Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

Özel Maliyet Hakkında?
Konuyu Açan Kişi: ParaderevoLT
Cevap Sayısı: 3
Görüntülenme Sayısı: 6179

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Özel Maliyet Hakkında?
Yazar Mesaj
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #1
Özel Maliyet Hakkında?
Bir firma, bir işyerini kiralamış 5yıllığına. Bu kiraladığı binaya çeşitli yatırımlar yapmış ve 264 Özel Maliyetlerde 50 milyar gözüküyor. Daha sonra yani 2.yılın sonun da bu binayı kiaraya tutan firma satın alıyor. Bu durumda 264 de bekleyen itfa edilmemiş maliyetlerin hali ne olur? Binanın maliyetine mi eklenir yoksa gidermi yazılır.

Saygılarımla.

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
15-10-2007 04:39 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
GÜLDENN
ADMİN SAĞ KOL
Mesajlar: 3,440
Tarih: Jul 2007
Üye no: 15
Nerden: Dünyalı
Rep Puanı: 40
Mesaj: #2
RE: Özel Maliyet Hakkında?
özel maliyetler sıfırlanır ..gidere yazılır..
nedeni ise yıllara oranla yok olacak özel maliyet satın alınmasıyla gidere atılır..
bu binanın satın alımı önceden yoktu eğer öyle birşey var gibi düşünüp maliyete atarsanız ..
Yapılacak olan yatırımlarda izlemeniz söz konusu olacaktı ..
nacizhane fikrim budur

[Resim: iloveaccountinght4.gif]
15-10-2007 04:57 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,537
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #3
RE: Özel Maliyet Hakkında?
Yaygın uygulama gidere atılması ama ben olsam 264 ten 252 ye de çekip amortisman ayırmaya devam ederim.

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
15-10-2007 04:59 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,537
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #4
RE: Özel Maliyet Hakkında?
ÖZEL MALİYET BEDELLERİNİN İTFASI

Yazar YafesPEHLİVAN*

Yaklaşım Dergisi / Ocak - 2004 / Sayı: 133I- GİRİŞ

İşletmeler, üretim ve ticari faaliyetlerini sürdürmek için gerekli olan araçların mülkiyetini ellerinde bulundurabilecekleri gibi bunları maliklerinden kiralama yolunu da seçebilirler. İşletmeler kiracı olarak kullandıkları, gayrimenkullere, bazı kıymetler ilave etme ihtiyacı duyabilmektedirler. Kiracı tarafından yapılan bu ilaveler, gayrimenkulü genişletici veya ekonomik değerini devamlı surette artırıcı nitelikte ise bu ilaveler için yapılan giderlerin toplamına özel maliyet bedeli denir (1). Özel Maliyet Bedeli, iktisadi bir faaliyetin icrası için kiralanan gayrimenkullerde bizzat kiracı tarafından gayrimenkulü genişletmek ve iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak için yapılan (değer artırıcı) giderler ile kiracının faaliyetini yürütebilmek için yaptığı giderleri ifade eder. Özel Maliyet Bedelleri, kiracı tarafından yapılan ve ilgili gayrimenkulün maliyetinde artışa neden olan harcamalardır.

Gayrimenkul veya bu mahiyetteki mal ve hakları bir bedel karşılığında kiralayan gerçek ve tüzel kişiler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 272. maddesi gereğince, kiralanan bütün gayrimenkul ve gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin değerini veya iktisadi ömrünü arttırıcı harcama yaptıklarında, bu harcamaları “Özel Maliyet Bedeli” olarak itfa edeceklerdir. Özel maliyet bedeli olarak aktifleştirilen harcamalar, genellikle kiralanan iktisadi kıymetin değerini artırmakta ve bunlardan bir dönemden fazla yararlanılmaktadır. Bu nedenle harcamalar, doğrudan doğruya gider kaydı yerine, ilgili dönemlerde giderleştirilmek üzere aktifleştirilir. Kiracı tarafından yapılan harcamaların özel maliyet bedeli kapsamında mütalaa edilebilmesi için, bu harcamalar ile oluşturulan değerin, gayrimenkulde bir değer azalışına yol açmadan ayrılamaması ve tek başına bir iktisadi değer göstermemesi şarttır. Yukarıda ifade edilen giderler, Medeni Kanun’un mülkiyet bölümünde “mütemmim cüzü” olarak tanımlanan ve “mahalli örfe göre bir şeyin esaslı unsurunu teşkil eden o şey telef veya tahrip, yahut tağyir edilmedikçe ayrılması kabil olmayan” kıymetler için yapılan giderleri ifade etmektedir. Bu özelliği taşımayan giderlerin yapılması halinde ise, yeni bir duran varlık iktisabı söz konusu olacaktır.

Tekdüzen Hesap Planın’da “264 Özel Maliyetler” hesabının, kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerinin sürekli olarak artırılması amacıyla yapılan giderler ile (normal bakım, onarım, temizleme giderleri hariç) bu gayrimenkulün kullanılması için yapılıp kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak olan varlıkların bedellerini kapsadığı belirtilmiştir.

Özel maliyetlerin amortisman süresi, kira kontratındaki süredir. Vergi Usul Kanunu’nun 327. maddesi hükmüne göre, özel maliyet bedelleri, kira süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilir. Kiralanan şeyin, kira süresi dolmadan boşaltılması halinde, henüz itfa edilmemiş olan özel maliyet bedelleri, boşaltma yılında bir defada gider yazılır.II- ÖZEL MALİYET BEDELİ UY-GULAMASININ ŞARTLARI

Özel maliyet bedeli uygulaması için aşağıdaki şartların oluşması gerekmektedir.

1- Gayrimenkul veya gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymet başkasına ait olmalıdır. Buradaki gayrimenkul kavramı, özel hukuktaki gayrimenkul kavramından daha geniş olup, Vergi Usul Kanunu’nun 269. maddesinde de açıklandığı üzere, gayri-menkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı, tesisat ve makineler, gemiler ve diğer taşıtlar da gayrimenkul gibi değerlenecektir.

2- Gayrimenkul kiralanmış olacaktır.

3- Bu gayrimenkul için yapılacak giderler kiracı tarafından yapılmalı ve gayrimenkulün maliyet bedeline eklenmesi gereken türden giderler olmalıdır.III- ÖZEL MALİYET BEDELİ OLARAK AKTİFLEŞTİRİLECEK GİDERLER

213 sayılı VUK’un 272. maddesine göre, normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderler, gayrimenkulün maliyet bedeline eklenir. Gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise, kiracı tarafından yapılan bu tür giderler ile, faaliyetini icra için vücuda getirdiği tesisata ait giderler, özel maliyet bedeli olarak ayrıca değerlenir.

Uygulamada normal bakım, onarım ve temizleme giderleri ile maliyet bedelini artıran harcamaları ayırdetmek çok kolay olmayabilir. Hangi tür harcamanın iktisadi kıymetin değerini artırıcı mahiyette, hangi tür harcamanın tamir, bakım v.s. şeklinde yapılan genel gider olduğunun ayrımı zordur. Yapılan harcamalar iktisadi kıymetin kullanım ömrünü veya değerini artırıyorsa bu harcamaların aktifleştirilmesi icap eder. Normal bakım, onarım ve temizleme giderlerinden cari dönemde faydalanılacağı varsayılarak bu dönemde giderleştirilmesi gerekir.

Ekonomik ve sosyal alandaki gelişmelere paralel olarak işyerlerinin aldığı şekil ve görüntüler de değişmektedir. İşyerleri ve büroların gerek iç dekorasyonu ve görüntüsü gerekse dış görüntülerinin günün şartlarına ve işin özelliğine uygun hale getirilmesi önemli miktarda parasal harcamaları gerekli kılmaktadır. Kiralanan iktisadi kıymetler için yapılan bu harcamaların vergi mevzuatı yönünden herhangi bir iktisadi işletmeye ait olup olmamasına göre farklılıklar göstermektedir. Örneğin, işyeri işletmenin kendi aktifine kayıtlı ise, gayrimenkulü genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak amacıyla yapılan giderler gayri-menkulün maliyetine eklenerek, gayri-menkulün tabi olduğu amortisman oranına göre itfa edilir (2).

Kanun metninde, gayrimenkullerin maliyet bedeline eklenecek giderlere örnek olarak, bir geminin iktisap tarihindeki süratini fazlalaştıracak harcamalar yapmak, yolcu ve eşya yükleme ve barınma tertibatını genişletmek veya değiştirmek suretiyle iktisadi kıymetini devamlı olarak artıran giderlerle, bir motorlu kara nakil vasıtasının kasa ve motorunun yenisi ile değiştirilmesi veya alımında mevcut olmayan yeni bir tertibatın eklenmesi için yapılan giderler gösterilmiştir.

Buna göre, kiralanan iktisadi kıymeti genişletmek veya fonksiyonunu değiştirmek suretiyle değerini devamlı olarak artıran veya faaliyeti icra için ilave tesisata ilişkin olarak yapılan harcamalar, özel maliyet bedeli olarak aktifleştirilecektir. Burada genişletme tabirinden, kullanım alanının genişletilmesi, iktisadi kıymetin devamlı olarak artırma kavramından da gayri-menkullerin kullanma ömrünün uzatılması ya da ömür uzatıcı olmamakla birlikte gayrimenkulün daha kullanışlı hale getirilmesi anlaşılmalıdır.IV- ÖZEL MALİYET BEDELLERİNİN İTFA EDİLMESİ

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 327. maddesinde özel maliyet bedellerinin itfasının şu şekilde yapılacağı belirtilmiştir: “Gayrimenkullerin ve gemilerin iktisadi kıymetlerini artıran ve 272. maddede yazılı özel maliyet bedelleri, kira süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilir. Kira süresi dolmadan, kiralanan şeyin boşaltılması halinde henüz itfa edilmemiş olan giderler, boşaltma yılında bir defada gider yazılır.”

4369 sayılı Kanun öncesi yeniden değerleme kapsamı dışında tutulan özel maliyet bedelleri mezkur Kanunla yeniden değerleme kapsamı içine alınmıştır.

Özel maliyet bedelleri, kira süresi içinde eşit yüzdelerle amortisman ayırmak suretiyle itfa edilir.

Kira sözleşmesinde, kira süresi belli edilmemişse; itfa süresinin ne olacağı konusunda açıklık yoktur. Bu durumda uygulama, genel amortisman esasına göre süre hesaplanması yönünde gelişmiştir. Genel amortisman oranının % 20 olması nedeniyle itfa süresinin beş yıl olarak kabulü gerekir. Bu konuya aşağıda ayrıca değinilecektir.

Uygulamada kira sözleşmeleri genellikle bir yıl yapılmakta, ancak kira süresi her yıl uzatılmaktadır. Kiralama süresi bir yıl dahi olsa; kayda değer tutarlardaki değer artırıcı harcamaların, kiracı tarafından aktifleştirilmesi gerekir, Zira gayrimenkullerin değerinde meydana gelecek artış, tahliye halinde değerlemeye tabi tutulacak ve kiralayan yönünden bir gelir unsuru olarak işlem görecektir. Bir yıllık kiralama işleminde, (muvazaa söz konusu olmadığı sürece) aktifleştirilen özel maliyet bedeli aynı yıl içinde tamamen gider yazılarak yok edilebilir. Ancak, bir yıllık sürelerle kiralama süresi devamlı olarak uzatılıyorsa; kira süresi belirsiz kabul edilerek beş yıllık amortisman süresi uygulanmalıdır.

Kiracı tarafından yapılan ve kullanma ömrü kira süresinden az olan tesislerin itfası da kira süresine göre yapılır. Bu tesislerin kira süresi dolmadan önce kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle yenilenmesi halinde, söz konusu tesislere ilişkin özel maliyet bedellerinin tamamının itfa edilmesi, yenileme giderlerinin özel maliyet bedeli olarak yeniden aktifleştirilerek, kalan kira süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilmesi gerekir.

Özel maliyet bedellerinin itfa işlemi, kira süresi içinde ve eşit miktarlar üzerinden gerçekleştirilir (3). Maliye Bakanlığı, Özel Maliyet Bedellerine, VUK’un mük. 315. maddesinde yer alan azalan bakiyeler usulüne göre amortisman uygulanmasının mümkün olmadığını belirtmiştir (4).V- ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR

A- ÖZEL MALİYET BEDELLERİ YENİDEN DEĞERLEME KAPSAMINDADIR

4369 sayılı Kanunla VUK’un 298. maddesinde yapılan değişiklikle özel maliyet bedelleri yeniden değerleme kapsamına alınmıştır. Konuya ilişkin olarak 270 Seri No.lu VUK Genel Tebliği’nde ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

B- KİRA SÜRESİNİN BELLİ OLMAMASI

Kanunda kira süresinin belli olmaması hali öngörülmemiştir. 2791 sayılı Kanun’dan önce, geçerli amortisman nispetlerinin belirlendiği 55 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, kira süresinin belli olmadığı durumlarda, özel maliyet bedelinin % 20 nispeti ile amorti edileceği açıklanmıştır. Bu Tebliğin yayımlanmış olduğu tarihten sonra, Vergi Usul Kanunu’nun, özel maliyet bedellerinde amortismanı belirleyen 327. madde hükmünde değişiklik olmuş değildir. Buna rağmen 2791 sayılı Kanun’dan sonra yayımlanmış olan 153 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, bu hususta oran belirtilmemiştir. Bunun nedenin, 2791 sayılı Kanunla genel olarak amortisman nispetlerinin esasen % 25 (daha sonra 4008 sayılı Kanunla % 20) olarak tespit edilmiş olmasında aranması gerekmektedir. Buna göre de, % 20 oranının bu defa kanun hükmü olarak geçerli olacağının kabulü gerekir (5).

C- UZUN SÜRELİ KİRALAMALARDA DURUM

Vergi Usul Kanunu’nun 327. maddesinde gayrimenkullerin ve gemilerin iktisadi kıymetlerini artıran özel maliyet bedellerinin kira süresine göre eşit yüzdelerle itfa edileceği belirtildiği halde, Muhasebe Uygulama Genel Tebliği’nde kira süresi 5 yıldan fazla olan özel maliyet bedellerinin de 5 yıl içinde itfa edileceği belirtilmektedir. Açıkça Kanun hükmü ile Tebliğ birbiriyle çelişmektedir. Tabi ki burada vergi uygulaması yönünden geçerli olan kanun hükmüdür.

D- KİRA SÜRESİNİN DOLMASIN-DAN ÖNCE GAYRİMENKULÜN BOŞALTILMASI

Kira süresi dolmadan, yani aktifleştirilen özel maliyet bedelinin itfası tamamlanmadan, kiralanan şeyin boşaltılması halinde, henüz itfa edilmemiş giderler, boşaltma yılında tamamı ile gider yazılır.

E- BİR YILLIK KİRALAMALARDA DURUM

Gayrimenkulün bir yıl içinde boşaltılması, gerçekten ihtimal dahilinde olsa bile, kiracının değer artırıcı giderleri mutlaka aktifleştirmesi gerekir. Zira gayrimenkul kıymetinde meydana gelen artış, boşaltma sırasında değerlemeye tabi tutulacak ve duruma göre kiralayan ve kiracı yönünden gelir unsuru olacaktır.

Giderlerin aktifleştirilmiş olması, kira süresinin gerçekten bir yıl olması şartıyla tamamının bir yılda masraf yazılmasına engel değildir.

Ayrıca kiracı tarafından yapılan giderlerin tutar ve mahiyetine göre, kiralanan gayrimenkulün bir yıl içinde boşaltılmasının söz konusu edilemeyeceği hallerde, yazılı kontrat yıllık olarak yapılmış olsa bile, kira süresinin belli olmadığının kabulü ve aktifleştirilen giderlerin genel nispetlere göre itfa edilmesi gerektiği düşünülebilir.

Danıştay Dördüncü Dairesi’nin Kararında (6), başlangıçta öngörülen kira süresinin sonradan uzatılması halinde, fiili tasarruf imkanına kavuşulmamış olsa bile, yapılan ilave kıymetlerin, irat sahibince başlangıçta tespit edilen kira süresinin sonunda tahsil edilmiş (hukuken elde edilmiş) sayılacağını kabul etmiştir. Buna göre, örneğin bir yıllık kira kontratı ile aylığı 100 milyon liradan kiralanmış bir gayri-menkule, 8 milyarlık değer artırıcı gider yapılırsa, gayrimenkul boşaltılmasa bile, bu ilave kıymet, bir yıllık kira süresi sonundaki değeri ile irat sahibince elde edilmiş gayrimenkul sermaye iradı sayılarak, onun bünyesinde vergilendirilecektir (7).

F- ÖZEL MALİYET BEDELLERİNDE KDV UYGULAMASI

Özel maliyet bedeli olarak yapılan harcamalar aktifleştirilmek ve kira süresine göre itfa edilmek zorundadır. Bu nedenle, özel maliyet bedeli olarak yapılan harcamalar için yüklenilen katma değer vergilerinin harcamanın yapıldığı tarih itibariyle doğrudan doğruya indirim konusu yapılması gerekir. Gayrimenkullerin kiralanması suretiyle elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradı olarak gelir vergisine tabi tutulacaktır. Ancak kiraya verilen gayrimenkul bir iktisadi işletmeye dahilse elde edilen kira geliri ticari kazanç ya da kurum kazancı olacaktır.

KDVK’nın 17/4 (d) maddesinde iktisadi işletmeye dahil olmayan gayrimenkul lerin kiralanması KDV’den istisna edilmiştir. Kiralanan gayrimen-kulün iktisadi bir işletmeye dahil olması halinde kiralayanın, kira gelirinde olduğu gibi bedelsiz olarak devredilen kıymetin emsal bedeli üzerinden KDV hesaplanması ve fatura düzenlenmesi gerekir.

G- ÖZEL MALİYET BEDELİ KONUSU İKTİSADİ KİYMETİ KİRALANAN GAYRİMENKULLE BİRLİKTE KİRALAYANA DEVRİ

Özel maliyet bedeli olarak kiracı tarafından aktifleştirilen iktisadi kıymetlerin, kira süresi sonunda bedelsiz olarak kiralayana devredilmesi halinde durum ne olacaktır?

GVK’nın 72. maddesinde, kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek veya iktisadi değerini devamlı surette artıracak şekilde gayrimenkule ilave edilen kıymetler, kira süresinin sonunda bedelsiz olarak kiralayana devro-lunduğu takdirde, mezkur kıymetler kiralayan bakımından bu tarihte aynen tahsil olunmuş addolunur denilmektedir. Kiracı tarafından meydana getirilen değerlerin kiralayana bedelsiz veya düşük bedel üzerinden, diğer bir ifade ile emsal bedelinin altında bir bedelle devredilmesi halinde, aradaki fark bedelsiz devir sayılır.

Kiralanan şey kamu kurum veya kuruluşlarına ait ise, konut veya tesislerin kiraya verilmesi durumunda, kiraya verilen gayrimenkulün iktisadi kıymetini artırıcı harcamaların yapılması halinde, bunların da özel maliyet bedeli olarak genel esaslara göre itfa edilmesi gerekir. Ancak, kiracı tarafından gayrimenkule ilave edilen kıymetleri kira süresinin sonunda bedelsiz olarak ilgili kamu kurumu veya kuruluşlarına devredilmesi halinde, kiralayan kamu kurum veya kuruluşu tarafından ayın olarak elde edilmiş bir kira bedelinden söz etmek mümkün değildir. Kamu kurumu vergi mükellefi değilse vergileme söz konusu olamaz. Ancak ilgili kamu kurumunun söz konusu faaliyeti ticari bir organizasyon şeklinde yapması halinde bunlarda da genel esasların geçerli olacağı açıktır (8).

H- MENKUL MALLARIN VE TESİSLERİN KİRALANMASINDA ÖZEL MALİYET

Vergi hukukumuzda menkul ve gayrimaddi hakların değerlemesi gayrimenkullerin değerlemesine ilişkin hükümlere tabi olduğundan, söz konusu iktisadi kıymetler için yapılan değer artırıcı harcamaların da aktifleştirilmek veya envantere almak suretiyle itfa edilmesi gerekir. Örneğin, kiralanan taşıtın iktisadi kıymetini artırıcı mahiyetteki harcamaların kira süresi içinde itfa edilmesi gerekir. Süre belli değilse itfa süresi 5 yıl olacaktır. Telefon tesisi için yapılan harcama özel maliyet bedeli olarak aktifleştirilmek suretiyle amortismana tabi tutulmalıdır (9).

I- FİNANSAL KİRALAMADA ÖZEL MALİYET

Özel maliyet bedeli açısından kiralanan iktisadi kıymetin hangi yolla kiralandığının bir önemi yoktur. Önemli olan bu konuda Kanun’un aradığı şart-
ların gerçekleşmesidir. Finansal kiralama müessesesinden faydalanılarak bir iktisadi kıymet için yapılacak olan harcamaların, bu iktisadi kıymeti genişletecek veya iktisadi değerini devamlı surette artıracak şekilde gayri-menkule ilave edilecek kıymetler olması gerekmektedir.
VI- ÖZEL MALİYET BEDELLERİNİN GENEL MUHASEBE KAYITLARI

–––––––––––––––– / ––––––––––––––––

264 ÖZEL MALİYET BEDELLERİ XXX

191 İNDİRİLECEK KDV XXX

100 KASA XXX

(Özel Maliyet Bedeli Kaydı)

–––––––––––––––– / ––––––––––––––––

796 AMORTİSMAN ve TÜKENME PAYLARI XXX

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR XXX

(Dönem Sonu Kaydı)

–––––––––––––––– / ––––––––––––––––

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR XXX

798 ÇEŞİTLİ GİDERLER XXX

264 ÖZEL MALİYET BEDELLERİ XXX

(Özel Maliyet Bedelinin Gider Kaydı)

–––––––––––––––– / ––––––––––––––––


VI- SONUÇ

Özel maliyet bedeli, iktisadi bir faaliyetin icrası için kiralanan gayri-menkullerde, bizzat kiracı tarafından gayrimenkulü genişletmek ve iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak için yapılan “değer artıcı” giderler ile kiracının faaliyetini yürütebilmek için oluşturduğu “tesisat”a ait gideri ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile özel maliyet bedeli, kiracı tarafından yapılan ve kiralanan gayrimenkulün maliyetini artıran harcamalardır. Gayrimenkul veya bu mahiyetteki mal ve hakları bir bedel karşılığında kiralayan gerçek ve tüzel kişiler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 272. maddesi gereğince, kiralanan bütün gayrimenkul ve gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin değerini veya iktisadi ömrünü arttırıcı harcama yaptıklarında, bu harcamaları “Özel Maliyet Bedeli” olarak itfa edeceklerdir. Özel maliyetlerin amortisman süresi, kira kontratındaki süredir. Vergi Usul Kanunu’nun 327. maddesi hükmüne göre, özel maliyet bedelleri, kira süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilir. Kiralanan şeyin, kira süresi dolmadan boşaltılması halinde, henüz itfa edilmemiş olan özel maliyet bedelleri, boşaltma yılında bir defada gider yazılır.* Gelirler Kontrolörü

(1) Bayram GÜZEL, “Özel Maliyet Bedelinin Muhasebesi ve Dönem Sonu İşlemleri”, Vergi Sorunları, Sayı:159, Aralık 2001, s. 79.

(2) Bayram GÜZEL, “Özel Maliyet Bedelinin Muhasebesi ve Dönem Sonu İşlemleri”, Vergi Sorunları, Sayı:159, Aralık 2001, s. 79.

(3) Nevzat ERDAĞ, Türk Vergi Sistemi, İstanbul 2002, s.435.

(4) MB’nin, 25.11.1985 tarih ve 269/031-88208 sayılı Özelgesi.

(5) Yılmaz ÖZBALCI, Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, Ankara 1998, s. 771.

(6) Dn, 4. D’nin, 07.11.1968 tarih ve E.1966/175, K.1968/4819 sayılı Kararı

(7) ÖZBALCI, age, s. 771.

(8) ŞEKER, age, C. 3, s.1059.

(9) ŞEKER, age, C. 3, s.1063

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
15-10-2007 05:04 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: