Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

Otobüs yazıhanesi işletmeciliği hk.
Konuyu Açan Kişi: M/Kozlu
Cevap Sayısı: 1
Görüntülenme Sayısı: 4534

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Otobüs yazıhanesi işletmeciliği hk.
Yazar Mesaj
M/Kozlu
Kıdemli Üye
Mesajlar: 1,067
Tarih: Jul 2007
Üye no: 23
Nerden: EDİRNE
Rep Puanı: 8
Mesaj: #1
Otobüs yazıhanesi işletmeciliği hk.
kolay gelsin arkadaşlarbi sorun var
şimdi bi otobüs firması yazıhane işletmeciliği kestiği biletlerden komisyon laıyo ve gelir olarak işliyoruz ancak kredi kartı şatışları normal kesilen bilet fiyatında bunu kayda almak gerek var mıdır

Sen kim oluyorsun da benim yaşadığım hayatı yargılıyorsun!
Ben Mükemmel değilim... ve olmak zorunda da değilim....!
Parmağın ile beni işaret etmeden önce,ellerinin temiz olduğundan emin ol..


SENİ SEVMEK
Büyük Dağlar Altında Ezilmek gibi,
Derin Okyanusların yanında bir karış kalmak gibi,
Devlerin Altında Kalan Küçücük Karıncalar gibi,
Sevmek ne zormuş...
23-09-2008 04:05 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,546
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #2
RE: Otobüs yazıhanesi işletmeciliği hk.
ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMA İŞİ İLE UĞRAŞAN OTOBÜS İŞLETMELERİNDE BELGE DÜZENİYazar: SalimKARADENİZ (*)

Yaklaşım Dergisi / Temmuz 2006 / Sayı: 163

I- GİRİŞ

173 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; şehirlerarası yolcu taşıma işiyle uğraşan otobüs işletmecilerinin, kendi otobüsleri ile yaptıkları veya başka firmalara yaptırdıkları yolcu taşıma hizmetine ilişkin olarak düzenlenecek belgeler konusunda açıklamalarda bulunulmuştur.

Diğer taraftan, Karayolu Taşıma Kanunu (1) ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (2) uyarınca taşımacılık ve acentelik faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, Ulaştırma Bakanlığı’ndan yetki belgesi alması zorunlu bulunmaktadır.

Yetki belgesi almış otobüs işletmecileri ile acentelerin, 173 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yer alan düzenlemelere ilaveten, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesi ile Maliye Bakanlığı’na tanınan yetkiye istinaden yayımlanan 356 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde açıklanan doğrultuda da belge düzenleyebilmeleri uygun görülmüştür.

Bu makalede; ilgili otobüs işletmeleri ile acentelerin, 173 ve 356 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri uyarınca düzenleyecekleri belgeler konusunda bilgi verilmiştir.II- DÜZENLENECEK BELGELER

Şehirlerarası yolcu taşıma işiyle uğraşan otobüs işletmecilerinin; kendi otobüsleri ile yaptıkları veya acenteler (komisyoncular) ya da bağımsız otobüs firmalarına yaptırdıkları yolcu taşıma hizmeti karşılığında düzenlenecek belgeler ile bu belgelerin nasıl ve kimler tarafından düzenlenmesi gerektiği hususları 03.04.1986 tarih ve 19067 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 173 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde açıklanmıştır.

İlgili Genel Tebliğ’in (C/5) bölümünde yer alan açıklamalar uyarınca; şehirlerarası yolcu taşıma işiyle uğraşan otobüs işletmecileri, kullanacakları yolcu taşıma biletleri ve yolcu listelerini bağlı bulundukları vergi dairesinin bulunduğu ildeki anlaşmalı matbaalara bastıracaklardır.

Ancak; bir otobüs firmasının veya firmalarının biletlerinin komisyoncular tarafından satılması halinde, yolcu taşıma biletleri ve yolcu listelerini otobüs komisyoncuları kendi vergi dairelerinin bulunduğu ildeki anlaşmalı matbaalara kendi adlarına bastıracaklar ve bu şekilde bastırılacak biletlerin dış yüzü üzerinde, hangi firmanın biletinin olduğunu belirtir, ilgili firmanın, adı ve soyadı, varsa ticaret unvanı gibi bilgiler ile amblemi yer alacaktır.

Otobüs komisyoncuları, bu şekilde bastıracakları yolcu taşıma biletlerini, birbirini takip eden müteselsil seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettireceklerdir. Otobüs firmaları ise hizmet bedeli olarak komisyoncu adına düzenleyecekleri faturalarda satılan bilet miktar ve tutarını ayrıca göstereceklerdir.

Öte yandan, bir işletmenin kendi otobüsüyle yaptığı taşıma işinin yanı sıra, bağımsız otobüs sahiplerine de taşıma yaptırması halinde, bağımsız otobüs sahipleri tarafından bu işletmeye yapılan taşıma hizmeti karşılığında fatura düzenlenecektir. Ancak; işletmeye bağlı otobüslere veya bağımsız otobüs sahiplerine yaptırılan taşımalarda, yolcu taşıma bileti ve yolcu listesinin işletme tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

Yukarıda bahsi geçen “bağımsız otobüs sahipleri” kavramı, kendi otobüsüyle bir firmanın yolcularını taşıyan şahısları ifade etmektedir.

Otobüs işletmelerinin kendi otobüsüyle yaptığı ve otobüs işletmelerine yaptırdıkları taşımalarda düzenleyecekleri belgeler aşağıdaki örneklerde açıklanmıştır.

Örnek - 1:

(B) Otobüs işletmesi Ankara-İstanbul arasında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapmaktadır. Yolcu taşıma işini kendi otobüslerinin yanı sıra kendi adı altında bağımsız olarak çalışan © ve (D) otobüs sahiplerine (işletmelerine) yaptırmaktadır.

Buna göre, örnekte belirtilen (B) otobüs işletmesi, kendi adına bastırmış olduğu yolcu taşıma biletlerini satarak, © otobüs sahibine yolcu bulmakta ve söz konusu faaliyeti dolayısıyla komisyoncu olmakta, © ve (D) otobüs sahipleri de asıl işi yapan konumunda bulunmaktadır. Bu durumda; (B), © ve (D)’nin düzenleyecekleri belgeler aşağıda belirtilmiştir.

(B) otobüs işletmesi; © ve (D) otobüs sahiplerine yaptırdığı yolcu taşıma işi için komisyoncu veya aracı olmakla birlikte, kendi adına bastırdığı yolcu taşıma bileti ve yolcu listesi düzenleyecektir.

© ve (D) otobüs sahipleri (işletmeleri) ise, (B) işletmesine yaptıkları yolcu taşıma hizmeti karşılığında fatura düzenleyecekler ve başka bir belge düzenlemeyeceklerdir.

Ancak beraberlerinde, (B) işletmesince düzenlenmiş yolcu listesini bulunduracakları tabiidir. Otobüsün seyri sırasında yolda yolcu alınması halinde ise © ve (D) kendi adlarına bastırmış oldukları yolcu taşıma biletini kullanacaklardır.

Örnek - 2:

(A) otobüs işletmesi, © otobüs işletmesi yazıhanesini kiralayarak biletlerini söz konusu yazıhanede de sattırmakta ve © işletmesine yazıhaneden dolayı kira parası ödemektedir.

Bu durumda, yolcu taşıma biletleri ve yolcu listelerinin basımı ve kullanılması ile ilgili düzenlenecek belgeler şu şekilde olacaktır.

© otobüs işletmesi kendi yazıhanesinde, (A) otobüs işletmesi adına satacağı yolcu taşıma biletlerini kendisi bastıramayacağından, biletler (A) işletmesi tarafından bastırılarak ©’ye gönderilecektir. © otobüs işletmesi, bu şekilde sattığı biletler için (A) işletmesinden yazıhane kirası olarak aldığı para karşılığında fatura düzenleyecektir.

Ancak, bu durumda yolcu listelerinin (A) otobüs işletmesi tarafından düzenleneceği tabiidir.

23.02.2006 tarih ve 26089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 356 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde ise, şehirlerarası yolcu taşıma işiyle uğraşan otobüs işletmecilerinin kendi biletlerini kullandırmak suretiyle yolcu taşıttırmaları hususunda aşağıda belirtilen ilave açıklamalarda bulunulmuştur.

- Şehirlerarası yolcu taşıma işiyle uğraşan otobüs işletmecileri, kendi otobüslerinde taşıyacakları yolcular için acentelere kendi biletlerini kullandırabileceklerdir.

- Acente, otobüs işletmecisi tarafından kendisine verilen yolcu taşıma biletini, her nüshasına kendi unvanını, adresini, vergi dairesini ve vergi kimlik numarasını içerir kaşeyi basmak suretiyle düzenleyecek ve bunları yolculara, yolcu listelerini de otobüs işletmesine bağlı otobüs yetkilisine verecek ve acentelik hizmet bedeli üzerinden otobüs işletmecisi firma adına fatura düzenleyecektir.III- ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN KULLANILMASI

Bilindiği üzere; “bilgisayar bağlantılı sistemler” kavramı, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanun ve bu Kanunla ilgili Genel Tebliğler ile belirlenen teknik ve fonksiyonel yapıları korunmak şartıyla, ödeme kaydedici cihazların, bilgisayarlara bağlı olarak çalıştığı sistemleri ifade etmektedir.

3100 sayılı Kanun uyarınca kullanılacak olan bilgisayar bağlantılı sistemlerde bu Kanun’da ve daha önce bu Kanunla ilgili olarak yayımlanan Genel Tebliğlerde belirtilenlere ek olarak aranacak teknik ve fonksiyonel özellikler 31 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliği’nde (3) açıklanmıştır.

Belirtilen Tebliğ’in birinci bölümündeki açıklamalara göre; satış mahallindeki her bir ödeme kaydedici cihazın, bu cihazların sahip olduğu diğer teknik ve fonksiyonel şartların (mali hafıza güvenliği de dahil) yanı sıra aşağıdaki özellikleri de taşımaları gerekmektedir:

- Ödeme kaydedici cihaz, bağlı olduğu bilgisayar ile devamlı irtibat halinde olacaktır.

- Bilgisayar ile irtibatı kesildiğinde, bu süre içerisinde gerçekleştirilen satışlara ilişkin mali bilgileri (toplam hasılat, katma değer vergisi tahsilatı ve stok durumuna ait bilgiler gibi) saklayacak ve tekrar irtibat sağlandığında bilgisayara aktarabilecek özellikte olacaktır. Bu özelliği taşımayanlar ise bilgisayarla irtibatı kesildiğinde tek başına (ödeme kaydedici cihaz olarak) çalışamayacak ve bilgisayarla irtibat sağlandıktan sonra çalışmaya başlayacaktır.

- Cihazın mali hafızası en az 2100 işgünü kapasiteli olacaktır.

- Mali hafıza raporlarında, bilgi istenilen döneme ait her bir, günlük “Z Raporu” sayısı itibariyle; tarihi (gün, ay ve yıl olarak), katma değer vergisi dahil toplam hasılatı, toplam katma değer vergisi tahsilatını ayrı ayrı belirtmek suretiyle verebilecek, söz konusu raporların sonunda ise istenilen döneme ait toplam hasılat ve katma değer vergisi tahsilatı ile cihazın kullanılmaya başlandığı tarihten, hakkında bilgi istenilen dönemin son gününe kadar (son gün dahil) elde edilen toplam hasılat ve katma değer vergisi tahsilatı yer alacaktır.

- En az altı departmanlı olacak, her bir departman değişik katma değer vergisi oranı programlamaya ve bu oranlara göre otomatik hesaplama yapmaya elverişli olacaktır.

- Çizgi kod (bar code) okuyucu bağlanabilir olacaktır.

23.02.2006 tarih ve 26089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 356 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; şehirlerarası yolcu taşıma işiyle uğraşan otobüs işletmecilerinin yaptıkları yolcu taşıma hizmeti karşılığında, belli esaslar çerçevesinde 31 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinin birinci bölümünde belirtilen bilgisayar bağlantılı ödeme kaydedici cihazların kullanılabileceği ve bu cihazlar vasıtasıyla merkez, şube veya acenteler tarafından düzenlenen fişlerin, Vergi Usul Kanunu’nda yer alan yolcu taşıma bileti olarak kabul edileceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu Tebliğ uyarınca; yolcu taşıma bileti düzenlemede kullanılacak bilgisayar bağlantılı ödeme kaydedici cihazların, 3100 sayılı Kanun’un 5. maddesine göre Maliye Bakanlığı’nca onaylanmış bulunması şarttır.

Bilgisayar bağlantılı ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle düzenlenecek yolcu taşıma biletlerinin, Tebliğ ekinde belirtilen şekil ve muhtevaya uygun olması ve aşağıda yer alan bilgileri taşıması gerekmektedir.

- Bileti Düzenleyen Acenteye ait Bilgiler,

- Mükellef Bilgileri (Otobüs İşletmesine Ait Bilgiler),

- Biletin Düzenlendiği Tarih ve Saat ve Biletin Fiş Numarası,

- Hizmetin Türü ve KDV Oranı,

- Katma Değer Vergisi Toplamı ve KDV Dahil Toplam Tutar,

- Yolcuya ve Harekete Ait Bilgiler,

- Mali Sembol, Firma Kodu ve Cihaz Sicil Numarası.

Ancak; biletin otobüs işletmecilerinin merkezince veya şubelerince düzenlenmesi halinde acenteye ait bilgiler söz konusu olmayacaktır. Yolcuya ve harekete ait bilgilerin bilette aynen yer alması zorunlu olmayıp, işletmeler ihtiyaçları doğrultusunda gerek gördükleri bilgilere yer verebileceklerdir.

Faaliyetlerinde bilgisayar bağlantılı ödeme kaydedici cihazları kullanan ve müşterilerine Tebliğ ekinde yer alan örneğe uygun yolcu taşıma bileti veren mükellefler, başka bir yolcu taşıma bileti düzenlemeyecektir.

Düzenlenen yolcu taşıma biletlerinin aslı müşteriye verilecek, nüshası ise Vergi Usul Kanunu’nun muhafaza ve ibraz mecburiyetine ilişkin hükümleri uyarınca mükellefçe saklanacaktır.

Diğer taraftan, ödeme kaydedici cihaz kullanılarak yolcu taşıma bileti düzenlenmesinde ayrıca aşağıdaki esaslara uyulması da gerekmektedir.

- Yolcu taşıma biletlerinin bizzat otobüs işletmecilerinin merkezi veya bunların şubeleri tarafından düzenlenmesi halinde bilet, otobüs işletmecisi mükellefe ait ödeme kaydedici cihazdan verilecek ve dolayısıyla biletin mükellef bilgileri bölümünde otobüs işletmecisine ait bilgiler yer alacaktır.

- Yolcu taşıma biletinin acenteler tarafından düzenlenmesi halinde bilet, acentelere ait ödeme kaydedici cihazdan verilecek ve biletin baş tarafında bileti düzenleyen acenteye, mükellef bilgileri bölümünde ise ilgili otobüs işletmesine ait bilgiler yer alacaktır.

- Acenteler, sahibi oldukları ödeme kaydedici cihazlarla birden fazla otobüs işletmecisinin biletlerini de düzenleyebileceklerdir. Bu şekilde düzenlenen yolcu taşıma biletlerinde, bilet hangi otobüs işletmecisi adına düzenlenmişse belgenin üzerinde (acentenin yanı sıra) o otobüs işletmecisine ait mükellef bilgileri olacaktır. Bu takdirde adına bilet düzenlenen otobüs işletmelerine ait mükellef bilgileri ödeme kaydedici cihaza programlanacak ve mali bilgiler bilet sayıları da belirtilmek suretiyle cihaz hafızasında ve raporlarda (X, Z, mali hafıza) her bir otobüs işletmesi itibariyle ayrı ayrı gösterilecektir.

- Düzenlenen biletlere ilişkin bilgiler, bilgisayar bağlantılı ödeme kaydedici cihaz sistemlerinin özellikleri gereği, aynı anda (online olarak) otobüs işletmecilerine ait bilgisayar sistemlerine gönderilecektir.

- Yukarıda açıklandığı şekilde ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle yapılacak bilet satışlarından elde edilecek gelir, vergi uygulamaları bakımından adına bilet düzenlenen otobüs işletmecisi mükellefin geliri olarak addedilecektir.IV- DİĞER HUSUSLAR

356 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yapılan belirlemelere göre; yolcu taşıma bileti uygulamasında, 173 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen veya bu Tebliğ ile getirilen usullerden herhangi birinin kısmen veya tamamen seçimi mümkün bulunmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar uyarınca, şehirlerarası yolcu taşıma işiyle uğraşan otobüs işletmecileri, kendi biletlerini kullandırmak suretiyle yolcu taşıttırabilecekleri gibi yolcu taşıma biletlerinin düzenlenmesinde ödeme kaydedici cihazları da kullanabileceklerdir.

Belirtilen usullerden birini seçenlerin otobüsün seyri sırasında yoldan yolcu almaları halinde, otobüs işletmecisi firma tarafından bastırılan yolcu taşıma biletini kullanmaları gerekmektedir.

İlave olarak; yukarıda belirlenip açıklanan usul ve esaslara uymadıkları tespit edilenler adına, işledikleri fiile göre 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 3100 sayılı Kanun’da yazılı cezalar kesilecektir.
--------------------------------------------------------------------------------

* Baş Hesap Uzmanı

(1) 19.07.2003 tarih ve 25173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(2) 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(3) 10.05.1991 tarih ve 20867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
23-09-2008 04:55 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: