Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

STAJ YAPILAN YER
Konuyu Açan Kişi: DEMET R.
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 1378

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
STAJ YAPILAN YER
Yazar Mesaj
DEMET R.
Müdavim Üye
Mesajlar: 570
Tarih: Jul 2007
Üye no: 83
Nerden: İSTANBUL
Rep Puanı: 5
Mesaj: #1
STAJ YAPILAN YER
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJININ MESLEK MENSUPLARININ GÖZETİMİNDE OLMAK ÜZERE MESLEKLEKLE İLGİLİ FAALİYETLERİN TAM BİR MUHASEBE ORGANİZASYONU İÇERECEK ŞEKİLDE YÜRÜTÜLDÜĞÜ BİRİMLERDE YAPILMASI GEREKTİĞİ HK.<
Temyiz İsteminde Bulunan : ...
Vekili : Av. ...
Karşı Taraf : 1-Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
Vekili : Av. ...
2- ... Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Vekili : Av. ...
İstemin Özeti : Davacının serbest muhasebeci mali müşavirlik stajının iptaline ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; 3568 Sayılı Yasanın 2/c ile 5/b ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliğinin 15/2 maddelerinin birlikte değerlendirilmesinden; yapılan stajın meslek mesuplarının gözetiminde olmak üzere meslekle ilgili faaliyetlerinin tam bir muhasebe organizasyonunu içerecek şekilde yürütüldüğü birimlerde geçmesinin amaclandığı sonucuna varıldığı, dosyanın incelenmesinden; davacının 20.4.1999 tarihinde ... Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına başvuruda bulunarak meslek mensubu yanında ... Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde ...'da staja başladığı, sirket merkezi adresinin ise ... olduğu anlaşıldığından, Yasanın yukarıda anılan maddesinin amaçladığı anlamdaki mesleki faaliyetlerin yürütülmediği bir birimde çalışan davacının, stajının iptal edilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davayı reddeden ... İdare Mahkemesinin ... gün ve ...sayılı kararının, stajın şirketin muhasebe organizasyonunun bulunduğu ...'daki iş merkezinde yapıldığı ileri sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi Mesude GÜNDÜZ'ün Düşüncesi : Olayda, davacının stajını yaptığı şirketin iş ve yönetim merkezinin ...'da bulunması, muhasebenin sevk ve idaresinin bu adresten yapılıyor olması ve davacının yanında staj yaptığı şirket mali müşavirlerinin de yine bu adreste bulunuyor olması nedeniyle, stajın kanuni merkezde yapılmadığı için iptalinde isabet görülmediği gerekçesiyle mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Ülkü ERBÜK'ün Düşüncesi : Davacı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının iptaline ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davayı reddeden İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenmesini ist...tedir.
3568 sayılı Kanunun 2/c ve 5/b maddelerinde de açıklandığı üzere, serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik meslek ünvanı alabilmek için yapılan stajın, meslek mensuplarının gözetiminde olmak üzere, meslekle ilgili faaliyetlerin tam bir muhasebe organizasyonunu içerecek şekilde yürütüldüğü birimlerde geçmesi amaçlanmaktadır.
Olayda, davacının bir meslek mensubunun gözetiminde ancak şirketin mali hususlara ilişkin tüm sorumluluğu taşıyan kanuni merkezi dışında staj yaptığından bahisle stajının iptaline karar verilmişse de, davacının 1.5.1999-30.4.2001 tarihleri arasında stajını yaptığı şirketin iş ve yönetim merkezi ile fabrikasının aynı adreste olduğu, muhasebenin sevk ve idaresinin de bu adreste yapıldığı ve davacının yanında staj yaptığı meslek mensubu mali müşavirlerin de yine aynı adreste bulundukları dosyadaki bilirkişi raporunun incelenmesinden anlaşılmaktadır. Bu durumda stajın, başka bir adreste bulunan kanuni merkezde yapılmadığından bahisle davacının stajının iptalinde hukuka uyarlık görülmemiştir.
Temyiz isteminin kabulü ile davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince 2577 sayılı Yasanın 17. maddesi uyarınca davacının duruşma istemi yerinde görülmeyerek işin gereği görüşüldü:
Uyuşmazlık, Serbest Muhasebeci mali müşavirlik stajının kanuni merkezinde yapılmadığı için iptaline ilişkin işlemden doğmuştur.
3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Yasasının 2/c maddesinde, muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusunun, gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince defterleri tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak, muhasebe sistemlerini kurmak ve geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak olarak belirtilmiş, aynı Yasanın 5/b maddesinde, staj amacıyla serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir yanında iki yıl çalışmış olmak koşulu serbest muhasebeci mali müşavir olabilmenin özel şartları arasında sayılmış, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinin 15/2 maddesinde de serbest muhasebeci mali müşavir adaylarının stajlarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirlerin yanında veya onların denetim ve gözetiminde yapabilecekleri hükmü yer almıştır.
Yukarıda belirtilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden; yapılan stajın meslek mensuplarının gözetiminde olmak üzere meslekle ilgili faaliyetlerin tam bir muhasebe organizasyonunu içerecek şekilde yürütüldüğü birimlerde geçmesinin amaçlandığı sonucuna varılmaktadır.
Dosyanın incelenmesinden, davalı idarece, davacının ... Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin yasal merkezi dışında staj yaptığı gerekçesiyle stajının iptaline karar verilmişse de, davacının stajını yaptığı şirketin iş ve yönetim merkezi ile fabrikasının ...'da bulunması, muhasebenin sevk ve idaresinin bu adresten yapılıyor olması ve davacının yanında staj yaptığı şirket mali müşavirlerinin de yine bu adreste bulunuyor olmaları nedeniyle salt stajın yasal merkezde yapılmadığından bahisle staj iptaline ilişkin dava konusu işlemde ve davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, ... İdare Mahkemesi kararının bozulmasına 29.1.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

DAN-KAR-DER; SAYI:1
BŞ/ÖEK

[Resim: akhenatonib1.th.jpg] TUTANKAMON MEYVELERİ
09-01-2008 01:05 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: