Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

stok sayım fazlası ve eksiği
Konuyu Açan Kişi: erenyaman
Cevap Sayısı: 4
Görüntülenme Sayısı: 7029

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
stok sayım fazlası ve eksiği
Yazar Mesaj
erenyaman
Müdavim Üye
Mesajlar: 79
Tarih: Jul 2007
Üye no: 24
Nerden: istanbul
Rep Puanı: 0
Mesaj: #1
stok sayım fazlası ve eksiği
Merhabalar,

Bazı konular hakkında sizden görüşlerinizi almak istiyorum,

Stoklarımızdaki malzemeleri kontrol ederken, Bazı malzemelerin fazla bazılarının eksik olduğunu farkettim. Kullandığım programda stok sayım eksiği ve fazlası seçenekleri var. bu seçeneklerden eksik yada fazla olanları doğrudan düzeltebilirmiyim? bu işlemin muhasebe kayıtları nasıl olmalıdır?

Bir diğer konu, envanter raporunda bazı malzemelerimiz çıkmıyor. belli bir tarihten sonra yeniden alımı yapılmış ve aynı fatura içinde gelmiş diğer ürünler envanterde var ancak bazı kalemler envanter raporunda sıfır bakiye ve adet gösteriyor. Geçen senede böyle bir sorun oluşmuş ve "bilgisayar kaynaklı bir sebepten dolayı şu malzemeler envanter raporunda gözükmemiştir" şeklinde not alınmıştı.

Yardımcı olursanız sevinirim, teşekkürler

İyi çalışmalar..
30-11-2007 11:26 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
GÜLDENN
ADMİN SAĞ KOL
Mesajlar: 3,440
Tarih: Jul 2007
Üye no: 15
Nerden: Dünyalı
Rep Puanı: 40
Mesaj: #2
RE: stok sayım fazlası ve eksiği
Kasa sayım noksanı
Fiili kasa mevcudu, kaydi mevcuttan az ise kasa noksanı söz konusudur. Kasa noksanının, GVK da yeralan "....sermayede vukua gelen eksilmeler zarar addolunmaz." hükmüne göre dönem kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir.
Kasa noksanlığı halinde, gerekli düzeltici muhasebe kayıtlarında kullanılan hesap "197-Sayım ve Tesellüm Noksanları"dır. Anılan hesap geçici bir hesap olup, kapatılması gerekir. İşleyişi ise şu şekildedir:_____________________31.12.2006 _______________
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları
100 Kasa Hs. XX
_____________________ / ________________________
Kasa noksanlığının nedeni kasa sorumlusu ise;

_____________________31.12.2006 ________________
135 Personelden Alacaklar hs XX
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları hs XX
_____________________ / ________________________
Kasa noksanlığının nedeni çalınma ise veya neden bilinemiyorsa, hesap şu şekilde kapatılır;

_____________________31.12.2006 _________________
689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar hs XX
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları hs XX
_____________________ / ________________________

Kasadan para çalınması, normal ticari faaliyet sonucu ortaya çıkan bir zarar olmadığı için, bu şekilde ortaya çıkan kasa noksanlıklarının kanunen kabul edilmeyen gider olarak değerlendirilmesi ve ticari kardan mali kara geçişte, ticari kara ilave edilmesi gerekir.

Kasa sayım fazlası
Fiili sayım sonucu kasa mevcudunun, yasal kayıtlara göre oluşan mevcuttan fazla olduğunun tespit edilmesi durumunda kasa fazlalığı söz konusudur. Kasa fazlalığı, bilanço aktifinde artışı ifade eder. Kasa fazlalığı halinde, gerekli düzeltici muhasebe kayıtlarında kullanılan hesap "397. Sayım ve Tesellüm Fazlaları"dır. Bu geçici hesabın işleyişi şu şekildedir
_____________________ 31.12.2006 __________________
Kasa Hs XX
397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları hs XX
_____________________ / ________________________
Kasa fazlalığının nedeni bilenmiyorsa yapılması gereken kayıt;
_____________________ 31.12.2006 _________________
100 Sayım ve Tesellüm Fazlaları hs XX
671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar hs XX
_____________________ / ________________________
VUK 322. md. göre “ kazai bir hükme veya kanaat getirici bir vesikaya göre artık tahsiline imkan kalmayan alacaklar değersiz alacaktır. Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve kayıtlı değerleri ile zarara geçirilerek yok edilirler’’.
Kanunun uygulamasında alacağın değersiz sayılması için kazai hükümle kasdedilen mahkeme kararıdır. Kanaat verici vesika ise, mahkeme tarafından verilmiş borçlu hakkındaki gaiplik kararı, icra takibatına ait dosyanın işlemden kaldırıldığını gösteren icra memurluğu yazısı, borçlunun ölümü ve mirasçılarının bulunmadığını kanıtlayan resmi soruşturma belgesi, Ticaret Mahkemesi tarafından borçlu hakkında verilmiş bulunan iflas kararı gibi belgelerdir.Değersiz hale gelen alacaklar, değersiz hale geldikleri yıl kayıtlı değerleri ile zarara geçirilerek yok edilirler. Borçlu ile konkordato anlaşması yapılmış ise konkordato dışı kalan alacak kısmı değersiz alacak addolunur. Avans niteliğindeki bir alacağın değersiz alacak haline gelmesi nedeni ile karşılık yolu ile gider yazılması mümkün değildir.yevmiyesi bu şekil yapılır ticari mallarında daha ayrıntılı kayıt bulunca aktarma yapacağım

[Resim: iloveaccountinght4.gif]
(Bu Mesaj 30-11-2007 11:21 PM değiştirilmiştir. Değiştiren : hust59®.)
30-11-2007 06:44 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,540
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #3
RE: stok sayım fazlası ve eksiği
eksik ve fazla olan mallar birbirinin yerine ikame olabilen mallarsa eksi malla fazla malı birbiri ile düzelttiğinizde stok proğramınızdan alacağınız YTL rakam muhasebe mizanındaki rakamla aynı ise problem yok.
diğer türlü fazla olan malı depo giriş fişi ile ( veya proğramınıza göre ) giriş yapıp muhasebe fişini
153 ( borç )
397 ( alacak ) mal sayım fazlası şeklinde muhaleştireceksiniz.
sonrada bunu gelir hesaplarına atarsınız

397 borçlu
679 alacaklı şeklinde.

Bu envanter raporunda çıkmayan alımlarınızın entegrasyonlarını iptal edip fişleri geri alıp tekrar yeniden yapmayı deneyiniz.
Yinede envanterde gözükmüyorsa.Proğramsal bir hata var demektir.Proğramcınızdan destek almalısınız.

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
30-11-2007 11:26 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,540
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #4
RE: stok sayım fazlası ve eksiği
ENVANTER FARKLARININ VERGİ KANUNLARINA GÖRE UYUMLAŞTIRILMASI


Yazar: MehmetTahirUFUK(*)

Yaklaşım Dergisi / Aralık 2007 / Sayı: 180 den alıntıdır.I- GENEL AÇIKLAMA

Envanter iktisadi bir kıymetin varlığını tespit işlemidir. İktisadi kıymetlerin varlığının tespiti, hem miktar kontrolü açısından hem de değerleme açısından fonksiyon icra eder. Bir iktisadi kıymetin varlığının kayıt ve belgeler üzerinden tespit edilmesi “kaydi envanter”, fiili olarak tespit edilmesi de “fiili envanter” olarak adlandırılır.

Envanter işlemleri çerçevesinde hem kaydi envanter hem de fiili envanter yapılmalıdır. Fiili envanter sonuçlarının kaydi envanter sonuçları ile birbirini doğrulaması gerekir. Kaydi envanter ile fiili envanter sonuçlarının birbirinden farklı olması halinde; mali tablolar oluşturulurken fiili envanter sonuçları esas alınır. Bunun için kayıtlarda gerekli düzeltme yapılarak kaydi envanter sonuçlarının fiili envanter sonuçları ile eşitlenmesi sağlanır.

Envanter çıkarmak, bilanço gününde işletmeye dahil mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tesbit etmektir. Envanter bilanço günü itibariyle çıkarılır. Bilanço günü, yeniden işe başlamada işe başlandığı gün, müteakiben her hesap döneminin sonuncu günüdür. (Hesap dönemi takvim yılı ise, 31 Aralık günü bilanço günüdür.) Buna göre envanter ilki işe başlama tarihinde olmak üzere, izleyen her hesap döneminin sonunda çıkarılır.

Envanter, işletme bünyesi içinde yapılan fiili bir tespit ve bu tespitlere dayanılarak yapılan değerlemedir. Envanterde işletme için mevcut, alacak ve borçların tespiti kesin olarak yapılır. VUK’da bu kesinlik ilkesine iki istisna konmuştur.

Vergi Usul Kanunu’nun 186. maddesinin ikinci fıkrasında, ticari teamüle göre tartılması, sayılması ve ölçülmesi mutat olmayan malların değerinin, tahminen tespit olunacağı hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, Vergi Usul Kanunu’nun 190. maddesinde,

- Çeşitli mal üzerinde geniş ölçüde iş yapan büyük mağazaların,

- Eczanelerin,

- Maliye Bakanlığı’ndan müsaade almak şartı ile, büyük sınai işletmelerin emtia mevcutlarının envanterlerini, üç yılda bir (sınai işletmelerin iki veya üç yılda bir) çıkarabilecekleri belirtilmiştir. Envanter çıkarılmayan yıllarda, hesaben mevcut iktisadi kıymetler envanter defterine kaydedilir.

Bu hükmün uygulanmasında şu hususlara dikkat edilmek gerekir.

- Üç yılda bir envanter sadece emtia mevcutları için geçerlidir. İşletmeye dahil, diğer mevcutlarla, borç ve alacak envanterlerinin her yıl yapılması gereklidir.

- Üç yılda bir envanter çıkarılabilmesi için, emtia miktar hareketinin hesaben takip edilmesi ve hesap dönemi sonundaki mevcudun kayden bilinmesi zorunludur. Fiili envanterle tespit edilen miktarlarla, kayden mevcut görülen miktarlar arasında farklılıklar varsa sebepleri bulunarak giderilir

Böylece, büyük mağazalar, eczaneler veya izin alan büyük sınai işletmeler, emtia mevcutlarını hesaben takip ediyorlarsa, iki yıl kaydi mevcudu esas alırlar. Kaydi durumla fiili durumun uygunluğu, her yıl yerine, üç yılda bir sağlanır. Emtia mevcudu hesaben takip edilmiyorsa, envanterin üç yılda bir yapılmasına imkan yoktur.

II- BİNA VE ARAZİNİN ENVANTERE ALINMASI
Şahıs işletmelerinde (ferdi teşebbüslerde), mükellefin sahibi olduğu bina ve arazinin envantere alınması bakımından aşağıdaki esaslara göre hareket edilir.

- Fabrika, ambar, atölye, dükkan, mağaza ve arazi, işletmede ister tamamen ister kısmen kullanılsın, değerlerinin tamamı üzerinden envantere alınırlar.

- Ticaret hanları gibi, oda oda veya kısım kısım kullanılabilen binalarla, evlerin ve apartmanların yarısından fazlası işletmede kullanıldığı takdirde envantere dahil edilir (VUK md. 187).

Fabrika, ambar, atölye, dükkan, mağaza, arazi işletmede kısmen de kullanılsa değerlerinin tamamı üzerinden envantere alınır. Mükellefin, işletmede kullanılan kısım için kendisine kira tahakkuk ettirmesi söz konusu olmayacağı gibi, diğer kısımların üçüncü şahıslara kiralanması karşılığında elde edilen irat da, ticari kazancın bir unsuru sayılır.

Örnek: Mükellefe ait 2.000 metrekarelik bir arsanın sadece 200 metrekarelik kısmı işletmede kullanılmaktadır.

Bu durumda arsa, değerinin tamamı üzerinden envantere alınır. İşletmede kullanılan 200 m2 arsa için mükellefin kendisine kira ödemesinde bulunması söz konusu değildir. Ayrıca, arsanın işletmede kullanılmayan 1.800 metrekarelik kısmın üçüncü şahıslara kiralanması karşılığında elde edilen kira geliri de, ticari kazancın bir unsuru olarak vergilendirilecektir.

Ticaret hanı, ev ve apartmanın envantere alınması için, yarısından fazlasının işletmede kullanılması şarttır. Aksi halde envantere alma mecburiyeti yoktur.

Vergi Usul Kanunu’nun 187. madde hükmü, bina ve arazinin envantere alınmasının zorunlu olduğu hallerle ilgilidir. Bunun dışında, isteyenlerin, herhangi bir zorunluluk olmadan, sahip oldukları bina ve arazileri envantere almalarına kanuni engel yoktur.

Adi ortaklık, bina ve arazinin envantere alınması ile ilgili hükmün uygulanması yönünden, ferdi teşebbüs hükmündedir. Dolayısı ile ortaklardan sadece birine ait olsa da, bina ve arazi, işletmede Vergi Usul Kanunu’nun 187. maddesindeki şartlar dahilinde kullanıldığı takdirde, envantere alınır.

Danıştay’ın bu konudaki görüşü farklıdır. Dördüncü Dairenin, oybirliği ile verdiği 30.04.1975 tarih, E.1973/1145, K.1975/1571 sayılı Karar’da, adi ortaklıkta, ortaklardan birinin sahip olduğu gayrimenkul için kira ödenebileceği ve bu kiranın ortaklık kazancının tespitinde gider unsuru olarak nazara alınacağı şeklinde karar verilmiştir.

III- ENVANTER KAYITLARI
Envanter esas itibariyle deftere (envanter ve bilanço defterine) kaydedilir. Ancak kanunda, işlerinde geniş ölçüde ve çeşitli mal kullanan büyük müesseseler için bir istisna yapılmış, bunların envanterlerini listeler halinde düzenleyebilecekleri ve listeyi envanter defterine topluca geçirebilecekleri kabul edilmiştir.

IV- ENVANTER FARKLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
A- KASA SAYIM NOKSANLARI
Kasa sayımında kasadan çıkan paranın kasa hesabında görünen tutardan az olması durumunda öncelikle kasa noksanının nereden kaynaklandığının araştırılması gerekir. Kasa sayım noksanının nedeni saptanamazsa kanunen kabul edilmeyen gider olarak muhasebeleştirilmesi gerekir.
Örnek: Bir işletmenin 31.12.2007 tarihli kayıtlarında 5000 YTL’lik kasa mevcudu görülürken kasa sayımında, kasa mevcudunun 4500 YTL olduğu tespit edilmiştir.

Buna göre, kasada 500 YTL’lık açık var demektir. Bu şekilde kasa sayım noksanı tespit edildiğinde eksik tutar 197 No.lu geçici hesapta izlenir.

––––––––––––31.12.2007–––––––––––

197 SAYIM VE TESELLÜM
NOKSANLARI
500


197.02.001 Merkez TL Kasası

Noksanlığı100 KASA

500

100.02.001 Merkez TL

KasasıKasa mevcudunun fiili envantere göre düzeltilmesi kaydı

–––––––––––––––––/–––––––––––––––––


Bu aşamadan sonra, gerekli araştırmalar yapılarak, faklılığın nedeni bulunmaya çalışılır. Farklılığın nedeni bulunamazsa, aradaki 500.- YTL’lık fark, kanunen kabul edilmeyen giderler hesabına yazılmak suretiyle fiili ve kaydi durum arasındaki farklılık giderilmiş olur. Çünkü Vergi Kanunları açısından bu tür kayıpların gider yazılması mümkün değildir.

––––––––––––31.12.2007–––––––––––

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE
ZARARLAR
500


-10 Kanunen Kabul Edilmeyen

Gider.197 SAYIM VE TES. NOK.

500

197.02.001 Mer. TL Kas. Nok.–––––––––––––––––/–––––––––––––––––


689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı ile kapatılacaktır.

––––––––––––31.12.2007–––––––––––

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
500


689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.

VE ZAR

500

-10 Kanunen Kabul Ed. Gid.–––––––––––––––––/–––––––––––––––––


Yukarıda yer alan örnekteki kasa noksanlığının nedeni araştırılıp noksanlığın işletmeye ait elektrik faturasının ödendiği halde kayıtlara geçirilmemesinden kaynaklandığı tespit edildiği varsayıldığında, bu işleme ilişkin kayıtlar aşağıdaki gibi olacaktır;

––––––––––––31.12.2007–––––––––––

770 GENEL YÖNETİM
GİDERLERİ
500


197 SAYIM VE TESELLÜM

NOKSANLARI

500

197.02.001 Merkez TL

Kasası Noksanlığı–––––––––––––––––/–––––––––––––––––


4.1- Kasa Sayım Fazlaları
Kasa sayımında kasadan çıkan paranın kasa hesabında görünen tutardan fazla olması durumunda öncelikle kasa fazlasının nereden kaynaklandığı araştırılır. Fazlalığın nedeni bulunur ve yanlışlıktan kaynaklandığı anlaşılırsa bu yanlışlık muhasebe kurallarına göre düzeltilir. Kasa sayım fazlasının nedeni saptanamazsa 679 Olağandışı Gelir ve Kârlar Hesabına aktarılarak dönem kârına dahil edilir.
Örnek: Bir işletme 31.12.2007 tarihinde yaptığı kasa sayımında, 250.- YTL fazlalık tespit etmiştir.

Bu şekilde kasa sayım fazlalığı tespit edildiğinde, bu durum geçici bir hesapta izlenir.

––––––––––––31.12.2007–––––––––––

100 KASA
250


397 SAYIM VE TESELLÜM

FAZLALARI

250

Kasa mevcudunun fiili envantere göre düzeltilmesi kaydı

–––––––––––––––––/–––––––––––––––––


Kasa sayım fazlası, bir ödemenin fiilen yapılmaması veya yapılan tahsilatın kayıtlara geçirilmemesi gibi muhasebe hatalarından kaynaklanıyorsa gerekli düzeltme kaydı yapılır.

Söz konusu kasa sayım fazlasının, işletmenin satıcılara ödemediği tutarın ödenmiş gibi kaydedilmesinden kaynaklandığı tespit edildiğinde şu kayıt yapılacaktır.

––––––––––––31.12.2007–––––––––––

397 SAYIM VE TESELLÜM
FAZLALARI
250


10 Kasa Sayım Fazlaları320 SATICILAR

250

–––––––––––––––––/–––––––––––––––––


Fazlalığın nedeni tespit edilemediğinde bu tutar dönem kârına dahil edilir.
––––––––––––31.12.2007–––––––––––

397 SAYIM VE TESELLÜM

FAZLALARI
250


10 Kasa Sayım Fazlaları679 OLAĞAN DIŞI GELİR

VE KAR.

250

–––––––––––––––––/–––––––––––––––––


679 Olağan Dışı Gelir ve Kârlar Hesabı ise, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı ile kapatılacaktır.

––––––––––––31.12.2007–––––––––––

679 OLAĞANDIŞI GELİR. VE

KÂRLAR
250


690 DÖNEM KÂRI VEYA

ZARARI

250

–––––––––––––––––/–––––––––––––––––


4.3- Stok Sayım Noksanları
Dönem sonunda işletme stoklarının fıili envanteri çıkartılır ve kaydi envanterle karşılaştırılır. Farklılık bulunması halinde kaydi envanter fıili envanter seviyesine getirilir. Değerlemede fıili envanter sonuçları dikkate alınır. Kaydi envanter noksanlığı halinde noksanlığın nedeni araştırılır. Dönem sonu itibariyle noksanlığın nedeni tespit edilebiliyorsa gerekli düzeltme kaydı yapılır. Eğer noksanlığın nedeni bulunamıyorsa tutar doğrudan gider yazılmayıp geçici olarak 197 No.lu fark hesabına kaydedilir.

Stok sayım noksanlığının nedenleri şunlar olabilir:

- Fireler,

- Hırsızlık olayları,

- Doğal afetler ve teknik yok olmalar,

- İşletmeden çekişler,

- Kaydi envantere herhangi bir nedenle alınmama,

- Faturasız satış,

- Üretim işletmelerinde, bozuk ürünlerin yeniden üretime verilmesi,

- Promosyon veya ayni ücret olarak verilme yada bağış yapılma durumlarının kayıtlara geçmemiş olması.

Dönem sonu itibariyle bir malda ortaya çıkan envanter fazlası diğer bir malda ortaya çıkan envanter noksanlığı ile karşılaştırılarak netleştirilemez. Her mal grubu envanter sonuçları açısından ayrı değerlendirilir. Ancak birbirine çok benzeyen ve karışma ihtimali yüksek olan mallarda kayıtlara yanlış girildiğinin tespit edilmesi durumunda bir maldaki noksanlık benzer diğer bir maldaki fazlalıkla karşılaştırılabilecektir.

Örnek: Halı ticareti ile uğraşan (A) Ticaret İşletmesinin dönem sonu (31.12.2007) envanterinde toplam değeri 2.000 YTL olan altı metrakarelik halılarda 10 adet noksanlık olduğu tespit edilmiştir.

Yapılacak kayıt,

––––––––––––31.12.2007–––––––––––

197 SAYIM VE TESELLÜM

NOKSANLARI
20.000


-30 Stok Sayım Noksanları153 TİCARİ MALLAR

20.000

Açıklama: envanter farklarına göre stok hesabın düzeltilmesi

–––––––––––––––––/–––––––––––––––––


Envanter sırasında ortaya çıkan noksanlıklar, muhasebe hatalarından kaynaklanmış olabilir. Örneğin işletmenin fiilen sattığı halıların kayıtlarda yer almamasından ya da teslim almadığı malın kayıtlarda yer almasından veyahut alış faturasının mükerrer kaydedilmesinden kaynaklanabilir.

Söz konusu halıların (A) Ticaret İşletmesinin stoklarında yer almamasının alış faturasının mükerrer kaydedilmesinden kaynaklandığı tespit edildiğinde aşağıdaki kayıt yapılacaktır.

––––––––––––31.12.2007–––––––––––

320 SATICILAR
20.000


197 SAYIM VE TESELLÜM

NOKSAN.

20.000

-30 Stok Sayım Noksanları–––––––––––––––––/–––––––––––––––––


Yapılan araştırmalara rağmen stok sayım noksanın nedeninin tespit edilememesi halinde, bu durumun emsal bedel üzerinden satış olarak kabulü gerekmektedir.

4.4. Stok Sayım Fazlaları
Yapılan envanter sonucunda kaydi stok durumuna göre fiili stok fazlalığı tespit edildiği, ancak bu fazlalığın nedeninin bilinemediği durumlarda fazlalık geçici hesapta izlenir.

Örnek: (A) Ticaret İşletmesinin dönem sonu (31.12.2007) envanterinde toplam değeri 1.000.- YTL olan dört metrakarelik halılarda 25 adet fazlalık olduğu tespit edilmiştir.

Yapılacak kayıt,

––––––––––––31.12.2007–––––––––––

153 TİCARİ MALLAR
25.000


397 SAYIM VE TESELLÜM

FAZLA.

25.000

-30 Stok Sayım Fazlaları–––––––––––––––––/–––––––––––––––––


Fazlalığın nedeni araştırılıp, bulunamadığı takdirde, 679 Olağandışı Dışı Gelir ve Kârlar Hesabına aktarılarak dönem karına dahil edilir.

––––––––––––31.12.2007–––––––––––

397 SAYIM VE TESELLÜM

FAZLALARI
25.000


30 Stok Sayım Fazlaları679 OLAĞAN DIŞI

GELİR VE KÂR.

25.000

–––––––––––––––––/–––––––––––––––––


679 Olağan Dışı Gelir ve Kârlar Hesabı ise, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı ile kapatılacaktır.

––––––––––––31.12.2007–––––––––––

679 OLAĞANDIŞI GELİR. VE

KÂRLAR690 DÖNEM KÂRI VEYA

ZARARI

25.000

–––––––––––––––––/–––––––––––––––––


* Baş Hesap Uzmanı

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
01-12-2007 01:45 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
erenyaman
Müdavim Üye
Mesajlar: 79
Tarih: Jul 2007
Üye no: 24
Nerden: istanbul
Rep Puanı: 0
Mesaj: #5
RE: stok sayım fazlası ve eksiği
Hüseyin Bey,

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Maalesef işletmemizde çok fazla sayıda ürün serisi olduğundan geçmiş dönemlerde çok fazla hata yapılmış. Ben bu sorunları bu yıl sonunda ortadan kaldırmak ve 2008 e daha düzenli bir stok bilgileri ile başlamak istiyorum. Tekrar teşekkürler

İyi çalışmalar dilerim

Eren Yaman.
02-12-2007 12:50 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: