Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

Raporlu İşçinin İş Sözleşmesinin Feshedilmesi ve Tazminat Hakları
Konuyu Açan Kişi: hust59®
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 641

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 1 Oy - 5 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Raporlu İşçinin İş Sözleşmesinin Feshedilmesi ve Tazminat Hakları
Yazar Mesaj
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,625
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #1
Raporlu İşçinin İş Sözleşmesinin Feshedilmesi ve Tazminat Hakları
Raporlu İşçinin İş Sözleşmesinin Feshedilmesi ve Tazminat Hakları

başlıklı makalenin tüm yasal hakları

Yazar: Arif TEMİR (*)' e ait olup

Yaklaşım / Ağustos 2015 / Sayı: 272' de yayınlanmıştır

I- GİRİŞ
Bir işyerinde çalışırken hastalanıp sağlık raporu alan işçilere sıkça rastlanmaktadır. Sağlık raporu alan işçilerin işten çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda zaman zaman yanlış uygulamalar yapılıyor. Bu durumda olan işçiler bazen rapor aldıkları için bazen de rapor süresinin uzunluğu nedeniyle iş sözleşmesi feshedilmektedir(1).
Bu makalemizde; hastalığı sebebiyle sağlık raporu alan işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesinin usul ve esasları ile tazminata hak kazanıp kazanamayacaklarını açıklamaya çalışacağız.
II- RAPORLU İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FEHEDİLMESİNDE USUL
A- RAPORLU İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN MEVZUATA UYGUN OLARAK FESHEDİLMESİ
İşçiler hastalandıklarında sağlık raporu alıyorlar. İşçinin işten çıkarılabilmesi işyerindeki çalışma süresi ve sağlık raporundaki süre ile ilgilidir(2). Hasta işçinin işten çıkarılabilmesi için işçinin ihbar süresine altı hafta eklenir (Burada altı hafta + ihbar süresi formülü uygulanır). Bu süre dolduktan sonra işveren isterse işçiyi işten çıkarabilir. Bir işyerinde bir yıl çalışan işçinin hastalık sebebiyle işten çıkarılabilmesi için 10 haftalık bir sürenin geçmesi gerekir. 10 haftalık sürenin 4 haftalık kısmı bir yıllık kıdemi olan işçinin ihbar süresidir. İşçilerin ihbar süresi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi hükmü gereğince kıdem sürelerine göre belirleniyor.
Yargıtay Kararları da bu yöndedir. Yargıtay vermiş olduğu bir Karar’da “işçinin raporlu ve istirahatli geçirdiği süre normal ihbar süresini aştığında işverenin ihbarsız fesih hakkı doğar şeklindedir.”(3) Raporlu işçinin iş sözleşmesinin feshedilme durumlarını örneklerle açıklayalım.
Örnek-1: Ahmet Bey, bir yıldır çalıştığı işyerinden ameliyat olması sonucu 80 günlük sağlık raporu almıştır. İşveren Ahmet Beyi ne zaman işten çıkaracaktır?
Ahmet Beyin 10 haftalık süresi 70 gün sonra dolmaktadır. İşveren isterse Ahmet Bey’i 70. günden sonra işten çıkarabilir. Ahmet Bey, 70. gün dolmadan işten çıkarılırsa işveren bekleme süresine uymadığı için ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır. Hastalığından dolayı Ahmet Bey, 70 gün dolduktan sonra veya dolmadan işten çıkarılırsa her durumda kıdem tazminatına hak kazanır. Ahmet Beyin raporluluk süresinin 70 günü kıdem tazminatına esas süreye ilave edilir(4).
Örnek-2: İşçi Mehmet Bey, işyerinde 5 yıldan beri çalışıyorsa iş sözleşmesi en az 14 haftadan sonra işveren tarafından feshedilebilir. Mehmet Bey, 100 günlük sağlık raporu almışsa iş sözleşmesi 98 günden sonra işveren tarafından feshedilebilir.
Sağlık raporu alan işçinin mutlaka işten çıkarılması gerekmez. İşveren isterse işten çıkarmayabilir.
İşçi bir yıl içerisinde kesintili raporlar alırsa bu rapor sürelerinin toplamı iş sözleşmesinin feshedilmesinde dikkate alınıp alınmayacağı konusu mevzuatta belirlenmemiştir. Bu gibi durumlarda bize göre kesintilide olsa uzun süreli raporların dikkate alınması daha uygun olacaktır.
B- RAPORLU İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN MEVZUATA AYKIRI FESHEDİLMESİ
İşverenler bazen hasta olan çalışanlarının iyileşme sürecini beklemeden onları işten çıkarabiliyor. İşçinin yaptığı görevin önemi yüksekse bu tür işten çıkarmalar daha da çok olabiliyor. Raporlu işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi için beklenilmesi gereken süre olan 6 hafta + ihbar süresi dolmadan önce işveren tarafından iş sözleşmesi feshedilirse bu fesih usulsüz bir fesih sayılır. Usulsüz fesih yapıldığı takdirde işveren işçiye ihbar tazminatı ile birlikte kıdem tazminatı öder. İşçi iş güvencesi kapsamında ise işe iade davası açabilir. Raporlulukta bekleme süresinde beklenilmeden işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi işçinin bir yıllık çalışmasını doldurmayı engellemeye yönelik ise işverenin kötü niyetli olduğu söylenebilir. Bu durumda işverenin işçiye kötü niyet tazminatı ödemesi gerekir.
III- KAMU KURUM VE KURULUŞUNDA TAŞERONA BAĞLI ÇALIŞAN İŞÇİNİN RAPORLULUK SEBEBİYLE İŞ SÖZLEŞMSİNİN FESHEDİLMESİNDE KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ
A- AYNI KAMU KURUM VE KURULUŞUNDA İŞÇİ ÇALIŞMIŞSA KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ
Alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışmış olanların bu şekilde çalışmış oldukları sürelere ilişkin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit edilecek. Bunlardan son alt işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanların kıdem tazminatları ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenecek(5). Sağlık raporu alınması nedeniyle iş sözleşmesi feshedilen taşeron işçisi de kıdem tazminatına hak kazanacağından bu işçinin de kıdem tazminatı banka hesabına ilgili kamu kurumu tarafından yatırılacaktır. Bunun için işçinin taşerondan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan hizmet cetvelini alarak taşeron veya kendisi tarafından asıl işveren konumundaki kamu kurum veya kuruluşuna verilmesi gerekmektedir.
B- FARKLI KAMU KURUM VE KURULUŞUNDA TAŞERONA BAĞLI ÇALIŞAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ RAPOR NEDENİYLE FESHEDİLMİŞSE KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ
4857 sayılı İş Kanunu’nun 112. maddesinde yapılan değişikliğe göre aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesi çerçevesinde farklı kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştırılmış olan işçilerden iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanlara, 4734 sayılı Kanun’un 62. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında farklı kamu kurum ve kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından, işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenecek(6). Taşeron işçisinin rapor sebebiyle iş sözleşmesi feshedilmişse kıdem tazminatı son kamu kurumu/kuruluşu tarafından işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenecektir.
11.09.2014 tarihi dahil bu tarihten sonra iş sözleşmeleri raporluluk süresi nedeniyle sona erdirilen işçilerin kıdem tazminatları taşeronun iş yaptığı kamu kurumu/kuruluşu tarafından işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenecektir.
IV- SONUÇ
Sağlık raporu almış bir işçinin iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için işçinin ihbar süresine altı hafta eklenir (burada altı hafta + ihbar süresi formülü uygulanır). Bu süre dolduktan sonra işveren isterse işçiyi işten çıkarabilir. İşveren işçiyi işten çıkarırsa kapsamdaki raporluluk süresi dahil işçinin çalışma süresi bir yıl ve üzerinde ise işçiye kıdem tazminatı ödenir. İşçi kamuda taşerona bağlı çalışıyorsa kıdem tazminatı ilgili kamu kuruluşu tarafından işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir.
Raporlu işçinin iş sözleşmesi usulsüz şekilde fesih edildiği takdirde işveren işçiye ihbar tazminatı ile birlikte kıdem tazminatı öder. İşçi iş güvencesi kapsamında ise işe iade davası açabilir. Raporlulukta bekleme süresinde beklenilmeden işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi işçinin bir yıllık çalışmasını doldurmayı engellemeye yönelik ise işverenin kötü niyetli olduğu söylenebilir. Bu durumda işverenin işçiye kötü niyet tazminatı ödemesi gerekir.

* İş Başmüfettişi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
(1) Arif TEMİR, “Raporlu İşçinin İşten Çıkarılması”, Yaklaşım, Temmuz 2012, Sayı: 235
(2) Arif TEMİR, “Hasta İşçi İşten Çıkarılır mı?”, Güneş Gazetesi, Çalışma Hayatı Köşesi, 30.01.2012
(3) Yrg. 9. HD.’nin, 13.05.1986 tarih ve E. 3755, K. 5001 sayılı Kararı.
(4) Geniş bilgi için Bkz. Arif TEMİR, İşçinin Geçerli ve Haklı Nedenlerle (Tazminatlı ve Tazminatsız) İşten Çıkarılması, Yaklaşım Yayınları, Ankara 2011
(5) Arif TEMİR, “Torba Kanun Taşerona Ne Getiriyor?”, Yaklaşım, Sayı: 261, Eylül 2014
(6) Arif TEMİR, “6552 Sayılı Torba Kanun’a Göre Taşeron İşçilerinin Tazminatları”, Yaklaşım, Kasım 2014, Sayı: 263
Yazarlar : 'ARİF TEMİR'

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
28-07-2015 06:30 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: