Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

SM, SMMM ve Mükellefleri Arasında Yapılan Sözleşme Ek Protokolü
Konuyu Açan Kişi: ParaderevoLT
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 4117

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
SM, SMMM ve Mükellefleri Arasında Yapılan Sözleşme Ek Protokolü
Yazar Mesaj
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #1
SM, SMMM ve Mükellefleri Arasında Yapılan Sözleşme Ek Protokolü
EK PROTOKOL

İş bu protokol Serbest Muhasebeci Mali Müşavir/ Serbest Muhasebeci......................................................................​...ile ............................................................... arasında Mali Müşavirlik / Denetim / Beyanname imzalama / defterlerin tutulması konusunda akdedilen sözleşmeye bir ek olup onun ayrılmaz parçasıdır. Taraflar arasında, anılan sözleşme konusu işin yürütülmesinde, ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra bu protokolde yazılı esasları riayeti peşinen kabul etmişlerdir.
1- Meslek mensubu, sözleşme konusu işi ilgili mevzuatın amir hükümleri, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve meslek ahlak kurulları uyarınca yerine getirecektir. Meslek mensubu kendisine tevdi edilen işleri, bizzat yerine getirileceği gibi, yardımcıları vasıtası ile de sorumluluk yine kendisine ait olmak üzere yerine getirebilir. Meslek mensubu kendi uzmanlık alanının dışında kalan iş ve konularda gerekirse üçüncü şahıslardan müşterinin izni ile ve bedeli müşteriye ait olmak üzere hizmet alınabilir.
2- Meslek mensubu, müşteriye karşı sorumluluğu, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde olmak üzere mesleki kusuru ile sınırlıdır. Meslek mensubu, defterlerin tutulması, mali tabloların düzenlenmesi veya beyannamelerin imzalanması ve benzeri konularda, müşteri tarafından kendisine iletilen her türlü belgeyi gerek şeklen gerek içerik itibariyle gerçek ve doğru olarak kabul edecektir. Aksi halin sorumluluğu müşteriye aittir.
Meslek mensubu, ayrıca, gerçekliğinden ve içeriğinden şüphe duyduğu her türlü belge ve bilginin doğruluğunun kanıtlanmasına veya bu hususu belirtir bir ifadenin belge üzerine veya arkasına yazılarak müşteri tarafından ayrıca imzalanmasını müşterisinden isteme hakkında sahiptir. Bu talep yerine getirilmediği takdirde, meslek mensubu söz konusu belgeyi defterlere kaydetmeyebilir veya beyanname ve/veya mali tablo hazırlanmasında dikkate almayabilir. Bu gibi hallerde meslek mensubu sorumlu tutulamaz
3- Müşteri, belge düzenine ticari defterler, mali tablolara, beyannamelere, yansıması gereken her türlü konu ile ilgili bilgi ve belgeyi, meslek mensubuna tam, doğru, eksiksiz ve gerçek olarak yansıtmakla yükümlüdür. Müşteri ayrıca ve özellikle bütün kasa ve banka hareketleri ile işletme ile ilgili kambiyo senedi ( Keşide, tanzim, ciro, aval, verme ve alma v.b.) hareketlerini, diğer varlık ve aktiflerini meslek mensuplarına tam olarak iletmekle yükümlüdür. Müşteri ayrıca işletmenin, grup şirket, bağlı ortaklık ve dolaylı veya dolaysız iştiraklerle ilgili ilişkileri bildirmekle yükümlüdür. Zira meslek mensubu, kendisine iletilmeyen veya eksik iletilen yahut yanlış iletilen bilgi ve belgeden sorumlu tutulamaz. İşletme içi yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarılması ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması müşterinin sorumluluğundadır.
4- Müşterinin işletmesi ile ilgili belgelerin mevzuata uygun olarak tedariki ve düzenlenmesi müşterinin sorumluluğundadır. Öte yandan işletmede yapılması gereken her türlü yıl sonu sayım/stok sayımı ve envanter çalışması müşteri tarafından yerine getirilir ve sonuçları meslek mensubuna doğru ve tam olarak intikal ettirilir.
5- Müşteri, meslek mensubunun ilgili mevzuatın gerekleri açısından yapacağı her türlü uyarıyı derhal dikkate almak zorundadır. Müşterinin bu uyarıları dikkate almaması halinde meslek mensubunun konuya ilişkin sorumluluğu sona erer.
6- Meslek mensubu işin yapılması sırasında öğrendiği bilgileri ve belgeleri müşterisinin bilgi ve izni dışında açıklayamaz, üçüncü şahıslara bilgi, kayıt ve belgelerin örnek veya suretlerini veremez. Meslek mensuplarının bu sorumluluğu, bu sözleşmenin sona ermesinde sonra da devam eder. Meslek mensubu, bu yükümlülüğe aykırı hareketinden dolayı Müşterinin uğrayacağı her türlü zararı tazminle yükümlüdür.
7- Müşteri; Meslek Mensubunun, kayıtlara esas aldığı belgelerin doğru ve gerçek olmamasından, maddi ve/veya şekli ayıplar içirmesinden yahut idarece kabul edilmemesinden veya müşterilerin bu protokoldeki her türlü yükümlülüklerini ifada her türlü ve derecedeki kusurundan dolayı ve gerek 3568 sayılı Kanun, gerek Vergi Usul Kanunun mükerrer 227. maddesi ile anılan maddeler uyarınca karşılaşacağı her türlü mali yükümlülüğü ( Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ile bunların cezalar ve zam, faiz gibi fer'ilerini) derhal karşılamakla yükümlüdür.Vergi İdaresi tarafından müşteri aleyhine hukuki, idari veya cezai takibat yapılması halinde müşteri durumu derhal meslek mensubuna bildirmekle yükümlüdür. Özellikle meslek mensubunun ilgili ve anılan mevzuat uyarınca müteselsilen sorumlu tutulduğu hallerde meslek mensubunu zarara uğratıcı veya hukuksal haklarını kullanmasına engelleyici her türlü davranıştan kaçınmakla yükümlüdür. Müşteri, meslek mensubunun müteselsilen sorumlu tutulduğu hallerde, taraflar arasındaki bu sözleşme sona ermiş olsa dahi aynı hususla yükümlü olduğu gibi, meslek mensubunun hukuksal haklarını kullanması için gerekli her türlü bilgi ve belgeyi vermekle ve/veya kullanmasına için vermekle yükümlüdür. Bu gibi hallerde müşteri, vergi idaresine karşı, gerekli ödemelerin yapılmasından, kusuru oranında meslek mensubuna rücu hakkı saklı olmak üzere birinci derece de sorumludur. Bu ödemelerin geciktirilmesinde veya savsaklanmasından yahut ödemelerin taksitlendirilmesinden veyahut yargı yoluna gitme ve sair suretlerle tahakkukun geciktirilmesinden doğacak her türlü zam, faiz v.b. fer' ilerinin sorumluluğu müşteriye aittir.
Meslek Mensubunun, bu sözleşme dolayısıyla ve/veya müteselsil sorumlu sıfatı ile vergi idaresine karşı yapacağı veya yapmak zorunda kaldığı her türlü ödeme, herhangi bir ihtar veya gerek olmaksızın, ilk bildiriminden itibaren 7 gün içerisinde Müşteri tarafından meslek mensubuna ödenecektir.
Meslek mensubunun, Müşterinin kusuru veya protokole aykırı davranışları dolayısıyla müteselsilen sorumlu tutulduğu hallerde, meslek mensubunun kendisine savunmak üzere bir Avukat tutması halinde, Avukat ücreti müşteri tarafından karşılanır.
8-Bu protokolün doğrudan hizmet ifası ile ilgili hükümleri dışındaki hükümleri, özellikle sır saklamaya ve sorumluluğa ilişkin 6 ve 7. madde hükümleri bu sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra da taraflar arasında yürürlüğünü ve geçerliliğini muhafaza eder.

İş bu protokol Meslek Mensubu Serbest Muhasebeci/ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir .................................................ile müşterisi....................................arasında akdedilen ....../...../200... tarihli sözleşmeye ek ve onun ayrılmaz parçası olarak ...../..../200.... tarihinde ( ) (sözleşme ve ek protokol) sayfa ve 8 maddeden ibaret olarak imzalanmıştır.Meslek Mensubu Müşteri

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
(Bu Mesaj 11-01-2009 11:50 PM değiştirilmiştir. Değiştiren : hust59®.)
27-09-2007 05:07 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: