Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

SGK'da Eksik Gün Nasıl Bildirilecek
Konuyu Açan Kişi: ParaderevoLT
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 694

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
SGK'da Eksik Gün Nasıl Bildirilecek
Yazar Mesaj
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #1
SGK'da Eksik Gün Nasıl Bildirilecek
Okurumuz T. Aslan, "Çalışma günleri belli olmayan ve ay içinde çalışma gün sayısı değişen personellerimiz var. Bunlar için ücretsiz izin belgesi düzenleyip Eksik Gün Bildirim Formu'na ekliyoruz. Puantaj göndermiyor olmamız problem olur mu?" diyor.

Aylık prim ve hizmet belgesi ile birlikte ay içinde otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin;

a) Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatlı olduğunu gösteren raporu,

b) Ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,

c) Disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeleri,

ç) Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,

d) İşverenin veya sigortalının imzasını da taşıyan puantaj kayıtları,

e) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği,

sigortalıların eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu (Ek-10) ekinde kuruma verilir veya Acele Posta Servisi, iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak gönderilir.

Yukarıda sayılan hâllere ilişkin belgelerin geriye yönelik olarak her zaman düzenlenebilir nitelikte olanları, aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süreden sonra verilmesi hâlinde işleme konulmaz. Bu durumların dışındaki otuz günden az çalışılan sürelere ait geçerli belgeleri belirlemeye kurum yönetim kurulu yetkilidir. SGK'ya verilen eksik gün bildiriminde;

- Genel bütçeye dahil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının,

- Sendikaların,

- Vakıfların,

- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri,

- 50 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde,

- Eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterli sayılmıştır. Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmayacaktır. 50 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinin hesabında, her SGK işyeri numarası ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Yukarıda belirtilen kapsama giren işyerlerinin eksik gün bilgi formu ve eki belgeleri vermesine gerek yoktur. Sadece aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterli olacaktır. Ancak istisna kapsamına girmeyen işyerlerinin eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu'nun (Ek-10) SGK'ya verilmesi ve ekine de kanıtlayıcı belgelerin konulması gerekmektedir.

***
Özel sigortadan SGK primi kesilir mi?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin %30'unu (01.01.2012-30.06.2012 dönemi asgari ücreti üzerinden 265.95 TL, 01.07.2012-31.12.2012 dönemi asgari ücreti üzerinden 282.15 TL,) geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarlarından prim alınmayacağı öngörülmüştür.

Buna göre, sigortalı adına ay içinde özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında işverence yapılan ödemeler toplamının aylık asgari ücretin %30'una isabet eden kısmı SGK primine tabi tutulmayacak, istisnayı aşan tutar ise ödendiği ayın prime esas kazancına dahil edilecektir. Örneğin, personeline 400 TL aylık tutarlı özel sağlık sigortası yaptıran bir işyeri, 265.95 TL'den SGK primi kesmeyecek, aşan kısım olan 134.05 TL brüte götürülmek suretiyle sigorta primi ve ücrete bağlı olarak değişen limiti aşıyorsa vergi kesilecektir.

Personelin eş ve çocuklarının özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik primlerine de işveren tarafından katkı yapılması halinde bu tutardan SGK primi kesilecektir.
Kaynak: http://www.dunya.com/resul-kurt_22_0_yazar.html

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
13-01-2012 11:43 AM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: