Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

otel muhasebesi
Konuyu Açan Kişi: altogether
Cevap Sayısı: 5
Görüntülenme Sayısı: 18542

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
otel muhasebesi
Yazar Mesaj
altogether
Registered
Default Avatar
Mesajlar: 1
Tarih: Jun 2008
Üye no: 5761
Nerden: ankara
Rep Puanı: 0
Mesaj: #1
otel muhasebesi
selam arkadaşlar
otel muhasebesinde kullanılan fidelio diye bir program varmış,bu program ve otel muhasebesi hakkında bilgisi olanlar bana yardım ederse çok sevinirim .
16-07-2008 10:47 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,540
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #2
RE: otel muhasebesi
http://www.protel.com.tr/tr/Sayfalar/default.aspx


http://www.birseyindir.org/bul/otel-muha...indir.html


TİCARET VE TURİZM ÖĞRETİMİ OKULLARI
KAT HİZMETLERİ DALI
ÖN BÜRO TEKNİKLERİ VE UYGULAMASI III
DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

GİRİŞ

Her otel bir ticari işletmedir. İşletmeler satın aldıkları malları, sattıkları hizmetleri yapılan tüm giderleri vb. gelir ve giderleri vergi usul ve ticaret kanununa göre kaydetmek zorundadırlar. Yapılan kayıtlar sonucunda; yıl sonunda işletmenin elde ettiği kâr ve zarar, ödeyeceği vergiler, geleceğe yönelik gelir gider tahminleri ortaya çıkar.

Muhasebede defter kayıtları basit kayıt (tek taraflı) ve muzaaf (çift taraflı) kayıt şeklinde yapılır. Çift taraflı kayıt bilanço esasına göre yapılır. Hesaplar, yıl başında açılır, yıl sonunda kapatılır. Bilanço esasında hesaplar; varlık (aktif) ve kaynak (pasif) hesaplar olarak incelenir. Dönem sonunda envanter işlemleri yapılarak kesin mizan çıkarılır ve kapanış bilançosu düzenlenir. Gelir tablosu düzenlenir. Bu çalışmalar sonunda yıllık gelir vergisi beyannamesi doldurulur. Otel işletmelerinde gelirler (yurtiçisatışlar hesabı), gelir çeşitlerine göre alt hesap gruplarında takip edilir. Satın almalarda kalite ve ucuzluk ön plânda olmalıdır. Satın alınan ürünler sayılarak teslim alınmalı, depolama ve departmanlara gönderme kurallara uygun olarak yapılmalıdır. Otel işletmeleri kendilerine uygun olan ücret sistemini tespit ederek uygulamalıdırlar. Döviz işlemlerinde günlük kur takip edilmelidir.

Otel işletmelerinde muhasebe kayıtlarının düzenli yürütülmesi konusunda gerekli bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla hazırlanan Ön Büro Teknikleri ve Uygulaması III Dersi Öğretim Programı; muhasebe defter kayıtları, muhasebe hesap kavramı, hesapların incelenmesi, dönem sonu hesapları, gelirlerin takibi, kontrolü ve muhasebeleştirilmesi, personel giderleri, turizm işletmelerinde döviz işlemleri konularını içermektedir.

Yukarıda belirtilen bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla hazırlanan Ön Büro Teknikleri ve Uygulaması III (Kat Hizmetleri Dalı) Dersi Öğretim Programı, Ticaret ve Turizm Öğretimi Okullarında haftada 4 ders saati uygulanmak üzere hazırlanmıştır.

PROGRAMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Konuların işlenmesinde otel işletmeleri ile ilgili somut örneklere ve problemlere yer verilir.
2. Otel işletmelerinde öğrencilere ferdi ve meslekî bilgilerin kazandırılması için konularda sık sık örneklere yer verilir.
3. Konular önce teorik olarak verilip, sonra iş hayatından örneklerle pekiştirilir.
4. Konuların işlenişinde otel işletmelerine gidilerek muhasebe ofisleri ziyaret edilir ve gerekli incelemeler yapılır.
5. Otel işletmelerinde ambar ve depolama işlemleri yerinde incelenir.
6. Malzeme çıkışlarının hangi metotlara göre yapıldığı yerinde incelenir.
7. Otel işletmeleri ziyaret edilerek hangi ücret sisteminin uygulandığı yerinde incelenerek açıklanır.
8. Konuların işlenmesinde film, slayt, VCD ve benzeri araçlardan yararlanılır.
9. Öğrenciler, işlenen konulara paralel olarak verilecek ödevler ve projeler ile araştırmaya yönlendirilir.
10. Bu programa göre hazırlanacak ders kitaplarının forma sayıları A4 boyutunda 9-11, B5 boyutunda 10-12 forma olmalıdır.

GENEL AMAÇLAR

Bu program öğrencilerin;

1. Otel muhasebesi ile ilgili temel kavramları tanımalarını,
2. Otel muhasebesinde basit ve muzaaf kayıt şekillerini uygulamalarını,
3. Muhasebe hesaplarını tutmalarını,
4. Hesapların incelenmesi ile ilgili işlemleri yapmalarını,
5. Dönem sonu hesaplarını yapmalarını,
6. Otel işletmelerinin çamaşırhane gelirlerini takip etmelerini ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerini yapmalarını,
7. Otellerdeki malzeme hareketlerini takip, kontrol ve muhasebeleştirilmesi işlemlerini yapmalarını,
8. Personel giderlerini hesaplamalarını
amaçlamaktadır.

ÜNİTE I
MUHASEBE DEFTER KAYITLARI

Ünitenin Amacı

Bu ünite ile öğrenciler;

· Otel muhasebesi ile ilgili kavramların anlamını kavrar.
· Otel muhasebesinin amaçlarını kavrar.
· Muhasebede kayıt şekillerini tanır.
· Basit ve muzaaf kayıt işlemlerini yapar.

Öğrencilere Kazandırılacak Yeterlilikler

Bu ünitedeki eğitim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her öğrenci;

1. Otel muhasebesi ile ilgili kavramların anlamını açıklar.
2. Otel muhasebesinin amaçlarını ve önemini açıklar.
3. Muhasebe kayıtlarının işletmelere sağladığı faydaları tartışır.
4. Muhasebe kayıt şekillerini açıklar.
5. Basit (tek taraflı) kayıt yöntemi ile işletme defteri hesabı tutar.
6. Basit (tek taraflı) kayıt yöntemi ile günlük perakende satış ve hasılat defteri hesabı tutar.
7. Envanter ile ilgili işlemleri yapar.
8. Bilanço kavramını ve şekillerini açıklar.
9. Bilanço hazırlanmasında göz önünde bulundurulması gereken kuralları açıklar.
10. Bilanço hesap gruplarını açıklar.

ÜNİTENİN AÇILIMI

MUHASEBE DEFTER KAYITLARI

A. MUHASEBENİN TANIMI
B. OTEL MUHASEBESİNİN AMAÇLARI
C. MUHASEBEDE KAYIT ŞEKİLLERİ
1. Basit (Tek Taraflı) Kayıt
a. İşletme Hesabı Defteri
b. Günlük Perakende Satış ve Hasılat Defteri
2. Muzaaf Kayıt (Çift Taraflı Kayıt)
a. Envanter
b. Bilanço ve Şekilleri
c. Bilanço Hazırlanmasında Göz Önünde Bulundurulması Gereken İlkeler
d. Bilanço Hesap Gruplarının İncelenmesi

ÜNİTE II
MUHASEBEDE HESAP KAVRAMI

Ünitenin Amacı

Bu ünite ile öğrenciler,

· Hesabın açılması, kapatılması ve incelenmesi ile ilgili işlemleri yapar.
· Muhasebede hesap plânı çıkarır.
· Günlük (yevmiye) ve büyük (defter-i kebir) defter kayıtlarını tutar.

Öğrencilere Kazandırılacak Yeterlilikler

Bu ünitedeki eğitim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her öğrenci;

1. Hesap kavramını açıklar.
2. Hesabın açılması ile ilgili işlemleri yapar.
3. Hesabın kapatılması ile ilgili işlemleri yapar.
4. Hesap inceler.
5. Hesap plânı çıkarır ve düzenler.
6. Günlük (yevmiye defteri) kayıt defterlerini düzenler.
7. Büyük (defter-i kebir) kayıt defterlerini düzenler.

ÜNİTENİN AÇILIMI

MUHASEBEDE HESAP KAVRAMI

A. HESABIN AÇILMASI
B. HESABIN KAPATILMASI
C. HESABIN İNCELENMESİ
D. MUHASEBEDE HESAP PLÂNI
E. GÜNLÜK DEFTER KAYITLARI (YEVMİYE DEFTERİ)
F. BÜYÜK DEFTER (DEFTER-İ KEBİR)

ÜNİTE III
HESAPLARIN İNCELENMESİ

Ünitenin Amacı

Bu ünite ile öğrenciler;

· Hesapların incelenmesi ile ilgili işlemleri kavrar.
· Hesapları inceler.

Öğrencilere Kazandırılacak Yeterlilikler

Bu ünitedeki eğitim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her öğrenci;

1. Varlık hesaplarını sınıflandırarak bunların özelliklerini açıklar.
2. Dönen varlıklar ile ilgili hesapları inceler.
3. Duran varlıklar ile ilgili hesapları inceler.
4. Kaynak (pasif) hesapları sınıflandırarak bunların özelliklerini açıklar.
5. Kısa vadeli yabancı kaynaklar ile ilgili hesapları inceler.
6. Uzun vadeli yabancı kaynaklar ile ilgili hesapları inceler.
7. Öz kaynaklar ile ilgili hesapları inceler.

ÜNİTENİN AÇILIMI

HESAPLARIN İNCELENMESİ

A. VARLIK (AKTİF) HESAPLARIN İNCELENMESİ
1. Dönen Varlıklar
a. Hazır Değerler
b. Menkul Kıymetler
c. Ticari Alacaklar
d. Diğer Alacaklar
e. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Kaynakları
f. Diğer Dönen Varlıklar
2. Duran Varlıklar
a. Ticari Alacaklar
b. Diğer Alacaklar
c. Mali Duran Varlıklar
d. Maddi Duran Varlıklar
e. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
f. Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
g. Diğer Duran Varlıklar
B. KAYNAK (PASİF) HESAPLARIN İNCELENMESİ
1. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
a. Mali Borçlar
b. Ticari Borçlar
c. Diğer Borçlar
d. Alınan Avanslar
e. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
f. Borç ve Gider Karşılıkları
g. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları
h. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
2. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
a. Mali Borçlar
b. Ticari Borçlar
c. Diğer Borçlar
d. Alınan Avanslar
e. Borç ve Gider Karşılıkları
f. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları
g. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
3. Öz Kaynaklar
a. Ödenmemiş Sermaye
b. Sermaye Yedekleri
c. Kâr Yedekleri
d. Geçmiş Yıl Kârları
e. Geçmiş Yıl Zararları
f. Dönem Net Kârı

ÜNİTE IV
DÖNEM SONU HESAPLARI

Ünitenin Amacı

Bu ünite ile öğrenciler,

· Dönem sonu hesapların tutulması ile ilgili işlemleri kavrar.
· Dönem sonu hesaplarını tutar.

Öğrencilere Kazandırılacak Yeterlilikler

Bu ünitedeki eğitim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her öğrenci;

1. Envanter işlemlerini açıklar.
2. Muhasebe içi envanter işlemlerini yapar.
3. Muhasebe dışı envanter işlemlerini yapar.
4. Envanter kayıtlarını yapar.
5. Geçici mizan kayıtlarını yapar.
6. Kesin mizan kayıtlarını tutar.
7. Kapanış bilançosu hazırlar.
8. Kapanış yevmiye kayıtlarını tutar.
9. Gelir tablosu hazırlar.
10. Yıllık gelir vergisi beyannamesi ve eklerini doldurur.
11. KDV beyannamesi düzenler.

ÜNİTENİN AÇILIMI

DÖNEM SONU HESAPLARI

A. ENVANTER İŞLEMLERİ
a. Envanter Kavramı
b. Muhasebe İçi Envanter
c. Muhasebe Dışı Envanter
d. Envanter Kayıtları
B. GEÇİCİ MİZAN
C. KESİN MİZAN
D. KAPANIŞ BİLANÇOSU
E. KAPANIŞ YEVMİYE KAYITLARI
F. GELİR TABLOSU
G. YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VE EKLERİNİN DOLDURULMASI
H. KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ

ÜNİTE V
GELİRLERİN TAKİBİ, KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Ünitenin Amacı

Bu ünite ile öğrenciler;

· Otel işletmelerinin çamaşırhane gelir takibi ve muhasebeleştirilmesi ile ilgili işlemleri kavrar.
· Otel işletmelerinin çamaşırhane gelir takibi ve muhasebeleştirilmesi ile ilgili işlemleri yapar.

Öğrencilere Kazandırılacak Yeterlilikler

Bu ünitedeki eğitim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her öğrenci;

1. Çamaşırhane gelirlerini takibi ve muhasebeleştirilmesi işlemlerini açıklar.
2. Çamaşırhane gelirlerini takibi ve muhasebeleştirilmesi işlemlerini yapar.
3. Çamaşırhane gelirlerini kontrol eder.
4. Çamaşırhane gelirlerini toplar ve günlük hasılat raporu hazırlar.

ÜNİTENİN AÇILIMI

GELİRLERİN TAKİBİ KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

A. ÇAMAŞIRHANE GELİRLERİNİN TAKİP, KONTROL VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
B. ÇAMAŞIRHANE GELİRLERİ RAPORU VE GÜNLÜK HÂSILAT RAPORU

ÜNİTE VI
MALZEME HAREKETLERİNİN TAKİP, KONTROL VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Ünitenin Amacı

Bu ünite ile öğrenciler;

· Malzeme hareketlerinin takip, kontrol ve muhasebeleştirilmesi ile ilgili işlemleri kavrar.
· Malzeme hareketlerinin takip, kontrol ve muhasebeleştirilmesi ile ilgili işlemleri yapar.

Öğrencilere Kazandırılacak Yeterlilikler.

Bu ünitedeki eğitim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her öğrenci;

1. Malzeme hareketlerinin takip, kontrol ve muhasebeleştirilmesi ile ilgili işlemleri açıklar.
2. Satın alma kontrolü ile ilgili muhasebeleştirme işlemlerini yapar.
3. Teslim alma kontrolü ile ilgili muhasebeleştirme işlemlerini yapar.
4. Depolama kontrolü ile ilgili muhasebeleştirme işlemlerini yapar.
5. Malzeme çıkarma kontrolü ile ilgili muhasebeleştirme işlemlerini yapar.
6. Malzeme istek fişi doldurur.
7. Malzeme çıkışlarının fiyatlandırılması işlemlerini açıklar.
8. İlk giren ilk çıkar (FİFO) metodunu örneklerle açıklar.
9. Son giren ilk çıkar (LİFO) metodunu örneklerle açıklar.
10. Ortalama fiyat (avarage) metodunu örneklerle açıklar.
11. Standart metodu örneklerle açıklar.
12. Malzeme çıkışlarının muhasebeleştirilmesi ile ilgili işlemleri yapar.

ÜNİTENİN AÇILIMI

MALZEME HAREKETLERİNİN TAKİP, KONTROL VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

A. SATIN ALMA KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
B. TESLİM ALMA
C. DEPOLAMA
D. MALZEME ÇIKARMA
1. Malzeme İstek Fişi
2. Malzeme Çıkışlarının Fiyatlandırılması
a. İlk Giren, İlk Çıkar Metodu (FİFO)
b. Son Giren, İlk Çıkar (LİFO)
c. Ortalama Fiyat Metodu (Avarage)
d. Standart Metot
3. Malzeme Çıkışlarının Muhasebeleştirilmesi

ÖĞRETME VE ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Bu etkinlikler çamaşırhane malzeme hareketleri konusuna yönelik öneriler biçiminde hazırlanmıştır. Öğretmen bunları aynen uygulayabilir ya da öğrencilerin düzeyi, konunun özelliği ve okulun olanaklarına göre aynı kazanıma yönelik başka etkinlikler de düzenleyebilir. Öğretmen, söz konusu kazanımın elde edilebilmesi için öğrencilerin düzeyine ve konuların özelliğine göre gözlem, tartışma, anlatım, soru-cevap ve görüşme gibi yöntem ve teknikleri kullanabilir. Öğretmen, dersi işlerken öğrencilerin dikkatini konuya çekmeli, öğrendikleri bilgileri nerelerde kullanabileceklerini belirterek güdülemeli ve derste işlenecek konulardan haberdar etmelidir.

Bu açıklamalar doğrultusunda yapılacak etkinlikler aşağıdaki gibi düzenlenebilir:

Öğretmen öğrencilere, evlerinde satın alma işlemlerini yaparken nelere dikkat ettiklerini sorarak derse başlar. İşletmelerde kat hizmetleri bölümünde kullanılan araç ve gereçleri satın alınmasının önemini açıklar. Öğrencilere çalıştıkları işletmelerde kat hizmetleri bölümüne alınan malzemelerin nerelerden ve neler göz önünde bulundurularak satın alındığı ve teslim alma işlemlerinin nasıl yapıldığı sorulur. Alınan malzemelerin depolama işlemlerinin sağlıklı olup olmadığı konuşulur ve yapılması gereken doğru işlemler anlatılır.

Kat hizmetleri bölümünde ihtiyaç duyulan malzemelerin depo çıkış işlemlerinde uygulanacak metotlar anlatılır. Depodan çıkarılan malzemelerin çıkış işlemlerinin muhasebe kayıtları yapılır ve öğrencilere örnekler yaptırılarak konu pekiştirilir.

Ayrıca çevrede bulunan otel işletmeleri gezilerek satın alma, teslim alma ve depolama işlemleri uygulamalı olarak gösterilir.

DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ

Bu ünite için önerilen değerlendirme etkinlikleri, ünitenin amacı, öğrenci kazanımları, öğretme ve öğrenme etkinlikleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

Değerlendirme etkinlikleri, öğrencilerin ünitede yer alan kazanımlarla edinecekleri bilgi, beceri ve tutumlara ne derece ulaştıklarının belirlenmesine yönelik olmalıdır.

Öğretmen, kazanımlara, yeterliklere yönelik olarak yalnızca hatırlama düzeyinde sorular yerine, öğrencinin yorum yapacağı kavrama, uygulama, analiz, sentez düzeyinde yeni ve özgün sorularla bu bölümde önerilen ölçme etkinliklerini zenginleştirir.

Öğrencilerin aktif olduğu öğrenme yöntemlerinde yalnızca yazılı ve sözlü sınavlarla öğrenci başarısının değerlendirilmesi yeterli olmamaktadır. Öğretmen öğrencileri değerlendirirken ölçme sonuçları ile birlikte öğrencilerin; sınıf içi etkinliklere katılımı, bilimsel tutum ve davranışları, gözlem yapma, araştırma, inceleme, bilimsel düşünme, sahip oldukları ve sergiledikleri düşünce zenginlikleri, sorumluluk alma, ekip çalışmalarına yatkınlıkları, edindikleri bilgi ve bulguları paylaşabilme vb. özelliklerini de göz önüne alarak başarıları hakkında karar verir.

Örnek Sorular

1. Kat hizmetleri bölümünde ihtiyaç duyulan malzemeleri satın almada dikkat edilecek hususular nelerdir?
2. İyi bir depolama şartları nelerdir?
3. Örnek bir malzeme istek fişi düzenleyiniz.
4. Depodan malzeme çıkış metotları nelerdir? Sayınız.
5. Depodan çıkan malzemelerin muhasebe kayıtlarını yapınız.

ÜNİTE VII
PERSONEL GİDERLERİ

Ünitenin Amacı

Bu ünite ile öğrenciler;

· Konaklama işletmelerinde ücret sistemini kavrar.
· Yüzdeli ücret sistemine göre ücretleri hesaplar.
· Ücretin ögelerini kavrar.
· Ücretin tahakkukunu yapar.

Öğrencilere Kazandırılacak Yeterlilikler

Bu ünitedeki eğitim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her öğrenci;

1. Sabit ücret sistemini açıklar.
2. Yüzdeli ücret sistemini açıklar.
3. Yüzde sisteminin uygulanmasını örneklerle açıklar.
4. Yüzde sistemine göre ücret dağıtımı hesaplarını yapar.
5. Yüzde üzerinden ödenecek ücretleri hesaplar.
6. Garanti ücret farklarını belirler.
7. Ücretin öğelerini örneklerle açıklar.
8. Ücretten yapılması gereken kesintileri hesaplar.
9. Ele geçecek net ücreti hesaplar.
10. Ücret bordrosunu hesaplayarak düzenler.
11. Ücretin muhasebeleştirilmesi işlemlerini yapar.

ÜNİTENİN AÇILIMI

PERSONEL GİDERLERİ

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÜCRET SİSTEMİ
1. Sabit Ücret Sistemi
2. Yüzdeli Ücret Sistemi
a. Tanım
b. Yüzde Sisteminin Uygulanması
c. Yüzdelerin Dağıtımı
d. Yüzdeden Ödenecek Ücret
e. Garanti Ücret Farkları
3. Ücretin Ögeleri
a. Ana Ücret
b. Fazla Çalışma Ücreti
c. Primler
d. Hafta Tatil Ücreti
e. Genel Tatil Ücreti
f. Yıllık İzin
g. İhbar ve Kıdem Tazminatı
4. Ücret Tahakkuku
a. Ücretten Yapılması Gereken Kesintiler ve Ele Geçen Net Ücretin Hesaplanması
b. Ücret Bordrosu
c. Ücretin Muhasebeleştirilmesi

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
(Bu Mesaj 16-07-2008 11:19 PM değiştirilmiştir. Değiştiren : hust59®.)
16-07-2008 11:11 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,540
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #3
RE: otel muhasebesi
ÖNBÜRO TEKNİKLERİ VE UYGULAMASI I. DERSİ
Günümüzde turizmin ülke ekonomisindeki yeri ve önemi oldukça fazladır. Bu sektörde ekonomiye beklenen katkıyı sağlayabilmek için iyi yetişmiş elemana ihtiyaç vardır.
Ön büro, otel hizmetlerinin pazarlanmasında başlangıç noktasıdır. Otelcilik sektörünün altın anahtarı olarak kabul edilen karşılama, ağırlama, uğurlama ve ön büro birimince gerçekleştirilir. Misafirlerin otelden memnun ayrılması ön büro biriminin diğer birimlerle iyi bir şekilde organize olmasına bağlıdır.
Oteller ticarî işletmelerdir. Bu işletmelerde görev alacak elemanların ticarî hayat hakkında temel bilgileri alması ve ihtiyaç duyduklarında bu bilgileri kullanmaları gerekir.
Birey iş hayatında verimli çalışabilmesi için gerekli bilgi ve becerileri bireylere kazandırmak amacıyla hazırlanan Ön Büro Teknikleri ve Uygulaması I Dersi Öğretim Programı, ticaret ve ticarî işletme, tacirin yasal görevleri ve sorumlukları, ticarî hayatta kullanılan belgeler, kıymetli evrak, ön büro ile ilgili genel bilgiler, ön büro personelinin görevleri ve özellikleri, rezervasyon, resepsiyon, ön kasa konularını içermektedir.
Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda hazırlanan Ön Büro Teknikleri ve Uygulaması I Dersi Öğretim Programı, Ticaret ve Turizm Öğretimi Okullarında haftada 3 ders saati okutulmak üzere hazırlanmıştır.

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Konuların işlenmesinde ticarî hayatla ilgili somut bilgilere yer verilir
2. Öğrencilere ferdî ve meslekî bilgilerin kazandırılması için konularla ilgili örneklere yer verilir.
3. Konular önce teorik olarak verilir, örnek belgelerle uygulama yapılır.
4. Ticari senetler hakkında önce teorik bilgi verilir, senetlerin ticarî hayattaki işlevi anlatılır ve uygulama yaptırılır.
5. Konaklama hakkında genel bilgi verilir.
6. Resepsiyonun önemi ve işlevleri tanıtılarak uygulama yaptırılır.
7. Rezervasyonun önemi üzerinde durularak uygulama yaptırılır.
8. Ön kasanın işlevi ve önemi anlatılarak uygulama yaptırılır.
9. Öğrenciler, işlenen konulara paralel olarak verilecek ödevler ve projeler ile araştırmaya yönlendirilir.
10. Bu programa göre hazırlanacak ders kitaplarının forma sayıları A4 boyutunda 5-7, B5 boyutunda 6-8 olmalıdır.

GENEL AMAÇLAR

Bu program öğrencilerin;
1. Ticaret ve ticarî işletmeler hakkında genel bilgileri kavramalarını,
2. Tacir ve tacirlerin yasal görevlerini ve sorumluluklarını kavramalarını,
3. Ticarette kullanılan belgeler ve senetlerin işlevlerini kavramalarını,
4. Ön büro ile ilgili genel bilgileri kavramalarını,
5. Ön büro personelinin özelliklerini ve görevlerini kavramalarını,
6. Resepsiyon ile ilgili genel bilgileri kavramalarını,
7. Rezervasyon ile ilgili genel bilgileri kavramalarını,
8. Ön kasa ile ilgili genel bilgileri kavramalarını, amaçlamaktadır.

ÜNİTE I

TİCARET VE TİCARÎ İŞLETME

A. TİCARET
1. Ticaretin Önemi
2. Ticaretin Çeşitleri
B. TİCARÎ İŞLETME
C. GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ
D. TACİR, TACİRLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TUTACAKLARI DEFTERLER
E. TACİRLERİN YASAL GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI
1. Ticaret Unvanı Almak
2. Ticaret Siciline Kayıt Olmak
3. Haksız Rekabet Yapmamak
4. Defter Tutmak, Tasdik Ettirmek, Belgeleri Saklamak, Bilanço Çıkarmak
5. Bildirimlerde Bulunmak
F. ESNAF
G. TİCARÎ ŞİRKETLERİN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ


ÜNİTE II

TİCARETTE KULLANILAN BELGELER

A. FATURA
B. FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER
1. Perakende Satış Vesikaları
a. Perakende Satış Fişi
b. Adisyon
c. Yazar Kasa Fişi
d. Ödeme Kayıt Edici Cihaz Fişi
2. Gider Pusulası
3. Üretici Makbuzu
4. Serbest Meslek Makbuzu
5. Taşıma ve Otel İşletmelerine Ait Belgeler
a. İrsaliyeler
1) Sevk İrsaliyesi
2) Taşıma İrsaliyesi
b. Yolcu Listesi
c. Günlük Müşteri Lis

ÜNİTE III

SENETLER

A. TİCARÎ SENETLER
1. Bono
2. Poliçe
3. Çek
B. SENETLERİN CİROSU
C. SENETLERİN ÖDENMESİ


ÜNİTE IV

ÖN BÜRO İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

A. TURİZM VE TURİSTİN TANIMI
B. KONAKLAMA İŞLETMELERİ VE BUNLARIN SINIFLANDIRILMASI
1. Konaklama İşletmelerinin Tanımı
2. Konaklama İşletmelerinin Sınıflandırılması
a. Aslî Konaklama İşletmeleri
b. Talî Konaklama İşletmeleri
c. Hizmet Verdiği Hedef Kitleye Göre Konaklama Hizmetlerinin Sınıflandırılması
d. Otel İşletmelerinin Büyüklüklerine Göre Sınıflandırılması
e. Otel İşletmelerinin Yıldızlarına Göre Sınıflandırılması
C. BÜYÜK BİR OTEL VE TATİL KÖYÜNDE BULUNAN BÖLÜMLER
D. GENEL OTEL ORGANİZASYONU
E. ÖN BÜRONUN TANIMI VE ÖNEMİ
1. Ön Büro Bölümünün Organizasyon Şeması
2. Ön Büro Bölümünün Hizmet Bölümleri
a. Ön Büro Bölümünde Ön Ofis Hizmet Bölümleri
b. Ön Büro Bölümünde Arka Ofis Hizmet Bölümleri
F. ÖN BÜRO BÖLÜMÜNÜN BAŞLICA GÖREVLERİ
G. ÖN BÜRO BÖLÜMÜ PERSONELİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
1. Ön Büro Personelinin Davranış Biçimleri
2. Ön Büro Personelinin Kişisel Özellikleri
H. ÖN BÜRO GENEL KURALLARI

ÜNİTE V

ÖN BÜRO PERSONELİNİN ÖZELLİKLERİ VE GÖREVLERİ

A. ÜNİFORMALI PERSONEL
1. Bagaj Şefi
2. Danışma Memuru
3. Kapıcı (Doorman)
4. Bagaj Taşıyıcı (Bellboy)
5. Güvenlik Personeli
B. RESEPSİYON PERSONELİ
1. Ön Büro Müdürü
2. Resepsiyon Şefi
3. Resepsiyon Memuru
4. Gece Resepsiyon Memuru
5. Fatura Kayıt Memuru
6. Santral Şefi
7. Santral Memuru
8. Ön Kasiyer


ÜNİTE VI

RESEPSİYON

A. RESEPSİYONUN TANIMI, KONUMU VE BÖLÜMLERİ
B. RESEPSİYONDA KULLANILAN KISALTMA VE KAVRAMLAR
C. RESEPSİYONDA KULLANILAN DONANIMLAR
1. Resepsiyonda Kullanılan Formlar
2. Rack ve Slip Hakkında Genel Bilgiler
3. Konaklama Belgesi
4. Gelen Misafirlerin Kayıt İşlemleri
5. Giden Misafirlerin Kayıt İşlemleri
6. Polis Defteri
7. Misafir Kartı (History Cart)

ÜNİTE VII

REZERVASYON

A. REZERVASYONUN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ
B. REZERVASYONDA KULLANILAN KISALTMA VE KAVRAMLAR
C. KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ODA TİPLERİ
D. REZERVASYONDA KULLANILAN FORMLAR


ÖĞRETME VE ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Bu etkinlikler rezervasyon konusuna yönelik öneriler biçiminde hazırlanmıştır. Öğretmen bunları aynen uygulayabilir ya da öğrencilerin düzeyi, konunun özelliği ve okulun olanaklarına göre aynı kazanıma yönelik başka etkinlikler de düzenleyebilir. Öğretmen, söz konusu kazanımın elde edilebilmesi için öğrencilerin düzeyine ve konuların özelliğine göre gözlem, tartışma, anlatım, soru-cevap ve görüşme gibi yöntem ve teknikleri kullanabilir. Öğretmen, dersi işlerken öğrencilerin dikkatini konuya çekmeli, öğrendikleri bilgileri nerelerde kullanabileceklerini belirterek güdülemeli ve derste işlenecek konulardan haberdar etmelidir.
Bu açıklamalar doğrultusunda yapılacak etkinlikler aşağıdaki gibi düzenlenebilir:
Öğretmen bugünkü konunun rezervasyon konusu olduğunu söyler. “Rezervasyon işlemi otel işletmelerinde ön büronun çok önemli bir işlevidir” diyerek öğrencilerin dikkatini konuya çeker.
Rezervasyonun önceden yer ayırtma işlemi olduğunu açıklayarak rezervasyon ile ilgili genel bir bilgi verir. Oda ayırtma konusunun otel ve misafirler açısından önemine dikkat çekerek rezervasyon çeşitlerini anlatır.
İşletmecilik hayatında rezervasyonun önemini vurgular. Oda tipleri ve rezervasyonda kullanılan kısaltmalar hakkında bilgi verir. Rezervasyonla ilgili formları anlatır, örnek belgeler üzerinde uygulama yaptırır ve öğrencilerinde uygulama yapmasını sağlar. Uygulamalarda hata olup olmadığını kontrol eder, varsa düzelttirir.
Öğrencilerin konu ile ilgili soruları olup olmadığını sorar, varsa cevaplandırır. Bir sonraki derste neler yapılacağını söyleyerek dersi bitirir.

DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ

Bu ünite için önerilen değerlendirme etkinlikleri, ünitenin amacı, öğrenci kazanımları, öğretme ve öğrenme etkinlikleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır.
Değerlendirme etkinlikleri, öğrencilerin ünitede yer alan kazanımlarla edinecekleri bilgi, beceri ve tutumlara ne derece ulaştıklarının belirlenmesine yönelik olmalıdır.
Öğretmen, kazanımlara, yeterliklere yönelik olarak yalnızca hatırlama düzeyinde sorular yerine, öğrencinin yorum yapacağı kavrama, uygulama, analiz, sentez düzeyinde yeni ve özgün sorularla bu bölümde önerilen ölçme etkinliklerini zenginleştirir.
Öğrencilerin aktif olduğu öğrenme yöntemlerinde yalnızca yazılı ve sözlü sınavlarla öğrenci başarısının değerlendirilmesi yeterli olmamaktadır. Öğretmen öğrencileri değerlendirirken ölçme sonuçları ile birlikte öğrencilerin; sınıf içi etkinliklere katılımı, bilimsel tutum ve davranışları, gözlem yapma, araştırma, inceleme, bilimsel düşünme, sahip oldukları ve sergiledikleri düşünce zenginlikleri, sorumluluk alma, ekip çalışmalarına yatkınlıkları, edindikleri bilgi ve bulguları paylaşabilme vb. özelliklerini de göz önüne alarak başarıları hakkında karar verir.

ÜNİTE VIII

ÖN KASA

A. ÖN KASANIN TANIMI, YERİ VE ÖNEMİ
B. ÖN KASADA KULLANILAN KISALTMA VE KAVRAMLAR
C. ÖN KASADA KULLANILAN FORMLAR
D. MÜŞTERİ HESAPLARI
1. Müşteri Hesabı ve Özellikleri
2. Müşteri Hesabının Tutuluşunda Kullanılan Kısaltmalar
3. Müşteri Hesap Çeşitleri
a. Oda Satışları
b. Yiyecek Satışları
c. İçecek Satışları
d. Diğer Satışlar
e. Ödeme Fişleri (Paidout Fişleri)
f. Servis Ücreti
g. Katma Değer Vergisi
4. Müşteri Hesaplarında İndirim Türleri
a. Hava Yolları ile İlgili Kuruluşlara Uygulanan Fiyat
b. İnisiyatif İndirimi
c. Doluluk Garantili Anlaşmalı Fiyat
d. Otel İndirim Kartı
e. Özel Kişi ve Gruplara Uygulanan Fiyat
f. Seyahat Acentesi Müşterilerine Uygulana Fiyat
ÖNBÜRO TEKNİKLERİ VE UYGULAMASI II. DERSİ
Günümüzde turizmin ülke ekonomisindeki yeri ve önemi oldukça fazladır. Bu sektörde ekonomiye beklenen katkıyı sağlayabilmek için iyi yetişmiş elemana ihtiyaç vardır.
Ön büro, otel hizmetlerinin pazarlanmasında başlangıç noktasıdır. Otelcilik sektörünün altın anahtarı olarak kabul edilen karşılama, ağırlama uğurlama, ön büro birimince gerçekleştirilir. Misafirlerin otelden memnun ayrılması ön büro biriminin diğer birimlerle iyi bir şekilde organize olmasına bağlıdır.
Ön büro biriminde çalışan birey, rezervasyon geliş şekillerinden rezervasyonun kabulü ve değişiklik işlemlerini bilip oda satış tekniklerini uygulayarak misafirleri odalarına yerleştiren personeldir.
Bu birimde çalışan personel, resepsiyonda kullanılan formları eksiksiz ve tam doldurması gerekir. Ön büro ve kat hizmetleri birbirine bağlı birimler olduğu için ön büroda kullanılan formları doğru olarak doldurulması kat hizmetleri biriminin çalışmasını kolaylaştırır. Otelde kalan misafirlerin oda durumları resepsiyon birimi tarafından titizlikle takibi, otelde kalan misafir sayısını belirleyeceğinden mutfak ve servis biriminin üretim miktarına da ışık tutar.
Ön büro aynı zamanda otelin turizm sektöründeki yeri ve geleceğine ilişkin çalışmaların yapıldığı bir birim olduğundan ön büroda çalışacak bireyin, birimin çalışmaları hakkında bilgi ve beceriye sahip olması gerekir.
Bireyin iş hayatında verimli çalışabilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla hazırlanan Ön Büro Teknikleri ve Uygulaması II Dersi Öğretim Programı, otel organizasyonu, ön büronun diğer birimlerle iş birliği, rezervasyon, resepsiyon, oda satış teknikleri, oda satışının temel safhaları ve özel durumları, ön kasa, concierge, santral, seyahat acenteleri, istatistikî bilgiler, maliyet hesaplanması ve değerlendirilmesi ile ön büro çalışmalarındaki genel konuları içermektedir.
Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda hazırlanan Ön Büro Teknikleri ve Uygulaması II (Ön Büro Dalı) Dersi Öğretim Programı Ticaret ve Turizm Öğretimi Okullarında haftada 8 ders saati uygulanmak üzere hazırlanmıştır.

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR


1. Genel otel organizasyonlarının gösterilmesi ve öğrencilerin uygulama yapması sağlanır.
2. Rezervasyonda kullanılan belgeler tanıtılır ve bunların doldurulması becerisi kazandırılır.
3. Resepsiyon donanımları tanıtılır ve bunların kullanılması becerisi kazandırılır.
4. Resepsiyonda kullanılan belgeler tanıtılır ve bunların doldurulması becerisi kazandırılır.
5. Oda satış safhaları ve teknikleri uygulatılarak anlatılır.
6. Ön kasa işlemleri, uygulama yapılarak anlatılır.
7. Seyahat acenteleri, tur operatörleri ve paket programlar tanıtılır.
8. Seyahat acenteleri ile oteller arasında yapılan sözleşmeler günlük hayattan örnekler verilerek anlatılır.
9. Ön büroda meydana gelebilecek diğer durumlar konusunda bilgi verilir.
10. Maliyet hesaplamaları ve istatistiki hesaplarla ilgili örnek çözümlere yer verilir.
11. Konular önce teorik olarak verilir, sonra iş hayatından örneklerle pekiştirilir.
12. Öğrenciler, işlenen konulara paralel olarak verilecek ödevler ve projeler ile araştırmaya yönlendirilir.
13. Bu programa göre hazırlanacak ders kitapları A4 boyutunda 10-12, B5 boyutunda 12-14 forma olmalıdır.

GENEL AMAÇLAR

Bu program öğrencilerin;
1. Otel organizasyonunu tanımalarını,
2. Ön büronun diğer birimlerle iş birliğini kavramalarını,
3. Rezervasyon donanımlarını tanımalarını ve kullanmalarını,
4. Rezervasyonda kullanılan formları doldurmalarını,
5. Resepsiyon donanımlarını tanımalarını,
6. Resepsiyon işlemlerini uygulamalarını,
7. Oda satış tekniklerini kavramalarını,
8. Oda satış temel safhalarını uygulamalarını,
9. Ön kasa işlemlerini uygulamalarını,
10. Concierge işlemlerini yapmalarını,
11. Santralde kullanılan formları ve donanımları tanımalarını,
12. Santralde kullanılan formları ve donanımları kullanmalarını,
13. Seyahat acentelerinin işlevleri ile ilgili genel bilgi kazanmalarını,
14. Otellerdeki genel konuları kavramalarını,
15. Otellerin istatistiksel bilgilerini hesaplamalarını amaçlamaktadır.

ÜNİTE I

GENEL OTEL ORGANİZASYONU

A. ORGANİZASYON ŞEMASI (KÜÇÜK, ORTA, BÜYÜK OTELLER)
B. ÖN BÜRONUN YERİ
C. ÖN BÜRONUN ÇALIŞMASI


ÜNİTE II

ÖN BÜRONUN DİĞER BÖLÜMLERLE İŞBİRLİĞİ

A. ÖN BÜRONUN DİĞER BÖLÜMLERLE İLİŞKİSİ
1. Ön Büro Muhasebe İlişkisi
2. Ön Büro Kat Hizmetleri İlişkisi
3. Ön Büro Teknik Servis İlişkisi
4. Ön Büro Yiyecek-İçecek Bölümü İlişkisi
5. Ön Büro Satın Alma İlişkisi
6. Ön Büro İnsan Kaynakları İlişkisi
7. Ön Büro Güvenlik İlişkisi
8. Ön Büro Satış ve Pazarlama İlişkisi
9. Ön Büro Sağlık Hizmetleri İlişkisi
10. Ön Büro Yardımcı Bölümler İlişkisi
B. ÖN BÜRO PERSONELİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
1. Fizikî Özellikleri
2. Meslekî Özellikleri
C. ÖN BÜRO PERSONELİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

ÖĞRETME VE ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Bu etkinlikler ön büronun diğer bölümlerle olan ilişkisi konusuna yönelik öneriler biçiminde hazırlanmıştır. Öğretmen bunları aynen uygulayabilir ya da öğrencilerin düzeyi, konunun özelliği ve okulun olanaklarına göre aynı kazanıma yönelik başka etkinlikler de düzenleyebilir. Öğretmen, söz konusu kazanımın elde edilebilmesi için öğrencilerin düzeyine ve konuların özelliğine göre gözlem, tartışma, anlatım, soru-cevap ve görüşme gibi yöntem ve teknikleri kullanabilir. Öğretmen, dersi işlerken öğrencilerin dikkatini konuya çekmeli, öğrendikleri bilgileri nerelerde kullanabileceklerini belirterek güdülemeli ve derste işlenecek konulardan haberdar etmelidir.
Bu açıklamalar doğrultusunda yapılacak etkinlikler aşağıdaki gibi düzenlenebilir:
Öğretmen derse girdiğinde bir önceki ünitede işledikleri otel organizasyonu (büyük otellerde) şemasına göre örnek olay yöntemini kullanarak öğrencileri otel bölümlerine göre gruplandırarak otel birimleri oluşturur.
Ön büro ve kat hizmetleri grubundaki öğrencilere, “Nasıl çalışırlarsa otelde en üst düzeyde verim elde edilir?” Sorusunu yönelterek olayı canlandırmalarını ister. Öğrencilerin canlandırmaları esnasında diğer öğrencilere, birimlerdeki öğrenci gruplarının rolleri ile ilgili değerlendirme yapmalarını ister.
Başka bir olay olarak da ön büro birimi ile diğer birimler arasında iş birliği olmaması durumunda oluşabilecek olumsuzlukların neler olabileceği konusunda tartışmalarını ister. Tartışmalardan sonra elde edilen sonuçlar doğrultusunda birimler arası iş birliğinin önemi vurgulanır.
Öğrencilerin konu ile ilgili soruları olup olmadığı sorulur, varsa cevaplandırılır. Bir sonraki derste neler yapılacağı söylenerek ders bitirilir.

DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ

Bu ünite için önerilen değerlendirme etkinlikleri, ünitenin amacı, öğrenci kazanımları, öğretme ve öğrenme etkinlikleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır.
Değerlendirme etkinlikleri, öğrencilerin ünitede yer alan kazanımlarla edinecekleri bilgi, beceri ve tutumlara ne derece ulaştıklarının belirlenmesine yönelik olmalıdır.
Öğretmen, kazanımlara, yeterliklere yönelik olarak yalnızca hatırlama düzeyinde sorular yerine, öğrencinin yorum yapacağı kavrama, uygulama, analiz ve sentez düzeyinde yeni ve özgün sorularla bu bölümde önerilen ölçme etkinliklerini zenginleştirir.
Öğrencilerin aktif olduğu öğrenme yöntemlerinde yalnızca yazılı ve sözlü sınavlarla öğrenci başarısının değerlendirilmesi yeterli olmamaktadır. Öğretmen öğrencileri değerlendirirken ölçme sonuçları ile birlikte öğrencilerin; sınıf içi etkinliklere katılımı, bilimsel tutum ve davranışları, gözlem yapma, araştırma, inceleme, bilimsel düşünme, sahip oldukları ve sergiledikleri düşünce zenginlikleri, sorumluluk alma, ekip çalışmalarına yatkınlıkları, edindikleri bilgi ve bulguları paylaşabilme vb. özelliklerini de göz önüne alarak başarıları hakkında karar verir.

ÜNİTE III

REZERVASYON

A. OTELLERDE ODA TİPLERİ
1. Yataklarına Göre Oda Tipleri
2. Fizikî Yapılarına Göre Oda Tipleri
B. REZERVASYONDA KULLANILAN FORMLAR
1. Rezervasyon Confirmasyon Formu
2. Rezervasyon İptal Formu
3. Fore Cast Formu (Tahmini Gelir Değerlendirme Formu)
4. Rezervasyon Listesi Formu
5. Memorandum Formu (İşletme İçi Bilgi)
6. Room List Formu (Oda Listesi)
7. Over Booking (Fazla Rezervasyon)
8. Shorta Düşmek
C. REZERVASYONDA KULLANILAN DONANIMLAR
1. Rezervasyon Tablosu (Haftalık, Aylık, Yıllık)
2. Bilgisayar
3. Fax
4. Telex
5. Daktilo
6. Telefon
D. REZERVASYONUN GELİŞ ŞEKLİNE GÖRE REZERVASYON ALIMI
1.Telefonla Rezervasyon
2. Faxla Rezervasyon
3. Şahsen Rezervasyon
4. Seyahat Acenteleri Aracılığı ile Rezervasyon
5. Bilgisayar Aracılığı ile Rezervasyon
E. REZERVASYON KABULÜ (REZERVASYON CONFİRMASYONU)
F. REZERVASYON GARANTİ YÖNTEMLERİ
1. Garanti Rezervasyon
2. Kredi Kartı Garantisi
3. Ön Ödeme Garantisi
4. Acente Garantisi
5. Anlaşmalı Şirket Garantisi
G. REZERVASYON FORMU
1. Peşin Ödeme
2. Kredili Ödeme
3. Kredili Firmalar Listesi
4. Depozit
5. Rezervasyon Formunun Doldurulması
6. Rezervasyon Cetvelleri ve Uygulaması
a. Rezervasyon Cetveli
b. Oda Numarasına Göre Rezervasyon Cetvelinin Düzenlenmesi
c. Oda Tiplerine Göre Rezervasyon Cetvelinin Düzenlenmesi
d. Oda Sayısına Göre Rezervasyon Cetvelinin Düzenlenmesi
H. REZERVASYON İPTAL VE DEĞİŞİKLİKLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER
1. Rezervasyon İptali
2. Rezervasyon Değişikliği
I. AÇIK-KAPALI GÜNLERE GÖRE REZERVASYON TABLOSUNUN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI (TAHMİNİ REZERVASYONLAR)
J. DOSYALAMA SİSTEMLERİ, BASILI FORM VE DEFTERLERİN İŞLENMESİ
K. GRUP REZERVASYONU VE ÖZELLİKLERİ
1. Grup Rezervasyon Formu Tablosu
2. Kontenjan Anlaşması
3. Room List (Oda Listesi)
L. VOUCHER VE ÇEŞİTLERİ (SEYAHAT ACENTESİ GRUP BİLGİ FORMU)
Faksın Kullanılması
M. REZERVASYON MEMURUNUN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI


ÜNİTE IV

RESEPSİYON

A. RESEPSİYON DESKİNİN TANIMI VE FONKSİYONEL BÖLÜMLERİ
B. RESEPSİYON DONANIMLARI
1. Telefon Santrali
2. Zaman Ayarı Saati
3. Oda Rack (Oda Tablosu)
4. Anahtar Rack (Anahtar Tablosu)
5. Time Stamp
6. Bilgisayar Yazıcısı (Printeri)
7. Bilgisayar Terminali
8. Folyo Rack
9. İşlenmiş Adisyon Rack
10. Elektronik Kasa Makinesi
11. Posta Muhafaza Rack
12. Yedek Anahtar Gözü
13. Faks
14. Post Makinesi
C. RESEPSİYONİSTİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
D. DÖVİZ KURU TABLOSU (PANOSU)
E. RESEPSİYONDA KULLANILAN FORMLAR
F. RACK ÇEŞİTLERİ VE ODA RACKİNİN TANITILMASI (BİLGİSAYARA UYGULANARAK)
G. ODA BLOKAJI (ODA AYIRIMI)
H. MİSAFİRLERİN KARŞILANMASINDA PERSONELİN DAVRANIŞLARI
I. CHECK İN İŞLEMLERİNİN YAPILMASI (MİSAFİR OTELE GİRİŞ İŞLEMLERİ)
J. GELEN MİSAFİRLERİN KAYIT İŞLEMLERİNİN YAPILMASI
K. GRUPLARIN GELİŞİNDEN ÖNCE YAPILAN HAZIRLIKLAR
L. GRUPLARIN CHECK İN İŞLEMLERİ (GRUPLARIN OTELE GİRİŞ İŞLEMLERİ)
M. RACK ÜZERİNDE ODA KİŞİ BALANSI (BİLGİSAYARDA)
N. RACK ÜZERİNDE ODA KİŞİ BALANSININ TUTMAMA DURUMU
O. POLİS DEFTERİ
P. RACK ÜZERİNDE CHECK OUT İŞLEMLERİNİN YAPILMASI (BİLGİSAYARDA)
Q. GRUPLARIN CHECK OUT İŞLEMLERİ (GRUP ÇIKIŞ İŞLEMLERİ)
R. HİSTORY KARTI
S. ÖN BÜRO SHİFT DEĞİŞİMİ (ÖN BÜRO VARDİYA DEĞİŞİMİ)
T. HİSTORY KART RAPORU İLE ODA KONTROLÜNÜN YAPILMASI
U. HİSTORY KART RAPORU İLE ORTAYA ÇIKABİLECEK DURUMLAR
V. AKŞAM VARDİYASINDA YAPILAN İŞLEMLER (AKŞAM SHİFTİNDE YAPILAN İŞLEMLER)
W. GECE VARDİYASINDA YAPILAN İŞLEMLER (GECE SHİFTİNDE YAPILAN İŞLEMLER)
X. RESEPSİYON DEFTERİ VEYA GELEN GİDEN LİSTELERİNİN KAPATILMASI
Y. GÜNLÜK ODA RAPORU İLE İSTATİSTİKSEL VERİLER


ÜNİTE V

ODA SATIŞ TEKNİKLERİ, ODA SATIŞININ TEMEL SAFHALARI VE ÖZEL DURUMLAR

A. ODA SATIŞ TEKNİKLERİ
1. Otelin Tüm Oda Özelliklerinin Bilinmesi
2. Sorulmadıkça Fiyatların En Düşüğünün Açıklanmaması
3. Öncelikle Fiyat Değil Odanın Satılması
4. Müşteri Analizinin Yapılması ve Çıkan Sonuca Göre Odanın Satılması
5. Potansiyel Bir Satıştan Vazgeçilmesi
6. Oteldeki Diğer Hizmetlerin Satışının Denenmesi
7. Satılacak Odanın Otel Yerleşimi İçindeki Dağılımlarına Dikkat Edilmesi
B. BİR ODA SATIŞININ TEMEL SAFHALARI
1. Yaklaşım
2. Sunuş
3. Fiyatlandırma
4. Odaları Gösterme
5. Oda Satışının Sonuçlandırılması
C. ODA SATIŞLARINDA ÖZEL DURUMLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI
1. Odanın Hazır Olmaması Durumunda Resepsiyonun Konuya Yaklaşımı
2. Oda Verilemediği Durumlarda Resepsiyonun Konuya Yaklaşımı
a. Rezervasyonsuz Olarak Gelip Oda Verilememesi Durumu
b. Rezervasyonu Olup Opsiyon Zamanı Geçtikten Sonra Oda Verilememesi Durumu
c. Rezervasyonu Olup Oda Verilememesi Durumu
3. Oda Satışlarında Kara Listeye Eklenmiş Kişilerin Takibi

ÜNİTE VI

ÖN KASA

A. ÖN KASİYERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
B. ÖN KASADA BULUNAN FORMLARIN VE DONANIMLARIN TANITILMASI
C. HESAPLARIN İŞLENMESİ
D. NİGHT EDİTÖRÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
E. ÖN KASA GECE İŞLEMLERİ (NİGHT EDİTÖR) F. FATURA TANZİMİ
G. HESABIN TAHSİLİ VE MİSAFİRLERİN UĞURLANMASI
H. MİSAFİR HESABININ NAKİT VEYA ÇEKLE ÖDENMESİ
I. MİSAFİR HESABININ DÖVİZLE VE KREDİ KARTIYLA TAHSİL EDİLMESİ
J. KREDİLİ HESAPLAR
K. EMANET KASALAR

ÜNİTE VII

CONCIERCE

A. CONCİERGE ÇALIŞANLARININ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
B. MESAJ ALIŞ-VERİŞİNİN SAĞLANMASI, GELEN POSTANIN KAYDA GEÇİRİLMESİ
C. ULAŞIM ARAÇLARI BİLETİ REZERVASYONU VE ULAŞIM ARAÇLARININ TARİFELERİNİN KULLANILMASI
D. YATAK AÇMA HİZMETİNİN VERİLMESİ
E. YATAK YAPIMI VE İLÂVE YATAK YAPIMI

ÜNİTE VIII

SANTRAL

A. SANTRAL MEMURUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
B. SANTRALDE KULLANILAN FORM VE DONANIMLAR
C. TELEFONLA İLETİŞİM, MESAJLAMA VE UYANDIRMA İLE İLGİLİ KURALLAR
D. TELEFON SANTRALİNDE KULLANILAN ULUSLAR ARASI TELEFON KODLARI
E. TELEFON KREDİ KARTIYLA GÖRÜŞME

ÜNİTE IX

SEYAHAT ACENTELERİ

A. SEYAHAT ACENTESİ, SINIFLANDIRILMASI VE HİZMETLERİ
B. TUR OPERATÖRLERİ
C. SEYAHAT ACENTELERİ İLE OTELLER ARASINDAKİ SÖZLEŞMELER
D. PAKET TURLAR

ÜNİTE X

GENEL KONULAR

A. MİSAFİRLERİN BEKLENTİLERİ VE PSİKOLOJİK DAVRANIŞLAR
B. MİSAFİRLERLE İLİŞKİLER
C. MİSAFİRLERİN ŞİKÂYETLERİ
D. TESİSİN BULUNDUĞU YÖRENİN TANITIMI, SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
E. VIP MİSAFİR
F. KARA LİSTE
G. KREDİSİZ MİSAFİR (COMPLİMANTRY FREE)
H. OTELDE BULUNMUŞ VE KAYIP EŞYALAR
I. OLAĞAN ÜSTÜ OLAYLAR KARŞISINDA ÖN BÜRO PERSONELİNİN DAVRANIŞLARI
J. İŞ GÜVENLİĞİ
K. İLK YARDIM
L. İŞ BAŞI EĞİTİMİ (3308 SAYILI YASA ANLATILABİLİR)
M. OTELLERDE VE TATİL KÖYLERİNDE ANİMASYON
N. OTEL GÜVENLİK SİSTEMLERİ
1. Kilit ve Anahtar Güvenliği
a. Kl544 Sistem
b. Pas Sistemi
c. Elektronik Kart Sistemi
2. Müşteri Odalarının Güvenliği
3. Otel İçindeki Kişilerin Kontrolü
4. Otel Çevresi Kontrolü
5. Otele Ait Nakit Değerlerin Korunması
6. Müşterilere Ait Değerli Eşyaların Korunması
7. Acil Durumlarda Haberleşme ve Yardım İsteme

ÜNİTE XI

İSTATİSTİKİ BİLGİLER MALİYET HESAPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

A. İSTATİSTİKLER
1. Haftalık Doluluk Oranı
2. Aylık Doluluk Oranı
3. Yıllık Doluluk Oranı
4. Ortalama Kalış Süresi
5. Yabancı Müşteriler Oranı
6. Günlük Gelir İstatistikleri
7. Tahmin (Forecast) İstatistikleri
B. MALİYET HESAPLANMASI VE İSTATİSTİKLER
1. Oda Fiyatının Hesaplanması
2. Yiyecek-İçecek Maliyetinin Hesaplanması
3. Mutfakta Maliyet Hesapları


ÖNBÜRO TEKNİKLERİ VE UYGULAMASI III. DERSİ
Her otel bir ticari işletmedir. İşletmeler satın aldıkları malları, sattıkları hizmetleri yapılan tüm giderleri vb. gelir ve giderleri vergi usul ve ticaret kanununa göre kaydetmek zorundadırlar. Yapılan kayıtlar sonucunda, yıl sonunda işletmenin elde ettiği kâr ve zarar, ödeyeceği vergiler, geleceğe yönelik gelir gider tahminleri ortaya çıkar.
Muhasebede defter kayıtları basit kayıt (tek taraflı) ve muzaaf (çift taraflı) kayıt şeklinde yapılır. Çift taraflı kayıt bilanço esasına göre yapılır, hesaplar, yıl başında açılır, yıl sonunda kapatılır. Bilanço esasında hesaplar, varlık (aktif) ve kaynak (pasif) hesaplar olarak incelenir. Dönem sonunda envanter işlemleri yapılarak kesin mizan çıkarılır ve kapanış bilançosu düzenlenir. Gelir tablosu düzenlenir. Bu çalışmalar sonunda yıllık gelir vergisi beyannamesi doldurulur. Otel işletmelerinde gelirler (yurtiçi satışlar hesabı), gelir çeşitlerine göre alt hesap gruplarında takip edilir. Satın almalarda kalite ve ucuzluk ön planda olmalıdır. Satın alınan ürünler sayılarak teslim alınmalı, depolama ve departmanlara gönderme kurallara uygun olarak yapılmalıdır. Otel işletmeleri kendilerine uygun olan ücret sistemini tespit ederek uygulamalıdırlar. Döviz işlemlerinde günlük kur takip edilmelidir.
Otel işletmelerinde muhasebe kayıtlarının düzenli yürütülmesi konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla hazırlanan Ön Büro Teknikleri ve Uygulaması III Dersi Öğretim Programı; muhasebe defter kayıtları, muhasebe hesap kavramı, hesapların incelenmesi, dönem sonu hesapları, gelirlerin takibi, kontrolü ve muhasebeleştirilmesi, personel giderleri, turizm işletmelerinde döviz işlemleri konularını içermektedir.
Yukarıda belirtilen bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla hazırlanan Ön Büro Teknikleri ve Uygulaması III (Ön Büro Dalı) Dersi Öğretim Programı, Ticaret ve Turizm Öğretimi Okullarında haftada 10 ders saati okutulmak üzere hazırlanmıştır.

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Konuların işlenmesinde konaklama işletmeleri ile ilgili somut örneklere ve problemlere yer verilir.
2. Otel işletmelerinde öğrencilere ferdi ve meslekî bilgilerin kazandırılması için konularda sık sık örneklere yer verilir.
3. Konular önce teorik olarak verilip, sonra iş hayatından örneklerle pekiştirilir.
4. Konuların işlenişinde otel işletmelerine gidilerek muhasebe ofisleri ziyaret edilir ve gerekli incelemeler yapılır.
5. Otel işletmelerinde ambar ve depolama işlemleri yerinde incelenir.
6. Malzeme çıkışlarının hangi metotlara göre yapıldığı yerinde incelenir.
7. Otel işletmeleri ziyaret edilerek, hangi ücret sisteminin uygulandığı yerinde incelenerek açıklanır.
8. Konuların işlenmesinde film, slayt, VCD ve benzeri araçlardan yararlanılır.
9. Öğrenciler, işlenen konulara paralel olarak verilecek ödevler ve projeler ile araştırmaya yönlendirilir.
10. Bu programa göre hazırlanacak ders kitapları A4 boyutunda 10-12, B5 boyutunda 12-14 forma olmalıdır.

GENEL AMAÇLAR

Bu program öğrencilerin;
1. Otel muhasebesi ile ilgili temel kavramları tanımalarını,
2. Otel muhasebesinde basit ve muzaaf kayıt şekillerini uygulamalarını,
3. Muhasebe hesaplarını tutmalarını,
4. Hesapların incelenmesi ile ilgili işlemleri yapmalarını,
5. Dönem sonu hesaplarını yapmalarını,
6. Otel işletmelerinin gelirlerini takip etmelerini ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerini yapmaları,
7. Otellerdeki malzeme hareketlerinin takip, kontrol ve muhasebeleştirilmesi işlemlerini yapmalarını,
8. Personel giderlerini hesaplamalarını,
9. Turizm işletmelerinde döviz ile ilgili işlemleri yapmalarını,
10. Kambiyo muhasebesini uygulamalarını amaçlamaktadır.

ÜNİTE I

MUHASEBE DEFTER KAYITLARI

A. MUHASEBENİN TANIMI
B. OTEL MUHASEBESİNİN AMAÇLARI
C. MUHASEBEDE KAYIT ŞEKİLLERİ
1. Basit (Tek Taraflı) Kayıt
a. İşletme Hesabı Defteri
b. Günlük Perakende Satış ve Hasılat Defteri
2. Muzaaf Kayıt (Çift Taraflı Kayıt)
a. Envanter
b. Bilanço ve Şekilleri
c. Bilanço Hazırlamada Göz Önünde Bulundurulması Gereken İlkeler
d. Bilanço Hesap Gruplarının İncelenmesi

ÜNİTE II

MUHASEBEDE HESAP KAVRAMI

A. HESABIN AÇILMASI
B. HESABIN KAPATILMASI
C. HESABIN İNCELENMESİ
D. MUHASEBEDE HESAP PLÂNI
E. GÜNLÜK DEFTER KAYITLARI (YEVMİYE DEFTERİ)
F. BÜYÜK DEFTER (DEFTER-İ KEBİR)

ÜNİTE III

HESAPLARIN İNCELENMESİ

A. VARLIK (AKTİF) HESAPLARIN İNCELENMESİ
1. Dönen Varlıklar
a. Hazır Değerler
b. Menkul Kıymetler
c. Ticari Alacaklar
d. Diğer Alacaklar
e. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Kaynakları
f. Diğer Dönen Varlıklar
2. Duran Varlıklar
a. Ticarî Alacaklar
b. Diğer Alacaklar
c. Malî Duran Varlıklar
d. Maddî Duran Varlıklar
e. Maddî Olmayan Duran Varlıklar
f. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
g. Diğer Duran Varlıklar
B. KAYNAK (PASİF) HESAPLARIN İNCELENMESİ
1. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
a. Malî Borçlar
b. Ticarî Borçlar
c. Diğer Borçlar
d. Alınan Avanslar
e. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
f. Borç ve Gider Karşılıkları
g. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
h. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
2. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
a. Malî Borçlar
b. Ticarî Borçlar
c. Diğer Borçlar
d. Alınan Avanslar
e. Borç ve Gider Karşılıkları
f. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
g. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
3. Öz Kaynaklar
a. Ödenmemiş Sermaye
b. Sermaye Yedekleri
c. Kâr Yedekleri
d. Geçmiş Yıl Kârları
e. Geçmiş Yıl Zararları
f. Dönem Net Kârı


ÜNİTE IV

DÖNEM SONU HESAPLARI

A. ENVANTER İŞLEMLERİ
a. Envanter Kavramı
b. Muhasebe İçi Envanter
c. Muhasebe Dışı Envanter
d. Envanter Kayıtları
B. GEÇİCİ MİZAN
C. KESİN MİZAN
D. KAPANIŞ BİLANÇOSU
E. KAPANIŞ YEVMİYE KAYITLARI
F. GELİR TABLOSU
G. YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VE EKLERİNİN DOLDURULMASI
H. KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ


ÜNİTE V

GELİRLERİN TAKİBİ, KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Bu ünitedeki eğitim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her öğrenci;

1. Oda satışlarının kontrolü ve muhasebeleştirilmesi ile ilgili işlemleri açıklar.
2. Ferdî müşteri satışlarının kontrolü ve muhasebeleştirilmesi ile ilgili işlemleri yapar.
3. Grup müşteri satışlarının kontrolü ve muhasebeleştirilmesi ile ilgili işlemleri yapar.
4. Sürekli müşteri satışlarının kontrolü ve muhasebeleştirilmesi ile ilgili işlemleri yapar.
5. No show gelirlerinin kontrolü ve muhasebeleştirilmesi ile ilgili işlemleri yapar.
6. Yiyecek-içecek gelirlerinin takip ve kontrolü ile ilgili işlemleri açıklar.
7. Pansiyon ve tahakkuk cetveli hazırlar.
8. Yemek kartı hazırlar.
9. Yemek kartı takip ve kontrolü yapar.
10. Resepsiyon raporu hazırlar.
11. Restoran ve barda sipariş alır.
12. Siparişlerin mutfak ve bardan temin edilmesi ile ilgili işlemleri yapar.
13. Adisyon (hesap pusulası) alır ve hesaplarını işler.
14. Kasiyer raporu hazırlar ve teslim eder.
15. Bono ve çek sisteminde satış kontrolü işlemlerini yapar.
16. Restoran ve bar satışlarının muhasebeleştirilmesi işlemlerini yapar.
17. Ziyafet satışları ve kontrolü işlemlerini yapar.
18. Ziyafet rezervasyon formu doldurur.
19. Ziyafet anlaşma formu doldurur.
20. Ziyafetin düzenlenmesi ile ilgili bilgileri ilgili kişilere verir. 21. Ziyafet satışlarının muhasebeleştirilmesi işlemlerini yapar. 22. Ziyafet gelirlerinin takip ve kontrolünü yapar.
23. Telefon, faks, internet gelirlerini kontrol eder.
24. Telefon, faks, internet gelirlerinin muhasebeleştirilmesi işlemlerini yapar.
25. Çamaşırhane gelirlerinin kontrol işlemlerini yapar.
26. Kiralık oto gelirleri ile ilgili kontrol işlemlerini yapar.
27. Kiralık oto gelirlerinin muhasebeleştirilmesi işlemlerini yapar.
28. Yüzme havuzu, sauna ve plaj gelirleri ile ilgili kontrol işlemlerini yapar.
29. Yüzme havuzu, sauna ve plaj gelirlerinin muhasebeleştirilmesi işlemlerini yapar.
30. Kira gelirlerini kontrol eder.
31. Kira gelirlerinin muhasebeleştirilmesi işlemlerini yapar.
32. Oyun salonları, spor sahaları, eğlence yerlerinden elde edilen gelirlerin kontrol ve muhasebeleştirme işlemlerini yapar.
33. Gelirlerin birleştirilmesi işlemlerini açıklar.
34. Günlük gelir tablosu hazırlar.
35. Gelirleri toplar ve günlük hasılat raporu hazırlar.
36. Resepsiyon günlük tahakkuk cetveli hazırlar.

A. OTEL İŞLETMELERİNİN GELİRLERİ TAKİBİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
1. Oda Satışlarının Kontrolü ve Muhasebeleştirilmesi
a. Ferdî Müşteri (Wolkin Müşteri)
b. Grup Müşteri
c. Sürekli Müşteriler
d. No Show Gelirleri
B. YİYECEK İÇECEK GELİRLERİNİN TAKİP VE KONTROLÜ
1. Yiyecek içecek gelirlerinin takip ve kontrolü
a. Pansiyon ve Tahakkuk Cetveli
b. Yemek Kartı
c. Pansiyon Raporu
d. Restoran ve Bar Satışları
1) Siparişin Alınması
2) Siparişin Mutfak ve Bardan Temin Edilmesi
3) Siparişlerin Müşteri Hesabına İşlenmesi
4) Adisyon (Hesap Pusulası)
e. Kasiyer Raporu ve Teslimi
f. Bono ve Çek Sisteminde Satış Kontrolü
g. Restoran ve Bar Satışlarının Muhasebeleştirilmesi
2. Yiyecek İçecek Satışlarının Muhasebeleştirilmesi
C. ZİYAFET GELİRLERİ
1. Ziyafet Satışları ve Kontrolü
2. Ziyafet Rezervasyon Formu
3. Ziyafet Anlaşma Formu
4. Ziyafet Emri
5. Ziyafet Satışlarının Muhasebeleştirilmesi
6. Ziyafet Gelirlerinin Takip ve Kontrolü
D. Diğer Gelirlerin Takip , Kontrol ve Muhasebeleştirilmesi
1. Telefon, Faks, İnternet Gelirleri
2. Çamaşırhane Gelirleri
3. Kiralık Oto Gelirleri (Rent a Car)
4. Kira Gelirleri
5. Yüzme Havuzu, Sauna ve Plaj Gelirleri
6. Oyun Salonları, Spor Sahaları, Eğlence Yerleri Gelirleri
7. Gelirlerin Birleştirilmesi
a. Günlük Gelir Tablosu
b. Gelirlerin Toplanması ve Günlük Hasılat Raporları
c. Resepsiyon Günlük Tahakkuk Cetveli


ÖĞRETME VE ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Bu etkinlikler ziyafet gelirleri konusuna yönelik öneriler biçiminde hazırlanmıştır. Öğretmen bunları aynen uygulayabilir ya da öğrencilerin düzeyi, konunun özelliği ve okulun olanaklarına göre aynı kazanıma yönelik başka etkinlikler de düzenleyebilir. Öğretmen, söz konusu kazanımın elde edilebilmesi için öğrencilerin düzeyine ve konuların özelliğine göre gözlem, tartışma, anlatım, soru-cevap ve görüşme gibi yöntem ve teknikleri kullanabilir. Öğretmen, dersi işlerken öğrencilerin dikkatini konuya çekmeli, öğrendikleri bilgileri nerelerde kullanabileceklerini belirterek güdülemeli ve derste işlenecek konulardan haberdar etmelidir.
Bu açıklamalar doğrultusunda yapılacak etkinlikler aşağıdaki gibi düzenlenebilir: “Arkadaşlar hafta sonu görkemli bir ziyafete katıldım” diyerek derse giriş yapılır. Öğrencilere, çalıştıkları otellerde ziyafet salonlarının olup olmadığı, varsa bu salonların özelliklerinin neler olduğu ayrıca içlerinde ziyafetlere, ekstraya giden öğrenci olup olmadığı sorularak derse dikkat çekilir.
Ziyafet gelirlerinin otel için önemi, özellikle de şehir otellerinde ziyafetlerin otel için önemli gelir kaynağı olduğu konusu vurgulanır. Bu nedenle ziyafet satışlarına önem verilmesinin gerekliliği üzerinde durulur. Ziyafet rezervasyonu geldiğinde “ziyafet rezervasyon formu, ziyafet anlaşması formu” nun doldurulması ve ziyafet emrinin yazılması ile ilgili işlemler üzerinde durulur. Ziyafetle ilgili depozito alınması ve ziyafet sırasında ziyafete katılan kişi sayısının mutlaka sayılması ve sözleşme gereği tahsilatın yapılmasının önemi vurgulanır.
Ziyafet satışlarının muhasebeleştirilmesi, gelirlerin takip ve kontrolü üzerinde durulur. Bir sonraki derste neler yapılacağı anlatılarak ders bitirilir.

DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ

Bu ünite için önerilen değerlendirme etkinlikleri, ünitenin amacı, öğrenci kazanımları, öğretme ve öğrenme etkinlikleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır.
Değerlendirme etkinlikleri, öğrencilerin ünitede yer alan kazanımlarla edinecekleri bilgi, beceri ve tutumlara ne derece ulaştıklarının belirlenmesine yönelik olmalıdır.
Öğretmen, kazanımlara, yeterliklere yönelik olarak yalnızca hatırlama düzeyinde sorular yerine, öğrencinin yorum yapacağı kavrama, uygulama, analiz, sentez düzeyinde yeni ve özgün sorularla bu bölümde önerilen ölçme etkinliklerini zenginleştirir.
Öğrencilerin aktif olduğu öğrenme yöntemlerinde yalnızca yazılı ve sözlü sınavlarla öğrenci başarısının değerlendirilmesi yeterli olmamaktadır. Öğretmen öğrencileri değerlendirirken ölçme sonuçları ile birlikte öğrencilerin; sınıf içi etkinliklere katılımı, bilimsel tutum ve davranışları, gözlem yapma, araştırma, inceleme, bilimsel düşünme, sahip oldukları ve sergiledikleri düşünce zenginlikleri, sorumluluk alma, ekip çalışmalarına yatkınlıkları, edindikleri bilgi ve bulguları paylaşabilme vb. özelliklerini de göz önüne alarak başarıları hakkında karar verir.
Örnek Sorular
1. Okulumuzun mezuniyet gecesi için X oteli ile ziyafet antlaşması yapınız.
2. Ziyafet satışlarının muhasebeleştirilmesini uygulayarak açıklayınız.
3. Bir ziyafet emri örneği yazınız.
4. Örnek bir ziyafet rezervasyon formu doldurunuz.

ÜNİTE VI

MALZEME HAREKETLERİNİN TAKİBİ, KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
A. SATIN ALMA KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
B. TESLİM ALMA
C. DEPOLAMA
D. MALZEME ÇIKARMA
1. Malzeme İstek Fişi
2. Malzeme Çıkışlarının Fiyatlandırılması
a. İlk Giren İlk Çıkar Metodu (FİFO)
b. Son Giren İlk Çıkar Metodu (LİFO)
c. Ortalama Fiyat Metodu (Avarage)
d. Standart Metot
3. Malzeme Çıkışlarının Muhasebeleştirilmesi

ÜNİTE VII

PERSONEL GİDERLERİ
A. KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÜCRET SİSTEMİ
1. Sabit Ücret Sistemi
2. Yüzdeli Ücret Sistemi
a. Tanım
b. Yüzde Sisteminin Uygulanması
c. Yüzdelerin Dağıtımı
d. Yüzdeden Ödenecek Ücret
e. Garanti Ücret Farkları
3. Ücretin Ögeleri
a. Ana Ücret
b. Fazla Çalışma Ücreti
c. Primler
d. Hafta Tatil Ücreti
e. Genel Tatil Ücreti
f. Yıllık İzin
g. İhbar ve Kıdem Tazminatı
4. Ücret Tahakkuku
a. Ücretten Yapılması Gereken Kesintiler ve Ele Geçen Net Ücretin Hesaplanması
b. Ücret Bordrosu
c. Ücretin Muhasebeleştirilme

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
(Bu Mesaj 16-07-2008 11:17 PM değiştirilmiştir. Değiştiren : hust59®.)
16-07-2008 11:15 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
stroker
Registered
Default Avatar
Mesajlar: 1
Tarih: Nov 2010
Üye no: 31826
Nerden: ayvalık
Rep Puanı: 0
Mesaj: #4
RE: otel muhasebesi
tesekkurler
15-11-2010 10:05 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Asman
Registered
Default Avatar
Mesajlar: 4
Tarih: Mar 2011
Üye no: 36343
Nerden: İzmir
Rep Puanı: 0
Mesaj: #5
RE: otel muhasebesi
Kod:
ÜCRETSİZ OLMAYAN HIC BIR PROGRAM VEYA SİSTEMİN SİTEMİZDE TANITILMASI UYGUN GÖRÜLMEMEKTEDİR.

YAZINIZ PARADEREVOLT TARAFINDAN DÜZENLENMİŞTİR.
(Bu Mesaj 28-03-2011 09:28 AM değiştirilmiştir. Değiştiren : ParaderevoLT.)
28-03-2011 04:23 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Asman
Registered
Default Avatar
Mesajlar: 4
Tarih: Mar 2011
Üye no: 36343
Nerden: İzmir
Rep Puanı: 0
Mesaj: #6
RE: otel muhasebesi
reklam için lütfen yetkılilere basvurunuz. burada biz amme hızmetı verdıgımızden ucretsız programların duyurusunu yapabılırız.

Anlayısınızdan dolayı tesekkur ederiz.

Saygılarımızla
(Bu Mesaj 04-10-2011 09:05 AM değiştirilmiştir. Değiştiren : ParaderevoLT.)
04-10-2011 02:05 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: