Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

Sigortalılar ve Hak Sahiplerinin Aktivasyon İşlemleri.
Konuyu Açan Kişi: SİNAN
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 1207

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 1 Oy - 5 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sigortalılar ve Hak Sahiplerinin Aktivasyon İşlemleri.
Yazar Mesaj
SİNAN
ÜSTAD
******
Mesajlar: 10,128
Tarih: May 2008
Üye no: 4866
Nerden: Türkiye
Rep Puanı: 39
Mesaj: #1
Sigortalılar ve Hak Sahiplerinin Aktivasyon İşlemleri.
I- 5510 SAYILI KANUN'UN 4/1-a MADDESİ (SSK) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN VE HAK SAHİPLERİNİN SAĞLIK AKTİVASYONU

A- SİGORTALININ KENDİSİ İÇİN

Sağlık hizmet sunucusuna başvurduğu tarihten önceki 1 yıl içerisinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması gerekir.

B- EŞLERİ İÇİN

5510 sayılı Kanun'un 5. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi (aday çırak, çırak ve işletmelerde eğitim gören öğrenciler ile meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staj gören öğrencilerin ) ile 60. maddenin birinci fıkrasının © bendinin (1) (geliri asgari ücretin 1/3'ünden az olanların), (2) (vatansız ve sığınmacıların) ve (7) (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'na göre koruma bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlananların) numaralı alt bentleri ile yedinci (Yükseköğretim Kanunu'na göre üniversitelerde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler) ve sekizinci (Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olanlar) fıkralarının dışında kalan genel sağlık sigortalısının, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan eşi için sağlık hak sahipliği oluşturulacaktır. http://www.ozdogrular.com

C- ÇOCUKLAR İÇİN

18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu'nda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanun'a göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları için sağlık hak sahipliği oluşturulacaktır. http://www.ozdogrular.com

D- KIZ ÇOCUKLARI İÇİN

5510 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihte ilgili kanunları gereği bakmakla yükümlü olunan kız çocukları bu kanun gereğince de bakmakla yükümlü olunan kişi sayılacaktır. Ancak, durumlarında değişiklik olduğunda (evlenme, boşanma, işe girme, işten çıkma) sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları bu Kanun hükümlerine göre yeniden belirlenir. Kız çocuklarının durum değişikliklerinin ortadan kalkması halinde, bu kişiler tekrar ilgili kanunlarına göre bakmakla yükümlü olunan kişi sayılacaklardır. Kız çocuklarından anne veya babası, 01.10.2008 tarihinde önce işe girmiş olanlardan bu tarihten önce hak sahibi durumunda olanlar, "sağlık aktivasyonu yaptırıp yaptırmaması önemli değil" 01.10.2008 tarihinden sonra da evlenmiş boşanmış olması ve işe girip çıkmış olması halinde sağlık hak sahipliği yeniden oluşturulur (01.03.2011 tarihinden itibaren 6111 sayılı Yasa). Ancak anne veya babası 01.10.2008 tarihinden sonra işe giren sigortalıların kız çocuklarının sağlık hak sahiplikleri ise, 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 3308 sayılı çıraklık eğitim kanuna göre meslek eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde ise 25 yaşını doldurmuş olmaları halinde hak sahiplikleri sona erdirilecektir.

ÖRNEK 1: Baba, 01.01.1990 tarihinde işe girdi, 01.05.1990 tarihinde kız çocuğu dünyaya geldi, çocuğun doğum tarihinden sonra 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında 1990 yılında (kız çocuğunun doğum tarihi ile 01.10.2008 tarihi arasında ve aynı yıl içinde) 120 gün Kısa Vadeli Sigorta Kolları primi ödemiş olması halinde kız çocuğu evli ise boşanması, çalışıyorsa işten çıkması halinde Kanun'un yürürlük tarihinden sonra da babası üzerinden sağlık yardımı almaya devam eder.

ÖRNEK 2: Aynı tarihte 01.05.1990 doğan kız çocuğunun babası, 1991 yılında 20 gün Kısa Vadeli Sigorta Kollarına tabi prim ödemiş, 1998 yılında 60 gün Kısa Vadeli Sigorta Kollarına tabi prim ödemiş, 2001 yılında 40 gün Kısa Vadeli Sigorta Kollarına tabi prim ödemiş ise bu sigortalının kız çocuğu aynı yıl içinde (kız çocuğunun doğum tarihi ile 01.10.2008 tarihi arasında ve aynı yıl içinde) 120 gün Kısa Vadeli Sigorta Kollarına tabi ödenmiş primi bulunmadığından ve babası üzerinden hak sahibi durumunda olamayacağından 5510 sayılı Kanun'a göre okumuyorsa babası üzerinden sağlık hak sahipliği oluşturulmayacaktır.

ÖRNEK 3: 01.07.1988 doğumlu kız çocuğunun babası, 1983 – 2008 yılları arasında yurt dışında geçen hizmetlerini 3201 sayılı Kanun'a göre borçlanarak 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında ödemiş ve emekli olmuştur (kız çocuğunun doğum tarihi ile 01.10.2008 tarihi arasında ve aynı yıl içinde). Türkiye'de 120 gün Kısa Vadeli Sigorta Kollarına tabi ödenmiş primi bulunmadığından ve babası üzerinden hak sahibi durumunda olamayacağından 5510 sayılı Kanun'a göre okumuyorsa babası üzerinden sağlık hak sahipliği oluşturulmayacaktır.

ÖRNEK 4: 01.09.1987 doğumlu kız çocuğunun annesi 1986 yılında 60 gün Kısa Vadeli Sigorta Kollarına tabi prim ödemiştir. 01.01.1987 – 01.10.2008 yılları arasında isteğe bağlı sigortalı olarak primlerini ödemiş 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında emekli olmuştur (kız çocuğunun doğum tarihi ile 01.10.2008 tarihi arasında ve aynı yıl içinde). 120 gün Kısa Vadeli Sigorta Kollarına tabi ödenmiş primi bulunmadığından, 506 sayılı Yasa'da isteğe bağlı sigortasında sadece yaşlılık, malullük ve ölüm sigortalarına tabi prim ödendiğinden dolayı, annesi üzerinden hak sahibi durumunda olamayacağından 5510 sayılı Kanun'a göre de okumuyorsa (lise 20, üniversite 25) annesi üzerinden sağlık hak sahipliği oluşturulmayacaktır.

E- ÖLÜM AYLIĞI ALAN KIZ ÇOCUKLARI

Kanun'un 37. maddesi gereğince evlenme ödeneği alan kız çocuklarının aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden gelir/aylık almaya hak kazanması halinde Kanun'un 60. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılarak hak sahiplikleri oluşturulacaktır (Bunlar aylık alamıyor ancak sağlık yardımı alabiliyor). http://www.ozdogrular.com

F- MALUL ÇOCUKLAR

Kanun'un geçici 4. maddesi kapsamında devir tarihinden önce sigortalı tarafından bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmeti karşılanan malul çocuklar, durumlarında değişiklik oluncaya kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler. Bunların uzun vadeli sigorta kolları kapsamında zorunlu olarak sigortalı sayılmaları, isteğe bağlı sigortalı olmaları, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz, Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'a göre bağlanmış aylıklar dahil gelir ve/veya aylık almaları veya evlenmeleri durum değişikliği olarak değerlendirilir.

Bu durum değişikliği hallerinin sona ermesi veya sonradan malullük durumunda değişiklik olması halinde ise sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen raporlarının Kurum Sağlık Kurulunca onaylanması şartıyla, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu malul çocuğu olarak sağlık hizmetlerinden faydalandırılır.

Malul çocuklarda, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporu İstenecek, Bu rapora istinaden, Kurum Sağlık Kurulu tarafından verilecek maluliyet kararına esas kararın ardından bu çocukların sağlık hak sahiplikleri oluşturulacaktır. http://www.ozdogrular.com

G- ÜVEY ÇOCUKLAR

15.01.2010 tarihinden sonra devralınan 4/1-c kapsamındaki sigortalıların üvey çocukları da herhangi bir şart aranmaksızın erkek çocukları 25 yaşına, kız çocukları ise durumlarında değişiklik oluncaya kadar bakmakla yükümlü kişi olacaktır.

4/1-a, 4/1-b ve 01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa 4/1-c kapsamında çalışmaya başlayan sigortalıların üvey çocukları bakmakla yükümlü olunan kişi olarak değerlendirilmeyecektir.H- ANNE VE BABASI

Genel sağlık sigortalısının; her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirler toplamının aile içindeki kişi başına düşen miktarı, yürürlükte bulunan asgari ücretten asgari geçim indirimi düşüldükten sonraki net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve babası adına genel sağlık sigortalısının, sağlık yardımı talep ve taahhüt formunu eksiksiz olarak doldurması veya aynı bilgileri taşıyan bir dilekçe vermesi halinde, sağlık hak sahipliği oluşturulacaktır. http://www.ozdogrular.com

I- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN VE TAAHHÜTTE BULUNANLAR

Bakmakla yükümlü olunan kişilerin genel sağlık sigortası hak sahipliği başvurularında beyan ettiği belgelerdeki bilgilerin ve beyanların gerçeğe aykırı olması, haklarında inandırıcı ihbar veya şikayette bulunulması hallerinde durumun Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca incelenmesi istenecektir. http://www.ozdogrular.com

İ- Genel Sağlık Sigortalılığının sona ermesi,

Kanun'un 60. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan zorunlu sigortalılar sigortalılıklarının sona erdiği tarihten sonraki 11. günden, diğer bentlerde sayılan genel sağlık sigortalıları ise genel sağlık sigortalılığının sona erdiği tarihten itibaren bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımlarından yararlanılır. http://www.ozdogrular.com

J- YAŞ TASHİHLERİ

Bakmakla yükümlü olunan çocukların genel sağlık sigortası hak sahipliği yaş hesabında Kanun'un 57. maddesindeki hükümler nazara alınır. Kanun'un 60. maddesi gereğince genel sağlık sigortası kapsamına girenler için tescil tarihinden sonra yapılacak yaş tashihleri genel sağlık sigortası uygulamalarında dikkate alınmaz.

K- ANA VE BABASI BOŞANMIŞ ÇOCUKLARIN HAK SAHİPLİĞİ

Ana ve babası boşanmış çocukların genel sağlık sigortası kapsamındaki hakları mahkeme kararı ile velayet hakkı verilmiş olan genel sağlık sigortalısı ana ya da baba üzerinden sağlanır. Velayet hakkı verilmeyen kişinin üzerinden de sağlık hizmeti verilmesi ana ya da babasının Kuruma vereceği yazılı müracaat ile gerçekleştirilir.

L- 18 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR İÇİN GÜN SAYISI VE BORCU OLUP OLMADIĞI

Kanun'un 67. maddesinin birinci fıkrasına göre, 18 yaşından küçük çocuklar için 30 gün genel sağlık M- sigortası primi ödenmesi ve genel sağlık sigortası prim borcunun bulunup bulunmadığı şartı aranmaz. http://www.ozdogrular.com

N- EMEKLİLİĞE HAK KAZANMIŞ OLAN 4/1-a BENDİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN GENEL SAĞLIK SİGORTASI HAK SAHİPLİĞİ,

SGK'dan gelir/aylığa hak kazanan ve talepte bulunan ancak işlemlerinin gecikmesi nedeniyle gelir/aylığı bağlanamayan Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılar ve bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ile pasif sigortalıların ödemeler sisteminin kapalı olduğu dönemde sağlık yardımlarından yararlanmalarında bir kesinti yaşanmaması bakımından; sigortalı ve hak sahiplerinin aylıkları bağlanana kadar geçen sürede sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerince "g-cics", "SOD00" Ana Menüden "7- Tabloları Güncelleme, "M-Sağlık Karnesi Provizyon Ekranı"ndan sigortalı ve hak sahibi bilgileri girilerek sağlık aktivasyonu işlemi gerçekleştirilecektir.

O- YABANCI UYRUKLU EŞ, ÇOCUK, ANNE VEYA BABA

Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kimselerden olup, aynı zamanda yabancı ülke vatandaşı olan kimselere de Türkiye'de ikamet etmesi ve vatandaşı olduğu ülkeden sosyal güvencesi olmaması şartıyla sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır.

Ö- EVLAT EDİNİLEN ÇOCUKLAR

Evlat edinen kişiler, evlat edindiği çocuğun genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanamazlar. http://www.ozdogrular.com

P- EVLAT EDİNİLEN VE NESEBİ TANINA ÇOCUKLAR

Genel sağlık sigortalısının evlat edindiği veya nesebini tanıdığı çocuklar için yukarıdaki fıkralarda belirtilen hususlar uygulanacaktır.

R- 18 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN AKTİVASYON İŞLEMLERİ

Lise ve dengi okulda okumakta iseler 20 yaşına kadar, üniversitede veya yüksekokulda okumakta iseler 25 yaşına kadar, okumakta oldukları okullarından öğrenci olduklarını gösteren resmi mühürlü yazı getirmeleri gerekmektedir. http://www.ozdogrular.com

S- YABANCI ÜLKELERDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER

- Lise ve dengi okulda okumakta iseler 20 yaşına kadar, üniversitede veya yüksekokulda okumakta iseler 25 yaşına kadar, öğrenci belgesi (onaylı Türkçe tercümesi) veya bulunduğu ülkenin Türk konsolosluğundan alacağı belge ile YÖK veya Milli Eğitim Bakanlığı'ndan denklik belgesi getirmeleri gerekmektedir.

Ş- 30 GÜNLÜK PRİM ÖDENME ZORUNLULUĞU VE BORCU OLUP OLMADIĞINA BAKILMAYACAK DURUMLAR

18 yaşını doldurmamış olan kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, trafik kazası halleri, acil haller, iş kazası ile meslek hastalığı halleri, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, 63. maddenin birinci fıkrasının (a) "Kişilerin hastalanmalarına bakılmaksızın kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile insan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri" ve © "Analık sebebiyle ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene, hekimin göreceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik muayeneler, doğum, laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve tedaviler, hasta takibi, rahim tahliyesi, tıbbî sterilizasyon ve acil sağlık hizmetleri, ilgili kanunları gereğince sağlık meslek mensubu sayılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbî bakım ve tedaviler" bentleri gereğince sağlanan sağlık hizmetleri, 75. maddede sayılan afet ve savaş ile grev ve lokavt hallerinde 30 gün genel sağlık sigortası primi ödenmesi ve genel sağlık sigortası prim borcunun bulunup bulunmadığı şartı aranmaz. http://www.ozdogrular.com

T- GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ SAĞLIK HİZMET SUNUCUSUNA BAŞVURDUĞU TARİHTEN ÖNCEKİ SON 1 YILIN HESABI

Genel sağlık sigortalısının sağlık hizmet sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son 1 yılın hesabında;

1- Herhangi bir sebeple silah altına alınan sigortalının askerlikte geçen hizmet süresi,

2- Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre,

3- İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarından geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalının iş göremediği süre,

4- Sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde geçen süre,

dikkate alınmayacaktır. http://www.ozdogrular.com

II- 5510 SAYILI KANUN'UN 4/1-b MADDESİ (BAĞ-KUR) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN VE HAK SAHİPLERİNİN SAĞLIK AKTİVASYONU

Bu kapsamdaki sigortalıların, eş, çocuk, anne ve baba için aktivasyon işlemleri diğer zorunlu sigortalılarla aynı olmakla birlikte bazı farklılıklar bulunmaktadır.

A- BORCU BULUNANLAR

Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalının, 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcu bulunması ve borçlarını 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmayan sigortalıların 18 yaş altı çocukları hariç olmak üzere bakmakla yükümlü olduğu kişilerin talepte bulunması halinde, Kanun'un 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) (kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından gelir testi yaptırması) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacaktır.

B- BORCUNU TAKSİTLENDİRME TALEBİNDE BULUNAN VE DİĞER AYLIK ÖDEMESİ GEREKEN PRİMLERİNİ DÜZENLİ OLARAK ÖDEYENLER

5510 sayılı Kanun'un 4/1-b maddesine tabi sigortalılardan, geçmiş dönemlere ait borçlarını taksitlendirme talebinde bulunup, borçlarını düzenli ödeyen ve ayrıca aylık primlerini düzenli ödeyen sigortalıların kendileri ve hak sahiplerine de sağlık hak sahipliği oluşturularak genel sağlık sigortasından yararlandırılır. http://www.ozdogrular.com

C- EMEKLİLİĞE HAK KAZANMIŞ OLAN SİGORTALILARIN GENEL SAĞLIK SİGORTASI HAK SAHİPLİĞİ

Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılardan, emeklilik şartlarını yerine getiren, müracaatta bulunan ve aylık bağlanma talepleri kabul edilenlerin, anılan dönemde sağlık hak sahipliği açısından mağdur olmamaları için tahsis servisleri tarafından sigortalılık terk tarihi olarak (07) kodu yazılması ve sigortalılarımız ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden faydalandırılması gerekmektedir. http://www.ozdogrular.com

III- 5510 SAYILI KANUN'UN 4/1-c MADDESİ (EMEKLİ SANDIĞI) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN VE HAK SAHİPLERİNİN SAĞLIK AKTİVASYONU

Bu kapsamdaki sigortalıların, eş, çocuk, anne ve baba için aktivasyon işlemleri diğer zorunlu sigortalılarla aynı olmakla birlikte bazı farklılıklar bulunmaktadır.

A- 6 AYDAN FAZLA YURT DIŞINCA GÖREVLENDİRİLENLER

Kanun'un 4. maddenin birinci fıkrasının © bendi kapsamında sigortalı olanlardan daimi olarak altı aydan fazla süreyle yurt dışında görevlendirilenlerin yurt dışında birlikte yaşadıkları eşlerinin aylıksız izinli olması veya aylıksız izin süresini borçlanması, gelir veya aylık alması, çocuklar için yetim aylığı bağlanmış olması bakmakla yükümlü olunan aile ferdi sıfatını ortadan kaldırmaz.

B- MAZERET NEDENİYLE ÜCRETSİZ İZİN KULLANANLAR

İlgili Kanunları gereği mazereti nedeniyle ücretsiz izinli sayılan ve 15.01.2010 tarihinden sonra devralınan 4/1-c kapsamındaki sigortalılar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler bu süre içerisinde genel sağlık sigortasından yararlanacaktır.

C- MUVAZZAF ASKERLİK HİZMETİNİ YAPANLAR

15.01.2010 tarihinden sonra devralınan 4/1-c kapsamındaki sigortalıların muvazzaf askerlik süresince ilgili kanunları gereğince ücretsiz izinli sayıldıklarından bu sürede kendileri hariç bakmakla yükümlü olduğu kişiler genel sağlık sigortası yardımlarından faydalanabilecektir. http://www.ozdogrular.com

D- İLK DEFA SİGORTALI OLANLARDAN ÜCRETSİZ İZİNLİ SAYILANLAR

Kanun'un yürürlük tarihinden sonra 4/1-c kapsamında ilk defa sigortalı olanlardan ilgili Kanunları gereği mazereti nedeniyle ücretsiz izinli sayılanların, bakmakla yükümlü olduğu kişiler bir yılı geçmemek üzere genel sağlık sigortası yardımlarından faydalanabilecek ancak muvazzaf askerlik nedeniyle izinli sayılan sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu kişiler bu süre aranmayacaktır.

E- ÜVEY ÇOCUĞU BULUNANLAR (SADECE 01.10.2008'DEN ÖNCE İŞE GİREN 4/1-c SİGORTALILARIN ÇOCUKLARI)

15.01.2010 tarihinden sonra devralınan 4/1-c kapsamındaki sigortalıların üvey çocukları da genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanabilecektir. http://www.ozdogrular.com

F- SADECE 01.10.2008'DEN ÖNCE İŞE GİREN 4/1-C SİGORTALILARIN ERKEK ÇOCUKLARI

01.10.2008 tarihinden önce işe giren 4/1-c kapsamındaki sigortalıların erkek çocukları 25 yaşına kadar genel sağlık sigortası hak sahibi olarak sağlık yardımlarından yararlandırılır.

G- DEVİR TARİHİNDEN SONRA (15.01.2010) YENİDEN GÖREVE BAŞLAYANLAR

Devir tarihinden sonra 5510 sayılı Kanun'un geçici 4. maddesi kapsamında yeniden göreve başlayanlar, sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmiş olması kaydıyla ilk tam emekli keseneği bildirilmesi gereken aylığın başlangıç tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre genel sağlık sigortasından yararlandırılırlar. http://www.ozdogrular.com

H- 5434 SAYILI KANUN'A GÖRE EMEKLİ AYLIĞI ALMAKTA İKEN DEVİR TARİHİNDEN SONRA (15.01.2010) 5510 SAYILI KANUN'UN 4. MADDESİ KAPSAMINDA BİR GÖREVE GİRENLER

5434 sayılı Kanun kapsamında emekli aylığı almakta iken devir tarihinden sonra 5510 sayılı Kanun'un geçici 4. maddesi kapsamında bir göreve girmeleri nedeniyle 5434 sayılı Kanun'a göre emekli keseneği ve kurum karşılığı alınanlar göreve girdikleri tarih itibariyle sağlık hizmetlerinden yararlandırılır. http://www.ozdogrular.com

I- 5434 SAYILI KANUN'A TABİ İKEN GÖREVLERİNDEN AYRILDIKTAN SONRA İŞTİRAKÇİLİĞİ DEVAM EDENLER

5434 sayılı Kanun'un mülga 12. maddesinin (II) numaralı fıkrasının son paragrafı, ek 76. maddesi, geçici 192. maddesi veya geçici 218. maddesine tabi olarak iştirakçiliği devam ettirilenlerden, genel sağlık sigortası primini doğrudan kendileri ödemekle yükümlü olanlar prim borcu olmaması şartıyla bakmakla yükümlü olunan kişilerle birlikte sağlık hizmetlerinden yararlandırılır. http://www.ozdogrular.comIV- 5510 SAYILI KANUN'UN 4/1B MADDESİNE TABİ İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR

01.10.2008 tarihinden önce ilgili Kanunları gereğince isteğe bağlı sigortalı olanların; genel sağlık sigortası hak sahiplikleri 30 günlük genel sağlık sigortası primi ödemelerini takiben, prim borçları olmaması kaydıyla Kurumca müracaata bağlı olmaksızın oluşturulmuştur. 01.10.2008 tarihinden sonra Kanun uyarınca isteğe bağlı sigortalı olanların aktivasyonları da aynı şekilde 30 gün genel sağlık sigortası primi ödemelerine müteakip müracaata bağlı olmaksızın Kurumca oluşturulacaktır. Eş, Çocuk, Ana ve Babası da sağlık yardımı alabilir.

V- YABANCI UYRUKLULARIN İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞI

60. maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler ile Kanun'un 60. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki isteğe bağlı sigortalıların sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şarttır. http://www.ozdogrular.com

VI- 2925 SAYILI KANUN'A TABİ OLANLARIN GENEL SAĞLIK SİGORTASI HAK SAHİPLİĞİ

2925 sayılı Kanun'a tabi sigortalılar ile gelir/aylık alanların eş, çocukları ve 01.03.2011 tarihinden itibaren malul olmayan ve 55 yaşın üstündeki erkek eşleri ile anne ve babaları da 5510 sayılı Kanun'un 3. maddesinin birinci fıkrasının 10 numaralı alt bendine göre sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kimselerden sayılır ve genel sağlık sigortası hizmetlerinden yararlandırılır.

2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 15. maddesine göre, 2925 sayılı Kanun uyarınca alınacak prim ve yapılacak yardımların hesabında esas tutulacak gün sayısı, primi ödenmiş her ay için 15 gündür.

Aynı Yönetmeliğin 13. maddesine göre, 2925 sayılı Kanun'da belirtilen yardımlardan yararlanabilmek için gerekli olan primlerin ödenmemesi halinde sağlık hizmetlerinden yararlandırılmazlar. http://www.ozdogrular.com

Buna göre, 2925 sayılı Kanun'a tabi sigortalılar ve bakmakla yükümlü oldukları kimseler 30 gün prim ödeme gün sayısı bulunması ve sağlık hizmet sunucusuna başvurduğu tarihte prime ait borçlarının bulunmaması durumunda sağlık hizmetlerinden yararlandırılır.Muzaffer ŞEKEROĞLU*

E- Yaklaşım

------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) İstanbul Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezi Sağlık Karnesi Şefihttp://www.ozdogrular.com/content/view/19144/

GÜLEREK KAYBETTİKLERİNİZİ AĞLAYARAK KAZANAMAZSINIZ..
14-05-2012 09:19 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: