genel Tebliği’nde (1); “Diğer taraftan, firmalar halen satışını yaptıkları veya piyasaya yeni çıkardıkları bir ürünün tanıtımını sağlamak amacıyla numune mallar üretmekte ve bu malları da ayrıca bir bedel tahsil etmeksizin vermektedirler. Ana malın bütün özelliklerini taşımakla birlikte, satışa konu edilemeyecek bir miktarla sınırlı olan ve üzerinde “numunedir, parayla satılamaz, vb. “ibareleri taşıyan bu mallar…” şeklinde tanımlanmıştır.[/JUSTIFY][JUSTIFY][/JUSTIFY][JUSTIFY]III- VERGİ KANUNLARINDA NUMUNELER[/JUSTIFY][JUSTIFY]Numunelere ilişkin düzenlemelerden birincisi KDV Kanunu 50 Sıra No.lu Genel Tebliğ’inde düzenlenmiştir. Buna göre numuneler için katlanılan (yüklenilen) tüm KDV’nin indirim konusu yapılabileceği belirtilmektedir (KDV Kanunu 50 No.lu Genel Tebliği).[/JUSTIFY][JUSTIFY]İkinci düzenlemeyi ise Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1. maddesinde bulmaktayız. Bu maddeye göre numuneler için katlanılan maliyetlerin, ilgili mali yılın gideri olarak dikkate alınması gerekmektedir (GVK md. 40/1). [JUSTIFY]Buna göre; işletmeler tarafından verilen numune malların ticari teamüllere uygun nitelikte ve miktarda olması, satışa konu olmayacak şekilde verilmesi ve ayrıca numune malların üzerine firmanın unvanı ve para ile satılamayacağını belirten bir şerh koyulması kaydıyla bu mallar için yüklenilen KDV’lerin tamamı indirim konusu yapılacaktır. Bu mallar için ödenen bedellerin Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1. maddesi gereği sadece gider olarak dikkate alınacağı da doğaldır (2). [/JUSTIFY][JUSTIFY][/JUSTIFY][JUSTIFY]IV- NUMUNELERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ[/JUSTIFY][JUSTIFY]Numuneler asıl malların özelliklerini taşımakla birlikte satışa konu edilemeyecek miktarda işletme içerisinde üretilebilir veya dışarıda fason olarak üretilebilirler. İki biçimde de bu tür malları 157- Diğer Stoklar hesabında izlemekte yarar bulunmaktadır.[/JUSTIFY][JUSTIFY]Numune malları işletme içerisinde üreten firmalar, özellikle tekstil firmalarının konfeksiyon sektöründe ayrı bir “Numune Gider Yeri” oluşturdukları gözlenmektedir. Bu durumda numune gider yerinde tahakkuk eden tüm giderleri pazarlama, satış ve dağıtım gideri olarak muhasebeleştirmek gerekecektir.[/JUSTIFY][JUSTIFY]ÖRNEK:[/JUSTIFY][JUSTIFY]Numunelerin İşletme İçerisinde Üretilmesi[/JUSTIFY][JUSTIFY]a- Ayyıldız Konfeksiyon Ltd. Şirketi Mayıs 20XX döneminde 100 TL’lik kumaş, 200 TL’lik direkt işçilik gideri ve 300 TL’lik genel üretim gideri tüketerek numune gider yerinde farklı renk ve modellerden 1200 adet t-shirt üretmiştir.[/JUSTIFY][JUSTIFY]b- Bu numunelerin 1000 tanesi 50 TL + % 18 KDV kargo gideri ile yurt dışındaki firmalara gönderilmiştir.[/JUSTIFY][JUSTIFY]ÇÖZÜM:[/JUSTIFY][JUSTIFY]a- Numune Gider Yerinde 1200 Adet T-Shirt Üretilmesine İlişkin;[/JUSTIFY][JUSTIFY]- Malzeme alımı,[/JUSTIFY][JUSTIFY]- Malzeme tüketimi,[/JUSTIFY][JUSTIFY]- Direkt işçilik tahakkuku,[/JUSTIFY][JUSTIFY]- Genel üretim giderleri tahakkuku,[/JUSTIFY][JUSTIFY]- Yansıtma kaydı,[/JUSTIFY][JUSTIFY]- Numunelerin stok hesabına alınma kaydı aşağıdaki gibi yapılabilir.
–––––––––––––––––/–––––––––––––––––
150 İLK MADDE VE MALZEME

191 İNDİRİLECEK KDV

320 SATICILAR
–––––––––––––––––/–––––––––––––––––
710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME
[ 150 İLK MADDE VE MALZEME

]
–––––––––––––––––/–––––––––––––––––
[JUSTIFY][/JUSTIFY]–––––––––––––––––/–––––––––––––––––
720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERİ
335 PERSONELE BORÇLAR


360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KESİNTİLERİ
–––––––––––––––––/–––––––––––––––––
730 GENEL ÜRETİM GİDERİ


381 GİDER TAHAKKUKLARI

373 MALİYET GİDER KARŞILIĞI


100 KASA


391 HESAPLANAN KDV

–––––––––––––––––/–––––––––––––––––
151 YARI MAMULLER - ÜRETİM


711 DİMM YANSITMA


721 DİG YANSITMA


731 GÜG YANSITMA

–––––––––––––––––/–––––––––––––––––
157 DİĞER STOKLAR
151 YARI MAMULLER - ÜRETİM


–––––––––––––––––/–––––––––––––––––
[JUSTIFY]b- Numunelerin Kargo ile Gönderilmesi ve Pazarlama Gideri Olarak Kaydedilmesi,[/JUSTIFY][LEFT]–––––––––––––––––/–––––––––––––––––
760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERİ
191 İNDİRİLECEK KDV
100 KASA

–––––––––––––––––/–––––––––––––––––
760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERİ
157 DİĞER STOKLAR

–––––––––––––––––/–––––––––––––––––
[/LEFT][JUSTIFY]Numunelerin sadece 1000 tanesi gönderildiği için 1000 numunenin maliyeti 760- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderlerine aktarılmalıdır. 200 adedi 157- Diğer Stoklar hesabında izlenmeye devam edilmelidir.[/JUSTIFY][JUSTIFY]V- NUMUNE MALLARIN SATIŞI[/JUSTIFY][JUSTIFY]Numune olarak üretilmesine rağmen mal müşteriye herhangi bir bedel alınarak satılır ise; bu durumda bedel karşılığı fatura kesilerek satış kaydı yapılmalı, satılan numunenin maliyeti de 620- Satılan Malın Maliyetine aktarılmalıdır. Uygulamada numune olarak üretilse de numune olarak verilmeyip satışı yapılan mallar olabilmektedir. Bunların satış kaydının yanında maliyetlerinin de izlenmesi önemli olmaktadır. [/JUSTIFY][JUSTIFY]Örneğin, stokta kalan 100 TL maliyetli 200 adet numune yurt içine 400 TL + % 18 KDV’ye satıldığında şu kayıt yapılmalıdır.[/JUSTIFY][LEFT]––––––––––––––––/–––––––––––––––––
100 KASA
602 DİĞER SATIŞLAR
391 HESAPLANAN KDV


–––––––––––––––––/–––––––––––––––––
623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ

157 DİĞER STOKLAR

–––––––––––––––––/–––––––––––––––––
[/LEFT][JUSTIFY]Numunelerin Fason Olarak Dışarıya Ürettirilmesi[/JUSTIFY][JUSTIFY]ÖRNEK:[/JUSTIFY][JUSTIFY]a- X İşletmesi 500 adet numune bornoz üretmesi için Y İşletmesine 1000 metre ham havlu kumaşı göndermiştir. Ham havlu kumaşının ortalama birim maliyeti 2.200.000 TL/metre’dir.[/JUSTIFY][JUSTIFY]b- Y İşletmesi kumaşı boyamış, konfeksiyon bölümünde bornoz biçimine getirmiş 500 adet bornoz üretmiştir. Y İşletmesi fason üretim için 2.500.000.000 TL + % 18 KDV faturayı X İşletmesine göndermiş ve hesabına geçirmiştir.[/JUSTIFY][JUSTIFY]c- X İşletmesi 500 adet bornozun 450 adedini numune olarak müşterilerine göndermiştir.[/JUSTIFY][JUSTIFY]ÇÖZÜM:[/JUSTIFY][JUSTIFY]a- Numune Malın Ham Havlu Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi,[/JUSTIFY][LEFT]––––––––––––––––/–––––––––––––––––
710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERİ
150 İLK MADDE VE MALZEME STOK
–––––––––––––––––/–––––––––––––––––
[/LEFT][JUSTIFY]Numune malların üretimi için gönderilen ham kumaşlar “Fason Gönderilen Mallar” biçiminde ayrıca nazım hesaplarda izlenmelidir.[/JUSTIFY][JUSTIFY]b- Fason İş Faturasının X İşletmesi Tarafından Muhasebeleştirilmesi, Yansıtma ve Stoğa Alınma Kaydı;[/JUSTIFY][LEFT]––––––––––––––––/–––––––––––––––––
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 2.500.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV 990.000.000

320 SATICILAR 3.490.000.000
–––––––––––––––––/–––––––––––––––––

151 YARI MAMULLER - ÜRETİM 4.700.000.000

711 DİMM YANSITMA 2.200.000.000
731 GÜG YANSITMA 2.500.000.000
–––––––––––––––––/–––––––––––––––––
157 DİĞER STOKLAR 4.700.000.000

151 YARI MAMULLER - ÜRETİM 4.700.000.000
320 SATICILAR 3.490.000.000
[/LEFT][JUSTIFY]c- Numunelerin Müşteriye Gönderilmesi;[/JUSTIFY][LEFT]–––––––––––––––––/–––––––––––––––––

760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERİ 4.230.000.000

157 DİĞER STOKLAR 4.230.000.000
–––––––––––––––––/–––––––––––––––––
[/LEFT][JUSTIFY][/JUSTIFY][JUSTIFY]VI- SONUÇ[/JUSTIFY]Numune mallar ister işletme içerisinde, ister fason olarak üretilmiş olsun bedelsiz olarak potansiyel müşterilere gönderildiğinde pazarlama, satış ve dağıtım gideri olarak dikkate alınmalıdır. Satış söz konusu olduğunda ilgili gider hesabının yanında bunların maliyeti diğer satışların maliyeti hesabında izlenmelidir.
[JUSTIFY][/JUSTIFY][JUSTIFY]* Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF[/JUSTIFY][JUSTIFY]** Öğr. Gör., Ege Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu[/JUSTIFY][JUSTIFY](1) 25.12.1995 tarih ve 22504 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.[/JUSTIFY][JUSTIFY](2) Bülent ŞİŞMAN, “Promosyon Ürünleri, Numune ve Eşantiyonların KDV, Gelir ve Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu ve Muhasebe Kayıtları”, Vergi Dünyası, Sayı: 367, Kasım 2003, s. 111[/JUSTIFY][BLOCKQUOTE][JUSTIFY][/JUSTIFY][/BLOCKQUOTE][JUSTIFY][/JUSTIFY][JUSTIFY][/JUSTIFY][JUSTIFY][/JUSTIFY][/JUSTIFY][/JUSTIFY]

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
(Bu Mesaj 11-09-2007 05:04 PM değiştirilmiştir. Değiştiren : hust59®.)
11-09-2007 04:44 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: