Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

Sağlıktan faydalanma süresi
Konuyu Açan Kişi: sm_rasit
Cevap Sayısı: 1
Görüntülenme Sayısı: 21843

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 1 Oy - 5 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sağlıktan faydalanma süresi
Yazar Mesaj
sm_rasit
Registered
Default Avatar
Mesajlar: 15
Tarih: Dec 2007
Üye no: 1304
Nerden: KOCAELİ
Rep Puanı: 0
Mesaj: #1
Sağlıktan faydalanma süresi
Herkese kolay gelsin

Sigortalı ve eş ve çocuklarda sağlıktan faydalanma süresi 30 gün uygulaması 01 temmuz tarihinden mi geçerli. Yoksa daha uygulamaya girmeyip 01 Ekim tarihinde mi uygulanacak

İyi çalışmalar
29-08-2008 10:34 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #2
RE: Sağlıktan faydalanma süresi
5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte 506 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği günden bu yana uygulanmakta olan hastalık sigortası ile ilgili düzenlemeler tamamen değiştirilerek Genel Sağlık Sigortası olarak yeniden düzenlenmiştir.
Bu yazımızda; 506 sayılı Kanunla sağlanmış olan sağlık yardımları, faydalanma koşulları ile sağlık yardımlarının kapsamı, sağlık yardımlarının süresi, eş ve çocuklara sağlık yardımı yapılması, gelir ve aylık almakta olanlar ile aile bireylerine sağlık yardımı yapılması konularında yapılan yeni düzenlemelerden bahsetmek istiyoruz.
506 SAYILI KANUNA GÖRE;
506 sayılı Kanunun “Hastalık Sigortası” başlıklı 3’üncü bölümünün “Sağlanan Yardımlar” başlıklı 32’nci maddesinde;
– Sağlık yardımı yapılması,
– Protez, araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi,
– Protez, araç ve gereç bedellerinin % 20’sinin sigortalıdan alınması,
– Geçici iş göremezlik süresince günlük ödenek verilmesi,
– Gerekli hallerde muayene ve tedavi için yurt içinde başkaca bir yere gönderilmesi,
– Hastalığının anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde 300 gün hastalık sigortası primi ödenmiş olması koşuluyla, yurt içinde tedavisi mümkün olmayan hastalıkların tedavisi için yurt dışına gönderilmesi,
– Yabancı Ülkeye gönderilenlerin tedavi süresinin iki yılı geçemeyeceği,
– Sigortalının sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için hastalığının anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün hastalık sigortası primi ödemiş olması,
33’üncü maddesinde; ayakta yapılan tedavilerde verilen ilaç bedellerinin % 20’sinin sigortalıdan alınacağı,
34’üncü maddesinde; hastalık hallerinde yapılacak sağlık yardımlarının sigortalının iyileşmesine kadar süreceği ancak bu yardımların sigortalının Kurumca tedaviye alındığı tarihten başlayarak altı ayı geçemeyeceği,
35’inci maddesinde; Sigortalının eşi ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarının hastalıkları halinde 33’üncü maddede belirtilen sağlık yardımlarından 34’üncü maddede belirtilen süreleri aşmamak üzere yararlanabilecekleri,
Ayakta yapılan tedavilerde verilen ilaç bedellerinin % 20’sinin sigortalı tarafından ödeneceği,
Sigortalının eşi ile geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarının sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için sigortalının hastalığı anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödenmesi gerektiği,
36’ncı maddesinde; bu Kanuna göre sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanların geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babalarının sağlık yardımlarından yararlanacakları ve bunların ayakta tedavilerinde verilen ilaç ile protez, araç ve gereç bedellerinin % 10’unun kendilerince ödeneceği,
şeklinde düzenleme yapılmışken 5510 sayılı Kanunla Genel Sağlık Sigortası kapsamında aşağıdaki düzenlemeler yapılmış ve Sağlık Sigortası kapsamı oldukça genişletilerek toplumun her kesimini sağlık şemsiyesi altına alma hedeflenmiştir.
5510 SAYILI KANUNA GÖRE;
5510 sayılı Kanunun “Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar” başlıklı 60’ıncı maddesinde; ikametgahı Türkiye’de olan kişilerden,
a) 4’üncü maddenin birinci fıkrasının,
1-(a) ve © bentleri gereğince sigortalı sayılan kişiler yani hizmet akdiyle bir işverene tabi olarak çalışanlar (a) ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan memurlar ©,
2- (b) bendi gereği sigortalı sayılan kişiler, yani kendi adına bağımsız çalışanlar ile şirket ortakları,
b) İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler,
c) 4’üncü maddenin (a) ve © bentlerine göre sigortalı sayılmayanlarda;
1- Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar,
2- Vatansızlar ve sığınmacılar,
3- 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre maaş alan kişiler,
4- 1005 sayılı Kanuna göre İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlardan şeref aylığı alan kişiler,
5- 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre maaş alan kişiler,
6- 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre aylık alan kişiler,
7- 2825 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler,
8- Harp Malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar,
9- 442 sayılı Köy Kanununun 74’üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilen (geçici köy korucuları) kişiler ile aynı Kanunun ek 16’ncı maddesine göre aylık alan kişiler. (Emekli olan köy korucuları, vefat edenlerin dul eş ve çocukları)
10- 2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğunu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
d) Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler,
e) 4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği ve ilgili Kanunları gereği kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişiler,
f) Bu Kanun veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan Sosyal Güvenlik Kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler,
g) Yukarıdaki bentlerin dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar,
Genel Sağlık Sigortalısı sayılmışlardır.
YARARLANMA ŞARTLARI
“Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı, Bildirimi ve Tescili” başlıklı 61’inci maddesinde; Genel Sağlık Sigortalılığı başlangıcının tespiti ve tescil işlemlerinin nasıl olacağı düzenlenmiştir. Buna göre; 60’ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılanlar, sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olarak tescil edildikleri tarihten itibaren Genel Sağlık Sigortalısı sayılır ve ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın tescil edilmiş sayılır, şeklinde düzenleme yapılmıştır.
60’ıncı madde gereği Genel Sağlık Sigortalısı sayılanların çocukları, ana ya da babanın tescil edilmiş olmasına bakılmaksızın ve ayrıca bir işleme gerek olmaksızın 18 yaşını dolduruncaya kadar Genel Sağlık Sigortalısı veya Genel Sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılacağı belirtilmiştir.
18 yaşından küçük çocuğun ana ve babası yok ise 18 yaşını dolduruncaya kadar 60’ıncı maddenin birinci fıkrasının © bendinin (7) numaralı alt bendi kapsamında primi devlet tarafından ödenmek üzere Genel Sağlık Sigortalısı sayılacağı hüküm altına alınmıştır.
Kişilerin hastalanmaları halinde ayakta veya yatarak, hekim tarafından yapılan muayene, teşhis için gereken klinik muayeneler, tetkikler, tahliller, analık sebebiyle yapılacak her türlü tedavi ve tetkikler, muayeneler ve doğum, diş tedavileri, çekimi, protez uygulamaları vs. gibi sağlık yardımları kurumca finanse edilecektir.
5510 sayılı Kanunun sağlık sigortasından sağlanan sağlık hizmetlerinden en dikkat çekici olanı; evli olmakla birlikte çocuk sahibi olamayan çiftlerin normal yöntemlerle çocuk bahibi olamayacakları ancak yardımcı yöntemlerle çocuk bahibi olabilecekleri sağlık kurulu tarafından tıbben mümkün görülmesi halinde 23 yaşından büyük 39 yaşından küçük olan ve diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alamamış olan sigortalının en az beş yıldır Genel Sağlık Sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün Genel Sağlık Sigortası prim gün sayısının olması halinde en fazla iki deneme olmak üzere yardımcı üreme yöntemi ile tedavilerinin yapılacağı belirtilmiştir.
5510 sayılı Kanunun 64’üncü maddesinde 01.07.2008 tarihinden geçerli olmak üzere; estetik amaçlı yapılan her türlü sağlık hizmetleri ile estetik amaçlı ortodantik diş tedavileri, Sağlık Bakanlığınca izin veya ruhsat verilmeyen sağlık hizmetleri ile Sağlık Bakanlığınca tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edilmeyen sağlık hizmetleri ile yabancı ülke vatandaşlarının Genel Sağlık Sigortalısı veya Genel Sağlık Sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıklarının finansmanı kurumca sağlanmayacaktır.
Genel Sağlık Sigortalısının sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları ve katılım payları ile ilgili üçüncü bölümde “Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları” başlıklı 67’nci maddesinde 01.07.2008 tarihinden geçerli olmak üzere; 18 yaşını doldurmamış kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, acil haller, iş kazası ile meslek hastalığı halleri, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, 63’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve © bentleri gereğince sağlanan sağlık hizmetleri, 75’inci maddede sayılan afet ve savaş ile grev ve lokavt hali hariç olmak üzere sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanmak için;
– 60’ıncı maddenin birinci fıkrasının © ve (f) bentleri hariç diğer bentleri gereği Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün Genel Sağlık Sigortası primi ödemiş olması şarttır.
– 60’ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında Genel Sağlık Sigortalısı sayılanlar, zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle Genel Sağlık sigortasından yararlanırlar. Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.
01.07.2008 tarihinden geçerli olmak üzere; 63’üncü maddede sayılan sağlık hizmetlerinden;
– Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi,
– Ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri,
– Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar,
için katılım payı alınacaktır.
Katılım payı, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde 2 YTL olarak uygulanacaktır. Ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri ile ayakta tedavide sağlanan ilaçlarda % 10 ila % 20 oranları arasında olmak üzere katılım payı alınacaktır.
Ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri ile ilgili olarak ödeyecekleri katılım payı tutarı, sağlık hizmetinin alındığı tarihteki asgari ücretin % 75’ini geçemeyecektir.
SONUÇ
Yukarıda aktarmaya çalıştığımız gerek 506 sayılı Kanun ve gerekse 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin (a) bendi kapsamında hizmet akdiyle bir işverene tabi olarak çalışan kişilerin sağlık yardımlarından yararlanma koşullarında dikkatimizi çeken;
– 506 sayılı Kanunda işçinin kendisi için hastalığının anlaşıldığı tarihten geriye dönük bir yıl içerisinde 90 gün olan prim ödeme gün sayısı 5510 sayılı Kanunla 30 güne,
– 506 sayılı Kanunda eş ve çocuklar için olan 120 gün prim ödeme gün sayısı 5510 sayılı Kanunla 30 güne,
– 506 sayılı Kanunla sigortalılık vasfını yitirdikten sonra 180 gün olan sağlık hizmetlerinden faydalanma süresi 5510 sayılı Kanunla 10 güne, ancak bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye dönük 90 gün zorunlu sigortalılıkları varsa sağlık hizmetlerinden faydalanma süresi 90 güne,
çekilmiştir.
Ayrıca önemli bir değişiklikte, çocuk sahibi olamayan çiftlerin, yazımızın yukarıdaki bölümlerinde değindiğimiz koşulları sağlamaları koşulu ile yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olmaları için gerekli tedavi giderlerinin Genel Sağlık Sigortası kapsamında karşılanmasıdır.

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
29-08-2008 10:57 AM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: