Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

SAHTE FATURA DÜZENLEYEN VEYA BU SUÇA İŞTİRAK EDENLERİN MÜKELLEFİYETİ SİLİNECEK
Konuyu Açan Kişi: Y.ERCAN
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 654

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
SAHTE FATURA DÜZENLEYEN VEYA BU SUÇA İŞTİRAK EDENLERİN MÜKELLEFİYETİ SİLİNECEK
Yazar Mesaj
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #1
SAHTE FATURA DÜZENLEYEN VEYA BU SUÇA İŞTİRAK EDENLERİN MÜKELLEFİYETİ SİLİNECEK
SAHTE FATURA DÜZENLEYEN VEYA BU SUÇA İŞTİRAK EDENLERİN MÜKELLEFİYETİ SİLİNECEK
TEKRAR MÜKELLEF OLMAK İSTERSE TEMİNAT VERECEK.

BU SUÇU İŞLEYEN MALİ MÜŞAVİR VEYA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR İSE MESLEKTEN ATILACAK.

26 Şubat 2013 tarihinde TBMM komisyonlarında görüşülmeye başlanılan “Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 1. Maddesi ile kayıt dışılığı önlemeye yönelik çok önemli bir düzenleme yapılıyor.

Yapılan düzenlemenin esas amacı, kayıtdışı mücadelede sahteciliği ve kara para aklama aklayanları engellemektir.

Bilindiği gibi sahte belge düzenleyenler, gerçekte var olmayan bir ekonomik muameleyi var gibi göstererek vergi gelirlerini azaltmaktadır. Ayrıca haksız yere KDV iadesi almaktadırlar. KDV iadeleri bütçenin vergi kaynaklarını önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu nedenle de Maliye KDV iade taleplerinde kılı kırk yarmakta bazı mükellefleri kurunun anında yaş da yanar misali kod listesine almakta ve bunlara KDV iade etmemektedir. Oysa bu kişiler dahte belge düzenleyen veya kullanandan gerçekten mal almış ve parasını ödemiş kişiler olup vergi kaçırmadıkları halde mal aldığı bu şirketin maliyece KOD listesine alınması nedeniyle kendileri de KOD listesine alınmakta KDV iadelerini alamamaktadır. Ayrıca KOD listesine girdiğinden bu kişilerden kimse mal almamakta sonuçta hiç suçu olmayan şirket veya kişinin ticari itibarı yok olmakta hatta iflasa sürüklenmektedir. Bu nedenle getirilen bu düzenleme çok önemlidir.

Düzenleme ne getiriyor?

Sahte belge düzenleme fiili genelde şu amaç ve şekilde yapılıyor;

1-Sahte fatura düzenleyenler, sahte belge ticareti yaparak düzenlediği her bir belge üzerinden komisyon almakta ve bu amaçla mükellefiyet tesis ettirmektedir. Hiçbir normal ticari faaliyetleri bulunmaz.

2- Gayrifaal olduğu halde daha önce mükellefiyet kaydı açtırdığı için bu şirket ortaklarından devralınmak suretiyle paravan şirketler meydana getirilmekte ve bu şirketler üzerinden yoğun bir şekilde naylon fatura kesilmektedir. Tabii yine her fatura için komisyon alınmaktadır.

3-Komisyon karşılığı sahte faturayı bu şirketlerden alanlar da sahte faturadaki tutarı gider yazmakta gelir veya kurumlar vergisini az ödemekte, ayrıca haksız KDV iadesi almaktadır.

4-Sahte belge düzenleyen mükellefler veya komisyon karşılığı sadece sahte belge düzenlemek amacıyla kurulmuş bu şirketler hakkında inceleme raporu düzenleniyor, cezalı vergi tarhiyatı yapılıyor, yargıya sevkediliyor, ancak yine sahte fatura düzenlemeye devam etmektedir.

Meclisteki kanunla yapılan düzenleme ile sahte fatura düzenlediği Maliye tarafından tespit edilen mükelleflerin yeniden mükellefiyet tesis ettirmesini engelliyor.

5-Getirilen düzenleme ile,

a) Münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükelllefiyet tesis ettirdiği vergi inceleme raporu ile tespit edilenlerin mükellefiyeti Maliye İdaresince silinecektir.

b) Mükellefiyeti silinenlerin yeniden mükellef olmak için vergi dairesine başvurmaları halinde, yeniden mükellefiye t açılabilmesi için; sahte belge düzenleyen mükellefin tüm vergi borçlarının ödenmiş ve idareye teminat göstermeleri gerekecektir. Böylece, aynı kanun dışı (sahte fatura düzenleme) fiilleri yeniden işleyerek telafisi güç devlete zarar vermeleri önlenmiş olacaktır.

c)Yeniden mükellefiyet tesis edilmesi için ne kadar teminat gösterileceği, Vergi dairesi başkanı, Başkanlık kurulmamış ise Defterdar tarafından Maliye Bakanlığının belirleyeceği dilimlere göre tayin edilecektir.

Verilecek teminat tutarı, Nakit para, banka teminat mektubu ve Devlet tahvil ve borçlanma senedi olacak başka teminat kabul edilmeyecektir.

Teminat, 50.000 Liradan az 1.000.000 Liradan fazla olamayacaktır.

e)Yeniden mükellef olmak isteyen bu kişiler teminat göstermez ise maliye İdaresi Mükellefiyetini tesis etmeyecektir.

f) Yapılan tasarıdaki bir başka düzenleme ise sahte fatura düzenlediği inceleme ile tespit edilenlerin, mükellefiyeti bulunan adi ortaklıklarda, ticaret şirketleri ve tüzel kişilği olmayan teşekküllerin kanuni temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, idarecisi, %10 veya daha fazla nispette ortağı olması halinde, bu şirketleri kendileri devralmaları halinde de bu durum vergi airesince öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içinde kendisinden istenilen teminatı ödemeleri gerekir. Ödemez ise 30 günün sonunda teminat idarece otomatik tahakkuku ettirilir ve 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilir.

g) Sahte fatura düzenlemekten dolayı mükellefiyeti silinenlerin,

-ortağı oldukları adi ortaklıkların,

-kanuni temsilcisi, yönetim kurulu üyesi olduğu ticaret şirketleri,

-Şirket sermayesinin en az %10 una sahip oldukları şirketlerin veya iare ettikleri şirketlerin,

Yeni işe başlama bildiriminde bulunmaları halinde, Vergi Dairesi bunlardan da ortakları ve yöneticilerinin kendi şirketlerinde sahte fatura düzenlediğinden dolayı yukarıda belirtilen teminatı isteyecektir. Aksi halde mükellefiyet kaydı yapılmayacaktır.

h) Sahte fatura düzenlediği için mükellefiyeti silinenler dışında, Vergi Usul Kanununun 359. Maddeye göre sahte fatura düzenlediği inceleme raporu ile tespit edilen ve bu durumu kesinleşenler, bu durumun vergi dairesinin bilgisine girdiği tarihten itibaren, bir ay içinde yukarııda belirtilen türde 25.000 liradan az, 500.000 liradan az olmamak üzere, yazıyla 30 gün içinde vergi dairesi teminat vermesini ister. Şirket ise şirketten ister. Bu sürede teminat verilmez ise vergi dairesi otomatik teminat tutarını tahakkuk ettirir ve 6183 sayılı kanuna göre tahsil eder.

6-Teminatımn iadesi

Maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrasındaki nedenlerle Kendisinden teminat alınan mükellef, üç yıl içinde sahte fatura kullanma fiilini işlediği durum hariç olmak üzere, Vergi Usul Kanununun 359. Maddesindeki kaçakçılık suçu fiilini işlemediği vergi idaresince belirlenmiş ise, teminat vergi borcu varsa bu borca mahsup edilir, vergi borcu yoksa kendisine iade edilir.

7-Mesleki faaliyetten Alıkoyma

Sahte fatura düzenlediği için mükellefiyeti silinen mali müşavir veya yeminli Müşavirler, üç yıl süreyle geçici olarak meslekten men edilir.

8-Üç yıl Meslekten Men Edilen Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavirin yeniden işe başlayabilmesi için 25.000 liradan az, 500.000 liradan fazla olmamak üzere yukarıda belirtilen türde teminat vermesi şarttır.

9-Meslek Mensubunun Suça İştiraki,

Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir, sahte fatura düzenleme fiiline iştirak etmesi ve durumun inceleme raporu ile tespiti ve bu durumun kesinleşmesi halinde, 25.000 liradan az, 500.000 liradan fazla olmamak üzere teminat kendisinden istenir. Bir aylık sürede verilmez ise vergi dairesi tahakkuku ettirerek 6183 sayılı kanuna göre tahsil eder.

10-Mali müşavir veya yeminli mali müşavir, sahte fatura düzenleyen ve bu nedenle mükellefiyeti silinen mükellefin suçuna iştirak etmiş bu nedenle kendisinden teminat alınmış ise, teminatın alındığı tarihten itibaren 5 yıl içinde aynı fiilleri işlemediğinin tespiti halinde, vergi borcu varsa bu borca, yoksa iade edilir. Sahte fatura düzenlemekten dolayı meslekten 3 yıl men edilen meslek mensubu yeniden sahte fatura düzenlediğinin inceleme ile tespiti ve bu durumun kesinleşmesi halinde meslek mensubu meslekten çıkarılır.

11- Bu madde gereğince kendisinden teminat alınan mükellefin, teminatın alındığı tarihten sonra tahakkuk etmiş vergi borcu teminat tutarını aşarsa teminat bu vergi borcuna mahsup edilir.

12-Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesindeki kaçakçılık suçu oluşturan fiilleri işleyen mükellefler bu suçu vergi inceleme raporu ile belirlenmiş ve kesinleşmiş ise 5 yıl süreyle vergi teşvik ve desteklerinden yararlanamazlar.

Yararlanmış olmaları halinde, bu tutarlar kendilerinden vergi zıyaı cezası uygulanarak kendilerinden tahsil edilir.

Kaynak:
http://vergi.com.tr/naylon-faturacilarla...var-mi/549

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
18-03-2013 11:24 AM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: