Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

Son Düzenlemeler Doğrultusunda Kısmi Süreli Çalışanların Genel Sağlık Sigortası
Konuyu Açan Kişi: hust59®
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 835

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Son Düzenlemeler Doğrultusunda Kısmi Süreli Çalışanların Genel Sağlık Sigortası
Yazar Mesaj
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,625
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #1
Son Düzenlemeler Doğrultusunda Kısmi Süreli Çalışanların Genel Sağlık Sigortası
Son Düzenlemeler Doğrultusunda Kısmi Süreli Çalışanların Genel Sağlık Sigortası

başlıklı makalenin tüm yasal hakları

Yazar: İsmail KAYABAŞIOĞLU (*)' na ait olup

Yaklaşım / Ağustos 2015 / Sayı: 272' de yayınlanmıştır

I- GİRİŞ
Değişen ve gelişen işgücü piyasasında bu gelişime paralel olarak çeşitli sigortalılık türleri meydana gelmiş ve bu sigortalılık türlerinde ise zaman içinde artış olduğu görülmüştür. Bu sigortalılık türlerinden en çok artış gösterenlerin başında kısmi süreli çalışmaya dayalı sigortalılık çeşitleri gelmektedir. Bu kapsamlarda zorunlu sigortalı olanların ayın kalan günlerinde hangi statüden prim ödeyerek genel sağlık sigortalısı olmaları gerektiği bu makalemizin konusunu teşkil etmektedir.
II- 5510 SAYILI KANUN’UN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI İKEN KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN GENEL SAĞLIK SİGORTASI
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun(1) 88. maddesinin dördüncü fıkrasında;
“4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanun’un 13 ve 14. maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile bu Kanun’a göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur. Bu durumda olan sigortalıların eksik günlerine ilişkin genel sağlık sigortası primleri, 60. maddenin birinci fıkrasının © bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi kapsamında ödenir.”
Geçici 12. maddesinin onikinci fıkrasında;
“4857 sayılı İş Kanunu’nun 13 ve 14. maddelerine göre kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar ile bu Kanun’a göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlama yükümlülüğü 01.01.2012 tarihinde başlar.”
51. maddesinin üçüncü fıkrasında;
“Ay içerisinde 30 günden az çalışan veya 80 inci madde uyarınca prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saatinin 4857 sayılı Kanun’a göre belirlenen günlük normal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalıların aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigortaya prim ödemeleri halinde, primi ödenen süreler zorunlu sigortalılığa ilişkin prim ödeme gün sayısına otuz günü geçmemek üzere eklenir ve eklenen bu süreler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir.”
hükmü mevcuttur.
Bu bağlamda, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 13 ve 14. maddelerine göre kısmi süreli iş sözleşmesiyle veya çağrı üzerine çalışanlar ile bu Kanun’a göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar ayın kalan günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini ya 51. maddesine istinaden isteğe bağlı sigorta kapsamında prim ödeyerek 30 güne tamamlamaları ya da 60. maddenin birinci fıkrasının © bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak 30 güne tamamlamaları gerekmektedir.
III- 5510 SAYILI KANUN’UN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (b) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI İKEN KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN GENEL SAĞLIK SİGORTASI
4857 sayılı Kanun’a göre kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlarda aynı anda Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan sigortalılık hallerinin bulunması durumunda sadece çakışan süredeki (b) bendine tabi sigortalılıkları iptal edilmektedir. Çakışma sürelerinin tespitinde her bir ay için ayrı ayrı değerlendirmektedir. Bu durumda, ay içinde kısmi çalışılan süreler dışında kalan sürede (b) bendine tabi sigortalılık geçerli sayıldığından sigortalılarca (b) bendi kapsamında prim ödemek için yazılı talep şartı olmaksızın işlemler SGK tarafından yapılmaktadır.. Sigortalıların ay içindeki (a) ve (b) bentlerine tabi gün sayılarının hesabında, ay 30 gün kabul edilmekte (b) bendine tabi gün sayısı (a) bendine ilave edilerek hesaplanmaktadır. Sigortalının (a) bendine tabi işe girdiği ay içinde işten çıktığı ay için parmak hesabı yapılarak işlem yapılmaktadır. Ay içinde giriş ve çıkış tarihi bulunmuyorsa kısmi çalışılan aylarda (a) bendi kapsamındaki sigortalılık ayın ilk gününden itibaren başlatılmakta ve (b) bendine tabi sigortalılık ise (a) bendi kapsamındaki sigortalılığının sona erdiği günü takip eden günden itibaren başlatılmaktadır.
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalı olup (a) bendi kapsamında kısmi süreli olarak çalışanlar bu süreleri dışında kalan günleri (b) bendine tabi zorunlu çalışmaları ile tamamladıklarından kalan sürelerinde kısmi süreleri olarak (a) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalı olamayacakları gibi genel sağlık sigortalısı olarak bu süreleri ayrıca tamamlamayacaklardır.
Sigortalıların ay içinde birden fazla işyerinde çalışmaları halinde 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi bütün çalışmaları toplanmakta ve sigortalılar kalan günler için (b) bendine tabi sigortalı sayılmaktadır. Birden fazla çalışması toplam 30 gün olan sigortalılar hakkında (b) bendi kapsamında sigortalı olması zorunlu olmayıp sigortalının talebi halinde prime esasa kazancını yükseltme amaçlı olarak prim alınmaktadır.
IV- GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ 30 GÜNE TAMAMLANMAYACAK OLANLAR
5510 sayılı Kanun’un 88 ve Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği(2)’nin 13. maddesi incelendiğinde Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte;
a) Kanunları gereği gelir ve aylık alma hakları devam edenler,
b) Kanun’un 5. maddesi kapsamındaki sigortalılar,
c) Ay içinde birden fazla işyerinde çalışıp toplam çalışma süresini 30 güne tamamlayanlar,
ç) Kamu idarelerinde 657 sayılı Kanun’un 4. maddesinin (B) ve © bentlerine tabi çalışanlar,
d) 4857 sayılı Kanun’a tabi çalışmakla birlikte 506 sayılı Kanun’un geçici 20. maddesine tabi sandıklarda çalışanlar ise sandıklar Kurum’a devredilinceye kadar,
e) 18 yaşından küçük çocuklar
f) Sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar
hakkında, Kanun’un 88. maddesinin dördüncü fıkrası uygulanmamakta olup bu kişilerin genel sağlık sigortalılık sıfatları tabi oldukları statü üzerinden değerlendirmektedir. Yani bu kişilerin anılan bentler kapsamında sigortalı olmaları ya da Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalışmaları durumunda ayın kalan günlerini 30 güne tamamlama zorunluluğu bulunmamaktadır.
V- SONUÇ
4857 sayılı İş Kanunu’nun 13 ve 14. maddelerine göre kısmi süreli iş sözleşmesiyle veya çağrı üzerine çalışanlar ile bu Kanun’a göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların ay içerisinde eksik kalan genel sağlık sigortası primlerini isteğe bağlı sigorta ile ya da 60. maddenin birinci fıkrasının © bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi kapsamında tamamlamaları gerekirken eksik gün nedeni puantaj, birden fazla ve diğer gibi durumlarda ay içerisinde eksik kalan genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlama zorunluluğu bulunmamaktadır.
Ayrıca; Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği ile 18 yaşının altında olup kısmi süreli olarak ay içerisinde 30 günden az çalışan çocuklar ile kanunları gereği gelir ve aylık alma hakları devam eden sigortalıların ay içerisinde 30 günden eksik kalan genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlama zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu düzenleme hem mükerrer genel sağlık sigortası primi alınması önlemek hem de fiil ehliyeti olmayan bir çocuğun prim ödeme yükümlüsü sayılması suretiyle ileride yaşanması muhtemel sorunları önlemesi bakımından isabetli bir düzenleme olmuştur(3).

* SGK, Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü, Şube Müdürleri Derneği Başkan Yrd.
(1) 16.06.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 18.04.2014 tarih ve 28976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(3) Yararlanılan Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, 22.02.2011 tarih ve 2013/11 sayılı Genelgesi.
Yazarlar : 'İSMAİL KAYABAŞIOĞLU'

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
28-07-2015 06:31 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: